doؤ‍ubayazit kaymakamliؤ‍ enbiya suresi 101 107 enam suresi 159 -165 7 733 hac suresi 38 41...

Download DOؤ‍UBAYAZIT KAYMAKAMLIؤ‍ Enbiya Suresi 101 107 Enam Suresi 159 -165 7 733 Hac Suresi 38 41 Araf Suresi

If you can't read please download the document

Post on 24-Jun-2020

0 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • Sayfa 1/ 15

  DOĞUBAYAZIT KAYMAKAMLIĞI

  İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

  “KUR’AN, EZAN VE NAAT BÜLBÜLLERİ YARIŞIYOR” UYGULAMA ESASLARI

  BİRİNCİ BÖLÜM

  Genel Hükümler

  Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

  A. Amaç

  Milli eğitiminin genel amaçları doğrultusunda Doğubayazıt’ta örgün ve yaygın eğitim gören

  öğrencilerinin yeterliliklerini artırmak ve sosyal gelişimlerine katkıda bulunmak amacıyla

  düzenlenen “Kuran-ı Kerim’i Güzel Okuma”, “Ezanı Güzel Okuma” ve “Naat Okuma”

  yarışmalarına ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

  B. Kapsam

  Milli Eğitim Bakanlığına bağlı olarak örgün ve yaygın eğitim veren kurumlarda kayıtlı öğrencilere

  yönelik “Kuran-ı Kerim’i Güzel Okuma”, “Ezanı Güzel Okuma” ve “Naat Okuma” yarışmalarıyla

  ilgili usul ve esasları kapsar.

  C. Dayanak

  Millî Eğitim Bakanlığı İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği’ne

  dayanılarak hazırlanmıştır.

  D. Tanımlar:

  Bu uygulama esaslarında geçen;

  1) Bakanlık: Millî Eğitim Bakanlığını, 2) Kaymakamlık: Doğubayazıt Kaymakamlığı

  3) Milli Eğitim Müdürlüğü: İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünü,

  4) Okul: Örgün ve Yaygın Eğitim veren kurumlar,

  5) Yarışma Merkezleri: Okullar, Medine Müdafii Fahrettin Paşa İHL, Fatmatü Zehra İHL,

  İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Merkez Camii, Vali Kutlu Aktaş Konferans Salonu

 • Sayfa 2/ 15

  İKİNCİ BÖLÜM

  Esas Hükümler

  A. Yarışma Şartları

  1) Yarışmalara; örgün ve yaygın eğitim veren kurumlarda kayıtlı ilk-ortaokul üst sınır (15) ile lise ve

  dengi okullarda üst sınır (19) yaş grubuna dahil olan öğrenciler katılır.

  2) Yarışmaya gelecek öğrenciler onaylı öğrenci belgesi ile yarışmaya katılır.

  3) Her bir öğrenci sadece bir dalda yarışmaya katılabilir.

  4) Yarışmalar iki kategoride yapılıcak olup

  a) Erkekler ilk-ortaokul üst yaş sınırı (15) , Lise ve dengi okullar üst yaş sınırı (19) yaş grubuna

  dahil olan öğrenciler ‘‘ Kuran-ı Kerim’i Güzel Okuma’’ ve ‘’Ezanı Güzel Okuma’’

  b) Kızlar ilk-ortaokul üst yaş sınırı (15), Lise ve dengi okullar üst yaş sınırı (19) yaş grubuna dahil olan öğrenciler ‘‘Kuran-ı Kerim’i Güzel Okuma’’ ve ‘’Naat Okuma’’ şeklinde olacaktır.

  B. Başvuru süreci ve yarışma aşamaları 1) Yarışmalara katılmak isteyen örgün eğitim öğrencileri müracaatlarını okul idaresine yaygın eğitim

  öğrencileri (açık lise ve Kur’an kursu) başvurularını bağlı bulundukları kuruma yapar. 2) Okul yarışmalarında yapılan ilk elemede birinci gelen öğrenciler;

  Kız öğrenciler Fatımatü Zehra Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi, Erkek öğrenciler Medine Müdafii Fahrettin Paşa Erkek Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde yapılacak ikinci elemeye katılmaya hak kazanır.

