9. harmonik hareketmuratbeken.com.tr/.../uploads/2018/11/fizik1-09-harmonik.pdf1 9. harmonİk...

of 69 /69
1 9. HARMONK HAREKET 9.1 Basit Harmonik Hareket 9.2 Sarka Hareketi 9.3 Snümlü Harmonik Hareket 9.4 Zorlamal Harmonik Hareket Rezonans Daha iyi sonu almak iin, Adobe Reader programn Tam Ekran modunda al‡trnz. Sayfa evirmek/A‡a§sn grmek iin, farenin sol/sa§ tu‡larn veya PageUp/PageDown tu‡larn kullannz. niversiteler in FZK I 9. HARMONK HAREKET 1 / 19

Author: others

Post on 01-Jan-2020

13 views

Category:

Documents


0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Page 1: 9. HARMONIK HAREKETmuratbeken.com.tr/.../uploads/2018/11/fizik1-09-harmonik.pdf1 9. HARMONİK HAREKET 9.1 Basit Harmonik Hareket 9.2 Sarkaç Hareketi 9.3 Sönümlü Harmonik Hareket

1 9. HARMONİK HAREKET9.1 Basit Harmonik Hareket9.2 Sarkaç Hareketi9.3 Sönümlü Harmonik Hareket9.4 Zorlamalı Harmonik Hareket – Rezonans

Daha iyi sonuç almak için, Adobe Reader programını Tam Ekran modunda çalıştırınız.Sayfa çevirmek/Aşağısını görmek için, farenin sol/sağ tuşlarını veya PageUp/PageDown tuşlarını kullanınız.

Üniversiteler İçin FİZİK I 9. HARMONİK HAREKET 1 / 19

Page 2: 9. HARMONIK HAREKETmuratbeken.com.tr/.../uploads/2018/11/fizik1-09-harmonik.pdf1 9. HARMONİK HAREKET 9.1 Basit Harmonik Hareket 9.2 Sarkaç Hareketi 9.3 Sönümlü Harmonik Hareket

9.1 BASİT HARMONİK HAREKET

Belirli zaman aralığında kendini tekrarlayan hareket.

(Salıncak, sarkaç, saz telinin titreşimi, kalp atışı, med-cezir olayı . . . ) H

• Bir yaya bağlı kütlenin titreşim hareketi: H

Yay x kadar uzamış iken, yay kuvveti F = −kxiçin Newton yasası:

F = ma

−kx = md2xdt2 = mx′′

x′′ +km

x = 0 H

Bu ifadeye titreşim hareketinin diferansiyel denklemi denir.

Bunun çözümü olan x = x(t) fonksiyonu hareketi belirlemiş olur.

Üniversiteler İçin FİZİK I 9. HARMONİK HAREKET 2 / 19

Page 3: 9. HARMONIK HAREKETmuratbeken.com.tr/.../uploads/2018/11/fizik1-09-harmonik.pdf1 9. HARMONİK HAREKET 9.1 Basit Harmonik Hareket 9.2 Sarkaç Hareketi 9.3 Sönümlü Harmonik Hareket

9.1 BASİT HARMONİK HAREKET

Belirli zaman aralığında kendini tekrarlayan hareket.

(Salıncak, sarkaç, saz telinin titreşimi, kalp atışı, med-cezir olayı . . . ) H

• Bir yaya bağlı kütlenin titreşim hareketi: H

Yay x kadar uzamış iken, yay kuvveti F = −kxiçin Newton yasası:

F = ma

−kx = md2xdt2 = mx′′

x′′ +km

x = 0 H

Bu ifadeye titreşim hareketinin diferansiyel denklemi denir.

Bunun çözümü olan x = x(t) fonksiyonu hareketi belirlemiş olur.

Üniversiteler İçin FİZİK I 9. HARMONİK HAREKET 2 / 19

Page 4: 9. HARMONIK HAREKETmuratbeken.com.tr/.../uploads/2018/11/fizik1-09-harmonik.pdf1 9. HARMONİK HAREKET 9.1 Basit Harmonik Hareket 9.2 Sarkaç Hareketi 9.3 Sönümlü Harmonik Hareket

9.1 BASİT HARMONİK HAREKET

Belirli zaman aralığında kendini tekrarlayan hareket.

(Salıncak, sarkaç, saz telinin titreşimi, kalp atışı, med-cezir olayı . . . ) H

• Bir yaya bağlı kütlenin titreşim hareketi: H

Yay x kadar uzamış iken, yay kuvveti F = −kxiçin Newton yasası:

F = ma

−kx = md2xdt2 = mx′′

x′′ +km

x = 0 H

Bu ifadeye titreşim hareketinin diferansiyel denklemi denir.

Bunun çözümü olan x = x(t) fonksiyonu hareketi belirlemiş olur.

Üniversiteler İçin FİZİK I 9. HARMONİK HAREKET 2 / 19

Page 5: 9. HARMONIK HAREKETmuratbeken.com.tr/.../uploads/2018/11/fizik1-09-harmonik.pdf1 9. HARMONİK HAREKET 9.1 Basit Harmonik Hareket 9.2 Sarkaç Hareketi 9.3 Sönümlü Harmonik Hareket

9.1 BASİT HARMONİK HAREKET

Belirli zaman aralığında kendini tekrarlayan hareket.

(Salıncak, sarkaç, saz telinin titreşimi, kalp atışı, med-cezir olayı . . . ) H

• Bir yaya bağlı kütlenin titreşim hareketi: H

Yay x kadar uzamış iken, yay kuvveti F = −kxiçin Newton yasası:

F = ma

−kx = md2xdt2 = mx′′

x′′ +km

x = 0 H

Bu ifadeye titreşim hareketinin diferansiyel denklemi denir.

Bunun çözümü olan x = x(t) fonksiyonu hareketi belirlemiş olur.

Üniversiteler İçin FİZİK I 9. HARMONİK HAREKET 2 / 19

Page 6: 9. HARMONIK HAREKETmuratbeken.com.tr/.../uploads/2018/11/fizik1-09-harmonik.pdf1 9. HARMONİK HAREKET 9.1 Basit Harmonik Hareket 9.2 Sarkaç Hareketi 9.3 Sönümlü Harmonik Hareket

x′′ +km

x = 0 veya x′′ = −km

x

Çözüm: Hangi fonksiyonun 2. türevi kendisinin negati�yle orantılıdır? H

Cevap :

Sinüs ve kosinüs fonksiyonları:

x = A sinωt

veya

x = A cosωt

(A ve ω birer sabit)

Üniversiteler İçin FİZİK I 9. HARMONİK HAREKET 3 / 19

Page 7: 9. HARMONIK HAREKETmuratbeken.com.tr/.../uploads/2018/11/fizik1-09-harmonik.pdf1 9. HARMONİK HAREKET 9.1 Basit Harmonik Hareket 9.2 Sarkaç Hareketi 9.3 Sönümlü Harmonik Hareket

x′′ +km

x = 0 veya x′′ = −km

x

Çözüm: Hangi fonksiyonun 2. türevi kendisinin negati�yle orantılıdır? H

Cevap :

Sinüs ve kosinüs fonksiyonları:

x = A sinωt

veya

x = A cosωt

(A ve ω birer sabit)

Üniversiteler İçin FİZİK I 9. HARMONİK HAREKET 3 / 19

Page 8: 9. HARMONIK HAREKETmuratbeken.com.tr/.../uploads/2018/11/fizik1-09-harmonik.pdf1 9. HARMONİK HAREKET 9.1 Basit Harmonik Hareket 9.2 Sarkaç Hareketi 9.3 Sönümlü Harmonik Hareket

Bu çözümlerden birini deneyelim:

x = A sinωtx′ = −ωA sinωtx′′ = −ω2A cosωt H

Bu x ve x′′ ifadeleri denklemde yerine konulur:

−ω2A cosωt +km

A cosωt = 0[− ω2 +

km

]A cosωt = 0 H

Bu eşitliğin her t anında doğru olabilmesi için parantez içindeki ifade sıfırolmalıdır. [

− ω2 +km

]= 0

Üniversiteler İçin FİZİK I 9. HARMONİK HAREKET 4 / 19

Page 9: 9. HARMONIK HAREKETmuratbeken.com.tr/.../uploads/2018/11/fizik1-09-harmonik.pdf1 9. HARMONİK HAREKET 9.1 Basit Harmonik Hareket 9.2 Sarkaç Hareketi 9.3 Sönümlü Harmonik Hareket

