cep telefonlari ve baz istasyonlari 525d3546fe62d4a_ek

19

Upload: bul

Post on 10-Sep-2015

238 views

Category:

Documents


6 download

DESCRIPTION

cep

TRANSCRIPT

 • EMO YAYIN NO: GY/2012/12

  TMMOBElektrik Mhendisleri Odas

  e-kitap CEP TELEFONLARI VE

  BAZ STASYONLARIMERAK EDLEN SORULAR VE YANITLARI

 • CEP TELEFONLARI ve BAZ STASYONLARI

  MERAK EDLEN SORULAR

  ve YANITLARI

  Temmuz 2012

  kutuphaneTypewritten TextEMO Yayn No: GY/2012/512

  kutuphaneTypewritten Text

 • 2 Cep Telefonlar ve Baz stasyonlar Merak Edilen Sorular ve Yantlar

  NDEKLER Soru no Sayfa no 1 Dnyada ve Trkiyede cep telefonu kullanm yaygnl ne

  dzeydedir? 3

  2 Baz istasyonu nedir? 4 3 Radyo frekans radyasyon nedir? Kaynaklar nelerdir? 4 4 Cep telefonlar ve baz istasyonlarndan yaylan Radyo

  Frekans ve Mikro Dalga (RF/MW) radyasyonunun biyolojik etkileri nelerdir ?

  5

  5 Cep telefonlar ve baz istasyonlarnn olas salk etkileri nelerdir?

  6

  6 Cep telefonu gvenlik standartlar nelerdir? Bu standartlar olumsuz salk etkilerini nleyecek dzeyde midir? SAR deeri nedir?

  8

  7 ocuklar ve gebeler daha fazla risk altnda mdr? 9 8 Olas etkilerden/risklerden korunmak iin neler yaplmaldr? 10 9 Balca nlemler neler olmaldr? 10 10 Bireysel dzeyde nlemler nelerdir? 11 11 Kurumsal dzeyde nlemler nelerdir? 13 12 Konuya ilikin yarg kararlar var mdr? 14 Kaynaklar 16

 • Ankara Tabip Odas 3

  SORU 1: Dnyada ve Trkiyede cep telefonu kullanm yaygnl ne dzeydedir? YANIT 1: Cep telefonlar kolayca tanabilen, geni kapsama alanl, kablosuz telefon sistemini kullanan bir iletiim arac olarak planlanmtr. Radyo Frekans (RF) sinyalleri gnderen ve alan cihazlardr. Gnmzde kullanlan cep telefonlar genellikle 900-2000 MHz frekans aralnda almaktadr. lk cep telefonunu 1973 ylnda gelitirmitir. 1988de cep telefonu teknolojisinde gemie oranla byk deiimler gzlenmitir. Byk bir endstri alan haline gelmi ve kullanm yaygnlamaya balamtr. Dnyada halen be milyarn zerinde cep telefonu kullancs bulunmaktadr. Baz lkelerde her iki kiiye bir cep telefonu dmektedir. Birok lkede nfusun yarsndan fazlas cep telefonu kullanmaktadr. Son verilere gre Trkiyedeki abone says yaklak 66 milyon ve kullanlan cep telefonu says 113 milyondur. 2011 yl ilk aynda toplam cep telefonu grme sresi yaklak 34 milyar dakika olarak belirlenmitir. Trkiye 2008 Nfus ve Salk Aratrmas sonularna gre, lke genelinde yaklak her on hanenin dokuzunda (%91.8) en az bir cep telefonu bulunmaktadr.1,2

 • 4 Cep Telefonlar ve Baz stasyonlar Merak Edilen Sorular ve Yantlar

  SORU 2: Baz istasyonu nedir? YANIT 2: Baz istasyonlar, cep telefonu kullananlarn ses ve grnt dalgalarn almalarn salayan dk gl radyo istasyonlar olarak dnlebilir. Hcre blgelerinin her birinde bir veya daha ok baz istasyonu bulunmaktadr. Hcresel terimi, kurulan baz istasyonlarnn hcre olarak tanmlanan blgelere ayrlmas nedeniyledir. Telefon kullancs bir hcreden brne yer deitirdiinde, hcresel arlar da baz istasyonundan baz istasyonuna aktarlmaktadr. Antenin g dzeyine bal olarak baz istasyonlar makrosel, mikrosel ve pikosel olmak zere e ayrlmaktadr. Makroseller baz istasyon anda ana yapy oluturmaktadr. Genellikle 35 km mesafeyle balant kurabilmektedir. Mikroseller ana an etkinliinin artrlmas amacyla kullanlmaktadr. Snrlar genellikle birka yz metredir. Pikoseller ise genellikle binann iine yerletirilen birka wat gte baz istasyonlardr.3,5 SORU 3: Radyo frekans radyasyon nedir, kaynaklar nedir? YANIT 3: Radyo frekans ve mikrodalga (RF/MW) radyasyon, elektromanyetik alan yelpazesinde 300 KHz ile 300 GHz arasndaki frekans bandna karlk gelmektedir.2-5

