2-bakara suresi

Download 2-BAKARA SURESi

Post on 24-Mar-2016

251 views

Category:

Documents

10 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

KISA TEFSİRLİ KUR'AN MEALİ'NDEN BAKARA SURESi

TRANSCRIPT

 • M A H M U T K I S A

 • w+
 • 8 2 . B A K A R A S R E S C Z : 1

  lh kudret bu basit harfleri nasl mkemmel bir uyumla yan yana dizdi de, olaanst gzellii karsnda en byk edebiyat ustalarnn, limlerin, filozoflarn ister istemez secdeye kapand; bir tek sresinin dah benzerini yapmakta beeriyetin acze dt esiz, mucizev bir kitap ortaya koydu:

 • A L A R S T H A Y A T R E H B E R 9

  0p

 • 10 2 . B A K A R A S R E S C Z : 1

  ettikleri iin, doutan sahip olduklar hakikati kefetme yetenekleri zamanla krelmi ve ilevini gremez hle gelmitir.

  SFp zah F

 • A L A R S T H A Y A T R E H B E R 11

  Mnafklar u zelliklerinden tanyabilirsiniz:

  6

 • 12 2 . B A K A R A S R E S C Z : 1

 • A L A R S T H A Y A T R E H B E R 13

  etrafn aydnlatmak iin bir ate yakyor. Adamn evresinde, atein scakl ve aydnlndan faydalanmak isteyen bir grup insan vardr. Bu rnekte ate yakan kii Hz. Muhammed (sav), yakt ate Kurn, atein etrafnda toplananlar Peygamberin mmeti, atein ndan istifade edemeyen insanlar ise mnafklardr.

  +p

 • 14 2 . B A K A R A S R E S C Z : 1

  p P6Fw Fp

 • A L A R S T H A Y A T R E H B E R 15

  zulm ve hakszlklardan korunarak mutlu ve huzurlu bir toplum oluturabilir; hirette de cehennem azabndan kurtularak cennette ebed saadete nail olabilirsiniz.

 • 16 2 . B A K A R A S R E S C Z : 1

  aranzda yardmlaarak, Kurndakilere benzer bir tek sre oluturun; eer sznzde doru, iddianzda samimi iseniz! yle ya, madem Kurnn insan rn bir kitap olduunu iddia ediyorsunuz, yleyse siz de ona benzer bir kitap meydana getirsenize!

  Y }

 • A L A R S T H A Y A T R E H B E R 17

  P0

 • 18 2 . B A K A R A S R E S C Z : 1

  de byn de; sivrisinein de filin de yaratcsdr. Bu tr rneklerde nemli olan rnein bykl ya da ekli deil, verdii mesaj ve anlatt hakikattir.

  F + 0F w

 • A L A R S T H A Y A T R E H B E R 19

  Allahn birletirilmesini emrettii eyleri keserler. O fsklarn bir dier zellii de, Allahn gelitirilmesini emrettii ilikileri kesip atmalardr. Onlar akraba, komu, yoksul, yetim ve yardma muhta kimselere gereken ilgi ve yaknl gstermezler. Gerek aile ii ballklar, gerek toplumsal bar ve dayanmay salamaya ynelik balantlar, ilikileri koparmaya alrlar. Ayrca, insan ile vahiy arasndaki ilgiyi, ba ve btnl keserek insan kksz, temelsiz, babozuk bir varlk hline getirmeye alrlar.

  YVp P

 • 20 2 . B A K A R A S R E S C Z : 1

  6rV F P6FV +V 0p 6V F V

 • A L A R S T H A Y A T R E H B E R 21

  kapsaml iyilikler yapacakt. Fakat melekler, Allah'n yeryzndeki halifesinin eliyle dnyay ina ve imar etme, oradaki hayat gelitirip eitlendirme dileinin hikmetinden habersizdiler. Allah bu hikmeti meleklere yle bildirdi:

  F

 • 22 2 . B A K A R A S R E S C Z : 1

  te burada, insann ebed dman olan bls sahneye kyor:

