doğal sayılar doğal sayılarla toplama İşlemi doğal …...4. sınıf matematik 1 doğal...

of 25 /25
1 4. Sınıf Matematik Doğal Sayılar Doğal Sayılarla Toplama İşlemi Doğal Sayılarla Çıkarma İşlemi 4, 5, 6 Basamaklı Doğal Sayılar Bölük, Basamak Adı ve Basamak Değeri Doğal Sayılarda Yuvarlama Doğal Sayıları Karşılaştırma Sayı Örüntüleri Dört Basamaklı Doğal Sayılarla Toplama Dört Basamaklı Doğal Sayılarla Çıkarma

Author: others

Post on 05-Jan-2020

8 views

Category:

Documents


0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 14. Sınıf Matematik

  Doğal SayılarDoğal Sayılarla Toplama İşlemiDoğal Sayılarla Çıkarma İşlemi

  • 4, 5, 6 Basamaklı Doğal Sayılar• Bölük, Basamak Adı ve Basamak Değeri

  • Doğal Sayılarda Yuvarlama• Doğal Sayıları Karşılaştırma

  • Sayı Örüntüleri• Dört Basamaklı Doğal Sayılarla Toplama• Dört Basamaklı Doğal Sayılarla Çıkarma

 • 34. Sınıf Matematik

  Etkinlik

  4, 5, 6 Basamaklı Doğal Sayılar

  1. Aşağıda onluk taban bloklarıyla modellenen doğal sayıları ve okunuşlarını yazalım.

  Sayı: ....................................................Okunuşu: ..........................................

  Sayı: ....................................................Okunuşu: ..........................................

  2. Aşağıda abaküs üzerinde gösterilen sayıları ve okunuşlarını yazalım.

  Yüz binlik On binlik Binlik Yüzlük Onluk Birlik

  Sayı: ....................................................Okunuşu: ..........................................

  On binlik Binlik Yüzlük Onluk Birlik

  Sayı: ....................................................Okunuşu: ..........................................

  2445

  2330

  803112

  70019

  İki bin dört yüz kırk beş

  İki bin üç yüz otuz

  Sekiz yüz üç bin yüz on iki

  Yetmiş bin on dokuz

 • 4 Bilfen Yayıncılık

  Etkinlik

  4, 5, 6 Basamaklı Doğal Sayılar

  Aşağıda okunuşları verilen sayıların rakamla yazılışını bulmacadaki ilgili alana yazalım. Bulmacada renkli kutulara denk gelen rakamları şifre kutusuna yazalım. Şifre kutusunda yazılı sayının okunu-şunu yazalım.

  1. Dört yüz elli yedi bin üç yüz seksen yedi

  2. Yetmiş bin on bir

  3. Kırk bin bir

  4. Yüz beş bin on üç

  5. Elli dört bin on yedi

  6. Bin iki

  7. İki yüz bin on

  8. Bin iki yüz on beş

  9. Üç bin on dört

  10. Doksan bin sekiz yüz yetmiş dört

  3

  1 10

  42

  5

  76

  9

  8

  Şifre : Okunuşu :

  409 8 7 40

  011007

  54

  3

  87 0

  13

  0 0 20

  001

  0

  Yüz yetmiş bin yüz beş1 7 0 1 0 5

  2 1 5

  710450

  3 4 4

 • 54. Sınıf Matematik

  Etkinlik1. Okunuşları verilen sayıları bularak okunuşunun yanındaki harfi sayının altındaki kutuya yazalım.

  Kutulardaki harfleri yukarıdan aşağıya okuyarak şifreyi bulalım.

  K Altı yüz iki bin

  170 202

  48 020

  352 000

  32 002

  900 010

  602 000

  222 222

  644 000

  124 045

  87 003

  A Üç yüz elli iki bin

  U Yüz yirmi dört bin kırk beş

  D Seksen yedi bin üç

  I Dokuz yüz bin on

  Ğ Kırk sekiz bin yirmi

  O Yüz yetmiş bin iki yüz iki

  O İki yüz yirmi iki bin iki yüz yirmi iki

  R Altı yüz kırk dört bin

  Y Otuz iki bin iki

  Şifre :

  4, 5, 6 Basamaklı Doğal Sayılar

  D

  Ğ

  Y

  K

  R

  O

  A

  I

  O

  U

  DOĞAYI KORU

 • 6 Bilfen Yayıncılık

  Etkinlik

  Ritmik Sayma

  1. Okul ve sinema arasında yolda bulunan karolar yüzer ritmik sayma ile ilerlemektedir. Boş bırakı-lan yerleri dolduralım.

