taşıma-aktarma modelleri

Upload: goekhan-guengoer

Post on 04-Apr-2018

249 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

 • 7/30/2019 tama-aktarma modelleri

  1/114

  TAIMA (AKTARMA )

  MODEL

  Hazrlayanlar :

  Sinem Akan

  Figen Kketin

  Umut Karabay

  Emre DirikOnur Uluay

 • 7/30/2019 tama-aktarma modelleri

  2/114

  ULATIRMA MODELNN TANIMI

  Ulatrma modeli dorusal programlama probleminin zelbir eklidir. Bu modelde , mallarn kaynaklardan ,

  hedeflere tanmasyla ilgilenir. Buradaki ama , birtaraftan hedefin talep gereksinimleri ve kaynaklarn arzmiktarnda denge salarken , dier taraftan da her birkaynaktan her bir hedefe yaplan tamalarn toplam

  maliyetini minimum klacak tama miktarlarnbelirlemektir.

 • 7/30/2019 tama-aktarma modelleri

  3/114

  retim merkezi adedi (m) ve tketim merkezi adedi (n) olan birulatrma probleminde tketim merkezi (j) ancak bjmiktarndamal isterken, retim merkezi (i) de ancak ai miktarnda malsunabilir. i. retim merkezinden j. tketim merkezine bir birimmaln gnderilmesi cijbirim maliyetle gerekleir.

  * Modelde kullanlan tm bilgiler ve probleme konu olanmal ve hizmetler btn retim ve tketim merkezleri iinayn birim ve homojenlikte olmaldr.

  * Herbir retim (sunum) merkezi ile herbir tketim (istem)

  merkezi arasndaki birim tama maliyetleri bilinmelidir.* Her bir sunum ve istem miktar bilinmelidir.* Toplam arz ve toplam sunum miktarlar birbirine eit

  olmaldr.

 • 7/30/2019 tama-aktarma modelleri

  4/114

  a1

  a2

  a3

  b1

  b2

  b3

  F1

  F2

  F3

  D1

  D2

  D3

  Kaynaklar Hedefler

  ArzMiktar

  TalepMiktar

  Herbir kaynan (Fi) sunabildii miktaraiile gsterilmitir. (i=1,2,3,)Herbir deponun (Dj) talep ettii miktar ise bj ile ifade edilir. (j=1,2,3,)

  Fi den Djye bir birim maln gnderilme maliyeti cij dir.

  K = cij*xij Mini=1 j=1

  nm

 • 7/30/2019 tama-aktarma modelleri

  5/114

  Talep

  Arz.

  D1 D2 D3

  F1 C11x11

  C12

  x12

  C13

  x13a1

  F2 C21

  x21

  C22

  x22

  C23

  x23

  a2

  F3 C31x31

  C32

  x32

  C33

  x33a3

  b1 b2 b3 aibj

 • 7/30/2019 tama-aktarma modelleri

  6/114

  TRANSPORT MODELN ZM

  Transport modelinin zm iin nce balang tablosudzenlenir. Sonu optimum kmazsa optimum kana

  kadar atlama ta yntemi uygulanr.

  Balang tablosu hazrlama yntemleri :

  Kuzeybat YntemiDeerleme Yntemi

  Vam Yntemi

  Optimum sonuca ulama yntemleri :

