handelsrecht les 4

Download Handelsrecht les 4

Post on 24-Jul-2015

22 views

Category:

Business

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Handelsrecht OM Les 4

HandelsrechtOMLes 4Charlotte Van VlierbergheVerkoop van een handelszaakGeen specifieke wetgevingRegels burgerlijk recht mbt geldigheidsvereisten van de overeenkomstDe gebreken in de basisvereisten zoals dwaling, bedrog, benadeling aanleiding tot nietigverklaringVerkoper heeft leveringsplicht ook verplichting de koper te vrijwaren tegen eigen daad en tegen daden van derdenVerkoop handelszaak geen specifieke wetgeving

De gebreken in basisvereisten aanleiding tot nietigverklaring

De verkoperHeeft leveringsplicht ook verplichting de koper te vrijwaren tegen eigen daad en tegen daden van derden.Bv. Je verkoopt je schoenwinkel en doet naast de schoenwinkel terug dezelfde winkel open naast de eerste schoenwinkel

Opm.Je verkoopt een wijnzaak en je doet in dezelfde straat een schoenwinkel open. Bv. Kledingwinkel en de wijn en kaas winkel in de zelfde straat

TijdDoordat je al zo lang die zaak hebt, heb je een goed klantenbestand. In 10 jaar: die zaak heeft betere broodjes. Die zaak verhuist en de klanten verhuizen mee.De inpandgeving van een handelszaakHet pand omvat het geheel der waarden die de handelszaak uitmaken, met name de klandizie, het uithangbord, de handelsinrichting, de merken, het recht op de huurceel, het mobilair van het magazijn en het gereedschap, dat alles behoudens strijdig beding. Het mag de aanwezige voorraden opgeslagen waren, tot een bedrag van 50 t.h. hunner waarde, omvatten.

De inpandgeving van de handelszaak enkel t.a.v. kredietinstellingen met regeringstoelatingen.Bij authentieke akte of geregistreerde akte.InpandgevingHypotheek inpandgeving (wat is het verschil = hypotheek is voor onroerende gebouwen en inpandgeving is voor handelszaken)Bv. De bank geeft een lening en legt beslag op uw handelspand.

Belgisch RechtsbestelZie bijlageBelgisch rechtsbestelKennen !! Zie LEHOBetalingsachterstand bij handelstransactiesToepassingsgebiedBetalingstermijnBetalingstermijn afgesproken of nietLaattijdige betalingRechtsplegingsvergoedingBetalingsachterstandJe passiva wordt groot, je moet fiscus betalen, je moet btw betalenMaar er komt niets binnen van inkomsten.Betalingsachterstand bij handelstransactiesIn algemene voorwaarden regeling in geval van laattijdige betalingVaak interest + forfaitaire schadevergoedingIndien interest & schadevergoeding niet overdreven zijn bepalingen van algemene voorwaarden (alg.v) in beginsel ook geldigVaak interest van 10% + schadevergoeding van 10%Van toepassing als klant (alg.v) aanvaarddeVoorwaardenIntresten als een forfaitaire schadevergoeding wordt geist.Bv. Factuur die niet betaald is geweest. Intrest en schadevergoeding van de btwAlgemene voorwaarden zijn enkel van toepassing als ze aanvaard zijn. (Als je stilzwijgend akkoord gaat, dus de klant protesteert niet en de wetgever gaat dat opnemen in de rechtbankDe kleine cijfertjes achteraan zijn dus gekend.)ToepassingsgebiedAlleen van toepassing voorHandelstransacties tussen:handelaars onderlinghandelaars en een aanbestede overheidNIET voor particulierenHeel belangrijk

Handelstransacties Bv. Aanbesteding: Er wordt een nieuw politiekantoor gebouwd, gemeente maakt hiervoor geld vrij. De gemeente kiest het beste project hiervoor. O.a. openbare aanbestedingen: wegenwerken, Dit is niet voor particulieren !!

Betalingstermijn: afgesproken of nietGeen betalingstermijn afgesproken?Betaling binnen 30 dagen na ontvangst van factuurStaat datum niet vast of is de factuur voor de levering gestuurd betaling van 30 dagen na controle van goederen en dienstenWel betalingstermijn?Niet noodzakelijk geldig!!Want de wetgever legt beperkingen op! Een betalingstermijn mag in principe niet langer zijn dan 60 kalenderdagen. Uitzondering als het expliciteit in de overeenkomst vermeld wordt en het niet onbillijk is voor de schuldeiser. ( >60D)Strikter voor overheden! Betalingstermijn van 30 dagen. Verleninging tot max. 60 dagen indien overeengekomenBetalingstermijn AfgesprokenNiet altijd geldigMoeilijk bewijsbaar Geen wet die vastgelegd is en goedgekeurd omtrent dit onderwerpMax. 2 maanden om een factuur te betalen.Langer dan 60 dagen uitzonderlijke regel(als de expliciteit in de overeenkomst vermeld wordt en het niet onbillijk is voor de schuldeiser.)Overheden (aanbestedingen) zijn hier strikter voor.

Niet afgesprokenNiet zeker zijn van de leveringNiet zeker van dat het werk gedaan is Binnen de 30 dagen van ontvangst van de factuur betalenLaattijdige betalingSchuldeiser heeft bij niet - betaling op de vervaldag recht op een interest.Speciale manier om interesten te bereken ECBMogelijkheid om van interestbetaling af te wijken voor bedrijven, maar niet voor de overheid (=klant).Redelijke schadeloosstelling voor invorderingskostenAutomatisch vast bedrag van 40 verschuldigd + redelijke schadeloosstelling die vast bedrag te boven gaat

Laattijdige betalingRecht op intrestECB = europese centrale bank (tabel: voor de sector, welk aspect, )Aanmaling tot betaling vraag voor betaling, na dat de factuur al verstuurd is.

