akutna peritoneumska dijali za ograni Č enja u leČenju akutnog oŠteĆenja bubrega

of 44/44
AKUTNA PERITONEUMSKA DIJALIZA OGRANIČENJA U LEČENJU AKUTNOG OŠTEĆENJA BUBREGA DOC. DR DEJAN PETROVIĆ RAGUJEVAC”, Klinika za urologiju i nefrologiju, Centar za nefrologiju i dija Univerzitet u Kragujevcu, Medicinski fakultet, Kragujevac

Post on 09-Jan-2016

103 views

Category:

Documents

2 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

AKUTNA PERITONEUMSKA DIJALI ZA OGRANI Č ENJA U LEČENJU AKUTNOG OŠTEĆENJA BUBREGA. DOC. DR DEJAN PETROVI Ć. KC “KRAGUJEVAC” , Klinika za urologiju i nefrologiju, Centar za nefrologiju i dijalizu Univerzitet u Kragujevcu, Medicinski fakultet, Kragujevac. AKUTN O OŠTEĆENJ E BUBREGA. - PowerPoint PPT Presentation

TRANSCRIPT

 • AKUTNA PERITONEUMSKA DIJALIZA

  OGRANIENJA U LEENJU AKUTNOG OTEENJA BUBREGA

  DOC. DR DEJAN PETROVI

  KC KRAGUJEVAC, Klinika za urologiju i nefrologiju, Centar za nefrologiju i dijalizu

  Univerzitet u Kragujevcu, Medicinski fakultet, Kragujevac

 • AKUTNO OTEENJE BUBREGA

  Waikar SS, Liu KD, Chertow GM. Diagnosis, Epidemiology and Outcomes

  of Acute Kidney Injury. Clin J Am Soc Nephrol 2008; 3(3): 844-61.

  EPIDEMIOLOGIJA:

  Incidencija akutnog oteenja bubrega kod bolesnika u jedinicama intenzivnog

  leenja iznosi 10-25%

  Incidencija tekog akutnog oteenja bubrega koje zahteva leenje dijalizom

  iznosi 3-5%

  Stopa mortaliteta bolesnika sa akutnim oteenjem bubrega u jedinicama

  intenzivnog leenja je visoka i iznosi 50-80%

  Mehta RL, Kellum JA, Shah SV, Molitoris BA, Ronco C, Warnock DG, et al.

  Acute Kidney Injury Network: report of an initiative to improve outcomes

  in acute kidney injury. Crit Care 2007; 11(2): R31.

 • DEFINICIJA AKUTNOG OTEENJA BUBREGA

  Waikar SS, Liu KD, Chertow GM. Diagnosis, Epidemiology and Outcomes

  of Acute Kidney Injury. Clin J Am Soc Nephrol 2008; 3(3): 844-61.

  DEFINICIJA:

  Akutno oteenje bubrega-AKI se definie kao naglo (unutar 48h) smanjenje funkcije

  bubrega, praeno apsolutnim porastom koncentracije kreatinina u serumu za 26.4

  mol/l ( 0.3 mg/dl) ili procentualno poveanje 150% (1.5 puta od poetne vrednosti)

  ili kao smanjenje izluivanja mokrae (diureza 0.5 ml/kg/h za 6h)

  Mehta RL, Kellum JA, Shah SV, Molitoris BA, Ronco C, Warnock DG, et al.

  Acute Kidney Injury Network: report of an initiative to improve outcomes

  in acute kidney injury. Crit Care 2007; 11(2): R31.

 • AKUTNO OTEENJE BUBREGA - AKI

  AKUTNO OTEENJE BUBREGA

  PRERENALNO AKI

  RENALNO AKI

  POSTRENALNO AKI

  Intersticijumski

  nefritis

  10%

  Akutni

  glomerulonefritis

  5%

  Akutna tubulska

  nekroza

  85%

  Ishemija

  50%

  Toksini

  35%

  AKI - acute kidney injury

 • AKUTNO OTEENJE BUBREGA - RIFLE KLASIFIKACIJA

  RIFLE

  KRITERIJUMI JGF

  KRITERIJUMI DIUREZE

  R

  Risk

  Rizik

  Poveanje koncentracije kreatinina u serumu za

  1.5 puta ( 150%) ili smanjenje JGF za 25%

  u odnosu na bazalnu vrednost

  < 0.5 ml/kg/h u toku 6h

  I

  Injury

  Oteenje

  Poveanje koncentracije kreatinina u serumu za

  2 puta ( 200%) ili smanjenje JGF za 50%

  u odnosu na bazalnu vrednost

  < 0.5 ml/kg/h u toku 12h

  F

  Failure

  Slabost

  Poveanje koncentracije kreatinina u serumu za

  3.0 puta (300%) ili smanjenje JGF za 75%

  u odnosu na bazalnu vrednost ili poveanje

  kreatinina 4.0 mg/dl ( 354 mol/l) uz akutno poveanje

  kreatinina od 0.5 mg/dl ( 44.0 mol/l)

  < 0.3 ml/kg/h za 24h ili

  anurija u toku 12h

  L

  Loss

  Gubitak

  Perzistentno AKI = potreba za metodama leenja za zamenu funkcije bubrega

  u periodu duem od etiri nedelje

  E

  ESRD

  Zavrni

  stadijum

  Zavrni stadijum bolesti bubrega = potreba za dijalizom u vremenskom periodu

  duem od tri meseca

  Risk - rizik od poremeaja bubrene funkcije, Injury - oteenje bubrene funkcije, Failure - slabost bubrene funkcije, Loss - gubitak

  bubrene funkcije, ESRD - zavrni stadijum bolesti bubrega, JGF - jaina glomerulske filtracije, AKI - akutno oteenje bubrega

  Karajala V, Kellum JA. Definition and Clasiffication of Acute Kidney Injury. In: Management of Acute

  Kidney Problems. Jrres A, Ronco C, Kellum JA, eds. Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2010: 3-11.

 • AKIN

  KRITERIJUMI JGF

  KRITERIJUMI DIUREZE

  Stadijum 1

  Poveanje koncentracije kreatinina u serumu

  0.3 mg/dl ( 26.4 mol/l) ili poveanje 150-200%

  ( 1.5-2.0 puta) u odnosu na bazalnu vrednost

  < 0.5 ml/kg/h za 6h

  Stadijum 2

  Poveanje koncentracije kreatinina u serumu

  200-300% (> 2.0-3.0 puta) u odnosu na

  bazalnu vrednost

  < 0.5 ml/kg/h za 12h

  Stadijum 3

  Poveanje koncentracije kreatinina u serumu > 300%

  (> 3.0 puta) u odnosu na bazalnu vrednost ili poveanje

  kreatinina 4.0 mg/dl ( 354 mol/l) uz akutno poveanje

  kreatinina od 0.5 mg/dl ( 44.0 mol/l)

  < 0.3 ml/kg/h za 24h ili

  anurija za 12h

  AKUTNO OTEENJE BUBREGA - AKIN KLASIFIKACIJA

  Karajala V, Kellum JA. Definition and Clasiffication of Acute Kidney Injury. In: Management of Acute

  Kidney Problems. Jrres A, Ronco C, Kellum JA, eds. Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2010: 3-11.

