atik yÖnetİmİ mÜdÜrlÜĞÜ asya yakasi mekanİk sÜpÜrme ve yikama hİzmetlerİ sunum

14
ATIK YÖNETİMİ MÜDÜRLÜĞÜ ASYA YAKASI MEKANİK SÜPÜRME ve YIKAMA HİZMETLERİ SUNUM yüksehir Belediyesi

Upload: isleen

Post on 10-Jan-2016

40 views

Category:

Documents


10 download

DESCRIPTION

ATIK YÖNETİMİ MÜDÜRLÜĞÜ ASYA YAKASI MEKANİK SÜPÜRME ve YIKAMA HİZMETLERİ SUNUM. Büyüksehir Belediyesi. SÜPÜRME ÇALIŞMALARI. SÜPÜRME ÇALIŞMALARI. BARİYER YIKAMA ÇALIŞMALARI. PENDİK YENİŞEHİR TOPLU ÇALIŞMA. PENDİK YENİŞEHİR TOPLU ÇALIŞMA. BÖLGEYE ÇIKAN ARAÇLAR. 6 m 3’ lük 21 Araç - PowerPoint PPT Presentation

TRANSCRIPT

Page 1: ATIK YÖNETİMİ MÜDÜRLÜĞÜ ASYA YAKASI MEKANİK SÜPÜRME ve YIKAMA HİZMETLERİ SUNUM

ATIK YÖNETİMİ MÜDÜRLÜĞÜ

ASYA YAKASI

MEKANİK SÜPÜRME ve YIKAMA

HİZMETLERİ SUNUM

Büyüksehir Belediyesi

Page 2: ATIK YÖNETİMİ MÜDÜRLÜĞÜ ASYA YAKASI MEKANİK SÜPÜRME ve YIKAMA HİZMETLERİ SUNUM

RM

E Ç

ALI

ŞM

ALA

RI

Page 3: ATIK YÖNETİMİ MÜDÜRLÜĞÜ ASYA YAKASI MEKANİK SÜPÜRME ve YIKAMA HİZMETLERİ SUNUM

RM

E Ç

ALI

ŞM

ALA

RI

Page 4: ATIK YÖNETİMİ MÜDÜRLÜĞÜ ASYA YAKASI MEKANİK SÜPÜRME ve YIKAMA HİZMETLERİ SUNUM

BA

RİY

ER

YIK

AM

A Ç

ALI

ŞM

ALA

RI

Page 5: ATIK YÖNETİMİ MÜDÜRLÜĞÜ ASYA YAKASI MEKANİK SÜPÜRME ve YIKAMA HİZMETLERİ SUNUM
Page 6: ATIK YÖNETİMİ MÜDÜRLÜĞÜ ASYA YAKASI MEKANİK SÜPÜRME ve YIKAMA HİZMETLERİ SUNUM

PE

ND

İK Y

EN

İŞE

HİR

TO

PLU

ÇA

LIŞ

MA

Page 7: ATIK YÖNETİMİ MÜDÜRLÜĞÜ ASYA YAKASI MEKANİK SÜPÜRME ve YIKAMA HİZMETLERİ SUNUM

PE

ND

İK Y

EN

İŞE

HİR

TO

PLU

ÇA

LIŞ

MA

Page 8: ATIK YÖNETİMİ MÜDÜRLÜĞÜ ASYA YAKASI MEKANİK SÜPÜRME ve YIKAMA HİZMETLERİ SUNUM

ARAÇ DURUMU

SÜPÜRME ARAÇLARI  C BÖLGESİ F BÖLGESİ TOPLAM ARAÇ CİNSİ

MERCEDES 12 9 21 21 6 m3

BUCHER (CITYCAT) 1 3 412 4 m3

RAVO 4 4 8

SCHMIDT 0 3 3

12 2 m3AZURA 2 2 2 4

PONY 3 2 5

TOPLAM 22 23 45  

 YIKAMA ARAÇLARI C BÖLGESİ F BÖLGESİ TOPLAM

UNİMOG U1650 3 1 4

UNİMOG U500 2 2 4

BARİYER U500 1 1 2

BMC 9 4 13

PONY 1 1 2

AQUA ZURA 1 0 1

TOPLAM 17 9 26

Page 9: ATIK YÖNETİMİ MÜDÜRLÜĞÜ ASYA YAKASI MEKANİK SÜPÜRME ve YIKAMA HİZMETLERİ SUNUM

SÜPÜRME METRAJI (HAFTALIK)

 

SÜPÜRÜLEN CADDE

MEYDANSAYISI

SÜPÜRÜLEN CADDELERİNUZUNLUĞU

(KM)

HAFTALIKSÜPÜRÜLEN

UZUNLUK(KM)

HAFTALIKSÜPÜRÜLEN

ALAN(KM2)