  2. Aşağıdaki ritmik saymalarda boş bırakılan yerleri dolduralım.

  2 000

  1 500

  ...............

  ...............

  4 000

  ...............

  8 000

  ...............

  10 000

  ...............

  ...............

  2 500

  ...............

  6 500

  5 000

  4 500

  ...............

  8 500

  100 .............

  ............. 1400 ............. 1600

  300

  ..........................900.............1100

  .............

  .............

  .............

  600

  200 400

  500

  7008001000

  1200

  1300 1500

  6000

  55003500 9500

  7500

  7000 90003000

 • 74. Sınıf Matematik

  Etkinlik1. Aşağıda okunuşları verilen doğal sayıları rakamla yazalım.

  Okunuşu Sayı

  İki yüz bin üç yüz on yedi

  Yirmi altı bin üç yüz otuz beş

  Dört yüz bin üç

  On bin iki

  Bin sekiz yüz elli bir

  Yedi yüz dört bin on sekiz

  Üç yüz iki bin dokuz

  2. Binler Bölüğü Birler Bölüğü

  Sayının OkunuşuYüz Binler Bas.

  On BinlerBas.

  Binler

  Bas.

  Yüzler

  Bas.

  Onlar

  Bas.

  Birler

  Bas.

  8 1 3 0 Sekiz bin yüz üç6 0 8 1 0 1 Altı yüz sekiz bin yüz bir8 0 0 0 1 2 Sekiz bin on iki

  Aslı Öğretmen, Kerem’den okunuşunu verdiği sayıları tabloya yerleştirmesini ister. Kerem, sayı-ları tabloya yerleştirir. Kerem’in sayıları doğru yerleştirip yerleştirmediğini kontrol edelim.

  Hatalı bir sayı oluşturduysa nerede hata yaptığını bulup doğrusunu alttaki tabloya yazalım.

  Binler Bölüğü Birler Bölüğü

  Sayının OkunuşuYüz Binler Bas.

  On BinlerBas.

  Binler

  Bas.

  Yüzler

  Bas.

  Onlar

  Bas.

  Birler

  Bas.

  Bölük, Basamak Adı ve Basamak Değeri

  200317

  26335

  400003

  10002

  704018

  1851

  302009

  Sekiz bin yüz8

  8

  1

  0

  0

  1

  3

  2 Sekiz bin on iki

 • 8 Bilfen Yayıncılık

  Etkinlik

  Bölük, Basamak Adı ve Basamak Değeri

  2 0 3 1 8 4 Basamak Adları................................

  ................................

  ................................

  ................................

  ................................

  ................................

  Sayı Değeri................................

  ................................

  ................................

  ................................

  ................................

  ................................

  Basamak Değeri................................

  ................................

  ................................

  ................................

  ................................

  ................................

  8 4 3 7 2 Basamak Adları

  ................................

  ................................

  ................................

  ................................

  ................................

  Sayı Değeri

  ................................

  ................................

  ................................

  ................................

  ................................

  Basamak Değeri

  ................................

  ................................

  ................................

  ................................

  ................................

  Birler Bölüğü: 48 Binler Bölüğü: 82 Doğal sayı: ........................................

  Binler Bölüğü: 305 Birler Bölüğü: 30 Doğal sayı: ........................................

  Birler Bölüğü: 14 Binler Bölüğü: 104 Doğal sayı: ........................................

