solunum sİstemİ organlari

of 32/32
SOLUNUM SİSTEMİ ORGANLARI SOLUNUM SİSTEMİ ORGANLARI Sağlık Sla yt Arşi vi: http:// hastaneciyiz.blogspot.com

Post on 30-Dec-2015

77 views

Category:

Documents

7 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

http://hastaneciyiz.blogspot.com. SOLUNUM SİSTEMİ ORGANLARI. Sağlık. Slayt. Arşivi:. ÜST SOLUNUM YOLU ENFEKSİYONLARI. FARENJİT :Farenks, burun ve ağız boşluğunun arka kısmında yer alır. Farenks mukozasının iltihabı hastalığıdır. Akut ve Kronik olarak seyreder. AKUT FARENJİT - PowerPoint PPT Presentation

TRANSCRIPT

 • SOLUNUM SSTEM ORGANLARISalkSlaytArivi:http://hastaneciyiz.blogspot.com

 • ST SOLUNUM YOLU ENFEKSYONLARIFARENJT:Farenks, burun ve az boluunun arka ksmnda yer alr. Farenks mukozasnn iltihab hastaldr. Akut ve Kronik olarak seyreder.AKUT FARENJTViral ve Bakteriyel kaynakl olabilir. Baz kimyasal irritan maddelerde etken olabilir. Belirtiler: Ate ykselmesi, Boazda ar, kuruluk ,Yanma, kanma,Bulant gck ksrk, Burun aknts ve tkankl, ses kskl(Larenkse yaylm enf)

 • TANI: Boazn gz muayenesi ile farenkste kzarklk ve dem. Boaz kltrTedavi ve bakm: Enfeksiyon VRAL ise; semptomatk tedavi uygulanr.ar kesici, ate drc, az gargaras, ksrk iin antitssifler. Bol sv gdalar. Enfeksiyon BAKTERYEL ise;Boaz kltr yaplr etkene gre Antibiyotikler balanr.Boaz ars iin, yumuak ve sulu gdalar nerilir, ok scak, ok souk iecekler verilmez.UYARI: Hastalar Tedavi edilmezse nefrit, ateli romatizmal hastalklar ve endokardit ynnden uyarlr.

 • KRONK FARENJT:

  ETYOLOJ: st solunum yollarn tahri eden gazlar ve tozlarn bulunduu ortamda almak. Yksek sesle konumak,kronik ksrk,alkol ve sigara kullanma, beta enfeksiyonu, kronik snizit farenjitin kroniklemesine neden olur.BELRT ve BULGULAR: Boaz ars, boazda irritasyon ve dolgunluk, Yutma gl,ksrk, yorgunluk, krklk, ate.TANI: Tekrarlayan uzun sren farenjit semptomlarTEDAV ve BAKIM: Destekleyici tedavi uygulanr.Korunma ok nemlidir. Beta hemolitik streptokoklarla enfekte olan hastalarla yakn temas edilmemeli. Kontamine eyalar kullanlmamal, mendiller tek kullanmlk olmaldr. Yatak istirahat,odas havalandrlmal, Tuzlu su ile az gargara yaplmaldr. Boaz antiseptikleri verilir.Tozlu yerlerde bulunulmamal, s deiikliklerinden korunmaldr.

 • 2.LARENJT Larenksin(Grtlak) iltihaplanmasdr.ETYOLOJ: Genelde ocuklarda (6 ay-6 yata sk) souk havalarda ortaya kar. Nedeni genelde VRSLERDR. Vcut direncinin dmesi, iyi beslenememe, ani s deiimleri hastala yatknlk nedenidir.BELRT ve BULGULAR: Yetikinlerde, ses kskl, ksrk, ar, ate. ocuklarda,2-3 gn nceden balayan ate, ksrk, burun aknts, havlar tarzda ksrk, ses kskl vs.TANI: Belirti ve bulgulara dayanlarak tehis konur.TEDAV:ncelikle ses tellerinin dzeltilmesi amalanr. stirahat,Antibiyotik , rahatlatacak spreyler, buhar, bol sv. Yal ve ocuklarda ar seyreder.yi tedavi edilmezse PNMON geliebilir.