  Atlama Ta Yntemioaltan Yntemi

 • 7/30/2019 tama-aktarma modelleri

  7/114

  Kuzey Bat Yntemi

  D1 D2 D3 D4 D5 Arz

  F120 40 10 18 20 90

  F24 20 16 40 12 40

  F32 40 14 20 8 80

  Talep 30 50 40 60 30 210

 • 7/30/2019 tama-aktarma modelleri

  8/114

  D1 D2 D3 D4 D5 Arz

  F120 40 10 18 20 90

  F24 20 16 40 12 40

  F32 40 14 20 8 80

  Talep 30 50 40 60 30 210

  Kuzey Bat Yntemi

  30

  X

  X

 • 7/30/2019 tama-aktarma modelleri

  9/114

  D1 D2 D3 D4 D5 Arz

  F120 40 10 18 20 90

  F24 20 16 40 12 40

  F32 40 14 20 8 80

  Talep 30 50 40 60 30 210

  Kuzey Bat Yntemi

  30

  X

  X

  50

  X

  X

 • 7/30/2019 tama-aktarma modelleri

  10/114

  D1 D2 D3 D4 D5 Arz

  F120 40 10 18 20 90

  F24 20 16 40 12 40

  F32 40 14 20 8 80

  Talep 30 50 40 60 30 210

  Kuzey Bat Yntemi

  30

  X

  X

  50

  X

  X

  10 X X

 • 7/30/2019 tama-aktarma modelleri

  11/114

  D1 D2 D3 D4 D5 Arz

  F120 40 10 18 20 90

  F24 20 16 40 12 40

  F32 40 14 20 8 80

  Talep 30 50 40 60 30 210

  Kuzey Bat Yntemi

  30

  X

  X

  50

  X

  X

  10 X X

  30

  X

 • 7/30/2019 tama-aktarma modelleri

  12/114

  D1 D2 D3 D4 D5 Arz

  F120 40 10 18 20 90

  F24 20 16 40 12 40

  F32 40 14 20 8 80

  Talep 30 50 40 60 30 210

  Kuzey Bat Yntemi

  30

  X

  X

  50

  X

  X

  10 X X

  30

  X

  10 X

 • 7/30/2019 tama-aktarma modelleri

  13/114

  D1 D2 D3 D4 D5 Arz

  F120 40 10 18 20 90

  F24 20 16 40 12 40

  F32 40 14 20 8 80

  Talep 30 50 40 60 30 210

  Kuzey Bat Yntemi

  30

  X

  X

  50

  X

  X

  10 X X

  30

  X

  10 X

  50

 • 7/30/2019 tama-aktarma modelleri

  14/114

  D1 D2 D3 D4 D5 Arz

  F120 40 10 18 20 90

  F24 20 16 40 12 40

  F32 40 14 20 8 80

  Talep 30 50 40 60 30 210

  30

  X

  X

  50

  X

  X

  10 X X

  30

  X

  10 X

  50 30

  Kuzey Bat Yntemi

 • 7/30/2019 tama-aktarma modelleri

  15/114

  D1 D2 D3 D4 D5 Arz

  F120 40 10 18 20 90

  F24 20 16 40 12 40

  F32 40 14 20 8 80

  Talep 30 50 40 60 30 210

  DEERLEME YNTEM

 • 7/30/2019 tama-aktarma modelleri

  16/114

  D1 D2 D3 D4 D5 Arz

  F120 40 10 18 20 90

  F24 20 16 40 12 40

  F32 40 14 20 8 80

  Talep 30 50 40 60 30 210

  DEERLEME YNTEM

  30

  X

  X

 • 7/30/2019 tama-aktarma modelleri

  17/114

 • 7/30/2019 tama-aktarma modelleri

  18/114

 • 7/30/2019 tama-aktarma modelleri

  19/114

  D1 D2 D3 D4 D5 Arz

  F120 40 10 18 20 90

  F24 20 16 40 12 40

  F32 40 14 20 8 80

  Talep 30 50 40 60 30 210

  DEERLEME YNTEM

  30

  X

  X

  30

  X

  X

  40

  X

  X

  50X

 • 7/30/2019 tama-aktarma modelleri

  20/114

  D1 D2 D3 D4 D5 Arz

  F120 40 10 18 20 90

  F24 20 16 40 12 40

  F32 40 14 20 8 80

  Talep 30 50 40 60 30 210

  DEERLEME YNTEM

  30

  X

  X

  30

  X

  X

  40

  X

  X

  50X

  40 X

  10

 • 7/30/2019 tama-aktarma modelleri

  21/114

  D1 D2 D3 D4 D5 Arz

  F120 40 10 18 20 90

  F24 20 16 40 12 40

  F32 40 14 20 8 80

  Talep 30 50 40 60 30 210

  DEERLEME YNTEM

  30

  X

  X

  30

  X

  X

  40

  X

  X

  50X

  40 X

  1010

 • 7/30/2019 tama-aktarma modelleri

  22/114

  D1 D2 D3 D4 D5 Arz

  F120 40 10 18 20 90

  F24 20 16 40 12 40

  F32 40 14 20 8 80

  Talep 30 50 40 60 30 210

  VAM YNTEM

 • 7/30/2019 tama-aktarma modelleri

  23/114

  D1 D2 D3 D4 D5 Arz

  F120 40 10 18 20 90

  F24 20 16 40 12 40

  F32 40 14 20 8 80

  Talep 30 50 40 60 30 210

  VAM YNTEM

  8

  8

  6

  2 20 2 2 4

 • 7/30/2019 tama-aktarma modelleri

  24/114

  D1 D2 D3 D4 D5 Arz

  F120 40 10 18 20 90

  F24 20 16 40 12 40

  F32 40 14 20 8 80

  Talep 30 50 40 60 30 210

  VAM YNTEM

  8

  8

  6

  2 20 4 2 4

  40X X X X

 • 7/30/2019 tama-aktarma modelleri

