fourier [tryb zgodności] - zespół przetwarzania …dydaktyka:fourier_nowy.pdf3 dyskretne widmo...

of 60/60
1 Spis treści 1. Dyskretne widmo sygnałów okresowych 2. Związek między szeregiem i transformacją Fouriera 3. Warunki istnienia i odwracalności transformacji Fouriera 4. Widma sygnałów 5. Własności transformacji Fouriera 6. Przykład transformat Fouriera 7. Uogólniona transformacja Fouriera ANALIZA CZĘSTOTLIWOŚCIOWA SYGNAŁÓW

Post on 14-Feb-2020

0 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 1

  Spis treści

  1. Dyskretne widmo sygnałów okresowych

  2. Związek między szeregiem i transformacją Fouriera

  3. Warunki istnienia i odwracalności transformacji Fouriera

  4. Widma sygnałów

  5. Własności transformacji Fouriera

  6. Przykład transformat Fouriera

  7. Uogólniona transformacja Fouriera

  ANALIZA CZĘSTOTLIWOŚCIOWA SYGNAŁÓW

 • 2

  Trochę historiiBaron Jean Baptiste Joseph FOURIER (1768-1830)

  Z wyróżnieniem ukończył szkołę wojskową w Auxerre.

  Został nauczycielem Ecole Normal a potem Politechniki w Paryżu.

  Napoleon mianował go zarządcą Dolnego Egiptu w wyniku ekspedycji z 1798 roku.

  Po powrocie do Francji został prefektem w Grenoble. Baronem został w 1809 roku. Ostatecznie w 1816 roku został sekretarzem Akademii Nauk a następnie jej członkiem w 1817.

  W okresie od 1808 roku do 1825 roku napisał 21 tomowy Opis Egiptu.

  Równaniem ciepła zainteresował się w 1807 roku. W opublikowanej w 1822 roku pracy pokazał jak szereg zbudowany z sinusów i kosinusów można wykorzystać do analizy przewodnictwa ciepła w ciałach stałych. Nad szeregami trygonometrycznymi pracował do końca życia, rozszerzając tę problematykę na transformację całkową.

 • 3

  Dyskretne widmo sygnałów okresowych

  Dla sygnałów spełniających dwa warunki: ),( Cs s t s t T( ) ( )

  s t c c nf tnn

  T n( ) cos

  01

  2

  gdzie f TT 1 / oraz

  c f s t dtTT

  00

  ( ) c a bn n n 2 2

  n n nb a arc tg( )

  a f s t nf t dtn T TT

  2 20

  ( ) cos( ) b f s t nf t dtn T TT

  2 20

  ( ) sin( )

  można utworzyć szereg

  widmo amplitudowe

  widmo fazowe

 • 4

  Od zespolonego szeregu do transformacji

  Fouriera

  s t s enjnf t

  n

  T( )

  2

  gdzie

  s f s t e dtn Tjnf t

  f

  T

  T

  ( ) 20

  1

  T fT 1 /

  Niech fnfT

  czyli ,n fT 0

  Po zmianie granic całkowania s f s t e dtn T j n f tTfT

  fT

  ( ) 2

  12

  12

  s t s enn

  jnt T( ) /

  2

  +

  sT

  s t e dtnT

  j n t T 1

  0

  2( ) /

  +

  s f s fn T ( )Dodatkowo niech

 • 5

  Od szeregu do transformacji Fouriera

  Podstawiając s f s fn T ( ) oraz nf fT

  otrzymujemy ( ) ( )s f s t e dtjft

  2 fT 0dla

  Ze wzoru s t s n f e fT jn f t Tn

  T( ) ( )

  2 oznaczając f dfT

  otrzymujemy s t s f e dfjft( ) ( )

  2

  s f s t e dtn Tj n f tT

  fT

  fT

  ( ) 2

  12

  12

  bo fT 0

 • 6

  Bramka prostokątna i jej widmo Fouriera

  Sygnał

  Czas

  -T 0 T

  0

  1

  s(t)

