engleski jezik - gramatika

of 31 /31
--- Glagolska vremena --- Sadašnja vremena 1. Sadašnje prosto vrijeme / Simple present tense 2. Sadašnje trajno vrijeme / Present continuous tense 3. Sadašnje složeno vrijeme / Present perfect simple tense 4. Sadašnje trajno složeno vrijeme / Present perfect continuous tense 1. Sadašnje prosto vrijeme / Simple present tense Sadašnje vrijeme svih glagola obrazuje se tako da se uz glagolska vremena uvijek stavljaju lične zamjenice. Jedino se treće lice jednine prezenta razlikuje od ostalih lica, jer dobija nastavak "-s" ili "-es", osim glagola: to be - biti, to have - imati, can, may - moći, must - morati, ought - trebati. Nastavak "-s" za sadašnje vrijeme izgovara se kao "s" ako dolazi iza bezvučnog suglasnika, ili "z" ako dolazi iza zvučnog suglasnika ili samoglasnika: he speaks (hi spi:ks), he reads (hi ri:dz). Glagoli koji se završavaju na s, x, z, sh i ch obrazuju treće lice nastavkom jednine nastavkom "-es": he dresses, he teaches. Glagoli koji se u infinitivu završavaju na "-y", kad pred tim "y" stoji suglasnik, mijenjaju "y" u "i", u trećem licu jednine: to cry (he cries), to try (to tries). Odrični oblik sadašnjeg vremena pravi se tako što se uzme sadašnje vrijeme pomoćnog glagola "to do", pa se zatim doda negacija "not" i infinitiv glagola koji se mijenja, bez prijedloga "to": 1

Upload: mojnotes

Post on 15-Oct-2014

862 views

Category:

Documents


60 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Page 1: Engleski jezik - gramatika

--- Glagolska vremena ---

Sadašnja vremena1. Sadašnje prosto vrijeme / Simple present tense2. Sadašnje trajno vrijeme / Present continuous tense3. Sadašnje složeno vrijeme / Present perfect simple tense4. Sadašnje trajno složeno vrijeme / Present perfect continuous tense

1. Sadašnje prosto vrijeme / Simple present tenseSadašnje vrijeme svih glagola obrazuje se tako da se uz glagolska vremena uvijekstavljaju lične zamjenice. Jedino se treće lice jednine prezenta razlikuje od ostalih lica, jer dobija nastavak "-s" ili "-es", osim glagola:

to be - biti, to have - imati, can, may - moći, must - morati, ought - trebati.

Nastavak "-s" za sadašnje vrijeme izgovara se kao "s" ako dolazi iza bezvučnogsuglasnika, ili "z" ako dolazi iza zvučnog suglasnika ili samoglasnika:

he speaks (hi spi:ks), he reads (hi ri:dz).

Glagoli koji se završavaju na s, x, z, sh i ch obrazuju treće lice nastavkom jedninenastavkom "-es":

he dresses, he teaches.

Glagoli koji se u infinitivu završavaju na "-y", kad pred tim "y" stoji suglasnik, mijenjaju "y" u "i", u trećem licu jednine:

to cry (he cries), to try (to tries).

Odrični oblik sadašnjeg vremena pravi se tako što se uzme sadašnje vrijeme pomoćnog glagola "to do", pa se zatim doda negacija "not" i infinitiv glagola koji se mijenja, bez prijedloga "to":

I write (ja pišem) - I do not write, I don't write

Upitni oblik sadašnjeg vremena pravi se tako pravi se tako što se uzme sadašnje vrijeme pomoćnog glagola "to do" u inverziji i infinitiv glagola koji se mijenja, bez prijedloga "to".You write (ti pišeš) - Do you write? (pišeš li?)

Sadašnje prosto vrijeme se upotrebljava:

da označi radnju čije trajanje nije određeno: I write (ja pišem), I work (ja radim); da potvrdi jednu poznatu istinu: fish live in water (ribe žive u vodi); da označi radnju koja se vrši po navici: I always rise early (uvijek ustajem rano); da označi radnju koja se ponavlja: I have an English lesson three times a week (imam

čas engleskog tri puta sedmično).

1

Page 2: Engleski jezik - gramatika

to call - zvati

I call ja zovem I do not call do I call?you call ti zoveš you do not call do you call?he, she, it calls on, ona , ono zove he, she, it does not call does, he ,she, it call?we call mi zovemo we do not call do we call?you call vi zovete you do not call do you call?they call oni, one, ona zovu they do not call do they call?

2. Sadašnje trajno vrijeme - Present Continuous Tense

prezent glagola "to be" + prezent particip glavnog glagola

I am speaking (ja govorim)you are speakinghe, she, it is speakingwe are speakingyou are speakingthey are speaking

Present participle se pravi dodavanjem glagolu nastavka "-ing". Međutim, ponekad moramo malo promijeniti riječ, vjerovatno udvostručiti ili izostaviti jedno slovo.