  1. Aşağıda verilen doğal sayıların basamak adlarını, sayı ve basamak değerlerini yazalım.

  2. Aşağıda bölükleri verilen doğal sayıları oluşturalım.

  4Birler basamağıOnlar basamağıYüzler basamağıBinler basamağı

  On binler basamağı

  Yüz binler basamağı

  4

  8 801 1003 3000

  0 0

  2 200000

  2Birler basamağıOnlar basamağıYüzler basamağıBinler basamağı

  On binler basamağı

  2

  7 703 3004 4000

  8

  82 048

  305 030

  104 014

  80000

 • 94. Sınıf Matematik

  Etkinlik

  Bölük, Basamak Adı ve Basamak Değeri

  1. Aşağıda verilen doğal sayıları çözümleyelim.

  58 021 : ................................................................................................................................................

  4 720 : ................................................................................................................................................

  888 789 : ................................................................................................................................................

  602 305 : ................................................................................................................................................

  2. Aşağıda çözümlemesi verilen doğal sayıları yazılışlarıyla eşleştirelim.

  A. (3 x 10 000) + (2 x 1 000) + (8 x 100) + (6 x 10) + (1 x 1) ........ 8 1 4 8 0

  B. 400 000 + 10 000 + 9 000 + 20 + 3 + 100 000 ........ 8 2 3 0 3 4

  C. 5 yüz binlik + 5 birlik ........ 5 0 1 2 5

  D. 8 on binlik + 14 yüzlük + 8 onluk ........ 3 2 8 6 1

  E. 1 000 + 4 + 50 000 + 20 000 ........ 5 9 4 5

  F. 30 000 + 100 + 20 + 5 + 20 000 ........ 9 6 1 4 2

  G. 900 + 5 + 1 000 + 40 + 4 000 ........ 7 1 0 0 4

  H. 90 000 + 40 + 6 000 + 2 + 100 ........ 5 1 9 0 2 3

  I. 800 000 + 20 000 + 3 000 + 30 + 4 ........ 5 0 0 0 0 5

  (5x10000) + (8x1000) + (2x10) + (1x1)

  (4x1000) + (7x100) + (2x10)

  (8x100000) + (8x10000) + (8x1000) + (7x100) + (8x10) + (9x1)

  (6x100000) + (2x1000) + (3x100) + (5x1)

  D

  I

  F

  A

  G

  H

  E

  B

  C

 • 10 Bilfen Yayıncılık

  Etkinlik1. Aşağıdaki öğrencilerin okul numaralarını, yanlarındaki açıklamalara göre bulalım.

  Binler basamağında 8, birler basamağında 2 rakamı vardır. Onlar basamağındaki rakam, yüzler basamağındaki rakamın 4 eksiğidir. Rakamlarının toplamı 22 dir.

  Binler basamağındaki rakamın kendisiyle çarpımı 16’dır.

  Onlar basamağındaki rakamın sayı ve basamak değeri birbirine eşittir.

  Birler basamağındaki rakam en küçük çift rakamdır.

  Rakamları toplamı 7’dir

  2. Aşağıdaki bilgilerden istenilen basamaklı sayıları ve okunuşlarını yazalım.

  Bölük, Basamak Adı ve Basamak Değeri

  Binler bölüğü : 305Birler bölüğü : 109

  Sayı: .........................................................................

  Okunuşu : ..............................................................

  Birler bölüğü : 342Yüz binler basamağı : 8

  Sayı: .........................................................................

  Okunuşu : ..............................................................

  Birler basamağı : 8Binler basamağı : 3Yüzler basamağı : 5Yüz binler basamağı : 2 Sayı: .........................................................................

  Okunuşu : ..............................................................

  Yüzler basamağı : 7Binler bölüğü : 203Birler basamağı : 9

  Sayı: .........................................................................

  Okunuşu : ..............................................................

  Birler bölüğü : 303Yüz binler basamağı : 7

  Sayı: .........................................................................

  Okunuşu : ..............................................................

  Yüz binler basamağı : 5Birler bölüğü : 47On binler basamağı : 1

  Sayı: .........................................................................

  Okunuşu : ..............................................................

