pohybov sstava loveka

Download Pohybov sstava loveka

Post on 10-Jan-2016

625 views

Category:

Documents

23 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Pohybová sústava človeka. Svalové tkanivá. Rozdelenie :. Priečne pruhované ( kostrov é) tkanivo. Srdcov é tkanivo (myokard ). H ladk é ( org á nov é) tkanivo. vretenovité jednojadrové bunky inervácia vegetatívnymi nervami nepodlieha vôli málo unaviteľné. dlhé mnohojadrové bunky - PowerPoint PPT Presentation

TRANSCRIPT

 • Pohybov sstava loveka

 • Svalov tkanivRozdelenie: Hladk (orgnov) tkanivoPriene pruhovan (kostrov) tkanivoSrdcov tkanivo (myokard)vretenovit jednojadrov bunkyinervcia vegetatvnymi nervaminepodlieha vlimlo unavitendlh mnohojadrov bunkyinervcia somatickmi nervamiovldan vouunaviten (zvis od trnovanosti)trmcovit truktra rchla kontrakciainervcia vegetatvnymi nervaminepodlieha vlimlo unaviten

 • truktra kostrovho svalu:

  a) svalov vlkna = mnohojadrov bunky, membrna = sarkolma, vo vntri myofibrily uloen veda seba: Aktnov vlkna izotropn, tenie, Myoznov vlkna anizotropn, hrubie, pri kontrakcii sa zasvaj medzi aktnov vlknab) svalov snopce tvoren zo svalovch vlken pospjanch do svalovch snopekov, oddelen riedkym vzivomc) svalov blana (fascia) - na povrchu svalu, prechdza do achy

  Sval (musculus):a) zaiatok = hlava miesto, kde sa pomocou achy pripja ku kostib) bruko najiria as svaluc) pon acha, ktorou sa sval upna ku kosti

 • Usporiadanie myofibrl v svalovej bunkekontrakcia - relaxcia

 • Kontrakcia = sah

  1.) izotonick kontrakcia men sa dka svalu, ale vntorn naptie ostva rovnak 2.) izometrick kontrakcia sval nemen svoju dku, men sa len vntorn naptie svalu3.) auxotnia men sa dka svalu aj jeho naptie

 • Mechanizmus kontrakcie

  Podnetom na kontrakciu svalovho vlkna je nervov vzruch v podobe aknho potencilumotorick jednotka = motorick nerv + svalov vlkna, s ktormi je spojen (inervuje ich)nervovosvalov platnika = spojenie synaptickho uzlka na konci axnu a svalovho vlkna

 • Mechanizmus kontrakcie

  sval v pokoji: * spojenie s motorickm nervom (nervovosvalov platnika), * vek mnostvo mitochondri energia na kontrakciu aj relaxciu: ATP, * v sarkoplazmatickom retikule iny Ca2+, * priene mostky s hlavicami na myozne nie s spojen s aktnom, brni im v tom relaxan bielkovina troponn na aktne

 • Mechanizmus kontrakcie

  kontrakcia: * nervov signl prenikanie acetylcholnu cez membrnu neurnu, * iny Ca2+ sa dostvaj z retikula do cytoplazmy, zablokuj troponn myoznov hlavice sa uvonia aktn a myozn sa spoja vznik aktno-myoznov komplex * energia ATP myoznov hlavice zasvaj myozn do aktnu sval sa skracuje

 • Mechanizmus kontrakcie

  relaxcia: * iny Ca2+ sa preerpvaj sp do retikula troponn sa odblokuje aktn a myozn sa odpoja zanik aktno-myoznov komplex sval sa uvonaj na uvonenie hlavc je potrebn energia ATP ak chba, vznik k (napr. rigor mortis)

 • Rozdelenie svalov poda funkcieohbae (flexory)vystierae (extenzory)rozirovae (dilattory)zvierae (sfinktory)priahovae (adduktory)odahovae (abduktory)stlaovae (depressores)napnae (tensores)

  Koordincia prce svalov:antagonistysynergisty

 • Svaly hlavyuvacie svaly - pohyb snkou:spnkov sval (musculus temporalis)uvac sval (m. masseter)dva krdlov svaly (m. pterygoidei) na obrzku nevidno, s vntri pod snkou...

  Mimick svaly - pohybuj koou a dodvaj tvri vraz:on kruhov sval (m. orbicularis oculi)stny kruhov sval (m. orbicularis oris)trubask sval (m. buccinator) a alie menie svaly

 • Svaly chrbtaPovrchov pohyby hornch konatn:lichobenkov sval (m. trapezius)najir sval chrbta (m. latissimus dorsi)Hlbok (vlastn) klon a rotcia chrbtice i hlavy:zadn plovit svaly (mm. serrates posteriores)krtke chrbtov svaly spjaj stavce

 • Svaly krkuKon krn sval (Platysma)Kva hlavy (m. sternocleidomastoideus)Nadjazylkov a podjazylkov svalyikm svaly (mm. scalenes)

 • Svaly hrudnkaVonkajia vrstva - spja horn konatinu s hrudnkom vek prsn sval (m. pectoralis major)mal prsn sval (m. p. minor)predn plovit sval (m. serratus anterior)Vntorn vrstva - svaly steny hrudnkavonkajie medzirebrov svaly (mm. intercostales externi) = vdychov vntorn medzirebrov svaly (mm. Intercostales interni) = vdychovBrnica (Diaphragma)

 • Svaly brucha- tvoria stenu brunej dutiny vonkaj a vntorn ikm sval brucha (m. obliquus abdominis externus et internus)prieny sval brucha (m. transversus)priamy sval brucha (m. rectus abdominis).

