Życie regionu 6

Click here to load reader

Post on 29-Mar-2016

243 views

Category:

Documents

3 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Bezpłatny tygodnik lokalny Życie Regionu Iławskiego. Co tydzień 5.000 egzemplarzy, dostępnych w kilkudziesięciu punktach dystrybucji.

TRANSCRIPT

 • Potrzebna pomoc dla mieszkacw Pikusa

  zajrzyj na str. 3.

  Bezpatny tygodnik w kady pitek

  Nr 6 Nakad: 5.000 tel. 723 951 728 e-mail: redakcja@zycieregionu.pl

  Str. 6-7

  REKLAMA

  Pitek

  12padziernika

  2012

  Kalendarz imprezstr. 10

  Z Iawy do Mam TalentKarola Drzewoszewskiego powrt do telewizji

  Str. 7

  Mody, zdolny iz Iawy.

  Tomasz Dbrowski koncertowa w Yellow

  Str. 8-9

  Taka mio si nie zdarza50 lat po lubie i jeszcze si kochaj. Str. 6

  Co z tym mostem?

  Opinie na str. 3

 • DRUGA STRONA YCIA2

  Bezpatny tygodnik.Nakad: 5 tys. egzemplarzy.Zasig: Iawa i region iawski. Dystrybucja bezporednio do domw, firm i instytucji, dostpna w 15 punktachDruk: Express Media Sp. z o.o., Bydgoszcz

  REDAKCJA14-200 Iawa, ul. NIepodlegoci 10tel. +48 723 951 728e-mail: redakcja@zycieregionu.plwww.zycieregionu.plfacebook.com/zycieregionu

  REDAGUJE ZESPRedaktor naczelnaEdyta Kocya-Pawowskae-mail: naczelna@zycieregionu.plDziennikarzeIwona Lewkiewicz, Anna Sarnowska,Anna Wernecka, Miosz Klepczyski, Hubert Mynarczyk

  BIUROWioletta Drzewiskae-mail: biuro@zycieregionu.pl

  REKLAMAtel. +48 723 951 728e-mail: reklama@zycieregionu.pl

  KOLPORTAtel. +48 723 951 728e-mail: kolportaz@zycieregionu.pl

  SKAD I DTPIneo Creative Design GroupAndrzej Bryzektel. +48 535 500 005e-mail: biuro@ineo.com.plwww.ineo.com.plWYDAWCA

  Dzie dobry!Godziny, dni i tygodnie ucie-kaj z zawrot-n prdkoci. Czsto brakuje nam czasu na zastanowienie si nad kolejnymi wy-darzeniami. Czsto nie mamy chwili na to, by spojrze i zweryfikowa przeszo. Ciekawie jest uczestni-czy w momencie, w ktrym ludzie spotykaj si po dugim czasie roz-ki. Piknie jest wsplnie wspomina odlege czasy. Kolejny numer ycia Regionu ujrza wiato dzienne. To kolejny tydzie wydarze, podnio-sych chwil i naszych prywatnych radoci i trosk. Jesienne wieczory s coraz dusze, wic moe warto powici troch czasu na zastano-wienie si? Ulotno zdrowia i ycia czsto dopadaj nas w najmniej oczekiwanym momencie. Spotkania po latach, umiech znajomej twarzy - na to mamy coraz mniej czasu. Zani-kamy w wielkim wycigu, ale czy na pewno tak bardzo spieszymy si do mety? ycie jest pkiem pikna, rado-ci i niespodzianek. Nie pozwlmy, by co to niszczyo. Jestemy po to, eby walczy z wasnymi przeszkodami. Wszystko potrafimy pokona. Po-wanie. Odnajdmy czas na prawdzi-we wartoci. Doszukujmy si uczu w sobie i obdarowujmy nimi innych. Nie zwlekajmy z wanymi sowami i okazywaniem pozytywnych wibra-cji. Jestemy wielcy i wykorzystujmy potencja dany nam przez natur. Zamiast goni w niewiadomym celu, dobijajmy si do drzwi szczcia. Ono jest tak blisko ycie nie moe by prostym rejsem midzy koysk, a grobem. Wielu piknych portw w waszych yciowych rejsach ycz na nadchodzcy tydzie.

  Redakcja nie zwraca nadesanych tekstw

  i zastrzega sobie prawo dokonywania

  skrtworaz adiustacji.

  Za tre reklam i ogosze redakcja nie

  odpowiada.