  3) İmam Hatip Liselerinde yapılan ikinci elemelerde her kategoride dereceye giren ilk 5 öğrenci

  finale katılmaya hak kazanır.

  4) Erkek öğrenciler için finaller Doğubeyazıt Merkez Cami’sinde(Mehmet Bayazıt Camii)

  Kız öğrenciler için finaller Vali Kutlu AKTAŞ Salonu’nda yapılacak. (Hasan Çoktin Ort.)

  5) Ödül töreni Doğubayazıt İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Konferans Salonu’nda yapılacak.

  ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

  Uygulama ve Değerlendirme Esasları A. UygulamaEsasları

  1) Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışması:

  a) Öğrenci, Yarışma komisyonunca Ek1 çizelgesinde belirlenen bölümlerden birini seçer. b) Yarışmacı sırası, Kura ile belirlenir.

  2) Ezanı Güzel Okuma Yarışması:

  a) Yarışmacı sırası Kura ile belirlenir.

  b) Yarışmacıya bir kez ezan okutulur.

  c) Yarışmacı; Saba, uşşak, rast, segâh ve hicaz makamlarından herhangi birini okuyablir.

  3) Naat Okuma Yarışması

  a) Yarışmacı sırası, Kura ile belirlenir. b) Yarışma süresi en fazla 10 dakika olmalıdır. c) Şiir yarışmacı tarafından belirlenir.

  d) Şiir ezberden okunacaktır.

  e) Yarışmacı müzik eşliğinde de söyleyebilir. Naat: Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed ‘i (sav) medhederek yazılan şiirler, kasideler.

 • Sayfa 3/ 15

  B. Değerlendirme Esasları

  1) Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışması: a) Seçici Kurullarca;

  i. Taban 50 puan,

  ii. Yüzünden okuma 10 puan,

  iii. Tecvid ve mahreç 20 puan,

  iv. Makam 10 puan,

  v. Ses 10 puan

  olmak üzere toplam 100 puan üzerinden değerlendirilir.

  b) Her hareke ve harf hatasında iki, her vakıf, vasl ve ibtida hatasında bir puan ‘yüzünden okuma’

  puanından düşülür.

  c) Her tecvid ve mahreç ihlalinde 1 puan ‘tecvid ve mahreç’ puanından düşülür.

  d) Yarışmacının puanı, seçici kurul üyeleri tarafından verilen puanların aritmetik ortalamasıyla

  belirlenir.

  e) Puanlarda eşitlik olması halinde değerlendirmeye esas olan puanlara sırasıyla bakılır, eşitlik

  bozulmadığı takdirde Kura çekimine gidilir.

  4) Ezan’ı Güzel Okuma Yarışması:

  a) Seçici Kurullarca;

  i. Taban 60puan,

  ii. Makam 30puan,

  iii. Ses 10 puan, olmak üzere toplam 100 puan üzerinden değerlendirilir.

  b) Yarışmacının puanı, seçici kurul üyeleri tarafından verilen puanların aritmetik ortalamasıdır.

  Yarışmada eşitlik olması halinde değerlendirmeye esas olan puanlara sırasıyla bakılır, eşitlik

  bozulmadığı takdirde Kura çekimine gidilir.

  5) Naat Okuma Yarışması:

  a) Seçici Kurullarca;

  i. Taban 60 puan,

  ii. Jest ve mimik 20 puan

  iii. Vurgu ve tonlama 20 puan

  b) Yarışmacının puanı, seçici kurul üyeleri tarafından verilen puanların aritmetik ortalamasıdır.

  Yarışmada eşitlik olması halinde değerlendirmeye esas olan puanlara sırasıyla bakılır, eşitlik

  bozulmadığı takdirde Kura çekimine gidilir.

 • Sayfa 4/ 15

  A. Yürütme Kurulları ve Görevleri

  1) İlçe Yürütme Kurulu ve Görevleri:

  Din öğretiminden sorumlu ilçe milli eğitim şube müdürünün başkanlığında, dört koordinatör imam

  hatip okul müdüründen oluşur.

