atskaite no 06.01.2015. (sagatavoja k.oganisjana)

of 17 /17
Tautsaimniecības transformācija, gudra izaugsme, pārvaldība un tiesiskais ietvars valsts un sabiedrības ilgtspējīgai attīstībai – jaunas pieejas ilgtspējīgas zināšanu sabiedrības veidošanai (EKOSOC-LV) Projekts 5.2.7. Sabiedrības iesaiste sociālās inovācijas procesos Latvijas ilgtspējīgas attīstības nodrošināšanaiPārskats par 2014.gadu Projekta (5.2.7.1., 5.2.7.4. & 5.2.7.5.) vadītāja: Dr. Karine Oganisjana, RTU

Author: lamphuc

Post on 03-Jan-2017

227 views

Category:

Documents


3 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • Tautsaimniecbas transformcija, gudra izaugsme, prvaldba un tiesiskais ietvars valsts un sabiedrbas ilgtspjgai attstbai jaunas pieejas ilgtspjgas zinanu sabiedrbas veidoanai (EKOSOC-LV)

  Projekts 5.2.7. Sabiedrbas iesaiste socils inovcijas procesos Latvijas ilgtspjgas attstbas nodroinanai

  Prskats par 2014.gadu

  Projekta (5.2.7.1., 5.2.7.4. & 5.2.7.5.) vadtja: Dr. Karine Oganisjana, RTU

 • Projekta mrisIzveidot socils inovcijas modeli, kas sekmtu ekonomisko demokrtiju, socil un cilvkkapitla attstbu, paaugstintu valsts institciju, uzmumu un Latvijas iedzvotju sadarbbu sabiedrbas problmu risinan un motivtu ar saviem radoajiem risinjumiem paorganizties un aktvi piedalties socils inovcijas proces, stiprinot sabiedrbas droumspju un veicinot ts ilgtspjgu attstbu.

  Projekta komanda

 • Starpdisciplinr ptjuma instrumentrija izstrde: zintnisks literatras analze

  Projekta komandas 1. sanksme iepazans un ievirzana darb: 2014. gada 22. oktobr, RTU IEVF.

  Projekta vadtjas individulais darbs ar katru projekta dalbnieku un komunikcijas tkla izveidoana.

  Katra projekta dalbnieka individul teortisk ptjuma rezulttu iesniegana - termi 2015. gada 7. janvris.

  Projekta komandas 2. sanksme individulo teortisko ptjumu rezulttu prezentana, apsprieana un ptjuma emprisks daas stratijas izstrde: 2015. gada 17. janvr, RTU IEVF.

 • Rakstu koncepti, kas tika sagatavoti 2014. gad prezentanai starptautisks konferencs

  1. The study of social innovation theoretical framework for enhancing of rural development and agriculture in Latvia konferencei Ekonomikas zintne lauku attstbai 2015, LLU.

  2. Factors which influence the development of social innovation in Latvia konferencei Ekonomikas zintne lauku attstbai 2015, LLU.

  3. The role of education in promoting social innovation processesin the society konferencei Sabiedrba. Integrcija. Izgltba. 2015, RA.

 • Plnotie darbi uz 2015. gadu 1 ziojums par ptjuma teortisko dau un metodoloijas

  izstrdi - socils inovcijas starpdisciplinro ptjumu veikanas holistiskais zintniskais modelis, ptjuma teortisks daas atskaiu kopa;

  ptjuma emprisks daas veikana;

  4 raksti (ziojumi) starptautisko konferenu rakstu krjumos;

  2 populrzintnisks publikcijas;

  1 patents;

  Elektronisks datu bzes pilnveidoana projekta komandas iekjs komunikcijas efektivittes paaugstinanai;

  2 maistra darbu aizstvana (RTU & LLU);

  2 doktorantu regulrais darbs projekt (RTU & LLU).

 • Mcbu priekmeta Uzmjdarbbas ekonomika RTU 2. kursa studentu (socilo zintu bakalauru ekonomikas zintn

  un vadbas zintn) izstrdtie socils inovcijas projekti. 2014. gada rudens semestris.

  Karine Oganisjanas un Ta Laizna vadb

 • Sadarbb ar:

  Aivaru imantuSIA "Pure Chocolate

  valdes locekli

  Modri Ozoliu RTU MBA programmas

  Inovcijas un uzmjdarbbadirektoru Agnesi Irbi

  SIA Annahousepanieci

 • Studentu socils inovcijas projekti

  1. DemocracyLV

  2. KurStudt.lv

  3. Fast GOOD

  4. Kur Kuru

  5. Uzvelc savu identitti

  6. Slpt rozete

  7. Say Yes To The Dress

 • DemocracyLV platforma demokrtijas veicinanai Latvij

 • Dalbnieki: Marers Krauja, Nils Klucis, Jnis apelis, Miks Klucis, Zelma Birka un Dina Kosmaova

  KurStudt.lv

 • Margarita Vrubevska, RICUO_1Vlada Bistrova, RICUO_1

  Jlija Dimitrienko, RICUO_1Arina Jakoveva, RICUO_1

  FAST Good

  Dalbnieki:Margarita VrubevskaVlada BistrovaJlija DmitrienkoArina Jakoveva

  Studentes izstrdja restorna FAST GOOD koncepciju - projektu, kas piedvs konceptulus dienkartes variantus, lai paldztu cilvkiem risint liek svara problmu

 • Aplikciju sple Kur Kuru

  Studentes izstrdja izgltojoi izklaidjoo aplikciju spli KurKuru, kas dod dadas brv laika pavadanas iespjas imen,draugu lok vai kolu kompnij.

  Dalbnieki:Kristne Kiseova Madara Medne Sintija NzareVineta PilteAnna PrikuleKristella Adele Lvia

 • Uzvelc savu identitti

  Studenti piedvja savu izstrdjumu - vrieu tauria dizainu Latvijas kartes form. Mris - veicint valstisko patriotismu Latvij.

  Dalbnieki:Kristins Brzi Jnis Rasa Kaspars Vgants Elza Zane Grna

 • Slpt rozete: kd?Statistikaliecina, ka pdjo gadu laik arvien turpina pieaugt nelaimes gadjumu skaits

 • Say Yes to the Dress

  Barbie lelles drbju anas komplekts

 • Studentes izstrdja izgltojoi attstou produktu Say Yes to the Dress, kas paredzts, lai msdienu brniem radtu praktiska darba pieredzi un atrautu brnus no virtuls pasaules

  Dalbnieki:Laura LmaAnela ulcaAnete Klve

  Anastasija DmitrijevaInga ZariaAnnija Anna Geige

 • Paldies par uzmanbu!