bilgisayar destekli öğretim (2)

of 39/39
Bilgisayar destekli öğretim Temel kavram lar Öğeler i Kurams al temell eri Uygula ma yöntem leri

Post on 18-Jun-2015

422 views

Category:

Documents

2 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

  • 1. Bilgisayar destekli retimTemelkavramlareleriKuramsaltemelleriUygulamayntemleri

2. Bilgisayar destekli retimETSELEKONOMKKLTRELETMTEKNOLOJETMTEKNOLOJSTEKNKETMGENELETM 3. ETMBireyde kendi yaants ve kastl kltrlenmeyoluyla istenilen davran deiikliini meydanagetirme olgusudur.Eitim, bireyin doumundan lmne sregelenbir olgu olduundanve politik, sosyal, kltrel ve bireysel boyutlar aynanda iinde bulundurduundan, tanmnnyaplmas zor bir kavramdr. 4. ETM; "Eitim bireyin davrannda, kendi yaants yoluyla ve kastl olarakistendik deime meydana getirme srecidir" (Ertrk, 1974) 5. DAVRANI; Davranma ii veya biimi, tutum,davranm, muamele, hareket Dtan gzlemlenebilecek tepkilerintoplam. Organizmann uyaranlar karsndakitepkilerinin btn. Kiinin zellikle ahlk bakmndangsterdii davranm. Bir kimse ya da bir olay karsndaalnan durum. 6. SRE; Olgularn ya da olaylarn, belli bir taslaa uygun vebelli bir sonuca varacak biimde dzenlenmesi, artarda sralanmas. Bir eyin yapl, retili biimini oluturan srekliilemler, eylemler dizisi. 7. YAANTI;Yaanlanlardan, grlenlerden, duyulanlardan, edinilenlerdensonra kiide kalan ey, hayat tecrbesi.Hayat tarz, iinde yaanlan artlarn tm, hayat.Bireyin alglayarak ve dorudan doruya etkinlik gstererekedindii bilgi, tutum ve becerilerin tm. 8. Eitimin boyutlarSosyal Kltrel biyolojk 9. Sosyal boyut:Organize gruplarhalindeyaanmasndankaynaklanr 10. ETM TEKNOLOJS nsann bildiklerini bakalarna nasl reteceine kendikendisine sormasyla ortaya kan ve kalc bilgi vermeamacyla renme retme srecinde belirli yntemleriuygulayarak, yararland ara ve gerelerin en ekin bir biimdekullanlmasn amalayan bir bilim daldr 11. insanOkuduklarnn %10unuDuyduklarnn %20siniGrdklerinin %30unuDuyduklarnn ve grdklerinin%50siniSylediklerinin %70iniSylediklerinin ve yaptklarnn%90nhatrlar 12. Ara-gerekullanmretiminde; 13. Bilgisayar destekli retiminamalarrencininmotivasyonunuarttrmakrencininbilimseldnmeyeteneinigelitirmekGrupalmalarndesteklemekretmeyntemlerinigeniletmekrencinin ileridzey dnmebecerisiningelitirilmesinidesteklemekrencininkendi renmeyeteneinigelitirmek 14. Bilgisayar destekli retimin kuramsaltemelleriKURAMLARDAVRANICIKURAMTEPKSEL VEEDMSELKOULLANMAMODEL ALMABLSEL KURAMYAPLANDIRMACIKUIRAMHMANSTKKURAMYAAM BNOYURENMEYAAM KAPSAMLIRENMEYANSITICIRENMEMOTVASYONKAYGI,TUTUMDERN VEYZEYSELRENME 15. Bilgisayar destekli retime ilikin ilk almalar 1900l yllarnortalarnda Sidney PRESLEY, B.F. SKNNERin almalar ileortaya kmtr. 1963 ylnsa Stanfort niversitesi rencileri iin retimselamal bir matematik program gelitirilmitir. 1966 ylnda IBM firmas 1500 retim sistemi adn verdikleriretimsel amal bilgisayar sistemi gelitirmilerdir. 1970li yllarda retmenler derslerde bilgisayar kullanmayabalamtr. 16. Bilgisayar destekli retim uygulamalarBLGSAYAR(Bilgi Teknikleri)RENCLER(renme-retme sreci,snf uygulamalarEtM PROGRAMI(halihazrda var olan program) 17. Bilgisayar destekli retim uygulamalarretimyazlmlarHipermetin vehiperortamSanalgereklikYapayzekaZekiretimsistemleri 18. retim yazlmlar 19. Birebir retim yazlmlar Tamamenretmeninroln stlenir retim sonundaperformansdeerlendirmesiyapar Gerekli olan hertrl geri bildirimisunabilirBenzetim yazlmlar Yaamdakiolaylarnkontroll birbiimde temsiledilmesini salarretim amal oyun yazlmlar Oyunlarlarenciningdlemedzeyini ykseltir Elendirerekretim yaplr Yaparak veyaayarakrenmesalanrSorun zme yazlmlar Kullancnnkarlaabileceisorunlarla