fatİha suresİ analİzİ

Download FATİHA SURESİ ANALİZİ

Post on 08-Jul-2015

264 views

Category:

Documents

1 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

FATHA SURES ANALZ

BURAK TARACAR

1

YAZAR HAKKINDA Burak Taracar 1977 ylnda Balkesirde dodu. Ortarenim ve lise yllarn Balkesir Srr Yrcal Anadolu Lisesinde (SYAL) bitirdikten sonra 1996 ylnda Uluda niversitesi Elektronik Mhendisliini kazand. Geirdii ar bunalm sonucu birinci snfta okuldan ayrldktan sonra bir sre tedavi olup 1999 ylnda Balkesir niversitesi Necatibey Eitim Fakltesini kazand ancak nc snfta hastalnn nksetmesi yznden oradan da ayrld. Yazmak gibi szel yetenek isteyen bir ile megul olmasna ramen grd saysal eitimin onun szel mantk ve analiz yeteneini gelitirdiini syler. u anda bir ksm baslm bir ksm baslmam Alak Suresi Analizi, Kalem Suresi Analizi, Fatiha Suresi Analizi, Yamurlar, Kurdun Duas, Sevgilime (iir), Ahlak ve Felsefe, Denemeler ve Yamurlar(senaryo) adl 9 adet eseri vardr. buraktaracar@hotmail.com buraktaracar.blogspot.com Babam iin Gnein douunu seyret Ekya, gne artk aydnlklara doacak

2

FATHA SURES Rahman ve Rahim Allahn adyla Hamd, alemlerin Rabbi Allahadr. Rahmandr, Rahimdir O. Din gnnn Maliki / sultandr O. Yalnz sana kulluk / ibadet ederiz ve yalnz senden yardm dileriz. Dosdoru giden yola ilet bizi. Kendilerine nimet verdiklerinin, zerlerine gazap dklmemilerin, karanla / aknla saplanmamlarn yoluna.

3

FATHA SURES ANALZ Fatiha suresini genel olarak ele aldmzda, surenin ilk drt ayetten oluan ilk ksmnn bir belirtme ve tanmlama sreci, be, alt ve yedinci ayetlerden oluan ikinci ksmnn ise kullarn kendi durumlarn belirtme ve dua sreci olduunu grebiliriz. imdi surenin derin anlamlarndan gelen baz mesajlar okumaya alalm. Yani eer Fatiha suresi, peygamberimizce n plana karlan ve i anlam itibaryla da karanlklardan aydnla kma yolunda bir yolculuk veya yol ise kii bu durumdan yararlanarak kendi benliini temizleme yolunu hem surenin anlamndan, hem de ayetlerin sralanndaki derin manadan bulabilmelidir. Ve imdi biz de bu yntemleri elimizden geldii kadaryla gzler nne sermeye alalm. Surenin yedi ayetli oluunu ve surenin ilk ayeti olan Rahman ve Rahim Allahn adyla eklindeki besmelenin, Kurann balangcnda besmele olmayan Tevbe suresi dnda btn surelerinin banda besmele olduunu da ortaya koyarsak yle bir detay gzlemleyebiliyoruz. Fatiha suresi dndaki btn surelerde besmele sfrnc ayettir veya bir baka deyile sureye balang cmlesi veya dilei olarak ele alnp numaralandrlmamtr. (Fatiha suresinde ise birinci ayettir. Tevbe suresinin banda besmele yoktur) Peki peygamberimizin kldrd namazlarn her rekatnn banda okuduu sylenen Fatiha suresinin yedi ayetli oluunun, ilk ayet olmas itibaryla besmeleye 1 numaras verilmesinin bir

