ujian aptitud am -...

of 48 /48
1. Aptitud adalah kebolehan atau bakat semula jadi untuk belajar atau melakukan sesuatu perkara tertentu dengan mudah dan cepat. 2. Berkaitan dengan kebolehan atau bakat dalaman yang diwarisi. Ujian Aptitud Am 1. Mengukur prestasi keseluruhan murid melangkaui pelbagai jenis kebolehan mental. 2. Mengukur kebolehan yang lebih khusus seperti kemahiran dan verbal yang boleh meramal prestasi pendidikan murid pada masa hadapan. Ujian Aptitud Ujian Aptitud Khusus 1. Mengenal pasti atau menilai kesediaan, potensi, kesesuaian atau meramal kejayaan murid dalam pembelajaran seterusnya. 2. Memberi gambaran jenis bidang atau aliran yang sesuai dipelajari murid. 3. Menjadi rujukan guru dalam merancang strategi P&P yang sesuai mengikut kebolehan murid.

Author: vanbao

Post on 31-Jan-2018

262 views

Category:

Documents


3 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 1. Aptitud adalah kebolehan atau bakat semula

  jadi untuk belajar atau melakukan sesuatu

  perkara tertentu dengan mudah dan cepat.

  2. Berkaitan dengan kebolehan atau bakat

  dalaman yang diwarisi.

  Ujian Aptitud Am

  1. Mengukur prestasi keseluruhan murid

  melangkaui pelbagai jenis kebolehan

  mental.

  2. Mengukur kebolehan yang lebih khusus

  seperti kemahiran dan verbal yang boleh

  meramal prestasi pendidikan murid pada

  masa hadapan.

  Ujian Aptitud

  Ujian Aptitud Khusus

  1. Mengenal pasti atau menilai kesediaan,

  potensi, kesesuaian atau meramal kejayaan

  murid dalam pembelajaran seterusnya.

  2. Memberi gambaran jenis bidang atau aliran

  yang sesuai dipelajari murid.

  3. Menjadi rujukan guru dalam merancang

  strategi P&P yang sesuai mengikut

  kebolehan murid.

 • Mengukur Kecerdasan:

  i. Verbal Linguistik (Pintar Perkataan)

  ii. Visual Spatial (Pintar Visual dan Ruang) iii. Logik Matematik (Pintar Nombor)

  iv. Muzik (Pintar Muzik)

  v. Naturalis (Pintar Alam Semulajadi)

  vi. Kinestatik (Pintar Jasmani)

  vii. Interpersonal (Pintar Sosial)

  viii. Intrapersonal (Pintar Kendiri)

  ix. Existential (Pintar Kewujudan)

  Ujian Aptitud

 • Inventori Personaliti

  Membantu murid menyedari potensi /

  kekuatan dan kelemahan diri

  Membantu murid dan ibu bapa

  Mengenal pasti personaliti murid

  Membantu guru merancang

  pengajaran dan pembelajaran

  Inventori

  Personaliti

  Membantu murid merancang

  hala tuju kerjaya

  Ujian Psikometrik Personaliti

  Autonomi

  Kreatif

  Agresif

  Ekstrovert

  Pencapaian

  Kepelbagaian

  Intelektual

  Kepemimpinan

  Struktur

  Resilien

  Menolong

  Analitikal

  Kritik diri

  Wawasan

  Ketelusan

  Tret

  Personaliti

  Realistik

  Investigatif

  Artistik

  Sosial

  Enterprising

  Konvensional

  Minat

  Kerjaya

 • Inventori Tret Personaliti

  Teori Perkembangan

  KerjayaTeori Personaliti

  Teori Tret dan

  Faktor (Frank

  Parson 1909)

  Teori

  Perkembangan

  Kerjaya Super

  (1909)

  Teori Personaliti

  Big Five (Costa &

  McCrea 1992)

  Teori Personaliti

  Narrow (2004)

 • Ujian Minat Kerjaya

  Teori Tipologi Kerjaya Holland. Asas yang

  digunakan dalam teori ini ialah:

  1. pemilihan kerjaya adalah berdasarkan

  ekspresi personaliti individu di samping

  kesesuaian persekitaran pekerjaan.