 • ANJN: Tonsillalarn ve farenksin iltihaplanmas dr.Tonsillalar; lenf dokular olup boazn her iki yannda yer alrlar. Grevleri; mmn sisteme yardmc olmaktr.Az yoluyla gelen mikroorganizmalar kendi zerlerinde tutarak ve onlara kar antikor gelitirerek gerekletirirler. Bu grev, immn sistem geliimine kadar(5-6 ya) srer.ETYOLOJ: Daha ok Beta Hemolitik streptokoklar etkendir. Bazen Epistein-Barr virs etkendir.ocuklarda daha sk grlr. 3 yl st ste defa Anjin,iki yl st ste 5 defa anjin,7 ve daha fazla anjin kronik anjindir.Kronik Anjinde Tonsillalar cerrahi olarak alnmaldr.

 • ANJNDE;BELRT VE BULGULAR:Yutmada glk ve ar, ani ate, Boaz ars, dil pasldr, bulant kusma, itahszlk, azda kt koku vardr.Kol ve bacaklarda ar, ksrk, ses kskl, burun aknts. Bademcikler zerinde apse, iltihapl aknt ve kk kanama odaklar grlr,ene alt lenf bezlerinde arTANI: Boaz kltrKOMPLKASYONLAR:Orta kulak iltihab, nefrit, kalp ve eklem romatizmas,kronik anjin.

  TEDAV:Bulamaya engel olmak . Antibiyotik ve penisilin, ilave olarak kortizon kullanlabilir. Apselerin boaltlmas gerekir.Antiseptikli gargara ve spreyler kullanlr.Ilk ve bol sv iecekler, yumuak ve sv gdalar alnr.

 • BRON HASTALIKLARI:

 • BRONLAR; Solunum yolunun trakeann bifurkasyon (ana daln ikiye ayrld atallama noktas) akcierlere giren boru eklindeki ksmdr.Kkrdak yapdadrlar.

 • BRONT: Bronlarn iltihaplanmasna denir.Akut ve Kronik olarak seyreder.

  AKUT BRONT:ETYOLOJ: Sigara kullanm, irritan gazlarn solunmas,bakteri ve virslerBELRT VE BULGU:ksrk, balgam,ateHemoptizi, gste yanma,Hrltl solunumTANI: Fiziki muayene, Akcier ve bron grafileriTEDAV:Sigarann bronlardaki temizleme yeteneini durdurduunu , yok ettiinin bilgisini vermek, stirahat, Bol sv, nemli ortam, Antibiyotik kullanlr.Mukolitik(Balgam)Ekspekteron. ksre tevik edilir.KRONK BRONT: Akut bronit tablosu iki yl tekrarlyor ise en az ay devam ediyorsa kronik bronit adn alr.ETYOLOJ: Sigara iilmesi,irritan gazlar,alerjik ajanlarn varlBELRT ve BULGULAR:K aylarnda sabah ksrk ve balgam siyanoz, efor dispnesi, solunum gl,ateKOMPLKASYON: Amfizem, BronektaziTANI: Akcier grafisi,Tam kan saym, Kan gazlarTEDAV:Sekresyonlarn atm iin ekspekteronlar, bronkodilatorler, antibiyotik,bol sv, nemli ortam,sigara iilmez

 • BRON HASTALIKLARINDA BRONLARIN GRNM

 • BRONOLT: Daha kk apl yani kapiller bronlarn iltihaplanmasna denir.1 ay ve 1 ya bebeklerde sk grlr.