  305109

  203508

  700303

  800342

  203709

  510047

  4

  8

  3

  8

  0

  4

  0

  2

  Üç yüz beş bin yüz dokuz

  İki yüz üç bin beş yüz sekiz

  Yedi yüz bin üç yüz üç

  Sekiz yüz bin üç yüz kırk iki

  İki yüz üç bin yedi yüz dokuz

  Beş yüz on bin kırk yedi

 • 114. Sınıf Matematik

  Etkinlik

  Doğal Sayılarda Yuvarlama

  1. Aşağıdaki tabloyu inceleyerek verilen sayıları en yakın onluğa ve en yakın yüzlüğe yuvarlayalım.Doğal Sayı En yakın onluğa En yakın yüzlüğe

  4 2928 3246 205

  10 4878 403

  2.

  200

  Daire içindeki doğal sayıları en yakın olduğu yüzlükle aynı renge

  boyayalım.

  Daire içindeki doğal sayıları en yakın olduğu onluk ile aynı renge

  boyayalım.

  9001000

  100

  200

  300400

  500

  600

  700

  800855

  227 575125

  725 849457

  253177

  982357

  80

  70

  20

  30

  50

  90

  60

  1040

  100

  12 87 683719

  579247

  32

  18 95

  3. Aşağıda yuvarlama yapılmış sayılar verilmiştir. İnceleyip hangisinin onluğa, hangisinin yüzlüğe yuvarlandığını yazalım.

  3 028 3 030 (........................................)

  4 585 4 600 (........................................)

  2 092 2 090 (........................................)

  3 484 3 480 (........................................)

  8 950 9 000 (........................................)

  8 592 8 600 (........................................)

  4290 43008320 83006210 6200

  10490 105008400 8400

  onluğa yuvarlandı

  yüzlüğe yuvarlandı

  onluğa yuvarlandı

  onluğa yuvarlandı

  yüzlüğe yuvarlandı

  yüzlüğe yuvarlandı

  855227 575125

  725 849457

  253177

  982357 12 87 683719

  579247

  32

  18 95

 • 12 Bilfen Yayıncılık

  Etkinlik

  Doğal Sayılarda Yuvarlama

  1. En yakın onluğa yuvarlandığında 430 olan en küçük sayı ile en büyük sayının toplamı kaçtır?

  2. Aşağıdaki tabloyu tamamlayalım.

  3. Verilen doğal sayıları en yakın yüzlüğe yuvarlayalım. Yuvarlanan sayıya karşılık gelen harfi sayfa-nın altındaki uygun kutulara yazarak şifreyi bulalım.

  Yuvarlanacak Sayılar En Yakın YüzlüğeYuvarlayalımEn Yakın Onluğa

  Yuvarlayalım3 832

  10 745962

  6 8254 705

  K

  L4 822

  4 700

  4 800

  B

  I4 950

  4 900

  5 000

  D

  T1 674

  1 700

  1 800

  A

  I2 684

  2 700

  2 800

  Ğ

  S7 431

  7 400

  7 500

  O

  İ7 681

  7 700

  7 800

  H

  S5 064

  5 000

  5 100

  P

  Y8 999

  8 000

  9 000

  3 16

  3 4

  5 6

  7 8

  42 77 8 5

  1 2

  3800 3830

  425 + 434 = 859

  10700 107501000 9606800 68304700

  D O Ğ A L S A Y I

  4710

 • 134. Sınıf Matematik

  Etkinlik

  Doğal Sayıları Karşılaştırma

  1. Aşağıdaki doğal sayıları küçükten büyüğe doğru sembol kullanarak sıralayalım.

  7 285 - 7 017 - 77 312 - 7 157 - 777 802

  ........................................................................................................................

  600 600 - 600 007 - 60 017 - 600 000

  ........................................................................................................................

  842 325 - 625 400 - 824 200 - 625 402

  ........................................................................................................................

  2. Aşağıdaki doğal sayıları büyükten küçüğe doğru sembol kullanarak sıralayalım.

  802 345 - 800 007 - 8 014 - 187 845

  ........................................................................................................................

  6 375 - 62 485 - 621 382 - 6 485

  ........................................................................................................................

  13 001 - 14 000 - 130 001 - 140 000

  ........................................................................................................................

  3. 8 243 > ? eşitsizliğinde “?” yerine yazılabilecek en büyük doğal sayı kaçtır?