  -2/T -1/T 0 -1/T 2/T

  0

  1

  s(f)^

  Częstotliwość

  Widmo jest funkcją rzeczywistą

  s tT t T

  t T t T( )

  10

  dladla i

  ( )sin( )

  s f e dtj f

  ef T

  fjft jft

  T

  T

  T

  T

  2 2

  12

  2

  Obliczyć widmo sygnału

  Posługując się definicją transformacji Fouriera

 • 7

  Definicja transformacji Fouriera

  Ogólnie( ) ( )s f s t e dtj f t

  s t s f e dfj f t( ) ( )

  2

  Dla nas 1 i 2

  Często 1 i lub 1 1 2/ i 1

  )(ˆ)( fsts

 • 8

  Warunki odwracalności transformacjiFouriera

  Twierdzenie 1.Niech dany będzie sygnał s L 1( ) taki, że jego transformataFouriera ( )s L 1 , wtedy

  s t e s t e dt dfjft jft( ) ( )

  2 2

  w każdym punkcie t dla którego sygnał s jest ciągły.

  Twierdzenie 2.

  Jeżeli sygnał s L L 1 2( ) ( )

  to wtedy jego transformata ).(ˆ 2 Ls

  dttsLsdf

  )()(1

  dttsLsdf

  )()( 22

 • 9

  Widma sygnałów

  ( ) ( )s f s t e dtjft

  2

  ( ) ( ) ( ) ( ) ( )( ) ( )s f r f j i f s f e A f ej f j f

  ( )s f , A f( ) - widma amplitudowe,( )f , ( )f - widma fazowe,( )r f - widmo rzeczywiste,( )i f - widmo urojone.

  ( ) ( ) ( )s f r f i f 2 2

  )(ˆ)(ˆtgarc)(

  frfif

  - widmo zespolone,

 • 10

  Widma sygnałów

  arc tg : / , / 2 2 / ( ) /2 2f

  A fr f i f

  i ff f

  r f f( )

  ( ) ( )( )

  sin ( ) ( )

  ( ) ( )

  2 2

  0

  0

  dla

  dla

  0)(dla)(0)(dla)(

  )(ˆarg)(

 • 11

  Parzystość widma rzeczywistego i amplitudowegooraz nieparzystość widma urojonego i fazowego

  ( ) ( ) ( ) cos ( ) sin( ) ( ) ( )s f s t e dt s t ft j ft dt r f j i fjft

  2 2 2

  gdzie( ) ( )cos( )r f s t ft dt

  2( ) ( ) sin( )i f s t ft dt

  2

  ( ) ( )( ) ( )r f r fi f i f

  )(ˆ)(ˆtgarc)(

  frfif( ) ( ) ( )s f r f i f 2 2

  )()()(ˆ)(ˆfffsfs

 • 12

  Własności widm

  ( ) ( ) ( )s f r f i f 2 2

  ( ) (( ) ( ))f i f r f arc tg

  Dla sygnału s t s t( ) ( )

  otrzymujemy

  0

  )2cos()(2)(ˆ)(ˆ dtfttsfrfs

  Dla sygnału s t s t( ) ( )

  otrzymujemy

  0

  )2sin()(2)(ˆ)(ˆ dtfttsjfijfs

  ( ) ( ) ( ) cos ( ) sin( ) ( ) ( )s f s t e dt s t ft j ft dt r f j i fjft

  2 2 2

 • 13

  Transformacja Fouriera jest przekształceniem liniowym

  Addytywność s t s t e dt s f s fj f t1 2 2 1 2( ) ( ) ( ) ( )

  Jednorodność a s t e dt as fjft( ) ( )

  2

  Zatem a s t b s t e dt a s f b s fjft1 2 2 1 2( ) ( ) ( ) ( )

