crveni kupus

of 33 /33
CRVENI KUPUS CRVENI KUPUS prirodni pH- prirodni pH- indikator indikator

Author: allayna

Post on 28-Jan-2016

677 views

Category:

Documents


1 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

CRVENI KUPUS. prirodni pH-indikator. Jedna od važnih karakteristika vode i vodenih otopina, a važna za njenu primjenu u tehničkim sustavima i za piće je: pH vrijednost. Što je pH vrijednost? pH vrijednost je pokazatelj kiselosti ili lužnatosti vodene otopine. - PowerPoint PPT Presentation

TRANSCRIPT

Page 1: CRVENI KUPUS

CRVENI KUPUSCRVENI KUPUS

prirodni pH-indikatorprirodni pH-indikator

Page 2: CRVENI KUPUS

Jedna od važnih karakteristika vode i Jedna od važnih karakteristika vode i vodenih otopina, a važna za njenu vodenih otopina, a važna za njenu primjenu u tehničkim sustavima i za piće primjenu u tehničkim sustavima i za piće je:je:

pH vrijednostpH vrijednost

Page 3: CRVENI KUPUS

Što je pH vrijednost?Što je pH vrijednost?

pH vrijednost je pokazatelj pH vrijednost je pokazatelj kiselosti ili lužnatosti kiselosti ili lužnatosti

vodene otopinevodene otopine

Page 4: CRVENI KUPUS

Kako bi znali kakva je vodena otopina, treba Kako bi znali kakva je vodena otopina, treba znati slijedeće:znati slijedeće:

Razlaganjem vode nastaju:Razlaganjem vode nastaju:

- pozitivni ioni vodika H+ - pozitivni ioni vodika H+

- imaju kiselo djelovanje- imaju kiselo djelovanje

- negativni hidroksidni ioni OH-- negativni hidroksidni ioni OH-

- imaju lužnato djelovanje- imaju lužnato djelovanje

Page 5: CRVENI KUPUS

Ako u nekoj vodenoj otopini ima više H+ Ako u nekoj vodenoj otopini ima više H+ iona od OH- iona, otopina je kisela. iona od OH- iona, otopina je kisela.

Ako u nekoj vodenoj otpoini ima više OH- Ako u nekoj vodenoj otpoini ima više OH- iona od H+ iona, otopina je lužnata. iona od H+ iona, otopina je lužnata.

Kemijski čista voda je na temperaturi 25°C Kemijski čista voda je na temperaturi 25°C neutralna, jer su koncentracije H+ i OH- neutralna, jer su koncentracije H+ i OH- iona jednake (njezin je pH=7).iona jednake (njezin je pH=7).

Page 6: CRVENI KUPUS

Ljestvica pH vrijednosti: Ljestvica pH vrijednosti:

pH < 7 – kiselo područjepH < 7 – kiselo područje

pH = 7 – neutralno područjepH = 7 – neutralno područje

pH > 7 – lužnato područjepH > 7 – lužnato područje

Page 7: CRVENI KUPUS

Vodena otopina u kiselom području – Vodena otopina u kiselom području –

štetno za instalacije.štetno za instalacije.

Vodena otopina u lužnatom području - Vodena otopina u lužnatom području - štetno za organizme. štetno za organizme.

Treba težiti da se pH vrijednost vodene Treba težiti da se pH vrijednost vodene otopine u vodoopskrbnom sustavu i u otopine u vodoopskrbnom sustavu i u tehničkim sustavima kreće oko neutralnog tehničkim sustavima kreće oko neutralnog područja.područja.

Page 8: CRVENI KUPUS

Osim brojevnom vrijednošću od 0 – 14, Osim brojevnom vrijednošću od 0 – 14,

pH vrijednost može se izraziti i pH vrijednost može se izraziti i bojama.bojama.

Page 9: CRVENI KUPUS

Mjerenje pH vrijednostiMjerenje pH vrijednosti

pH metar Indikator papir

Page 10: CRVENI KUPUS

No, pH vrijednost vodene otopine možemo No, pH vrijednost vodene otopine možemo odrediti i prirodnim indikatorom, a to jeodrediti i prirodnim indikatorom, a to je

CRVENI KUPUS CRVENI KUPUS

Page 11: CRVENI KUPUS

Kako napraviti Kako napraviti

prirodni pH indikator prirodni pH indikator

od crvenog kupusa?od crvenog kupusa?

