paletlİ makİnalarda aktarma organlari

38
Yücel KILIÇKAPLAN Yücel KILIÇKAPLAN MAKİNA EĞİTİM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ MAKİNA EĞİTİM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ MAKİNA İMALAT VE DONATIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI MAKİNA İMALAT VE DONATIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Upload: tc-sinan-aslan

Post on 04-Jul-2015

122 views

Category:

Documents


0 download

DESCRIPTION

MAK NA MALAT VE DONATIM DA RES BA KANLI I MAK NA E TM UBE MÜDÜRLÜ ÜYücel KILIÇKAPLANAKTARMA ORGANLARIPaletli Yükleyici Aktarma OrganlarTORK KONVERTERDizel motordan gelen dönme hareketini ya vas tas ile sessiz ve vuruntusuz bir ekilde anz mana ileten tekerlek veya paletlerde istenilen torku ayarlayan aktarma organ parças d r. r.Tork Konverter ÜnitesiPompa, stator ve türbinden olu ur ve içi tamamen ya ile doludur. doludur.POMPAD muhafaza ile sabittir. D muhafaza volana sabitt

TRANSCRIPT

Page 1: PALETLİ MAKİNALARDA AKTARMA ORGANLARI

Yücel KILIÇKAPLANYücel KILIÇKAPLAN

MAKİNA EĞİTİM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜMAKİNA EĞİTİM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

MAKİNA İMALAT VE DONATIM DAİRESİ BAŞKANLIĞIMAKİNA İMALAT VE DONATIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Page 2: PALETLİ MAKİNALARDA AKTARMA ORGANLARI

AKTARMA ORGANLARI

Page 3: PALETLİ MAKİNALARDA AKTARMA ORGANLARI

Paletli Yükleyici Aktarma Organları

Page 4: PALETLİ MAKİNALARDA AKTARMA ORGANLARI

Dizel motordan gelen dönme Dizel motordan gelen dönme hareketini yağ vasıtası ile sessiz ve hareketini yağ vasıtası ile sessiz ve vuruntusuz bir şekilde şanzımana vuruntusuz bir şekilde şanzımana ileten tekerlek veya paletlerde ileten tekerlek veya paletlerde istenilen torku ayarlayan aktarma istenilen torku ayarlayan aktarma organı parçasıdır. organı parçasıdır.

TORK KONVERTERTORK KONVERTER

Page 5: PALETLİ MAKİNALARDA AKTARMA ORGANLARI

Pompa, stator ve Pompa, stator ve türbinden oluşur türbinden oluşur ve içi tamamen ve içi tamamen yağ ile doludur.yağ ile doludur.

Tork Konverter ÜnitesiTork Konverter Ünitesi

Page 6: PALETLİ MAKİNALARDA AKTARMA ORGANLARI

POMPAPOMPA

Dış muhafaza ile sabittir. Dış muhafaza Dış muhafaza ile sabittir. Dış muhafaza volana bağlıdır. Sürekli motor devri ile volana bağlıdır. Sürekli motor devri ile döner.döner.

Motor çalıştırılır çalıştırılmaz pompa Motor çalıştırılır çalıştırılmaz pompa (impeller) dönmeye başlar ve merkezkaç (impeller) dönmeye başlar ve merkezkaç kuvvetinden dolayı yağı türbinin kanatlarına kuvvetinden dolayı yağı türbinin kanatlarına doğru yönlendirir enerjinin % 92 kullanılır doğru yönlendirir enerjinin % 92 kullanılır (ortadan emer dışarı doğru fırlatır).(ortadan emer dışarı doğru fırlatır).

Page 7: PALETLİ MAKİNALARDA AKTARMA ORGANLARI

TÜRBİNTÜRBİN

Transmisyon giriş miline frezeli olarak Transmisyon giriş miline frezeli olarak takılır. Pompadan aldığı hareketi takılır. Pompadan aldığı hareketi transmisyona iletir. Yağı dış kanatlardan alır transmisyona iletir. Yağı dış kanatlardan alır orta kanatlardan statora yönlendirir.orta kanatlardan statora yönlendirir.

Page 8: PALETLİ MAKİNALARDA AKTARMA ORGANLARI

STATORSTATORPompa ile türbin arasında ara elemandır. Pompa ile türbin arasında ara elemandır. Statorun görevi ise türbinden dönen yağı (% Statorun görevi ise türbinden dönen yağı (% 8) tekrar pompa kanatçıklarına 8) tekrar pompa kanatçıklarına yönlendirerek torku arttırmaktır (motordan yönlendirerek torku arttırmaktır (motordan güç çekmeden).güç çekmeden).

Genellikle Sabit stator kullanılır (Sürekli Genellikle Sabit stator kullanılır (Sürekli tork istendiğinden)tork istendiğinden)

* Türbin tarafına gelen kanatlar daha geniş ağızlıdır.* Türbin tarafına gelen kanatlar daha geniş ağızlıdır.