  Radyo frekans radyasyon kaynaklar arasnda radyo televizyon vericileri, elektronik haberleme aralar, uydular ve uydu istasyonlar, radarlar, tpta kullanlan baz cihazlar, mikrodalga frnlar, endstriyel stc makineler, tanabilir radyolar, baz istasyonlar ve cep telefonlar bulunmaktadr. 3,6

 • Ankara Tabip Odas 5

  SORU 4: Cep telefonlar ve baz istasyonlarndan yaylan Radyo Frekans ve Mikro Dalga (RF/MW) radyasyonunun biyolojik etkileri nedir ? YANIT 4: Radyo frekans radyasyon etkilenimlerine bal olumsuz fizyolojik etkiler elektriksel ve/veya manyetik alanlarla ilikilidir. Ancak etkilenim altnda kalan bireydeki rselenmeler baz zgl organ ya da vcut blmlerinin yksek yerel snmaya yol aabilecek yeterince byk miktarda enerji sourmasna da baldr.5

  Cep telefonu sinyallerinin dk dozda bile hem canl hayvanlarda hem de hcre kltrlerinde DNA zedelenmesine yol atn gsteren aratrmalarla birlikte, bir etkisi olmadn gsteren almalar da bulunmaktadr.6 Cep telefonunun yayd radyasyonun kanser oluturma mekanizmas henz kantlanamam olsa da, pek ok bilim insannn deerlendirmesinden gemi ABD dahil en az yedi lkede yaplan alma sonularna gre cep telefonundan yaylan radyasyonun DNA krklarna yol aabilecei gsterilmitir.7

 • 6 Cep Telefonlar ve Baz stasyonlar Merak Edilen Sorular ve Yantlar

  SORU 5: Cep telefonlar ve baz istasyonlarnn olas salk etkileri nelerdir? YANIT 5: DORUDAN SALIK ETKLER zerinde durulacak ilk konu elektromanyetik arduyarllk konusudur. Bilimsel kaynaklarda cep telefonu kullanm ve baz istasyonlarndan yaylan radyofrekans radyasyonla ilikili olabilecei bildirilen yaknmalar arasnda; ba ars, yorgunluk, uyku bozukluklar, unutkanlk, ba dnmesi, iitme kayb, bulant hissi, kulakta ve bata scaklk duyusu ve grme bulankl yer almaktadr. Cep telefonu kullanm, baz istasyonundan etkilenim gibi elektromanyetik alanla karlaanlarda bu gibi hastala zg olmayan (non-spesifik) genel baz bulgu ve belirtilerin ortaya kmasna Elektromanyetik Arduyarllk denilmektedir. Bu konuda yaplan alma says azdr ve bu almalar cep telefonu kullanm vb ile bu bulgu ve belirtiler arasnda bir iliki olduunu kantlamamtr. Bu bulgu ve belirtilerin birok farkl nedenler sonucu oluabilecei gz nnde bulundurulmaldr.4,5,8,9 kinci olarak kimi beyin tmrleri ile ilgili verileri paylamakta yarar bulunmaktadr. Mikrodalga radyasyon ve RF radyasyonun etkileri aratrlmaktadr. Beyindeki ilevsel deiiklikler, kansere neden olan (karsinojenik) sreler, reme-gelime ve kalp ve damar sistemi zerinde aratrmalar halen srdrlmektedir.5,8

  Cep telefonunu kullanmn beyin tmrlerinin artmasna neden olduu ynnde sonular olan almalarn yan sra, herhangi bir iliki gsterilemeyen almalar da bulunmaktadr.5,8,10-16

  Radyofrekans radyasyon, Uluslararas Kanser Aratrma Kurumu (IARC) tarafndan 2012de olas kanseryaparlar (Grup 2B) grubuna katlmtr.17,18

