esnek Çalışma ve kadın İşgücü

of 19 /19
ESNEK ÇALIŞMA VE KADIN İŞGÜCÜ TKDF BAŞKANI CANAN GÜLLÜ

Author: brilliant

Post on 19-Jan-2016

41 views

Category:

Documents


3 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Esnek Çalışma ve Kadın İşgücü. TKDF BAŞKANI CANAN GÜLLÜ. - PowerPoint PPT Presentation

TRANSCRIPT

Esnek alma ve Kadn gc

Esnek alma ve Kadn gc

TKDF BAKANICANAN GLLKadnlara yklenen annelik rol, kadnlarn tam zamanl almasn belirgin bir ekilde azaltmaktadr. Baz Avrupa lkelerinde uygulanan kadn istihdam politikalar, anne olan kadnlarn da istihdamda tam zamanl yer almasn hedeflemektedir.

Dnyada ve Trkiyede yaanan ekonomik krizler veuluslararas finans kurulular tarafndan dayatlan yapsaluyum programlar sonucunda ortaya kan, isizlik,rekabet ve kt alma koullar, enformal sektrnve esnek alma modellerinin yaygnlamasna neden olmutur.Enformal sektr; ucuz emek, dk cret, esnek almasaatleri, kt alma koullar ile rgtsz ve savunmasz bireyleriistihdam etmektedir. Kadn emeinin ikinci snf olarakgrlmesi, enformal sektrde arlkl olarak kadn istihdamnaneden olmaktadr.Bununla beraber, piyasa ekonomisine gei ve tarmdamakinelemenin krdan kente g artrmasyla, kente gden eitimsiz ya da dk eitimli ve vasfsz kadnlarn geimsknts nedeniyle ortaya kan alma zorunluluu, onlarnemek youn ve rgtsz almay iinde barndran esnekalma koullarnda i gvencesinden yoksun almasna neden olmaktadr.

te yandan, retim srecine dahil olmak isteyen kadn,erkek egemen yapnn dayatt rolleri aksatmamas amacyla,ancak esnek alma koullar ile ve yine ev ierisindeki sorumluluklarnndevam olan ilerde altrlmak istenmektedir. Esnek retim ekilleri, erkee gre daha ucuz ve kontrolkolay olan, daha az mcadeleci olarak grlen, daha dk olan geliri nihai olarak sadece aile btesine katkolarak dnlen ve bu yzden uzun alma saatleri vekt alma koullar ile alabilecek kadnlar iin uygun grlmekteve ataerkil ideoloji de bu sreci desteklemektedir.Bu nedenle, enformal sektr ve esnek alma modelleri, kadnemeinin en youn tercih edildii alanlar olarak karmzakmaktadr.

Kadn ve kz ocuklarnn yeterli ve nitelikli eitim alamaylarda, igc piyasasnda insan onuruna yakr ilerdealmasn zorlatrmakta, kadnlarn eitimsiz ve niteliksizemek olarak enformal sektrde ve esnek alma modelleriile istihdam edilmelerine neden olmaktadr.

