panduan pentadbiran ujian lisan...

of 28 /28
PANDUAN PENTADBIRAN UJIAN LISAN MENDENGAR PENTAKSIRAN TINGKATAN 3 (PT3) LEMBAGA PEPERIKSAAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA 2014 BAHASA MELAYU BAHASA INGGERIS

Author: duongque

Post on 06-Feb-2018

227 views

Category:

Documents


0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 1

  PANDUAN PENTADBIRAN

  UJIAN LISAN MENDENGAR PENTAKSIRAN TINGKATAN 3 (PT3)

  LEMBAGA PEPERIKSAAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

  2014

  BAHASA MELAYU

  BAHASA INGGERIS

 • 2

  KANDUNGAN

  HALAMAN

  1.0 DASAR PENTADBIRAN UJIAN LISAN MENDENGAR

  1.1 Instrumen Pentaksiran 4

  1.2 Personel 5

  1.3 Prosedur Keselamatan 7

  2.0 PENGENDALIAN INSTRUMEN PENTAKSIRAN DAN PANDUAN PENSKORAN

  10

  3.0 PENTADBIRAN UJIAN LISAN MENDENGAR 14

  4.0 PERATURAN AM UJIAN LISAN MENDENGAR 18

  5.0 PENGHANTARAN SKOR UJIAN LISAN MENDENGAR 23

  6.0 BORANG MARKAH UJIAN LISAN MENDENGAR 24

 • 3

  1.0

  DASAR PENTADBIRAN

  UJIAN LISAN - MENDENGAR

 • 4

  1.1 INSTRUMEN PENTAKSIRAN

  INSTRUMEN PENTAKSIRAN

  Calon pekak dan bisu dikecualikan dari melaksanakan Ujian Lisan-Mendengar dan Ujian-Lisan Bertutur.

 • 5

  1.2 PERSONEL

  PERSONEL PENTADBIRAN

  Personel Pentaksiran bertanggungjawab untuk penyediaan instrumen pentaksiran dan pentadbiran PT3

 • 6

  PERSONEL PENTAKSIRAN

  Personel Pentaksiran bertanggungjawab untuk pemeriksaan, moderasi pemeriksaan dan verifikasi skor

 • 7

  1.3 PROSEDUR KESELAMATAN

  PERSONEL

  i. Semua Personel Pentadbiran dan Personel Pentaksiran yang menguruskan pengendalian ujian bertulis, instrumen pentaksiran, panduan penskoran, skrip jawapan calon, skor calon hendaklah dilantik oleh Pengetua, JPN serta LP dan menandatangani Akta Rahsia Rasmi 1972 (Lampiran D).

  ii. Akta Rahsia Rasmi yang telah ditandatangani hendaklah disimpan oleh Pengetua

  sehingga enam bulan dari tarikh pengeluaran pelaporan PT3.

  AKTA RAHSIA RASMI 1972 (Lampiran 88)

  Ditandatangani oleh Personel Pentadbiran

  dan Personel Pentaksiran.

  Ditandatangani oleh Pengetua

 • 8

  PENGENDALIAN DOKUMEN

  TINDAKAN

  i. Menerima CD bagi calon biasa dan calon berkeperluan khas (CBK) yang mengandungi Rakaman Audio dan Instrumen Pentaksiran mengikut mata pelajaran daripada JPN.

  Memuat turun panduan penskoran mengikut mata pelajaran menggunakan komputer yang dikhaskan di premis sekolah/kerajaan serta menyimpannya dalam media storan..

  PKP

  ii. Mencetak dan memperbanyak instrumen pentaksiran dan panduan

  penskoran serta menyimpan mengikut mata pelajaran

  di premis sekolah dengan kawalan keselamatan bagi mengelakkan

  sebarang insiden ketirisan maklumat.

  Semua instrumen PT3 adalah dokumen terperingkat TERHAD.

  Guru bertanggungjawab terhadap kerahsiaan instrumen PT3.