  4. Rakamları farklı altı basamaklı en büyük çift doğal sayıdan küçük, en büyük sayı kaçtır?

  7017 < 7154 < 7285 < 77312 < 777802

  60017 < 600000 < 600007 < 600600

  625400 < 625402 < 824200 < 84325

  802345 > 800007 > 187845 > 8014

  621382 > 62485 > 6485 > 6375

  140000 > 130001 > 14000 > 13001

  8242

  987654987653

 • 14 Bilfen Yayıncılık

  Etkinlik1. > 22 445 eşitsizliğinde yerine yazılabilecek en küçük doğal sayı kaçtır?

  2. 5 436 < A < 5 445 eşitsizliğinde A yerine kaç farklı doğal sayı yazılabilir?

  3. 42m7 < 4 286 eşitsizliğini sağlayan “m” rakamlarının toplamı kaçtır?

  4. k < 6, m < 9, n < 7 ise k + m + n toplamı en çok kaç olur?

  5. Aşağıdaki cümleleleri uygun kutuları boyayarak tamamlayalım. Boyadığımız rakamları kullana-rak yazabileceğimiz altı basamaklı en büyük sayıyı yazalım.

  1Küçüktür

  Büyüktür1 342, 2 841’den

  4

  3

  2Küçüktür

  Büyüktür9 094, 5 616’dan

  8

  1

  3Küçüktür

  Büyüktür2 354, 3 451’den

  4

  5

  4Küçüktür

  Büyüktür23 104, 5 386’den

  2

  9

  5Küçüktür

  Büyüktür6 001, 2 419’dan

  7

  0

  6Küçüktür

  Büyüktür7 491, 109’dan

  3

  1

  Sayı = ........................................................................................................................ ............................................................

  Doğal Sayıları Karşılaştırma

  22446

  5437 5440 5443 8 tane5438 5447 54445439 5442

  m = 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 70 + 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 = 28

  5 8 65 + 8 + 6 = 19

  875332

  Sekiz yüz yetmiş beş bin üç yüz otuz iki

 • 154. Sınıf Matematik

  Etkinlik

  Sayı Örüntüleri

  1. 2 4 6

  5 7 9

  4 10

  5 9

  Yandaki tabloda sayılar yukarıdan aşağı-ya ve soldan sağa doğru bir kurala göre yazılmıştır. Bu kurala göre boş kalan kutuların içine gelmesi gereken sayıları yazalım.

  2. 7 9 11 A 15 17

  15 16 C17 18

  3 6 9 12 B 18 21

  Yukarıdaki sayı örüntülerinde A, B, C, harflerinin yerine gelecek olan doğal sayıları bulalım.

  A Æ B Æ C Æ

  3. 2 7 12 18 22 27 32 37

  4 7 6 9 8 11 12 13

  Yukarıdaki sayı örüntülerinde, örüntünün kuralını bozan sayıları bularak düzeltelim.

  8

  86

  3

  11

  13 15 17

  17

  10

  7

 • 16 Bilfen Yayıncılık

  Etkinlik1. Aşağıdaki örüntülerde kutulara gelmesi gereken doğal sayıları bulalım.

  17, 22, 27, , 37,

  24, 48, 96, , ,

  8, 9, 11, 14, , 23, 29, ,

  12, 17, 16, 21, 20, , 24, 29,

  2.

  8

  2

  4

  6

  10 24

  16 22

  14 20

  12 18

  5220 84

  Üç şekilde de aynı örüntü uygulandığına göre dördüncü şekildeki örüntüyü biz bulalım.

  3. 6 12 4

  18 36 ?

  9 18 6

  Yandaki tabloda bir satırda bulunan ilişki, diğer satırlar ve sütunlar arasında da vardır. Buna göre “?” yerine hangi sayı gelmelidir? Kuralı açıklayarak yaza-lım.

  4.

  1. adım 2. adım 3. adım

  ..................4. adım 5. adım

  ..................

  Yandaki eş karelerle oluşturulmuş yapılar, belli bir örüntü kuralına göre verilmiştir. Buna göre 4 ve 5. adımı yapabilmek için toplam kaç tane eş kareye ihtiyaç vardır?