 • Hiperkaliemija

  Edem plua

  Muka, gaenje

  Neuromuskularna

  razdraljivost

  Anemija

  Zapaljenje

  plua

  Metabolika

  acidoza

  Aritmije

  Povraanje

  Asterixis

  Krvavljenje

  Septikemija

  Hiponatremija

  Perikarditis

  Malnutricija

  Izmenjen

  mentalni status

  Infekcija UT

  Hipokalcemija

  Perikardni izliv

  GI krvavljenje

  Hiperfosfatemija

  Pluna embolija

  Hiper Mg2+

  Hipertenzija

  Hiperurikemija

  Infarkt miokarda

  KOMPLIKACIJE AKUTNOG OTEENJA BUBREGA

 • 0

  1

  2

  3

  4

  Respiracije PaO2/FIO2 (mmHg/kPa)

  > 400

  > 5.3

  301 - 400

  4.1 - 5.3

  201 - 300

  2.8 - 4.0

  101 - 200

  1.4 - 2.7

  100

  1.3

  Koagulacija/Trombociti (x 103/mm3)

  > 150

  101 - 150

  51 - 100

  21 - 50

  20

  Jetra/Bilirubin (mg/dl/mol/l)

  < 1.2

  < 20

  1.2 - 1.9

  20 - 32

  2.0 - 5.9

  33 - 101

  6.0 - 11.9

  102 - 204

  12.0

  204

  Kardiovaskularni sistem

  Hipotenzija (mmHg)

  Odsustvo

  hipotenzije

  MAP < 70

  Dopamin

  5 g/kg/min

  Dopamin

  > 5 g/kg/min

  Dopamin

  > 15 g/kg/min

  Centralni nervni sistem

  Glasgow coma skala

  15

  13 - 14

  10 - 12

  6 - 9

  < 6

  Bubreg/kreatinin (mg/dl)/(mol/l)

  Diureza (ml/24h)

  < 1.2

  < 110

  1.2 - 1.9

  110 - 170

  2.0 - 3.4

  171 - 299

  3.5 - 4.9

  300 - 440

  < 500

  > 5.0

  > 440

  < 200

  SOFA skor

  SOFA SKOR - PROCENA MULTIPLOG OTEENJA ORGANA

  Kaizu K, Inada Y, Kawamura A, Oda S, Hirasawa H. Current Status of Blood Purification in Critical Care in Japan. In: Acute Bood Purification. Contrib Nephrol. Suzuki H, Hirasawa H (eds). Basel, Karger, 166: 4-10.

 • PARAMETRI

  BLAG

  UMEREN

  IZRAEN

  KATABOLIZAM

  5.0 g

  5-10 g

  10 g

  Nefrotoksinot

  Hirurka intervencija

  Sepsa, ARDS, MOD

  Kliniko stanje

  20%

  60%

  80%

  Mortalitet

  Per os

  Enteralna/parenteralna

  Enteralna/parenteralna

  Primena nutrienata

  20-25 kcal/kg/dan

  25-30 kcal/kg/dan

  25-30 kcal/kg/dan

  Energetske preporuke

  Glukoza

  Glukoza + masti

  Glukoza + masti

  Energetski supstrati

  3-5 g/kg/dan

  3-5 g/kg/dan

  3-5 g/kg/dan

  Glukoza

  /

  0.5-1.0 g/kg/dan

  0.8-1.2 g/kg/dan

  Masti

  1.0-1.3 g/kg/dan

  1.0-1.3 g/kg/dan

  1.5-1.8 g/kg/dan

  Aminokiseline/proteini

  KLASIFIKACIJA BOLESNIKA U ZAVISNOSTI OD NUTRITIVNOG STATUSA

 • BOLESNICI SA AKUTNIM OTEENJEM BUBREGA

  SPEKTAR BOLESNIKA SA AKUTNIM

  OTEENJEM BUBREGA

  Akutno oteenje bubrega

  Hemodinamska stabilnost

  Odsustvo komplikacija AKI

  Odsustvo hipervolemije

  Odsustvo insuficijencije vie sistema organa

  Akutno oteenje bubrega

  Hemodinamska nestabilnost

  Prisustvo komplikacija AKI

  Hipervolemija

  Odsustvo insuficijencije vie sistema organa

  Akutno oteenje bubrega

  Hemodinamska nestabilnost

  Prisustvo komplikacija AKI

  Hipervolemija

  Insuficijencije vie sistema organa

  Mehanika ventilacija

  Hiperkatabolizam

  TEINA BOLESNIKA

 • Bolesnik u jedinici

  Intenzivnog leenja

  Optimizacija restitucije

  CVP = 8-12 mmHg

  SAP 65 mmHg

  Diureza 0.5 ml/kg/h

  AKI

  Procena teine

  AKI

  Ne-renalne

  indikacije za RRT

  Teko akutno

  oteenje-AKI

  RIFLE-F

  AKIN III

  ili anurija

  Blago/umereno

  oteenje-AKI

  RIFLE-R ili I

  AKIN I ili II

  MONITORING

  BOLESNIKA

  Apsolutne indikacije za RRT

  Komplikacije uremije:

  -encefalopatija

  -perikarditis

  -gastrointestinalno krvarenje

  Koncentracija ureje 36 mmol/l

  K+ 6.5 mmol/l i/ili EKG poremeaji

  Mg2+ 4.0 mmol/l i/ili anurija

  pH seruma 7.15

  Diureza 200 ml/12h ili anurija

  Edem plua u prisustvu AKI koji ne

  reaguje na diuretike

  Razmotriti

  zapoinjanje-RRT

  Zapoeti RRT

  Refraktarna hipervolemija

  Refraktaran septiki ok

  Akutna insuficijencija jetre

  Teak sindrom lize elija tumora

  Distermija

  Intoksikacija: litijum, aminoglikozidi

  rabdomioliza

  Proceniti ulogu i

  znaaj-RRT

  ALGORITAM ZA ZAPOINJANJE DIJALIZNE POPTORNE TERAPIJE-RRT

  Cruz DN, Ricci Z, Bagshaw SM, et al. Renal Replacment Therapy in Adult Critically ill Patients:

  When to Begin and When to Stop. Contrib Nephrol. Basel, Karger, 2010, vol 165, pp 263-73.

  da

  ne

  da

 • INTERMITENTNI MODALITETI

  KONTINUIRANI MODALITETI

  Intermitentna hemodijaliza - IHD

  Peritoneumska dijaliza: CEPD, HVPD, TPD

  Intermitentna peritoneumska dijaliza - IPD

  Spora kontinuirana ultrafiltracija - SCUF

  Intermitentna hemofiltracija - IHF

  Kontinuirana veno-venska hemodijaliza - CVVHD

  Intermitentna hemodijafiltracija - IHDF

  Kontinuirana veno-venska hemofiltracija - CVVH

  Intermitentna ultrafiltracija - IUF

  Kontinuirana veno-venska hemodijafiltracija - CVVHDF

  HIBRIDNI MODALITETI

  Spora nisko-efikasna hemodijalza - SLEDD

  Spora nisko-efikasna hemodijafiltracija - SLEDD-f

  MODALITETI DIJALIZE ZA AKUTNO OTEENJE BUBREGA

  Cerda J, Ronco C. Modalities of Continuous Renal Replacement Therapy: Technical and Clinical Considerations. Semin Dial 2009; 22(2): 114-22.