  GMP GLP SS

  iii. Melupuskan maklumat pada media storan dan mesin fotostat dengan serta merta selepas percetakan instrumen pentaksiran.

  GMP GLP SS

  iv. Menyediakan almari berkunci /bilik berkunci di premis sekolah.

  Menyimpan instrumen pentaksiran di dalam almari berkunci /bilik berkunci.

  Pengetua PKP SUP

  v. Menyerahkan instrumen pentaksiran kepada Pentaksir 30 minit sebelum Ujian Lisan-Mendengar berlangsung.

  Menyerahkan panduan penskoran kepada Pentaksir selepas tamat pentadbiran Ujian Lisan-Mendengar bagi setiap mata pelajaran

  Pengetua PKP

 • 9

  2.0

  INSTRUMEN PENTAKSIRAN

  DAN PANDUAN PENSKORAN UJIAN LISAN - MENDENGAR

 • 10

  2.0 PENGENDALIAN INSTRUMEN PENTAKSIRAN DAN PANDUAN PENSKORAN

  TINDAKAN

  i. Menyediakan CD yang mengandungi rakaman audio dan instrumen pentaksiran dan menyerahkan kepada JPN.

  LP

  ii. Menerima CD yang mengandungi rakaman audio dan instrumen pentaksiran dan menyerahkan kepada sekolah.

  JPN

  iii. Menerima CD yang mengandungi rakaman audio dan instrumen pentaksiran dan menyerahkan kepada sekolah.

  PPD

  iv. Melantik Penolong Kanan Pentadbiran untuk menerima CD yang mengandungi rakaman audio dan instrumen pentaksiran daripada JPN/PPD.

  Melantik SUP untuk memuat turun panduan penskoran Ujian Lisan-Mendengar dari portal LP.

  Melantik guru mata pelajaran untuk memperbanyak CD yang

  mengandungi rakaman audio.

  Menyerahkan instrumen pentaksiran Ujian Lisan-Mendengar kepada guru mata pelajaran yang dilantik untuk diperbanyak mengikut bilangan murid.

  Menyerahkan panduan penskoran Ujian Lisan-Mendengar kepada

  guru mata pelajaran yang dilantik untuk diperbanyak mengikut bilangan guru pentaksir.

  Menyediakan almari berkunci / bilik berkunci untuk menyimpan

  perkara berikut:

  - Instrumen pentaksiran Ujian Lisan-Mendengar sehingga hari pelaksanaan pentaksiran.

  - Panduan Penskoran Ujian Lisan-Mendengar sehingga tamat

  pelaksanaan pentaksiran. Menyerahkan instrumen pentaksiran Ujian Lisan-Mendengar kepada

  Guru Penolong Kanan Pendidikan Khas / Penyelaras Pendidikan Khas untuk dibraille.

  Pengetua

  v. Menerima CD yang mengandungi rakaman audio dan instrumen pentaksiran daripada JPN/PPD dan menyerahkan kepada guru mata pelajaran yang dilantik.

  Menyediakan jadual muat turun panduan penskoran dan

  memastikan guru mata pelajaran yang dilantik memuat turun panduan penskoran Ujian Lisan-Mendengar dari portal LP.

  PKP

 • 11

  TINDAKAN

  Memastikan guru mata pelajaran yang dilantik memperbanyakkan

  CD yang mengandungi Audio Rakaman dan panduan penskoran

  mengikut bilangan guru pentaksir.

  Memastikan guru mata pelajaran yang dilantik memperbanyak

  instrumen pentaksiran mengikut bilangan calon.

  Menyerahkan instrumen pentaksiran dan panduan penskoran

  Ujian Lisan-Mendengar kepada Ketua Panitia seperti berikut:

  - Instrumen pentaksiran Ujian Lisan-Mendengar pada hari

  pelaksanaan pentaksiran. - Panduan penskoran Ujian Lisan-Mendengar setelah tamat

  pelaksanaan pentaksiran.

  vi. Menyediakan jadual pelaksanaan pentaksiran.