Bu çözümlerden birini deneyelim:

x = A sinωtx′ = −ωA sinωtx′′ = −ω2A cosωt H

Bu x ve x′′ ifadeleri denklemde yerine konulur:

−ω2A cosωt +km

A cosωt = 0[− ω2 +

km

]A cosωt = 0 H

Bu eşitliğin her t anında doğru olabilmesi için parantez içindeki ifade sıfırolmalıdır. [

− ω2 +km

]= 0

Üniversiteler İçin FİZİK I 9. HARMONİK HAREKET 4 / 19

Page 10: 9. HARMONIK HAREKETmuratbeken.com.tr/.../uploads/2018/11/fizik1-09-harmonik.pdf1 9. HARMONİK HAREKET 9.1 Basit Harmonik Hareket 9.2 Sarkaç Hareketi 9.3 Sönümlü Harmonik Hareket

Bu çözümlerden birini deneyelim:

x = A sinωtx′ = −ωA sinωtx′′ = −ω2A cosωt H

Bu x ve x′′ ifadeleri denklemde yerine konulur:

−ω2A cosωt +km

A cosωt = 0[− ω2 +

km

]A cosωt = 0 H

Bu eşitliğin her t anında doğru olabilmesi için parantez içindeki ifade sıfırolmalıdır. [

− ω2 +km

]= 0

Üniversiteler İçin FİZİK I 9. HARMONİK HAREKET 4 / 19

Page 11: 9. HARMONIK HAREKETmuratbeken.com.tr/.../uploads/2018/11/fizik1-09-harmonik.pdf1 9. HARMONİK HAREKET 9.1 Basit Harmonik Hareket 9.2 Sarkaç Hareketi 9.3 Sönümlü Harmonik Hareket

Buradan ω sabiti, kütle ve yay sabiti cinsinden bulunmuş olur:

ω =

√km

(açısal frekans)

H

Genlik (A ):

Kosinüs/sinüs fonksiyonu [−1,+1] aralığında değişir.x konumu da [−A,+A] aralığında değişecektir.

Maksimum uzamanın mutlak değeri olan bu A niceliğine genlik denir. H

x = A cosωt (basit harmonik hareket)

Zamana göre kosinüs/sinüs fonksiyonu olan bu harekete basit harmonikhareket (veya, sinüsel hareket) denir.

Üniversiteler İçin FİZİK I 9. HARMONİK HAREKET 5 / 19

Page 12: 9. HARMONIK HAREKETmuratbeken.com.tr/.../uploads/2018/11/fizik1-09-harmonik.pdf1 9. HARMONİK HAREKET 9.1 Basit Harmonik Hareket 9.2 Sarkaç Hareketi 9.3 Sönümlü Harmonik Hareket

Buradan ω sabiti, kütle ve yay sabiti cinsinden bulunmuş olur:

ω =

√km

(açısal frekans)

H

Genlik (A ):

Kosinüs/sinüs fonksiyonu [−1,+1] aralığında değişir.x konumu da [−A,+A] aralığında değişecektir.

Maksimum uzamanın mutlak değeri olan bu A niceliğine genlik denir. H

x = A cosωt (basit harmonik hareket)

Zamana göre kosinüs/sinüs fonksiyonu olan bu harekete basit harmonikhareket (veya, sinüsel hareket) denir.

Üniversiteler İçin FİZİK I 9. HARMONİK HAREKET 5 / 19

Page 13: 9. HARMONIK HAREKETmuratbeken.com.tr/.../uploads/2018/11/fizik1-09-harmonik.pdf1 9. HARMONİK HAREKET 9.1 Basit Harmonik Hareket 9.2 Sarkaç Hareketi 9.3 Sönümlü Harmonik Hareket

Buradan ω sabiti, kütle ve yay sabiti cinsinden bulunmuş olur:

ω =

√km

(açısal frekans)

H

Genlik (A ):

Kosinüs/sinüs fonksiyonu [−1,+1] aralığında değişir.x konumu da [−A,+A] aralığında değişecektir.

Maksimum uzamanın mutlak değeri olan bu A niceliğine genlik denir. H

x = A cosωt (basit harmonik hareket)

Zamana göre kosinüs/sinüs fonksiyonu olan bu harekete basit harmonikhareket (veya, sinüsel hareket) denir.

Üniversiteler İçin FİZİK I 9. HARMONİK HAREKET 5 / 19

Page 14: 9. HARMONIK HAREKETmuratbeken.com.tr/.../uploads/2018/11/fizik1-09-harmonik.pdf1 9. HARMONİK HAREKET 9.1 Basit Harmonik Hareket 9.2 Sarkaç Hareketi 9.3 Sönümlü Harmonik Hareket

Periyot (T ):Titreşim hareketinin kendini tekrar ettiği zaman aralığı. H

H

x = A cosωt

Öyle bir T zamanı geçmelidir ki cisimtekrar aynı x konumundan geçsin: H

x(t + T ) = x(t)

A cosω(t + T ) = A cosωtcosω(t + T ) = cosωt

Kosinüs fonksiyonu 2π kadar sonra kendinitekrar eder:

ω(t + T ) − ωt = 2π H

T =2πω

(periyot)

Üniversiteler İçin FİZİK I 9. HARMONİK HAREKET 6 / 19

Page 15: 9. HARMONIK HAREKETmuratbeken.com.tr/.../uploads/2018/11/fizik1-09-harmonik.pdf1 9. HARMONİK HAREKET 9.1 Basit Harmonik Hareket 9.2 Sarkaç Hareketi 9.3 Sönümlü Harmonik Hareket

Periyot (T ):Titreşim hareketinin kendini tekrar ettiği zaman aralığı. H

H

x = A cosωt

Öyle bir T zamanı geçmelidir ki cisimtekrar aynı x konumundan geçsin: H

x(t + T ) = x(t)

A cosω(t + T ) = A cosωtcosω(t + T ) = cosωt

Kosinüs fonksiyonu 2π kadar sonra kendinitekrar eder:

ω(t + T ) − ωt = 2π H

T =2πω

(periyot)

Üniversiteler İçin FİZİK I 9. HARMONİK HAREKET 6 / 19

Page 16: 9. HARMONIK HAREKETmuratbeken.com.tr/.../uploads/2018/11/fizik1-09-harmonik.pdf1 9. HARMONİK HAREKET 9.1 Basit Harmonik Hareket 9.2 Sarkaç Hareketi 9.3 Sönümlü Harmonik Hareket

Periyot (T ):Titreşim hareketinin kendini tekrar ettiği zaman aralığı. H

H

x = A cosωt

Öyle bir T zamanı geçmelidir ki cisimtekrar aynı x konumundan geçsin: H

x(t + T ) = x(t)

A cosω(t + T ) = A cosωtcosω(t + T ) = cosωt

Kosinüs fonksiyonu 2π kadar sonra kendinitekrar eder:

ω(t + T ) − ωt = 2π H

T =2πω

(periyot)

Üniversiteler İçin FİZİK I 9. HARMONİK HAREKET 6 / 19

Page 17: 9. HARMONIK HAREKETmuratbeken.com.tr/.../uploads/2018/11/fizik1-09-harmonik.pdf1 9. HARMONİK HAREKET 9.1 Basit Harmonik Hareket 9.2 Sarkaç Hareketi 9.3 Sönümlü Harmonik Hareket

Periyot (T ):Titreşim hareketinin kendini tekrar ettiği zaman aralığı. H

H

x = A cosωt

Öyle bir T zamanı geçmelidir ki cisimtekrar aynı x konumundan geçsin: H

x(t + T ) = x(t)

A cosω(t + T ) = A cosωtcosω(t + T ) = cosωt

Kosinüs fonksiyonu 2π kadar sonra kendinitekrar eder:

ω(t + T ) − ωt = 2π H

T =2πω

(periyot)

Üniversiteler İçin FİZİK I 9. HARMONİK HAREKET 6 / 19

Page 18: 9. HARMONIK HAREKETmuratbeken.com.tr/.../uploads/2018/11/fizik1-09-harmonik.pdf1 9. HARMONİK HAREKET 9.1 Basit Harmonik Hareket 9.2 Sarkaç Hareketi 9.3 Sönümlü Harmonik Hareket

