wizyty studyjne

Download Wizyty Studyjne

If you can't read please download the document

Post on 09-Jan-2016

28 views

Category:

Documents

1 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu „Uczenie się przez całe życie”. Wizyty Studyjne. Wizyty studyjne dla kadry zarządzającej, decydentów i specjalistów z zakresu edukacji oraz kształcenia i doskonalenia zawodowego. - PowerPoint PPT Presentation

TRANSCRIPT

 • Wizyty StudyjneWizyty studyjnedla kadry zarzdzajcej, decydentw i specjalistw z zakresu edukacji oraz ksztacenia i doskonalenia zawodowegoFundacja Rozwoju Systemu EdukacjiNarodowa Agencja Programu Uczenie si przez cae ycie

 • Wizyty studyjne w programie Uczenie si przez cae ycieWIZYTY STUDYJNECo to jest wizyta studyjna?

  Wizyta studyjna to krtkie spotkanie (3-5 dni), w maej grupie (10-15 osb), specjalistw z rnych krajw europejskich, pracujcych na co dzie w podobnych obszarach edukacji oglnej lub ksztacenia i doskonalenia zawodowego.

  Wizyta studyjna wspiera rozwj zawodowy specjalistw zajmujcych si edukacj oglni ksztaceniem zawodowym.

  Wizyty studyjne mog dotyczy:

  edukacji oglnej, ksztacenia i doskonalenia zawodowego, obu dziedzin jednoczenie.

 • Wizyty studyjne w programie Uczenie si przez cae ycieWizyty studyjne s czci programu Uczenie si przez cae ycie.Organizuje si je w roku akademickim, od wrzenia do czerwca kadego roku, w 33 krajach: 27 pastwach czonkowskich UE oraz Islandii, Liechtensteinie, Norwegii, Szwajcarii, Chorwacji i Turcji.WIZYTY STUDYJNE

 • Wizyty studyjne w programie Uczenie si przez cae ycieTerminy skadania wnioskw w 2013:

  do 28 marca 2013 - dla wizyt odbywajcych si od wrzenia 2013 do lutego 2014- do 28 padziernika 2013 - dla wizyt odbywajcych si od marca do czerwca 2014

  Wizyty naley wybra z Katalogu wizyt studyjnych 2013/2014 opublikowanym na stronie: www.sv.org.pl

  Wizyty odbywaj si w jzykach: angielskim, niemieckim, francuskim i hiszpaskim.

  WIZYTY STUDYJNE

 • Wizyty studyjne w programie Uczenie si przez cae ycieRok 2013/2014

  Wspieranie wsppracy pomidzy obszarami ksztacenia, szkolenia i pracy;

  Wspieranie wstpnego i ustawicznego szkolenia nauczycieli, osb prowadzcych szkolenia oraz kadry kierowniczej instytucji zajmujcych si ksztaceniem i szkoleniem;

  3. Promowanie przyswajania kluczowych kompetencji za porednictwem systemu ksztacenia i szkolenia;

  4. Propagowanie wczenia spoecznego i rwnoci pci w obszarze ksztacenia i szkolenia, cznie z integracj migrantw;

  5. Opracowywanie strategii uczenia si przez cae ycie i mobilnoci. WIZYTY STUDYJNETematy wizyt studyjnych

 • Wizyty studyjne w programie Uczenie si przez cae ycieOsoby uprawnione do udziau w programie Wizyt Studyjnych:

  przedstawiciele wadz lokalnych, regionalnych i krajowych; dyrektorzy instytucji oferujcych ksztacenie i szkolenie zawodowe; przedstawiciele centrw doradztwa lub potwierdzania kwalifikacji lub akredytacji; dyrektorzy i wicedyrektorzy szk i przedszkoli, osoby szkolce nauczycieli; inspektorzy ksztacenia i szkolenia zawodowego; przedstawiciele sieci i stowarzysze edukacyjnych i szkoleniowych; pedagodzy lub doradcy zawodowi; przedstawiciele usugodawcw dziaajcych w edukacji i szkoleniach; pracownicy biur pracy lub orodkw doradztwa zawodowego.WIZYTY STUDYJNE

 • Wizyty studyjne w programie Uczenie si przez cae ycieOsoby uprawnione do udziau w programie Wizyt Studyjnych:

  kierownicy dziaw kadr; kierownicy dziaw szkole w przedsibiorstwach; przedstawiciele izb gospodarczych/ przemysowych/ rzemielniczych; przedstawiciele organizacji zrzeszajcych pracodawcw przedstawiciele zwizkw zawodowych; waciciele lub kierownicy maych i rednich przedsibiorstw; pracownicy naukowi szk wyszychWIZYTY STUDYJNE

 • Budet na rok 2013/2014: 260 000 EUR

  WIZYTY STUDYJNEFinansowanie udziau w wizycie studyjnejWizyty studyjne w programie Uczenie si przez cae ycieUdzia w wizycie finansowany jest z funduszy Komisji Europejskiej w formie indywidualnego grantu redni grant: 1582 Euro liczba miejsc w 2013: 164

 • rodki finansowe (w EUR) przyznane przez Narodow Agencj na udzia w wizycie studyjnej obejmuj:

  koszty utrzymania z uwzgldnieniem ubezpieczenia podrnegotabela stawek na stronie internetowej programu Wizyty Studyjne www.sv.org.pl koszty podry i koszty wizy wjazdowej/wyjazdowejw 2013/2014: od 350 do 500 EURoraz ewentualne koszty uczestnictwa osb ze specjalnymi potrzebami/osb towarzyszcychpod warunkiem, e bdzie to zaznaczone we wnioskuWIZYTY STUDYJNEFinansowanie udziau w wizycie studyjnejWizyty studyjne w programie Uczenie si przez cae ycie

 • Zesp programu Wizyty StudyjneAnna Dbska adebska@frse.org.pl Agata Rogozik arogozik@frse.org.pl

  www.frse.org.pl www.sv.org.pl

  Dzikuj za uwag

Recommended

View more >