etnografia tuote- ja palvelukehityksen tukena

of 22 /22
ETNOGRAFIA TUOTE- JA PALVELUKEHITYKSEN TUKENA Anna Martela Etnografinen tutkimustoimisto Kenno 28.4.2015 Jyväskylän yliopisto Design antropologian kurssi

Author: kenno-ethnographic-consulting

Post on 13-Apr-2017

211 views

Category:

Presentations & Public Speaking


6 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Page 1: Etnografia tuote- ja palvelukehityksen tukena

ETNOGRAFIA TUOTE- JA PALVELUKEHITYKSEN TUKENA

Anna MartelaEtnografinen tutkimustoimisto

Kenno

28.4.2015 Jyväskylän yliopisto Design antropologian kurssi

Page 2: Etnografia tuote- ja palvelukehityksen tukena

Luennon rakenne• Tausta• Yritystarina• Kennon palvelu• Miksi käyttäjää kannattaa kuunnella:

– keissiesimerkkejä

Page 3: Etnografia tuote- ja palvelukehityksen tukena

Oma tausta• Helsingin Yliopisto,

antropologian laitos• Nokia ja Jakarta

johdattivat antropologian ja bisneksen yhdistämiseen

• CIMOn viestintäprojekti

Jakartassa äitientukiryhmän vieraana 2012

Page 4: Etnografia tuote- ja palvelukehityksen tukena

ETNOGRAFINEN TUTKIMUSTOIMISTO KENNO OY

Page 5: Etnografia tuote- ja palvelukehityksen tukena

Kennon toimintatiimin muodostaa kolme antropologia

Viola [email protected]

Anna [email protected]

Elina [email protected]

www.kennohelsinki.com

Page 6: Etnografia tuote- ja palvelukehityksen tukena

KEITÄ ON ASIAKKAAMME?

Page 7: Etnografia tuote- ja palvelukehityksen tukena

Ongelma: Täydellistä asiakaskokemusta ja tuotteita yritetään luoda istumalla kokoushuoneen pöydän ympärillä

Ratkaisu:Kokemuksen tarkastelu käyttäjän näkökulmasta,

käyttäjän maailman ymmärtäminen

Avainkysymys: Mikä todella on tärkeää juuri meidän

loppukäyttäjälle, ja MIKSI?

Page 8: Etnografia tuote- ja palvelukehityksen tukena

PALVELUPOLKUMME TUO ASIAKKAAN KOKEMUKSEN SUUNNITTELUN YTIMEEN

Page 9: Etnografia tuote- ja palvelukehityksen tukena

ETNOGRAFIAN TYÖVÄLINEITÄ

OSALLISTUVAHAVAINNOINTI

TEEMA-HAASTATTELU

TLUOTAIMET

WORKSHOPIT JA RYHMÄ-

KESKUSTELUT

Page 10: Etnografia tuote- ja palvelukehityksen tukena

KENNON TUOTTAMAN TIEDON JALKAUTTAMINEN

WORKSHOP VIDEO ESITYS JA

RAPORTTITARKASTUS-KÄYNTI

Page 11: Etnografia tuote- ja palvelukehityksen tukena

Etnografin rooli• Osa laajempaa kokonaisuutta• Suunnittelee tutkimuksen• Objektiivisuus• Analyysi sosiaali- ja ihmisteorioiden valossa• Määrittelee ongelman• Antaa suunnittelijalle kehikon

Page 12: Etnografia tuote- ja palvelukehityksen tukena

Ero perinteiseen markkinatutkimukseen

• Tutkimus tehdään siellä missä tuotetta tai palvelua todella käytetään

• Havainnoinnilla suurempi merkitys• Aineiston validius on toistuvat teemat, ei tietty

määrä tutkittavia henkilöitä• Informanttidemografia takaa luotettavuuden• Kontaktipisteiden lisäksi tutkitaan toimintaa

niiden ulkopuolella

Page 13: Etnografia tuote- ja palvelukehityksen tukena

Miten vastataan yritysmaailman nopeisiin vaatimuksiin

• Etnografian tuottamaa tietoa halutaan nopeasti

Ratkaisut• Antropologeilta oikeat menetelmät löytyvät

nopeasti• Valmis tutkimussuunnitelmapohja nopeuttaa

aloittamista• Luotaimet• Informanttidemografian oltava validi

Page 14: Etnografia tuote- ja palvelukehityksen tukena

MIKSI KÄYTTÄJIÄ KANNATTAA KUUNNELLA

Page 15: Etnografia tuote- ja palvelukehityksen tukena

Etnografian avulla päästään pureutumaan

tilanteisiin, joissa ihmiset toimivat eri tavalla kuin

puhuvat

ETNOGRAFIA JA KÄYTTÄJÄKOKEMUS

Page 16: Etnografia tuote- ja palvelukehityksen tukena

TAPAUS ADIDAS:MITÄ ON URHEILU? 

MIKÄ KÄYTTÄJÄÄ MOTIVOI? 

VS.

Lue lisää: www.businessinsider.com/heres-why-companies-aredesperateto-hireanthropologists-2014-3?IR=T

Page 17: Etnografia tuote- ja palvelukehityksen tukena

KÄYTTÄJÄLÄHTÖISYYDEN TUOMA KILPAILUETU

TOIMINNAL-LISUUS JA 

KÄYTETTÄVYYSKOKEMUK-SELLISUUS

Page 18: Etnografia tuote- ja palvelukehityksen tukena

Kahvipöydästä suunnittelupöytään

Page 19: Etnografia tuote- ja palvelukehityksen tukena

Ongelma:- Miten

sitouttaa ja motivoida yrittäjät

yhteiseen vihreään teemaan

- Aihe koettiin monimutkaisen

a

Etnografian kautta yrittäjille järkivihreys

konkretian tasolleMitä tehtiin:- Haastattelut

yrittäjien kanssa

- Paneuduttiin kynnyskohtiin

ja onnistumisiin

Lopputulos:Helposti

lähestyttävä check-list yrittäjien työkaluksi

Page 20: Etnografia tuote- ja palvelukehityksen tukena

Etnografia kaupunkisuunnittelun tukena: Hämeentien yrittäjät ja alueen tulevaisuus

Haastattelut yhdeksän alueen yrittäjän

kanssa

Rikas ruohonjuuritason tietopaketti

kaupunkisuunnittelun tueksi

Lopputuote: Esitys liikennesuunnittelun

kehittämiseksi

Tutkimuksen tarkoitus oli osallistaa yrittäjiä

alueen kehityksen suunnitteluun

Osallistuva havainnointi

Page 21: Etnografia tuote- ja palvelukehityksen tukena

KIITOS!

Page 22: Etnografia tuote- ja palvelukehityksen tukena

Tutustu meihin:kennohelsinki.com

@KennoEthnograph

@KennoEthnographics

Kenno Ethnographic Consulting