 • DIFUZIJA

  KONVEKCIJA

  DIFUZIJA + KONVEKCIJA

  ADSORPCIJA

  IHD

  SLEDD

  CVVHD

  AIPD

  CEPD

  HVPD

  TPD

  CFPD

  IHF

  SCUF

  CVVHF

  IHDF

  SLEDDf

  CVVHDF

  PMMA-CHDF

  MODALITETI DIJALIZE ZA AKUTNO OTEENJE BUBREGA

  Cerda J, Ronco C. Modalities of Continuous Renal Replacement Therapy: Technical and Clinical Considerations. Semin Dial 2009; 22(2): 114-22.

  IHD - intermitentna hemodijaliza

  SLEDD - spora nisko-efikasna hemodijaliza

  CVVHD - kontinuirana veno-venska hemodijaliza

  AIPD - akutna intermitentna peritoneumska dijaliza

  CEPD - kontinuirana uravnoteena peritoneumska dijaliza

  HVPD - visoko-volumenska peritoneumska dijaliza

  TDP - tajdl peritoneumska dijaliza

  CFPD - kontinuirana protona peritoneumska dijaliza

  IHF - intermitentna hemofiltracija

  SCUF - spora kontinuirana ultrafiltracija

  CVVHF - spora kontinuirana hemofiltracija

  IHDF - intermitentna hemodijafiltracija

  SLEDDf - spora nisko-efikasna hemodijafiltracija

  CVVHDF - kontinuirana veno-venska hemodijafiltracija

  PMMA-CHDF - kontinuirana hemodijafiltracija sa PMMA membranom

  MEHANIZMI ODSTRANJIVANJA UREMIJSKIH TOKSINA I SUPSTANCIJA IZ KRVI BOLESNIKA

  Davenport A. Dialytic Treatment for Sepstic Patients with Acute Kidney Injury. Kidney Blood Press Res 2011; 34(4): 218-24.

 • Chionh CY, Soni S, Cruz DN, Ronco C. Peritoneal Dialysis for Acute Kidney Injury: Techniques and Dose. In: Peritoneal Dialysis - From Basic Concepts to Clinical Excellence. Contrib Nephrol. Basel, Karger, 2009; 163: 278-84.

  AKUTNA PERITONEUMSKA DIJALIZA

  PERITONEUMSKA DIJALIZA

  AIPD - akutna intermitentna PD

  CEPD - kontinuiarana uravnoteena PD

  HVPD - visoko-volumenska PD

  TPD - tajdl PD

  CFPD - kontinuirana protona PD

 • IZBOR MODALITETA AKUTNE PERITONEUMSKE DIJALIZE

  IZBOR MODALITETA AKUTNE PERITONEUMSKE DIJALIZE JE INDIVIDUALAN

  1.

  Passadakis PS, Oreopoulos DG. Peritoneal Dialysis in Patients

  with Acute Renal Failure. Adv Perit Dial 2007; 23(1): 7-16.

  Ansari N. Peritoneal Dialysis in Renal Replacement Therapy for

  Patients with Acute Kidney Injury.Int J Nephrol 2011:ID 739794.

  INDIKACIJE/KONTRAINDIKACIJE ZA AKUTNU PD

  2.

  PREDNOSTI/NEDOSTACI/KOMPLIKACIJE AKUTNE PD

  3.

  KARAKTERISTIKE MODALITETA AKUTNE PD

 • RENALNE (prisustvo AKI)

  NE-RENALNE (AKI moe biti i odsutno)

  Uremijski perikarditis/encefalopatija

  Akutni pankreatitis

  Hemodinamski nestabilni bolesnici

  Kliniki znaajna hipotermija/hipertermija

  Dijateza krvarenja ili hemoragijska stanja

  Refraktarna srana slabost

  Nemogunost vaskularnog pristupa

  Trovanje - odstranjivanje toksina 10 kD

  Akutna Insuficijencija jetre

  Infuzija lekova i nutrienata

  INDIKACIJE

  INDIKACIJE ZA AKUTNU PERITONEUMSKU DIJALIZU

  Pedijatrijska populacija

  AKI - acute kidney injury

  Passadakis PS, Oreopoulos DG. Peritoneal Dialysis in Patients

  with Acute Renal Failure. Adv Perit Dial 2007; 23(1): 7-16.

  Ansari N. Peritoneal Dialysis in Renal Replacement Therapy for

  Patients with Acute Kidney Injury.Int J Nephrol 2011:ID 739794.

 • KONTRAINDIKACIJE

  R.Br.

  Nedavna abdominalna i kardiotorakalna hirurgija ( 30 dana)

  1.

  Perito-pleuralna dijafragmalna komunikacija

  2.

  Gljivini peritonitis

  3.

  Teka respiratorna insuficijencija

  4.

  Celulitis zida abdomena

  5.

  Teka refluksna gastro-ezofagusna bolest

  6.

  Nizak klirens peritoneuma

  7.

  Teka hiperkaliemija

  8.

  Teak akutni edem plua

  9.

  Izraen hiperkatabolizam

  10.

  Graft abdominalne aorte ( 4-6 meseci)

  11.

  KONTRA INDIKACIJE ZA AKUTNU PERITONEUMSKU DIJALIZU

  Passadakis PS, Oreopoulos DG. Peritoneal Dialysis in Patients

  with Acute Renal Failure. Adv Perit Dial 2007; 23(1): 7-16.

  Akutno oteenje bubrega u trudnoi

  12.

  Ansari N. Peritoneal Dialysis in Renal Replacement Therapy for

  Patients with Acute Kidney Injury.Int J Nephrol 2011:ID 739794.

 • PREDNOSTI AKUTNE PERITONEUMSKE DIJALIZE

  R.Br.

  PREDNOSTI

  1.

  Jednostavna tehnika izvoenja i iroka dostupnost

  2.

  Potrebna manja logistika u odnosu na hemodijalizu

  3.

  Spora korekcija metabolikih poremeaja (odsustvo sindroma dIzekvilibrijuma)

  4.

  Ne zahteva sistemsku antikoagulaciju (mali rizik krvarenja)

  5.

  Dobro se podnosi u pedijatrijskoj populaciji bolesnika

  6.

  Ne zahteva punkciju arterija ili vena

  7.

  Plasiranje PD katetera je uglavnom lako, posebno kod dece

  8.

  Visoko biokompatibilna metoda

  10.

  Velika koliina tenosti se moe odstraniti kod hemodinamski nestabilnih bolesnika

  11.

  Jednostavniji laboratorijski monitoring u odnosu na druge dijalizne tehnike (CRRT)

  9.

  Hemodinamska stabilnost

  Burdman EA. Chakravarthi R. Peritoneal Dialysis in Acute Kidney Injury:

  Lessons Learned and Applied. Semin Dial 2011; 24(2): 149-56.

  Passadakis PS, Oreopoulos DG. Peritoneal Dialysis in Patients with

  Acute Renal Failure. Adv Perit Dial 2007; 23(1): 7-16.

  Ansari N. Peritoneal Dialysis in Renal Replacement Therapy for Patients

  with Acute Kidney Injury.Int J Nephrol 2011:ID 739794.

 • 1.

