ekonomi asas (buku aktiviti) tingkatan 4

Click here to load reader

Post on 28-Nov-2014

11.882 views

Category:

Education

6 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

 

TRANSCRIPT

  • 1. EKONOMI ASAS /BUKU AKTIVITI/TINGKATAN 4 BAB 1 : PENGENALAN KEPADA EKONOMIAKTIVITI 1 : MASALAH EKONOMI/JENIS BARANG1. Katakan anda mempunyai RM300 dan ingin membuat perkara-perkara berikut: Perkara Harga [RM] Melancong ke Pulau Tioman 300 Membeli radio 300 Membeli basikal 300 Membayar kursus komputer 300 Daripada senarai di atas, anda dikehendaki (a) Menyusun pilihan daripada yang terbaik kepada yang seterusnya Pilihan Perkara 1 2 3 4 (b) Membincangkan kos lepas yang terlibat daripada pilihan yang terbaik. ___________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________2. Huraikan ciri-ciri barang di bawah dari sudut ekonomi: Ciri-ciri /barang Air sungai Air mineral Tali air 1
  • 2. EKONOMI ASAS /BUKU AKTIVITI/TINGKATAN 4AKTIVITI 2 : MASALAH ASAS EKONOMI1. Berdasarkan pernyataan berikut, nyatakan jenis masalah asas ekonomi yang berkaitan. Pernyataan Masalah asas ekonomi (a) Sebuah kilang makanan dan minuman telah merancang untuk mengeluarkan jus rambutan dalam tin untuk pengeluaran pada tahun depan (b) Negara A yang mempunyai tingkat teknologi yang tinggi telah memutuskan untuk mengeluarkan kain dengan kaedah automasi. (c) Bagi membantu keluarga miskin, kerajaan telah memutuskan untuk memberi buku teks secara percuma kepada murid-murid yang ibu bapanya berpendapatan kurang daripada RM1 500 sebulan. (d) Syarikat Perumahan Jaya telah merancang untuk membina 100 unit rumah teres setingkat, 20 unit rumah teres dua tingkat dan 10 unit rumah kedai teres dua tingkat untuk projek perumahan fasa 1. (e) Sektor swasta mengeluarkan barangan swasta dan kerajaan mengeluarkan barangan awam.2. Muhamad Azwan ialah seorang pengurus di sebuah kilang baju. Untuk mencapai sasaran jualan sebanyak RM10 000, penolongnya telah mencadangkan dua pilihan seperti jadual yang berikut: Pilihan 1 Pilihan 2 Masalah asas ekonomi Jenis baju Kanak-kanak Dewasa Harga sehelai RM25 RM20 Kos sehelai - Buruh RM5 RM10 - Mesin RM8 RM12 Pasaran Jangkaan jualan Jangkaan jualan - Tempatan 300 helai 200 helai - Antarabangsa 500 helai 300 helai Berdasarkan jadual di atas, anda dikehendaki (a) Melengkapkan kolum masalah asas ekonomi. (b) Memberikan cadangan dan alasan anda kepada Muhamad Azwan tentang pilihan yang harus dibuat. ___________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ 2
  • 3. EKONOMI ASAS /BUKU AKTIVITI/TINGKATAN 4AKTIVITI 3 : SISTEM EKONOMI1. Berdasarkan pernyataan berikut, nyatakan jenis sistem ekonomi yang berkaitan. Pernyataan Sistem ekonomi (a) Dalam sistem ini pengguna adalah raja, iaitu pengguna mempunyai kuasa keagungannya. (b) Terdapat kerjasama antara pihak kerajaan dan swasta dalam pengeluaran barangan. (c) Corak agihan adalah berdasarkan kuasa beli. Tiada subsidi atau bantuan akan diberikan kepada mereka yang memerlukan bantuan. (d) Pemilikan sumber-sumber ekonomi adalah milikan mutlak Maha Kuasa. (e) Pengguna tidak mempunyai pilihan langsung dalam sistem ekonomi ini. (f) Motif untung wujud dalam sistem ini, namum unsur riba adalah tidak dibenarkan sekali. (g) Individu tidak mempunyai daya usaha yang tinggi kerana motif untung tidak wujud dalam sistem ini.2. Dalam teks kotak dibawah, terdapat 20 istilah, rangkai kata,atau perkataan yang berkaitan dengan topik sistem ekonomi. Cuba anda cari. N P Q R S O O T H E A E I O U T I N S I S T E N M O M P O I N T E N S I F O B U R U H O U S E D A K P A E N P I N T S Q U I R R E L D O G G E D C T A Q K V K E B A J I K A N O M A S Y A R A K A T A P R S A U A S U D A H G K A J I A N W I N T E R D I S I K A I N T E O S I F O M O K A V P U E L O N T I M S S R J I S U R H U H O M I N T A R A K D N A T U I A A A N S U K A N K O M A N N M E L I N C L H M M U J U T A M T N M A M P U U T E M V A Y A I O K U P I H I R E E A B L E D E L V G I E D I O S M A O A N I V I T R P A P T I T U D D D B A U C U E N A S B D I N E A E H B T N C I U N D A U N P B D S N A E A O G R J N D A R A B I C G A S I N E U E K N R O O U I E N D I R R O K C P I L I H A N N S E K A R K R R L I A L A A G U I D A R B E P G G I U T N G E L U A R P I N J O A L I M O E B I E I R N I D U R D L D I A G G A N S I R A B A F S L L E T N A T A A U I B T W O N O A A E N N T R A U A I U K G A J D P R A A N A G C O R T C E A T U A H M N U G R A A A I R N C W E E M A I H T N R S R S P G N E H A L A L A S E A L L U N N O P T N I T A A A S R U N O K L J M N M O S T I R I C I D O B Y C N A E K A B H U K U M T I S L A M O N N I D O A T N N D M R I G U N A S E B E A L U M R G S A H M C A M P U R 0 T A N G A N G T K O P E N G G U N A 3
  • 4. EKONOMI ASAS /BUKU AKTIVITI/TINGKATAN 4 BAB 2 : PENDAPATAN DAN PENGGUNAAN PENDAPATAN INDIVIDUAKTIVITI 1 : PEMILIHAN PEKERJAAN/FAKTOR PEMILIHAN PEKERJAANBahagikan kelas anda kepada tiga kumpulan dan sediakan kertas soal selidik untuk menemu duga murid-muridsetingkatan anda mengikut format yang berikut:Jenis pekerjaan yang diminati mengikut keutamaan:(1) ________________________________(2) ________________________________(3) ________________________________Tiga faktor yang diambil kira semasa pemilihan pekerjaan [tandakan / dalam kotak berkenaan dibawah] Upah wang Faedah sampingan Minat Suasana tempat kerja Kelayakan akademik dan kemahiran Jarak Prospek pekerjaan Keadaan ekonomi semasa Waktu bekerja Pengaruh keluarga Faktor-faktor lain Nyatakan :_________________________________________________________________________Kemudian, tentukan jenis pekerjaan yang amat diminati dan faktor pemilihan pekerjaan yang palingdiutamakan oleh murid-murid tingkatan 4. 4