  Sayı Örüntüleri

  32 42

  192

  18 36

  25 28

  116

  28

  32

  3026

  44

  384 768

  12

  8 + 9 = 17

 • 174. Sınıf Matematik

  EtkinlikAşağıdaki armutların üzerinde verilen toplama işlemlerini yapalım. Toplamları çift doğal sayı olan armutları sarıya, tek doğal sayı olan armutları yeşile boyayalım.

  Dört Basamaklı Doğal Sayılarla Toplama

  3 4752 785

  8 992874

  3 7842 783

  87 3721 645

  4 7823 6052 477

  6 7921 3762 475

  37 3852 474

  32 3751 472

  6 7892 574

  6 4752 917

  64 3722 476

  82 3761 998

  6 260

  89 017

  39 859

  33 847

  9 866

  10 864

  9 353

  9 392

  6 567

  10 643

  66 848

  84 374

 • 18 Bilfen Yayıncılık

  Etkinlik

  Dört Basamaklı Doğal Sayılarla Toplama

  Paraşütlerdeki toplama işlemlerinin sonuçları ile çocukları örnekteki gibi altlarına isimlerini yazarak eş-leştirelim.

  Efe Ayhan Koray ArdaAkın

  8 431 6 864 10 723 10 250 8 802

  Gönül Demet Bora Eda Derya11 194 12 383 12 229 7 134 17 401

  8 2152 508 7 681

  3 513

  3 1905 612

  5 8161 048

  2 3184 816

  9 0031 247

  3 6144 817

  5 4166 813

  9 1273 256

  9 0138 388

  Koray Gönül11 194

  Akın8802

  Demet12383

  Efe8431

  Derya17401

  Ayhan6864

  Eda7134

  Bora12229

  Arda10250

 • 194. Sınıf Matematik

  Etkinlik

  Dört Basamaklı Doğal Sayılarla Toplama

  1. Aşağıdaki toplama işlemlerinde verilmeyen toplananı bulalım.

  a)

  2 475

  8 463

  b)

  60 70598 345

  c)

  6 784

  17 385

  2. Aşağıdaki toplama işlemlerinde verilmeyen rakamları bulalım.

  a) 6 ★ 3 4 ▲4 ■ 7 8

  7 2 6 2 5+

  b) ★ 6 3 ▲ 7■◆ 4 2

  9 6 9 0 9+

  c) 4 ▲ 3 ★■6 ◆ 1 7

  ● 2 1 7 0+

  ★ = ★ = ▲ = ★ = ▲ = ▲ = ■ = ◆ = ◆ = ■ = ■ = ● =

  d) 3 ★ 4 ▲9 ■ 4

  4 2 2 0+

  e) 8 3 2 7★■▲

  ◆ 3 1 0+

  f ) 1 6 3 2 5★ 6 ▲■

  2 1 ● 1 9+

  ★ = ▲ = ▲ = ■ = ★ = ▲ = ■ = ★ = ◆ = ■ = ● =

  3. a > 7812 + 3015 eşitsizliğini sağlayan en küçük “a” doğal sayısı kaçtır?