Periyot (T ):Titreşim hareketinin kendini tekrar ettiği zaman aralığı. H

H

x = A cosωt

Öyle bir T zamanı geçmelidir ki cisimtekrar aynı x konumundan geçsin: H

x(t + T ) = x(t)

A cosω(t + T ) = A cosωtcosω(t + T ) = cosωt

Kosinüs fonksiyonu 2π kadar sonra kendinitekrar eder:

ω(t + T ) − ωt = 2π H

T =2πω

(periyot)

Üniversiteler İçin FİZİK I 9. HARMONİK HAREKET 6 / 19

Page 19: 9. HARMONIK HAREKETmuratbeken.com.tr/.../uploads/2018/11/fizik1-09-harmonik.pdf1 9. HARMONİK HAREKET 9.1 Basit Harmonik Hareket 9.2 Sarkaç Hareketi 9.3 Sönümlü Harmonik Hareket

Frekans (f ):

Birim zaman aralığındaki tam salınım sayısı. H

Buna göre, frekans periyodun tersidir:

f =1T=ω

2π(frekans)

H

Yay-kütle sistemi için ω =√k/m olduğundan:

T = 2π√

mk

ve f =1

√km

Üniversiteler İçin FİZİK I 9. HARMONİK HAREKET 7 / 19

Page 20: 9. HARMONIK HAREKETmuratbeken.com.tr/.../uploads/2018/11/fizik1-09-harmonik.pdf1 9. HARMONİK HAREKET 9.1 Basit Harmonik Hareket 9.2 Sarkaç Hareketi 9.3 Sönümlü Harmonik Hareket

Frekans (f ):

Birim zaman aralığındaki tam salınım sayısı. H

Buna göre, frekans periyodun tersidir:

f =1T=ω

2π(frekans)

H

Yay-kütle sistemi için ω =√k/m olduğundan:

T = 2π√

mk

ve f =1

√km

Üniversiteler İçin FİZİK I 9. HARMONİK HAREKET 7 / 19

Page 21: 9. HARMONIK HAREKETmuratbeken.com.tr/.../uploads/2018/11/fizik1-09-harmonik.pdf1 9. HARMONİK HAREKET 9.1 Basit Harmonik Hareket 9.2 Sarkaç Hareketi 9.3 Sönümlü Harmonik Hareket

Frekans (f ):

Birim zaman aralığındaki tam salınım sayısı. H

Buna göre, frekans periyodun tersidir:

f =1T=ω

2π(frekans)

H

Yay-kütle sistemi için ω =√k/m olduğundan:

T = 2π√

mk

ve f =1

√km

Üniversiteler İçin FİZİK I 9. HARMONİK HAREKET 7 / 19

Page 22: 9. HARMONIK HAREKETmuratbeken.com.tr/.../uploads/2018/11/fizik1-09-harmonik.pdf1 9. HARMONİK HAREKET 9.1 Basit Harmonik Hareket 9.2 Sarkaç Hareketi 9.3 Sönümlü Harmonik Hareket

Basit Harmonik Harekette Hız ve İvme

Hız ve ivme, x(t) konumunun 1. ve 2.türevleri olurlar:

x = A cosωt

v =dxdt= −ωA sinωt

a =dvdt= −ω2 A cosωt H

H

Harmonik hareketin hız ve ivmesi de harmoniktir. H

Konum ile hızın değişimi birbirine tamamen zıt olur. Konummaksimum iken hız sıfır, konum sıfırken hız maksimum olur. H

Hız ile ivme de birbirine zıt olur.

Üniversiteler İçin FİZİK I 9. HARMONİK HAREKET 8 / 19

Page 23: 9. HARMONIK HAREKETmuratbeken.com.tr/.../uploads/2018/11/fizik1-09-harmonik.pdf1 9. HARMONİK HAREKET 9.1 Basit Harmonik Hareket 9.2 Sarkaç Hareketi 9.3 Sönümlü Harmonik Hareket

Basit Harmonik Harekette Hız ve İvme

Hız ve ivme, x(t) konumunun 1. ve 2.türevleri olurlar:

x = A cosωt

v =dxdt= −ωA sinωt

a =dvdt= −ω2 A cosωt H

H

Harmonik hareketin hız ve ivmesi de harmoniktir. H

Konum ile hızın değişimi birbirine tamamen zıt olur. Konummaksimum iken hız sıfır, konum sıfırken hız maksimum olur. H

Hız ile ivme de birbirine zıt olur.

Üniversiteler İçin FİZİK I 9. HARMONİK HAREKET 8 / 19

Page 24: 9. HARMONIK HAREKETmuratbeken.com.tr/.../uploads/2018/11/fizik1-09-harmonik.pdf1 9. HARMONİK HAREKET 9.1 Basit Harmonik Hareket 9.2 Sarkaç Hareketi 9.3 Sönümlü Harmonik Hareket

Basit Harmonik Harekette Hız ve İvme

Hız ve ivme, x(t) konumunun 1. ve 2.türevleri olurlar:

x = A cosωt

v =dxdt= −ωA sinωt

a =dvdt= −ω2 A cosωt H

H

Harmonik hareketin hız ve ivmesi de harmoniktir. H

Konum ile hızın değişimi birbirine tamamen zıt olur. Konummaksimum iken hız sıfır, konum sıfırken hız maksimum olur. H

Hız ile ivme de birbirine zıt olur.

Üniversiteler İçin FİZİK I 9. HARMONİK HAREKET 8 / 19

Page 25: 9. HARMONIK HAREKETmuratbeken.com.tr/.../uploads/2018/11/fizik1-09-harmonik.pdf1 9. HARMONİK HAREKET 9.1 Basit Harmonik Hareket 9.2 Sarkaç Hareketi 9.3 Sönümlü Harmonik Hareket

Basit Harmonik Harekette Hız ve İvme

Hız ve ivme, x(t) konumunun 1. ve 2.türevleri olurlar:

x = A cosωt

v =dxdt= −ωA sinωt

a =dvdt= −ω2 A cosωt H

H

Harmonik hareketin hız ve ivmesi de harmoniktir. H

Konum ile hızın değişimi birbirine tamamen zıt olur. Konummaksimum iken hız sıfır, konum sıfırken hız maksimum olur. H

Hız ile ivme de birbirine zıt olur.

Üniversiteler İçin FİZİK I 9. HARMONİK HAREKET 8 / 19

Page 26: 9. HARMONIK HAREKETmuratbeken.com.tr/.../uploads/2018/11/fizik1-09-harmonik.pdf1 9. HARMONİK HAREKET 9.1 Basit Harmonik Hareket 9.2 Sarkaç Hareketi 9.3 Sönümlü Harmonik Hareket

Basit Harmonik Harekette Hız ve İvme

Hız ve ivme, x(t) konumunun 1. ve 2.türevleri olurlar:

x = A cosωt

v =dxdt= −ωA sinωt

a =dvdt= −ω2 A cosωt H

H

Harmonik hareketin hız ve ivmesi de harmoniktir. H

Konum ile hızın değişimi birbirine tamamen zıt olur. Konummaksimum iken hız sıfır, konum sıfırken hız maksimum olur. H

Hız ile ivme de birbirine zıt olur.Üniversiteler İçin FİZİK I 9. HARMONİK HAREKET 8 / 19

Page 27: 9. HARMONIK HAREKETmuratbeken.com.tr/.../uploads/2018/11/fizik1-09-harmonik.pdf1 9. HARMONİK HAREKET 9.1 Basit Harmonik Hareket 9.2 Sarkaç Hareketi 9.3 Sönümlü Harmonik Hareket

Hız ile ivme arasındaki ilişki: H

sin2 a + cos2 a = 1 özdeşliği kullanılır:

cos2 ωt =x2

A2 ve sin2 ωt =v2

ω2A2

sin2 ωt + cos2 ωt =x2

A2 +v2

ω2A2 = 1

v2 = ω2(A2 − x2

)Hız veya ivmeden biri biliniyorsa, diğeri buradan hesaplanır. H

Konum ile ivme arasındaki ilişki:

a = −ω2 A cosωta = −ω2 x

Üniversiteler İçin FİZİK I 9. HARMONİK HAREKET 9 / 19

Page 28: 9. HARMONIK HAREKETmuratbeken.com.tr/.../uploads/2018/11/fizik1-09-harmonik.pdf1 9. HARMONİK HAREKET 9.1 Basit Harmonik Hareket 9.2 Sarkaç Hareketi 9.3 Sönümlü Harmonik Hareket