Izuzetak 1  

 Ako se glagol završava na: suglasnik - naglašeni vokal-suglasnik  zadnje slovo se udvostručava:

s t o p   suglasnik  naglašeni vokal suglasnik

run > running

  stop

>  stopping

  begin

>  beginning

Ovo pravilo ne važi kada naglasak nije na zadnjem slogu glagola:

open > opening

Izuzetak 2Ako glagol završava na ie, mijenjamo ie u y:

lie > lying

die > dying

Izuzetak 3Ako glagol završava na vokal + suglasnik + e, izostavljamo e:

2

Page 3: Engleski jezik - gramatika

come > coming

mistake > mistaking

Present Continuous Tense (sadašnje trajno vrijeme) se upotrebljava:

da označi radnju koja se vrši u vremenu kada o njoj govorimo:I am learning English now. (sada učim engleski)

...the pages are turning. ...the candle is burning. ...the girl is dancing.

Međutim, radnja se ne mora odvijati tačno sada, ali se dešavala nešto ranije i možda će se dešavati poslije trenutka kada o njoj govorimo:

da označi radnju čije je trajanje neprekidno, i tada se obično upotrebljavaju prilozi always, constantly, forever itd:The Sun is rising constantly. (Sunce izlazi svaki dan)You are always complaining about your mother-in-law. (uvijek se žalite na svoju punicu)

da se izrazi radnja koja je već isplanirana i desit će se u budućnosti:I'm meeting my girlfriend tonight. (večeras ću se naći sa djevojkom)

Glagoli koji označavaju neko stanje, a ne radnju, obično se ne koriste u trajnom obliku.Lista glagola koji se većinom koriste u "simple" formi:

osjetila (percepcije)

feel*, hear, see*, smell, taste

mišljenje

assume, feel, consider, doubt, feel (misliti), find (misliti), suppose, think*

mentalna stanja

forget, imagine, know, mean, notice, recognise, remember, understand

emocije/želje

envy, fear, dislike, hate, hope, like, love, mind, prefer, regret, want, wish

mjerenja

contain, cost, hold, measure, weigh

ostali

look (biti sličan), seem, be (u većini slučajeva), have (kada znači posjedovati)

3

Page 4: Engleski jezik - gramatika

- glagoli osjetila (feel, see, hear, taste,smell) se često koriste sa glagolom 'can':I can see... (mogu vidjeti) itd.

- * Ovi glagoli mogu se koristiti u trajnoj formi ali sa drugim značenjem, npr:

This coat feels nice and warm. (ovaj brod je lijep i udoban, to je naša percepcija, osjećaj kvaliteta broda)John's feeling much better now. (Džon se osjeća mnogo bolje sada, njegovo zdravlje se poboljšava);

She has three dogs and a cat. (ona ima tri psa i mačku, posjedovanje)She's having supper. (ona večera, ona jede);

I can see Anthony in the garden. (vidim Anthony-a u bašti, percepcija)I'm seeing Anthony later. (susrest' ću Anthony-a kasnije, planiramo se susresti)

to call - zvati

I'm calling I'm not calling am I calling?you're calling you aren't calling are you calling?he, she, it's calling he, she, it isn't calling is he, she, it calling?we're calling we aren't calling are we calling?you're calling you aren't calling are you calling?they're calling you aren't calling are they calling?

3. Složeno sadašnje vrijeme - Present Perfect Simple Tense

pomoćni glagol "to have" + past particip glavnog glagola

Složenim sadašnjim vremenom se izražava povezanost između prošlosti i sadašnjosti, tačno vrijeme dešavanja radnje nije naznačeno, što znači da smo više zainteresirani za rezultat radnje nego za samu radnju.Kada bi smo rekli kada se radnja odvija morali bismo upotrijebiti prošlo vrijeme (past simple tense).

Složeno sadašnje vrijeme se koristi:

da se opiše radnja ili stanje koje je počelo u prošlosti i nastavlja se u sadašnjosti:This website has been in existence for 7 years, 9 months, and 22 days. (ova stranica postoji već...);

I have lived in Sarajevo since 1970. (živim u Sarajevu od 1970-te, i još uvijek živim); da se izrazi radnja koja je završena u vremenskom periodu koji još traje:

I have been to Zagreb this week. (ove nedjelje sam putovao u Zagreb, sedmica još nije završena);

da se označi radnja koja je završena nekad u prošlosti, ali je rezultat radnje važan:I have buoght a car. (kupio sam auto, važno je da je auto kupljen, nije bitno kada);

4

Page 5: Engleski jezik - gramatika

uz priloge koji označavaju neprekidan razmak vremena: ever, never, yet, already, since, for:Have you ever been to Bosnia? (jeste li ikada bili u Bosni?);

da se izrazi radnja koja se upravo dogodila (uz priloge "just'' ili ''just now''):The guests have just entered the hall. (gosti su upravo ušli u dvoranu).

 

Amerikanci ne koriste složeno sadašnje vrijeme toliko kao Britanci. Amerikanci češćeupotrebljavaju prošlo vrijeme umjesto složenog sadašnjeg vremena. Amerikanac bi rekao:"Did you have lunch?", dok bi Britanac rekao: "Have you had lunch?".

to call - zvati

I have called (ja sam zvao) I haven't called have I called?you have called you haven't called have you called?he, she, it has called he, she, it hasn't called has he, she, it called?we have called we haven't called have we called?you have called you haven't called have you called?they have called they haven't called have they called?