 • Ankara Tabip Odas 7

  ELEKTROMANYETK RADYASYONUN DOLAYLI SALIK ETKLER eitli aratrmalarda, araba kullanrken cep telefonu kullanlmas (ister elsiz kullanlan ister elle kullanlan olsun) trafik kazas riskini artrd gsterilmitir. Bu nedenle pek ok lkede araba kullanrken cep telefonu ile konumak yasaktr. Araba kullanrken cep telefonu ile konumann cezas vardr. Cep telefonlarnn kalp pili, vcuda yerletirilebilir zellikteki defibrilatrler ve baz iitme aygtlar bata olmak zere birok tbbi aletle etkileme olasl olduu belirtilmektedir. Cep telefonlar ile uaklarn elektronik sistemleri arasnda da olumsuz etkileim olmaktadr. Hastaneler ve youn bakm birimlerinde ve uak yolculuklarnda cep telefonlar kesinlikle kapal tutulmaldr.5

 • 8 Cep Telefonlar ve Baz stasyonlar Merak Edilen Sorular ve Yantlar

  SORU 6: Cep telefonu gvenlik standartlar nelerdir? Bu standartlar olumsuz salk etkilerini nleyecek dzeyde midir? SAR deeri nedir? YANIT 6: Cep telefonundan yaylan radyasyonun yaklak olarak %50si kullancnn ba ve telefonu tutan eli tarafndan sourulur. Dokular etkileyen enerji miktar iin kullanlan zgl sourma hzlar (Specific Absorbtion Rate, SAR) kilogram doku bana sourulan enerji miktar (W/kg) olarak ifade edilmektedir. Kimi kaynaklar SAR deerini mikrowat/cm2 olarak vermektedir ve 1000 mikrowat/cm2 1mW/cm2ye eittir. llmesi olduka zor bir deerdir. nsan iin 4W/kg SAR, 30-300 MHz de aa yukar 10 mW/cm2 g younluuna karlk gelmektedir. SARn lm g younluklarna gre daha zordur. SAR dokulardaki RF kaynakl scaklk art ile ilikilendirilen biyolojik etkilerin lm birimi olup, dokunun iletkenlii ile ilgilidir ve iletkenlik dokunun su ierii ile artar. Beyin, gz, kas, kan, deri ve sinir dokusu gibi su ierii fazla olan dokulardaki scaklk art, ya veya kemik gibi su ierii az olan dokulara gre daha fazladr. Radyo dalgalarnn biyolojik etkileri sourulan gce baldr. Telefonlarn SAR deerleri kamuoyuna aklanmaldr. nerilen snr deerler genellikle akut etkileri nlemeye yneliktir ve uzun dnemli riskleri genellikle gzard eder. Gnmzde EMA standartlaryla ilgili farkllklar vardr. Bu farkllklarn nedeni gelitirildii lke, sorumlu kurulu, gelitirme sreci, koru(n)ma felsefesi, gelitirme yl, kullanlan bilimsel veriler vb. eldeki standartlar genellikle erikinler iin belirlenmitir. ocuklar iin yeni dzenlemeler gereklidir. Bu nedenle, kesin olarak zararsz etkilenim snr konusunda karar vermek zordur. Baz kurulular tarafndan nerilen SINIR DEERLER: ICNIRP=2W/Kg IEEE=1.6W/Kg SVE TCO= 0.8W/Kg (htiyatllk ilkesi gerei)4

 • Ankara Tabip Odas 9

  SORU 7: ocuklar ve gebeler daha ok risk altnda mdr? YANIT 7: ocuklarda beyin dokusu geliimi srdnden ve kafatas kemikleri daha ince olduundan, RF radyasyon ocuklar daha ok etkiler. Erken yata cep telefonu kullanmaya balanrsa, birikimsel etki ok daha fazla olacaktr. ocuklarda yaplm olan aratrmalar henz bulunmamaktadr. Bu nedenlerle, byme ve gelimesini tamamlamam olan ocuklara kesinlikle cep telefonu kullandrmamaldr. Kimi kaynaklarda 15 yandan nce kesinlikle nerilmemektedir. Ergenlik andaki ocuklarn gvenlikleri iin yalnzca ivedi durumlarda cep telefonu kullanlmasna izin verilebilir. Anne karnndaki hzl gelien bebeklerin etkilenme olasl yksek olduundan, gebe kadnlarda cep telefonu kullanm snrlanmaldr.