 • 14

  Zachowanie iloczynu skalarnego

  Twierdzenie Rayleigha

  s t s t dt s f s f df1 2 1 2( ) ( ) ( ) ( )

  Wynika stąd

  0ˆ,ˆ0, 2121 ssss

 • 15

  Zachowanie energii

  Twierdzenie Parsevala

  s sL L2 22 2

  zatem

  s t dt s f df2 2( ) ( )

 • 16

  Zachowanie odległości

  Skoro

  )()()( 21 tststs

  otrzymujemy

  dffsdtts 22 )(ˆ)(

  to przyjmując

  dffsfsdttsts 2212

  21 )(ˆ)(ˆ)()(

  )(ˆ)( fsts bo dla parydzięki liniowości transformacji Fouriera )(ˆ)(ˆ)(ˆ 21 fsfsfs

 • 17

  Dualność transformacji Fouriera

  ( ) ( )s f s t e dtj f t

  2

  ( ) ( )s e s t e dt dfjf j f t

  2 2

  Otrzymujemy zależność zwaną dualnością transformacji Fouriera

  ( ) ( )s s

  ( ) ( ) ( ) ( )s f s t e dt s f s t e dtjft jft

  2 2

  -T 0 T

  0

  1

  s(t)

  -2/T -1/T 0 -1/T 2/T

  0

  1

  s(f)^

  Np.

 • 18

  Początkowa wartość transformaty Fouriera

  ( ) ( )s f s t e dtj f t

  2

  Podobnie, podstawiając do przekształcenia odwrotnego otrzymujemy

  dffsdfefss jf )(ˆ)(ˆ)0( 02

  Podstawiając do przekształcenia0f

  otrzymujemy

  dttss )()0(ˆ

  0t

 • 19

  )()(1 tts

  )()( 322 tts

  2

  2 π2π3sin

  23)(ˆ

  f

  f

  fs

  21 π

  πsin)(ˆ

  fffs

  Zmiana skali czasu sygnału

  s at a s f a( ) ( / ) 1

  )(ˆ)( fsts

 • 20

  Przesunięcie w dziedzinie czasui częstotliwości

  Przesunięcie w dziedzinie czasu

  s t t s f e jft( ) ( ) 02 0

  bo s t t e dtjft( )

  0 2 po podstawieniu t t0 równa się

  s e e djft jf( )

  2 20

  Przesunięcie w dziedzinie częstotliwości

  s t e s f fjf t( ) ( )2 00

  s t e s f fjf t( ) ( ) 2 00

  2 2 0 0 0s t f t s f f s f f( )cos( ) ( ) ( )

  Sumując obustronnie otrzymujemy

 • 21

  )()( 231 ttts

  ff

  f

  fffs

  j2π

  )πsin(

  π)πsin()(1̂

  )1()1()( 2112 tttsts

  )j2πexp(j2π

  )πsin(

  π)πsin()j2πexp()(ˆ)(ˆ 12 ff

  ff

  ffffsfs

  Przesunięcie w dziedzinie czasu

 • 22

  )12()12()(1 ttts)πcos(

  π2πsin2

  )(1̂ ff

  f

  fs

  )j2πexp()12()12()(2 tttts

  )1π(cos)1π(

  2)1π(sin2

  )1(ˆ)(ˆ 12

  ff

  f

  fsfs

  Przesunięcie w dziedzinie częstotliwości

 • 23

  Różniczkowanie w dziedzinie czasu

  Jeżeli :

  - sygnał s(t) i jego kolejne pochodne aż do rzędu n-1 są ciągłe,- pochodna rzędu n istnieje prawie wszędzie,- sygnał i wszystkie jego pochodne aż do rzędu n posiadajątransformaty Fouriera, czyli dostatecznie szybko dążą do zera dla t

  d s tdt

  jf s fn

  nn( ) ( ) 2

  to

 • 24

  )()(1 tts

  )1()1()()( 12 ttdttdsts

  2

  1 π)πsin()(ˆ

  fffs

  fffs

  π)π(sinj2)(ˆ

  2

  2

  Różniczkowanie w dziedzinie czasu

  sygnał parzysty

  sygnał nieparzysty

 • Ograniczone nośniki

  Analityczna funkcja - funkcja różniczkowalna, której pochodne sąrównież różniczkowalne. Oznacza to, że funkcja analityczna zmiennej zespolonej może być lokalnie (tzn. w pewnym otoczeniu dowolnego punktu ) przedstawiona w postaci szeregu potęgowego