baakabilecekbeceriyikazanmasnhedefler 20. Altrma ve tekrar yazlmlarnn kullancyafaydalar;renme isteiniuyandrmaBilgiyi ksa srelibellekten uzun srelibellee aktarmaAnnda dntsalama 21. Karlat birsorunutanmlayabilirSorunzmebecerisininkullancyafaydalarSonucudeerlendirebilirStratejiyiuygulamayakoyabilirSorunu zmekiim stratejigelitirebilir 22. Metin,duraan veya haraketligrafik, film blmleri ,vidoe veses ieren bilgileringsterilmesi iin eitliformatlarn gsterilmesi.Bilgisayar temelli etkileimlihiper metin ve hiper ortamlarokluortam Metin duraan veya hareketligrafik film blmleri video veses gibi eitli formattakibilgiler arasnda etkileimliolarak balant yaplmasnsalayan bilgisayar temellisistemlerHiperortam Dorusal olmayan ekildeorganize edilmi ve eriilenmetin duraan grafik resim vetoblolarHipermetin 23. SANAL GEREKLKBilgisayara dayal etkileimli bir oklu ortamprogramdr.Bu teknoloji ayn zamanda insan-makineetkileiminde sadece grsel ve iitseliletiimle yetinmeyip, hissetme yoluylaetkileimli artrma almalarnkapsamaktadr. 24. Sanal gerekliinkullanld alanlarElence vesporVeri ve mimarigrntlemeModellemetasarm veplanlamaEitim vetecrbeartrmBirliktealima 25. Yapay zekann kullanmalanlar*Bir bilgirtsnnseilmesini* Bilgilerikullanaraksonukarmay*Bilgiyigzdengeirereksonukarmay veproblemzmeyi* Bilgirntleriarasndakibenzerlikleri,farklarortayakarmaykapsar 26. Baarl bir uzman sisteminin 4 temel zelliinemli performans yeteneiMakul cevap sresigncellenebilirlikEtkileimli kullanc ara yz 27. Zeki retim sistemleriZeki retim sistemleri neyireteceini, kimereteceini ve naslreteceini bilen, yapay zekauygulamalar ile desteklenmibilgisayar azlmlardr 28. Kullanc modelireici Yapay zeka deseiArabilimKullancUzman modeli 29. Zeki retim sistemleri yazlmlarSCHOLAR Gney Amerika corafyasSOPHEI Eloktronikte problem zmeGUIDON Tansal problem zmeWest Bir oyun zerinden aritmetiksel ilemleri anlatrGEOMEtRY tUtOR Geometrik ispat yapmay renmek ve gelitirmekALGEBRALAND Cebirde ispat retimiBUGGY VE DEBUGGY karma ilemi retimiLMS Temel cebir retimiPROUSt Paskal programlarnn dilinin retimiQUESt Elektrik retimiStEAMER Motor retimiWHY Meteoroloji retimi 30. BLGSAYAR DESTEKL RETM UYGULAMALARININ YARARLARI VE SINIRLILIKLARIrencilerindnmekabileyetlerinigelitirirnirliklirenmeyi arttrrAnlailmayankonular iin tekrarolanai salarGeleneksel eitimegre daha okkaynak sunarBireysel renmeyietkin klar 31. okluortam veetkileimolanaklarsayesinde skcortam almalarcazip halegetirebilirZaman etkinkullanmay salarBedensel vezihinsel engellirenciler iineitimde frsateitlii salarGerekletirilmesitehlikeli ve pahalolanuygulamalarnyaplmasnaolanak salar 32. BLGSAYAR DESTEKL RETMNOLUMSUZ YNLERrencilerinsosyo-psikolojikgeliimleriniolumsuz etkilerEitimprogramndesteklememesi 33. Bilgisayar Destekli retimde retmen verenci Rolleriretmen Rollerirencilerin kendi renmelerini ynetmelerini ve kendibalarna karar verme yeteneklerini cesaretlendir.Ham veriler ve birinci kaynaklarn yan sra maniple edilmi,etkileimli ve fiziksel materyaller kullanr.Dersi yrtmek, retimsel, stratejileri ve ierii deitirmekiin rencilerin tepkilerini hesaba katar.rencilerin ilk tepkilerini ayrntsn aratrr.renme halkas modelini sklkla kullanarak rencilerindoal meraklarn arttrr. 34. renci rolleribilgisayar destekli retim ortamlarnn getirdii teknolojkyeterlilikleri yerine getirebilmelidiribirliine dayal ortamlarda grev alabilmelirenme srelerinde renci etkin olmaldrrenci renme srecinde grev alrrenmelerine katk salayacak her trl olanaktan yararlanrrendiklerini kullanmak ve uygulamak iin frsatlardeerlendirirrenci-renci ve renci-retmen etkileimininsalanmasna ynelik aba gsterir