wizyty studyjne

Download Wizyty studyjne

Post on 22-Feb-2016

36 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Wizyty studyjne. organizowane przez LGD „Qwsi”. Wybór LGD do realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju. Stowarzyszenie LGD „Qwsi” powstało w 2008 r. (rejestracja w KRS w lutym 2009 r.) w celu realizacji 4 osi priorytetowej PROW 2007-2013. - PowerPoint PPT Presentation

TRANSCRIPT

Wizyty studyjne organizowane przez LGDQwsi

Wizyty studyjneorganizowane przez LGD QwsiWybr LGD do realizacji Lokalnej Strategii RozwojuStowarzyszenie LGD Qwsi powstao w 2008 r. (rejestracja w KRS w lutym 2009 r.) w celu realizacji 4 osi priorytetowej PROW 2007-2013. Zarzd Wojewdztwa Dolnolskiego dnia 09.06.2009 r. podj decyzj o wyborze 19 dolnolskich lokalnych grup dziaania do realizacji LSR Stowarzyszenie LGD Qwsi zajo 19 miejsce.W dniu 15.01.2013 r. Zarzd Wojewdztwa Dolnolskiego podj uchwa w sprawie akceptacji listy krajowej dotyczcej wyboru LGD do realizacji LSR w zakresie dodatkowych zada Stowarzyszenie LGD Qwsi zajo 3 miejsce w wojewdztwie dolnolskim i 28 w kraju (na 154 LGD, ktre wziy udzia w konkursie w zakresie dodatkowych zada).LGD QWSIMisj Lokalnej Grupy Dziaania Qwsi jest szeroko pojta poprawa jakoci ycia mieszkacw terenw wiejskich, poprzez odnow i rozwj wsi oraz zwikszenie jej atrakcyjnoci turystycznej.Stowarzyszenie LGD Qwsi jest trjsektorowym partnerstwem aktywnych mieszkacw, dziaajcych na rzecz zrwnowaonego rozwoju naszego regionu. Stowarzyszenie Qwsi dziaa jako Lokalna Grupa Dziaania. Jest to partnerstwo trjsektorowe, skupiajce w swoich szeregach przedstawicieli sektora publicznego, gospodarczego i spoecznego, jako podmioty zamieszkae, prowadzce swoj dziaalno lub dziaania na obszarze objtym Lokaln Strategi Rozwoju (LSR), czyli na obszarze 6 gmin powiatu zbkowickiego, tj. Bardo, Ciepowody, Kamieniec Zbkowicki, Zbkowice lskie, Zibice, Zoty Stok.

Wizyty studyjneStowarzyszenie LGD Qwsi moe na swoim terenie zorganizowa trzy rodzaje wizyt studyjnych:Turystyka sposb na ycie przykady tworzenia ofert turystyki aktywnej na obszarach wiejskich jako instrumenty aktywizacji mieszkacw oraz promocji miejscowoci,Produkty lokalne przykady kultywowania tradycyjnych zawodw i rzemiosa oraz tworzenia produktw lokalnych jako instrumenty aktywizacji mieszkacw oraz promocji miejscowoci,Dobre praktyki w zakresie wdraania Programu Leader przez LGD Qwsi.Wizyta studyjna turystyka- sposb na ycieZapewniamy: noclegi i wyywienie w komfortowym pensjonacie,zwiedzanie Kopalni Zota, redniowiecznego Parku Techniki, jedynej w Polsce Krzywej Wiey, spyw pontonowy Przeomem Bardzkim,warsztaty i prezentacje nt. funkcjonowania oferty turystycznej,zapoznanie z efektami projektw turystycznych realizowanych ze rodkw PROW.Wizyta studyjna produkty lokalnezapewniamy:noclegi i wyywienie w komfortowym pensjonacie,warsztaty rkodzielnicze, pszczelarskie, prezentacja gospodarstwa ekologicznego i produktw ekologicznych,dobre praktyki wspierania produktw lokalnych przez LGD,zapoznanie z efektami projektw dot. produktw lokalnych realizowanych ze rodkw PROW,zwiedzanie atrakcji turystycznych, ktre stanowi produkt lokalny.

Wizyta studyjna dobre praktyki w zakresie wdraania Programu leader przez LGD Qwsizapewniamy:noclegi i wyywienie w komfortowym pensjonacie,krtka historia wdraania podejcia Leader na terenie LGD,przegld w terenie najciekawszych projektw realizowanych ze rodkw PROW,warsztaty dla uczestnikw,zwiedzanie najwikszych atrakcji turystycznych.Wizyty studyjneWizyty studyjne zaplanowane s dla grup 15 osobowych, 3 dniowe (2 noclegi).Istnieje moliwo dostosowania oferty do moliwoci finansowych Zamawiajcego oraz uwzgldnienia w programie dodatkowych atrakcji.Nasz terenFot. LGD Qwsi

Nasz terenFot. LGD Qwsi

Nasz terenFot. LGD Qwsi

Fot. LGD Qwsi

Fot. LGD Qwsi

Jarmark Ziemi ZbkowickiejFot. LGD Qwsi

Jarmark Ziemi ZbkowickiejFot. LGD Qwsi

Jarmark Ziemi ZbkowickiejFot. LGD Qwsi

Recommended

View more >