  ETYOLOJ: Virsler yada bakteriler, irritan maddeler,akcier hastalklarnn komplikasyonuBELRT ve BULGULAR: Balangta basit SYE gibidir. Taipne, 39-40 C derece ate,inat ksrk,DispneSiyanoz,wheezing, dehitratasyonTANI: Muayene ve akcier grafileriTEDAV VE BAKIM: Komplikasyonlar nedeniyle hastanede acil tedavisi gereklidir.Odann scak ve nemli olmas, O2 ve buhar tedavisi, sv destei, postural drenaj, Protein ve kaloriden zengin besinler almaldr.

 • ASTIM BRONYOLE: Solunum gl krizleri ile seyreden, bron daralmas ile karakterize ksrk hrltl solunum,nefes darl ile seyreden kronik akcier hastaldr.

  ETYOLOJ: Genetik yatknlk nemlidir..Alerjenler (ev tozu,kedi,kpek tyleri, iek tozu,yumurta,ilek,aspirin), irritan maddeler(boya, sa spreyi, parfm, sigara)meterorolojik deiiklikler,egzersiz, solunum yolu enfeksiyonlar,ruhsal skntlar.BELRT VE BULGULAR: Nefes darl,kuru ksrk,hrltl ve hrtl solunum, gste skklk bask hissi, geceleri inat ksrkTANI: Anamnez, Kan tahlili ve balgam tetkiki,grafiler,TEDAV:1.adm hastaya eitim, nbetlerin nedenlerini artran faktrlerden uzak durmak, 2.aama;hastaya uygun ila seimi,rahatlatc bronkodilatr ilalar.

 • Astm Krizlerine neden olan etkenler:

 • PEF METRE:Hastanede ve evde soluk hzn len aletASTIM KRZNE NEDEN OLAN ETKENLER:

 • BRONEKTAZ:Bronlarn ve broniallerin genilemesi, tekrar eski durumuna gelmemesi durumudur.ETYOLOJ:Bron lmeninin yabanc cisimler, benign tmrler, bronlara yaplan basnlar,Enfeksiyonlar, Baklk sistemi bozukluklar,ocuklukta sk geirilen solunum yolu enfeksiyonlar.

  BELRT VE BULGULAR: Kronik ksrk, Balgam karma, Nefes darl, siyanoz, omak parmak bulgusu, gs ars,yorgunluk vardr.TANI:Akcier grafisi,Tomografi, kanda g.kan tetkikleri

  TEDAV:Postral drenaj yaplr. (bronlarn temizlenmesi) Alevlenme dneminde Antibiyotik tedavisi,solunum yetmezliine giden vakalarda akcier transplantasyonu yaplr. Sigara yasaktr. Diyette, bol proteinli scak ve sulu gdalar, su bahar inhalasyonu,

 • BRONEKTAZDE BELRT VE GRNMLER

 • PNMON(ZATRRE): Akier dokusunun iltihabdr.Bir veya birka lob tutulduunda Lober pnomni Enfeksiyon bronlarda tutuyorsa Bronkopnmoni denir.

 • PNMONETYOLOJ:Bakteriler ve virsler,radyasyon,yakc gazlar,sigara iilmesi, Alkol alm,tme, baka hastalklarn komplikasyonlar(Kzamk,grip), Anestezi sonras,Beslenme boukluu olan yallarda.BELRTLER: rperme, titreme ile ani balar.39-40 C derece ate,gs ars,kuru ksrk, Pas rengi balgam,

  TEDAV: stirahat, Alkol ve sigaradan uzak durulmal. C-A vitamini alnmal, antibiyptik tedavisi, oksijen verilir. Odann nemli olmas,az bakm, rahat pozisyon.

 • PLEVRA HASTALIKLARIPLEVRA: Toraksn i duvar ksmn ve diyafragmay rten Paryetal plevra, ve akcierleri loblar arasnada girerek saran Viseral plevra olmak zere 2 yapraktr.