  Ouvana trbuna duplja sa adekvatnim kapacitetom za peritoneumski klirens

  OGRANIENJA PERITONEUMSKE DIJALIZE

  2.

  Smanjena efikasnost kod bolesnika sa hiperkatabolizmom

  3.

  Nije adekvatna za teak edem plua i izraenu hiperkaliemiju

  4.

  Odsustvo monitoringa intraperitoneumskog volumena

  8.

  Povean pritisak ventilacije (bolesnici na mehanikom respiratoru)

  10.

  Odsustvo precizno defnisane doze za akutnu peritoneumsku dijalizu

  11.

  Retko se koristi bikarbonatni rastvor za peritoneumsku dijalizu

  12.

  Povean gubitak proteina preko peritoneuma

  13.

  Podstie razvoj hiperglikemije

  7.

  Povean intraabdominalni pritisak

  6.

  Nije adekvatna za odstranjivanje medijatora

  9.

  Pogoranje funkcije plua (ALD/ARDS/mehanika ventilacija)

  14.

  Rizik od infekcije

  5.

  Nedovoljno odstranjivanje uremijskih toksina i supstancija srednje MM

  OGRANIENJA AKUTNE PERITONEUMSKE DIJALIZE

  Burdman EA. Chakravarthi R. Peritoneal Dialysis in Acute Kidney Injury: Lessons Learned and Applied. Semin Dial 2011; 24(2): 149-56.

  15.

  Smanjen klirens uremijskih toksina kod redukovanog mezenterinog protoka

  Ansari N. Peritoneal Dialysis in Renal Replacement Therapy for Patients

  with Acute Kidney Injury.Int J Nephrol 2011:ID 739794.

 • KOMPLIKACIJE AKUTNE PERITONEUMSKE DIJALIZE

  R.Br.

  KOMPLIKACIJE

  1.

  Peritonitis

  2.

  Abdominalni bol

  3.

  Intraabdominalno krvarenje

  4.

  Curenje dijalizata

  5.

  Neodgovarajua drenaa dijalizata (efluenta)

  6.

  Perforacija creva

  7.

  Hiperglikemija

  8.

  Hipernatremija

  10.

  Gubitak proteina

  11.

  Hipotenzija

  9.

  Hipokaliemija

  Burdman EA. Chakravarthi R. Peritoneal Dialysis in Acute Kidney Injury: Lessons Learned and Applied. Semin Dial 2011; 24(2): 149-56.

  10.

  Bazalna atelektaza i pneumonija

  11.

  Pleuralni izliv

  9.

  Poremeaj sranog ritma

 • R.Br.

  Komponente

  Definicija

  1.

  Volumen

  izmene

  Koliina rastvora za peritoneumsku dijalizu koja se ulije u trbunu duplju

  u toku pojedinane izmene.

  Volumen izmene iznosi 0,5-2,0 litara, a kod pedijatrijskih bolesnika 30 ml/kg.

  2.

  Vreme ulivanja (inflow time)

  Vreme koje je potrebno da se rastvor ulije u trbunu duplju.

  Vreme ulivanja izmosi 10-15 min.

  3.

  Vreme izmene (dwell time)

  Vreme zadravanja rastvora za dijalizu u trbunoj duplji (od kraja ulivanja do poetka izlivanja/vreme za difuziju i ultrafiltraciju). Vreme izmene iznosi 30 min.

  4.

  Vreme izlivanja (outflow time)

  Vreme potrebno da se izlije rastvor za dijalizu (efluent) iz trbune duplje.

  Vreme izlivanja iznosi 20 min.

  5.

  Ukupno vreme izmene

  Vreme potrebno da se rastvor ulije, ostane i izlije iz trbune duplje.

  Ukupno vreme izmene iznosi 60 min.

  6.

  Broj izmena jedna dijalizna sesija

  Broj izmena u toku jedne dijaklizne sesije.

  Zavisi od doze dijalize.

  PROPISIVANJE AKUTNE PERITONEUMSKE DIJALIZE

  8.

  Rastvori

  za PD

  Koncentracija glukoze: 1.5-4.25%

  1.5% sadri 27.2 g glukoe - peritoneumska ultrafiltracija: 50-150 ml/h (po izmeni) 2.5% sadri 45.4 g glukoze - peritoneumska ultrafiltracija: 100-300 ml/h (po izmeni) 4.25% sadri 77.2 g glukoze - peritoneumska ultrafiltracija: 300-400 ml/h (po izmeni)

  Rastvor sa icodextrin-om (7.5% icodextrin)

  Koncentracija kalijuma: 0-4 mmol/l, Rastvori sa laktatom ili bikarbonat

  7.

  Trajanje dijalizne sesije

  Duina sesije zavisi od ciljne doze dijalize.

  Minimalna adekvtna doza akutne peritoneumske dijalize iznosi - std-Kt/V = 2.1

  Chionh CY, Ronco C, Finkelstein FO, Soni SS, Cruz DN. Acute peritoneal dialysis: what is the adequate dose for acute kidney injury? Nephrol Dial Transplant 2010: 10.1093/ndt/gfq178.

 • DOZA AKUTNE PERITONEUMSKE DIJALIZE

  STANDARDIZOVANI NEDELJNI Kt/V INDEKS

  Chionh CY, Ronco C, Finkelstein FO, Soni SS, Cruz DN. Acute peritoneal dialysis: what is the adequate dose for acute kidney injury? Nephrol Dial Transplant 2010: 10.1093/ndt/gfq178.

  Minimalna doza akutne peritoneumske dijalize iznosi: standardizovani nedeljni std-Kt/V ureja indeks = 2.1

  Standardizovani nedeljni Kt/V indeks omoguava poreenje efikasnosti

  peritoneumske dijalize i drugih modaliteta dijalize

  0.65

  HVPD

  IHD

  4.5

 • AKUTNA INTERMITENTNA PERITONEUMSKA DIJALIZA-AIPD

  R.Br.

  PROPISIVANJE AKUTNE INTERMITENTNE PERITONEUMSKE DIJALIZE

  1.

  Zapremina rastvora za PD

  2000 ml

  2.

  Vreme ulivanja

  10 min

  3.

  Vreme izmene (dwell time)

  4.

  Vreme izlivanja

  30 min

  20 min

  5.

  Trajanje ciklusa

  60 min

  6.

  Ukupan broj izmena po sesiji

  16-24

  7.

  Ukupno trajanje sesije

  16-24h

  8.

  Ukupnan volumen dijalizata po sesiji

  32-48 litara

  9.

  Stepen protoka dijalizata

  25-30 ml/min

  10.

  Rastvori za dijalizu/glukoza

  1.5%, 2.5%, 3.4%, 4.25%

  Passadakis PS, Oreopoulos DG. Peritoneal Dialysis in Patients with Acute Renal Failure. Adv Perit Dial 2007; 23(1): 7-16.

  Ansari N. Peritoneal Dialysis in Renal Replacement Therapy for Patients with Acute Kidney Injury. Int J Nephrol 2011: ID 739794.

  Burdman EA. Chakravarthi R. Peritoneal Dialysis in Acute Kidney Injury: Lessons Learned and Applied. Semin Dial 2011; 24(2): 149-56.