  2. minat seseorang itu lahir daripada

  personalitinya.

  3. individu daripada jenis pekerjaan yang

  sama mempunyai persamaan dari segi

  pola personalitinya.

  4. keselarasan antara personaliti dan

  persekitaran akan meningkatkan

  prestasi kerja, pencapaian, kestabilan

  dan kepuasan kerja.

 • Selaras dengan konsep ICT sebagai pengupaya, LP telah menyediakan sistem aplikasi SPPBS bagi tujuan merekod

  dan menyimpan data akademik dan bukan akademik.

  Data-data yang disimpan dapat diautomasikan dengan cekap dan berkesan bagi penghasilan pelaporan sama

  ada di peringkat sekolah, PPD, JPN atau KPM.

  Panduan penggunaan sistem ini boleh dimuat turun sama ada melalui laman web LP

  http://www.moe.gov.my/lp atau pada menu BANTUAN

  di dalam sistem SPPBS.

  Lembaga Peperiksaan juga telah mewujudkan Meja Bantuan peringkat pertama yang bertanggungjawab

  sebagai Single point of contact berkaitan aplikasi SPPBS kepada pengguna.

  Meja Bantuan SPPBS boleh dihubungi melalui: [email protected]

  Telefon 03-8884 3158

  Faks 03-8884 3156 SPPBS

  Rekod prestasi murid

  Pelaporan deskriptif

  Pelaporan formatif/ kumulatif

  Akademik Bukan Akademik

 • Penjaminan kualiti dalam pelaksanaan PBS dilakukan melalui

  Pementoran, Penyelarasan, Pemantauan dan Pengesanan

  oleh personel di peringkat Bahagian, Jabatan Pelajaran

  Negeri, Pejabat Pelajaran Daerah dan Sekolah. Penjaminan

  Kualiti PBS dijalankan secara formal mengikut jadual yang

  ditetapkan atau secara informal mengikut keperluan

  Bahagian/ JPN/PPD/ Sekolah.

  PENJAMINAN KUALITI PBS

 • Pegawai Bahagian Kementerian Pendidikan Malaysia

  i. Menyediakan Manual Penjaminan Kualiti.

  ii. Mengadakan mesyuarat jawatankuasa peringkat

  kementerian bagi merancang penjaminan kualiti.

  iii. Menjalankan penataran penjaminan kualiti,

  iv. Menjalankan pemantauan bagi memastikan aktiviti

  penjaminan kualiti pengendalian PBS dilaksanakan; dan

  v. Menyediakan laporan pelaksanaan peringkat kementerian

  untuk dihantar kepada Menteri Pelajaran.

  SENARAI TUGAS PERSONEL

  PENJAMINAN KUALITI PBS

 • Pegawai Jabatan Pelajaran Negeri

  i. Memastikan pengoperasian PBS di negeri mengikut garis

  panduan yang ditetapkan oleh LP.

  ii. Mengadakan mesyuarat jawatankuasa peringkat negeri

  bagi merancang penjaminan kualiti.

  iii. Menganalisis kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman

  yang terdapat di sekolah dalam pelaksanaan PBS.

  iv. Menyediakan pelan strategik bagi penjaminan kualiti.

  v. Menjalankan penataran penjaminan kualiti.

  vi. Menjalankan pemantauan bagi memastikan aktiviti

  penjaminan kualiti pengendalian PBS dilaksanakan ; dan

  vii. Menyediakan laporan pelaksanaan peringkat

  kementerian untuk dihantar kepada Lembaga

  Peperiksaan.

