prezentacja z wizyty studyjnej

Download Prezentacja z wizyty studyjnej

Post on 23-Jan-2015

1.044 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

 

TRANSCRIPT

  • 1. Wizyty studyjneCo to jest wizyta studyjna?Wizyta studyjna to krtkie spotkanie (3-5 dni), w maej grupie (10-15osb), specjalistw z rnych krajw europejskich, pracujcych na co dzie wpodobnych obszarach edukacji oglnej lub ksztacenia i doskonaleniazawodowego. Udzia w wizycie umoliwia wymian informacji oraz dyskusjna wybrany temat, dotyczcy ktrego z aspektw ksztacenia ustawicznegooraz nawizanie wsppracy.Program Wizyt Studyjnych umoliwia tworzenie pocze pomidzyprogramami sektorowymi: Comenius, Grundtvig, Erasmus, Leonardo daVinci dziki udziaowi ekspertw z rnych dziedzin w wizytach.www.sv.org.pl

2. Gwny cel wizyt studyjnych: ksztatowanie polityki edukacyjnej i wsppraca w obszarzeksztacenia na poziomie europejskim w procesie uczenia si przez caeycie poprzez: wyjazdy indywidualne organizowanie wizyty studyjnej w swoim krajuWizyty studyjne mog dotyczy: edukacji oglnej, ksztacenia i doskonalenia zawodowego, obu dziedzin jednoczenie.Udzia w wizycie finansowany jest z funduszy Komisji Europejskiejw formie indywidualnego grantu.Wizyty studyjne 3. My Study Visit LONDON 13.03 -16. 03.2012Creative Community Learning for Social Inclusion -Twrcze metody uczenia si we wsplnocie przeciwdziaajcewykluczeniu spoecznemu. 4. ACWDC African Caribbean WomensDevelopment Centre 5. Program i tematyka zaj odbytej wizytystudyjnej 6. Poruszana podczas wizyty tematyka Kim jestem? Czym si zajmuj? Kultura mojego kraju... Rnorodne podejcia do pojcia wykluczenia spoecznego wposzczeglnych krajach, jak rwnie polityka rzdu w stosunku dotego zjawiska. Sposoby i techniki wykorzystywania zdobytych rodkw iinformacji. Jak niewaciwy przepyw informacji moe blokowa zjednoczeniespoeczne. Sposoby przekazu informacji (dostpny, prosty, jasny) Zjednoczenie spoeczne kosztuje kade pastwo znacznie mniejnakadw finansowych!!! Zaoenia pracy i funkcjonowania Wsplnoty Rozwj spoecznykadego pastwa DLACZEGO? JAK? (metody, narzdziapracy). rda i strategie stosowane dla przetrwania danej Wsplnoty. 7. Strategie dziaaniastosowane na co dzie ... STAKEHOLDERS osoby prywatne, organizacjemiejskie, stowarzyszenia, biblioteki, sejmiki, RadyMiejskie oraz wszelkie inne urzdy chtne dowsppracy. Wyznaczenie celw pracy: SMART (Specyfic, Measureable, Achievable, Realistic, Timescales) - konkretne, mierzalne, osigalne, realistyczne iosadzone w konkretnym czasie. Odpowiednie kompetencje zawodowe poczone zchci nieustannego rozwoju zawodowego(Competencies and Continuous ProfessionalDevelopment) 8. Programme Topics 9. A oto jak pracowalimy... 10. Efekty pracy w grupach technikBurzy mzgw Brainstorm 11. Praca nad Raportem Grupowym... 12. Oficjalne wrczenie certyfikatwuczestnictwa... 13. Certyfikat uczestnictwa jest prawnympotwierdzeniem uczestnictwa w wizyciestudyjnej - podobnie jak raport grupowy.FRAGMENT RAPORTU GRUPOWEGO: Describe each of the good practices youlearnt about during the visit (both from thehosts and from one another) indicating thefollowing: title of the project/ programme/ initiative country name of the institution that implements it(if possible, provide a website) contact person (if possible) who presentedthe programme to the group whom the project/ programme/ initiativeaddresses what features of theproject/programme/initiative make it anexample of good practice 14. Dzikuj za uwagElbieta Bej