  EN BYK DMAN: BLS

  0F +rV + PVp

 • A L A R S T H A Y A T R E H B E R 23

  Biz de dem ve Havvy cennetten kardktan sonra, onlara ve eytana seslenerek dedik ki: Birbirinize ebed dmanlar olarak dnyaya inin! Artk yeryzne yerleecek ve belli bir sreye kadar orada yaayacaksnz. Bundan byle oray kendinize yurt edinecek; lm veya kyamet vakti gelinceye kadar orada yaayp imtihan edileceksiniz.

  w

 • 24 2 . B A K A R A S R E S C Z : 1

  38. Bylece dem, Havv ve blse seslenerek yle dedik: Hepiniz oradan yeryzne inin! Bundan byle, peygamberler ve kitaplar gndererek size ve sizden sonraki nesillere doru yolu gstereceim. Artk benden size bir eli, bir kitap, bir yol gsterici gelince, kimler benim gsterdiim yolda yryerek hidyetime tbi olursa, onlara Hesap Gnnde korku yoktur ve onlar zlmeyeceklerdir.

  0p

 • A L A R S T H A Y A T R E H B E R 25

  olmayn!9 Elinizdeki Tevrat size gnderen Allah, imdi de Kurn- Kermi gndermitir. Kurn inkr ettiiniz takdirde, Tevrata iman iddianzn hibir anlam kalmayacak ve Allaha isyan etmi olacaksnz. O hlde, Tevratn tahrif edilen ksmlarn dzelten, bozulmam ksmlarn ise aynen onaylayan bu kitaba iman edin; onu inkr edenlerin ilki ve ncleri siz olmayn! Unutmayn ki, onu inkr ettiiniz takdirde, sizden etkilenerek inkra srklenecek toplumlarn vebli de sizin omuzlarnzda olacaktr.

  6w r p M

 • 26 2 . B A K A R A S R E S C Z : 1

  birtakm tahrifatlar olsa bile, btn peygamberlere iman emreden; drst, tutarl ve ahlkl olmay tleyen Tevrat okuyup duruyorsunuz. Siz hi aklnz kullanmaz, yaptnz iin neticesini dnmez misiniz?

  60p rV sheenkhah

 • A L A R S T H A Y A T R E H B E R 27

  Ey Yahudiler! Maher gn gelip att zaman, mensubu olmakla vndnz rknz, merebiniz, toplumuz, cemaatiniz size fayda vermeyecek, ilh adalet karsnda hibir kii veya toplum zel ve ayrcalkl muamele grmeyecektir. Bugn ilh mesajdan yz evirdiiniz takdirde, Peygamber torunlar veya anl bir tarihin evlatlar olmanz sizi azaptan kurtaramayacaktr. Maher gn kiiye ancak iman ve salih amelleri fayda verecektir. Szde araclarn, efaatilerin hi kimseye faydas dokunmayacaktr.

  efaat, yetkili kimse nezdinde araclk ederek bir kimsenin balanmasna veya bir nimete kavumasna vesile olmak demektir. Din bir terim olarak ise, gnahkr bir kimsenin, Allah katnda mertebesi yksek olan bir zatn Allah'a dua etmesi sonucunda affedilmesi anlamna gelmektedir. Kurn, ancak Allahn diledii kimselerin (Ynus, 10/3; Th, 20/109; Sebe, 34/23; Necm, 53/26) yine ancak Onun izin verdii kimselere (Enbiy, 21/28) efaat edebileceini bildirmitir. Yani kimlerin efaate lyk olduunu ve bu kimselere kimlerin efaat edeceini Allah belirlemektedir. Buna gre, efaat yetkisi verilecek olanlar, diledikleri kiilere deil, ancak efaati hak ettii bildirilen kiilere efaat edeceklerdir. Demek ki asl ikram efaat edilene deil, efaat edene yaplmaktadr. Yani Allah, rzasn kazanm olan bir kulunu onurlandrmak iin, kendisinin zaten affedecei bir kulunu azaptan kurtarmas iin ona efaat yetkisi vermektedir. Bunun benzeri dnyada da yaanmaktadr. rnein Allah, herhangi bir ekilde hidyeti hak eden bir kimseyi, bazen raz olduu bir kulu araclyla hidyete ulatrr. Bylece hidyeti hak eden bir kulunu inkrdan kurtarrken, ayn zamanda, o kiinin hidyetine vesile olan kimseye de ikramda bulunmu olur.

  efaat yetkisi tamamen ve yalnzca Allahn elindedir (Zmer, 39/43) ve Allahn izni olmadan hi kimse efaate cret edemeyecektir. u hlde, efaat kullardan deil Allahtan istenmeli ve araclar memnun etmek iin deil, Allahn rzasn kazanmak iin aba gsterilmelidir.

