»ycie regionu 3

Download »ycie Regionu 3

If you can't read please download the document

Post on 22-Mar-2016

235 views

Category:

Documents

15 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Bezpłatny tygodnik lokalny Życie Regionu Iławskiego. Co tydzień 5.000 egzemplarzy, dostępnych w kilkudziesięciu punktach dystrybucji.

TRANSCRIPT

 • W Suszu kultywuj tradycj- otwarto Izb Regionu. Str. 8

  Bezpatny tygodnik w kady pitek

  Nr 3 Nakad: 5.000 tel. 723 951 728 e-mail: redakcja@zycieregionu.pl

  Str. 6-7

  REKLAMA

  Pitek

  21wrzenia

  2012

  Blues Station-muzyk promuj Iaw.Ju 3 lata.

  Str.

  6

  Za zdrowie gadowian!Relacja z obchodw 700-lecia wsi na str. 8-9.

  klub nocny czy jego ssiedzi?

  Kto ma racj:

  Str.

  2 FotosnajperZbigniew Mako Str. 11

  KrzywkiKolorowank

  istr. 13

 • DRUGA STRONA YCIA2

  Bezpatny tygodnik.Nakad: 5 tys. egzemplarzy.Zasig: Iawa i region iawski. Dystrybucja bezporednio do domw, firm i instytucji, dostpna w 15 punktachDruk: Express Media Sp. z o.o., Bydgoszcz

  REDAKCJA14-200 Iawa, ul. NIepodlegoci 10tel. +48 723 951 728e-mail: redakcja@zycieregionu.plwww.zycieregionu.plfacebook.com/zycieregionu

  REDAGUJE ZESPRedaktor naczelnaEdyta Kocya-Pawowskae-mail: naczelna@zycieregionu.plDziennikarzeIwona Lewkiewicz, Miosz Klepczyski,Hubert Mynarczyk

  BIUROWioletta Drzewiskae-mail: biuro@zycieregionu.pl

  REKLAMAtel. +48 723 951 728e-mail: reklama@zycieregionu.pl

  KOLPORTAtel. +48 723 951 728e-mail: kolportaz@zycieregionu.pl

  SKAD I DTPIneo Creative Design GroupAndrzej Bryzektel. +48 535 500 005e-mail: biuro@ineo.com.plwww.ineo.com.pl

  WYDAWCA

  Dzie dobry!Tata gapka to jedno z pierwszych zda mojej crecz-ki. I cho na co

  dzie a tak wielk niezgu nie je-stem, to moje gapiostwo osigno w ubiegym tygodniu apogeum. Zgubi-em telefon. Wszystkie kontakty, zdj-cia Oczyma wyobrani widziaem ju, jak zgaszam zablokowanie nu-meru, jak zbieram pretensje od ony, e straciem zdjcia, jak musz odbu-dowa siatk kontaktw Wrciem na miejsce domniemanego zgubienia telefonu i od osiedlowego detektywa Emila dowiedziaem si, e telefon znalaza jego ssiadka. Uff, czyli nikt nie ukrad! Pani wychowujca nie-penosprawnego synka wybadaa, czy komrka jest naprawd moja, po czym po prostu j oddaa. Szok, bo w dzisiejszych czasach o uczciw osob coraz trudniej. Zasady s po to, by je ama mwi znane powiedzenie. Jego wspczesna wersja brzmi: Wartoci s po to, by je olewa. Naprawd, nie spodziewaem si, e telefon odzyskam, tym bardziej, e ju zmierzchao. Tandetne i pytkie kontakty midzyludzkie to obecnie norma. Patrzymy na siebie wilkiem, zamiast z umiechem, prdzej oplot-kujemy, ni podamy pomocn do. Wprawdzie od stuleci modzie od starszego pokolenia dzieli wszyst-ko, ale czy zawsze te rnice byy tak wielkie, jak teraz? Czuj si nie z tego wiata, nie umiejc oceni, czy przede mn idzie dziecko, czy dojrzaa kobieta. Sownictwo, ma-kija, strj zbyt gony opis nocy z chopakiem Ju nic nie jest wane, oprcz zaimponowania maoletnim koleankom. Na szczcie nie dla wszystkich. Oby wok nas byo wi-cej takich osb, jak znalazczyni mojej nieszczsnej komrki.

  Redakcja nie zwraca nadesanych tekstw i zastrzega sobie prawo dokonywania skrtw

  oraz adiustacji.Za tre reklam i

  ogosze redakcja nie odpowiada.