Hız ile ivme arasındaki ilişki: H

sin2 a + cos2 a = 1 özdeşliği kullanılır:

cos2 ωt =x2

A2 ve sin2 ωt =v2

ω2A2

sin2 ωt + cos2 ωt =x2

A2 +v2

ω2A2 = 1

v2 = ω2(A2 − x2

)Hız veya ivmeden biri biliniyorsa, diğeri buradan hesaplanır. H

Konum ile ivme arasındaki ilişki:

a = −ω2 A cosωta = −ω2 x

Üniversiteler İçin FİZİK I 9. HARMONİK HAREKET 9 / 19

Page 29: 9. HARMONIK HAREKETmuratbeken.com.tr/.../uploads/2018/11/fizik1-09-harmonik.pdf1 9. HARMONİK HAREKET 9.1 Basit Harmonik Hareket 9.2 Sarkaç Hareketi 9.3 Sönümlü Harmonik Hareket

Hız ile ivme arasındaki ilişki: H

sin2 a + cos2 a = 1 özdeşliği kullanılır:

cos2 ωt =x2

A2 ve sin2 ωt =v2

ω2A2

sin2 ωt + cos2 ωt =x2

A2 +v2

ω2A2 = 1

v2 = ω2(A2 − x2

)Hız veya ivmeden biri biliniyorsa, diğeri buradan hesaplanır. H

Konum ile ivme arasındaki ilişki:

a = −ω2 A cosωta = −ω2 x

Üniversiteler İçin FİZİK I 9. HARMONİK HAREKET 9 / 19

Page 30: 9. HARMONIK HAREKETmuratbeken.com.tr/.../uploads/2018/11/fizik1-09-harmonik.pdf1 9. HARMONİK HAREKET 9.1 Basit Harmonik Hareket 9.2 Sarkaç Hareketi 9.3 Sönümlü Harmonik Hareket

Harmonik Hareketin Enerjisi H

Kinetik enerji için hız ifadesi: K = 12mv2 = 1

2mω2 A2 sin2 ωt

Esneklik potansiyel enerjisi: U = 12kx

2 = 12k A

2 cos2 ωt H

Toplam mekanik enerji:

E = K + U = 12 mω2︸︷︷︸

k

A2 sin2 ωt + 12kA

2 cos2 ωt = 12kA

2(sin2 ωt + cos2 ωt︸ ︷︷ ︸1

) H

E = K + U = 12 kA

2 = sabit (harmonik hareketin toplam enerjisi)

Üniversiteler İçin FİZİK I 9. HARMONİK HAREKET 10 / 19

Page 31: 9. HARMONIK HAREKETmuratbeken.com.tr/.../uploads/2018/11/fizik1-09-harmonik.pdf1 9. HARMONİK HAREKET 9.1 Basit Harmonik Hareket 9.2 Sarkaç Hareketi 9.3 Sönümlü Harmonik Hareket

Harmonik Hareketin Enerjisi H

Kinetik enerji için hız ifadesi: K = 12mv2 = 1

2mω2 A2 sin2 ωt

Esneklik potansiyel enerjisi: U = 12kx

2 = 12k A

2 cos2 ωt H

Toplam mekanik enerji:

E = K + U = 12 mω2︸︷︷︸

k

A2 sin2 ωt + 12kA

2 cos2 ωt = 12kA

2(sin2 ωt + cos2 ωt︸ ︷︷ ︸1

) H

E = K + U = 12 kA

2 = sabit (harmonik hareketin toplam enerjisi)

Üniversiteler İçin FİZİK I 9. HARMONİK HAREKET 10 / 19

Page 32: 9. HARMONIK HAREKETmuratbeken.com.tr/.../uploads/2018/11/fizik1-09-harmonik.pdf1 9. HARMONİK HAREKET 9.1 Basit Harmonik Hareket 9.2 Sarkaç Hareketi 9.3 Sönümlü Harmonik Hareket

Harmonik Hareketin Enerjisi H

Kinetik enerji için hız ifadesi: K = 12mv2 = 1

2mω2 A2 sin2 ωt

Esneklik potansiyel enerjisi: U = 12kx

2 = 12k A

2 cos2 ωt H

Toplam mekanik enerji:

E = K + U = 12 mω2︸︷︷︸

k

A2 sin2 ωt + 12kA

2 cos2 ωt = 12kA

2(sin2 ωt + cos2 ωt︸ ︷︷ ︸1

) H

E = K + U = 12 kA

2 = sabit (harmonik hareketin toplam enerjisi)

Üniversiteler İçin FİZİK I 9. HARMONİK HAREKET 10 / 19

Page 33: 9. HARMONIK HAREKETmuratbeken.com.tr/.../uploads/2018/11/fizik1-09-harmonik.pdf1 9. HARMONİK HAREKET 9.1 Basit Harmonik Hareket 9.2 Sarkaç Hareketi 9.3 Sönümlü Harmonik Hareket

Harmonik Hareketin Enerjisi H

Kinetik enerji için hız ifadesi: K = 12mv2 = 1

2mω2 A2 sin2 ωt

Esneklik potansiyel enerjisi: U = 12kx

2 = 12k A

2 cos2 ωt H

Toplam mekanik enerji:

E = K + U = 12 mω2︸︷︷︸

k

A2 sin2 ωt + 12kA

2 cos2 ωt = 12kA

2(sin2 ωt + cos2 ωt︸ ︷︷ ︸1

) H

E = K + U = 12 kA

2 = sabit (harmonik hareketin toplam enerjisi)

Üniversiteler İçin FİZİK I 9. HARMONİK HAREKET 10 / 19

Page 34: 9. HARMONIK HAREKETmuratbeken.com.tr/.../uploads/2018/11/fizik1-09-harmonik.pdf1 9. HARMONİK HAREKET 9.1 Basit Harmonik Hareket 9.2 Sarkaç Hareketi 9.3 Sönümlü Harmonik Hareket

Faz AçısıHarmonik hareket için ne zaman kosinüs, ne zaman sinüs kullanılır? H

Cevap: Cisim t = 0 anında orijinden başlıyorsa: x = A sinωt ,Maksimum uzaklıktan bırakılıyorsa: x = A cosωt . H

Hareket bu iki nokta dışında herhangi bir yerden başlıyorsa? H

Kosinüsteki (ωt) nin yanına bir terim dahaekleyerek, fonksiyonu istediğimiz noktadanbaşlatabiliriz.

x = A cos(ωt + φ)

φ : faz açısı (veya, faz farkı) H

Cisim t = 0 anında x0 konumlu yerden geçiyorsa,

x0 = A cos φ =⇒ cos φ =x0A

Üniversiteler İçin FİZİK I 9. HARMONİK HAREKET 11 / 19

Page 35: 9. HARMONIK HAREKETmuratbeken.com.tr/.../uploads/2018/11/fizik1-09-harmonik.pdf1 9. HARMONİK HAREKET 9.1 Basit Harmonik Hareket 9.2 Sarkaç Hareketi 9.3 Sönümlü Harmonik Hareket

Faz AçısıHarmonik hareket için ne zaman kosinüs, ne zaman sinüs kullanılır? H

Cevap: Cisim t = 0 anında orijinden başlıyorsa: x = A sinωt ,Maksimum uzaklıktan bırakılıyorsa: x = A cosωt . H

Hareket bu iki nokta dışında herhangi bir yerden başlıyorsa? H

Kosinüsteki (ωt) nin yanına bir terim dahaekleyerek, fonksiyonu istediğimiz noktadanbaşlatabiliriz.

x = A cos(ωt + φ)

φ : faz açısı (veya, faz farkı) H

Cisim t = 0 anında x0 konumlu yerden geçiyorsa,

x0 = A cos φ =⇒ cos φ =x0A

Üniversiteler İçin FİZİK I 9. HARMONİK HAREKET 11 / 19

Page 36: 9. HARMONIK HAREKETmuratbeken.com.tr/.../uploads/2018/11/fizik1-09-harmonik.pdf1 9. HARMONİK HAREKET 9.1 Basit Harmonik Hareket 9.2 Sarkaç Hareketi 9.3 Sönümlü Harmonik Hareket