  25/114

  D1 D2 D3 D4 D5 Arz

  F120 40 10 18 20 90

  F24 20 16 40 12 40

  F32 40 14 20 8 80

  Talep 30 50 40 60 30 210

  VAM YNTEM

  8

  /

  6

  18 0 4 2 12

  40X X X X

 • 7/30/2019 tama-aktarma modelleri

  26/114

  D1 D2 D3 D4 D5 Arz

  F120 40 10 18 20 90

  F24 20 16 40 12 40

  F32 40 14 20 8 80

  Talep 30 50 40 60 30 210

  VAM YNTEM

  8

  /

  6

  18 0 4 2 12

  40X X X X

  30

  X

 • 7/30/2019 tama-aktarma modelleri

  27/114

 • 7/30/2019 tama-aktarma modelleri

  28/114

  D1 D2 D3 D4 D5 Arz

  F120 40 10 18 20 90

  F2 4 20 16 40 12 40

  F32 40 14 20 8 80

  Talep 30 50 40 60 30 210

  VAM YNTEM

  8

  /

  6

  / 0 4 2 12

  40X X X X

  30

  X

  30

  X

 • 7/30/2019 tama-aktarma modelleri

  29/114

  D1 D2 D3 D4 D5 Arz

  F120 40 10 18 20 90

  F2 4 20 16 40 12 40

  F32 40 14 20 8 80

  Talep 30 50 40 60 30 210

  VAM YNTEM

  8

  /

  6

  / 0 4 2 /

  40X X X X

  30

  X

  30

  X

 • 7/30/2019 tama-aktarma modelleri

  30/114

  D1 D2 D3 D4 D5 Arz

  F120 40 10 18 20 90

  F2 4 20 16 40 12 40

  F32 40 14 20 8 80

  Talep 30 50 40 60 30 210

  VAM YNTEM

  8

  /

  6

  / 0 4 2 /

  40X X X X

  30

  X

  30

  X40

  X

 • 7/30/2019 tama-aktarma modelleri

  31/114

  D1 D2 D3 D4 D5 Arz

  F120 40 10 18 20 90

  F2 4 20 16 40 12 40

  F32 40 14 20 8 80

  Talep 30 50 40 60 30 210

  VAM YNTEM

  22

  /

  20

  / 0 / 2 /

  40X X X X

  30

  X

  30

  X40

  X

 • 7/30/2019 tama-aktarma modelleri

  32/114

 • 7/30/2019 tama-aktarma modelleri

  33/114

 • 7/30/2019 tama-aktarma modelleri

  34/114

 • 7/30/2019 tama-aktarma modelleri

  35/114

 • 7/30/2019 tama-aktarma modelleri

  36/114

  D1 D2 D3 D4 D5 Arz

  F120 40 10 18 20 90

  F2 4 20 16 40 12 40

  F32 40 14 20 8 80

  Talep 30 50 40 60 30 210

  30 50 10

  30 10

  50 30

  Kuzey Bat Yntemiyle Hazrlanm Balang TablosundanAtlama Ta Yntemiyle Optimum sonuca ulalmas

  F1 D4 =1840 + 1610 = -16

 • 7/30/2019 tama-aktarma modelleri

  37/114

  D1 D2 D3 D4 D5 Arz

  F120 40 10 18 20 90

  F2 4 20 16 40 12 40

  F32 40 14 20 8 80

  Talep 30 50 40 60 30 210

  30 50 10

  30 10

  50 30

  Kuzey Bat Yntemiyle Hazrlanm Balang TablosundanAtlama Ta Yntemiyle Optimum sonuca ulalmas

  F1 D4 =1840 + 1610 = -16F1 D5 = 208 + 2040

  + 1610 = -2

 • 7/30/2019 tama-aktarma modelleri

  38/114

  D1 D2 D3 D4 D5 Arz

  F120 40 10 18 20 90

  F2 4 20 16 40 12 40

  F32 40 14 20 8 80

  Talep 30 50 40 60 30 210

  30 50 10

  30 10

  50 30

  Kuzey Bat Yntemiyle Hazrlanm Balang TablosundanAtlama Ta Yntemiyle Optimum sonuca ulalmas

  F1 D4 =1840 + 1610 = -16F1 D5 = 208 + 2040

  + 1610 = -2

  F2 D1 = 416 +1020 = - 22

 • 7/30/2019 tama-aktarma modelleri

  39/114

 • 7/30/2019 tama-aktarma modelleri

  40/114

 • 7/30/2019 tama-aktarma modelleri

  41/114

  D1 D2 D3 D4 D5 Arz

  F120 40 10 18 20 90

  F2 4 20 16 40 12 40

  F32 40 14 20 8 80

  Talep 30 50 40 60 30 210

  30 50 10

  30 10

  50 30

  Kuzey Bat Yntemiyle Hazrlanm Balang TablosundanAtlama Ta Yntemiyle Optimum sonuca ulalmas

  F1 D4 =1840 + 1610 = -16F1 D5 = 208 + 2040

  + 1610 = -2

  F2 D1 = 416 +1020 = - 22F2 D2 = 2016 + 1040 = - 26F2 D5 = 128 + 2040 = - 16F3 D1 = 220 + 1016

  + 4020 = -4

 • 7/30/2019 tama-aktarma modelleri

  42/114

 • 7/30/2019 tama-aktarma modelleri

  43/114

 • 7/30/2019 tama-aktarma modelleri

  44/114

 • 7/30/2019 tama-aktarma modelleri

  45/114

  D1 D2 D3 D4 D5 Arz

  F120 40 10 18 20 90

  F2 4 20 16 40 12 40

  F32 40 14 20 8 80

  Talep 30 50 40 60 30 210

  30 20 40

  30 10

  50 30

  Kuzey Bat Yntemiyle Hazrlanm Balang TablosundanAtlama Ta Yntemiyle Optimum sonuca ulalmas