  Menerima CD yang mengandungi rakaman audio Ujian Lisan-Mendengar dan instrumen pentaksiran daripada Penolong Kanan Pentadbiran.

  Menyerahkan CD yang mengandungi rakaman audio Ujian Lisan-

  Mendengar dan instrumen pentaksiran kepada guru mata pelajaran yang menjalankan pentaksiran mengikut jadual pentaksiran Ujian Lisan-Mendengar.

  Memastikan guru mata pelajaran mematuhi jadual pelaksanaan

  pentaksiran Ujian Lisan-Mendengar.

  Menyerahkan panduan penskoran kepada guru mata pelajaran

  yang menjalankan pentaksiran selepas pentaksiran Ujian Lisan-

  Mendengar.

  KP

  vii. Menerima kata laluan untuk memuat turun panduan penskoran Ujian Lisan-Mendengar.

  Memastikan instrumen pentaksiran telah diperbanyakkan bagi calon

  biasa dan calon berkeperluan khas mengikut jadual yang ditetapkan.

  Menyimpan CD yang mengandungi rakaman audio dan instrumen

  pentaksiran Ujian Lisan-Mendengar serta panduan penskoran Ujian Lisan-Mendengar dalam almari berkunci / bilik berkunci seperti berikut:

  - Instrumen pentaksiran Ujian Lisan-Mendengar sehingga hari

  pelaksanaan pentaksiran. - Panduan penskoran Ujian Lisan-Mendengar sehingga tamat

  pelaksanaan pentaksiran.

  SUP

 • 12

  TINDAKAN

  viii. Menerima CD yang mengandungi rakaman audio Ujian Lisan-Mendengar dan instrumen pentaksiran daripada Pengetua.

  Memperbanyakkan instrumen pentaksiran mengikut bilangan calon

  bagi setiap mata pelajaran dan menyerahkan kepada Penolong Kanan Pentadbiran untuk disimpan.

  Memperbanyakkan panduan penskoran mengikut bilangan guru

  pentaksir bagi setiap mata pelajaran dan menyerahkan kepada Penolong Kanan Pentadbiran untuk disimpan.

  Menerima CD yang mengandungi rakaman audio Ujian Lisan-

  Mendengar daripada Ketua Panitia pada hari pelaksanaan pentaksiran.

  Menjalankan pentaksiran mengikut jadual yang ditetapkan oleh

  Lembaga Peperiksaan.

  Menerima panduan penskoran Ujian Lisan-Mendengar daripada Ketua Panitia setelah tamat pelaksanaan pentaksiran.

  GMP

 • 13

  3.0

  PENTADBIRAN

  UJIAN LISAN - MENDENGAR

 • 14

  3.0 PENTADBIRAN INSTRUMEN PENTAKSIRAN

  TINDAKAN

  i. Menyediakan takwim dan jadual kerja PT3.

  Mengedarkan takwim dan jadual kerja PT3 kepada JPN dan memuat naik di portal LP.

  Melantik pegawai pemantau dalam kalangan pegawai LP untuk

  memantau pelaksanaan PT3 bagi menjamin pelaksanaan pentaksiran mengikut tempoh dan prosedur yang ditetapkan oleh LP.

  LP

  ii. Menerima takwim dan jadual kerja Ujian Lisan-Mendengar dan mengedarkan kepada PPD.

  Melantik pegawai pemantau dalam kalangan pegawai JPN untuk memantau pelaksanaan Ujian Lisan-Mendengar bagi menjamin pelaksanaan pentaksiran mengikut tempoh dan prosedur yang ditetapkan oleh LP.

  Menguruskan calon bawah Kementerian Dalam Negeri dan calon

  bawah Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat.

  - Menyerahkan jadual Ujian Lisan-Mendengar kepada calon.

  - Menguruskan instrumen pentaksiran calon.

  - Melantik personel pentaksiran untuk memeriksa skrip jawapan

  calon.

  - Menghantar markah calon ke LP.

