2.akutna kardijalna stanja

17
AKUTNA KARDIJALNA STANJA AKUTNA KARDIJALNA STANJA VESNA ŠEPER, bacc.ft. VESNA ŠEPER, bacc.ft. AKUTNA KARDIJALNA STANJA AKUTNA KARDIJALNA STANJA

Upload: vladana-komnenov

Post on 24-Jun-2015

637 views

Category:

Documents


1 download

TRANSCRIPT

Page 1: 2.Akutna kardijalna stanja

AKUTNA KARDIJALNA AKUTNA KARDIJALNA STANJASTANJA

VESNA ŠEPER, bacc.ft.VESNA ŠEPER, bacc.ft.

AKUTNA KARDIJALNA AKUTNA KARDIJALNA STANJASTANJA

Page 2: 2.Akutna kardijalna stanja

AKUTNE KARDIJALNE AKUTNE KARDIJALNE BOLESTIBOLESTI

Insuficijencija srcaInsuficijencija srca

Ishemička bolest srcaIshemička bolest srca

Angina pectorisAngina pectoris

Infarkt miokardaInfarkt miokarda

Poremećaji srčanog ritmaPoremećaji srčanog ritma

Page 3: 2.Akutna kardijalna stanja

INSUFICIJENCIJA SRCAINSUFICIJENCIJA SRCA

Kod oboljenja srčanog mišića.Kod oboljenja srčanog mišića.

Kod slabe prehrane srčanog mišića.Kod slabe prehrane srčanog mišića.

Kod volumnog ili tlakovnog Kod volumnog ili tlakovnog opterećenja.opterećenja.

Page 4: 2.Akutna kardijalna stanja
Page 5: 2.Akutna kardijalna stanja
Page 6: 2.Akutna kardijalna stanja

KOMPENZIRANO – DEKOMPENZIRANO KOMPENZIRANO – DEKOMPENZIRANO SRCESRCE

Page 7: 2.Akutna kardijalna stanja

KLASIFIKACIJA INSUFICIJENCIJE KLASIFIKACIJA INSUFICIJENCIJE

4 razreda “funkcionalnog kapaciteta”.4 razreda “funkcionalnog kapaciteta”.

Pojava angine pectoris.Pojava angine pectoris.

Na temelju subjektivnih podataka.Na temelju subjektivnih podataka.

Page 8: 2.Akutna kardijalna stanja

INSUFICIJENCIJA L.SRCAINSUFICIJENCIJA L.SRCA

Kod reumatskih grešaka srca.Kod reumatskih grešaka srca.

Kod koronarne bolesti.Kod koronarne bolesti.

Kod hipertenzije.Kod hipertenzije.

Dominatni simptom – Dominatni simptom – DISPNEA.DISPNEA.

Page 9: 2.Akutna kardijalna stanja
Page 10: 2.Akutna kardijalna stanja

INSUFICIJENCIJA D. SRCAINSUFICIJENCIJA D. SRCA

Rjeđe, tek u kasnijoj fazi bolesti.Rjeđe, tek u kasnijoj fazi bolesti.

Zastoj u velikim venama.Zastoj u velikim venama.

Otok jetre.Otok jetre.

Page 11: 2.Akutna kardijalna stanja

OSTALI SIMPTOMIOSTALI SIMPTOMI

Oligurija.Oligurija.

Porast TT/kg.Porast TT/kg.

Edemi.Edemi.

Page 12: 2.Akutna kardijalna stanja

POSTAVLJANJE DG.POSTAVLJANJE DG.

EKG.EKG.

Rtg. srca i pluća (AP, LL).Rtg. srca i pluća (AP, LL).

Labaratorijske pretrage.Labaratorijske pretrage.

Page 13: 2.Akutna kardijalna stanja

LIJEČENJE OSNOVNE BOLESTILIJEČENJE OSNOVNE BOLESTI

Kod srčanih grešaka – pravovremena Kod srčanih grešaka – pravovremena op.op.

Kod hipertonije – uklanjanej čimbenika Kod hipertonije – uklanjanej čimbenika rizika.rizika.

Page 14: 2.Akutna kardijalna stanja

KOREKCIJA ČIMBENIKA KOREKCIJA ČIMBENIKA RIZIKARIZIKA

Redukcija TT/kg.Redukcija TT/kg.

Ograničavanje soli.Ograničavanje soli.

Ograničiti unos alkohola.Ograničiti unos alkohola.

Korekcija anemije.Korekcija anemije.

Oprez kod infekcija.Oprez kod infekcija.

Zaštita od tromboza i embolije.Zaštita od tromboza i embolije.

Prepoznavanje aritmija.Prepoznavanje aritmija.

Page 15: 2.Akutna kardijalna stanja

MEDIKAMENTNO LIJEČENJEMEDIKAMENTNO LIJEČENJE

Lijekovi koji jačaju snagu i brzinu Lijekovi koji jačaju snagu i brzinu kontrakcije miokarda.kontrakcije miokarda.

VAZODILATATORI – smanjuju VAZODILATATORI – smanjuju opterećenje srca.opterećenje srca.

Diuretici.Diuretici.

Page 16: 2.Akutna kardijalna stanja

REŽIM ŽIVOTA I RADAREŽIM ŽIVOTA I RADA

Page 17: 2.Akutna kardijalna stanja

KAUTNI EDEM PLUĆAKAUTNI EDEM PLUĆA