Esnek alma modellerinde kadn istihdam, ivereninyan sra, baz kadnlar tarafndan da aile ve i yaamnnuyumlatrd iddias ile nedeniyle tercih edilebilmektedir. Ekonomikdurumlar kt olan, dk eitimli ve vasfsz kadnlar,tam zamanl almay tercih etseler de, toplumsal basklar nedeniyleya da eitimli ve vasfl igc tercih edilen alanlardaistihdam olanaklar bulamadklar iin ksmi zamanl almakzorunda kalabilmektedir. Esnek alma modellerinden ksmisreli alma yar zamanl alma kadnlarn en younolarak tercih edildii alma eklidir. Ksmi sreli almannzellikle kadn istihdam iin desteklenmesinin altnda yatanneden, az nce de deindiim gibi, Trkiye gibi zellikleataerkil ideolojinin youn yaand toplumlarda cinsiyetedayal rollerin ihmal edilmemesinin ve kadnn evde yenidenretim srecinde de bulunabilmesinin ve ideal e ve idealanne olarak sorumluluklarn yerine getirmesinin istenmesidir.9Ve dolaysyla, kadnn esnek alma modelleri ile istihdam,hem anne ve e olarak evinin gereklerini yerine getirmesi- bir baka deyile toplumsal cinsiyet rollerini ihmal etmemesi- ve de evine ek gelir salamas bakmndan kadnlarn eleri tarafndanda uygun grlmektedir.Toplumsal cinsiyet eitliinin grece salanmolduu lkelerde, kadnlara tannan haklarla, kadnlar doumsonras kullanlan cretsiz izinlerin ardndan alma hayatnakald yerden devam edebilmektedir. Bu politikalar, zellikleebeveyn izni ve bakm hizmetlerinin devlet tarafndan salanmasylazmlenmektedir. Trkiye gibi ataerkil zihniyetin kendini youn bir ekilde hissettirdii ve dolaysylatoplumsal cinsiyet eitliinin salanmasnn ksa ve ortavadede mmkn grlmedii lkelerde, bu politikalarnulusal mevzuata girmesi ya da girdii takdirde uygulanrlnnolmas, ancak belki uzun vadede zlemle beklenebilir.

Avrupa Birliine uyum srecinde mevzuattayaplan deiiklikler, AB norm ve direktiflerine gre ekillendirilmi,fakat lke koullar dikkate alnmadan dzenlenmitir.ABde esnek alma, gvenceli esneklikolarak karmza karken, Trkiyede tam zamanl almanngetirdii kazanmlarn, esnek alma modelleriyleelde edilemeyecei dnlmemi ya da ataerkil zihniyetyaps, kadnlarn esnek alma modelleri ile istihdamnuygun grmtr.

Bunun yan sra, ii rgtleri enformal sektrde veesnek alma koullaryla alanlar rgtleyememektedir.rgtlenemeyen iiler, yasal ve sosyal korumadanyoksun kalmakta ve ILOnun insan onuruna yakri kavramna ters den alma koullar ile altrlmaktadr.

Sonu olarak; dnyada ve Trkiyede yaanansosyo-ekonomik gelimeler, hizmetler sektrnnbymesi, uluslararas rekabetin artmas ve isizlik,alma ve retim ekillerinin esneklemesine,ayrca enformal sektrn bymesine neden olmutur.Yeterli eitim ve nitelie sahip olmayanya da eitimli ve nitelikli olsalar da cinsiyete dayaliblm gerei evdeki sorumluluklarn yerinegetirmesi beklenen kadnlarn, esnek alma modelleriile almas uygun bulunmaktadr.Toplumsal cinsiyet eitliinin salanmas durumunda hanedeki iler eler arasnda paylalacakve bakm hizmetlerine ynelik uygun politikalar uygulanacaktr.Bu durum da, kadnn ikincil konumunun ortadankalkmasn salayacak ve igc piyasasna ve sosyalhayata erkeklerle eit artlarda katlmna katkda bulunacaktr.

Kadnn igc piyasasna katlmnn nndekien byk engellerden biri olan, bakm hizmetlerininkadnn sorumluluundan alnmas ve devlet, ii,iveren rgtlerinin ibirlii yapmas sz konusuolduunda, kadnlarn alma hayatna katlmnnnndeki temel engel alacaktr.

Ebeveyn izninin yasalamas durumunda, ocukbakm, erkekler ve kadnlar tarafndan eitkoullarda stlenilebilecek ve kadnlara tam zamanlve gvenceli alma olana salanacaktr.

Ulusal mevzuatta, enformal sektrdesosyal gvenceden yoksun alanlarn gvencealtna alnmasna imkan tanyan yenidzenlemelere yer verilmesi, tm alanlarnsosyal gvenceden ve rgtlenmehaklarndan faydalanmasna olanak salayacaktr.

Teekkr EderimTKDF BakanCanan GLL