  4. Aşağıdaki toplama işleminde “K” yerine hangi rakam yazılmalıdır?

  KKKKKKKK

  KK

  15 71382

  9 520 8

  572

  2 3 48 99 49 07

  78123015+

  10827

  10828

  K = 7

  6

  6 55 3

  598837640

  10601

 • 20 Bilfen Yayıncılık

  Etkinlik

  Dört Basamaklı Doğal Sayılarla Çıkarma

  1. Aşağıdaki çıkarma işlemlerini yaparak şifreyi bulalım.

  M

  2 0851 387

  D

  4 3262 429

  A

  8 5721 879

  A

  6 2003 417

  A

  5 2011 892

  Y

  6 4102 403

  N

  7 502 405

  I

  6 8403 127

  2 7836983 309 3 713 4 007 6 693 7 0971 897

  2. Aşağıdaki işlemleri yaparak sonuçlarını büyükten küçüğe sıralayalım.

  972176

  2 8721 464

  2 109755

  6 4823 275

  1 200912

  7 5843 242

  >>>>>>

  6 2355 427

  698

  3309

  A YD AI M A N

  1897

  4007

  6693

  7097

  2783

  3713

  698

  4342 3207 1408 1351 808 796 288

  288 1354 808 1408 4342 3207

 • 214. Sınıf Matematik

  Etkinlik

  Dört Basamaklı Doğal Sayılarla Çıkarma

  1. Aşağıdaki eşitsizliklerde yerine gelebilecek en küçük doğal sayıları yazalım.

  > (7 200 – 1 205) (4 717 – 718) <

  > (4 500 – 3 700) (8 200 – 4 301) <

  > (8 717 – 1 275) (8 717 – 1 405) <

  2. Aşağıdaki eşitsizliklerde yerine gelebilecek en büyük doğal sayıyı yazalım.

  < (4 824 – 1 826) (6 782 – 1 421) >

  < (3 007 – 1 294) (3 762 – 782) >

  < (1 014 – 324) (6 403 – 307) >

  3. Aşağıdaki işlemlerde verilmeyen terimleri bulalım.

  8205

  1 957

  – 4 982

  730

  6 475

  2 472

  4 702

  1 805

  – 2 372

  1 480

  4 078

  1 096

  4. Aşağıdaki işlemlerde verilmeyen rakamları bulalım. İstenilen işlemleri yapalım.

  –8 ★2■

  17 78 4 4 3

  –♥ 67◆ 3●27 33 3

  – 3 7 28 5 7 6

  8 ✿4 8

  (★ + ♥ + ✿) – (◆ + ●+■) = ?

  – – –8 47K4 LM3

  A 88B3 4C2

  D 26EF37

  4 326 4 459 729

  (D + E + F) + (A +B + C) – (K + L + M) = ?

  40005996

  801

  7443

  2997 5360

  1712 2979

  689 6098

  2897

  6248

  (6 + 7 + 9) – (5 + 4 + 0)22 – 9 = 13

  (1 + 6 + 5) + (7 + 1 + 2) – (9 + 1 + 5)12 + 10 – 5 = 17

  3852

  57124003

  2982

  3900

  7312

 • 22 Bilfen Yayıncılık

  Etkinlik

  Zihinden Çıkarma İşlemi

  Eksilen - Çıkan = Fark985 • • 30 • • 116895 • • 200 • • 350126 • • 600 • • 485550 • • 10 • • 604634 • • 500 • • 295

  - 100 50 400846651574789

  586 - 60 =

  732 - 20 =

  965 - 40 =

  449 - 30 =

  258 - 50 =

  900 - 500 =

  874 - 600 =

  442 - 400 =

  396 - 200 =

  608 - 500 =

  1. Aşağıda verilmiş olan çıkarma işlemlerini zihinden yapalım.

  2. Tabloda verilen sayıları örnekteki gibi eşleştirerek farka ulaşalım.

  3. Aşağıdaki tabloda boş bırakılan yerleri tamamlayalım.

  4. Aşağıdaki çıkarma işlemlerini örnekteki gibi yaparak kutulara yazalım

  – 300 100 400 200 500

  1 842 1 542 1 742 1 442 1 642 1 342

  684

  1 780

  1 683

  789

  2 375

  4 849

  4 850

  5 760

  526 400

  712 274925 42

  419 196208

  746551474689

  384

  489

  1480

  2075

  4550

  1383

  4549

  5460

  584

  689

  1680

  2275

  4750

  1583

  4749

  5660

  284

  389

  1380

  1975

  4450

  1283

  4449

  5360

  484

  589

  1580

  2175

  4650

  1483

  4649

  5560

  184

  289

  1280

  1875

  4350

  1183

  4349

  5260

  796601524739

  446251174389

  108

 • 234. Sınıf Matematik

  Kavrama Soruları

  1. Aşağıdaki tabloda basamak değerleri verilen dört doğal sayıyı bulalım.

  Yüz binler basamağı-nın basa-

  mak değeri

  On binler basamağı-nın basa-

  mak değeri

  Binler ba-samağının basamak

  değeri

  Yüzler ba-samağının basamak

  değeri

  Onlar ba-samağının basamak

  değeri

  Birler ba-samağının basamak

  değeri

  Doğal sayı

  6 000 100 0 7100 000 10 000 0 600 0 0

  70 000 1 000 0 0 6400 000 10 000 0 800 70 7

  Kerem 8, 1, 3, 4 rakamlarını kullanarak bir sayı oluşturdu. Oluşturduğu sayı ile ilgili olarak aşağıdaki ipuçlarını verdi.