Handelaars kunnen het spreiden.

Invorderingskosten de schade die hij zou kunnen geleden hebben moeten ze daarvoor betalen. Automatisch bedrag deurwaardersexploot, administratie,

RechtsplegingsvergoedingWinnende partij krijgt forfait voor zijn advocaatkosten van de verliezerWet ontworpen tgv discussie in rechtspraak of de verliezen de advocatenkosten van de winnaar moest betalenRechtsplegingsvergoeding werden verhoogdBasisbedrag 165 tot max 500

RechtsplegingsvergoedingWinnende partij => forfait voor advocaat kosten Verliezer betaalt een deel van de advocaatkosten

Wet : winnende partij en verliezende partij => beide partijen helpen!Rechtsplegingvergoeding werd verhoogd.

Basisbedrag 165 500 euro

Deel II: OndernemingsrechtVennootschapsrechtInleidingHet begrip vennootschapSoorten vennootschappenInleidingOnderneming op verschillende manieren uitbouwen:Ondernemer kan alleen werken en eenmanszaak uitbatenDe kandidaat - ondernemer kan er ook de voorkeur aan geven om samen met 1 of meer andere personen gezamelijk een onderneming te stichten. Dan wordt er gekozen voor een vennootschap.OndernemingenEenmanszaak (eenmanszaak of een eenmanszaak-bvba)Kandidaat ondernemer samen met 1 of meerdere personen (dan daarna word de perfecte vennootschap gekozen)

Het begrip vennootschapDe vennootschap ontstaat uit een contract tussen 2 of meer personen. Een uitzondering op die regel is de eenmansvennootschapDe genoemde personen brengen iets in de vennootschapZe hebben daarbij als doel n of meerdere nauwkeurig omschreven activiteiten uit te oefenenZij hebben daarbij de bedoeling of het oogmerk aan de vennoten een rechtstreeks of onrechtstreeks vermogensvoordeel te bezorgenContract tussen twee of meerdere personen Genoemde personen brengen iets in de vennootschapDoel: n of meerdere nauwkeurige omschreven activiteiten uit te oefenen.

Combinatie van handelsactiviteiten mogen: maandag styliste, dinsdag autoverkoper, woensdag kapper, Boekhouding moet wel kloppen en goed afgebakend is.

Vermogensvoordeel = winst. (lonen, aandelen, )

Het begrip vennootschapOogmerk vermogensvoordeel VS verenigingVennootschapVermogensvoordeel of winstmotiefVZW of verenigingen met sociaal oogmerkGeen of beperkt vermogensvoordeelVennootschap => vermogensvoordeel = winstoogmerkVZW => vermogensvoordeel om dan wel het sociaal oogmerk te stimuleren.Je krijgt ook 30 euro per dag van de onderneming. Dankbaarheid van de onderneming (make a wish)

Soorten venootschappenVennootschappen met rechtspersoonlijkheid:Vennootschap onder firma (vof)Gewone commanditaire vennootschap (Comm. V.)Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (bvba)Coperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (cvba)Coperatieve vennootschap met onbeperkte aansprakelijkheid (cvoa)Vennootschappen met rechtspersoonlijkheidVennootschap onder de firma (vof)Gewone commanditaire vennootschap (Comm. V.)Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (bvba)Coperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (cvba)Coperatieve vennootschap met onbeperkte aansprakelijkheid (cvoa)Soorten venootschappenVennootschappen met rechtspersoonlijkheid:Naamloze vennootschap (nv)Commaniditaire vennootschap op aandelen (Comm. VA)Landbouwvennootschap (LV)Economisch samenwerkingsverband (ESV)Europese Vennootschap (SE)Europese Coperatieve Vennootschap (SCE)Let op schrijfwijze en afkortingen!Vennootschappen me rechtspersoonlijkheidNaamloze vennootschap (nv)Commaniditaire vennootschap op aandelen (Comm. VA)Landbouwvennootschap (LV)Economisch samenwerkingsverband (ESV)Europese vennootschap (SE)Europese coperatieve vennootschap (SCE)

Soorten vennootschappenAls de vennootschappen met rechtspersoonlijkheidHandelsactiviteiten hebben handelsvennootschappen onder bijzonder en afwijkend handelsrechtBurgerrechtelijke activiteiten burgerlijke vennootschappen onder burgerlijk recht Soorten vennootschappenVennootschappen zonder rechtspersoonlijkheid Maatschap:Tijdelijke vennootschappenZonder gemeenschappelijke naam1 of meer bepaalde handelsverrichtingenStille vennootschappen1 of meer personen belang nemen in de verrichtingen van 1 of meer anderen die in eigen naam opererenVennootschappen zonder rechtspersoonlijkheidMaatschap

Tijdelijke vennootschappenZonder gemeenschappelijke naamn of meer bepaalde handelsverrichtingenWinst tussen twee groepen die samen werken winst = 50/50Bv. Twee ondernemingen die samen een project aangaan.

Stille vennootschappenn of meer personen belang nemen in de verrichtingen van n of meer anderen die in eigen naam opererenBv. Een dierenwinkel en die baat je alleen uit, maar je voelt dat je kapitaal te kort hebt. Ik heb er niet interesse meer in een persoon opteert voor aandelen of het geld dat je nodig hebtDit is voor beperkte duur.

Soorten ven

Recommended

View more >