  NEDOSTACI:

  intermitentna priroda postupka klirens uremijskih toksina nije odgovarajui std-Kt/V indeks 2.1
 • KONTINUIRANA URAVNOTEENA PERITONEUMSKA DIJALIZA-CEPD

  R.Br.

  PROPISIVANJE AKUTNE KONTINUIRANE PERITONEUMSKE DIJALIZE-CEPD

  1.

  Zapremina rastvora za PD

  2000 ml

  2.

  Vreme ulivanja

  10 min

  3.

  Vreme izmene (dwell time)

  4.

  Vreme izlivanja

  90-210 min

  20 min

  5.

  Trajanje ciklusa

  120 min

  6.

  Ukupan broj izmena po sesiji

  6-12

  7.

  Ukupno trajanje sesije

  24h

  8.

  Ukupnan volumen dijalizata po sesiji

  12-24 litara

  9.

  Stepen protoka dijalizata

  25-30 ml/min

  10.

  Rastvori za dijalizu/glukoza

  1.5%, 2.5%, 3.4%, 4.25%

  Passadakis PS, Oreopoulos DG. Peritoneal Dialysis in Patients with Acute Renal Failure. Adv Perit Dial 2007; 23(1): 7-16.

  Ansari N. Peritoneal Dialysis in Renal Replacement Therapy for Patients with Acute Kidney Injury. Int J Nephrol 2011: ID 739794.

  Burdman EA. Chakravarthi R. Peritoneal Dialysis in Acute Kidney Injury: Lessons Learned and Applied. Semin Dial 2011; 24(2): 149-56.

  NEDOSTACI:

  klirens uremijskih toksina nije odgovarajui za bolesnike sa hiperkatabolizmom

 • AKUTNA TAJDL PERITONEUMSKA DIJALIZA-TPD

  R.Br.

  PROPISIVANJE TAJDL AKUTNE PERITONEUMSKE DIJALIZE

  1.

  Zapremina rastvora za PD/inicijalni volumen

  2000 ml

  2.

  Vreme ulivanja

  5 min

  3.

  Vreme izmene (dwell time)

  4.

  Vreme izlivanja

  10 min

  5 min

  5.

  Trajanje ciklusa

  20 min

  6.

  Ukupan broj izmena po sesiji

  36

  7.

  Ukupno trajanje sesije

  12h

  8.

  Ukupnan volumen dijalizata po sesiji

  36 litara

  9.

  Stepen protoka dijalizata

  36.5 ml/min

  10.

  Rastvori za dijalizu/glukoza

  1.5%, 2.5%, 3.4%, 4.25%

  Passadakis PS, Oreopoulos DG. Peritoneal Dialysis in Patients with Acute Renal Failure. Adv Perit Dial 2007; 23(1): 7-16.

  Ansari N. Peritoneal Dialysis in Renal Replacement Therapy for Patients with Acute Kidney Injury. Int J Nephrol 2011: ID 739794.

  Burdman EA. Chakravarthi R. Peritoneal Dialysis in Acute Kidney Injury: Lessons Learned and Applied. Semin Dial 2011; 24(2): 149-56.

  NEDOSTACI:

  potreban cikler povean gubitak proteina
 • POREENJE TPD I CEPD AKUTNE PERITONEUMSKE DIJALIZE

  Chitalia VC, Almeida AF, Rai H, Bapat M, Chitalia KV, Acharva VN, et al. Is peritoneal dialysis adequate for hypercatabolic acute renal failure in developing countries? Kidney Int 2002; 61: 747-57.

  KOMPONENETE DIJALIZE

  CEPD

  TPD

  Poetni volumen punjenja (ml)

  2000

  2000

  Volumen dijalizata po ciklusu (ml)

  2000

  675 (tajdl volumen)

  Vreme ulivanja (min)

  10

  Vreme izmene (min)

  210

  5

  10

  Vreme izlivanja (min)

  20

  Tajdl volumen (ml)

  /

  5

  675

  Rezervni volumen (ml)

  /

  1325

  Trajanje ciklusa (min)

  240

  Broj izmena po sesiji

  12

  20

  36

  Ukupno trajanje sesije (h)

  48

  Ukupni volumen dijalizata/sesija (l)

  26

  12

  26.3

  Protok dijalizata (ml/min)

  9

  36.5

 • VARIABLES

  Mean SD

  Range

  Mean SD

  Range

  P

  value

  Pre-dialysis BUN mg/dl

  78.80 8.30

  68-125

  77.96 22.10

  63-118

  0.67

  Post-dialysis BUN mg/dl

  50.84 11.30

  42-68

  64.71 12.40

  59-82

  0.04

  Pre-dialysis CR mg/dl

  8.16 2.73

  4.9-10.30

  7.79 2.49

  4.0-9.70

  0.62

  Post-dialysis CR mg/dl

  5.01 1.90

  4.2-7.9

  6.52 1.61

  4.6-8.0

  0.02

  Ccr mL/min

  9.94 2.93

  7.14-20.92

  6.74 1.63

  3.94-9.34

  0.01

  Ccr L/session/1.73m2

  9.79 1.13

  6.94-11.34

  7.40 1.21

  5.53-9.79

  0.031

  Ccr L/week/1.73m2

  68.5 4.43

  49.60-73.36

  58.85 2.57

  43.73-68.49

  0.035

  Cur mL/min

  19.85 1.95

  15.67-23.01

  10.63 2.62

  8.38-12.52

  0.001

  Kt/V (session)

  0.34 0.14

  0.18-0.50

  0.26 0.07

  0.12-0.39

  0.001

  Kt/V (week)

  2.43 0.87

  1.11-3.49

  1.80 0.32

  1.47-2.75

  0.001

  SRI Dialysate

  28.46 4.6

  41-57.9

  20.64 5.93

  14-36.45

  0.02

  SRI Kt/V

  21.06 4.03

  15.62-30.48

  15.53 5.45

  9.5-21.47

  0.02

  UF (ml/min)

  4.28 0.70

  3.01-5.8

  1.82 0.13

  0.80-2.0

  0.04

  UF (L/session)

  2.88 0.71

  1.89-4.14

  2.01 0.28

  0.38-2.44

  0.03

  Values of CEPD tabulated for 24hours for comparison

  POREENJE TPD I CEPD AKUTNE PERITONEUMSKE DIJALIZE

  Chitalia VC, Almeida AF, Rai H, Bapat M, Chitalia KV, Acharva VN, et al. Is peritoneal dialysis adequate for hypercatabolic acute renal failure in developing countries? Kidney Int 2002; 61(2): 747-57.

  TPD

  CEPD

 • POREENJE TPD I CEPD AKUTNE PERITONEUMSKE DIJALIZE

  Chitalia VC, Almeida AF, Rai H, Bapat M, Chitalia KV, Acharva VN, et al. Is peritoneal dialysis adequate for hypercatabolic acute renal failure in developing countries? Kidney Int 2002; 61(2): 747-57.