Faz AçısıHarmonik hareket için ne zaman kosinüs, ne zaman sinüs kullanılır? H

Cevap: Cisim t = 0 anında orijinden başlıyorsa: x = A sinωt ,Maksimum uzaklıktan bırakılıyorsa: x = A cosωt . H

Hareket bu iki nokta dışında herhangi bir yerden başlıyorsa? H

Kosinüsteki (ωt) nin yanına bir terim dahaekleyerek, fonksiyonu istediğimiz noktadanbaşlatabiliriz.

x = A cos(ωt + φ)

φ : faz açısı (veya, faz farkı) H

Cisim t = 0 anında x0 konumlu yerden geçiyorsa,

x0 = A cos φ =⇒ cos φ =x0A

Üniversiteler İçin FİZİK I 9. HARMONİK HAREKET 11 / 19

Page 37: 9. HARMONIK HAREKETmuratbeken.com.tr/.../uploads/2018/11/fizik1-09-harmonik.pdf1 9. HARMONİK HAREKET 9.1 Basit Harmonik Hareket 9.2 Sarkaç Hareketi 9.3 Sönümlü Harmonik Hareket

Faz AçısıHarmonik hareket için ne zaman kosinüs, ne zaman sinüs kullanılır? H

Cevap: Cisim t = 0 anında orijinden başlıyorsa: x = A sinωt ,Maksimum uzaklıktan bırakılıyorsa: x = A cosωt . H

Hareket bu iki nokta dışında herhangi bir yerden başlıyorsa? H

Kosinüsteki (ωt) nin yanına bir terim dahaekleyerek, fonksiyonu istediğimiz noktadanbaşlatabiliriz.

x = A cos(ωt + φ)

φ : faz açısı (veya, faz farkı) H

Cisim t = 0 anında x0 konumlu yerden geçiyorsa,

x0 = A cos φ =⇒ cos φ =x0A

Üniversiteler İçin FİZİK I 9. HARMONİK HAREKET 11 / 19

Page 38: 9. HARMONIK HAREKETmuratbeken.com.tr/.../uploads/2018/11/fizik1-09-harmonik.pdf1 9. HARMONİK HAREKET 9.1 Basit Harmonik Hareket 9.2 Sarkaç Hareketi 9.3 Sönümlü Harmonik Hareket

Faz AçısıHarmonik hareket için ne zaman kosinüs, ne zaman sinüs kullanılır? H

Cevap: Cisim t = 0 anında orijinden başlıyorsa: x = A sinωt ,Maksimum uzaklıktan bırakılıyorsa: x = A cosωt . H

Hareket bu iki nokta dışında herhangi bir yerden başlıyorsa? H

Kosinüsteki (ωt) nin yanına bir terim dahaekleyerek, fonksiyonu istediğimiz noktadanbaşlatabiliriz.

x = A cos(ωt + φ)

φ : faz açısı (veya, faz farkı) H

Cisim t = 0 anında x0 konumlu yerden geçiyorsa,

x0 = A cos φ =⇒ cos φ =x0A

Üniversiteler İçin FİZİK I 9. HARMONİK HAREKET 11 / 19

Page 39: 9. HARMONIK HAREKETmuratbeken.com.tr/.../uploads/2018/11/fizik1-09-harmonik.pdf1 9. HARMONİK HAREKET 9.1 Basit Harmonik Hareket 9.2 Sarkaç Hareketi 9.3 Sönümlü Harmonik Hareket

9.2 SARKAÇ HAREKETİ

Tavana asılı L uzunlukta ipin ucuna bağlı m kütlesi.

H

İp düşeyle θ açısı yaparken:

T gerilmesi ip doğrultusunda olupharekete katkıda bulunmaz.

Hareket ettiren kuvvet:mg nin teğet bileşeni mg sin θ H

Teğet doğrultuda Newton yasası:(θ nın artış yönü pozitif)

Ft = mat

−mg sin θ = mdvdt

Üniversiteler İçin FİZİK I 9. HARMONİK HAREKET 12 / 19

Page 40: 9. HARMONIK HAREKETmuratbeken.com.tr/.../uploads/2018/11/fizik1-09-harmonik.pdf1 9. HARMONİK HAREKET 9.1 Basit Harmonik Hareket 9.2 Sarkaç Hareketi 9.3 Sönümlü Harmonik Hareket

9.2 SARKAÇ HAREKETİ

Tavana asılı L uzunlukta ipin ucuna bağlı m kütlesi.

H

İp düşeyle θ açısı yaparken:

T gerilmesi ip doğrultusunda olupharekete katkıda bulunmaz.

Hareket ettiren kuvvet:mg nin teğet bileşeni mg sin θ H

Teğet doğrultuda Newton yasası:(θ nın artış yönü pozitif)

Ft = mat

−mg sin θ = mdvdt

Üniversiteler İçin FİZİK I 9. HARMONİK HAREKET 12 / 19

Page 41: 9. HARMONIK HAREKETmuratbeken.com.tr/.../uploads/2018/11/fizik1-09-harmonik.pdf1 9. HARMONİK HAREKET 9.1 Basit Harmonik Hareket 9.2 Sarkaç Hareketi 9.3 Sönümlü Harmonik Hareket

9.2 SARKAÇ HAREKETİ

Tavana asılı L uzunlukta ipin ucuna bağlı m kütlesi.

H

İp düşeyle θ açısı yaparken:

T gerilmesi ip doğrultusunda olupharekete katkıda bulunmaz.

Hareket ettiren kuvvet:mg nin teğet bileşeni mg sin θ H

Teğet doğrultuda Newton yasası:(θ nın artış yönü pozitif)

Ft = mat

−mg sin θ = mdvdt

Üniversiteler İçin FİZİK I 9. HARMONİK HAREKET 12 / 19

Page 42: 9. HARMONIK HAREKETmuratbeken.com.tr/.../uploads/2018/11/fizik1-09-harmonik.pdf1 9. HARMONİK HAREKET 9.1 Basit Harmonik Hareket 9.2 Sarkaç Hareketi 9.3 Sönümlü Harmonik Hareket

v hızı θ açısı cinsinden yazılır:

v = Lω = Ldθdt

H

−mg sin θ = mLd2θ

dt2 =⇒ θ′′ +gL

sin θ = 0 H

Bu denklemin çözümü yoktur. Fakat, küçük açılı salınımlar için sin θ ≈ θalınırsa:

θ′′ +gL︸︷︷︸ω2

θ = 0 H

Bu, θ açısının harmonik hareket yaptığını gösterir.

θ = θmax cosωt H

Hareketin açısal frekansından periyot formülü elde edilir (T = 2π/ω ):

T = 2π

√Lg

(Basit sarkacın periyodu)

Üniversiteler İçin FİZİK I 9. HARMONİK HAREKET 13 / 19

Page 43: 9. HARMONIK HAREKETmuratbeken.com.tr/.../uploads/2018/11/fizik1-09-harmonik.pdf1 9. HARMONİK HAREKET 9.1 Basit Harmonik Hareket 9.2 Sarkaç Hareketi 9.3 Sönümlü Harmonik Hareket

v hızı θ açısı cinsinden yazılır:

v = Lω = Ldθdt

H

−mg sin θ = mLd2θ

dt2 =⇒ θ′′ +gL

sin θ = 0 H

Bu denklemin çözümü yoktur. Fakat, küçük açılı salınımlar için sin θ ≈ θalınırsa:

θ′′ +gL︸︷︷︸ω2

θ = 0 H

Bu, θ açısının harmonik hareket yaptığını gösterir.

θ = θmax cosωt H

Hareketin açısal frekansından periyot formülü elde edilir (T = 2π/ω ):

T = 2π

√Lg

(Basit sarkacın periyodu)

Üniversiteler İçin FİZİK I 9. HARMONİK HAREKET 13 / 19

Page 44: 9. HARMONIK HAREKETmuratbeken.com.tr/.../uploads/2018/11/fizik1-09-harmonik.pdf1 9. HARMONİK HAREKET 9.1 Basit Harmonik Hareket 9.2 Sarkaç Hareketi 9.3 Sönümlü Harmonik Hareket

v hızı θ açısı cinsinden yazılır:

v = Lω = Ldθdt

H

−mg sin θ = mLd2θ

dt2 =⇒ θ′′ +gL

sin θ = 0 H

Bu denklemin çözümü yoktur. Fakat, küçük açılı salınımlar için sin θ ≈ θalınırsa:

θ′′ +gL︸︷︷︸ω2

θ = 0 H

Bu, θ açısının harmonik hareket yaptığını gösterir.