Page 12: CRVENI KUPUS

1.1. Narezati crveni kupus Narezati crveni kupus

Page 13: CRVENI KUPUS

2. Narezani crveni kupus preliti vrućom 2. Narezani crveni kupus preliti vrućom vodom i ostaviti 10-tak minutavodom i ostaviti 10-tak minuta

Page 14: CRVENI KUPUS

3. Nakon 10-tak minuta procjediti otopinu 3. Nakon 10-tak minuta procjediti otopinu crvenog kupusa i vode. Otopinu uliti u crvenog kupusa i vode. Otopinu uliti u čistu bocu.čistu bocu.

Page 15: CRVENI KUPUS

4. Za određivanje pH-vrijednosti otopina iz 4. Za određivanje pH-vrijednosti otopina iz svakodnevnog života treba pripremiti:svakodnevnog života treba pripremiti:

- LimunLimun- Alkoholni ocatAlkoholni ocat- Soda bikarbonaSoda bikarbona- Deterđent za pranje rubljaDeterđent za pranje rublja

Page 16: CRVENI KUPUS
Page 17: CRVENI KUPUS

5. U plastične ili staklene prozirne čaše uliti 5. U plastične ili staklene prozirne čaše uliti pH-indikator od crvenog kupusapH-indikator od crvenog kupusa

Page 18: CRVENI KUPUS
Page 19: CRVENI KUPUS

6. U svaku čašu s otopinom crvenog kupusa 6. U svaku čašu s otopinom crvenog kupusa uliti ili usuti nabrojane sastojke i uliti ili usuti nabrojane sastojke i miješanjem napraviti otopinumiješanjem napraviti otopinu

Page 20: CRVENI KUPUS
Page 21: CRVENI KUPUS
Page 22: CRVENI KUPUS
Page 23: CRVENI KUPUS
Page 24: CRVENI KUPUS
Page 25: CRVENI KUPUS

RezultatiRezultati

Page 26: CRVENI KUPUS

Vodene otopine s kiselom pH-vrijednošću Vodene otopine s kiselom pH-vrijednošću (vodena otopina limunovog soka i (vodena otopina limunovog soka i alkoholnog octa) – obojane su nijansama alkoholnog octa) – obojane su nijansama crvene bojecrvene boje

Vodene otopine s lužnatom pH-vrijednošću Vodene otopine s lužnatom pH-vrijednošću (vodena otopina sode bikarbone i (vodena otopina sode bikarbone i deterđenta za pranje rublja) - obojane su deterđenta za pranje rublja) - obojane su nijansama plave i zelene bojenijansama plave i zelene boje

Page 27: CRVENI KUPUS
Page 28: CRVENI KUPUS

pH-vrijednost vode iz šibenskog vodovoda pH-vrijednost vode iz šibenskog vodovoda provjerili smo orginalnim indikator provjerili smo orginalnim indikator testerima.testerima.

Page 29: CRVENI KUPUS
Page 30: CRVENI KUPUS
Page 31: CRVENI KUPUS

Zaključak:Zaključak:

- voda iz šibenskog vodovoda je blago - voda iz šibenskog vodovoda je blago lužnata pH = 7,5lužnata pH = 7,5

Page 32: CRVENI KUPUS
Page 33: CRVENI KUPUS

HVALA NA PAŽNJIHVALA NA PAŽNJI

2.D razred Industrijsko-obrtničke škole2.D razred Industrijsko-obrtničke školeNastavni predmet: Tehnologija strojarskih Nastavni predmet: Tehnologija strojarskih

instalacijainstalacijaNastavna cjelina: Mediji u instalacijama – Nastavna cjelina: Mediji u instalacijama –

Fizikalne karakteristike vodeFizikalne karakteristike vodeNastavnik: Mirjana ŠkugorNastavnik: Mirjana ŠkugorFotograf: Ivan Nikola Rodić, učenik 2.DFotograf: Ivan Nikola Rodić, učenik 2.DEksperiment izvodio: Filip Mikulandra, Eksperiment izvodio: Filip Mikulandra,

učenik 2.Dučenik 2.D