 • 7/30/2019 tama-aktarma modelleri

  46/114

  D1 D2 D3 D4 D5 Arz

  F120 40 10 18 20 90

  F2 4 20 16 40 12 40

  F32 40 14 20 8 80

  Talep 30 50 40 60 30 210

  30 20 40

  30 10

  50 30

  Kuzey Bat Yntemiyle Hazrlanm Balang TablosundanAtlama Ta Yntemiyle Optimum sonuca ulalmas

  F1 D4 =1840 + 2040 = -42

 • 7/30/2019 tama-aktarma modelleri

  47/114

  D1 D2 D3 D4 D5 Arz

  F120 40 10 18 20 90

  F2 4 20 16 40 12 40

  F32 40 14 20 8 80

  Talep 30 50 40 60 30 210

  30 20 40

  30 10

  50 30

  Kuzey Bat Yntemiyle Hazrlanm Balang TablosundanAtlama Ta Yntemiyle Optimum sonuca ulalmas

  F1 D4 =1840 + 2040 = -42F1 D5 = 208 + 20 - 40

  + 2040 = - 28

 • 7/30/2019 tama-aktarma modelleri

  48/114

 • 7/30/2019 tama-aktarma modelleri

  49/114

 • 7/30/2019 tama-aktarma modelleri

  50/114

 • 7/30/2019 tama-aktarma modelleri

  51/114

  D1 D2 D3 D4 D5 Arz

  F120 40 10 18 20 90

  F2 4 20 16 40 12 40

  F32 40 14 20 8 80

  Talep 30 50 40 60 30 210

  30 20 40

  30 10

  50 30

  Kuzey Bat Yntemiyle Hazrlanm Balang TablosundanAtlama Ta Yntemiyle Optimum sonuca ulalmas

  F1 D4 =1840 + 2040 = -42F1 D5 = 208 + 20 - 40

  + 2040 = - 28

  F2 D1 = 420 + 4020 = 4F2 D3 = 1610 + 4020 = - 26F2 D5 = 128 + 2040 = - 16F3 D1 = 220 + 4020

  + 4020 = 22

 • 7/30/2019 tama-aktarma modelleri

  52/114

  i l l l bl d

 • 7/30/2019 tama-aktarma modelleri

  53/114

  D1 D2 D3 D4 D5 Arz

  F120 40 10 18 20 90

  F2 4 20 16 40 12 40

  F32 40 14 20 8 80

  Talep 30 50 40 60 30 210

  30 20 40

  30 10

  50 30

  Kuzey Bat Yntemiyle Hazrlanm Balang TablosundanAtlama Ta Yntemiyle Optimum sonuca ulalmas

  F1 D4 =1840 + 2040 = -42F1 D5 = 208 + 20 - 40

  + 2040 = - 28

  F2 D1 = 420 + 4020 = 4F2 D3 = 1610 + 4020 = - 26F2 D5 = 128 + 2040 = - 16F3 D1 = 220 + 4020

  + 4020 = 22F3 D2 = 4020 + 4020 = 40F3 D3 = 1420 + 4020

  + 40

  10 = 44

 • 7/30/2019 tama-aktarma modelleri

  54/114

  K B Y i l H l B l T bl d

 • 7/30/2019 tama-aktarma modelleri

  55/114

  D1 D2 D3 D4 D5 Arz

  F120 40 10 18 20 90

  F2 4 20 16 40 12 40

  F32 40 14 20 8 80

  Talep 30 50 40 60 30 210

  30 10 40

  40

  10

  50 30

  Kuzey Bat Yntemiyle Hazrlanm Balang TablosundanAtlama Ta Yntemiyle Optimum sonuca ulalmas

  +-

  + -

 • 7/30/2019 tama-aktarma modelleri

  56/114

 • 7/30/2019 tama-aktarma modelleri

  57/114

 • 7/30/2019 tama-aktarma modelleri

  58/114

 • 7/30/2019 tama-aktarma modelleri

  59/114

  K B t Y t i l H l B l T bl d

 • 7/30/2019 tama-aktarma modelleri

  60/114

  D1 D2 D3 D4 D5Arz

  F120 40 10 18 20 90

  F2 4 20 16 40 12 40

  F32 40 14 20 8 80

  Talep 30 50 40 60 30 210

  30 10 40

  40

  10

  50 30

  Kuzey Bat Yntemiyle Hazrlanm Balang TablosundanAtlama Ta Yntemiyle Optimum sonuca ulalmas

  F1 D5 = 208 + 2018 = 14F2 D1 = 420 + 4020 = 4F2 D3 = 1620 + 4010 = 26F2 D4 = 4018 + 4020 = 42F2 D5 = 128 + 2018

  + 4020 = 26

 • 7/30/2019 tama-aktarma modelleri

  61/114

 • 7/30/2019 tama-aktarma modelleri

  62/114

  Kuzey Bat Yntemiyle Hazrlanm Balang Tablosundan

 • 7/30/2019 tama-aktarma modelleri

  63/114

  D1 D2 D3 D4 D5Arz

  F120 40 10 18 20 90

  F2 4 20 16 40 12 40

  F32 40 14 20 8 80

  Talep 30 50 40 60 30 210

  30 10 40

  40

  10

  50 30

  Kuzey Bat Yntemiyle Hazrlanm Balang TablosundanAtlama Ta Yntemiyle Optimum sonuca ulalmas