  SENARAI TUGAS PERSONEL

  PENJAMINAN KUALITI PBS

 • Pegawai Pejabat Pelajaran Daerah

  i. Memastikan pengoperasian PBS di daerah mengikut garis

  panduan yang ditetapkan oleh LP.

  ii. Mengadakan mesyuarat jawatankuasa peringkat daerah

  bagi merancang penjaminan kualiti.

  iii. Menganalisis kekuatan, kelemahan, peluang dan

  ancaman yang terdapat

  di sekolah dalam pelaksanaan PBS.

  iv. Menyediakan pelan strategik bagi penjaminan kualiti.

  v. Menjalankan penataran penjaminan kualiti;

  vi. Menjalankan pemantauan bagi memastikan aktiviti

  penjaminan kualiti pengendalian PBS dilaksanakan ; dan

  vii. Menyediakan laporan pelaksanaan peringkat

  kementerian untuk dihantar kepada Jabatan Pelajaran

  Negeri.

  SENARAI TUGAS PERSONEL

  PENJAMINAN KUALITI PBS

 • Pentadbir Sekolah

  i. Menganalisis kekuatan, kelemahan, peluang dan

  ancaman yang terdapat di sekolah dalam pelaksanaan

  PBS.

  ii. Menyediakan pelan strategik bagi penjaminan kualiti.

  iii. Melantik personel yang menjalankan penjaminan kualiti.

  iv. Mengenalpasti personel yang perlu menjalani

  penjaminan kualiti.

  v. Menyediakan dokumen/bahanrujukan penjaminan

  kualiti.

  vi. Memastikan penjaminan kualiti di sekolah mengikut garis

  panduan yang ditetapkan.

  vii. Menganalisis laporan pelaksanaan penjaminan kualiti

  dan mengambil tindakan susulan.

  viii. Menyediakan laporan pelaksanaan peringkat sekolah

  untuk dihantar ke PPD.

  SENARAI TUGAS PERSONEL

  PENJAMINAN KUALITI PBS

 • Kingsoft

  Office

  PEMENTORAN

 • PEMENTORAN

  Pementoran adalah proses membantu, memudah cara dan

  membimbing guru. Pementoran dalam konteks Pentaksiran

  Berasaskan Sekolah (PBS) adalah satu proses yang diijalankan

  untuk penjaminan kualiti bagi membantu, memudah cara,

  membimbing, meningkatkan pengetahuan dan kefahaman

  guru untuk melaksanakan PBS mengikut prosedur dan garis

  panduan yang ditetapkan.

  Aktiviti pementoran dijalankan sebelum, semasa dan/atau

  selepas pelaksanaan pentaksiran berasaskan sekolah.

  i. Memberi bimbingan, khidmat bantu dan nasihat mengenai

  pelaksanaan dan pengurusan PBS.

  ii. Meningkatkan kemahiran pelaksanaan pentaksiran dalam

  kalangan guru yang dibimbing.

  iii. Meningkatkan kompetensi dan keyakinan guru yang

  dibimbing.

  iv. Membantu guru menyelesaikan masalah pelaksanaan PBS.

  v. Membina rangkaian kerja dan hubungan profesional antara

  mentor dan guru yang dibimbing.

  Objektif Pementoran

 • JENIS-JENIS PEMENTORAN

  Formal

  Pementoran formal dijalankan oleh JK PBS secara berjadual

  dalam mesyuarat atau sesi peningkatan profesionalisme

  guru.

  Informal

  Pementoran informal dijalankan oleh JK PBS sebelum,

  semasa atau selepas pelaksanaan pentaksiran berasaskan

  sekolah tanpa jadual yang ditetapkan.

 • Pementoran dalaman dijalankan oleh:

  GKMP / Ketua Bidang Ketua Panitia Guru Cemerlang Jurulatih Utama Mana-mana guru yang dilantik oleh Pengetua / Guru Besar / JK PBS

  Pementoran luaran dijalankan oleh:

  Petugas yang dilantik oleh LP Petugas yang dilantik oleh JPN Petugas yang dilantik oleh PPD

  PERSONEL PEMENTORAN

 • PERANAN MENTOR

  i. Membimbing guru menggunakan dokumen standard

  prestasi dan aplikasi SPPBS.

  ii. Membantu guru menyediakan instrumen pentaksiran.

  iii. Memberi pendedahan pelbagai jenis instrumen

  pentaksiran.

  iv. Memastikan pelaksanaan pentaksiran seiring dengan

  pengajaran dan pembelajaran.

  v. Mendapatkan maklum balas untuk penambahbaikan

  pengajaran.

  vi. Membantu menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh

  guru yang dibimbing.

  vii. Menyediakan laporan dapatan pemantauan.