  Nr 6, PITEK, 12 padziernika 2012www.zycieregionu.pl

  REKLAMA

  Teks

  t i fo

  t. M

  iosz

  Kle

  pczy

  ski

  Z Rafaem Kocid, autorem albumu Iawa wczoraj i dzi, rozmawia Miosz Klepczyski.

  Utrwalanie historii jest jednym z elementw tworzenia to-samoci. Powstaje coraz wicej publikacji na temat polskich miast. Ostatnio ciekawym gatunkiem stay si albumy uka-zujce walory krajobrazu i zabudowy pokazane na starych pocztwkach z porwnaniem do wygldu wspczesnego. Nie-dawno tego typu publikacj wyda Rafa Kocida z Iawy. Iawa

  wczoraj i dzi to doskonaa forma podry do przeszoci.

  - Co skonio pana do stworzenia ksiki?- Osoby ogldajce moj kolekcj pocztwek, wskazujc na kon-

  kretn pocztwk, czsto zadaway pytanie a gdzie to byo?. Z przyjemnoci odpowiadaem, ale smuci mnie fakt, e

  wikszo ludzi rozpoznaje tylko naj-bardziej charakterystyczne obiekty, takie jak ratusz, kino czy czerwony

  koci i nie domyla si nawet, jak pikn zabudow miaa przedwo-jenna Iawa. Pomylaem, e taka ksika byaby doskona pozy-cj, tym bardziej, e dotychczas

  ukaza si tylko jeden album uka-zujcy pocztwki z Deutsch Eylau.

  - Jak dugo pracowa pan nad publikacj?- W 2003 roku tematem mojej pracy licencjackiej byo zrobienie

  strony internetowej Iawa wczoraj i dzi. Prac obroniem, a sama strona bya w sieci bodaje 2 lata. Ju wtedy pomylaem o

  albumie, ale ilo materiaw - i przede wszystkim wiedzy - bya za maa, eby wyda ksik.

  Temat odwieyem w 2007 r., ale na dobre prace ruszyy na pocztku

  2010 r. Duo czasu pochono wykonanie zdj. Ze wzgldu na ziele miejsk zasaniajc interesujce mnie obiekty, musiay one by robio-ne w rnych porach roku. To stwarzao kolejne przerwy ze wzgldu na pogod dobre zdjcia wymagaj odpowiedniego wiata, a - jak wiadomo - okres jesienny i wczesnowiosenny, kiedy nie ma listowia, to krtkie dni, czsto zamglone i z zachmurzonym niebem. Udao si jednak. Dua w tym zasuga fotografa Andrzeja Musiskiego, ktry jest autorem zdj. - Czym zajmuje si pan zawodowo?- Pracuj jako zaopatrzeniowiec w dziale technicznym jednego z iaw-skich przedsibiorstw. Historia Iawy to moje hobby, w aden sposb nie jest zwizane z moim wyksztaceniem czy wykonywanym zawodem. - Czy planuje pan kolejne publikacje?- Mam pomysy na dwie kolejne prace, ktre przybli nam histori Iawy, ale na razie s to tylko pomysy. Wydanie albumu Iawa wczo-raj i dzi pokazao mi, jaki ogrom pracy i rodkw wymaga realizacja podobnych zamierze. Na dzie dzisiejszy pozostawiam je jako plany, ale znajc siebie, dugo spokojnie nie usiedz. - Jak pan ocenia pomoc urzdu miasta?- Wydanie albumu Iawa wczoraj i dzi na adnej paszczynie nie wymagao pomocy ze strony magistratu, tak wic nie mam co ocenia. Cay projekt jest mojego autorstwa, cznie ze sfinansowaniem wyda-nia caoci nakadu. Chciabym jednak, korzystajc z okazji, kolejny raz podzikowa dwm osobom. Stanisawowi Baruchowskiemu, ktry udostpni mi swj zbir pocztwek iawskich. Bez pomocy Stanisawa wydanie albumu znacznie przecignoby si w czasie. Kolejn osob, ktrej serdecznie dzikuj za trud i powicony czas, jest wspomniany ju Andrzej Musiski, iawski fotograf, ktry jest autorem zdj wsp-czesnej Iawy. Osoby te z wielkim entuzjazmem podeszy do mojego projektu, za co serdecznie im dzikuj.

