% - â€؛ ... â€؛ 2016_12 â€؛ ...ilce_milli_egitim_mudurlugu_ya_1.آ  ihlas suresi, felak...

Download % - â€؛ ... â€؛ 2016_12 â€؛ ...ilce_milli_egitim_mudurlugu_ya_1.آ  ihlas Suresi, Felak Suresi, Nas Suresi)

If you can't read please download the document

Post on 24-Jun-2020

4 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • rs

  » % - h ^ f ̂ j Z S -. [ Z ^ O İ b 4 ^ U s / > - î>

  ^ ^ W W ^ k

  ^ r A İ - ^ M w * J - o f \ ^ > i ^ s . v , ~

  u £ o ^ k g , M l - G ^ \ v e - 1 ¿ - A v > ' ° 4 - L j W o W .

  A A .ÍK S \

  - V c ^ U U r? ^ v _ \ \ £ - £ ^ J \ ^

  / C . / ^ W - V \ . S ı ^ ^ o * W \ l n l f NAA&tfvt^ o l < L ^ o ^ ,

  V ^ V o l ^ O U ^ ' , U ^ r - ^ ^ C J w > \

  k w - ^ w A o , W x ^ x W —W / \ ^ w^pi¿v/w>k o v ^ a ^ x ; ^ ö - j ! e  X

  Ü T < g> '\oX ¿ d h $ \ A £ j- vi N \ 1 \ i S W k i< s \ ß , ^ ^ v W - U _ _ 4 r ^ o ^ -

  ' ^ v o . W a ¿ W — A ; o l ^ o A M

  h - A > j e A W ^ A i r - e A - O ^ L â ^ r ~ e ~ c . U e _ -

  , o ^ e A - ^ u / v ^ r A İ Q A n e ^ V j j- i^ ) < è i ^ r - ^ c ^ w V ^

  < k s ; ^ r \ - ^ . ^ mökĉ 3 v^ / \ © a ^ i ; o Iâ u ç ^ n «s x̂ -jW k .

  W ¿ - < T 3 < lr ^ rs.s v i e _

 • t - U c ^ A ^ ^ S P r - W _ W P = . W —

  I p - ^ c x ^ H ^ - -A^eXVl .S ^ ^ p ^ k o v S ¿ L C l\^ C ^ e L

  ^ ' ~ '"I S r ^ - w o , J ^ ‘ 0 1 > Is>A * 7 ~ - J ^ ^ L ^ v n ^ x 2 _ p \ \o v e .o J e _ .

  ^ cS o a ^ = i ^ e r W A > , ç > _ _ ^ _ ^ Î ^ V 4 \ ^ " Û V n ^ r t , a . ’ ,

  ^ n ^ o - o ^ u jV 'V İv.. ' C ( ^ î U ' ^

  ^ r - ^ - V ' O t c k - v _ , f c > ' - A - S - Â ^ W - A v ' .

  I c ^D

  ° t - J r - A i W e - ^ e U r , # ^ \p W k ^ . c A ^ c S c _

  O ^ . O i - W í U ¿ ^ _ o t M (

  İ.A— )c x s ^ S'- t̂A'. C > W c o „ y n f- i

  A. 2 . - " V L -o ^ X ck ^ o . f Vvj£_r~ c L ^ ^ r ^ 9 ^ c . e v \ e J t _ V^V- ^ u î \ a /

 • oX'

  L * - a ^ c A . , u u o U ^ a r ^ 1

  5 ¡ g ^ W ¿ , ' ö q e U U ^ L .

  V ^ t ^ a \ — -°" ^

  - e

  , M . v t i ı â M ’ , « A û u ^ v sA -S Ä + A , , 4 . U

  1 S T '

  1 ^ - c,eU W cJ- î K©\ J'>~-

 • v l e J r - ^ .

 • KUTLU DOĞUM HAFTASI NEDENİ İLE 2ux6-2017 EĞİTİM ÖĞRETİM YILINDA İLÇEMİZDE EĞİTİM GÖREN LİSE VE ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİ ARASINDA YAPILACAK OLAN MEAL VE HADİS YARIŞMASI

  ŞARTNAMESİ

  A- Yarışma esasları:

  1- Yarışma sınavı 25.03.2017 tarihinde yapılacaktır.

  2- Yarışma için belirlenecek olan ayet ve hadislerin tespiti, sorulacak soruların baskıya hazırlanması ve

  soruların sınav gününe kadar korunması ile cevap kâğıtlarının değerlendirilip sonuçların ilan edilmesi,

  ilçe müftülüğü tarafından yapılacaktır.

  3- Yarışma sınavının hangi okullarda yapılacağı, görevlendirilecek öğretmen ve görevlilerin tespit

  edilmesi, sınavın yapılacağı gün soruların müftülükten teslim alınarak sınav salonlarına güvenle

  ulaştırılması, sınavın yapılm ası ve cevap kâğıtlarının müftülüğe teslim edilmesi, ilçe milli eğitim

  müdürlüğü tarafından yapılacaktır.