 • Kingsoft

  Office

  PENYELARASAN

 • PENYELARASAN

  Penyelarasan adalah satu proses penjaminan kualiti untuk

  memastikan keseragaman pelaksanaan tugasan dan penskoran

  demi keadilan kepada calon serta kesahan dan

  kebolehpercayaan skor pentaksiran.

  Kekerapan aktiviti penyelarasan adalah sepanjang tempoh

  pelaksanaan PBS dan mengikut jadual yang ditentukan oleh JK

  PBS.

 • OBJEKTIF PENYELARASAN

  i. Menyeragamkan kefahaman terhadap kehendak tugasan

  dan kriteria penskoran.

  ii. Menyeragamkan skor pentaksiran sekolah yang diberikan

  oleh guru berdasarkan pernyataan standard, deskriptor dan

  evidens dalam dokumen standard prestasi.

  iii. Menyeragamkan skor pentaksiran pusat yang diberikan oleh

  guru berdasarkan kriteria penskoran sesuatu tugasan yang

  ditetapkan.

  iv. Menyeragamkan alat, bahan dan situasi mengikut kriteria

  yang telah ditetapkan untuk menghasilkan skor yang

  terlaras.

  v. Memastikan kesahan dan kebolehpercayaan skor dalam

  pelaksanaan PBS oleh guru di sekolah.

  vi. Memastikan skor yang diberikan menepati keupayaan dan

  prestasi murid.

  vii. Memastikan skor yang diberikan adalah adil bagi semua

  murid.

 • i. Penyelarasan dalaman dijalankan bagi menyelaraskan

  kefahaman mengenai tugasan dan penskoran pentaksiran

  pusat antara guru-guru mata pelajaran dalam sekolah yang

  sama..

  ii. Penyelarasan luaran dijalankan bagi menyelaraskan

  kefahaman mengenai tugasan dan penskoran pentaksiran

  pusat antara guru-guru mata pelajaran

  di seluruh negara.

  JENIS PENYELARASAN

 • PERSONEL

  PENYELARASAN

  Penyelarasan dalaman dijalankan oleh:

  GKMP / Ketua Bidang Ketua Panitia Guru Cemerlang Jurulatih Utama Mana-mana guru yang dilantik oleh Pengetua / Guru Besar / JK PBS

  Penyelarasan luaran dijalankan oleh:

  Petugas yang dilantik oleh LP Petugas yang dilantik oleh JPN Petugas yang dilantik oleh PPD

 • i. Membantu guru faham kehendak tugasan dan kriteria

  penskoran.

  ii. Membantu guru menyediakan tugasan pentaksiran sekolah berdasarkan pernyataan standard, deskriptor dan evidens dalam dokumen standard prestasi.

  iii. Membantu guru menyeragamkan skor pentaksiran sekolah berdasarkan pernyataan standard, deskriptor dan evidens dalam dokumen standard prestasi bagi memastikan kesahan dan kebolehpercayaan skor dalam pelaksanaan PBS.

  iv. Membantu guru menyeragamkan skor pentaksiran pusat yang diberikan oleh guru berdasarkan kriteria penskoran yang ditetapkan oleh LP bagi memastikan kesahan dan kebolehpercayaan skor dalam pelaksanaan PBS.

  v. Mengesahkan tugasan dan skor yang diberikan oleh guru adalah adil bagi semua murid.

  PERANAN PENYELARAS

 • PEMANTAUAN

 • Objektif Pemantauan

  Pemantauan adalah satu proses penjaminan kualiti bagi

  memastikan pelaksanaan PBS mengikut prosedur dan garis

  panduan yang ditetapkan oleh LP.