θ = θmax cosωt H

Hareketin açısal frekansından periyot formülü elde edilir (T = 2π/ω ):

T = 2π

√Lg

(Basit sarkacın periyodu)

Üniversiteler İçin FİZİK I 9. HARMONİK HAREKET 13 / 19

Page 45: 9. HARMONIK HAREKETmuratbeken.com.tr/.../uploads/2018/11/fizik1-09-harmonik.pdf1 9. HARMONİK HAREKET 9.1 Basit Harmonik Hareket 9.2 Sarkaç Hareketi 9.3 Sönümlü Harmonik Hareket

v hızı θ açısı cinsinden yazılır:

v = Lω = Ldθdt

H

−mg sin θ = mLd2θ

dt2 =⇒ θ′′ +gL

sin θ = 0 H

Bu denklemin çözümü yoktur. Fakat, küçük açılı salınımlar için sin θ ≈ θalınırsa:

θ′′ +gL︸︷︷︸ω2

θ = 0 H

Bu, θ açısının harmonik hareket yaptığını gösterir.

θ = θmax cosωt H

Hareketin açısal frekansından periyot formülü elde edilir (T = 2π/ω ):

T = 2π

√Lg

(Basit sarkacın periyodu)

Üniversiteler İçin FİZİK I 9. HARMONİK HAREKET 13 / 19

Page 46: 9. HARMONIK HAREKETmuratbeken.com.tr/.../uploads/2018/11/fizik1-09-harmonik.pdf1 9. HARMONİK HAREKET 9.1 Basit Harmonik Hareket 9.2 Sarkaç Hareketi 9.3 Sönümlü Harmonik Hareket

v hızı θ açısı cinsinden yazılır:

v = Lω = Ldθdt

H

−mg sin θ = mLd2θ

dt2 =⇒ θ′′ +gL

sin θ = 0 H

Bu denklemin çözümü yoktur. Fakat, küçük açılı salınımlar için sin θ ≈ θalınırsa:

θ′′ +gL︸︷︷︸ω2

θ = 0 H

Bu, θ açısının harmonik hareket yaptığını gösterir.

θ = θmax cosωt H

Hareketin açısal frekansından periyot formülü elde edilir (T = 2π/ω ):

T = 2π

√Lg

(Basit sarkacın periyodu)

Üniversiteler İçin FİZİK I 9. HARMONİK HAREKET 13 / 19

Page 47: 9. HARMONIK HAREKETmuratbeken.com.tr/.../uploads/2018/11/fizik1-09-harmonik.pdf1 9. HARMONİK HAREKET 9.1 Basit Harmonik Hareket 9.2 Sarkaç Hareketi 9.3 Sönümlü Harmonik Hareket

Fiziksel Sarkaç

Her katı cisim sarkaç hareketi yapabilir.

Kütlesi m ve eylemsizlik momenti IKM olan katı bir cisim,kütle merkezinden d uzaklıkta bir eksene asılmış olsun.

H

O dönme merkezine göre moment alınır:

Ft d = I0 α −→ −mg sin θ d = I0 α

α açısal ivmesi θ nın 2. türevidir:

θ′′ +mgdI0

sin θ = 0 H

Küçük açılı salınımlar için sin θ ≈ θ ,

θ′′ +mgdI0︸︷︷︸ω2

θ = 0

Üniversiteler İçin FİZİK I 9. HARMONİK HAREKET 14 / 19

Page 48: 9. HARMONIK HAREKETmuratbeken.com.tr/.../uploads/2018/11/fizik1-09-harmonik.pdf1 9. HARMONİK HAREKET 9.1 Basit Harmonik Hareket 9.2 Sarkaç Hareketi 9.3 Sönümlü Harmonik Hareket

Fiziksel Sarkaç

Her katı cisim sarkaç hareketi yapabilir.

Kütlesi m ve eylemsizlik momenti IKM olan katı bir cisim,kütle merkezinden d uzaklıkta bir eksene asılmış olsun.

H

O dönme merkezine göre moment alınır:

Ft d = I0 α −→ −mg sin θ d = I0 α

α açısal ivmesi θ nın 2. türevidir:

θ′′ +mgdI0

sin θ = 0 H

Küçük açılı salınımlar için sin θ ≈ θ ,

θ′′ +mgdI0︸︷︷︸ω2

θ = 0

Üniversiteler İçin FİZİK I 9. HARMONİK HAREKET 14 / 19

Page 49: 9. HARMONIK HAREKETmuratbeken.com.tr/.../uploads/2018/11/fizik1-09-harmonik.pdf1 9. HARMONİK HAREKET 9.1 Basit Harmonik Hareket 9.2 Sarkaç Hareketi 9.3 Sönümlü Harmonik Hareket

Fiziksel Sarkaç

Her katı cisim sarkaç hareketi yapabilir.

Kütlesi m ve eylemsizlik momenti IKM olan katı bir cisim,kütle merkezinden d uzaklıkta bir eksene asılmış olsun.

H

O dönme merkezine göre moment alınır:

Ft d = I0 α −→ −mg sin θ d = I0 α

α açısal ivmesi θ nın 2. türevidir:

θ′′ +mgdI0

sin θ = 0 H

Küçük açılı salınımlar için sin θ ≈ θ ,

θ′′ +mgdI0︸︷︷︸ω2

θ = 0

Üniversiteler İçin FİZİK I 9. HARMONİK HAREKET 14 / 19

Page 50: 9. HARMONIK HAREKETmuratbeken.com.tr/.../uploads/2018/11/fizik1-09-harmonik.pdf1 9. HARMONİK HAREKET 9.1 Basit Harmonik Hareket 9.2 Sarkaç Hareketi 9.3 Sönümlü Harmonik Hareket

Yine, basit harmonik hareket denklemi yapısı. H

Buradan ω açısal frekansı ve T = 2π/ω periyodu bulunur:

T = 2π

√I0

mgd(Fiziksel sarkacın periyodu)

H

Kütle merkezine göre eylemsizlik momenti için paralel eksenler teoremikullanılır:

I0 = IKM +md2

Üniversiteler İçin FİZİK I 9. HARMONİK HAREKET 15 / 19

Page 51: 9. HARMONIK HAREKETmuratbeken.com.tr/.../uploads/2018/11/fizik1-09-harmonik.pdf1 9. HARMONİK HAREKET 9.1 Basit Harmonik Hareket 9.2 Sarkaç Hareketi 9.3 Sönümlü Harmonik Hareket

Yine, basit harmonik hareket denklemi yapısı. H

Buradan ω açısal frekansı ve T = 2π/ω periyodu bulunur:

T = 2π

√I0

mgd(Fiziksel sarkacın periyodu)

H

Kütle merkezine göre eylemsizlik momenti için paralel eksenler teoremikullanılır:

I0 = IKM +md2

Üniversiteler İçin FİZİK I 9. HARMONİK HAREKET 15 / 19

Page 52: 9. HARMONIK HAREKETmuratbeken.com.tr/.../uploads/2018/11/fizik1-09-harmonik.pdf1 9. HARMONİK HAREKET 9.1 Basit Harmonik Hareket 9.2 Sarkaç Hareketi 9.3 Sönümlü Harmonik Hareket

Yine, basit harmonik hareket denklemi yapısı. H

Buradan ω açısal frekansı ve T = 2π/ω periyodu bulunur:

T = 2π

√I0

mgd(Fiziksel sarkacın periyodu)

H

Kütle merkezine göre eylemsizlik momenti için paralel eksenler teoremikullanılır:

I0 = IKM +md2

Üniversiteler İçin FİZİK I 9. HARMONİK HAREKET 15 / 19

Page 53: 9. HARMONIK HAREKETmuratbeken.com.tr/.../uploads/2018/11/fizik1-09-harmonik.pdf1 9. HARMONİK HAREKET 9.1 Basit Harmonik Hareket 9.2 Sarkaç Hareketi 9.3 Sönümlü Harmonik Hareket

9.3 SÖNÜMLÜ HARMONİK HAREKET

Basit harmonik hareket ideal bir durumdur.