  T

  jftdtetsfs0

  2)()(ˆ T

  jftdtetstjdf

  fsd

  0

  2)(2)(ˆ

  T

  jftnnn

  n

  dtetstjdf

  fsd

  0

  2)(2)(ˆ 12)(2

  )(ˆ

  0L

  nnnT

  nnnn

  n

  sTdttsTdf

  fsd Oznacza to, że widmo )(ˆ fs jest funkcją analityczną.

  0f

  !)(ˆ)(ˆ 0

  00

  nff

  dfsdfs

  n

  ffnn

  n

  Niech sygnał ma ograniczony nośnik.

 • Zasada nieoznaczoności Heinsenberga

  Oznacza to, że widmo może być lokalnie, tzn. w pewnym otoczeniu dowolnego punktu przedstawione w postaci szeregu potęgowego,0f

  -T 0 T

  0

  1

  s(t)

  -2/T -1/T 0 -1/T 2/T

  0

  1

  s(f)^

  0

  0

  0 !)(ˆ)(ˆ

  0n

  nn

  n

  ffnn

  n

  fan

  ffdf

  sdfs

  czyli nośnik widma nie może być ograniczony!

  Impuls prostokątny i jego widmo amplitudowe.

  Postępując podobnie można udowodnić, że jeżeli nośnik widma jest ograniczony, to nośnik sygnału nie może być ograniczony.

 • 27

  Nieoznaczoność Heinsenberga

  Środek rozłożenia energii sygnału

  dttstst 22* )(

  Środek rozłożenia energii widma sygnału

  dffsfsf 22* )(ˆ

  Unormowane kwadraty odchyleń standardowych dla rozkładów energii, czyli wariancje

  dttsttst )()(22

  *22

  dffsffsf22

  *22 )(ˆ)(

  Zasada Heinsenberga t f 0 5,

 • 28

  Różniczkowaniew dziedzinie częstotliwości

  ( ) ( ) ( )s f r f ji f

  ( ) ( ) ( ) ( )r f r f i f i f

  ( )( )

  ( )( )

  ( )( )

  ( )( )

  1 1nn

  n

  n

  nn

  n

  n

  n

  n

  d r fd f

  d r fdf

  d i fd f

  d i fdf

  n

  nn

  dffsdtsjt )(

  ˆ)()2(

  Warunek wystarczający t s t d tn ( )

  Obustronnie różniczkując otrzymujemy

  Czyli parzyste pochodne zachowują parzystość części rzeczywistej i nieparzystość części urojonej. Czyli sygnał będzie miał wartości rzeczywiste. W przeciwnym wypadku będzie czysto urojony. Można udowodnić, że

 • 29

  Splot w dziedzinie czasu

  s t s s t d( ) ( ) ( )

  1 2 gdy s s L1 2 2, ( , )

  Splot oznaczamy s t s t1 2( ) ( )

  Przemienność splotu

  s t s t s s t d s s t d s t s t1 2 1 2 2 1 2 1( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