4. Nesvršeni perfekt - Present Perfect Continuous Tense

prezent perfekt glagola "to be" (have/has been) + prezent particip glavnog glagola 

I have been playingYou have been working

Upitni oblik se pravi konverzijom: Have I been playing?Odrični oblik se pravi dodavanjem riječi "not": I have not been playing.

Kada pišemo present continous, često se upotrebljavaju skraćenice:I have been - I've been itd.

Present Perfect Continous Tense koristimo:

da izrazimo radnju koja je nedavno ili upravo završila. I obično imamo sada imamo neku posljedicu:

I'm tired because I've running. (umoran sam (sada) jer sam trčao)Why is the grass wet? Has it been raining? (zašto je trava vlažna (sada)? je li padala kiša?)You don't understand because you haven't been listening. (ne razumijete (sada), jer niste slušali).

5

Page 6: Engleski jezik - gramatika

da izrazimo radnju radnju koja je počela u prošlosti i nastavlja se u sadašnjosti, u ovom slučaju često se koriste for i since:

I've been reading for two hours. (čitam već dva sata, i još uvijek čitam)How long have you been learning English? (koliko dugo učiš engleski? a još ga učiš)We have not been smoking. (nismo pušili, a ni sada ne pušimo).

Kako je ranije napomenuto uz present perfect continuous često koristimo "for" i "since".

For koristimo kada pričamo o razdoblju vremena: 5 minuta, 7 sedmica, 20 godina.Ako to razdoblje seže do sadašnjeg trenutka upotrebljavamo uz for perfekt, a ako je to razdoblje završeno moramo upotrijebiti past simple (preterit).

Tara hasn't been feeling well for two weeks. (Tara se ne osjeća dobro već dvije sedmice)

ali

Tara didn't feel well for two weeks, and now she feels well. (Tara se nije dobro osjećala već dvije sedmice, a sada se osjeća dobro).

Since koristimo kada znamo od koje vremenske tačke se odvija radnja: u 9 sati, 7. januara, u petak.

I've been studying for three hours. (učim već tri sata)I've been watching TV since 7pm. (gledam TV od 7 sati poslije podne)Tara hasn't been visiting us since March. (Tara nas nije posjetila od Marta)

For se može koristiti u svim vremenima, since se obično koristi samo sa perfect vremenima.

to call - zvati

I have been calling I have not been calling have I been calling? you have been calling you have not been calling have you been calling?

he, she, it has been calling he, she, it has not been calling

has he, she, it been calling?

we have been calling we have not been calling have we been calling?you have been calling you have not been calling have you been calling?they have been calling they have not been calling have they been calling?

Prošla vremena1. Prosto prošlo vrijeme / Simple past tense2. Prošlo trajno vrijeme / Past continuous tense3. Složeno prošlo vrijeme / Past perfect simple tense4. Složeno trajno prošlo vrijeme / Past perfect continuous tense

6

Page 7: Engleski jezik - gramatika

1. Prošlo svršeno vrijeme - Past Simple Tense

Da bi napravili prošlo svršeno vrijeme koristimo infinitiv i prošli oblik (preterit) glagola.

- infinitiv preterit past particip  

pravilni glagoli

workexplodelike

workedexplodedliked

workedexplodedliked

Prošli oblik svihglagola završavana -ed.

nepravilni glagoli

goseesing

wentsawsang

goneseensung

Prošli oblik nepravilnihglagola se ne tvori po nekom pravilu i uči senapamet.

 

Past particip namnije potreban pritvorbi prošlogvremena.

 

Tvorba prošlog svršenog vremena:

a) potvrdna rečenica:

subjekat + glavni glagol u prošlom obliku (preteritu)

I lived in that house when I was young. (živio sam u toj kući kada sam bio mlad)She played basketball last week. (ona je igrala košarku prošle sedmice)

b) odrična rečenica:

subjekat + preterit od "do" + not + infinitiv glavnog glagola

He didn't like the movie. (nije mu se dopao film)Mary did not go to work last Monday. (Mary nije otišla na posao prošlog ponedjeljka)

c) upitna rečenica:

preterit od "do"+ subjekat + infinitiv glavnog glagola

Did you play tennis last week. (je si li igrao tenis prošle sedmice)Did he watch TV last night. (je li gledao TV prošle sedmice)

Glagol did (preterit od "do") u svim licima ima isti oblik.

7

Page 8: Engleski jezik - gramatika

I did not go to London. (nisam bio u Londonu)You did not go to London.He did not go to London. itd.

Glagol be nema u svim licima isti oblik, upitnu rečenicu pravimo zamjenom subjektai glagola.

I, he, she, it was here. - Was I, he, she, it here?You were here. - were you here?