Gerçekte, sürtünme dolayısıyla genlik giderek azalır: Sönme (damping). H

Bir yaya bağlı kütleyi yağ kutusu içine koyalım.

H

Sıvılarda sürtünme kuvveti cismin hızıylaorantılıdır:

Fd = −b v (b : sönüm katsayısı) H

Newton yasası: F + Fd = ma

−kx − bv = md2xdt2

d2xdt2 +

bm

dxdt+

km

x = 0

Üniversiteler İçin FİZİK I 9. HARMONİK HAREKET 16 / 19

Page 54: 9. HARMONIK HAREKETmuratbeken.com.tr/.../uploads/2018/11/fizik1-09-harmonik.pdf1 9. HARMONİK HAREKET 9.1 Basit Harmonik Hareket 9.2 Sarkaç Hareketi 9.3 Sönümlü Harmonik Hareket

9.3 SÖNÜMLÜ HARMONİK HAREKET

Basit harmonik hareket ideal bir durumdur.

Gerçekte, sürtünme dolayısıyla genlik giderek azalır: Sönme (damping). H

Bir yaya bağlı kütleyi yağ kutusu içine koyalım.

H

Sıvılarda sürtünme kuvveti cismin hızıylaorantılıdır:

Fd = −b v (b : sönüm katsayısı) H

Newton yasası: F + Fd = ma

−kx − bv = md2xdt2

d2xdt2 +

bm

dxdt+

km

x = 0

Üniversiteler İçin FİZİK I 9. HARMONİK HAREKET 16 / 19

Page 55: 9. HARMONIK HAREKETmuratbeken.com.tr/.../uploads/2018/11/fizik1-09-harmonik.pdf1 9. HARMONİK HAREKET 9.1 Basit Harmonik Hareket 9.2 Sarkaç Hareketi 9.3 Sönümlü Harmonik Hareket

9.3 SÖNÜMLÜ HARMONİK HAREKET

Basit harmonik hareket ideal bir durumdur.

Gerçekte, sürtünme dolayısıyla genlik giderek azalır: Sönme (damping). H

Bir yaya bağlı kütleyi yağ kutusu içine koyalım.

H

Sıvılarda sürtünme kuvveti cismin hızıylaorantılıdır:

Fd = −b v (b : sönüm katsayısı) H

Newton yasası: F + Fd = ma

−kx − bv = md2xdt2

d2xdt2 +

bm

dxdt+

km

x = 0

Üniversiteler İçin FİZİK I 9. HARMONİK HAREKET 16 / 19

Page 56: 9. HARMONIK HAREKETmuratbeken.com.tr/.../uploads/2018/11/fizik1-09-harmonik.pdf1 9. HARMONİK HAREKET 9.1 Basit Harmonik Hareket 9.2 Sarkaç Hareketi 9.3 Sönümlü Harmonik Hareket

9.3 SÖNÜMLÜ HARMONİK HAREKET

Basit harmonik hareket ideal bir durumdur.

Gerçekte, sürtünme dolayısıyla genlik giderek azalır: Sönme (damping). H

Bir yaya bağlı kütleyi yağ kutusu içine koyalım.

H

Sıvılarda sürtünme kuvveti cismin hızıylaorantılıdır:

Fd = −b v (b : sönüm katsayısı) H

Newton yasası: F + Fd = ma

−kx − bv = md2xdt2

d2xdt2 +

bm

dxdt+

km

x = 0

Üniversiteler İçin FİZİK I 9. HARMONİK HAREKET 16 / 19

Page 57: 9. HARMONIK HAREKETmuratbeken.com.tr/.../uploads/2018/11/fizik1-09-harmonik.pdf1 9. HARMONİK HAREKET 9.1 Basit Harmonik Hareket 9.2 Sarkaç Hareketi 9.3 Sönümlü Harmonik Hareket

Denklemin çözümü:Üstel olarak azalan bir harmonik hareket: H

x = A e−(b/2m) t cosωt

ω = ω0

√1 − b2/(4mω2

0)

ω0 =√k/m H

• Sürtünme sıfır (b = 0) ise basit harmonik. H

• Kritik sönüm: ω = 0 için cos 0◦ = 1 olurve cisim salınım yapmadan, genlik üstel olarakazalır:

ω2 = ω20 −

b2

4m= 0 −→ b =

√4k H

• Aşırı sönüm: Bu kritik b değeri üstündesalınım gözlenmez, cisim üstel olarak dengekonumuna gelir.

Üniversiteler İçin FİZİK I 9. HARMONİK HAREKET 17 / 19

Page 58: 9. HARMONIK HAREKETmuratbeken.com.tr/.../uploads/2018/11/fizik1-09-harmonik.pdf1 9. HARMONİK HAREKET 9.1 Basit Harmonik Hareket 9.2 Sarkaç Hareketi 9.3 Sönümlü Harmonik Hareket

Denklemin çözümü:Üstel olarak azalan bir harmonik hareket: H

x = A e−(b/2m) t cosωt

ω = ω0

√1 − b2/(4mω2

0)

ω0 =√k/m H

• Sürtünme sıfır (b = 0) ise basit harmonik. H

• Kritik sönüm: ω = 0 için cos 0◦ = 1 olurve cisim salınım yapmadan, genlik üstel olarakazalır:

ω2 = ω20 −

b2

4m= 0 −→ b =

√4k H

• Aşırı sönüm: Bu kritik b değeri üstündesalınım gözlenmez, cisim üstel olarak dengekonumuna gelir.

Üniversiteler İçin FİZİK I 9. HARMONİK HAREKET 17 / 19

Page 59: 9. HARMONIK HAREKETmuratbeken.com.tr/.../uploads/2018/11/fizik1-09-harmonik.pdf1 9. HARMONİK HAREKET 9.1 Basit Harmonik Hareket 9.2 Sarkaç Hareketi 9.3 Sönümlü Harmonik Hareket

Denklemin çözümü:Üstel olarak azalan bir harmonik hareket: H

x = A e−(b/2m) t cosωt

ω = ω0

√1 − b2/(4mω2

0)

ω0 =√k/m H

• Sürtünme sıfır (b = 0) ise basit harmonik. H

• Kritik sönüm: ω = 0 için cos 0◦ = 1 olurve cisim salınım yapmadan, genlik üstel olarakazalır:

ω2 = ω20 −

b2

4m= 0 −→ b =

√4k H

• Aşırı sönüm: Bu kritik b değeri üstündesalınım gözlenmez, cisim üstel olarak dengekonumuna gelir.

Üniversiteler İçin FİZİK I 9. HARMONİK HAREKET 17 / 19

Page 60: 9. HARMONIK HAREKETmuratbeken.com.tr/.../uploads/2018/11/fizik1-09-harmonik.pdf1 9. HARMONİK HAREKET 9.1 Basit Harmonik Hareket 9.2 Sarkaç Hareketi 9.3 Sönümlü Harmonik Hareket

Denklemin çözümü:Üstel olarak azalan bir harmonik hareket: H

x = A e−(b/2m) t cosωt

ω = ω0

√1 − b2/(4mω2

0)

ω0 =√k/m H

• Sürtünme sıfır (b = 0) ise basit harmonik. H

• Kritik sönüm: ω = 0 için cos 0◦ = 1 olurve cisim salınım yapmadan, genlik üstel olarakazalır:

ω2 = ω20 −

b2

4m= 0 −→ b =

√4k H

• Aşırı sönüm: Bu kritik b değeri üstündesalınım gözlenmez, cisim üstel olarak dengekonumuna gelir.

Üniversiteler İçin FİZİK I 9. HARMONİK HAREKET 17 / 19

Page 61: 9. HARMONIK HAREKETmuratbeken.com.tr/.../uploads/2018/11/fizik1-09-harmonik.pdf1 9. HARMONİK HAREKET 9.1 Basit Harmonik Hareket 9.2 Sarkaç Hareketi 9.3 Sönümlü Harmonik Hareket

Denklemin çözümü:Üstel olarak azalan bir harmonik hareket: H

x = A e−(b/2m) t cosωt

ω = ω0

√1 − b2/(4mω2

0)

ω0 =√k/m H

• Sürtünme sıfır (b = 0) ise basit harmonik. H

• Kritik sönüm: ω = 0 için cos 0◦ = 1 olurve cisim salınım yapmadan, genlik üstel olarakazalır:

ω2 = ω20 −

b2

4m= 0 −→ b =

√4k H

• Aşırı sönüm: Bu kritik b değeri üstündesalınım gözlenmez, cisim üstel olarak dengekonumuna gelir.

