(فصل چهارم کتاب بلکویی)

Download (فصل چهارم کتاب بلکویی)

Post on 22-Jan-2016

175 views

Category:

Documents

1 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

1. تدوین و ارائه تئوری حسابداری. « روش قانونمند ». (فصل چهارم کتاب بلکویی). استاد راهنما: آقای دکتر خیراللهی ارائه کنندگان: محمدرضا یزدان پناه – میلاد هادی پایدار. 2. هدف تدوین و ارائه تئوری حسابداری در روش قانونمند:. - PowerPoint PPT Presentation

TRANSCRIPT

( )

1- 2- . 3- 60 . 4- . 5- . 6- 30 . 7- . 8- : 1-8- :8

( ) :

:

2

. :

. .

- - -

: :33 .Edey 1- . 2- 3- . 4-

: (1) (3) . (4) ( ) .4

- . - . - . - . . . . : : :5

- :

- : . . - - - - : :6- . - - : . : . : . : - - - 7 2-8- 3-8- 4-8-

. .

:

1- : ( )

2- ( ) 9 : 1- 2-

: 1- 2- 10

. : 1- 2- 3- ( ) : 11 : :

1- 2- 3-

: - - - - 12 - - .

: : . : .13 :: . : 1- 2- 3-

* : : 1- 2- 3- 14 () . :1- 2- 3- 4- 5- 6-

: -

15 : - ( ) - -

1- 2- 3- 4- 5- 16 :1- 2- 3- 4-

= . : .17 : : : 1- 2-

18 : : : 1- 2- 3-

: 1- 2- 3- 4- 5- : 6- 19 1- 2- 3- 4-

20 - - - ()

: 1- 2- 3- 4- 5- 6- 21 : 416 . :

-

- 3 : - ( ) - -

22 :

: : : : :

23

Recommended

View more >