4

anlam var mdr? Ya da Fatiha suresi minimize edilmi bir Kuran mdr? Bu konuda aklamalara balamadan nce tabii ki bir takm kolayclarn ya da ekilcilerin Kurann tamamn bir kenara itmek uruna gnde elli bin defa el-Fatiha diyerek anlamn bilmeden Fatiha suresinin Arapasn okumasnn ne kadar cahilce, basit ve ekilci bir dnce olduu aktr. stelik Kuran btn sureleri ve btn ayetleriyle Kurandr ve hakknda konumak bile istemediim hlas-bir Fatiha okuyan btn Kuran okumu gibi olur ya da btn Kuran okumu kadar sevap alr gibi dncelerin de bir anlam yoktur. Kuran, inanan ya da inanmak isteyen ve arayta olan insan iin yalnz anlam olarak Kurandr. Fazla hakaret istemiyorum ama kendini eksik hisseden, inancnda daha doru bir yol veya yntem bulmak isteyen ve bu amala Arapa dilini bilmedii iin- Kurann gzel bir evirisinden okuyan bir kii ne kadar doru yolda ise, el-Fatiha diyerek camilerde veya cemaat toplantlarnda gnde elli defa Fatiha okuyan, surenin anlamlarn incelemek gereini duymayan Fatiha putperesti de o kadar sapktr. Ayn ekilde Kurann Arapasn, Arapa bilmeden her hatmediinden sonra hatim sevab aldk diyen, stne bir de hatim duas eden, bir yandan da insanlarn Kuran kendi dillerindeki evirilerden okumalarn, t ve ibret almalarn, bu sayede iman etmelerini engelleyen Arapa Kuran putperesti de ayn ekilde yanl yoldadr. Elinizde okuduunuz kitapta ncelikle aka syleyeyim ki kitabn yazar imann anlamla, anlamn da Kurann direkt evirileriyle kazanldn, insan dncesinin ise basit, hatal, yanl, eksik olduunu ve pek ok zaman ileri dzelteyim derken ileri bozduunu bilmektedir ve bu insan bozgunculuu ou zaman kul ile insan arasna bir insan ya da insan eli kaynak girdii zaman olmaktadr. O halde5

kitabmzn banda unu belirtmeliyiz. Kuran tek bir suresi ele alnarak ya da baz sureleri n plana karlp baz sureleri yok farz edilerek incelenecek bir kitap deildir. Kurann her ayeti baka bir ayetinin tefsircisidir. Kuran kendisini okuyana kendi kendini tefsir eder ve Fatiha suresi ne kadar nemliyse (rnein) Tekvir suresi de o kadar nemlidir. O halde Kuran ile doru yolu bulmak isteyen bir insan kendi dilindeki gzel bir evirisini ele alp onu hayat boyu anlamsal olarak okumas gereken bir hidayet ve k rehberi olarak anlamdrmaldr. u halde surenin analizine balang olarak neden Fatiha suresinin yedi ayetli olduunu ve bandaki besmelenin (Rahman ve Rahim Allahn adyla) neden birinci syet olarak ele alndn incelememiz gerekiyor. Gerek u ki peygamberimizin namazlarnn her rekatnda okuduu sylenen Fatiha suresinin yedi ayetli olmasnn altnda Kurann u ayeti sakl olabilir. (Hicr 87) Yemin olsun ki biz sana ikierlilerden / ikililerden / ii ie kvrmlar halindeki ift manallardan yedi taneyi ve u byk Kuran verdik. Bu ayette ilk bakta Kuran ayetlerinin ok boyutlu olduu kolaylkla grlebilir. Ancak burada i ie ift manallardan yedi taneyi derken peygamberimize Fatiha suresine zel bir nem vermesi gerektiinin dolayl yoldan emredilmesi dnda, Kurann btnne baknca yedi rakamnn Kuranda zel bir nemi olduunu gryoruz. Yedi gkler, cennetin yedi kaps, cehennemin yedi kaps, Biz sizin zerinizde yedi yol yarattk gibi kavramlar Kuranda zel bir yer tutar. Bunun dnda Fatiha suresini btnyle incelerseniz peygamberimizin kendisinin Fatiha suresinin6

insan olarak izdm olduunu grebilirsiniz. O hem Allahn Rahman ve Rahim isimlerinin tecellisi, hem Allahn Rahman ve Rahim olduunu bilen ve mjdeleyen, hem din gnnn mjdecisi ve habercisi, hem yalnz Allaha ibadet eden ve yalnz Ondan yardm dileyen, hem doru yolun klavuzcusu ve hem karanlklarn dman, onlardan uzaklaandr. Bu anlamda peygamberimiz, Yaayan Fatiha dr. Yemin olsun biz sana ikierlilerden / ikililerden / i ie kvrmlar halindeki ift manallardan yedi taneyi ve u byk Kuran verdik derken Kuran adeta Fatiha suresinin ayr bir yere oturtulmasn emretmektedir. Hamd duygusunun doruk noktaya ulat, Allahn Rahman ve Rahim isimlerinin ilk ve nc ayetlerde vurgulanarak ele alnd, din gnnn hatrlatld, Allahn birliine iman ederek Ona ibadet, Ondan yardm, doru yola iletilme istei ve karanlklardan uzaklama dileklerinin dua olarak yapld Fatiha suresi ayn zamanda okunulabilirlik, samimiyet ve ilahi boyutuyla kul ile Allah arasndaki diyaloun en gzel vastalarndan biridir. Fakat yine belirtmeliyim ki Fatiha suresinin anlamsal derinliine inme, onu bilerek okuma, hissetmeye alma ayr bir eydir, gnde elli defa el-Fatiha diyerek anlamn bilmeden olayn maneviyatn bozmak ayr eydir. Bu ayrma dikkat etmek gerekir. Rahman ve Rahim Allahn adyla Aslnda Fatiha suresinin ilk ayeti olan bu cmleye bir haber veri cmlesi olarak bakabiliriz. Cmlede vurgulanan kelime Allah kelimesidir ve Rahman ve Rahim kelimeleri de Allahn isimleri olmalar itibaryla da Allah7