  Kekerapan aktiviti pemantauan adalah sepanjang tempoh

  pelaksanaan PBS dan mengikut jadual yang ditentukan oleh JK

  PBS.

  PEMANTAUAN

  i. Memastikan arahan pelaksanaan PBS dipatuhi

  ii. Mengenal pasti masalah pelaksanaan PBS oleh guru di

  sekolah.

  iii. Membantu menyelesaikan masalah pelaksanaan PBS oleh

  guru.

  iv. Mengelakkan berlakunya penyelewengan dan

  ketidakakuran.

  v. Menyediakan laporan pelaksanaan PBS untuk tujuan

  penambahbaikan.

 • Pemantau dalaman:

  Pemantauan dalaman dilaksanakan oleh pihak sekolah.

  Pemantau luaran :

  Pemantauan luaran dilaksanakan oleh pegawai yang dilantik

  oleh PPD, JPN, LP dan pegawai dari bahagian-bahagian lain

  dalam KPM.

  JENIS PEMANTAUAN

 • PERSONEL PEMANTAUAN

  Pemantau dalaman dijalankan oleh:

  Pengetua / Guru Besar Guru Penolong Kanan GKMP Guru Cemerlang Ketua Panitia Jurulatih Utama Guru yang dilantik oleh Pengetua / Guru Besar

  Pemantau luaran dijalankan oleh:

  Pegawai LP Pegawai JPN Pegawai PPD Jemaah Nazir dan Jaminan Kualiti ( JNJK ) Pegawai dari Bahagian-bahagian lain Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM)

  Pegawai yang dilantik oleh PPD, JPN dan LP

 • PERANAN PEMANTAU

  Pemantauan Pelaksanaan Pentaksiran Sekolah

  i. Memantau pentaksiran yang dijalankan semasa pengajaran

  dan pembelajaran.

  ii. Menyenaraikan kekuatan dan kelemahan pelaksanaan

  pentaksiran sekolah .

  iii. Memberi maklumbalas dan membimbing guru yang

  dipantau berpandukan instrumen pemantauan yang telah

  dilengkapkan.

  iv. Memberi cadangan tindakan susulan mengenai pelaksanaan

  PBS

  v. Menyediakan laporan dapatan pemantauan PBS

  Pemantauan Pengurusan PBS

  i. Menyemak pengurusan Fail Induk, Fail Perkembangan Murid

  dan Fail Showcase.

  ii. Menyemak laporan program penjaminan kualiti.

  iii. Memberi maklumbalas dan membimbing pihak sekolah

  berpandukan instrumen pemantauan yang telah

  dilengkapkan.

  iv. Memberi cadangan tindakan susulan mengenai pengurusan

  PBS.

  v. Menyediakan laporan dapatan pemantauan.

 • Kingsoft

  Office

  PENGESANAN

 • Pengesanan ialah satu proses penjaminan kualiti bagi

  memastikan instrumen pentaksiran yang digunakan mampu

  menghasilkan skor yang sah dan boleh dipercayai.

  Kekerapan aktiviti pengesanan adalah sepanjang tempoh

  pelaksanaan PBS.

  i. Mengenal pasti kekuatan, kelemahan dan kebolehlaksanaan

  instrumen pentaksiran.

  ii. Memastikan skor yang diperoleh mempunyai kesahan dan

  kebolehpercayaan yang tinggi.

  iii. Mencadangkan penambahbaikan instrumen pentaksiran.

  iv. Mencadangkan kepelbagaian instrumen pentaksiran.

  PENGESANAN

  Objektif Pengesanan

 • JENIS PENGESANAN

  Pengesanan Dalaman

  Pengesanan Dalaman dijalankan bagi menilai kesesuaian,

  kekuatan dan kelemahan instrumen pentaksiran yang

  digunakan dalam pelaksanaan Pentaksiran Sekolah (PS) untuk

  mendapatkan evidens tentang penguasaan murid. Instrumen

  pentaksiran ini adalah tugasan dan penskoran yang diberikan

  oleh guru untuk mentaksir murid.