  F1 D5 = 208 + 2018 = 14F2 D1 = 420 + 4020 = 4F2 D3 = 1620 + 4010 = 26F2 D4 = 4018 + 4020 = 42F2 D5 = 128 + 2018

  + 4020 = 26F3 D1 = 220 + 1820 = - 20F3 D2 = 4020 + 1840 = - 2F3 D3 = 1420 + 1810 = 2

 • 7/30/2019 tama-aktarma modelleri

  64/114

  Kuzey Bat Yntemiyle Hazrlanm Balang Tablosundan

 • 7/30/2019 tama-aktarma modelleri

  65/114

  D1 D2 D3 D4 D5Arz

  F120 40 10 18 20 90

  F2 4 20 16 40 12 40

  F32 40 14 20 8 80

  Talep 30 50 40 60 30 210

  30

  10 40

  40

  40

  20 30

  Kuzey Bat Yntemiyle Hazrlanm Balang TablosundanAtlama Ta Yntemiyle Optimum sonuca ulalmas

  -

  +-

  +

  Kuzey Bat Yntemiyle Hazrlanm Balang Tablosundan

 • 7/30/2019 tama-aktarma modelleri

  66/114

  D1 D2 D3 D4 D5Arz

  F120 40 10 18 20 90

  F2 4 20 16 40 12 40

  F32 40 14 20 8 80

  Talep 30 50 40 60 30 210

  30

  10 40

  40

  40

  20 30

  Kuzey Bat Yntemiyle Hazrlanm Balang TablosundanAtlama Ta Yntemiyle Optimum sonuca ulalmas

  F1 D1 = 2018 + 202 = 20

 • 7/30/2019 tama-aktarma modelleri

  67/114

  Kuzey Bat Yntemiyle Hazrlanm Balang Tablosundan

 • 7/30/2019 tama-aktarma modelleri

  68/114

  D1 D2 D3 D4 D5Arz

  F120 40 10 18 20 90

  F2 4 20 16 40 12 40

  F32 40 14 20 8 80

  Talep 30 50 40 60 30 210

  30

  10 40

  40

  40

  20 30

  Kuzey Bat Yntemiyle Hazrlanm Balang TablosundanAtlama Ta Yntemiyle Optimum sonuca ulalmas

  F1 D1 = 2018 + 202 = 20

  F1 D5 = 208 + 2018 = 14

  F2 D1 = 420 + 4018

  + 202 = 24

 • 7/30/2019 tama-aktarma modelleri

  69/114

 • 7/30/2019 tama-aktarma modelleri

  70/114

 • 7/30/2019 tama-aktarma modelleri

  71/114

 • 7/30/2019 tama-aktarma modelleri

  72/114

  Kuzey Bat Yntemiyle Hazrlanm Balang Tablosundan

 • 7/30/2019 tama-aktarma modelleri

  73/114

  D1 D2 D3 D4 D5Arz

  F120 40 10 18 20 90

  F2 4 20 16 40 12 40

  F32 40 14 20 8 80

  Talep 30 50 40 60 30 210

  30

  10 40

  40

  40

  20 30

  Kuzey Bat Yntemiyle Hazrlanm Balang TablosundanAtlama Ta Yntemiyle Optimum sonuca ulalmas

  F1 D1 = 2018 + 202 = 20

  F1 D5 = 208 + 2018 = 14

  F2 D1 = 420 + 4018

  + 202 = 24

  F2 D3 = 1620 + 4010 = 26

  F2 D4 = 4020 + 4018 = 42

  F2 D5 = 1220 + 4018

  + 208 = 26

  F3 D2 = 4020 + 1840 = -2

  F3 D3 = 1420 + 1810 = 2

 • 7/30/2019 tama-aktarma modelleri

  74/114

  Kuzey Bat Yntemiyle Hazrlanm Balang Tablosundan

 • 7/30/2019 tama-aktarma modelleri

  75/114

  D1 D2 D3 D4 D5Arz

  F120 40 10 18 20 90

  F2 4 20 16 40 12 40

  F32 40 14 20 8 80

  Talep 30 50 40 60 30 210

  30 10

  40

  40

  50

  10 30

  Kuzey Bat Yntemiyle Hazrlanm Balang TablosundanAtlama Ta Yntemiyle Optimum sonuca ulalmas

 • 7/30/2019 tama-aktarma modelleri

  76/114

  Kuzey Bat Yntemiyle Hazrlanm Balang Tablosundan

 • 7/30/2019 tama-aktarma modelleri

  77/114

  D1 D2 D3 D4 D5Arz

  F120 40 10 18 20 90

  F2 4 20 16 40 12 40

  F32 40 14 20 8 80

  Talep 30 50 40 60 30 210

  30 10

  40

  40

  50

  10 30

  Kuzey Bat Yntemiyle Hazrlanm Balang TablosundanAtlama Ta Yntemiyle Optimum sonuca ulalmas