  4- Yarışma, lise öğrencileri ve ortaokul öğrencileri arasında ayrı ayrı olmak üzere iki kategoride

  yapılacaktır.

  5- Lise öğrencileri için sorular, belirlenen 88 ayet, Fatiha suresi meali, namaz sureleri diye bilinen 10

  sure (Fil suresi, Kureyş Suresi, Maun Suresi, Kevser Suresi, Kafirun Suresi, Nasr Suresi, Tebbet Suresi,

  ihlas Suresi, Felak Suresi, Nas Suresi) mealleri ile Diyanet işleri Başkanlığınca hazırlanan "Kur'an Yolu"

  tefsirinden ihlas Suresinin Tefsirinden 50 soru, 100 hadis tercümesi içerisinden de 50 soru olmak

  üzere toplam 100 soru şeklinde olacaktır.

  6- Ortaokul öğrencileri için belirlenen 69 ayet, Fatiha suresi meali, namaz sureleri diye bilinen 10 sure

  (Fil suresi, Kureyş Suresi, Maun Suresi, Kevser Suresi, Kafirun Suresi, Nasr Suresi, Tebbet Suresi, ihlas

  Suresi, Felak Suresi, Nas Suresi) meallerinden 40 soru, 80 hadis tercümesi içerisinden de 40 soru

  olmak üzere toplam 80 soru şeklinde olacaktır.

  7- Sınav süresi lise öğrencileri için 120 dakika, ortaokul öğrencileri için 100 dakika olacaktır.

  8- Sorular, çoktan seçmeli test usulü ile yapılacak olup 5 şıklı olacaktır.

  9- Puanlama, her doğru cevap 1 puan değerinde olup, 4 yanlış bir doğruyu götürecektir.

  10- Dereceye giren öğrencilerin puanlarının eşit olması durumunda, doğrusu fazla olan, doğruların da eşit

  olması durumunda yanlışı az olan tercih edilecektir. Yanlışların da eşit olması durumunda

  derecelendirme Kur'a ile yapılacaktır.

  B- Ödüller:

  Lise öğrencileri ve ortaokul öğrencileri için ayrı ayrı olmak üzere

  1- 1.Olan öğrenciye bin (1000) TL

  2- 2.Olan öğrenciye yediyüzelli (750) TL

  3- 3.Olan öğrenciye beşyüz (500) TL

  4- Lise öğrencilerinden 70-100, Ortaokul öğrencilerinden 60-80 puan alan tüm öğrencilere Gülnar'da

  piknik.

  C- Yarışm aya Başvuru:

  Yarışmaya katılmak isteyen tüm ortaokul ve lise öğrencileri, 24.02.2017 tarihi mesai bitimine kadar

  başvurularını eğitim gördükleri okul müdürlükleri aracılığı ile ilçe milli eğitim müdürlüğüne

  ^yapacaklardır. \

  t

 • 2 .a

  2

  “Vo*

  Fk*/m~ ^ S ' T v L ö ğ U j

  t S « v L a o r

  t j r» I 1 \ ? U (

  ^ U - C . M C M T . ^

  Á o a A s b h \ p j t'

  3’— — Cj)‘'"' ̂ -/t 'P_,_ ^ /¡ ¿ ^ í'HÑ AJ '---̂ >—'J¿> 'C-^İoj / ¡j í1

  4 - nt-i» Ov l¿—(.£—/ /^

  *5 — Í5E£sE_

  ¿3- /4rïfe_ bEmılZ&Aş

  2 ^ AJ2^ Cv> p, í4a Ĵ’- !̂ ~~r̂ /

  /) 'Y ^ c/LU/-^L^

  9 - £¡U {U

  _ 3 - /O lso. Oi3(?,o

 • ORTA OKULLAR İÇİN 80 AYET

  1- (Bakara Sûresi 120 ) 41- (Ahzâb : 32)

  2- (Bakara : 165) 42- (Ahzâb : 58)

  3- (Bakara:170) 43- (Ahzâb : 59)

  4- (Bakara : 185) 44- (Sebe1:31)

  5- (Bakara : 188) 45- (Fâtır : 10)

  6- (Bakara : 215) 46- (Fâtır : 37)

  7- (Bakara : 263) 47- (Zümer : 3 )

  8- (Bakara : 273) 48- (Zümer : 49)

  9- (Âl-i İmrân : 96-97) 49- (Zümer : 73 )

  10- (Âl-i İmrân : 103) 50- (Mü'min : 40) 11- (Âl-i imrân : 169-170) 51- (Mü'min : 56)

  12- (Nisâ : 2) 52- (Mü'min : 67)

  13- (Nisâ : 4) 53- (Mü'min : 78)

  14- (Nisâ : 19) 54- (Fussilet : 20-21) 15- (Nisâ 107 - 108) 55- (Fussilet : 44)

