ویژه نامه دانشجویی بمناسبت روز جهانی زن

Download ویژه نامه دانشجویی بمناسبت روز جهانی زن

Post on 24-Dec-2015

16 views

Category:

Documents

9 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

ویژه نامه دانشجویی بمناسبت روز جهانی زن که از جانب دانشجویان و فعالین حقوق زنان آذربایجان برای چاپ در یکی از نشریات دانشجویی ترکی-فارسی دانشگاه تبریز آماده شده بود، برغم تلاش وافر در روزهای اخیر، به علت عدم همکاری مسئولین دانشگاهی و ضیق وقت، موفق به اخذ مجوز چاپ نگردید.

TRANSCRIPT

 • 1

 • 2

 • . .

  .

  .

  : (

  ) 1792 . (

  . 1825 ) ( .

  . )1848-1838( 1840 )1848( . . . 1840

  .

  3

 • ( : 1960 . 60 1968

  1973 -. . -

  . 1970

  .

  . . . . . . - . .

  1990-1970 : (

  . -

  . . . .

  .

  : 1991 - . . . . ) Ms ( 1992 . - .

  .

  1980 .

  .

  4

 • 90 .

  .

  . .

  .

  .

  )

  ( . .

  .

  . . . . .

  : .

  .

  :

  5

 • 1960 . 1980

  .

  . . 70 . .

  .

  . . .

  .

  . :

  : . . . . )Cunt ( . Bitch Whore .

  . .

  .

  . 1990 .

  . 2007

  .

  6

 • 26 46 . . . . .

  .

  .

  .

  : . . . .

  . . .

  .

  . . . .

  . . .

  . . :

  1- : 89 13920 .

  2- -3

  1 4-

  5-

  -1994

  7

 • 8

  .... . .... ... .... ....

  ! .... ... ....

  .... ...

  !

  ! . ! !

 • 1340 . 60 . - . 1373 ) (

  .

  )1388( )1389(

  . )1392(

  :

  1383 )

  (. 1386

  2010

  .

  . . ( )

  .

  1- 1830

  . 1960 ...

  ) ( .

  .

  .

  2-

  1980 . . ) (

  .

  9

 • 3-

  . .

  .

  4-

  .

  .

  5- .

  .

  6-

  .

  . .

  .

  7-

  . . . . ) .

  ( . 2010 . ... .

  .

  10

 • ) ( . . .

  . . . ... - ! -

  .

  8-

  ) ( . . ! ... . )

  .( .

  .

  9-

  . ) ( ...

  .... .

  . 6 . .

  . . . ( ) . ) !( . .

  .

  11

 • 12

 • 1960 1970

  : 70S AMERICAN FEMINIST MOVEMENT:-1960S THE

  BREAKING DOWN BARRIERS FOR WOMEN 1960 1970

  1960 . : 20 . : . . 55 . . . .

  .

  38 1960 .

  : ... . . 3 1960 6 .

  . 1962 . : . . . .

  13

 • . 1920 .

  .

  1960 1970 . 1964