  - Mengeluarkan pelaporan berdasarkan format pelaporan PT3 Menjaga keselamatan instrumen pentaksiran dan Panduan

  Penskoran.

  JPN

  iii. Menerima takwim dan jadual kerja Ujian Lisan-Mendengar daripada JPN dan menyerahkan ke sekolah.

  Melantik pegawai pemantau dalam kalangan pegawai PPD untuk memantau pelaksanaan Ujian Lisan-Mendengar bagi menjamin pelaksanaan pentaksiran mengikut tempoh dan prosedur yang ditetapkan oleh LP.

  PPD

  iv. Menerima takwim dan jadual kerja Ujian Lisan - Mendengar daripada PPD dan mengedarkan kepada Penolong Kanan Pentadbiran.

  Menjalankan penjaminan kualiti bagi memastikan Ujian Lisan-

  Mendengar ditadbir mengikut tempoh dan prosedur yang ditetapkan oleh LP.

  Pengetua

 • 15

  TINDAKAN

  v. Memastikan Ketua Panitia menyediakan jadual Ujian Lisan - Mendengar bagi calon biasa.

  Memastikan Ketua Panitia menyediakan jadual Ujian Lisan-

  Mendengar bagi Calon Berkeperluan Khas.

  Catatan:

  Calon Berkeperluan Khas diberikan tambahan masa 30% dari waktu yang diperuntukkan bagi calon biasa.

  Membantu Pengetua untuk menjalankan penjaminan kualiti bagi memastikan Ujian Lisan - Mendengar ditadbir mengikut prosedur yang ditetapkan oleh LP,

  PKP

  vi. Memastikan pelaksanaan Ujian Lisan-Mendengar mengikut jadual Ujian Lisan-Mendengar yang ditetapkan oleh sekolah dan pada tarikh yang ditetapkan oleh LP.

  Memastikan pelaksanaan Ujian Lisan-Mendengar bagi kes-kes khas:

  Calon Mewakili Negara dan calon yang sakit berpanjangan berada di hospital semasa pelaksanaan Ujian Lisan Mendengar.

  Sekolah mentadbir Ujian Lisan-Mendengar selepas murid hadir semula ke sekolah. Pentadbiran Ujian Lisan-Mendengar dilaksanakan sebelum/pada 31 Oktober 2014.

  Calon berada di hospital dari mula tempoh pelaksanaan PT3 sehingga 31 Oktober 2014.

  Sekolah memaklumkan kepada JPN/PPD. JPN/PPD mentadbir PT3 sebelum 31 Oktober 2014 dengan menggunakan instrumen dari sekolah berhampiran.

  SUP

  vii. Membantu Penolong Kanan Pentadbiran menyediakan Jadual Ujian-Lisan Mendengar.

  KP

  viii. Mentadbir Ujian Lisan-Mendengar mengikut jadual yang ditetapkan

  oleh sekolah dan Panduan dan Peraturan Am Ujian Lisan-Mendengar yang disediakan oleh Lembaga Peperiksaan.

  Mentadbir Ujian Lisan-Mendengar mengikut jadual Ujian Lisan-

  Mendengar yang ditetapkan oleh sekolah dalam tempoh yang ditetapkan oleh LP.

  GMP

 • 16

  TINDAKAN

  Mentadbir Ujian Lisan-Mendengar bagi kes-kes khas.

  - Calon mewakili negara dan calon yang berada di hospital semasa pelaksanaan Ujian Lisan - Bertutur.

  Sekolah mentadbir Ujian Lisan - Mendengar selepas calon hadir semula ke sekolah. Pentadbiran Ujian Lisan - Mendengar dilaksanakan sebelum/ pada 31 Oktober 2014.

  - Calon berada di hospital dari mula tempoh pelaksanaan PT3

  sehingga 31 Oktober 2014.