  Dugo spokojnienie usiedz

 • OPINIE 3

  Zapiesz nas

  Most midzy JeziorakamiOd otwarcia mostu midzy Maym a Duym Jeziorkiem nie ucichy jeszcze gosy krytyczne, dotyczce gwnie

  zastosowanych kolorw. Dobrze, e docieraj do nas rwnie opinie pozytywneNa

  Nowy mostW tym tygodniu zapytalimy mieszkacw Iawy o opinie na temat

  kolorystyki nowego elementu w iawskim krajobrazie, ktry powsta nad

  przesmykiem pomidzy Maym i Duym Jeziorakiem. Czy iawianom podoba

  si nowopowstay most przy ul. Konstytucji 3-Maja i jak si sprawuje?

  Tekst i fot. Ania Sarnowska

  Dwie strony medaluZbigniew Mako, fotografik: - Nie bardzo orientuj si w pilnych potrzebach przebudowy starego mostu, fakt by stary i wymaga jakich zmian, jednak stary most suy jeszcze dobrze (chyba, e o czym nie wiem) i nie by priorytetow inwestycja zwaszcza, e s o wiele pilniejsze wydatki w miecie. Jeli stawiamy na turystyk to na ni stawiajmy. Zde-

  cydowanie wolabym, aby najpierw powstaa prawdziwa przy-sta. W ten sposb okrelilibymy potrzeby ewentualnego

  zwikszenia przepustowoci mostu. Druga spraw jest or-ganizacja pracy, zmiana organizacji ruchu w miecie, jak zwykle w letnie miesice zamiast goci turystw rozko-pujemy Iaw i turyci bkaj si objazdami, zwaszcza, e to ktre lato z kolei. Przebudowa samego mostu moim zdaniem jako drastycznie nie poprawia sytuacji, bo jak dla mnie most jest wci za niski. A co do samego mostu kolorystyka jest do dziwna i krzykliwa. Rozumiem, e o kolorystyce decydowa konkurs; jednak kto, kto decydo-

  wa o wynikach tego konkursu powinien by wiadomy, e obecnie most nie komponuje

  si zbytnio z otoczeniem. Odbir mostu jest cokolwiek dziwny, ale takie moe byo zamierzenie. Poczenie chyba nie do koca sensownoci przebudo-wy z kolorystyk mnie osobicie nie za bardzo odpowiada. Ale moe ta chwila zastanowienia to jest droga do przemyle przyszych decyzji. Iaw musimy zmienia, jednak yczybym sobie, aby to szo dwu-torowo: wizualizacja, estetyka, ale i co wane przedsibiorczo i nowe miejsca pracy, bo jedno bez drugiego

  zbytniego sensu nie ma. Bdziemy mieli pikne miasteczko z szarymi

  smutnymi ludmi walczcymi o ka-dy dzie, a to chyba nie o to chodzi.

  Tekst Edyta Kocya-Pawowska, fot. Marcin Pawowski, archiwum

  Sonda ycia

  Beata: - Most prezentuje si bardzo adnie. Kolorystyka jest trafna i

  oglnie nie mam adnych zastrzee. Pasuje do naszego krajobrazu.

  Duy plus dla projektantw, e mamy teraz szersze chodniki. uk

  wyglda troch wielkomiejsko, ale kolorystyka jak najbardziej w

  porzdku. Pomys z pokolorowaniem mostu przez uczniw na-szych szk to bardzo fajna inicjatywa. Pozwala si modym oso-bom rozwija i pokaza swoje moliwoci. Oglnie nie zauwayam

  adnych niedocigni. Rne s gusta i trudno dogodzi kademu.

  Joanna: - Funkcjonalnoci nowego mostu jeszcze nie miaam okazji przetesto-wa. Natomiast most ma wygld bardzo radosny. Ciekawe kolory w niczym nie przeszkadzaj, a wrcz przeciwnie: dodaj miastu uroku i wesooci. Jestem za przekazywaniem jak najwicej inicjatyw do dziaania i tworzenia modym ludziom. Pokolorowanie mostu przez uczennic gimnazjum to bardzo fajna

  sprawa. Sama mam syna na studiach i uwaam, e wszystko dla modych. Trzeba stwarza im jak najwicej moliwoci i dawa szans samorealizacji.

  Arkadiusz: - Most jest bardzo pikny. Codziennie przemierzam t tras i

  mog powiedzie, e nareszcie iawianie maj si czym pochwali. Czer-wono-niebieska kolorystyka bardzo przypada mi do gustu. Szersze

  chodniki, wybudowana droga rowerowa. Teraz mona pokonywa

  t pikn tras na rowerze. Same plusy. Niektrym kolorystyka nie

  bardzo si spodobaa, ale mieszka

View more