 • 10 Cep Telefonlar ve Baz stasyonlar Merak Edilen Sorular ve Yantlar

  SORU 8: Olas etkilerden/risklerden korunmak iin neler yaplmaldr? YANIT 8: HTYATLILIK LKES DKKATE ALINMALIDIR ! htiyatllk ilkesi; Kesin olarak zararsz olduu ispatlanana dek bu radyofrekans radyasyonun zararl olabilecei kabul edilerek ona gre gerekli nlemlerin alnmasdr. Bir baka anlatm ile; KANITIN YOKLUU, YOKLUUN KANITI DELDR LKESNDEN HAREKETLE OLUMSUZ SALIK ETKSNN OLMADII KANITLANANA KADAR OLUMSUZ SALIK ETKS VARMI GB KORUYUCU NLEMLER ALINMALIDIR. Cep telefonlar iin de bu ilke geerlidir.4,19-24 SORU 9: Balca nlemler neler olmaldr? YANIT 9: nlemler bireysel ve kurumsal dzeyde alnmaldr.

 • Ankara Tabip Odas 11

  SORU 10: Bireysel dzeyde nlemler nelerdir? YANIT 10: Cep telefonundan yaylan elektromanyetik dalgadan etkilenim

  uzaklkla azalmaktadr. Bu nedenle zellikle kablolu kulaklk kullanlmas, telefonun ba blgesinden uzak tutulmasn saladndan cep telefonlarnn zararl etkilerini azaltabilmektedir. Kulaklk kullanlmad durumlarda hoparlrden konuulmaldr.

  zellikle byme-gelimesi sren ocuklarda cep telefonu kullanm yann geciktirilmesi gereklidir. 18 yan altnda ocuklarn cep telefon kullanmas NERLMEMEKTEDR. ocuklar cep telefonu kullanyorsa, faturalar izlenmeli, gereinde uyarlmaldr.

  Gebelerin de cep telefonu kullanmas NERLMEMEKTEDR. Acil durumlar dnda cep telefonlar kullanlmamal ve mmkn

  olan her durumda cep telefonu yerine sabit, kablolu telefonlar seilmelidir.

  Cep telefonu ile konumalar olanakl olduunca ksa tutulmal ve daha ok ksa mesajlardan yararlanlmaldr.

  Numara evrildikten sonra hat balanncaya dek, telefon vcuttan uzakta tutulmal balant gzle izlenmelidir.

  Telefona gelen arama olduunda nce telefonu ap sonra kulaa gtrlmelidir.

  Cep telefonu alrken SAR deeri dk olan telefonlar tercih edilmelidir. SAR deerleri http://www.sarvalues.comdan renilebilir. reticiler SAR deerlerini ambalajn zerine yazmaya zorunlu tutulmaldr.

  Cep telefonlar vcuttan uzakta tutulmaya zen gsterilmeli ve zellikle kalp, beyin, bbrek gibi organlardan uzakta tanmaldr.

  Bebek odalar, yatak odalar ve ocuklarn yaknnda cep telefonu bulundurmamaldr.

  Uyurken cep telefonlar kapatlmal, kapatlmayacaksa baucundan en az 1 metre uzaa koyulmaldr.

  Otobsler, trenler vb. toplu tama aralarnda kullanlmamaldr. Motorlu ara kullanrken cep telefonu veya ara telefonu kullanmak

  dikkati azaltmakta ve kazalara neden olabilmektedir. Bu nedenle ara

 • 12 Cep Telefonlar ve Baz stasyonlar Merak Edilen Sorular ve Yantlar

  gvenli bir yere ekildikten sonra telefonla konuulmaldr. zellikle yol koullarnn riskli olduu yal ve sisli havalarda cep

  telefonu kullanlmamaldr. Akaryakt ve doalgaz, btangaz vb. istasyonlarnda cep telefonu

  kullanlmamaldr.

 • Ankara Tabip Odas 13

  SORU 11: Kurumsal dzeyde nlemler nelerdir? YANIT 11: Baz istasyonlar doumevleri, anaokullar, okullar, evler, kreler,

  huzurevi, hastane, askeri birlik ve klalar vb. toplu yaanlan yerler olan kurum ve kurulularn, ocuk parklarnn ve ocuklarn srekli bulunduklar alanlarn yaknna yerletirilmemelidir.