1 ADALAR 33 16 180  

2 ALEMDAĞ 3 8 15  

3 BEYKOZ 36 41 270 0,05

4 ÇAVUŞBAŞI 4 5 10  

5 ÇEKMEKÖY 5 6 15  

6 E-5 39 254 1.143  

7 KADIKÖY 35 44 400 0,28

8 KARTAL 45 90 757 0,08

9 MALTEPE 25 53 413 0,02

10 PENDİK 53 107 874 0,08

11 SAMANDIRA 7 18 200  

12 SARIGAZİ 3 5 31  

13 SULTANBEYLİ 7 21 202 0,01

14 TAŞDELEN 2 2 5  

15 TUZLA 14 29 270 0,07

16 ÜMRANİYE 28 59 564  

17 ÜSKÜDAR 51 64 656 0,07

18 YENİDOĞAN 4 5 37  

TOPLAM 394 828 6.042 0,666

Page 10: ATIK YÖNETİMİ MÜDÜRLÜĞÜ ASYA YAKASI MEKANİK SÜPÜRME ve YIKAMA HİZMETLERİ SUNUM

168

41

5 6

254

44

90

53

107

18

5

21

2

29

5

59

64

0

70

140

210

280

AD

ALA

R

ALE

MD

BE

YK

OZ

ÇA

VU

ŞB

I

ÇE

KM

EK

ÖY

E-5

KA

DIK

ÖY

KA

RT

AL

MA

LTE

PE

PE

ND

İK

SA

MA

ND

IRA

SA

RIG

AZ

İ

SU

LTA

NB

EY

TA

ŞD

ELE

N

TU

ZLA

ÜM

RA

NİY

E

ÜS

DA

R

YE

NİD

AN

İLÇE ve BELDELERDE SÜPÜRÜLEN CADDELERİN TOPLAM UZUNLUKLARI (KM)

Page 11: ATIK YÖNETİMİ MÜDÜRLÜĞÜ ASYA YAKASI MEKANİK SÜPÜRME ve YIKAMA HİZMETLERİ SUNUM

BÖLGEYE ÇIKAN ARAÇLAR

6 m3’lük 21 Araç4 m3’lük 13 Araç2 m3’lük 12 Araç

 C F TOPLAM

BÜYÜK ORTA KÜÇÜK BÜYÜK ORTA KÜÇÜK BÜYÜK ORTA KÜÇÜK ARAÇ

PAZARTESİGÜNDÜZ 2 2 3 5 3 2 7 5 5 17

GECE 6 2 1 5   1 11 2 2 15

SALIGÜNDÜZ 2   3 5 2 3 7 2 6 15

GECE 7 2 1 5 1   12 3 1 16

ÇARŞAMBAGÜNDÜZ 3 2 3 5 2 3 8 4 6 18

GECE 5 2 1 5     10 2 1 13

PERŞEMBEGÜNDÜZ 3   3 5 2 3 8 2 6 16

GECE 6 2 1 4 1   10 3 1 14

CUMAGÜNDÜZ 3 1 3 4 3 3 7 4 6 17

GECE 6 2 1 5   1 11 2 2 15

CUMARTESİGÜNDÜZ 2 1 3 4 2 3 6 3 6 15

GECE 6 2 1 5     11 2 1 14

PAZARGÜNDÜZ 3 1 3 4 2 3 7 3 6 16

GECE 5 2 1 4 1   9 3 1 13

TOPLAM59 21 28 65 19 22 124 40 50  

108 106 214 ÇALIŞAN ARAÇ

Page 12: ATIK YÖNETİMİ MÜDÜRLÜĞÜ ASYA YAKASI MEKANİK SÜPÜRME ve YIKAMA HİZMETLERİ SUNUM

 

İSTAÇ TAŞERON

TOPLAM

C BÖLGESİ F BÖLGESİ C BÖLGESİ F BÖLGESİ

ŞEF 0 1     1

FORMEN 0 1     1

VARDİYA AMİRİ 1 1     2

VARDİYA SORUMLUSU 2 3     5

KONTROL GÖREVLİSİ 4 5     9

USTA 0 2     2

VASIFSIZ İŞÇİ 7 7 59 59 132

ŞÖFÖR 17 12 99 62 190

TOPLAM 31 32 158 121  

  63 279 342

PERSONEL DURUMU

Page 13: ATIK YÖNETİMİ MÜDÜRLÜĞÜ ASYA YAKASI MEKANİK SÜPÜRME ve YIKAMA HİZMETLERİ SUNUM

Mekanik Süpürme Ve Yıkama Hizmetleri İşi

Toplam Süpürülen Alan

993.708.553 m2

Toplam Taşınan Teressubat

71.824,35 ton

Toplam Yıkama Ekibi

2.935 adet

Toplam Yıkama Aracı

4.288 adet

Page 14: ATIK YÖNETİMİ MÜDÜRLÜĞÜ ASYA YAKASI MEKANİK SÜPÜRME ve YIKAMA HİZMETLERİ SUNUM

 

İLÇELER TEMİZLİK İŞÇİSİ SÜPÜRGE ARACI YIKAMA ARACI

1 ADALAR 60 2 2

2 BEYKOZ 60 3 1

3 KADIKÖY 400 13 2

4 KARTAL 140 4 1

5 MALTEPE 102 5 1

6 PENDİK 105 2 5

7 SULTANBEYLİ 21 3 1

8 ŞİLE 6 1 1

9 TUZLA 43 1 1

10 ÜMRANİYE 195 14 2

11 ÜSKÜDAR 200 2 1

 TOPLAM 1.332 50 18