  Gdy s t1 0( ) i s t2 0( ) dla t 0 to t

  dtsststs0

  2121 )()()()(

  Musi być t 0 aby s t2 ( ) nie było równe zeru

  )(ˆ)(ˆ)(ˆ)()()( 2121 fsfsfsdttssts

 • 30

  Przykład splotu w dziedzinie czasu

 • 31

  f

  ff

  f

  fstttsj2π

  )πcos(π

  )πsin(

  )(ˆ)()( 11

  fffstts

  π)πsin()(ˆ)()( 22

  ff

  ff

  f

  fsfstttttttstsj2π

  2π)π2sin(

  π)πsin(

  )(ˆ)(ˆ)(2

  )(2

  )(*)(

  2

  1121

  2

  21

  2

  21

  Wzory do rysunków

  Splatane sygnały

  Splot w dziedzinie czasu i jego widmo

  jdffsdtst

  21)(ˆ)(

  bo

 • 32

  Splot w dziedzinie częstotliwościi całkowanie w dziedzinie czasu

  Całkowanie w dziedzinie czasu

  s djf

  s ft

  ( ) ( )

  12

  Warunek ( )s 0 0 s t dt( )

  0

  Splot w dziedzinie częstotliwości

  s t s t s f s f s g s f g dg1 2 1 2 1 2( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

 • 33

  Impuls paraboliczny

  Dla sygnału

  s t t t tt t

  ( )

  6 6 1 1 10 1 1

  2 dladla i

  znaleźć składową parzystą i nieparzystą oraz wyznaczyć ich widma.

 • 34

  Rozłożenie na część parzystą i nieparzystą

  Każdy sygnał można jednoznacznie rozłożyć na sumęs s sp n

  gdziesygnał parzysty s t s t s tp ( ) ( ) ( ) 12sygnał nieparzysty s t s t s tn ( ) ( ) ( ) 12

  tzn.s t s ts t s tn n

  p p

  ( ) ( )( ) ( )

  s t ts t t

  p

  n

  ( )( ) 6 1

  6

  2

  Z teoretycznych rozważań wiemy, że sygnał parzysty ma widmo czysto rzeczywiste a nieparzysty widmo czysto urojone.

  Dla rozważanego przykładu otrzymujemy

 • 35

  Widmo części parzystej

  ( ) ( )s f t e dtpjft

  6 12 21

  1

  Posługując się tożsamością

  t e dt ea a t atat

  at2

  32 2 2 2

  otrzymujemy widmo czysto rzeczywiste

  ( ) cos( ) sin( )s f ff f f

  fp

  6 2 1 7 3 22 2 2 2

  jfa 2gdzie

 • 36

  Prezentacja części parzystej

  -1 0 1

  0

  5

  sp(t)

  -3 -2 -1 0 1 2 3

  0

  6

  sp(f)^

  SygnałWidmo

  amplitudowe

  Czas Częstotliwość

 • 37

  Widmo części nieparzystej

  ( )s f t e dtnjft

  6 21

  1

  Posługując się tożsamością

  t e dt ea

  atatat

  2 1

  otrzymujemy widmo czysto urojone

  fff

  fjfsn

  2

  )2sin()2cos()(ˆ

  gdzie jfa 2

 • 38

  Prezentacja części nieparzystej

  -1 0 1

  -5

  0

  5

  sn(t)

  -3 -2 -1 0 1 2 3

  0

  6

  sn(f)^

  Widmo amplitudoweSygnał

  Czas Częstotliwość

 • 39

  Wykresy do powyższego przykładu

  Widmo amplitudoweSygnał

  Czas Częstotliwość

  -1 0 1

  0

  10

  s(t)

  -3 -2 -1 0 1 2 3

  0

  6

  s(f)^

 • 40

  Przykład transformaty Fouriera

  Wyznaczyć widmo sygnału s tt t

  tt

  ( )

  2 0 11 1 20

  dladladla pozostałych

  Ze wzoru definiującego transformację Fouriera

  ( )s f t e dt e dtjft jft 2 2 21

  2

  0

  1

  Posługując się tożsamością t e dt ea

  a t atatat

  23

  2 2 2 2 otrzymujemy

  ffff

  fjf

  fff

  ffs

  )2cos()2sin()4cos(

  21)4sin()2sin()2cos(

  21)(ˆ 22

 • 41

  Wykresy do kolejnego przykładu

  Widmo amplitudoweSygnał

  Czas Częstotliwość

  0 1 2

  0

  1

  s(t)