  Nr 3, PITEK, 21 wrzenia 2012www.zycieregionu.pl

  - Zblia si padziernik, a to miesic walki z rakiem piersi. Chciaabym, ebymy porozmawiay o amazon-kach, ale te o samej chorobie, ktra w tych czasach jest tematem tabu

  E.K.: - Wiele kobiet dba o swj rozwj fizyczny, o pikny wy-gld, ale kiedy przyjdzie rozmawia o badaniach profilak-tycznych, zaczyna si cisza. Kobiety w dalszym cigu wstydz si rozmawia o raku, o tym, e moe ich to dotkn. Przez dugi czas byy przyzwyczajone do tego, eby si ba. Niepe-na wiedza, posugiwanie si danymi, ile osb umaro - spo-wodoway, e kobiety si strasznie bay. Do dzi spotykam stwierdzenie: nie pjd na badanie, bo moe co mi wykryj. Tak mwi kobiety, ktre - zdawaoby si - s kobietami wiatymi. Czsto brakuje mobilizacji, wiadomoci, e to jest taka sama choroba jak grypa czy angina. Trzeba po prostu

  jak najszybciej zacz walczy.

  - Powiedzmy jeszcze o samej profilak-tyce. E.K.: - Samobadanie piersi jest najistot-niejsze. Prowadzimy zajcia edukacyjne

  ju w klasach maturalnych, a nawet w gimnazjach. Dziewczyny troszcz si o

  twarz, figur, ale zapytane, kiedy ostatnio baday piersi, s zdziwio-

  ne. Jest to najskuteczniejszy spo-sb na wykrycie jakichkolwiek zmian i niekoniecznie musi to

  by rak. W wykrywaniu raka piersi niebagateln rol od-grywaj mczyni. A 20% mczyzn wykryo wanie zmiany w piersi u swoich partnerek.

  J.A.: - Od 10 lat na naszym terenie realizujemy programy pro-filaktyczne, specjalici s zapraszani na spotkania do szk i w rodowiska kobiece. Myl, e te dziaania, ktre realizu-jemy jako jedno z dwustu stowarzysze w Polsce, przynosz dobre efekty.

  - Dlaczego lekarze rzadko badaj piersi i czemu nie badaj modych dziewczyn? E.K.: - Rzeczywicie, lekarze omijaj takie badania, a pami-tam, e jeszcze parnacie lat temu do obowizkw gineko-loga naleao przebada piersi kobiety. Kr te opinie, e na raka piersi choruj tylko kobiety w menopauzie, co jest oczywicie nieprawd. Okazuje si, e mode dziewczyny te zapadaj na t chorob w czasie np. zmian hormonalnych.

  - Czy w naszym regionie wystpuje dua zapadalno na raka piersi?J.A.: - Myl, e tak. We wtorek byam u lekarza onkologa na kontroli w Olsztynie i naprawd jest bardzo duo pacjentw, duo modych dziewczyn, ale na pewno jest to nieduy pro-cent tych, ktre maj chorob w sobie, a udaj przed sob, e s zdrowe. Jestem przykadem pacjentki, u ktrej zmiany nowotworowe wykry lekarz ginekolog. Wanie tu, w Iawie, w gabinecie przy szpitalu dr Franciszek Lewandowski po ba-daniu ginekologicznym powiedzia, e chciaby zbada moje piersi. I jemu zawdziczam to, e yj.

  - Jak rozmawia z osob chor na raka? E.A.: - Trudno jest rozmawia z crkami, z modymi dziew-czynami o tym problemie. Choroba jest dramatem. Czasem zdarza si, e mczyni nie potrafi poradzi sobie z tym tematem i odchodz albo udaj, e nie ma problemu. Wie-le amazonek twierdzi, e gdyby nie rodzina, nie podoayby problemowi.

  - Iawski Klub Amazonek dziaa od 15 lat, duo kobiet do niego na-ley?J.A.: - Jest nas okoo 50 osb, mamy jednego mczyzn. S to osoby z powiatu nowomiejskiego i iawskiego.