Ako glagol završava na suglasnik ispred kojeg stoji kratak naglašen vokal, krajnji samoglasnik se udvostručava:

plan - plannedskip - skipped

Krajnje "l" se uvijek udvostručava:

level - levelledcall - called

Ako glagol završava na "-y" ispred kojeg se nalazi suglasnik, taj se "y" mijenja u "i":

worry - worriedcry - cried

Prosto prošlo vrijeme koristimo:

a) da se izrazi radnja koja se desila u prošlosti i potpuno završila pa nema nikakve veze sa sadašnjošću:I was in Liverpool last year. (bio sam u Liverpulu prošle godine);

b) da se izrazi radnja koja je trajala neko vrijeme u prošlosti bez ikakve veze sa sadašnjošću:We went to school when we were children. (išli smo u školu kada smo bili djeca);

c) kada govorimo o stvarima koje želimo da se dogode ili bi trebalo da se dogode:It's time they were back. (vrijeme je da se vrate)I wish I had a new computer. (volio bi da imam novi kompjuter)

d) u zavisnoj rečenici ako je u glavnoj prosto prošlo vrijeme (slaganje vremena):The policeman told me I drove to much. (policajac mi je rekao da sam previše vozio)

Kada kažemo kada ili gdje se radnja dogodila, moramo koristiti prosto prošlo vrijeme,a ne složeno sadašnje vrijeme (present perfect tense).

to call - zvati

I called (ja sam zvao) I didn't call did I call?

8

Page 9: Engleski jezik - gramatika

you called you didn't call did you call?he, she, it called he, she, it didn't call did he, she, it call?we called we didn't call did we call?you called you didn't call did you call?they called they didn't call did they call?

2. Prošlo trajno vrijeme - The Past Continuous Tense

prošlo vrijeme glagola "to be" + particip prezenta glavnog glagola

She was reading. (ona je čitala)We were playing. (mi smo igrali)

Odrični oblik se pravi dodavanjem rječice not:She was not reading - She wasn't reading.

Upitni oblik se pravi inverzijom:Was she playing?Were we playing?

Nesvršeni preterit se upotrebljava:

da se opiše pozadina, odnosno da se pred čitaoce postavi scena priče pisana uprošlom vremenu. Obično priča počinje nesvršenim preteritom, a zatim se nastavlja prošlim vremenom, npr:

"James Bond was driving through town. It was raining. The wind was blowing hard. Nobody was walking in the streets. Suddenly, Bond saw the killer in atelephone box...";

da se opiše radnja koja je trajala do trenutka kada ju je prekinula neka drugaprošla radnja:

I was having a beautiful dream when the alarm clock rang. (divno sam sanjaokada se alarm oglasio);I was watching TV when you telephoned. (gledao sam TV kada si nazvao)

da se izrazi promjena mišljenja:

I was going to spend the day at the beach but I've decided to go on an excursion instead. (mislio sam provesti dan na plaži ali sam odlučio otići na ekskurziju)

za dvije radnje koje se dešavaju istovremeno:

The children were playing while their mothers were chatting. (djeca su se igraladok njihove majke čavrljale)

u zavisnoj rečenici umjesto nescršenog prezenta ako je u glavnoj rečenici preterit:

I knew that he was talking to her about her daughter. (znao sam da se sa njom razgovara o njenoj kćeri).

9

Page 10: Engleski jezik - gramatika

Kod glagola koji se ne koriste u trajnom obliku upotrebljava se obični preterit >>.

to call - zvati

I was calling. I was not calling was I calling?you were calling. you were not calling were you calling?he, she, it was calling he, she, it wasn't calling was he, she, it calling?we were calling we weren't calling were we calling?you were calling you weren't calling were you callingg?they were calling they weren't calling were they calling?

3. Pluskvamperfekat (davno prošlo vrijeme) - The Past Perfect Tense

subjekat + simple past od "to have" + past particip glavnog glagola

U odričnim rečenicama ubacujemo rječicu not između pomoćnog i glavnog glagola, a upitnu rečenicu pravimo zamjenom subjekta i pomoćnog glagola.

Past Perfect Tense (pluperfekt) se upotrebljava:

a) da bi se izrazila radnja u prošlosti koja se desila prije neke druge radnje u prošlosti, također izražava radnju za koje se pretpostavljalo da je trebalo da se dogodi u prošlosti - prije neke druge radnje:

We had left home before he came. (bili smo otišli prije nego što je on došao) The train left at 9am. We arrived at 9.15am. The train had left when we arrived.

(voz je krenuo u 9 sati. Mi smo stigli u 9 i 15. Voz je bio otišao kada smo mi stigli.) I was not hungry. I had just eaten. (nisam bio gladan, upravo sam bio jeo) I didn't know who he was. I had never seen him before. (nisam znao ko je on, nisam

ga nikad bio vidio) He said that he had seen him at the theatre. (rekao je da ga je bio vidio kod pozorišta).

U ovom primjeru past perfect je upotrebljen u indirektnom govoru umjesto past simple u direktnom.

b) u zavisnim rečenicama uz after:He got a headache after he had washed his hair. (dobio je glavobolju nakon što je oprao kosu);

c) iza izraza: as if (kao da), if only (kad bi barem), I wish (kamo sreće da), past perfectom se izražava nešto što nije ostvareno u prošlosti:I wish I had met you before. (kamo sreće da sam te ranije sreo)If only you had sent me the SMS. (da si mi barem poslala SMS)He played the basketball as if he had played in NBA. (igrao je košarku kao da je igrao u NBA)

to call - zvati

10

Page 11: Engleski jezik - gramatika

I had called I had not called had I called?you had called you had not called had you called?he, she, it had called he, she, it had called had he, she, it called?we had called we had called had we called?you had called you had called had you called?they had called they had called had they called?

