bilgisayar destekli ögretim (1)

Download Bilgisayar destekli ögretim (1)

If you can't read please download the document

Author: buesra-yndk

Post on 18-Dec-2014

77 views

Category:

Documents


3 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

 

TRANSCRIPT

  • 1. Genel amal bir dizi aritmetik vemantksal ilemleri yapmayaprogramlanm bir cihazdr.

2. Bilgisayar 3. Davran yaklama gre;Bireyin davrannda kendi yaants yoluylavekastl olarak istendik deime meydanagetirmesrecidir /Ertrk (1975) 4. Tekrar ve AltrmayazlmlarretimYazlmlarBenzetimYazlmlarSorun grmeyazlmlarBirebir retimyazlmlarretimamal oyunyazlmlar 5. KARILATIIBRSORUNUTANIMLAYA-BLRSORUNZMEBECERSNKAZANAN BRKULLANICISTRATEJGELTREBLRSTRATEJYUYGULAMAYAKOYABLRSONUCUDEERLENDREBLR 6. OKLU ORTAMMetin duraan veya hareketli grafik,film blmleri,video ve ses ierenbilgilerin gsterilmesi iin eitli formatlarn kullanlmas.Bilgisayar temellietkileimli hiper metin ve hiper ortamlarHPER ORTAMMetin duraan veya hareketli grafik ,film blmleri,video ve sesgibi eitli formattaki bilgiler arasnda etkileimli olarak balantyaplmasn salayan bilgisayar temelli sistemlerHPER METNDorusal olmayan ekilde organize edilmi ve eriilenmetin,duraangrafik,resim ve tablolar(sadece dorusalolmayan metin) 7. nemli performans yeteneiMakul cevap sresiGncellenebilirlikEtkileimli kullanc ara yz 8. nsann karar verme mekanzmasntaklit etmeKendi kendine renebilme. 9. Kltrel boyutu sosyal yol ile iletilenDavran biimleri, sanat, inan,gelenek veinsan alma ve dncelerinin tmrndr. Sosyal boyutu organize gruplarhalindeyaamasndan kaynaklanr.BYOLOJKKLTRELSOSYALBREY 10. Bireyin dier bireylerle veevresiyle etkileimininbireyde brakt izlenimdir. 11. psikologlara gre;Organizmann etkiye kargsterdii tepki veya tepkiyekar gsterdii etkidir. Eitimcilere gre;Organizmann gzlenebilir,llebilir ve istendik olanHareketleridir. 12. sz konuu deimenin ncedentasarlanm olduunu belirtir. 13. Tasarlanm bir deiikliin sadece bir tesadfeseri yaratan ve belki farknda olunmayandurumlar darda tutmak yani istenilendeiimlere bizi ulatracak planlamalaryapmak gereini vurgulamak iin kullanlmtr 14. Belli bir sonuca ulamak veya bir oluumungerekletirmek iin birbirini izleyen olaylarn ya dadurumlarn akdr. 15. Yaplandrc yaklama gre;eitim, yaantlar,deneyimler, gzlemler vedeneme-yanlma yoluylabireyin kendi bilisel emalarnyaplandrma srecidir. 16. EitselEkonomikKltrelETM TeknolojiEitimteknolojisiTeknik eitimGenel eitim 17. Sosyal geerlilik ; renciler, yeni teknolojilerle donanm birtopluma hazrlanmallarMesleki geerlilik; renciler, teknolojiyi mesleklerindeprofesyonelce kullanabilmelilerPedegojik geerlilik 18. rencilerin dnme kabiliyetlerini gelitirir birlikli renmeyi artrr Anlalmayan konular iin srekli tekrar olana salar Geleneksel eitime gre daha ok kaynak sunar Bireysel renmeyi etkin klar rencilere kendi hzlarnda ve dzeylerinde ilerleyebilmeolana sunar okluortam ve etkileim olanaklar sayesinde skc almalarcazip hale getirebilir Zamann etkin kullanlmasn salar 19. Teknoloji okur yazar olma Derslerinde teknoloji kullanabilme rencilerine teknoloji kullanmayayneltebilme becerilerinikazandrma Mesleki geliim ve deneyimpaylam iin meslektalarylailetiim kurma 20. Bilgisayar destekli retim ortamlarnn teknolojikyeterlilikleri yerine getirebilmelidir birliine dayal ortamlarda grev alabilmelidir renme srelerinde renciler etkilidir renci renme srecinde sorumluluk alr renmelerine katk salayabilecek her trlolanaktan yararlanr rendiklerini kullanmak ve uygulamak iinfrsatlar deerlendirir 21. Bilgisayar destekli retimortamlarnn teknolojik yeterlilikleriyerine getirebilmelidirbirliine dayalortamlarda grevalabilmelidirrencinin Rollerirendiklerini kullanmakve uygulamak iinfrsatlar deerlendirirrenmelerine katksalayabilecek her trlolanaktan yararlanr