  Kurulun görevleri şunlardır:

  a) Yarışmaların sağlıklı ve huzurlu bir şekilde yürütülebilmesi için gerekli önlemleri alır.

  b) Yarışmaların yapılacağı salonları hazır hale getirir.

  c) STK ve yerel yönetimlerle işbirliği yaparak yarışmalara katılımı sağlamak için gerekli her türlü

  tedbiri alır.

  d) Medya ve sosyal medya kanalıyla gerekli her türlü reklam, tanıtım ve duyuruları yapar.

  e) İlçe seçici kurullarını oluşturur.

  B. Seçici Kurullar:

  1) Okul Seçici Kurulu:

  Okul müdürünün veya görevlendireceği müdür yardımcısının başkanlığında din kültürü ve ahlak

  bilgisi öğretmeni veya meslek dersi öğretmeninden oluşur. Yeterli öğretmenin bulunmaması

  halinde diğer okullarda görevli meslek dersleri ve din kültürü ve ahlak bilgisi dersi öğretmeni

  kurula dâhil edilir.

  *** İmam Hatip Liselerinde yapılacak liselerle ilgili son seçmelere İlçe Milli Eğitim Şube

  Müdürlerinden biri gözetmen olarak katılacak… 2) İlçe Seçici Kurulları:

  Kız Öğrenci Seçici Komisyonu (Kur’an Okuma) Erkek Öğrenci Seçici Komisyonu (Kur’an Okuma)

  Başkan: Zeynep AKHAN (Kur’an Kursu Öğr.) Başkan: Mehmet Turan KANCURA (İlçe Müftüsü)

  Üye: Besra GEZER (İhl Meslek Dersleri Öğrt.) Üye: Yusuf TEKEL (Imam)

  Üye: Havva UĞURLU (Kur’an Kursu Öğr.) Üye: Mehmet DEMİRHAN (İhl Meslek Dersleri Öğrt.)

  Üye: Sevim OKAN (İhl Meslek Dersleri Öğrt.) Üye: Ramazan SALTİK (Imam)

  Üye: Ebru ERTOĞROL (Kur’an Kursu Öğr.) Üye: Tanju DAYI (İhl Meslek Dersleri Öğrt.)

  Yedek Üye: Beyza AKSOY SAÇKAN (Din K.ve A.B.Öğrt.) Yedek Üye: Helim UYSAL (Din K.ve A.B. Öğrt.)

  Yedek Üye: Süreyya NARMANOĞLU (Din K.ve A.B. Öğrt.) Yedek Üye: Ferhat BOZKURT (Imam)

  Kız Öğrenci Seçici Komisyonu (Naat Okuma) Erkek Öğrenci Seçici Komisyonu (Ezan Okuma)

  Başkan: Zeynep AKHAN (Kur’an Kursu Öğr.) Başkan: Mustafa FIRAT (Ilçe Vaizi)

  Üye: Besra GEZER (İhl Meslek Dersleri Öğrt.) Üye: Sabahattin EVLİYAOĞLU (Imam)

  Üye: Süreyya NARMANOĞLU (Din K.ve A.B. Öğrt.) Üye: Abdullah ÇELİK (İhl Meslek Dersleri Öğrt.)

  Üye: Sevil KÜÇÜKKAYA (Türkçe Öğrt.) Üye: Ferhat BOZKURT (Imam)

  Üye: Eda AKBAŞ (Türk Dili ve Edb. Öğrt.) Üye: Halit SONKUR (Din K.ve A.B. Öğrt.)

  Yedek Üye: Havva UĞURLU (Kur’an Kursu Öğr.) Yedek Üye: Nurullah TOPÇİ (Imam)

  Yedek Üye: Sevim OKAN (İhl Meslek Dersleri Öğrt.) Yedek Üye: Özkan BAKIRÇAY (Imam)

 • Sayfa 5/ 15

  C. Seçici Kurulların Görevleri:

  1) Yarışmacıların değerlendirmesini, uygulama esaslarında belirtilen kriterler çerçevesinde yapar.

  2) Değerlendirme