  F1 D1 = 2018 + 202 = 20

  F1 D2 = 4040 + 2018 = 2

 • 7/30/2019 tama-aktarma modelleri

  78/114

 • 7/30/2019 tama-aktarma modelleri

  79/114

  Kuzey Bat Yntemiyle Hazrlanm Balang Tablosundan

 • 7/30/2019 tama-aktarma modelleri

  80/114

  D1 D2 D3 D4 D5Arz

  F120 40 10 18 20 90

  F2 4 20 16 40 12 40

  F32 40 14 20 8 80

  Talep 30 50 40 60 30 210

  30 10

  40

  40

  50

  10 30

  y y g Atlama Ta Yntemiyle Optimum sonuca ulalmas

  F1 D1 = 2018 + 202 = 20

  F1 D2 = 4040 + 2018 = 2F1 D5 = 208 + 2018 = 14F2 D1 = 420 + 402 = 2F2 D3 = 1620 + 4020

  + 1810 = 24

 • 7/30/2019 tama-aktarma modelleri

  81/114

  Kuzey Bat Yntemiyle Hazrlanm Balang Tablosundan

 • 7/30/2019 tama-aktarma modelleri

  82/114

  D1 D2 D3 D4 D5Arz

  F120 40 10 18 20 90

  F2 4 20 16 40 12 40

  F32 40 14 20 8 80

  Talep 30 50 40 60 30 210

  30 10

  40

  40

  50

  10 30

  y y g Atlama Ta Yntemiyle Optimum sonuca ulalmas

  F1 D1 = 2018 + 202 = 20

  F1 D2 = 4040 + 2018 = 2F1 D5 = 208 + 2018 = 14F2 D1 = 420 + 402 = 2F2 D3 = 1620 + 4020

  + 1810 = 24F2 D4 = 4020 + 4020 = 40F2 D5 = 128 + 4020 = 24

  Kuzey Bat Yntemiyle Hazrlanm Balang Tablosundan

 • 7/30/2019 tama-aktarma modelleri

  83/114

  D1 D2 D3 D4 D5Arz

  F120 40 10 18 20 90

  F2 4 20 16 40 12 40

  F32 40 14 20 8 80

  Talep 30 50 40 60 30 210

  30 10

  40

  40

  50

  10 30

  y y g Atlama Ta Yntemiyle Optimum sonuca ulalmas

  F1 D1 = 2018 + 202 = 20

  F1 D2 = 4040 + 2018 = 2F1 D5 = 208 + 2018 = 14F2 D1 = 420 + 402 = 2F2 D3 = 1620 + 4020

  + 1810 = 24F2 D4 = 4020 + 4020 = 40F2 D5 = 128 + 4020 = 24

  F3 D3 = 1420 + 1810 = 2

 • 7/30/2019 tama-aktarma modelleri

  84/114

  AKTARMA PROBLEM

 • 7/30/2019 tama-aktarma modelleri

  85/114

  Aadaki ebekede 6 kaynak ve 5 hedeften oluan bir aktarmaproblemi gzkyor.