  Sekolah memaklumkan kepada JPN/PPD. JPN/PPD mentadbir PT3 sebelum 31 Oktober 2014 dengan menggunakan instrumen dari sekolah berhampiran.

  ix. Memaklumkan takwim dan jadual kerja Ujian Lisan-Mendengar mengikut prosedur yang telah ditetapkan oleh Lembaga Peperiksaan.(Rujuk Bab 4).

  Guru Tingkatan

 • 17

  4.0

  PERATURAN AM

  UJIAN LISAN - MENDENGAR

 • 18

  4.0 PERATURAN AM UJIAN LISAN MENDENGAR

  TINDAKAN

  i. TEMPOH PELAKSANAAN

  Pentaksiran dilaksanakan dalam tempoh PdP.

  Pentaksiran dilaksanakan sekali sahaja untuk setiap murid mengikut jadual Ujian Lisan-Mendengar.

  Pengetua

  ii. PERSONEL PENTAKSIRAN

  Pentaksiran dilaksanakan oleh guru yang mengajar murid di Tingkatan 3.

  GMP

  iii. PENTADBIRAN PENTAKSIRAN

  Calon dikumpulkan di dewan atau di dalam bilik darjah.

  CBK dikumpulkan dalam bilik berasingan kerana menggunakan CD CBK.

  Susunan meja di dalam bilik ini berpandukan dokumen Panduan Pengurusan Pusat Peperiksaan Bertulis.

  Pentadbiran Ujian Lisan Mendengar ditadbir dengan menggunakan

  bahan audio yang sama melalui salah satu cara berikut:

  - Dewan sekolah secara serentak - Kelas secara serentak - Kelas mengikut jadual sidang

  Tempoh pelaksanaan Ujian Lisan-Mendengar ialah selama 30 minit.

  Guru mengedarkan kertas soalan dan murid dibenarkan membaca

  kertas soalan secara senyap dalam tempoh 5 minit.

  Bagi pentadbiran Ujian Lisan-Mendengar Bahasa Melayu

  Audio rakaman di mainkan kepada calon. Rakaman audio mengandungi:

  - Arahan menjawab soalan - Bacaan Petikan - Bacaan soalan

  Bagi pentadbiran Ujian Lisan-Mendengar Bahasa Inggeris

  Audio rakaman di mainkan kepada calon. Rakaman audio mengandungi:

  - Arahan menjawab soalan - Bacaan Petikan

  SUP GMP GLP

 • 19

  TINDAKAN

  Calon mendengar dan membaca soalan serta menjawab dalam instrumen pentaksiran.

  Guru mengumpulkan semua skrip jawapan calon dan menyerahkan kepada Ketua Panitia.

  Guru mata pelajaran menerima skrip jawapan calon daripada Ketua

  Panitia.

  Guru mata pelajaran memeriksa dan memberikan skor kepada jawapan calon berdasarkan panduan penskoran.

  iv. PENSKORAN PENTAKSIRAN

  Pentaksir menilai calon dengan melengkapkan borang pemarkahan yang disediakan.

  Skor diberi berdasarkan panduan penskoran.

  Pentaksir

 • 20

  SUSUN ATUR UJIAN LISAN-MENDENGAR

  DI DEWAN SEKOLAH

  SUSUN ATUR UJIAN LISAN-MENDENGAR

  DI KELAS

 • 21

  KEDUDUKAN MEJA CALON SEMASA PENTAKSIRAN

 • 22

  5.0

  PENGHANTARAN SKOR

  UJIAN LISAN - MENDENGAR

 • 23

  5.0 PENGHANTARAN SKOR

  TINDAKAN

  i. Menyediakan Aplikasi PT3 untuk penerimaan skor secara dalam talian. LP

  ii. Memastikan sekolah dalam negeri menghantar skor secara dalam talian melalui Aplikasi PT3 dengan menepati jadual kerja PT3.

  JPN

  iii. Memastikan sekolah dalam daerah menghantar skor secara dalam talian melalui Aplikasi PT3 dengan menepati jadual kerja PT3.

  PPD

  iv. Mempengerusikan Jawatankuasa Verifikasi Skor dengan mematuhi prosedur Verifikasi Skor dalam dokumen Panduan Penjaminan Kualiti PT3.