4. Nesvršeni pluskvamperfekt - The Past Perfect Continuous Tense

subjekat + simple past od "to have" + past particip od "to be" + present particip gl. glagola

Odrični oblik se pravi ubacivanjem rječice not, a upitni oblik inverzijom subjekta i glagola "to have".

Past Perfect Continuous upotrebljava se da bi se označila radnja koja je trajala u prošlosti prije neke druge prošle radnje:

Ram started waiting at 9am. I arrived at 11am.When I arrived, Ram had been waiting for two hours.

John was very tired. he had been running. (John je bio veoma umoran, trčao je cijele večeri)I could smell cigarettes. somebody had been smoking. (osjetio sam cigarete, neko je pušio).

Past Perfect Continous se također upotrebljava u indirektnom govoru umjesto trajnog oblika prošlog vremena (past continous tense) u direktnom govoru.

D: Peter said: "Some of my friends have playing cards all night."(Peter reče: "Neki moji prijatelji su igrali karte cijele večeri".)I: Peter said that some of his friends had been playing cards all night.

to call - zvati

I had been calling I had not been calling had I been calling?you had been calling you had not been calling had you been calling?

he, she, it had been calling he, she, it had not been callinghad he, she, it had been calling?

we had been calling we had not been calling had we been calling?you had been calling you had not been calling had you been calling?they had been calling they had not been calling had they been calling?

Buduća vremena1. Prosto buduće vrijeme / Simple future tense2. Trajno buduće vrijeme / Future continuous tense3. Složeno buduće vrijeme / Future perfect simple tense4. Složeno trajno buduće vrijeme / Future perfect continuous tense

11

Page 12: Engleski jezik - gramatika

1. Prosto buduće vrijeme - Futur Simple Tense

subjekat + pomoćni glagol will + infinitiv glavnog glagola

Odrične rečenice se prave umetanjem rječice not između pomoćnog i glavnog glagola,a upitne rečenice inverzijom subjekta i pomoćnog glagola.

U prvom licu jednine i množine umjesto glagola will, može se koristiti glagol shall,međutim u modernom engleskom will se više koristi od shall:

I shall call - we shall call (ja ću zvati - mi ćemo zvati).

Prosto buduće vrijeme se upotrebljava da bi označila radnja koja će se desiti u budućnosti.Prostobuduće vrijeme se naročito često upotrebljava poslije glagola koji označavaju očekivanje, nadu itd.Također se koristi da bi se izrazila namjera, odluka, prijetnja ili obećanje.

I hope we will have better luck next day. (nadam se da ćemo imati više sreće drugi put)I expect that he will come tomorrow. (očekujem da će on doći sutra)I will help her because she is beautiful. (pomoći ću joj jer je lijepa)

to call - zvati

I will call (ja ću zvati) I will not call will I call?you will call you will not call will you call?he, she, it will call he, she, it will not call will he, she, it call?we will call we will not call will we call?you will call you will not call will you call?they will call they will not call will they call?

2. Buduće trajno vrijeme - Futur Continuous Tense

subjekat + pomoćni g. will + pomoćni g. be + present participle glavnog glagola

Odrični oblik se pravi ubacivanjem rječice not između glagola will i be, a upitni oblik inverzijom subjekta i glagola will.

Trajno buduće vrijeme označava radnju koja će trajati izvjesno vrijeme u budućnosti.

Kada koristimo buduće trajno vrijeme, naš slušalac obično zna ili razumije u koje vrijeme se radnja odvija.

I will be playing tennis at 10am tomorrow. (igrat ću tenis sutra u 10 sati)We'll be having dinner when film starts. (večerat ćemo kada film počne)Take your umbrella, it will be raining when you return. (uzmi kišobran, padat će kiša kada se budeš vraćao)

12

Page 13: Engleski jezik - gramatika

to call - zvati

I will be calling (ja ću zvati) I won't be calling will I be calling?you will be calling you won't be calling will you be calling?he, she, it will be calling he, she, it won't be calling will he, she, it be calling?we will be calling we won't be calling will we be calling?you will be calling you won't be calling will you be calling?they will be calling they won't be calling will they be calling?

3. Složeno buduće vrijeme - Futur Perfect Tense

subjekat + pomoćni g. will + pomoćni g. have + past particip glavnog glagola

Predbuduće vrijeme izražava radnju koja će se desiti prije neke druge radnje u budućnosti:

The train will leave the station at 9am. You will arrive at the station at 9.15am. When you arrive the rain will have left.

(Voz dolazi u stanicu u 9 sati. Vi stižete u stanicu u 9 i 15. Voz će otići kada vi stignete.)

Ovo vrijeme također izražava i radnju koja će se desiti i završiti do određenog vremena u budućnosti:

They will have left the Parlament by 12 o'clock. (Oni će napustiti parlament do 12 sati.)

to call - zvati

I will have called (budem bio zvao)

I will not have called will I have called?

you will have called you will not have called will you have called?

he, she, it will have called he, she, it will not have calledwill he, she, it have called?

we will have called we will not have called will we have called?you will have called you will not have called will you have called?they will have called they will not have called will they have called?

4. Futur Perfect Continuous

subjekat + pomoćni g. will + pomoćni g. "have" + past particip od "be" + present particip glavnog glagola

Odrične rečenice se prave umetanjem rječice not između will i have, a upitne rečeniceinverzijom subjekta i pomoćnog glagola will.