  Kaynaklar : P1 , P2 , T1 , T2 , D1 , D2Hedefler : T1 , T2 , D1 , D2 , D3

  D1 800

  1000 P1 T1

  D2 900

  1200 P2 T2

  D3 500

  3

  4

  2

  5

  7

  8

  6

  4

  9

  5

  3

  D1 800

  1000 P1 T1

  83

  5

 • 7/30/2019 tama-aktarma modelleri

  86/114

  1000 P1 T1

  D2 900

  1200 P2 T2

  D3 500

  4

  2

  5

  74

  9

  5

  3

  T1 T2 D1 D2 D3 ARZ

  P13 4 M M M 1000

  P22 5 M M M 1200

  T10 7 8 6 M B

  T2 M 0 M 4 9 BD1 M M 0 5 M B

  D2 M M M 0 3 B

  TALEP B B B+800 B+900 500

  B = 2200

 • 7/30/2019 tama-aktarma modelleri

  87/114

 • 7/30/2019 tama-aktarma modelleri

  88/114

  ARZ

  1

 • 7/30/2019 tama-aktarma modelleri

  89/114

  T1 T2 D1 D2 D3 ARZ

  P13 4 M M M 1000

  P22 5 M M M 1200

  T10 7 8 6 M 2200

  T2 M 0 M 4 9 2200

  D1 M M 0 5 M 2200

  D2 M M M 0 3 2200

  TALEP 2200 2200 3000 3100 500

  1

  3

  6

  4

  5

  3

  2 4 8 4 6

  2200 xxxx

 • 7/30/2019 tama-aktarma modelleri

  90/114

  ARZ

  3

 • 7/30/2019 tama-aktarma modelleri

  91/114

  T1 T2 D1 D2 D3 ARZ

  P13 4 M M M 1000

  P22 5 M M M 1200

  T10 7 8 6 M 2200

  T2 M 0 M 4 9 2200

  D1 M M 0 5 M 2200

  D2 M M M 0 3 2200

  TALEP 2200 2200 3000 3100 500

  1

  3

  6

  4

  /

  3

  2 4 / 4 6

  xxxx 2200

  800

  x

  x

  x

  x

  1400 xxx

  T1 T2 D1 D2 D3 ARZ

  4

 • 7/30/2019 tama-aktarma modelleri

  92/114

  T1 T2 D1 D2 D3 ARZ

  P13 4 M M M 1000

  P22 5 M M M 1200

  T10 7 8 6 M 2200

  T2 M 0 M 4 9 2200

  D1 M M 0 5 M 2200

  D2 M M M 0 3 2200

  TALEP 2200 2200 3000 3100 500

  1

  3

  /

  4

  /

  3

  1 4 / 4 6

  xxxx 2200

  800

  x

  x

  x

  x

  1400 xxx

  500

  x

  x

  x

 • 7/30/2019 tama-aktarma modelleri

  93/114

 • 7/30/2019 tama-aktarma modelleri

  94/114

 • 7/30/2019 tama-aktarma modelleri

  95/114

  T1 T2 D1 D2 D3 ARZ

  8

 • 7/30/2019 tama-aktarma modelleri

  96/114

  T1 T2 D1 D2 D3 ARZ

  P13 4 M M M 1000

  P22 5 M M M 1200

  T10 7 8 6 M 2200

  T2 M 0 M 4 9 2200

  D1 M M 0 5 M 2200

  D2 M M M 0 3 2200

  TALEP 2200 2200 3000 3100 500

  1

  3

  /

  /

  /

  1 4 / / /

  xxxx 2200

  800

  x

  x

  x

  x

  1400 xxx

  500

  x

  x

  x

  /1700x x

  1400

  x

  x

  800x

  1000x

  T1 T2 D1 D2 D3 ARZ

  9

 • 7/30/2019 tama-aktarma modelleri

  97/114

  T1 T2 D1 D2 D3 ARZ

  P13 4 M M M 1000

  P22 5 M M M 1200

  T10 7 8 6 M 2200

  T2 M 0 M 4 9 2200

  D1 M M 0 5 M 2200

  D2 M M M 0 3 2200

  TALEP 2200 2200 3000 3100 500

  1

  3

  /

  /

  /

  1 4 / / /

  xxxx 2200

  800

  x

  x

  x

  x

  1400 xxx

  500

  x

  x

  x

  /1700x x

  1400

  x

  x

  800x

  1000x

  800 400

 • 7/30/2019 tama-aktarma modelleri

  98/114

  ATLAMA TAI YNTEMYLEOPTMUM SONUCUN BULUNMASI

 • 7/30/2019 tama-aktarma modelleri

  99/114

  ARZ

 • 7/30/2019 tama-aktarma modelleri

  100/114

  T1 T2 D1 D2 D3 ARZ

  P13 4 M M M 1000

  P22 5 M M M 1200

  T10 7 8 6 M 2200

  T2 M 0 M 4 9 2200

  D1 M M 0 5 M 2200

  D2 M M M 0 3 2200

  TALEP 2200 2200 3000 3100 500

  2200

  8001400

  5001700

  1400800

  1000

  800 400

  P1 T1 = 34 + 52 = 2

  ARZ

 • 7/30/2019 tama-aktarma modelleri

  101/114

  T1 T2 D1 D2 D3 ARZ

  P13 4 M M M 1000

  P22 5 M M M 1200

  T10 7 8 6 M 2200

  T2 M 0 M 4 9 2200

  D1 M M 0 5 M 2200

  D2 M M M 0 3 2200

  TALEP 2200 2200 3000 3100 500

  2200

  8001400

  5001700

  1400800

  1000

  800 400

  P1 T1 = 34 + 52 = 2T1 T2 = 70 + 25 = 4

  ARZ 1 1 3 4 5 2 2

 • 7/30/2019 tama-aktarma modelleri

  102/114

  T1 T2 D1 D2 D3 ARZ

  P13 4 M M M 1000

  P22 5 M M M 1200

  T10 7 8 6 M 2200

  T2 M 0 M 4 9 2200

  D1 M M 0 5 M 2200