  Piyasaya srlen ve cep telefonlarnn etkisini kaldrd ileri srlen pek ok ara yararszdr. Bunlara ynelik reklamlar engellenmelidir.

  Uzun sreli kullanm zendiren ve zellikle genlerin kullanmn artrmaya ynelik kampanyalar engellenmelidir.

  Toplum etkilenimi iin belirlenen snr deerler ocuklar, gebeler ve br duyarl kmeleri de ierecek biimde yeniden dzenlenmelidir.

  Baz istasyonlarnn kurulum ve RF radyasyondan etkilenim snr deerleri, ihtiyatllk ilkesine gre yeniden dzenlenmelidir. Bu konuda yasal dzenlemeler yaplmaldr.

  Otobsler, trenler gibi toplu tama aralarnda kullanm kstlayan yasal dzenlemeler yaplmaldr.

  Milli Eitim Bakanl tarafndan, rencilerin okula cep telefonu ile girmelerini engelleyecek nlemler alnmaldr. Bu amala okul girilerinde cep telefonu emanet dolaplar vb. uygulamalar yararl olabilir.

  Cep telefonu reklamlarnda ocuklarn yer almas nlenmelidir. Kablosuz iletiim yerine kablolu iletiimin zendirilmesi, kablosuz

  iletiimin kullanld durumlarda ise EM alan etkileniminin en aza indirilmesi iin gerekli nlemlerin alnmas konusunda halkn TV, radyo gibi baz grsel medya aralar ile bilgilendirilmesi gereklidir.

  Halka bu konuda doru bilgilerin iletilmesi ve halkn alnabilecek nlemler konusunda bilgilendirilmesi gerekmektedir.

 • 14 Cep Telefonlar ve Baz stasyonlar Merak Edilen Sorular ve Yantlar

  SORU 12: Konuya ilikin yargsal kararlar var mdr? YANIT 12: EVET, baz istasyonlarnn kaldrlmasna ilikin yarg kararlar bulunmaktadr. Yargtay 4. Hukuk Dairesi, baz istasyonlarnn evreye zararn

  ve psikolojik etkisini deerlendirerek baz istasyonlarnn kaldrlmasna ve zararn karlanmasna ilikin kararlar vermitir. Yargtay kararlarnda; Somut olayda; kullanlan istasyonun konumu itibariyle uzun srede kii ve evreye zarar verdii, bu nitelikteki bir istasyonun halen bulunduu yerde kullanlmasnn sakncal bulunduu, bunun daha uygun ve yerleim evresinden daha uzakta kurulmas gereklidir. Bu belirlemeler itibariyle dar anlamda ve para ile llebilen bir zarar yok ise de, evre binalarda ve bu balamda davaclarn oturmakta olduu binada yaayanlar iin salk bakmndan byk endieler tad, bu yerde oturanlarn psikolojik olarak yaamn olumsuz biimde etkilemekte ve bunun da psikolojik yapsnda tedirginlik ve mitsizlik yarataca, bu haliyle de yaamdaki salk deerleri dnldnde o yerde oturmann olumsuz hale gelecei gz nnde tutulduunda, davacnn, zarar grd kabul edilmeli ve davann kabulne karar verilmelidir diyerek baz istasyonlarnn kaldrlmasna karar vermitir.

  Yine ayn ekilde Dantayn da benzer kararlar

  bulunmaktadr. Dantay kararlarnda; Sabit elektronik haberleme sistemi (baz istasyonu) teknik altyap niteliinde bir tesis olup, planlama yaplan alanda yer verilen tm fonksiyonlarn sistematik birlikteliin ierisinde nerelerde bulunacann gerekli inceleme ve aratrmalar yaplarak plan zerine gsterilmesi gerekmektedir. Bu balamda, baz

 • Ankara Tabip Odas 15

  istasyonlarnn kuruluunun imar planlarnn yapm ile amalanan planlama esaslar erevesinde gerekletirilmesinin, fiziksel evreyi salkl bir yapya kavuturmak asndan bir gereklilik olduu, bu nedenle insan salnn ve evrenin korunmas bakmndan baz istasyonlarnn konu ile ilgili teknik artlar da gzetilerek olumsuz etkilerinin en az hissedilecei yerlere kurulmas ve baz istasyonlarnn kurulabilecei yerlerin planlanmas aamasnda, ilgili kurum ve kurulularn gr ve nerilerinin alnmasnn gereklilik olduu aktr. Bu durumda; nitelii gerei teknik altyap tesisi olarak deerlendirilerek imar planlarnda kurulabilecei yerlerin gsterilmesi gerekirken byle bir belirleme yaplmakszn konut ve ticaret alannda kalan tanmaz zerinde yaplan GSM baz istasyonu inaatnn mhrlenerek durdurulmasna ilikin dava konusu ilemde hukuka aykrlk bulunmamaktadr diyerek baz istasyonu inaatnn durdurulmasna karar vermitir.