  TARH HATIRLATMALAR

  6prVp F0+ 6 +p

 • 28 2 . B A K A R A S R E S C Z : 1

  Firavunun zulm altnda yaayan srailoullar, bu zulmden kurtulmak iin Hz. Musa nderliinde Msrdan ktlar. Fakat Firavun, onlar yakalayp cezalandrmak zere byk bir orduyla pelerine dt. Hz. Musa bu takipten kurtulmak iin Cenab- Hakkn izniyle Kzldeniz kysna kadar geldi. nlerinde deniz, arkalarnda Firavunun ordusu vard. te bu dehetli durumdayken, ilahi bir mucize olarak deniz yarld ve srailoullar alan yoldan geerek kar kyya ulatlar. Firavun ve askerleri, denizin ayrlm olan sularn dehetle grdler; fakat bir anlk tereddtten sonra, kin ve dmanlklarndan dolay onlar da denizden alan yola girerek takibe koyuldular. Ancak denizin alan sular tekrar birlemeye balad ve sonunda Firavun ve ordusu, tek bir kii bile kurtulamadan sulara gmld. te Allah, bu tarihi kssay srailoullarna hatrlatmakta ve Elisine itaat etmeleri gerektiini, aksi hlde Firavunun safnda yer alp onunla ayn akbeti paylaacaklarn bildirerek onlar uyarmaktadr.

  BUZAIYA TAPANLAR

  F

 • A L A R S T H A Y A T R E H B E R 29

  NEFSNZ LDRN!

 • 30 2 . B A K A R A S R E S C Z : 1

  Allah'n sana bunlar vahyettiine nasl inanrz? Allah bizzat kendi gzlerimizle grmedike, sana asla inanmayacaz!" dediler.

  zah0r Fr0 w

 • A L A R S T H A Y A T R E H B E R 31

  KUDSE GR Y Frgsheen p 0F 6

 • 32 2 . B A K A R A S R E S C Z : 1

  59. Fakat o zalimler, kendilerine sylenenleri baka szlerle deitirdiler. srailoullar iindeki isyankrlar, Allahn emrini hie sayarak kibir, alm ve taknlk gsterileri iinde ehre girdiler. Tvbe istifar etmek yle dursun, iyice gnaha ve zulme daldlar. stelik htta kelimesini, buday anlamna gelen hnta ile deitirerek Allahn emrini alaya aldlar. Bylece ilh yasalar ya aka reddettiler ya da keyiflerince yorumlayarak kendi arzu ve heveslerine uydurmaya altlar.

  S6wVp 60 F+ F V

 • A L A R S T H A Y A T R E H B E R 33

  61. Ey srailoullar! Hani siz, Ey Musa! demitiniz, Biz tek bir eit yemee artk dayanamayacaz. Her gn ayn yemei yemekten bkp usandk. Artk o gkten gelen ilh nimetleri de istemiyoruz. Bizim iin Rabbine dua et de, bize Msrda olduu gibi toprakta yetien yeillik, kabak, sarmsak, mercimek, soan gibi eitli yiyecekler karsn. Bylece biraz da keyfimize gre lks ve refah ierisinde yaayalm!

  P pkhah 6

 • 34 2 . B A K A R A S R E S C Z : 1

  62. Gerek u ki, Kurna zahiren iman edenler, Yahudiler, Hristiyanlar ve bu saylanlar dndaki herhangi bir din, mezhep veya ideolojiye mensup olan Sbiler var ya;

  + Y0 F} F

 • A L A R S T H A Y A T R E H B E R 35

  DA AYAA KALKIYOR

  0 Fwp F 0khah P6

 • 36 2 . B A K A R A S R E S C Z : 1

  0

 • A L A R S T H A Y A T R E H B E R 37

  Musa, Allah onun ne tamamen kocam ne de ok gen; ikisi arasnda orta yata bir inek olduunu sylyor, haydi size verilen emri yerine getirin! dedi.

  6

 • 38 2 . B A K A R A S R E S C Z : 1

  ilemi ve suu bakalarnn zerine atara