  -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 50

  1

  s(f)^

 • 42

  Wykresy do kolejnego przykładu

  Widmo amplitudoweSygnał

  Czas Częstotliwość0 0.5 1 2

  0

  1

  s(t)

  -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 50

  1

  s(f)^

 • 43

  Przykład transformaty Fouriera

  Wyznaczyć widmo sygnału

  s tt

  t( ),

  1 0 0 50

  dla i 1 t 2dla pozostałych

  Posługując się definicją transformacji Fouriera

  ( ),

  s f e dt e dtjft jft 20

  0 52

  1

  2

  1)cos()2cos()4cos()sin()2sin()4sin(21

  fffjffff

 • 44

  Wykresy do kolejnego przykładuWidmo amplitudowe równe modułowi części urojonej

  widmaSygnał

  Czas Częstotliwość

  -T 0 T

  -1

  0

  1

  s(t)

  -5/T -4/T -3/T -2/T -1/T 0 1/T 2/T 3/T 4/T 5/T0

  1

  s(f)^

  Sygnał jest funkcja nieparzystą, więc widmo jest czysto urojone.Dla sygnałów o wartościach rzeczywistych widmo urojone jest funkcją nieparzystą.

 • 45

  Kolejny przykład transformaty Fouriera

  Obliczyć widmo sygnału

  Tt

  TttT

  tsdla0

  0dla10dla1

  )(

  Posługując się definicją transformacji Fouriera

  ( )s f e dt e dtjftT

  jftT

  20

  2

  0

  Po całkowaniu

  ( )s fjf

  ejf

  ejftT

  jftT

  12

  12

  20

  2

  0

  Po podstawieniu granic otrzymujemy widmo czysto urojone

  ( ) sin ( )s f jf

  fT 2 2

 • 46

  Wykresy do kolejnego przykładu

  Widmo amplitudowe równe części rzeczywistej widmaSygnał

  Czas Częstotliwość

  -T 0 T

  0

  1

  s(t)

  -3/T -2/T -1/T 0 1/T 2/T 3/T

  0

  1

  s(f)^

  Sygnał jest funkcja parzystą, więc widmo jest funkcją rzeczywistą.Dla sygnałów o wartościach rzeczywistych widmo rzeczywiste jest funkcją parzystą.

 • 47

  Kolejny przykład transformaty Fouriera

  Obliczyć widmo sygnału

  Tt

  TtTttTTt

  tsdla0

  0dla0dla

  )(

  Korzystając z zależności

  s t s t dtT

  t

  ( ) ( )

  i posługując się twierdzeniem o transformacie z całki

  ( ) ( )

  s fs f

  j f

  2otrzymujemy widmo czysto rzeczywiste

  ( )sin ( )

  s ffT

  f

  2

  2 2

 • 48

  Jeszcze jeden przykład dzisiaj

  Jakie jest widmo sygnału

  s t e tt

  Tt( )

  dladla

  00 0

  Posługując się definicją transformacji Fouriera

  ( ) ( ) ( )s f e dtT jf

  eT jf

  T jf t T jf t

  20

  20

  12

  12

 • 49

  Wykresy do jeszcze jednego przykładu

  Widmo amplitudoweSygnał

  Czas Częstotliwość

  0 T 2T 3T

  0

  1

  s(t)

  -3/T -2/T -1/T 0 1/T 2/T 3/T

  0

  1

  s(f)^

 • 50

  Kolejny pouczający przykładtransformaty Fouriera

  Dla sygnału w postaci funkcji Gaussa

  s t t( ) exp ( )

  2 22

  widmo ma postać

  ( ) exps ff

  j f

  22

  2 2

 • 51

  Wykresy do kolejnego pouczającego przykładu

  Sygnał

  Czas

  Częstotliwość

  -1 0 1

  0

  1

  s(t)

  = 2 = 0

  -1 0 1

  0

  1

  s(f)^

  = 2 = 0

  Widmo amplitudowe równe części rzeczywistej widma

  Sygnał jest funkcja parzystą, więc widmo jest funkcją rzeczywistą.Dla sygnałów o wartościach rzeczywistych widmo rzeczywiste jest funkcją parzystą. Funkcja Gaussa jest niezmiennikiem transformacji Fouriera.

