30 ilkel kovandan arı aktarma

10
İlkel Kovandan Arı İlkel Kovandan Arı Aktarma Aktarma REŞATTİN SANCAR REŞATTİN SANCAR EĞİTİMCİ EĞİTİMCİ BANDIRMA BANDIRMA

Upload: engin-kahraman

Post on 27-Jan-2017

34 views

Category:

Art & Photos


2 download

TRANSCRIPT

Page 1: 30 ilkel kovandan arı aktarma

İlkel Kovandan Arı Aktarmaİlkel Kovandan Arı Aktarma

REŞATTİN SANCARREŞATTİN SANCAREĞİTİMCİEĞİTİMCİ

BANDIRMABANDIRMA

Page 2: 30 ilkel kovandan arı aktarma

Boş sepet konur, alttan duman verilir, arka taraftan sopa ile vurulur ve arıların üstte çıkması sağlanır.

Page 3: 30 ilkel kovandan arı aktarma

Yapılan uygulama sonucuna arılarüst kısma konulan sepete çıkarlar

Page 4: 30 ilkel kovandan arı aktarma

Petek aralarında arıların kalıp kalmadığını kontrol edilir.

Page 5: 30 ilkel kovandan arı aktarma

Petekler zarar vermeden kesilerek çıkarılır.

Page 6: 30 ilkel kovandan arı aktarma

Kuluçkalı petekler çerçevelere göre kesilir. Daha sonra bu petekler paket ipi veya telle çerçeveye bağlanır.

Page 7: 30 ilkel kovandan arı aktarma

Üst sepette toplanan arılar modern kovana silkilir

Page 8: 30 ilkel kovandan arı aktarma

Aktarılan kovanda kalan arılar kovan önüne silkilir ve duman verilerek kovana yönlendirilir.

Page 9: 30 ilkel kovandan arı aktarma

Üst sepetteki arılar da kovan üzerine silkilerek aktarma işlemi tamamlanmış olur

Page 10: 30 ilkel kovandan arı aktarma

T e ş e k k ü r l e r . . . T e ş e k k ü r l e r . . .