  VARIABLES

  Mean SD

  Range

  Mean SD

  Range

  P

  value

  Total protein loss g/session

  10.49 1.55

  5.16-16.25

  6.63 1.25

  4.92-10.38

  0.001

  Albumin loss g/session

  6.32 1.03

  3.18-12.23

  3.48 2.10

  1.65-9.30

  0.02

  Potassium clearance m/min

  24.56 5.8

  19-34.26

  16.81 4.6

  10.23-25

  0.01

  Phosphate clearance ml/min

  14.23 5.4

  8.21-30

  9.60 3.90

  5-15.23

  0.042

  Dextrose absorption g/session

  98.63 21.43

  56-158.14

  168.2723.80

  118-282

  0.0001

  Values of CEPD tabulated for 24hours for comparison

  TPD

  CEPD

  NEDOSTACI TPD:

  povean gubitak proteina
 • R.Br.

  KONTINUIRANA VISOKO-VOLUMENSKA PERITONEUMSKA DIJALIZA-HVPD

  1.

  Zapremina rastvora za PD

  2000 ml

  2.

  Vreme ulivanja

  10 min

  3.

  Vreme izmene (dwell time)

  4.

  Vreme izlivanja

  30-50 min

  20 min

  5.

  Trajanje ciklusa

  60-80 min

  6.

  Ukupan broj izmena po sesiji

  18-24

  7.

  Ukupno trajanje sesije

  24h

  8.

  Ukupnan volumen dijalizata po sesiji

  36-48 litara

  9.

  Stepen protoka dijalizata

  30-35 ml/min

  10.

  Rastvori za dijalizu/glukoza

  1.5%, 2.5%, 3.4%, 4.25%

  VISOKO-VOLUMENSKA PERITONEUMSKA DIJALIZA

  Gabriel DP, do Nascimento GVR, Caramori JT, Martim LC, Barretti P, Balbi AL. High volume peritoneal dialysis for acute renal failure. Perit Dial Int 2007; 27(3): 277-82.

  NEDOSTACI:

  kratko vreme zadravanja dijalizata za posledicu ima

  smanjen klirens uremijskih toksina srednje molekulske mase,

  ukljuujui i medijatore zapaljenja

  povean gubitak proteina povean rizik od infekcije
 • 118

  102

  69

  55a

  46

  42

  40

  39

  0.001

  6.2

  5.3

  4.3

  4.2

  4.1b

  4.1

  3.9

  3.9

  0.001

  15c

  19c

  23

  24

  24.2

  24.4

  25.1

  25.3

  0.001

  7.28c

  7.33c

  7.35

  7.37

  7.37

  7.39

  7.38

  7.38

  0.001

  5.9

  4.2

  3.8

  3.8

  3.9

  4.1

  4.2

  4.1

  0.06

  -

  1.9

  2.0

  2.0

  1.9

  1.9

  2.1

  2.3

  0.7

  VISOKO-VOLUMENSKA PERITONEUMSKA DIJALIZA

  Continuous Peritoneal Dialysis (CPD) Session Characteristics

  Dialysate fluid/cycle

  Inflow time

  Dwell time

  Outflow time

  Duration/cycle

  Total exchanges/session

  Gabriel DP, Do Nascimento GVR, Caramori JT, Martim LC, Barretti P, Balbi AL. High volume peritoneal dialysis for acute renal failure. Perit Dial Int 2007; 27(3): 277-82.

  Total duration of session

  Total dialysate volume/session

  Flow rate

  Glucose

  2000 ml

  10 minutes

  35-50 minutes

  20 minutes

  65-80 minutes

  18-22

  24h

  36-44 L

  25-30 mL/minute

  1.5-4.25%

  Session

  BUN (mg/dl)

  Creatinine (mg/dl)

  Bicarbonate (mEq/L)

  pH

  K (mEq/L)

  Ultrafiltration (L/24h)

  0

  (n=30)

  Parameters

  1

  (n=30)

  2

  (n=30)

  3

  (n=28)

  4

  (n=24)

  5

  (n=21)

  6

  (n=18)

  7

  (n=14)

  P

  Significantly different from session 0,1, and 2.

  Significantly different from session 0,1,2 and 3.

  Significantly different from other session.

 • VISOKO-VOLUMENSKA PERITONEUMSKA DIJALIZA

  VARIABLE

  Creatinine clearance/session

  Urea nitrogen clearance/session

  Prescribed Kt/V (per session/weekly)

  Delivered Kt/V (per session/weekly)

  Normalized creatinine clearance

  Solute reduction index

  Gabriel DP, Do Nascimento GVR, Caramori JT, Martim LC, Barretti P, Balbi AL. High volume peritoneal dialysis for acute renal failure. Perit Dial Int 2007; 27(3): 277-82.

  Median SD

  15.8 4.16 ml/minute

  17.3 5.01 ml/minute

  0.65/4.5

  0.55 0.12/3.85 0.62

  110.6 22.5 L/week/1.73m2

  41 9.9

 • CARACTERISTICS

  CPD/HVPD

  DAILY HD

  P VALUE

  Patients (n)

  60

  60

  Male sex (%)

  72

  66

  0.52

  Age (years)

  64.2 19.8

  62.5 21.2

  0.30

  Volemia (L)

  34.9 10.1

  35.8 9.2

  0.81

  Diureza (mL)

  280 (42.5-795)

  278 (77.5-425)

  0.79

  Oliguria (%)

  54

  58.6

  0.73

  ATNISS

  0.69 (0.6-0.78)

  0.68 (0.42-0.77)

  0.52

  ICU (%)

  73.3

  81.7

  0.38

  APACHE II

  26.9 8.9

  24.1 8.2

  0.13

  Mechanical ventilation (%)

  68

  75

  0.54

  Hemodynamically unstable (%)

  61

  63

  0.84

  N session

  5.5 (4-9.5)

  7.5 (5-14)

  0.022

  BUN before (mg/dl)

  116.4 33.6

  112.6 36.8

  0.78

  Creatinine before (mg/dl)

  5.85 1.9

  5.95 1.4

  0.71

  Sepsis

  42

  47

  0.71

  Cardiopathy

  25

  22

  0.58

  Post surgery

  11

  16

  0.55

  Indications for dialysis (%)

  Uremia/azotemia

  61

  63

  0.73

  Hypervolemia/azotemia

  19

  18

  0.81

  POREENJE CPD/HVPD I SVAKODNEVNE HEMODIJALIZE

  Gabriel DP, Caramori JT, Martin LC, Barretti P, Balbi AL. Continuous peritoneal dialysis compared with daily hemodialysis in patients with acute kidney injury. Perit Dial Int 2009; 29(Suppl 2): 62-71.

 • CARACTERISTICS

  CPD/HVPD

  DAILY HD

  P VALUE

  Kt/V per session

  Prescribed

  0.65

  1.2

  Delivered

  0.53

  0.79

  0.01

  Kt/V weekly

  Prescribed

  4.5

  7.2

  Delivered

  3.51

  4.8

  0.01

  UF (L/session)

  2.1 0.7

  2.4 0.72

  0.39

  CARACTERISTICS

  CPD/HVPD

  DAILY HD

  P VALUE

  Complications

  Infectious

  18

  8.5

  0.21

  Mechanical

  5

  13

  0.13

  Outcome (% total)

  Mortality rate

  58

  53

  0.48

  Recovery

  28

  35

  0.84

  No recovery

  7

  10

  0.45

  POREENJE HVPD I SVAKODNEVNE HEMODIJALIZE

  Gabriel DP, Caramori JT, Martin LC, Barretti P, Balbi AL. Continuous peritoneal dialysis compared with daily hemodialysis in patients with acute kidney injury. Perit Dial Int 2009; 29(Suppl 2): 62-71.

