paletlİ makİnalarda aktarma organlari

of 38/38
Yücel KILIÇKAPLAN Yücel KILIÇKAPLAN MAKİNA EĞİTİM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ MAKİNA EĞİTİM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ MAKİNA İMALAT VE DONATIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI MAKİNA İMALAT VE DONATIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Post on 04-Jul-2015

103 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

MAK NA MALAT VE DONATIM DA RES BA KANLI I MAK NA E TM UBE MÜDÜRLÜ ÜYücel KILIÇKAPLANAKTARMA ORGANLARIPaletli Yükleyici Aktarma OrganlarTORK KONVERTERDizel motordan gelen dönme hareketini ya vas tas ile sessiz ve vuruntusuz bir ekilde anz mana ileten tekerlek veya paletlerde istenilen torku ayarlayan aktarma organ parças d r. r.Tork Konverter ÜnitesiPompa, stator ve türbinden olu ur ve içi tamamen ya ile doludur. doludur.POMPAD muhafaza ile sabittir. D muhafaza volana sabitt

TRANSCRIPT

MAK NA MALAT VE DONATIM DA RES BA KANLI I MAK NA E TM UBE MDRL

Ycel KILIKAPLAN

AKTARMA ORGANLARI

Paletli Ykleyici Aktarma Organlar

TORK KONVERTER

Dizel motordan gelen dnme hareketini ya vas tas ile sessiz ve vuruntusuz bir ekilde anz mana ileten tekerlek veya paletlerde istenilen torku ayarlayan aktarma organ paras d r. r.

Tork Konverter nitesi

Pompa, stator ve trbinden olu ur ve ii tamamen ya ile doludur. doludur.

POMPAD muhafaza ile sabittir. D muhafaza volana sabittir. ba l d r. Srekli motor devri ile dner. r. dner. Motor al t r l r al t r lmaz pompa (impeller) dnmeye ba lar ve merkezka kuvvetinden dolay ya trbinin kanatlar na do ru ynlendirir enerjinin % 92 kullan l r (ortadan emer d ar do ru f rlat r). r).

TRB NTransmisyon giri miline frezeli olarak tak l r. r. Pompadan ald hareketi transmisyona iletir. iletir. Ya d kanatlardan al r orta kanatlardan statora ynlendirir. ynlendirir.

STATORPompa ile trbin aras nda ara elemand r. r. Statorun grevi ise trbinden dnen ya (% 8) tekrar pompa kanat klar na ynlendirerek torku artt rmakt r (motordan g ekmeden). ekmeden). Genellikle Sabit stator kullan l r istendi inden) (Srekli tork

* Trbin taraf na gelen kanatlar daha geni a zl d r. r.

Tork Konverter nitesindeki ya ak

H DROL K ANZIMANTemel grevi de i tirmektir. tirmektir. hareketin ynn ve hzn

Yn ve h z kavramalar nda kavratma hidrolik g ile olursa powershift, Yn kavramalar nda kavratma hidrolik, h z kavramalar nda kavratma mekanik g ile olursa powershuttle ad n al r. r.

DN KOMPARTIMANIMakinan n dnmesini mekanizmad r. r. ve durmas n sa layan

YRY TAKIMICer, istikamet tekeri, yry -ta y c makaralar ndan ve paletlerden olu ur. ur.

ST KAMET TEKER

stikamet tekerleri, palete k lavuzluk yapan zaman zaman makinan n a rl n n ta nmas na yard mc olan ve palet gerginli inin ayarlanmas n sa layan elemanlard r. r.

stikamet Tekeri

TA IYICI MAKARALARstikamet tekeri ile cer di lisi aras nda paleti ta rken ayn zamanda palete k lavuzluk yapan elemanlard r. r.

Ta y c Makaralar

YRY MAKARALARIMakinay paletler zerinde ta yan ve palet boyunca makinaya k lavuzluk yapan elemanlard r. r.

Yry Makaralar

CER (N HA TAHR K)

Paletli makinalarda devir d rp g art ran di li grubudur. grubudur.

Cer

PDS LE 6 DE K HIZIN ELDE ED LMESSAB T GNE D L GNE D L HAREKET TA IYICI YRNGE D L HAREKET ALAN YRNGE D L TA IYICI TA IYICI GNE D L YRNGE D L GNE D L HAREKET HIZ YN DE AYNI AYNI AYNI AYNI TERS TERS FORML YD-GD/YD YD/YD+GD GD/YD+GD YD+GD/GD GD/YD YD/GD

M

O ALIR AZALIR AZALIR O ALIR AZALIR O ALIR

YRNGE GNE D L D L YRNGE TA IYICI D L TA IYICI TA IYICI GNE D L YRNGE D L

GNE

GNE D L SAB T HAREKET VEREN TA IYICI SAB T HIZ TA IYICIDAN VER L P YRNGEDEN HAREKET ALAN YRNGE D L ALINIYOR

GNE SAB T HIZ YRNGEDEN VER L P TA IYICIDAN ALINIYOR

GNE D L SAB T HAREKET VEREN YRNGE D HAREKET ALAN TA IYICI

L

YRNGE D L SAB T HAREKET VEREN GNE D L YRNGEHAREKET IYICIDANTA L P GNE TEN SAB T HIZ TA ALAN VER IYICIALINIYOR

YRNGE D L SAB T HAREKET VEREN TA IYICI HAREKET ALAN GNE D L YRNGE SAB T HIZ TA IYICIDAN VER L P GNEALINIYOR

TEN

TA IYICI SAB T HAREKET VEREN GNE D L HAREKETAB T IZ YRNGE D P YRNGEDEN ALAN L TERS TA IYICI E DE E LALINIYOR

TA IYICI SAB T HAREKET VEREN YRNGE D L TA IYICI SAB T HIZ YRNGEDEN VER LDGNE DEN HAREKET ALAN GNE P LALINIYOR

PABULAR

Makinay zemin zerinde ta yan ve zemine tutunmay sa layan elemanlard r. r.

Pabular

Palet AyarPaletli makinalarda yry tak mlar n n mrn uzatmak amac yla al ma zeminine gre paletlere yap lan ayard r. r. Palet ayar n n; sert zeminde normal de erinden n; biraz gergin, gev ek zeminde normal de erinden biraz gev ek yap lmas tavsiye edilmektedir. edilmektedir. En iyi ayar imalat firman n tavsiye etti i ayard r. r.

Palet Ayar n n Yap lmas

Makina ileri ynde en az kendi boyunun iki kat mesafeye kadar yrtn ve frene basmadan durmas n sa lay n. n.

Dz paletli makinalarda, istikamet tekeri ile n ta y c makara aras na, gen paletli makinalarda cer di lisinin zerine gelen pabucun t rna ile n istikamet tekerinin zerine gelen pabu t rna zerine mastar yerle tirin veya t rnaklar aras na bir ipi s k ca gerin. Mastar veya gerin. ip ile sehimin en fazla oldu u pabu t rna aras ndaki A mesafesini ln. Bu de er ln. imalat n n verdi i de erler aras nda olmal d r. r.