13

Page 14: Engleski jezik - gramatika

Kada koristimo predbuduće trajno vrijeme obično sažimamo (contract) subjekat i pomoćni glagol will:

I will - I'llyou will - you'll itd.

Kod odričnih rečenica sažimamo glagol will i rječicu not:

I will not - I won'tyou will not - you won't itd.

Predbuduće trajno vrijeme izražava radnju koja traje određeni period vremena do jedne druge buduće radnje ili oznake budućeg vremena kada ova prva radnja još traje. Drugim riječima izražava radnju koja će trajati do određenog budućeg vremena ili trenutka u budućnosti, a ne u nekom određenom trenutku u budućnosti:

At 20 o'clock in the evening, I will have been working ten hours. (do 20 sati uvečer ja ću imati za sobom već 10 sati rada).

Znači radnja počinje u 10 sati prije podne, traje deset sati, sve do 20 sati uvečer kada još traje.

He will be tired when he arrives. He will have been travelling for 24 hours. (Bit će umoran kada stigne. Putovat će već 24 sata.)

to call - zvati

I will have been callingI will not have been calling

will I have been calling?

you will have been callingyou will not have been calling

will you have been calling?

he, she, it will have been calling

he, she, it will not have been calling

will he, she, it have been calling?

we will have been callingwe will not have been calling

will we have been calling?

you will have been callingyou will not have been calling

will you have been calling?

they will have been callingthey will not have been calling

will they have been calling?

Bezlični glagoli - Impersonal Verbs

Bezlični glagoli su glagoli koji se upotrebljavaju samo u 3. licu jednine sa it. Oni obično označavaju vremenske uvjete. Npr.:

Infinitiv Present Simpleto rain (pada kiša) it rainsto hail (pada grad) it hailsto freeze (mrznuti se) it freezes

14

Page 15: Engleski jezik - gramatika

to snow (pada snijeg) it snowsto thunder (grmjeti) it thunders

Neki glagoli u trećem licu jednine mogu imati bezlično značenje. To su sljedeći glagoli:

to seem (izgledati): it seems to be true (izgleda da je istina)to appear (izgledati): it appears as if it would be a change in weather (izgleda kao da će se vrijeme promijeniti)to look (izgledati): it looks like rain (izgleda kao da će kiša)to feel (osjećati): it feels cold (osjeća se hladnoća)to make (činiti): it makes me afraid (to me plaši).

Nepotpuni glagoli - Defective Verbs

Nepotpuni glagoli su: can (moći), may (moći, smjeti), ought (trebati) i must (morati).

Zajedničko za nepotpune glagole je da:

- da nemaju sve oblike i vremena,

- u sadašnjem vremenu u trećem licu nemaju nastavak "s";

- upitni im se oblik pravi inverzijom, odrični oblik obrazuju sa rječicom "not";

- traže infinitiv bez "to" (izuzev glagola "ought").

Nepotpuni glagol "can" (moći, umjeti, znati) označava fizičku ili umnu sposobnost. Ima oblik "could" za prošlo vrijeme (Past Tense) i za pogodbeni način sadašnji (Present Conditional):

I can swim (umijem, znam da plivam),I could swim (umio sam da plivam),Could you show me the way, please? (da li biste mogli da mi pokažete put, molim?)

Glagol "can" se ne može upotrijebiti s četvrtim padežom bez nekog drugog glagola, tako ne možemo reći:

I can that - već I can do that (ja to umijem).

Odrični oblik glasi "can not" ili skraćeno (sažeto, contracted) "can't" i "could not" ili "couldn't".

Umjesto glagola "can" u vremenima koje on nema upotrebljava se izraz "to be able" (moći,biti u stanju):

I shall be able to this for you. (moći ću to da učinim za vas).

Nepotpuni glagol "may" (moći, smjeti) označava odobravanje, dopuštanje, vjerovatnost, mogućnost i želju:

15

Page 16: Engleski jezik - gramatika

he may come tomorrow (možda će on sutra doći)may I go in? (smijem li ući?)may he join us? (smije li da nam se pridruži?)may he rest in peace! (neka počiva u miru!).

U prošlom vremenu "may" ima svoj drugi oblik "might":

He might have arrived earlier. (mogao je ranije da stigne)He might be present. (mogao bi biti prisutan).

Might izražava također i pogodbu.Odrični oblik glasi "may not" ili "mayn't" i "might not" ili "mightn't".

Nepotpuni glagol must (morati) ima samo taj jedan oblik. Izražava moranje, dužnost,nužnost.

I must take leave now. (sada se moram pozdraviti, moram otići),The soldiers knew that they must die. (vojnici su znali da moraju umrijeti)

U vremenima koje glagol must nema upotrebljava se glagol to have sa infinitivom bilo kog glagola sa obaveznim "to":

I had to go at once. (morao sam smjesta otići)We shall have to work hard. (moraćemo mnogo raditi)

U određenom obliku "must not" ne prevodimo sa "ne morati" već "ne smjeti":

You must not to do this. (ne smijete to učiniti)

"Ne morati" kažemo pomoću glagola "need not".