betimleyen kelimelerdir. Peki neden Rahman ve Rahim? Burada ncelikle Kurana bir genel bak yaparak baz karmlar yapmamz gerekiyor. Bunun iin Hud suresinden baz rnekler verelim. Nuh dedi: Binin iine! Onun akp gitmesi de demir atmas da Allahn adyladr. Benim Rabbim elbette ki Gafurdur, Rahimdir (Hud 41) Bu ayette Hz. Nuh, helak edilecekler dndaki az saydaki kurtarlacak insana ar yapmaktadr ve anlalyor ki Hz. Nuh toplumuna Allahn Gafur ve Rahim isimleriyle arda bulunmutur. Ad kavmine gelen Hz. Hudun hikayesinden bir blm yledir: Eer yz evirirseniz ben, bana gnderilen eyi size tebli etmi bulunuyorum. Rabbim, yerinize baka bir topluluk getirir ve siz Ona hibir ekilde zarar veremezsiniz. Kukusuz, benim Rabbim, her ey zerinde bir Hafizdir; Kollar, gzetir. Emrimiz gelince, Hudu ve onunla birlikte iman etmi olanlar bizden bir rahmetle kurtardk. Biz onlar ok ar bir azaptan kurtardk. (Hud 57,58) Buradan anlalyor ki Hz. Hud, kavmine Allahn, Hafiz (kollayan, gzeten) ismiyle gelmitir. Semuda da kardeleri Salihi gnderdik. Dedi ki, Ey toplumum! Allaha kulluk edin. Sizin Ondan baka ilahnz yok. Sizi topraktan oluturan ve size orada mr geirten Odur. Artk Ondan af dileyin, Ona dnn. Rabbim

8

Karibdir, bize ok yakndr; Mucibdir, bize cevap verir. (Hud 61) Buradan da anlalyor ki Hz. Salih, Semud kavmine Allahn Karib ve Mucib (ok yakn olan, dualar cevaplayan) isimleriyle gelmitir. Bununla birlikte Hud suresi 66. ayette yle der: Emrimiz gelince Salihi ve onunla birlikte iman edenleri bizden bir rahmetle kurtardk. O gnn rezilliinden kurtardk. Senin Rabbin, evet O, Kavidir, Azizdir. Bu noktada Hud suresi 61. ayette Semud kavmini Hz. Salihin, Allahn Karib ve Mucib isimleriyle uyarmas, Hud suresi 66. ayeti okursanz ise azaptan sonra Allahn Kavi ve Aziz isimlerinin anlmas yle bir teoreme iaret eder. Hz. Salihin toplumuna gzellikle Allahn Karib (ok yakn) ve Mucib (dualara cevap veren) isimleriyle uyarda bulunurken azabn sz konusu olduu Kavi (gc her eye yeten, yeterli) ve Aziz (ulu ve onurlu hikmetin sahibi) isimleriyle uyarmamas sz konusu deildir. Bu da demek oluyor ki her peygamber kendi toplumlarn kendilerine vahyedilenisimlerle uyarm, eitmi ve bildirmitir. Buradan karlabilecek bir baka sonu peygamberimize indirilen Kurandaki gibi daha nce gelen her kitapta da Allahn Kuranda bildirdii btn isimler bildirilmi olmas sz konusu olabilir. Bu da ilahi mesajn Kuran ve daha nceki btn kitaplar ve sayfalar balamnda, genel anlamda bir mesaj olarak korunduu, ana ilkelerin ve rehberin ayn kald anlamna gelir. Hud suresi 69-73. ayetler yledir:

9

Yemin olsun, resullerimiz brahime mutu getirip Selam! demilerdi. O da Selam! demi, fazla beklemeden kzartlm bir buza getirmiti. Ellerini