  Pengesanan Luaran

  Pengesanan Luaran dijalankan bagi menilai kesesuaian,

  kekuatan dan kelemahan instrumen pentaksiran yang

  digunakan dalam pelaksanaan Pentaksiran Pusat (PP).

  Instrumen pentaksiran ini adalah tugasan dan penskoran yang

  dibina oleh Lembaga Peperiksaan.

 • PERSONEL PENGESANAN

  Pengesanan dalaman dijalankan oleh:

  GKMP / Ketua Bidang Ketua Panitia Guru Cemerlang Jurulatih Utama Mana-mana guru yang dilantik oleh Pengetua / Guru Besar / JK PBS

  Pengesanan luaran dijalankan oleh:

  Petugas yang dilantik oleh LP

 • PERANAN PENGESANAN

  i. Mengesahkan kekuatan, kelemahan dan kebolehlaksanaan instrumen pentaksiran.

  ii. Mengesahkan skor yang diperoleh mempunyai kesahan dan kebolehpercayaan yang tinggi.

  iii. Mengenalpasti dan membuat penambahbaikan instrumen pentaksiran.

  iv. Mengenalpasti kepelbagaian instrumen pentaksiran.

 • Pelaporan Pentaksiran Sekolah (PS) dan PAJSK boleh

  dijana melalui SPPBS oleh pihak sekolah secara berkala

  atau apabila diperlukan.

  Pelaporan PS boleh dijana dalam dua bentuk iaitu

  pelaporan formatif dan laporan kumulatif melalui

  SPPBS

 • Prestasi

  Kumulatif

 • PBS (Pendidikan Khas)

 • PBS (Pendidikan Khas)

  Murid Pendidikan Khas

  Kategori murid pendidikan khas adalah seperti berikut: Bermasalah Pembelajaran (BP) Bermasalah Penglihatan (BL) Bermasalah Pendengaran (BD)

  PBS diwajibkan kepada semua murid termasuk murid pendidikan

  khas dan tiada sebarang

  pengecualian diberikan kepada murid

  berkenaan. Murid berkenaan akan

  ditaksir dan dinilai menggunakan

  mekanisme yang sesuai.

  Proses pengajaran dan pembelajaran dilaksanakan

  berdasarkan kurikulum yang diikuti

  oleh murid tersebut, sama ada di

  Aliran Perdana mahupun Pendidikan

  Khas dan ditaksir menggunakan DSP

  yang disediakan.

  Keperluan khas untuk murid berkenaan mesti disediakan seperti

  perkhidmatan, peralatan atau

  perisian khas dalam pelaksanaan

  PBS.

 • PS DAN PP BAGI MURID PENDIDIKAN

  KHAS SEKOLAH RENDAH

  INSTITUS

  I

  ALIRAN/KELAS KURIKULUM

  BERMASALAH

  PENDENGARAN

  SKPK KELAS KHAS KSSR

  SK (PPKI) INKLUSIF

  SEPARA INKLUSIF

  KSSR KSSR + KSSR

  PK

  KELAS KHAS KSSR PK

  BERMASALAH

  PENGLIHATAN

  SKPK KELAS KHAS KSSR

  SK (PPKI) INKLUSIF

  SEPARA INKLUSIF

  KSSR KSSR + KSSR

  PK

  KELAS KHAS KSSR PK

  BERMASALAH

  PEMBELAJARAN

  SKPK KELAS KHAS KSSR

  SK (PPKI) INKLUSIF

  SEPARA INKLUSIF

  KSSR KSSR + KSSR

  PK

  KELAS KHAS KSSR PK

  Nota:

  KSSR : Kurikulum Standard Sekolah Rendah

  KSSR PK : Kurikulum Standard Sekolah Rendah

  Pendidikan Khas

  SKPK: Sekolah Kebangsaan Pendidikan Khas

  PPKI : Program Pendidikan Khas Integrasi

 • PS DAN PP BAGI MURID PENDIDIKAN

  KHAS SEKOLAH MENENGAH

  INSTITUSI ALIRAN/KELAS KURIKULUM

  BERMASALAH

  PENDENGARAN

  SMPK KELAS KHAS KBSM

  SMK

  (PPKI)