  Son olarak, henz gerekesi yaynlanmamakla birlikte Yargtay

  Hukuk Genel Kurulu (YHGK) da baz istasyonlarnn yerleim yerlerinde kurulup kurulamayaca konusunda, yine insan ve toplum sal lehinde nemli bir karar vermitir. Kurul, 30.05.2012 tarih ve 2012/4-147 E., 2012/327 K. sayl bu kararnda; yaam hakknn mlkiyet, haberleme vb. haklar karsnda ncelikle gzetilmesi gereken bir hak olduuna ve baz istasyonlarnn yayd elektromanyetik radyasyondan toplumu en makul dzeyde koruma gereine iaret ederek; ayn zamanda davaya konu baz istasyonun konutlarn olmad bir baka yerde kurulmas olanann da bulunduunu dikkate alarak, konuta yakn kurulan baz istasyonunun kaldrlmas yolundaki yerel mahkeme kararn onamtr. Genel olarak yarg kararlar incelendiinde; baz istasyonlarnn insan sal ve yaamna verdii zarar dikkate alnm, yerleim yerlerine yakn yerlerde kurulan baz istasyonlarnn kaldrlmasna karar verilmitir. Bu dorultuda yarg kararlar da rnek gsterilerek yerleim yerlerine ve evrelerine kurulan baz istasyonlarnn kaldrlmas iin dava alabilecektir.25

 • 16 Cep Telefonlar ve Baz stasyonlar Merak Edilen Sorular ve Yantlar

  KAYNAKLAR 1 http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_by_number_of_mobile_phones_in_use. Eriim: 21.10. 2011.

  2 Trkiye Nfus ve Salk Aratrmas 2008, Hacettepe niversitesi Nfus Ettleri Enstits, Ankara, Trkiye, Ekim 2009. 3 Frank AL, Slesin L. Nonionising radiation, Maxcy Rosenau-Last, Public Health and Preventive Medicine,

  Wallace R. B. Ed, 14, 526-35, Stamfort, 1998. 4 Slesin L. Extremely Low Frequency Electromagnetic Fields, in Robert B., Wallace, Wallace/ Maxcy-

  Rosenau-Last, Public Health ad Preventive Medicine, McGraw Hill Medical,, 15. Ed., 747-754. New York, 2008. 5 Gler , Vaizoglu SA, Tekba F, obanolu Z.Cep telefonlar ve salk (RF/MW) zgr Doruk Gler

  evre Dizisi: 49, Yazt Yaynclk, Ankara, 2008. 6 Cowan D, Girdlestone R. Safe as Houses, Gatewayn Books, Bath, UK, 1995.