  - W Iawie po raz VI odbdzie si Marsz ycia i Nadziei, w ktrym co roku bierze udzia okoo 400 osb. E.K.: - Pamitam, jak 6 lat temu organizowaymy I marsz, cigle syszaam, e nie damy rady, e nikt nie przyjdzie. Na-wet wiele amazonek miao opory, ja te si baam. Ale nie ba-am si tego, e przyjdzie 10 osb, bo nawet dla kilku warto tworzy taki marsz. Przychodz ludzie nie tylko chorzy, ale te ci, ktrzy nas wspieraj. J.A.: - Celem takiego marszu jest mobilizacja kobiet, aby w kocu pomylay o sobie. To my jestemy tym przykadem, e jednak warto walczy. Teraz jestemy zdrowe, ale nie mamy pewnoci, czy nie nast-pi nawrt choroby. W naszej rodzinie amazoskiej wspieramy si i poma-gamy. - Dlaczego akurat amazonki i r-owa wstka?E.K.: - Wszystko wzio si z legendy o walecznych ama-zonkach, ktre obcinay sobie piersi po to, by lepiej napina uk. Natomiast rowa wsteczka, ktr przypinamy kademu uczestnikowi marszu, symbolizuje odwag i zwycistwo, a przede wszystkim nadziej.

  Iawski Klub Amazonek, ktry dziaa od 15 lat, ma na swoim koncie wiele sukcesw w edukacji kobiet. Prezes Stowarzyszenia Jadwiga Abramo-wicz (z prawej) oraz wiceprezes Ewa Kuskowska opowiadaj o swojej dziaalnoci i dowiadczeniach.

  Choruj coraz modsze dziewczynyWkrtce Marsz ycia i Nadziei

  REKLAMA

  Teks

  t i fo

  t. Iw

  ona

  Lew

  kiew

  icz

 • OPINIE 3

  Zapiesz Nas

  Piotr Saczuk, waciciel klubu w centrum miasta: - Kady chciaby mieszka w kom-fortowym miejscu. Gdy mieszka si koo torw kolejowych, strasznie przeszkadzaj haasy, a gdy zakadane s ekrany dwikoszczelne, innym przeszkadza zasonicie widokw. Nie da si dogodzi wszystkim. Nie ma na to zotego rodka. Takie miejsca jak dyskoteka musz znajdowa si na mapie Iawy. Jest to miejsce rozrywki i zabawy. Argumenty poruszane przez ssiadw mieszkajcych w okolicach mojego lokalu s wyssane z palca. Oskarenia o codzienne awantury, nieobyczajne zachowywanie si. Dbamy o to, by by to lokal na po-ziomie. Zapewniamy ochron. Ja i moja ona jako waciciele staramy si by na miejscu jak najczciej. Pozbylimy si wikszoci klientw, ktrzy sprawiaj problemy, a to, e nadal pojawiaj si tacy klienci i rozrabiaj w okolicach klubu, jest chyba rwnie jakim obowiz-kiem sub porzdkowych, by uspokoi tego typu zachowania. Porwnujc nas do innych lokali w Iawie, jestemy miejscem na wysokim poziomie. Spoeczestwo mamy takie, jakie mamy, a ja nie mam wpywu na to, jak klienci si zachowuj. Obecna sytuacja w kraju, ro-snce bezrobocie wpywaj na zachowania dzisiejszej modziey. Podkrelam, e staram si dba, by na terenie mojego lokalu wszystko byo kontrolowane. Ludzie powinni mie si gdzie bawi, a my wanie po to jestemy. Nie mona ogranicza takich miejsc. Komi-sja przeciwdziaania alkoholizmowi oskara nas o wszelkie sytuacje. Rozbity przystanek na Kociuszki to rwnie nasza wina. Odmwienie wylegitymowania si to te wina klubu. Przecie takie sytuacje si zdarzaj. Nie moemy ponosi odpowiedzialnoci za tego typu wydarzenia. Takie sytuacje zdarzaj si nagminnie, a mj klub nie jest odosobnionym przy-padkiem. To jaka forma nagonki. Warto nadmieni, e w budynku, w ktrym znajduje si mj lokal, s jeszcze inne miejsca z koncesj na alkohol. Argumenty s takie, e dopiero gdy pojawia si moja dyskoteka, zaczy si problemy. Czsto proponowaem pomoc funkcjona-riuszom policji w celu poprawienia bezpieczestwa terenu wok lokalu. Mi rwnie zaley na tym, by mieszkacy mieszkajcy w bezporednim ssiedztwie mieli spokj, dlatego tak wane jest dla mnie pomaganie w jego uzyskaniu. W czasie wzmoonego ruchu klientw w moim lokalu proponowaem nawet pomoc finansow dla miasta w celu opacenia wik-szej ochrony ze strony policji wok mojego lokalu. Dobrze jest krytykowa, ale co z reszt? Przecie taka dyskoteka jest miejscem pracy wielu osb. Ludzie zarabiaj tu pienidze. Pa-c podatki, koncesj. Jestem czowiekiem, ktry chce inwestowa. Nie wiem, jaka jest moja przyszo. Boj si