Page 9: PALETLİ MAKİNALARDA AKTARMA ORGANLARI

Tork Konverter ünitesindeki yağ Tork Konverter ünitesindeki yağ akışıakışı

Page 10: PALETLİ MAKİNALARDA AKTARMA ORGANLARI

Temel görevi hareketin yönünü ve hızını Temel görevi hareketin yönünü ve hızını değiştirmektir.değiştirmektir.

HİDROLİK ŞANZIMANHİDROLİK ŞANZIMAN

Page 11: PALETLİ MAKİNALARDA AKTARMA ORGANLARI

Yön ve hız kavramalarında kavratma Yön ve hız kavramalarında kavratma hidrolik güç ile olursa powershift,hidrolik güç ile olursa powershift,

Yön kavramalarında kavratma hidrolik, hız Yön kavramalarında kavratma hidrolik, hız kavramalarında kavratma mekanik güç ile kavramalarında kavratma mekanik güç ile olursa powershuttle adını alır.olursa powershuttle adını alır.

Page 12: PALETLİ MAKİNALARDA AKTARMA ORGANLARI
Page 13: PALETLİ MAKİNALARDA AKTARMA ORGANLARI
Page 14: PALETLİ MAKİNALARDA AKTARMA ORGANLARI

DÖNÜŞ KOMPARTIMANI DÖNÜŞ KOMPARTIMANI

Makinanın dönmesini ve durmasını sağlayan Makinanın dönmesini ve durmasını sağlayan mekanizmadır. mekanizmadır.

Page 15: PALETLİ MAKİNALARDA AKTARMA ORGANLARI
Page 16: PALETLİ MAKİNALARDA AKTARMA ORGANLARI
Page 17: PALETLİ MAKİNALARDA AKTARMA ORGANLARI

YÜRÜYÜŞ TAKIMI YÜRÜYÜŞ TAKIMI

Cer, istikamet tekeri, yürüyüş-taşıyıcı Cer, istikamet tekeri, yürüyüş-taşıyıcı makaralarından ve paletlerden oluşur. makaralarından ve paletlerden oluşur.

Page 18: PALETLİ MAKİNALARDA AKTARMA ORGANLARI

İSTİKAMET TEKERİ İSTİKAMET TEKERİ

İstikamet tekerleri, palete kılavuzluk yapan İstikamet tekerleri, palete kılavuzluk yapan zaman zaman makinanın ağırlığının zaman zaman makinanın ağırlığının taşınmasına yardımcı olan ve palet taşınmasına yardımcı olan ve palet gerginliğinin ayarlanmasını sağlayan gerginliğinin ayarlanmasını sağlayan elemanlardır. elemanlardır.

Page 19: PALETLİ MAKİNALARDA AKTARMA ORGANLARI

İstikamet Tekeriİstikamet Tekeri

Page 20: PALETLİ MAKİNALARDA AKTARMA ORGANLARI

TAŞIYICI TAŞIYICI MAKARALARMAKARALAR

İstikamet tekeri ile cer dişlisi arasında İstikamet tekeri ile cer dişlisi arasında paleti taşırken aynı zamanda palete paleti taşırken aynı zamanda palete kılavuzluk yapan elemanlardır. kılavuzluk yapan elemanlardır.

Page 21: PALETLİ MAKİNALARDA AKTARMA ORGANLARI

Taşıyıcı Taşıyıcı MakaralarMakaralar

Page 22: PALETLİ MAKİNALARDA AKTARMA ORGANLARI

YÜRÜYÜŞ MAKARALARIYÜRÜYÜŞ MAKARALARI

Makinayı paletler üzerinde taşıyan ve palet Makinayı paletler üzerinde taşıyan ve palet boyunca makinaya kılavuzluk yapan boyunca makinaya kılavuzluk yapan elemanlardır. elemanlardır.

Page 23: PALETLİ MAKİNALARDA AKTARMA ORGANLARI

Yürüyüş Yürüyüş MakaralarıMakaraları

Page 24: PALETLİ MAKİNALARDA AKTARMA ORGANLARI

Paletli makinalarda devir düşürüp güç Paletli makinalarda devir düşürüp güç artıran dişli grubudur.artıran dişli grubudur.

CER (NİHAİ TAHRİK)CER (NİHAİ TAHRİK)

