bİlgİsayar desteklİ eĞİtİm uygulamalari

of 20/20
PROBLEM ÇÖZME PROGRAMLARI BİLGİSAYAR DESTEKLİ EĞİTİM UYGULAMALARI

Post on 21-Mar-2016

100 views

Category:

Documents

6 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

BİLGİSAYAR DESTEKLİ EĞİTİM UYGULAMALARI. PROBLEM ÇÖZME PROGRAMLARI. Problem çözme programları. Problem nedir? İnsan zihnini karıştıran, ona meydan okuyan ve inancı belirsizleştiren her şey olarak tanımlamaktadır. Problemin çözümü. Problemi anlama Bir çözüm yolu geliştirme - PowerPoint PPT Presentation

TRANSCRIPT

BLGSAYAR DESTEKL ETM UYGULAMALARI

PROBLEM ZME PROGRAMLARIBLGSAYAR DESTEKL ETM UYGULAMALARI

Problem zme programlarProblem nedir?

nsan zihnini kartran, ona meydan okuyan ve inanc belirsizletiren her ey olarak tanmlamaktadr.

Problemin zmProblemi anlama Bir zm yolu gelitirme Algoritma ve program yazma Tekrar tekrar test etme

BDEDE Problemin zmBilgisayara i yaptrmak ve iletiimde bulunmak iin programlardan yararlanrz. Problem zm de bir iletiim ve i yapma ekli olduu iin ncelikle gerekli yazlmlara ihtiya vardr. Bu programlara problem zme programlar denir.

Problem zme Programnn TanmBir rencinin sorun zme becerisinikazanmas, karlat bir sorunu tanmlayabilmesi, sorunu zmek iin strateji gelitirebilmesi,stratejiyi uygulamaya koyabilmesi ve sonucu deerlendirebilmesianlamn tar.

Problem zme Programnn AmacProblem zme yazlmlarnn genel amac rencilerin gndelik yaamda karlaabilecekleri problemleri nceden tecrbe edinip onlaraproblemleri zme becerisinin kazandrlmasdr

Problem zme Programnn Genel Yapse ve olgular arsnda iliki kurmay salar.

Sonu karmay salar.

zm yntemleri gelitirmeyi salar.

Hipotez oluturmay salar.

Veri derleme ve dzenlemeyi salar.

Dnce ve yntemlerin karlatrlmasn salar.

erik alanna ynelik problem zme becerileri gelitirme

erik-bamsz problem zme becerileri gelitirme

rencinin dnme ve problem zme yeteneklerini gelitirmeye ynelik program trleridir.

Bu tr yazlmlar genelde belirli bir alana ynelik problem durumlar zerinde birok rnek problem ve zmn ieren uygulamalardr.

Hemen hemen btn derslerde kullanlan programlardr.

Problem zme Programnn Yararlarrenciye gerek yaamda karlaabilecei sorunlar zerinde alma olana verir.

rencinin sorunla ilgili bilgiye kolayca ve hzl olarak ulamasn salar.

rencinin sorun zme srecinin hangi aamasnda glkle karlatna ilikin bilgi verir.

renciye zmesi iin ok sayda sorun sunar ve bylece rencinin sorun zmede deneyim kazanmasna yardm eder.

rencinin deiik ve ilgi ekici sorunlar zerinde almasna olanak salar.

Problem zme Programnn Yararlar

10Problem zme Programnn ltlerirencinin problem zme yeteneklerinin gelitirilmesi iin rencilere yeteri kadar pratik yapma olana sunmaldr.

rencilerin cevap girii yapabilmelerine ve sonularn grmelerine olanak salamaldr.

rencilerin kontrol altnda olmaldr.

rencilere tek tek yada grup halinde alma olana salamaldr.

Problem zme Programnn SnrllklarGelitirilmesinin ok zaman almas

Orjinal problemlerin retilmemesi Tm mfredatn kapsanamamas

Problem zme Programnn Gl Ynlerilgiyi artrr

Gdler

Hareketsiz bilgiyi nler.

Problem zme Programn Seme ltleri Problem genellikle ilgi ekici ve meydan okuyucu formatta olmaldr.

Yazlmn dokman, rencilerin hangi zel problem zme becerilerini renmek istediini ve bunlar nasl gelitireceini aka belirtmelidir.

Problem zme Programnn Entegrasyon StratejileriProblem zme stratejilerinde bileen becerilerin retimi

Problem zmede destek salama

Kubak olarak problem zmeye destek salama

Problem zme Programlar Dorudan Eitimde Tercih Edilirse:retmenler, problem zme yazlmlarn dorudan retime entegre ederken, u admlardan yararlanlr;

Problem zme becerisini tanmlama, kazanma, gelitirme,

Problemin trn zme,

Bilimsel yaklam kullanma

Admlar izleme ya da olaylar geri arma

Etkinlie karar verme

Materyalleri belirlemek ve yazlm gzden geirmek

Gereken admlar gsterme

rencileri bilgilendirme

Problem zme Programlar Dorudan Eitimde Tercih Edilirse:

Problem zme Programlar Oluturmac Eitimde Tercih Edilirse:Oluturmac renme yaklam, dier birok teknoloji kaynanda olduu gibi problem zme yazlmlarnn gelitirilmesini etkilemi ve bu yazlmlar gittike artan bir ekilde oluturmac renme yaklamnda karlalan yntem ve tekniklerin kullanmna olanak salayacak ekilde tasarlanmlardr.

rencilere yazlm kefedebilmeleri iin zaman tanma

Her rencinin gereksinimine uygun ynlendirme ve destek orann belirleme

Yanstc renme ortamn tevik etme

Doru yant yerine dnme srecine vurgu yapma

Yazlm etkinlikleri ile dier problem zme trleri arasnda ilikileri gsterme

rencileri gruplar halinde almaya ynlendirme

Alternatif deerlendirme yntemleri kullanma.

Problem zme Programlar Oluturmac Eitimde Tercih Edilirse:

KAYNAKAhttp://www.superkids.com

http://www.filesland.com

http://bote.hacettepe.edu.tr/wiki/index.php/Problem_%C3%87%C3%B6zme_Programlar%C4%B1

http://www.odevsel.com/egitim/2494/bilgisayar-destekli-egitim-bde-ve-turkiye-deki-uygulamalari.html