avrupa yakasi aktarma İstasyonlari · avrupa yakasi aktarma İstasyonlari İşletmeye başlama...

1
AVRUPA YAKASI AKTARMA İSTASYONLARI İşletmeye Başlama Tarh Tess Kapastes Çalışan Personel Sayısı Peron Sayısı Tesse Atık Getren İlçe Beledyeler 2.179 ton/gün 7 Gazosmanpaşa - Eyüp-Kağıthane-Sarıyer-Şşl YENİBOSNA ATIK AKTARMA STASYONU SİLİVRİ ATIK AKTARMA STASYONU HALKALI ATIK AKTARMA STASYONU BARUTHANE ATIK AKTARMA STASYONU letmeye Ba şlama Tarihi 2007 Peron Sayisi 2 Tesise Atik Getiren I lçe Belediyeleri Silivri, Beylikdüzü, Esenyurt letmeye Ba şlama Tarihi 1995 Peron Sayisi 10 Tesise Atik Getiren I lçe Belediyeleri Bahçelievler, Bakirköy, Fatih, Güngören, G.Osmanpa şa, Ka ithane letmeye Ba şlama Tarihi 1995 Peron Sayisi 10 Tesise Atik Getiren I lçe Belediyeleri Be şiktaş, Beyo lu, Fatih, G.Osmanpa şa, Eyüp, Ka ithane, Sariyer, Şişli letmeye Ba şlama Tarihi 1995 Peron Sayisi 10 Tesise Atik Getiren I lçe Belediyeleri Arnavutköy, Avcilar, Ba şakşehir, Bayrampa şa, Esenler, Esenyurt, G.Osmanpa şa, Küçükçekmece, Sultangazi

Upload: others

Post on 10-Oct-2020

19 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: AVRUPA YAKASI AKTARMA İSTASYONLARI · AVRUPA YAKASI AKTARMA İSTASYONLARI İşletmeye Başlama Tarh Tess Kapastes Çalışan Personel Sayısı Peron Sayısı Tesse Atık Getren İlçe

AVRUPA YAKASI AKTARMA İSTASYONLARI

İşletmeye Başlama Tar�h�

Tes�s Kapas�tes�

Çalışan Personel Sayısı

Peron Sayısı

Tes�se Atık Get�ren İlçe Beled�yeler�

1995

2.179 ton/gün

7

7 adet

Beş�ktaş – Beyoğlu – Fat�h Gaz�osmanpaşa - Eyüp-Kağıthane-Sarıyer-Ş�şl�

YENİBOSNA ATIK AKTARMA

�STASYONU

SİLİVRİATIK AKTARMA

�STASYONU

HALKALIATIK AKTARMA

�STASYONU

BARUTHANEATIK AKTARMA

�STASYONU

I�şletmeye Başlama Tarihi

2007

Peron Sayisi 2

Tesise Atik Getiren I�lçe Belediyeleri

Silivri, Beylikdüzü, Esenyurt

I�şletmeye Başlama Tarihi

1995

Peron Sayisi 10

Tesise Atik Getiren I�lçe Belediyeleri

Bahçelievler, Bakirköy,Fatih, Güngören, G.Osmanpaşa, Ka githane

I�şletmeye Başlama Tarihi

1995

Peron Sayisi 10

Tesise Atik Getiren I�lçe Belediyeleri

Beşiktaş, Beyo glu, Fatih, G.Osmanpaşa, Eyüp,Ka githane, Sariyer, Şişli

I�şletmeye Başlama Tarihi1995

Peron Sayisi 10

Tesise Atik Getiren I�lçe Belediyeleri

Arnavutköy, Avcilar, Başakşehir,Bayrampa şa, Esenler, Esenyurt, G.Osmanpaşa, Küçükçekmece, Sultangazi