  NEDOSTACI:

  mali stepen ultrafiltracije povean rizik od infekcije
 • VISOKO-VOLUMENSKA AKUTNA PERITONEUMSKA DIJALIZA

  Gabriel DP, do Nascimento GVR, Caramori JT, Martim LC, Barretti P, Balbi AL. High

  volume peritoneal dialysis for acute renal failure. Perit Dial Int 2007; 27(3): 277-82.

  R.Br.

  PARAMETRI ADEKVATNOSTI CPD U LEENJU AKUTNOG OTEENJA BUBREGA

  1.

  Klirens kreatinina po sesiji

  15.8 4.16 ml/min

  2.

  Klirens ureje po sesiji

  17.3 5.01 ml/min

  3.

  Propisani Kt/V po sesiji

  4.

  Propisani nedeljni Kt/V indeks

  0.65

  4.5

  5.

  Ostvareni Kt/V indeks po sesiji

  0.55 0.12

  6.

  Ostvareni nedeljni Kt/V indeks

  3.85 0.62

  7.

  Nedeljni klirens kreatinina

  110.6 22.5 l/nedeljno/1.73m2

  8.

  Solute reduction index-SRI

  41.0 9.9

  Kontinuirana visoko-volumenska peritoneumska dijaliza je dobra alternativa za svakodnevnu hemodijalizu i kontinuirane modalitete dijalize kod bolesnika sa akutnim oteenjem bubrega u jedinicama intenzivnog leenja

  Gabriel DP, Caramori JT, Martin LC, Barretti P, Balbi AL. Continuous peritoneal dialysis compared with daily hemodialysis in patients with acute kidney injury. Perit Dial Int

  2009; 29(Suppl 2): 62-71.

  George J, Varma S, Kumar S, Thomas J, Gopi S, Pisharody R. Comparing continuous venovenuous hemodiafiltration and peritoneal dialysis in critically ill patients with

  acute kidney injury: a pilot study. Perit Dial Int 2011; 31(4): 422-9.

 • R.Br.

  KONTINUIRANA PROTONA PERITONEUMSKA DIJALIZA-CFPD

  1.

  Protok dijalizata

  kontinuiran

  2.

  Stepen protoka dijalizata

  300 ml/min

  3.

  Ukupno trajanje sesije

  4.

  Koliina dijalizata za jednu sesiju

  8-12 h

  70-96 litara

  5.

  Klirens ureje

  50-60 min/min

  6.

  Nedeljni broj sesija

  6

  7.

  Std-Kt/V ureja indeks

  3.6

  KONTINUIRANA PROTONA PERITONEUMSKA DIJALIZA

  NEDOSTACI:

  dva peritoneumska pristupa: in flow/out flow velika koliina rastvora za peritoneumsku dijalizu potreban dvolumenski kateter sa malom recirkulacijom nemogunost merenja intraperitoneumskog volumena u real time

  Ansari N. Peritoneal Dialysis in Renal Replacement Therapy for Patients with

  Acute Kidney Injury. Int J Nephrol 2011: ID 739794.

  Burdman EA. Chakravarthi R. Peritoneal Dialysis in Acute Kidney Injury:Lessons Learned and Applied. Semin Dial 2011; 24(2): 149-56.

  Amerling R, Glezerman I, Savransky E, Dubrov A, Ronco C. Continuous Flow Peritoneal Dialysis: Principles and Applications.Semin Dial 2003;16(4): 335-40.

 • MODALITETI AKUTNE PERITONEUMSKE DIJALIZE

  PARAMETRI

  MODALITETI DIJALIZE

  AIPD

  CAPD

  CEPD

  TPD

  HVPD

  CFPD

  24h/3xned.

  24h

  24h

  8-10h

  24h

  8-10h

  Duina sesije

  2.0 l

  2.0 l

  2.0 l

  1.0 l

  2.0 l

  Volumen izmene

  10 min

  10 min

  10 min

  5 min

  10 min

  Kontinuirani

  protok dijalizata

  Qd = 100-300 ml/min

  Vreme ulivanja

  30 min

  300 min

  30 min

  10 min

  30 min

  Vreme izmene

  20 min

  20 min

  20 min

  5 min

  20 min

  Vreme izlivanja

  16-24

  4

  4-12

  24-30

  18-24

  Broj izmena

  4-6

  8

  8-24

  24-30

  36-48

  Ukupni volumen (l)

  70-96

  8-12

  15

  15-20

  20-30

  30-40

  Klirens ureje (ml/min)

  50-60

  2.1

  2.1

  2.1-2.4

  2.4-3.2

  3.8-4.5

  Std-Kt/V indeks

  4.0-6.0

  AIPD - akutna intermitentna peritoneumska dijaliza

  CAPD - kontinuirana ambulatorna peritoneumska dijaliza

  CEPD - kontinuirana uravnoteena peritoneumska dijaliza

  TDP - tajdl peritoneumska dijaliza

  HVPD - visoko-volumenska peritoneumska dijaliza

  CFPD - kontinuirana protona peritoneumska dijaliza

  Ansari N. Peritoneal Dialysis in Renal Replacement Therapy for Patients

  with Acute Kidney Injury. Int J Nephrol 2011: ID 739794.

  Burdman EA. Chakravarthi R. Peritoneal Dialysis in Acute Kidney Injury: Lessons Learned and Applied. Semin Dial 2011; 24(2): 149-56.

  Amerling R, Glezerman I, Savransky E, Dubrov A, Ronco C. Continuous Flow Peritoneal Dialysis:Principles and Applications.Semin Dial 2003;16(4):335-40.

 • Stvaranje

  ROS-a

  Aktivacija proteaza

  Stvaranje citokina:

  IL1, IL6, TNF

  Aktivacija elija:

  neutrofili, makrofagi,

  trombociti, endotelne elije

  Aktivacija puta komplementa i koagulacije

  SEPSA I AKUTNO OTEENJE BUBREGA

  Chelazi C, Villa G, De Gaudio AR. Cardiorenal Syndromes and Sepsis.

  Int J Nephrol 2011: ID 652967.

  INFEKCIJA/MIKROBIOLOKI DOGAAJ

  Endotoksin-LPS

  Proinflamatorni status

  Antiinflamatorni status

  Oteena

  hemotaksa

  Smanjena funkcija imunskog sistema

  Apoptoza

  limfocita

  Loa fagocitoza

  Povean nivo IL10

  Poremeaj funkcije mitohondrija/apoptoza elija

  i poremeaj funkcije endotela, oteenje

  vaskularnog tonusa, tromboza, oligurija

  AKI

 • TEHNIKE IENJA KRVI BOLESNIKA U JEDINICAMA INTENZIVNOG LEENJA

  Tehnike za ienje krvi kod bolesnika u

  jedinicama intenzivnog leenja - BPCC

  Insuficijencija jetre

  Sepsa

  Afereza

  Adsorpcija

  Difuzija/konvekcija

  HVHF - visoko-volumenska hemofiltracija (kontinuirana: 35-80 ml/kg/h u toku 24h; pulsna: 100-120 ml/kg/h u toku 4-8h)

  PMMA-CHDF - kontinuirana veno-venska hemodijafiltracija sa polymethyl methacrylate membrane hemofilter (35 ml/kg/h)

  Kawanishi H. Terminology and Classification of Blood Purification in Critical Care in Japan. Indications

  for Blood Purifications in Critical Care. In: Acute Blood Purification. Suzuki H, Hirisawa H (eds).