  ★ Oluşturduğum sayı çift sayıdır.★ Binler bölüğündeki ve birler bölüğün-

  deki rakamların sayı değerleri toplamı eşittir.

  Kerem2. Kerem’in verdiği bilgilere göre oluşturduğu sayıyı ve okunuşunu yazalım.

  3. İleriye doğru yüzer ritmik sayma yapan Aytül 7. saymada 6800 sayısını söylemiştir.Buna göre Aytül saymaya hangi sayıdan başlamıştır?

  4. 782 385 sayısının onlar basamağını 2, yüzler basamağını 3 eksiltirsek oluşan yeni sayıyı yazalım. Sayının ne kadar azaldığını işlem yaparak gösterelim.

  6 107110 60071 006

  410 877

  8134 Sekiz bin yüz otuz dört

  6800 6700 6600 6500 6400 6300 6200

  782 065 782 385782 065000 320

  320 azaldı.–

 • 24 Bilfen Yayıncılık

  Kavrama Soruları

  5.

  (IV)(III)(II)

  330 300 33 300300 330303 300

  (I)

  Hangi şekildeki doğal sayı, 317.332 sayısının basamaklarındaki 3 rakamlarının basamak değerleri toplamına eşittir?

  6. 702 815 = ((7 x 100 000) + (★ x 1 000) + (8 x 100) + (▲ x 10) + (■ x 1) eşitliği veriliyor.

  ★,▲ ve ■ birer rakamı gösterdiğine göre (★+ ▲) x ■ işleminin sonucunu bulalım.

  7. En yakın onluğa yuvarlandığında 40 olan en küçük doğal sayı ile en yakın yüzlüğe yuvarlandı-ğında 300 olan en büyük doğal sayının toplamı kaçtır?

  8. A > B eşitsizliğinde A sayısı rakamları birbirinden farklı beş basamaklı en büyük doğal sayıdır.Buna göre, en büyük B doğal sayısının rakamlarının sayı değerleri toplamı kaçtır?

  300 330

  II

  2, 1, 5 (2 + 1) x 53 x 5 = 15

  35 + 349 = 384

  98765987649 + 8 + 7 + 6 + 4 = 34

 • 254. Sınıf Matematik

  Kavrama Soruları

  9. Tabloda en üst satırda ve-rilmiş olan doğal sayıdan küçük olan doğal sayıları işaretleyelim.

  400 502400 205403 782400 507404 000402 705349 34940 507

  10. 2 - 5 - 16 - 65 - 324 - 1 957Yukarıdaki örüntüde kuralı bozan sayı hangisidir?

  11. KLMN + KLMN toplamının 15 fazlası 2615 ise KLMN sayısı kaçtır?

  12. 5 273 + ♥43★ = 9 703işleminde ♥ ve ★ yerine yazılacak rakamların toplamı kaçtır?

  324

  KLMN2615

  9703 4 + 0 = 4♥ = 4★ = 0

  KLMN15

  5273

  2600

  1300

  2600

  4430

  +–

 • 26 Bilfen Yayıncılık

  Kavrama Soruları

  13. 7 613 < ♦ < 8 6454 371 > ♥ > 2 453Yukarıdaki eşitsizliklere göre;

  ♦ – ♥ farkının en büyük olması için ♦ ve ♥ sayıları kaç olmalıdır?

  14. Eksilen Çıkan Fark1. 174 ✿ 82. 1 405 191 ▲3. ♥ 415 563

  Yukarıda verilen tabloda ✿,♥ve ▲ yerine yazılması gereken sayıların toplamı kaçtır?

  15.

  9 870 4 069 2 073– –

  ?

  Dairelerin içinde verilen sayıları ok yönünde çıkarırsak en alttaki topa hangi sayı gelir?

  ♦ 8644♥ 2454

  5801 1996

  3805

  ✿ = 166▲ = 1214♥ = 978