Skraćeni oblik od "must not" je "mustn't".

 Nepotpuni glagol "ought" (trebati) je jedini koji se upotrebljava u infinitivu sa "to":

You ought to learn more seriously. (treba da učiš ozbiljnije),You ought to know this. (treba to da znaš)

 

Glagol "ought" izražava obavezu, dužnost (prevodi se sa "treba", "mora" i sl.).

Odrični oblik glasi "ought not", skraćeno "oughtn't".

Kako ovaj glagol nema prošlog vremena, misao o onome što je trebalo da se dogodi izražavamo sa "ought" i infinitivom prošlim (infinitiv prošli glasi: "to have said", "to have left" itd.):

You ought to have gone. (trebalo je da odeš)

16

Page 17: Engleski jezik - gramatika

Pravilni i nepravilni glagoli - Regular and Irregular Verbs

Pravilni glagoli tvore preterit i particip perfekta tako da se infinitivu doda nastavak "-ed". Npr:

play - played, open - opened itd.

Ako se glagol u infinitivu završava na "-e" dodaje se samo "-d". Npr:

smile - smiled, hope - hoped itd.

 Nepravilni glagoli tvore preterit i particip perfekta na razne načine.

Preterit i particip perfekta imaju isti oblik:

stand - stood - stoodthink - thought - thought

Sva tri oblika su različita:

sing - sang - sungdrive - drove - driven.

Sva tri oblika jednaka

put - put - puthit - hit - hit.

Lista najčešćih nepravilnih glagola

Base Form Past Simple Past Participleawakebebeatbecomebeginbendbetbidbiteblowbreakbringbroadcastbuildburnbuycatch

awokewas, werebeatbecamebeganbentbetbidbitblewbrokebroughtbroadcastbuiltburned/burntboughtcaught

awokenbeenbeatenbecomebegunbentbetbidbittenblownbrokenbroughtbroadcastbuiltburned/burntboughtcaught

17

Page 18: Engleski jezik - gramatika

choosecomecostcutdigdodrawdreamdrivedrinkeatfallfeelfightfindflyforgetforgivefreezegetgivegogrowhanghavehearhidehitholdhurtkeepknowlayleadlearnleavelendletlielosemakemeanmeetpayputreadrideringriserun

chosecamecostcutdugdiddrewdreamed/dreamtdrovedrunkatefellfeltfoughtfoundflewforgotforgavefrozegotgavewentgrewhunghadheardhidhitheldhurtkeptknewlaidledlearned/learntleftlentletlaylostmademeantmetpaidputreadroderangroseran

chosencomecostcutdugdonedrawndreamed/dreamtdrivendrunkeatenfallenfeltfoughtfoundflownforgottenforgivenfrozengottengivengonegrownhunghadheardhiddenhitheldhurtkeptknownlaidledlearned/learntleftlentletlainlostmademeantmetpaidputreadriddenrungrisenrun

18

Page 19: Engleski jezik - gramatika

sayseesellsendshowshutsingsitsleepspeakspendstandswimtaketeachteartellthinkthrowunderstandwakewearwinwrite

saidsawsoldsentshowedshutsangsatsleptspokespentstoodswamtooktaughttoretoldthoughtthrewunderstoodwokeworewonwrote

saidseensoldsentshowed/shownshutsungsatsleptspokenspentstoodswumtakentaughttorntoldthoughtthrownunderstoodwokenwornwonwritten

Prelazni i neprelazni glagoli - Transitive and Intransitive Verbs

Prelazni glagoli su oni uz koje može stajati objekt u akuzativu tj. direktni objekt (subject + verb + object):

He speaks English. (on govori engleski)We are watching TV. (mi gledamo TV)I saw an elephant. (vidio sam slona)

Neprelazni glagoli su oni uz koje ne može stajati direktni objekt (subject + verb [+indirect object]).

He has arrived. (on je stigao)She speaks fast. (ona govori brzo)John goes to school. (John ide u školu)

Povratni glagoli - Reflexive Verbs

Povratni glagoli su oni kod kojih se radnja vraća na subjekt. Uz takve glagole stoje povratne zamjenice. Povratnih glagola u engleskom jeziku nema mnogo. Najčešći su:

to dress oneself (obući se)

19

Page 20: Engleski jezik - gramatika

to help oneself (pomoći se)to hurt oneself (povrijediti se)to improve oneself (popraviti se)to tire oneself (umoriti se)to excuse oneself (izviniti se)to flatter oneself (hvaliti se)to amuse oneself (zabaviti se)to warm oneself (utopliti se)to take care of oneself (obući se)

Povratni glagoli se mijenjaju ovako:

infinitiv glasi: "to dress oneself"

Present Simple Tense glasi:I dress myself (ja oblačim sebe) you dress yourself (ti oblačiš sebe) he, she, it dresses himself, herself, itselfwe dress ourselvesyou dress yourselvesthes dress themselves

Upitni oblik: Do I dress myself? Odrični oblik: I do not dress myself Upitno-odrični oblik: Do I not dress myself?