Üniversiteler İçin FİZİK I 9. HARMONİK HAREKET 17 / 19

Page 62: 9. HARMONIK HAREKETmuratbeken.com.tr/.../uploads/2018/11/fizik1-09-harmonik.pdf1 9. HARMONİK HAREKET 9.1 Basit Harmonik Hareket 9.2 Sarkaç Hareketi 9.3 Sönümlü Harmonik Hareket

9.4 ZORLAMALI HARMONİK HAREKET - REZONANS

Harmonik salınıcıya dışardan periyodik bir kuvvet uygulandığındarezonans gözlenir. H

Sönümlü düzenekte m kütlesine ω frekanslı Fa cosωt dış kuvvetiuygulanıyor.

H

Üç kuvvet için Newton yasası yazılır:

F + Fd + Fa cosωt = ma

−kx − bdxdt+ Fa cosωt = m

d2xdt2 H

d2xdt2 +

bm

dxdt+ ω2

0 x = Fa cosωt

Üniversiteler İçin FİZİK I 9. HARMONİK HAREKET 18 / 19

Page 63: 9. HARMONIK HAREKETmuratbeken.com.tr/.../uploads/2018/11/fizik1-09-harmonik.pdf1 9. HARMONİK HAREKET 9.1 Basit Harmonik Hareket 9.2 Sarkaç Hareketi 9.3 Sönümlü Harmonik Hareket

9.4 ZORLAMALI HARMONİK HAREKET - REZONANS

Harmonik salınıcıya dışardan periyodik bir kuvvet uygulandığındarezonans gözlenir. H

Sönümlü düzenekte m kütlesine ω frekanslı Fa cosωt dış kuvvetiuygulanıyor.

H

Üç kuvvet için Newton yasası yazılır:

F + Fd + Fa cosωt = ma

−kx − bdxdt+ Fa cosωt = m

d2xdt2 H

d2xdt2 +

bm

dxdt+ ω2

0 x = Fa cosωt

Üniversiteler İçin FİZİK I 9. HARMONİK HAREKET 18 / 19

Page 64: 9. HARMONIK HAREKETmuratbeken.com.tr/.../uploads/2018/11/fizik1-09-harmonik.pdf1 9. HARMONİK HAREKET 9.1 Basit Harmonik Hareket 9.2 Sarkaç Hareketi 9.3 Sönümlü Harmonik Hareket

9.4 ZORLAMALI HARMONİK HAREKET - REZONANS

Harmonik salınıcıya dışardan periyodik bir kuvvet uygulandığındarezonans gözlenir. H

Sönümlü düzenekte m kütlesine ω frekanslı Fa cosωt dış kuvvetiuygulanıyor.

H

Üç kuvvet için Newton yasası yazılır:

F + Fd + Fa cosωt = ma

−kx − bdxdt+ Fa cosωt = m

d2xdt2 H

d2xdt2 +

bm

dxdt+ ω2

0 x = Fa cosωt

Üniversiteler İçin FİZİK I 9. HARMONİK HAREKET 18 / 19

Page 65: 9. HARMONIK HAREKETmuratbeken.com.tr/.../uploads/2018/11/fizik1-09-harmonik.pdf1 9. HARMONİK HAREKET 9.1 Basit Harmonik Hareket 9.2 Sarkaç Hareketi 9.3 Sönümlü Harmonik Hareket

9.4 ZORLAMALI HARMONİK HAREKET - REZONANS

Harmonik salınıcıya dışardan periyodik bir kuvvet uygulandığındarezonans gözlenir. H

Sönümlü düzenekte m kütlesine ω frekanslı Fa cosωt dış kuvvetiuygulanıyor.

H

Üç kuvvet için Newton yasası yazılır:

F + Fd + Fa cosωt = ma

−kx − bdxdt+ Fa cosωt = m

d2xdt2 H

d2xdt2 +

bm

dxdt+ ω2

0 x = Fa cosωt

Üniversiteler İçin FİZİK I 9. HARMONİK HAREKET 18 / 19

Page 66: 9. HARMONIK HAREKETmuratbeken.com.tr/.../uploads/2018/11/fizik1-09-harmonik.pdf1 9. HARMONİK HAREKET 9.1 Basit Harmonik Hareket 9.2 Sarkaç Hareketi 9.3 Sönümlü Harmonik Hareket

Çözüm: x = A cos(ωt + φ)

A =Fa/m√

(ω2 − ω20)2 + b2ω2/m2

H

Oluşan hareket (cosωt den dolayı) yine basit harmonik harekettir. H

A genliği uygulanan kuvvetinfrekansına bağlıdır. H

Rezonans olayı.ω → ω0 olduğunda, salınıcının gen-liği aşırı artar. Buna rezonans denir.

Rezonans bazı durumlarda istenen, bazı durumlarda zararlı birolaydır.

∗ ∗ ∗ 9. Bölümün Sonu ∗ ∗ ∗

Üniversiteler İçin FİZİK I 9. HARMONİK HAREKET 19 / 19

Page 67: 9. HARMONIK HAREKETmuratbeken.com.tr/.../uploads/2018/11/fizik1-09-harmonik.pdf1 9. HARMONİK HAREKET 9.1 Basit Harmonik Hareket 9.2 Sarkaç Hareketi 9.3 Sönümlü Harmonik Hareket

Çözüm: x = A cos(ωt + φ)

A =Fa/m√

(ω2 − ω20)2 + b2ω2/m2

H

Oluşan hareket (cosωt den dolayı) yine basit harmonik harekettir. H

A genliği uygulanan kuvvetinfrekansına bağlıdır. H

Rezonans olayı.ω → ω0 olduğunda, salınıcının gen-liği aşırı artar. Buna rezonans denir.

Rezonans bazı durumlarda istenen, bazı durumlarda zararlı birolaydır.

∗ ∗ ∗ 9. Bölümün Sonu ∗ ∗ ∗

Üniversiteler İçin FİZİK I 9. HARMONİK HAREKET 19 / 19

Page 68: 9. HARMONIK HAREKETmuratbeken.com.tr/.../uploads/2018/11/fizik1-09-harmonik.pdf1 9. HARMONİK HAREKET 9.1 Basit Harmonik Hareket 9.2 Sarkaç Hareketi 9.3 Sönümlü Harmonik Hareket

Çözüm: x = A cos(ωt + φ)

A =Fa/m√

(ω2 − ω20)2 + b2ω2/m2

H

Oluşan hareket (cosωt den dolayı) yine basit harmonik harekettir. H

A genliği uygulanan kuvvetinfrekansına bağlıdır. H

Rezonans olayı.ω → ω0 olduğunda, salınıcının gen-liği aşırı artar. Buna rezonans denir.

Rezonans bazı durumlarda istenen, bazı durumlarda zararlı birolaydır.

∗ ∗ ∗ 9. Bölümün Sonu ∗ ∗ ∗

Üniversiteler İçin FİZİK I 9. HARMONİK HAREKET 19 / 19

Page 69: 9. HARMONIK HAREKETmuratbeken.com.tr/.../uploads/2018/11/fizik1-09-harmonik.pdf1 9. HARMONİK HAREKET 9.1 Basit Harmonik Hareket 9.2 Sarkaç Hareketi 9.3 Sönümlü Harmonik Hareket

Çözüm: x = A cos(ωt + φ)

A =Fa/m√

(ω2 − ω20)2 + b2ω2/m2

H

Oluşan hareket (cosωt den dolayı) yine basit harmonik harekettir. H

A genliği uygulanan kuvvetinfrekansına bağlıdır. H

Rezonans olayı.ω → ω0 olduğunda, salınıcının gen-liği aşırı artar. Buna rezonans denir.

Rezonans bazı durumlarda istenen, bazı durumlarda zararlı birolaydır.

∗ ∗ ∗ 9. Bölümün Sonu ∗ ∗ ∗Üniversiteler İçin FİZİK I 9. HARMONİK HAREKET 19 / 19