hội chứng tắc ruột

Download Hội chứng tắc ruột

If you can't read please download the document

Post on 26-Jun-2015

14.936 views

Category:

Health & Medicine

4 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Bài giảng lý thuyết SV Y2

TRANSCRIPT

  • 1. HI CHNG TC RUT BS L HNG

2. Mc tiu Hiu th no l tc rut Phn bit tc rut c hc v tc rut c nng Phn bit tc rut n thun v tht nght rut Bit c mt s bnh l tc rut Chn on hi chng tc rut 3. nh ngha tc rut Rut l g ? Tc rut: qu trnh bnh l, s di chuyn cc cht trong lng rut b ngng tr Cc cht trong lng rut: Rut non: thc n trong qu trnh tiu ha v hp thu, dch tiu ha Rut gi: hi v phn. i trng tri: phn c 4. Tc rut c hc v c nng Tc c hc: c nguyn nhn thc th Tc c nng: lng rut vn thng sut 5. Tc rut n thun v tht nght Tc rut n thun: mc treo rut vn m bo ti mu thnh rut Tht nght rut: cung cp mu t mc treo gim hoc mt 6. Tc rut n thun 7. Tht nght rut 8. Tht nght rut 9. Tc rut quai kn 10. Tht nght rut v tc rut quai kn Tc rut quai kn: gim ti mu thnh rut nhng ti mu mc treo bnh thng Tht nght rut: ti mu mc treo gim lm thnh rut b thiu mu 11. Sinh l bnh ng, dn quai rut Tng co tht Nn i Mt nc Suy h hp D ha, suy dinh dng 12. Mt s bnh l gy tc rut 13. Dnh rut 14. Tc rut do dnh 15. Ung th i trng 16. Ung th i trng 17. Thot v nght 18. Lng rut 19. Xon rut 20. Tc rut do d vt 21. Hi chng tc rut 22. Triu chng c nng au bng qun cn Nn B trung i tin Chng bng 23. Triu chng thc th Bng chng Du quai rut ni Du rn b Nghe m rut tng n bng au nhiu: tht nght Thm trc trng: bng trc trng xp Thm khm cc l thot v 24. Chng bng 25. Du quai rut ni 26. Chn on phn bit 27. Hi chng gi tc rut cp 28. Vim phc mc 29. Tc mch mc treo 30. Chn on hnh nh