  D2 M M M 0 3 2200

  TALEP 2200 2200 3000 3100 500

  2200

  8001400

  5001700

  1400800

  1000

  800 400

  P1 T1 = 34 + 52 = 2T1 T2 = 70 + 25 = 4

  T1 D2 = 64 + 05 + 20 =1

  ARZ P1 T1 3 4 5 2 2

 • 7/30/2019 tama-aktarma modelleri

  103/114

  T1 T2 D1 D2 D3 ARZ

  P13 4 M M M 1000

  P22 5 M M M 1200

  T10 7 8 6 M 2200

  T2 M 0 M 4 9 2200

  D1 M M 0 5 M 2200

  D2 M M M 0 3 2200

  TALEP 2200 2200 3000 3100 500

  2200

  8001400

  5001700

  1400800

  1000

  800 400

  P1 T1 = 34 + 52 = 2T1 T2 = 70 + 25 = 4

  T1 D2 = 64 + 05 + 20 =1T2 D3 = 93 + 04 = 2

  ARZ P1 T1 3 4 5 2 2

 • 7/30/2019 tama-aktarma modelleri

  104/114

  T1 T2 D1 D2 D3 ARZ

  P13 4 M M M 1000

  P22 5 M M M 1200

  T10 7 8 6 M 2200

  T2 M 0 M 4 9 2200

  D1 M M 0 5 M 2200

  D2 M M M 0 3 2200

  TALEP 2200 2200 3000 3100 500

  2200

  8001400

  5001700

  1400800

  1000

  800 400

  P1 T1 = 34 + 52 = 2T1 T2 = 70 + 25 = 4

  T1 D2 = 64 + 05+ 20 =1T2 D3 = 93 + 04 = 2D1 D2 =50 + 80

  + 25 + 04 = 6

  1 2 1 2 3 ARZ P1 T1 3 4 5 2 2

 • 7/30/2019 tama-aktarma modelleri

  105/114

  T1 T2 D1 D2 D3 ARZ

  P13 4 M M M 1000

  P22 5 M M M 1200

  T10 7 8 6 M 2200

  T2 M 0 M 4 9 2200

  D1 M M 0 5 M 2200

  D2 M M M 0 3 2200

  TALEP 2200 2200 3000 3100 500

  8001400

  5001700

  1400800

  1000

  800 400

  P1 T1 = 34 + 52 = 2T1 T2 = 70 + 25 = 4

  T1 D2 = 64 + 05+ 20 = 1T2 D3 = 93 + 04 = 2D1 D2 =50 + 80

  + 25 + 04 = 6+

  +

  +

  2200

  T1 T2 D1 D2 D3 ARZ

 • 7/30/2019 tama-aktarma modelleri

  106/114

  T1 T2 D1 D2 D3 ARZ

  P13 4 M M M 1000

  P22 5 M M M 1200

  T10 7 8 6 M 2200

  T2 M 0 M 4 9 2200

  D1 M M 0 5 M 2200

  D2 M M M 0 3 2200

  TALEP 2200 2200 3000 3100 500

  8001000

  5001700

  10001200

  1000

  1200

  400

  2200

 • 7/30/2019 tama-aktarma modelleri

  107/114

  T1 T2 D1 D2 D3 ARZ P1 T1 3 4 + 0 4

 • 7/30/2019 tama-aktarma modelleri

  108/114

  T1 T2 D1 D2 D3 ARZ

  P13 4 M M M 1000

  P22 5 M M M 1200

  T10 7 8 6 M 2200

  T2 M 0 M 4 9 2200

  D1 M M 0 5 M 2200

  D2 M M M 0 3 2200

  TALEP 2200 2200 3000 3100 500

  8001000

  5001700

  10001200

  1000

  1200

  400

  2200

  P1 T1 = 34 + 04+ 60 = 1

  P2 T2 = 50 + 46+ 02 = 1

  T1 T2 D1 D2 D3 ARZ P1 T1 3 4 + 0 4

 • 7/30/2019 tama-aktarma modelleri

  109/114

  T1 T2 D1 D2 D3 ARZ

  P13 4 M M M 1000

  P22 5 M M M 1200

  T10 7 8 6 M 2200

  T2 M 0 M 4 9 2200

  D1 M M 0 5 M 2200

  D2 M M M 0 3 2200

  TALEP 2200 2200 3000 3100 500

  8001000

  5001700

  10001200

  1000

  1200

  400

  2200

  P1 T1 = 34 + 04+ 60 = 1

  P2 T2 = 50 + 46+ 02 = 1T1 T2 = 76 + 40 = 5

  T1 T2 D1 D2 D3 ARZ P1 T1 3 4 + 0 4

 • 7/30/2019 tama-aktarma modelleri

  110/114

  T1 T2 D1 D2 D3 ARZ

  P13 4 M M M 1000

  P22 5 M M M 1200

  T10 7 8 6 M 2200

  T2 M 0 M 4 9 2200

  D1 M M 0 5 M 2200

  D2 M M M 0 3 2200

  TALEP 2200 2200 3000 3100 500

  8001000

  5001700

  10001200

  1000

  1200

  400

  2200

  P1 T1 = 34 + 04+ 60 = 1

  P2 T2 = 50 + 46+ 02 = 1T1 T2 = 76 + 40 = 5T2 D3 = 93 + 04 = 2

  T1 T2 D1 D2 D3 ARZ P1 T1 3 4 + 0 4

 • 7/30/2019 tama-aktarma modelleri

  111/114

  T1 T2 D1 D2 D3 ARZ

  P13 4 M M M 1000

  P22 5 M M M 1200

  T10 7 8 6 M 2200

  T2 M 0 M 4 9 2200

  D1 M M 0 5 M 2200

  D2 M M M 0 3 2200

  TALEP 2200 2200 3000 3100 500

  8001000

  5001700

  10001200

  1000

  1200

  400

  2200

  P1 T1 = 34 + 04+ 60 = 1

  P2 T2 = 50 + 46+ 02 = 1T1 T2 = 76 + 40 = 5T2 D3 = 93 + 04 = 2D1 D2 =50 + 86 = 7

 • 7/30/2019 tama-aktarma modelleri

  112/114

 • 7/30/2019 tama-aktarma modelleri

  113/114

 • 7/30/2019 tama-aktarma modelleri

  114/114