 • Svaly panvovho dnaVrstvy:panvov uzvierkamoovo-pohlavn uzvierkapovrchov vrstva anlny zviera ovldan vou

 • Svaly hornej konatinySvaly pletenca:deltov sval (m. deltoideus)Svaly ramena:dvojhlav sval ramena (m. biceps brachii) predn, ohbatrojhlav sval ramena (m. triceps brachii) zadn, vystieraSvaly predlaktia (ohbae, naahovae a odahovae zpstia, palca, prstov...)Svaly ruky (napr. ervovit svaly, priahova, ohba a odahova palca...)

 • Svaly dolnej konatinySvaly pletenca = bedrov svaly:najv sedac sval (m. gluteus major)Svaly stehna - vystierae:tvorhlav sval stehna (m. quadriceps femoris)krajrsky sval (m. sartorius) - priahovae:dlh priahova (m. adductor longus) - ohbae:dvojhlav sval stehna (m. biceps femoris)Svaly predkoleniapredn palov sval (m. tibialis anterior)trojhlav sval ltka (m. triceps surae)Svaly nohy

 • Ochorenia svalovej sstavySvalov keTorticollisDystniaSvalov (muskulrna) dystrofiaPoranenia svalovOchrnutieSvalov horka

 • Svalov kebolestiv sahovanie rznych svalov najastejie v ltku alebo v nohe.

  ke asto nastan po cvien alebo kvli imobilizciisvalov ke obyajne trvaj len niekoko mintmu nasta aj v noci

  o to je?Prznaky

 • namhav a ak cvieniedehydratcia (nedostatok tekutn)nerovnovha inov (napr. draslka)preaenie svalu a navavyerpanos nsledkom palucievne ochorenianervov kompresia alebo neurologick problmytehotenstvo. uvanie niektorch liekovchodenie, jemn napnanie a mas ke asto uav, obzvl v noci alebo v priebehu cvienia naahovanie pred cvienmpitie dostatonho mnostva tekutn draslk, vitamn E, vpnik, zinok, hork lieky spazmolytik PrinyLiebaSvalov ke

 • Torticollisvroden chyba spsoben jednostrannm skrtenm kvaa hlavy(musculus sternocleidomastoideus)

  Pozcia hlavy m charakteristick tvar: sklon hlavy k chorej strane rotcia hlavy k zdravej strane napt sval je skrten a meme ho hmata ako pevn zvzok pohyblivos krnej chrbtice je mern skrteniu kvaa

  o to je?Prznaky

 • terie: pokodenie krku poas produ vntromaternicov tlak na krk spsoben nesprvnym umiestnenm v maternici jednostrann polohovanie dieaa postraumatick hematm

  hlavnou lohou lieby je umoni otanie hlavy na pokoden stranu uvonenie kontraktry lieebn telesn vchova v niektorch prpadoch je potrebn chirurgick zkrok.

  PrinyLiebaTorticollis

 • Dystnianedobrovon pohyb s abnormlnym (zvenm alebo znenm) svalovm tonusomabnormlne dranie tela alebo jeho astsas viacerch ochoren centrlneho nervovho systmu.

  o to je?

 • vznik bez zkladnej choroby alebo priny - predpoklad sa, e vyplva z poruenej funkcie mozgudsledok lieby niektormi liekmiporanenia hlavy, mtvica, mozgov porucha pri nedostatku kyslka poas produ, otrava oxidom uhonatm, sklerza multiplex, Parkinsonova choroba

  individulnaPrinyLiebaDystnia

 • Svalov dystrofiaporucha hybnosti v zmysle svalovho oslabenia alebo poruchy svalovho sahusvalov tkanivo sa nahrdza bezcennm tkanivompostihuje takmer vlune chlapcovkolsav chdzaahk kontraktry (sahy) ltkovho svaludo desiatich rokov od vypuknutia choroby strca chor schopnos chodismr nastva vinou po rozlinch infeknch ochoreniach, alebo zlyhanm srdca o to je?Prznaky

 • nie s znmeterapia na zlepenie metabolizmu svalov rehabilitcia afyzioterapiaPrinyLiebaSvalov dystrofia

 • Poranenia svalovpri razoch alebo pri priamom pomliaden vlastnho svalupreaenm alebo pri neprimeranom pohybe, ktor prekrauje odolnos svaluintenzvna miestna boles, opuchneschopnos pohybova poranenou oblasoupo ase meme pozorova fialkast fakVznikPriznaky

 • miestna aplikcia chladustiahnutie svalu pomocou silnej bandelieky proti zpalu a bolesti, rehabilitan liebazahriatie svalov pred stredne akou a akou fyzickou nmahou LiebaPrevenciaPoranenia svalov

 • Kpele

 • Koniec akujem za pozornos

 • Zdrojehttp://www.bioweb.genezis.eu www.gphmi.sk/fileadmin/dokumenty/.../Fylogeneza_opornej_a.dochttp://referaty-seminarky.sk/svalove-tkanivo/ Vek vaka patr naim bvalm aj terajm tudentom, ktor sa na tvorbe tejto prezentcie podieali ;-)