  Contrib Nephrol. Basel, Karger, 2010, vol. 166, pp 11-20.

  Direktna perfuzija (adsorbent: PMX, charocal)

  Adsorpcija u membrani filtera

  (PMMA-CHDF, PAN, PEPA)

  Visoka doza

  konvencionalna

  doza

  Bubrena insuficijencija

  AKI

  CVVHF-HVHF

  35-80 ml/kg/h, 24h

  PMMA-CHDF

  CVVHF-HVHF

 • STRATEGIJA LEENJA BOLESNIKA SA TEKOM SEPSOM

  Infekcija

  FUT - Nafamostata Mesilate, FOY - Gabexate Mesilate

  PMMA-CHDF - kontinuirana veno-venska hemodijafiltracija

  sa polymethyl methacrylate membrane hemofilter

  Hirasawa H. Indications for Blood Purifications in Critical Care. In: Acute Blood Purification.

  Suzuki H, Hirisawa H (eds). Contrib Nephrol. Basel, Karger, 2010, vol. 166, pp 21-30.

  Teka sepsa/septiki ok

  Hipercitokinemija

  Monitoring IL6

  Analiza genetskog

  polimorfizma

  HRV analiza

  PMMA-CHDF

  Dvostruka

  PMMA-CHDF

  Holinergiki agensi

  Hemodinamski monitoring

  Laktat, ScvO2, Hb, MAP, CVP

  PMMA-CHDF

  EGDT

  DIK

  Hiperglikemija

  Monitoring:

  Tr, FDP,ATIII

  Monitoring:

  glikemije

  intenzivna

  Insulinska Th

  FOY/FUT

  AT III

  Multipla organska insuficijencija

  Dysoxia

  HIPERCITOKINEMIJA: koncentracija IL6 1000 pg/ml

 • FAKTORI POVEZANI SA DIJALIZOM

  Volumen dijalizata Osmotski/onkotski agensi: dekstroza (1.5%, 2.5%, 4.25%) icodextrin (7.5% icodextrine) kombinacija (2.61%glucose+6.8%icodextrin) Trajanje izmena:brze izmene sa dekstrozomspore izmene sa icodextrin-om

  FAKTORI POVEZANI SA BOLESNIKOM

  transportne karakteristike peritoneuma

  AKUTNA PERITONEUMSKA DIJALIZA

  Faktori koji utiu na ultrafiltraciju

  PREOPTEREENJE VOLUMENOM-AKUTNO OTEENJE BUBREGA

  Freida P, Galach M, Filho JCD, Werynski A, Lindholm B. Combination of crystalloid (glucose) and colloid (icodextrin) osmotic agents markedly enhances peritoneal fluid solute transport during the long PD dwell. Perit Dial Int 2007; 27(3): 267-76.

  Yerram P, Karuparthi PR, Misra M. Fluid overload and acute kidney injury. Hemodialysis Int 2010; 14(4): 348-54.

  Mehrotra R, Kathuria P. Place of peritoneal dialysis in the management of treatment-resistant congestive heart failure. Kidney Int 2006; 70(Suppl 103): 67-71.

 • RASTVOR ZA PERITONEUMSKU DIJALIZU-KONCENTRACIJA GLUKOZE

  Ansari N. Peritoneal Dialysis in Renal Replacement Therapy for Patients

  with Acute Kidney Injury. Int J Nephrol 2011: ID 739794.

  Glukoza (monohydrate)

  % (g/dl)

  Osmolalnost fluida

  mOsm/l

  Volumen ultrafiltrata

  ml/h/po izmeni

  1.5 g/dl

  346 mOsm/l

  50-150 ml/h

  2.5 g/dl

  396 mOsm/l

  100-300 ml/h

  4.25 g/dl

  485 mOsm/l

  300-400 ml/h

 • PERITONEUMSKA DIJALIZA - KONGESTIVNA SRANA SLABOST

  Mehrotra R, Kathuria P. Place of peritoneal dialysis in the management of treatment-resistant congestive heart failure. Kidney Int 2006; 70(Suppl 103): 67-71.

  MODALITETI PERITONEUMSKE DIJALIZE - KONGESTIVNA SRANA SLABOST

  I. INTERMITENTNA PERITONEUMSKA DIJALIZA

  Health-care provider departmentSelf-care

  II. KONTINUIRANA AMBULATORNA PERITONEUMSKA DIJALIZA-CAPD

  III. AUTOMATSKA PERITONEUMSKA DIJALIZA

  IV. POJEDINANA NONA IZMENA SA ICODEXTRIN-om

 • CVVH

  UF

  Qb = 100-200 ml/min

  Qf = 2-8 ml/min, K = 15-45l/24h

  R

  UF

  Qb = 100 ml/min, Qf = 2-8 ml/min

  SCUF

  D

  Qb = 100-200 ml/min

  Qf = 2-4 ml/min

  Qd = 10-30 ml/min, K = 15-45l/24h

  CVVHD

  D

  Qb = 100-200 ml/min

  Qf = 10-30 ml/min

  Qd = 10-30 ml/min, K = 20-50l/24h

  CVVHDF

  UF + D

  R

  KONTINUIRANI MODALITETI DIJALIZNE TERAPIJE - CRRT

  KONTINUIRANI MODALITETI DIJALIZNE TERAPIJE - CRRT

 • ZAKLJUAK

  akutno oteenje bubrega je nezavisan faktor rizika za razvoj nepovoljnog ishoda kod

  bolesnika u jedinicama intenzivnog leenja

  stopa smrtnosti bolesnika u jedinicama intenzivnog leenje je visoka i iznosi 50-80% rano izdvajanje bolesnika koji imaju povean rizik za razvoj akutnog oteenja bubrega pravovremena primena strategije za spreavanje razvoja akutnog oteenja bubrega optimizacija hemodinamskog statusa i izbegavanje nefrotoksinih agenasa primena odgovarajueg leenja u zavisnosti od primarnog uzroka akutnog oteenja bubrega individualizacija modaliteta dijalizne terapije kod bolesnika sa akutnim oteenjem bubrega akutna peritoneumska dijaliza je indikovana u pedijatrisjkoj populaciji, kod bolesnika sa

  insuficijencijom jednog sistema organa i kod bolesnika koji boluju od hronine kongestivne

  srane slabosti

  kontinuirana visoko-volumenska peritoneumska dijaliza je dobra alternativa za svakodnevnu

  hemodijalizu i kontinuirane modalitete dijalize, kod bolesnika u jedinicama intenzivnog leenja

  sa akutnim oteenjem bubrega, blagim i umerenim hiperkatabolizmom

  kod bolesnika sa tekom sepsom/septikim okom, sa insuficijencijom vie sistema organa, sa

  hipervolemijom, hipercitokinemijom i izraenim hiperkatabolizmom indikovani su kontinuirani

  modaliteti dijalize-CRRT

  smanjenje morbiditeta i mortaliteta, i smanjenje trokova leenja bolesnika sa akutnim

  oteenjem bubrega