  INKLUSIF KBSM

  KELAS KHAS DALAM PROSES

  PENYEDIAAN

  BERMASALAH

  PENGLIHATAN

  SMPK KELAS KHAS KBSM

  SMK

  (PPKI)

  INKLUSIF KBSM

  KELAS KHAS DALAM PROSES

  PENYEDIAAN

  BERMASALAH

  PEMBELAJARAN

  SMK

  (PPKI)

  INKLUSIF KBSM

  KELAS KHAS DALAM PROSES

  PENYEDIAAN

  KBSM : Kurikulum Bersepadu Sekolah

  Menengah

  SMPK: Sekolah Menengah Pendidikan

  Khas

  PPKI : Program Pendidikan Khas

  Integrasi

 • P.KHAS (TAHAP 1) P.KHAS (TAHAP 2)

  1 Bahasa Melayu 1 B. Melayu

  2 Bahasa Inggeris 2 B. Inggeris

  3 Matematik 3 Matematik

  4 Pendidikan Muzik 4 Pendidikan Muzik

  5 Pendidikan Seni Visual 5 Pendidikan Seni Visual

  6 Pendidikan Jasmani 6 Pendidikan Jasmani

  7 Pendidikan Islam 7 Pendidikan Islam

  8 Pendidikan Moral 8 Pendidikan Moral

  9 Pengurusan Diri 9 Pengurusan Kehidupan

  1

  0 Pengurusan Tingkah Laku

  10 Kemahiran Hidup

  1

  1 Kemahiran Manipulatif

  11 Pend Sains, Sosial Dan Alam Sekitar

  12 Teknologi Maklumat Dan Komunikasi

  MATA PELAJARAN PENDIDIKAN KHAS BAGI

  MURID BERMASALAH PEMBELAJARAN

 • MATA PELAJARAN PEND KHAS BERMASALAH PENGLIHATAN

  TAHAP 1 TAHAP 2

  1

  Kemahiran Asas Individu

  Masalah Penglihatan

  (KAIMaL)

  1

  Kemahiran Asas Individu

  Masalah Penglihatan

  (KAIMaL)

  2 Seni Visual Suaian 2 Seni Visual Suaian

  3 Pendidikan Jasmani Suaian 3 Pendidikan Jasmani Suaian

  4 Teknologi Maklumat Dan

  Komunikasi

  MATA PELAJARAN PENDIDIKAN KHAS BAGI

  MURID BERMASALAH PENGLIHATAN

 • MASALAH PENDENGARAN

  PENDIDIKAN KHAS

  (TAHAP 1&2)

  1 BAHASA MALAYSIA (UBAH SUAI)

  2 BAHASA INGGERIS (UBAH SUAI)

  3 BAHASA ISYARAT KOMUNIKASI

  4 PENDIDIKAN ISLAM (UBAH SUAI)

  MATA PELAJARAN BAGI MURID

  BERMASALAH PENDENGARAN

 • BIDANG BUKAN AKADEMIK

  KATEGORI PAJSK PPsi

  SEKOLAH

  RENDAH

  Bermasalah

  Pembelajaran

  Bagi 2 komponen dalam bidang

  bukan akademik iaitu PAJSK dan

  PPsi, murid pendidikan khas bagi

  ketiga-tiga kategori akan melalui

  PBS seperti mana murid yang lain.

  Namun begitu, bagi kekangan

  dalam penglibatan yang berpunca

  dari kecacatan, murid boleh

  dikecualikan daripada PBS pada

  komponen tersebut. Guru boleh

  menggunakan kaedah lain seperti

  Rancangan Pendidikan Individu

  (RPI) untuk merekod dan melapor

  perkembangan murid.

  Bermasalah

  Penglihatan

  Bermasalah

  Pendengaran

  SEKOLAH

  MENENGAH

  Bermasalah

  Pembelajaran

  Bermasalah

  Penglihatan

  Bermasalah

  Pendengaran