"-ing" oblici - The "-ing" forms

"-ing" oblici se tvore od infinitiva i nastavka -ing, i mogu biti:

gerund: Hunting lions is dangerous. (lov na lavove je opasan) particip prezenta: I am surfing. (ja surfam) imenica: This building is our school. (ova zgrada je naša škola)  

Gerund - The Gerund

Gerund je glagolski oblik koji ima osobine glagola i imenice.

Glagolske osobine gerunda su:

iza njega može stajati prilog:He is fond of walking quickly. (on voli brzo hodati);

iza njega može stajati objekt:I don't like reading books. (ne volim čitati knjige);

može stajati u raznim vremenima, imamo:gerund sadašnji (surfing), gerund prošli (having read), a kod prijelaznih glagola postoje i pasivni oblici gerunda: sadašnji (being taught) i prošli (having been taught).

20

Page 21: Engleski jezik - gramatika

 Imeničke osobine gerunda su:

pred njim može stajati prijedlog:She's good at painting. (ona dobro slika);

pred njim može stajati atribut:His being nervous is due to his illness. (njegova nervoza je posljedica njegove bolesti);

pred njim može stajati genitiv:John's being lazy makes me nervous. (Johnova ljenost me čini nervoznim).

 Iako izgleda kao glagol, gerund ima istu funkciju kao imenica, i koristi se:

kao subjekat rečenice:Eating people is wrong. (jedenje ljudi je pogrešno);Flying is dangerous. (letenje je opasno);

kao atribut glagola "to be":One of his duties is attending meetings. (jedna od njegovih dužnosti je prisustvovanje sastancima);One of life's pleasures is having breakfast in bed. (jedna od životnih ugodnosti je doručkovanje u krevetu);

poslije prijedloga. Ako poslije prijedloga treba doći glagol moramo koristiti gerund:She is good at painting. (ona dobro slika);Can you sneeze without opening your mouth? (možeš li kihnuti a da ne otvoriš usta);

iza frazalnih glagola koji su stvoreni po principu "glagol + prijedlog/prilog":(to look forward, to give up, to be for/against, to take to, to put off, to keep on):She always puts off going to dentist. (ona uvijek odlaže odlazak zubaru);When you are going to give up smoking? (kada ćeš prestati pušiti);

u složenim imenicama: a driving lesson, a swimming pool, bird-watching, train-spotting;

poslije izraza: can't help, can't stand, it's no use/good, do you mind, would you mind i pridjeva "worth" i "busy".It's no use trying to escape. (nema koristi pokušavati pobjeći)I can't stand being stuck in traffic jams. (ne mogu podnijeti kad se zaglavim u saobraćaju)This site is worth visiting. (ovu stranicu vrijedi posjetiti)

 Particip prezenta - The Present Participle

Prezent particip većine glagola ima oblik osnova+ing, i koristi se u sljedećim slučajevima:

kao dio trajnog oblika glagola:I am working (ja radim)he was singing (on je pjevao)they have been walking (oni su šetali);

nakon glagola pokreta/pozicije po principu: glagol+particip prezenta:She was shopping. (ona je bila u kupovini)He came running towards me. (došao je trčeći prema meni)She lay looking up at the clouds. (ležala je gledajući u oblake)

21

Page 22: Engleski jezik - gramatika

Ova tvorba je naročito korisna sa glagolom "to go", kao u sljedećim primjerima:to go shopping to go walkingto go ski-ing to go swimmingto go fishing to go runningto go surfing to go dancing

nakon glagola percepcije (čula) po principu glagol + objekat + particip prezenta:I heard someone singing. (čuo sam nekoga kako pjeva)I can smell something burning! (osjetim da nešto gori);

kao pridjev:It was an amazing film. (bio je to nevjerovatan film)He was trapped inside the burning house. (bio je zatočen unutar kuće u plamenu);

sa glagolima catch (uhvatiti) i find (naći) po principu: glagol+izraz za vrijeme+prezent particip.

Glagol "catch" sa participom prezenta izražava neku ljutnju ili prijetnju:

Don't let him catch you reading his letters. (ne dozvoli da te uhvati kako čitaš njegova pisma)If I catch you stealing my apples again, there'll be trouble! (uhvatim li te još jednom kako kradeš moje jabuke, biće problema)

Ovo nije slučaj sa glagolom find koji ne izražava emocije:

We found some money lying on the ground. (našli smo novca na zemlji)They found their mother sitting in the garden. (našli su majku kako sjedi u bašti);

da zamijeni rečenicu ili dio rečenice. Kada se dvije radnje dešavaju u isto vrijeme, od strane iste osobe ili stvari, koristimo particip prezenta da ih opišemo:

They went out into the snow. They laughed as they went.They went laughing into the snow.

He whistled to himself. He walked down on the road.Whistling to himself, he walked down on the road.

Kada jedna radnja slijedi odmah iza druge, od strane iste osobe, možemo prvu radnju izraziti participom prezenta:

He put on his coat and left the house.Putting on his coat, he left the house.

She dropped the gun and put her hands in the air.Dropping the gun, she put her hands in the air.

Particip prezenta se može koristiti umjesto početnih as, since, because, i izražava

22

Page 23: Engleski jezik - gramatika

razlog radnje:

Feeling hungry, he went into the kitchen and opened the fridge.(= because he felt hungry...)Being poor, he didn't spend much on clothes.Knowing that his mother was coming, he cleaned the flat.

23