  PLREZ: Akcier zarnda sv birikmesi.Plevrada sadece iltihap varsa kuru plrezi Sv birikmise Ya plrezi adn alr.

  ETYOLOJ:Alt ve st solunum yolu enfeksiyonlarna bal geliebilir.Tberkloz, pnmoni,akcier apsesi, plevrann tahrii,akcier kanserinde grlebilir.BELRT VE BULGULAR: Kuru ksrk, ate, halsizlik, solunum srasnda ar, yzeysel solunum,

 • TANI: Gs grafisi ekilerek konur.Plevra svs Torasentez yaplarak alnr.ncelenir. Balgam muayeneleri yaplr.

  TEDAV: Plreziyi oluturan nedene gre yaplr.rnein tberklozdan dolay ise tedavi tbc. Ynelik yaplr.Scak souk uygulamalar, analjezik verilir.stirahat,diyette bol vitaminli, yksek kalorili, sindirimi kolay yiyecekler verilir.

 • AMPYEM: Plevrada prlan(cerahatli) sv toplanmas.

  ETYOLOJ:Alt solunumyollarna ait enfeksiyon sonras(Pnmoni,akcier apsesi,tberkloz)grlr.gs cerrahisinde, bak,kurun yaralanmas.TEDAV: Svy azaltmak.Torasentez yoluyla svy boaltmak.Uygun antibiyotik,Tedavisi uzun sren bir hastalktr.Hasta drenaj hakknda eitilmeli, etkili solunum egzersizleri retilmeli.

 • PNMOTORAKS: Plevra boluunda hava toplanmasdr.

  HEMOTORAKS: Plevral bolukta kan toplanmasdr.HDROTORAKS: Plevra boluunda sv birikmesidir.(Transuda-Eksuda)ATELEKTAZ: Alveollerin havalanamamasdr.AMFZEM:Vcudun herhangi bir yerinde patolojik olarak hava toplanmasdr.

 • AKCER TMRLERAkcier kanserleri Malign ve Selim tmr olarak iki ekilde grlr.Akcier kanserleri toplumda en sk grlen ve lm oran en yksek olan kanser trdr.

 • ETYOLOJ: Hava kirlilii ve sigara ,arsenik,kmr ve petrol rnleri, radyasyon, asbestler.Akcier kanserleri yoldan yaylrlar:1- Direkt yaylr.2-Kan yoluyla yaylr.3-Lenf yoluyla yaylr.BELRTLER: ksrk, Hemoptizi, stridor(sesli ve hrltl solunum) solunum gl,tahszlk,Kilo kayb, Halsizlik.TANI: Akcier grafisi, biyopsi, balgamn incelenmesi, Akcier testleri,bronkoskopiTEDAV: Erken dnemde ise cerrahi olarak tmr karlr. Radyoterapi(n) ,kemoterapi(ila), Beslenme, az ve vcut bakm,hastaya salk eitimi ve psikolojik destek verilir.

 • AKCER KANSERLER

 • SOLUNUM SSTEM HASTALIKLARINDATEDAV YNTEMLER:1- Oksijen tedavisi:Oksijen mutlaka nemli verilmeli, aralklarla verilmeli devaml verilmemeli, gzlere temas ettirmemeli grmenin azalmas ve krle neden olur.2-la tedavisi:Enfeksiyon varsa uygun Antibiyotik,kuru ksrk iin;antitussif, balgam iin mukolitik ve ekspekteron ve bronkodilatrler, alerjik nedenlerde antihistaminikler3- Postral Drenaj.4- Solunum egzersizleri5-Cerrahi tedavi6-nhalasyon tedavisi7-Radyoterapi ve kemoterapi8-mmnoterapi9-A ile baklama

 • KAYNAKLAR:Hastalklar Bilgisi Ders KitabSemra KARADAVUTSeher AHRAZSalkSlaytArivi:http://hastaneciyiz.blogspot.com