  Menurunkan tandatangan mengesahkan skor calon.

  Memastikan SUP menghantar skor calon secara dalam talian melalui Aplikasi PT3.

  Pengetua

  v. Menganggotai Jawatankuasa Verifikasi Skor.

  Membantu Pengetua memastikan SUP menghantar skor calon secara dalam talian melalui Aplikasi PT3.

  PKP

  vi. Menganggotai Jawatankuasa Verifikasi Skor.

  Menerima cetakan skor calon dari SUP dan menyerahkannya kepada Pengetua.

  KP

  vii. Menganggotai Jawatankuasa Verifikasi Skor.

  Merekodkan skor murid secara dalam talian dalam Aplikasi PT3 berpandukan arahan pada paparan Aplikasi PT3.

  GMP

  viii. Menerima nama pengguna dan kata laluan dan membukakan aplikasi Aplikasi PT3 kepada Guru Mata Pelajaran untuk merekodkan skor calon.

  Mencetak borang skor calon dari Aplikasi PT3 dan menyerahkannya

  kepada Jawatankuasa Verifikasi Skor.

  Menerima borang skor calon yang telah disahkan oleh Pengetua. Menghantar skor calon ke Lembaga Peperiksaan secara dalam talian melalui Aplikasi PT3.

  SUP

 • 24

  6.0

  BORANG MARKAH

  UJIAN LISAN - MENDENGAR

 • 25

  LAMPIRAN 1

  BORANG PENSKORAN UJIAN LISAN MENDENGAR BAHASA MELAYU

  LEMBAGA PEPERIKSAAN

  KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

  NAMA SEKOLAH : .. KOD SEKOLAH : .

  B

  I

  L

  NAMA ANGKA

  GILIRAN

  UJIAN BERTUTUR

  (30 MARKAH)

  UJIAN MENDENGAR

  (20 MARKAH)

  JUMLAH

  (50 MARKAH)

  BORANG MARKAH UJIAN LISAN BAHASA MELAYU

  SULIT

 • 26

  LEMBAGA PEPERIKSAAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

  NAMA SEKOLAH : SMK TAMAN SEJATI MUDA KOD SEKOLAH : BEA 3016

  B

  I

  L

  NAMA ANGKA

  GILIRAN

  UJIAN BERTUTUR

  (30 MARKAH)

  UJIAN MENDENGAR

  (20 MARKAH)

  JUMLAH

  (50 MARKAH)

  1 ABDUL RANI BIN AZIZ XXXXX 24 15 39

  2 MAHIRAH BINTI ISMAIL XXXXX 27 20 47

  3 NG SWEE LENG XXXXX 22 14 36

  BORANG MARKAH UJIAN LISAN BAHASA MELAYU

  SULIT

 • 27

  LAMPIRAN 2

  BORANG PENSKORAN UJIAN LISAN BERTUTUR BAHASA INGGERIS

  LEMBAGA PEPERIKSAAN

  KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

  NAMA SEKOLAH : . KOD SEKOLAH : .

  NO NAME INDEX

  NUMBER SPEAKING TEST

  (30 MARKS) LISTENING TEST

  (20 MARKS) TOTAL

  (50 MARKS)

  ORAL TEST MARK SHEET

  SULIT

 • 28

  LEMBAGA PEPERIKSAAN

  KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

  NAMA SEKOLAH : SMK BANDAR BARU SG. BUAYA KOD SEKOLAH : BEA 3017

  NO NAME INDEX

  NUMBER

  SPEAKING TEST

  (30 MARKS)

  LISTENING TEST (20 MARKS)

  TOTAL (50 MARKS)

  1 ZUBAIDAH BINTI AHMAD XXXXX 22 16 38

  2 TAN MENG KEE XXXXX 24 11 35

  3 MOHAN A/L MURTHY XXXXX 21 15 36

  ORAL TEST MARK SHEET

  SULIT