  16- (Nisâ : 127) 56- (Şûrâ : 36-39) 17- (Nisâ : 142) 57- (Şûrâ : 49-50) 18- (Mâide : 105) 58- (Muhammed : 38) 19- (En'âm : 68) 59- (Hucurât : 6) 20- (En'âm : 151) 60- (Hucurât : 13) 21- (En’âm : 152) 61- (Mücâdele : 9) 22- (En'âm : 159) 62- (Haşr : 18)

  23- (Enfâl: 35) 63- (Mümtehine : 9) 24- (Enfâl : 46) 64- (Saf : 6 )

  25- (Ra'd : 11) 65- (Cuma : 9-10) 26- (Nahl : 116) 66- (Tegâbün : 9) 27- (İsrâ : 110) 67- (Tegâbün : 15-16) 28- (Tâhâ : 109) 68- (Tahrîm : 8) 2 9 - (Tâhâ : 132) 69- (Kalem : 10-14) 30- (Hac : 11) 70- Fatiha Suresi 31- (N û r :23-24) 71- Fil Suresi 32- (Nûr: 51) 72- Kureyş Suresi 33- (Furkân : 67) 73- Maun Suresi 34- (N em i: 65) 74- Kevser Suresi 3 5 - (Ankebût:45 ) 75- Kafirun Suresi 36- (Rûm : 31-32) 76- Nasr Suresi 37- (Rûm : 39) 77- Tebbet Suresi 38- (Rûm : 41) 78- İhlas Suresi 39- (Lokmân : 17) 79- Felak Suresi 40- (Lokmân : 34) 80- Nas Suresi

 • LİSELER İÇİN 100 AYET

  1- (Bakara Sûresi 120 ) 35-

  2- (Bakara : 165 36- 3- (Bakara:170) 37- 4- (Bakara:174) 38- 5- (Bakara : 185) 39- 6- (Bakara : 188) 40- 7- (Bakara : 215) 41- 8- (Bakara : 231 42- 9- (Bakara : 263) 43- 10- (Bakara : 273) 44- 11- (ÂI-i İmrân : 96-97) 45- 12- (Âl-i İmrân : 103) 46- 13- (Âl-i İmrân : 169-170) 47- 14- (Nisâ : 2) 48- 15- (Nisâ : 4) 49- 16- (Nisâ : 11) 50- 17- (Nisâ : 19) 51- 18- (Nisâ : 23) 52- 19- (Nisâ 107-108) 53- 20- (Nisâ : 127) 54- 21- (Nisâ : 142) 55- 22- ( Mâide : 3) 56- 23- (Mâide : 6) 57- 24- (Mâide : 105 58- 25- (En'âm : 50) 59- 26- (En'âm : 68) 60- 27- (En'âm : 151) 61- 28- (En'âm : 152) 62- 29- (En'âm : 159) 63- 30- (Enfâl : 35) 64- 31- (Enfâl: 46) 65- 3 2 - (Tevbe : 107 ) 66- 33- (Ra'd : 11) 67- 34- (Nahl : 116) 68-

  (İsrâ : 110) 69- (Mü'min : 67)

  (Tâhâ : 109) 70- (Mü'min : 78)

  (Tâhâ : 132) 71- (Fussilet: 20-21)

  (Hac : 11) 72- (Fussilet: 44)

  (H a c :72) 73- (Şûrâ: 36-39)

  (H a c:78 74- (Şûrâ: 49-50)

  (N û r: 23-24) 75- (M uhammed: 38)

  (N û r: 31) 76- (Feth : 29)

  (N û r: 51) 77- (Hucurât:6)

  (N û r:55) 78- (Hucurât: 13)

  (N û r: 60) 79- (M ücâdele: 9)

  (Nûr: 61) 80- (M ücâdele: 22)

  (Furkân : 67) 81- (H a şr: 18)

  (N em i: 65) 82- (Mümtehine : 9)

  (Ankebût: 45 ) 83- (Saf : 6 )

  (Rûm : 31-32) 84- (Cuma : 9-10) (Rûm : 39) 85- (Tegâbün:9)

  (Rûm : 41) 86- (Tegâbün : 15-16)

  (Lokmân : 17) 87- (Tahrîm : 8) (Lokmân : 34) 88- (Kalem : 10-14) (Ahzâb : 32) 89- Fatiha Suresi (Ahzâb : 35) 90- Fil Suresi (Ahzâb : 58) 91- Kureyş Suresi (Ahzâb : 59) 92- Maun Suresi

  (Sebe': 31) 93- Kevser Suresi (Fâtır: 10) 94- Kafirun Suresi

  (Fâtır: 11) 95- Nasr Suresi

  (Fâtır: 37) 96- Tebbet Suresi (Züm er: 3 ) 97- İhlas Suresi (Züm er: 49) 98- Felak Suresi (Zümer: 71-72) 99- Nas Suresi

  (Züm er: 73) 100- İhlas Suresinin Tefsiri (Kur

  (Mü'min : 40) Yolu)

  (M ü'm in: 56)

 • De ki: "O, Allah'tır,