Page 25: PALETLİ MAKİNALARDA AKTARMA ORGANLARI

CerCer

Page 26: PALETLİ MAKİNALARDA AKTARMA ORGANLARI

PDS İLE 6 DEĞİŞİK HIZIN ELDE PDS İLE 6 DEĞİŞİK HIZIN ELDE EDİLMESİEDİLMESİ

SABİT HAREKETHAREKET ALAN

HAREKET YÖNÜ

HIZ DEĞİŞİMİ

FORMÜL

GÜNEŞ DİŞLİ

TAŞIYICIYÖRÜNGE DİŞLİ

AYNI ÇOĞALIRYD-GD/YD

GÜNEŞ DİŞLİ

YÖRÜNGE DİŞLİ

TAŞIYICI AYNI AZALIRYD/YD+GD

YÖRÜNGE DİŞLİ

GÜNEŞ DİŞLİ

TAŞIYICI AYNI AZALIRGD/YD+GD

YÖRÜNGE DİŞLİ

TAŞIYICIGÜNEŞ DİŞLİ

AYNI ÇOĞALIRYD+GD/GD

TAŞIYICIGÜNEŞ DİŞLİ

YÖRÜNGE DİŞLİ

TERS AZALIRGD/YD

TAŞIYICIYÖRÜNGE DİŞLİ

GÜNEŞ DİŞLİ

TERS ÇOĞALIRYD/GD

Page 27: PALETLİ MAKİNALARDA AKTARMA ORGANLARI

GÜNEŞ DİŞLİ SABİTHAREKET VEREN TAŞIYICI

HAREKET ALAN YÖRÜNGE DİŞLİ

Page 28: PALETLİ MAKİNALARDA AKTARMA ORGANLARI

GÜNEŞ DİŞLİ SABİT HAREKET VEREN YÖRÜNGE DİŞLİ

HAREKET ALAN TAŞIYICI

Page 29: PALETLİ MAKİNALARDA AKTARMA ORGANLARI

YÖRÜNGE DİŞLİ SABİT HAREKET VEREN GÜNEŞ DİŞLİ

HAREKET ALAN TAŞIYICI

Page 30: PALETLİ MAKİNALARDA AKTARMA ORGANLARI

YÖRÜNGE DİŞLİ SABİTHAREKET VEREN TAŞIYICI

HAREKET ALAN GÜNEŞ DİŞLİ

Page 31: PALETLİ MAKİNALARDA AKTARMA ORGANLARI

TAŞIYICI SABİT HAREKET VEREN GÜNEŞ DİŞLİ

HAREKET ALAN YÖRÜNGE DİŞLİ TERS

Page 32: PALETLİ MAKİNALARDA AKTARMA ORGANLARI

TAŞIYICI SABİTHAREKET VEREN YÖRÜNGE DİŞLİ

HAREKET ALAN GÜNEŞ DİŞLİ

Page 33: PALETLİ MAKİNALARDA AKTARMA ORGANLARI

Makinayı zemin üzerinde taşıyan ve zemine Makinayı zemin üzerinde taşıyan ve zemine tutunmayı sağlayan elemanlardır.tutunmayı sağlayan elemanlardır.

PABUÇLARPABUÇLAR

Page 34: PALETLİ MAKİNALARDA AKTARMA ORGANLARI

PabuçlarPabuçlar

Page 35: PALETLİ MAKİNALARDA AKTARMA ORGANLARI

Palet AyarıPalet AyarıPaletli makinalarda yürüyüş takımlarının Paletli makinalarda yürüyüş takımlarının ömrünü uzatmak amacıyla çalışma zeminine ömrünü uzatmak amacıyla çalışma zeminine göre paletlere yapılan ayardır.göre paletlere yapılan ayardır.

Palet ayarının; sert zeminde normal Palet ayarının; sert zeminde normal değerinden biraz gergin, gevşek zeminde değerinden biraz gergin, gevşek zeminde normal değerinden biraz gevşek yapılması normal değerinden biraz gevşek yapılması tavsiye edilmektedir.tavsiye edilmektedir.En iyi ayar imalatçı firmanın tavsiye ettiği En iyi ayar imalatçı firmanın tavsiye ettiği ayardır. ayardır.

Page 36: PALETLİ MAKİNALARDA AKTARMA ORGANLARI

Makina ileri yönde en az kendi boyunun iki Makina ileri yönde en az kendi boyunun iki katı mesafeye kadar yürütün ve frene katı mesafeye kadar yürütün ve frene basmadan durmasını sağlayın. basmadan durmasını sağlayın.

Palet Ayarının Palet Ayarının YapılmasıYapılması

Page 37: PALETLİ MAKİNALARDA AKTARMA ORGANLARI

Düz paletli makinalarda, istikamet tekeri ile Düz paletli makinalarda, istikamet tekeri ile ön taşıyıcı makara arasına, üçgen paletli ön taşıyıcı makara arasına, üçgen paletli makinalarda cer dişlisinin üzerine gelen makinalarda cer dişlisinin üzerine gelen pabucun tırnağı ile ön istikamet tekerinin pabucun tırnağı ile ön istikamet tekerinin üzerine gelen pabuç tırnağı üzerine mastar üzerine gelen pabuç tırnağı üzerine mastar yerleştirin veya tırnaklar arasına bir ipi yerleştirin veya tırnaklar arasına bir ipi sıkıca gerin. Mastar veya ip ile sehimin en sıkıca gerin. Mastar veya ip ile sehimin en fazla olduğu pabuç tırnağı arasındaki “A” fazla olduğu pabuç tırnağı arasındaki “A” mesafesini ölçün. Bu değer imalatçının mesafesini ölçün. Bu değer imalatçının verdiği değerler arasında olmalıdır. verdiği değerler arasında olmalıdır.

Page 38: PALETLİ MAKİNALARDA AKTARMA ORGANLARI