  7 Khurana GV, Teo C, Bittar GR. Health risks of cell phone technologia, Surgical Neorology, 2009:72;436-

  438. 8 What effects do mobile phones have on peoples health. WHO Regional Office for Europes Health Evidence Network (HEN), November 2006. 9Report 2007, Mobile Telecommunications and Health Research Programme. http://www.mthr.org.uk/documents/MTHR_report_2007.pdf. Eriim: 11.09. 2008. 10Interphone Study. International Agency for Research on Cancer. http://www.iarc.fr/en/Research-Groups/Clusters-Groups/Biostatistics-and-Epidemiology-Cluster/Radiation-Group/INTERPHONE-Results-latest-update-8-October-2008 Eriim: 02.02.2009 11 Hardell L,Carlberg M, Mild KH. Epidemiological evidence for an Association between use of wireless phones and tumor risk, Pathophysiology 2009;16:113-22. 12 Saracci R, Samet J. Commentary: Call me on my mobile phone.or beter not?-a look at the INTERPHONE study results. IJE 2010;39:695-8. 13 The Interphone Study Group, Brain tumour risk in relation to mobile telephone use: results of the INTERPHONE international case control study. IJE 2010; 39: 675-94. 14 Dreyer NA, Loughlin JE, Rothman KJ. CAuse spesific mortality in cellular phone users. J Am Med Assoc 1999;282:1814-6. 15 Rothman KJ, Loughin JE, Funch DP, Dreyer NA. Overall mortality of cellular telephone customers. Epidemiology 1996;7:303-5. 16 Khurana GV, Teo C, Kundi M, Hardell L, Carlberg M. Cell phones and brain tumours : a review including the long-term epidemiologic data, Surgical Neorology 2009;72:205-15. 17 http://monographs.iarc.fr/ENG/Classification/index.php, agents Classified IARC Volume 1-102, Eriim:9.08.2011. 18Baan, R, Grosse Y, El Ghissassi F., et al. Carcinogenicity of radiofrequency electromagnetic fields. Lancet Oncol 2011;12(4):3289. 19 Independent Expert Group on Mobile Phones. Mobile Phones and Health. Didcot, Oxon (U. K.): National Radiological Protection Board; 2000, http: / / www. iegmp. org. uk/ report/ index. htm. Eriim:12.10.2001. 20 National Radiological Protection Board (NRPB). Mobile Phones and Health 2004. Documents of the NRPB 2004;15 (5): 1114. 21 Mobile Telephones, Their Base Stations and Health. Paris, France: Direction Gnrale de la Sant, 2001. English summary available at: http://www.sante.gouv.fr/htm/dossiers/telephon_mobil/resum_uk.htm. Eriim: 13.10.2011. 22 Jamieson D, Wartenberg D. The precautionary principle and electric and magnetic fields. Am J Public Health 2001; 91:13558. 23 Foster KR, Vecchia P, Repacholi MH. Science and the precautionary principle. Science 2000; 288: 97981. 24 EEA;Late lessons from early warnings: the precautionary principle 18962000. European Environment Agency, Copenhagen, 2001. 25 www.tuketicihaklari.org.tr Eriim: 17.6. 2012.

 • EMO YAYIN NO: GY/2012/12TMMOB Elektrik Mhendisleri OdasIhlamur Sokak No:10 Kat:2 Kzlay/AnkaraTel: (312) 425 32 72 Faks: (312) 417 38 18http:www.emo.org.tr E-Posta: [email protected]

  EMO Ynetim Kurulu 42. Dnemde(Kasm 2010) bir yayn portal oluturdu.

  Bu yayn portal zerinde,daha nce de srdrmekte olduumuz,

  basl dergilerimizin nternet srmleri, basl kitaplarmzn tantmlar ve

  evrim ii satn alma olanaklar ile dorudan nternet zerinden bilgisayarnza

  indirebileceiniz e-kitaplar ok dk bedellerle edinebilme

  olanana sahip olacaksnz.

  nternet sitemiz zerinden e-kitap datm hizmetini, yaknda hizmete nternet sitemiz zerinden e-kitap datm hizmetini, yaknda hizmete

  girecek olan EMO Yayn Portalnn ncl olan, sitemizin yayn

  blmnde yer alan e-kitaplarla uzunca bir sredir veriyorduk.

  Yaynlarmz izleyenler hatrlayacaktr, ilk e-kitabmz, EMO yesi

  Arif Knarn "Neden Nkleer Santrallere Hayr" kitabnn

  PDF basksyd. Hkmetin Akkuyuda nkleer santral kurma inad

  maalesef hala krlamad. Drt yl nce bastmz bu kitap hala

  gncel!....gncel!....

  EMOnun nternet sitesi zerinden hizmete giren bu yeni

  sitemizde yeni e-kitaplarla hizmete ald. Sizlerde varsa yaynlamak

  istediiniz kitaplarnz, notlarnz bize iletebilirsiniz. Bu yaynlar yayn

  komsiyonumuzun deerlendirmesinden sonra uygun bulunursa

  yaynlanacak ve eser sahibine EMO cret tarifesine gre cret denecektir.

  E-Kitaplar tarafmzdan yaynlandka yelerimize ayrca epostaE-Kitaplar tarafmzdan yaynlandka yelerimize ayrca eposta

  ile iletilecektir.

  Sayglarmzla

  Elektrik Mhendisleri Odas

  43. Dnem Ynetim Kurulu

  e-kitap