 • 52

  Uogólnienie transformacji Fouriera

  lim ( ) ( )

  0s t s t gdzie 0

  lim ( ) ( )

  0s f s f

  ( )s f uogólniona transformata Fouriera,czyli transformata w sensie granicznym

 • 53

  Widma impulsu Diraca i sygnału stałego

  Widmo impulsu Diraca

  s ts tTT

  ( )( )

  2 s tt T T tt T t T

  t T ( )

  dladladla

  00

  0

  lim ( ) ( )T T

  s t t

  0

  ( )sin ( )

  s ffT

  f TT

  2

  2 2 2

  lim ( )T T

  s f

  0

  1

  s t t s f( ) ( ) ( ) 1

  Transformata Fouriera sygnału stałego

  s t s f f( ) ( ) ( ) 1

 • 54

  Transformaty Fouriera sygnałów okresowych

  s t a a nf t b nf tn nn

  ( ) cos( ) sin( )

  0 0 01

  2 2 lub

  s t c enj n f t

  n( )

  2 0

  Widmo )2cos()( 0tnftsc

  s t nf t s f nf s f nf( )cos( ) , ( ) , ( )2 0 5 0 50 0 0

  cos( ) , ( ) , ( )2 0 5 0 50 0 0 nf t f nf f nf

  sin( ) , ( ) , ( )2 0 5 0 50 0 0 nf t j f nf j f nf

  e nf t j nf tjnf t2 0 00 2 2 cos( ) sin( ) e f nfjnf t2 00

  ( )

  1

  000 )()(5,0)()(ˆn

  nnnn nffjbanffjbafafs

  n

  n nffcfs )()(ˆ 0

 • 55

  ttts

  π)πsin()(1

  )π(j2sin)(j2π)( 12 ttstts

  )()(1̂ ffs

  )()()(ˆ 21212 fffs

  Różniczkowanie w dziedzinie częstotliwości

  n

  nn

  dffsdtsjt )(

  ˆ)()2( bo

 • 56

  )1()1(21)(ˆ)π2cos()( 22 fffstts

  Iloczyn w dziedzinie czasu

  fffstts

  )sin()(ˆ)()( 11

  )1π(2)1π(sin

  )1π(2)1π(sin)(ˆ*)(ˆ)()π2cos()()( 2121

  ff

  fffsfstttsts

 • 57

  Iloczyn w dziedzinie czasu

  )1π(2)1π(sin

  )1π(2)1π(sin)(ˆ*)(ˆ)()π2cos()()( 2121

  ff

  fffsfstttsts

 • 58

  Transformacja Fouriera sygnałuz niezerową wartością średnią

  s t s t s( ) ( ) 0

  gdzie )(0 ts spełnia warunki dla klasycznej transformacji Fouriera

  sT

  s t dtT

  T

  T

  lim ( )

  12

  s t s t s s f s f s f( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 0 0

  s sygnał o stałej wartości, czy

 • 59

  Transformacja Fouriera sygnału 2-D

  Widmo sygnału dwu-wymiarowego

  dydxeyxsffs yfxfjyx yx)(2),(),(ˆ

  s x y s f f e df dfx yj f x f y

  x yx y( , ) ( , ) ( )

  2

 • 60

  Wielowymiarowe przekształcenia Fouriera

  Jeśli x f n, to

  ( ) ( )s f s x e dx dxj f x nxx

  T

  n

  2 11

  s x s f e df dfj f x nff

  T

  n

  ( ) ( )

  2 11