soalan sejarah

of 21 /21
SULIT 2 21/1 [Lihat halaman sebelah 21/1 SULIT 1 Senarai berikut merujuk istilah sejarah yang berasal daripada perkataan Arab. Rajah 1 Apakah X? A Tarikh B Syajarah C Tawarikh D Syajaratun 2 Penyataan berikut merujuk kepada upacara pengkebumian masyarakat prasejarah. Apakah zaman tersebut? A Paleolitik B Mesolitik C Neolitik D Logam 3 Kejayaan kerajaan Angkor memperoleh hasil pertanian yang banyak bergantung kepada? A Pelabuhan Oc-Eo B Pembinaan Baray C Pembinaan Angkor Wat D Pengairan Sungai Mekong Salasilah Riwayat Keturunan X Mayat dikebumikan dengan barang-barang seperti makanan dan alat-alat batu.

Author: halim-roslan

Post on 05-Sep-2015

157 views

Category:

Documents


14 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Sejarah soalan

TRANSCRIPT

 • SULIT 2 21/1

  [Lihat halaman sebelah

  21/1 SULIT

  1 Senarai berikut merujuk istilah sejarah yang berasal daripada perkataan Arab.

  Rajah 1

  Apakah X?

  A Tarikh

  B Syajarah

  C Tawarikh

  D Syajaratun

  2 Penyataan berikut merujuk kepada upacara pengkebumian masyarakat prasejarah.

  Apakah zaman tersebut?

  A Paleolitik

  B Mesolitik

  C Neolitik

  D Logam

  3 Kejayaan kerajaan Angkor memperoleh hasil pertanian yang banyak bergantung kepada?

  A Pelabuhan Oc-Eo

  B Pembinaan Baray

  C Pembinaan Angkor Wat

  D Pengairan Sungai Mekong

  Salasilah

  Riwayat

  Keturunan

  X

  Mayat dikebumikan dengan barang-barang seperti

  makanan dan alat-alat batu.

 • SULIT 3 21/1

  [Lihat halaman sebelah

  21/1 SULIT

  6 Pernyataan berikut merujuk kepada kedudukan Bahasa Melayu di Melaka.

  Mengapakah bahasa tersebut menjadi lingua franca?

  A Mudah difahami

  B Senang dipelajari

  C Diiktiraf oleh negara luar

  D Bilangan penutur yang ramai

  4 Senarai berikut dikaitkan dengan asal usul nama Melaka.

  Apakah sumber tersebut?

  A Sejarah Melayu

  B Sejarah Melaka

  C Cerita Orang Arab

  D Cerita Mitos Hindu

  5 Apakah langkah yang diambil oleh Parameswara untuk mengelakkan ancaman musuh?

  I Menghantar ufti kepada China

  II Memperkenalkan Hukum Kanun Melaka

  III Memberi layanan baik kepada para pedagang

  IV Menjalin hubungan diplomatik dengan kerajaan Siam

  A I dan II

  B II dan II

  C III dan IV

  D I dan IV

  Menjadi lingua franca (bahasa perantaraan) dalam urusan perdagangan di

  Melaka pada abad ke 15.

  Pelanduk

  Pokok Melaka

 • SULIT 4 21/1

  [Lihat halaman sebelah

  21/1 SULIT

  7 Monolog berikut mungkin berlaku pada zaman kegemilangan Kesultanan Melayu

  Melaka.

  Apakah bentuk hubungan antara Melaka dengan raja tersebut?

  A Setaraf

  B Naungan

  C Taklukan

  D Ketuanan

  8 Senarai berikut berkaitan situasi di Melaka pada awal kurun ke-16.

  Apakah kesannya terhadap Melaka?

  A Kejatuhan Melaka ke tangan Portugis

  B Perebutan takhta kerajaan dalam kalangan pembesar

  C Raja di kawasan jajahan takluk Melaka membebaskan diri

  D Sultan Mahmud Shah menyerahkan pemerintahan negeri

  9 Raja Portugal menghantar angkatan laut yang dipimpin oleh Alfonso de Albuquerque.

  Antara berikut apakah tuntutan Alfonso de Albuquerque yang telah ditolak oleh Sultan

  Melaka?

  I Meminta ganti rugi

  II Mendirikan kubu di Melaka

  III Mengadakan hubungan diplomatik

  IV Menguasai perdagangan rempah di Melaka

  A I dan II

  B II dan III

  C III dan IV

  D I dan IV

  Raja Jambi : Tidak lama lagi beta akan menjadi raja yang sah apabila Sultan

  Melaka akan datang menabalkan beta sebagai Raja Jambi.

  Senjata tradisional

  Askar tidak terlatih

  Bergantung kepada askar upahan

 • SULIT 5 21/1

  [Lihat halaman sebelah

  21/1 SULIT

  10 Jadual 1 merujuk kepada pusat pentadbiran kerajaan Johor.

  Tahun Pusat Kerajaan

  1623 1677 Pulau Tembelan / Makam Tauhid

  1677 1685 Batu Sawar / Riau

  1685 - 1699 Kota Tinggi

  Jadual 1

  Mengapakah pusat pentadbiran kerajaan tersebut berubah-ubah?

  A Mewujudkan pelabuhan baru

  B Mengukuhkan peranan sultan

  C Menerima ancaman kuasa luar

  D Menjamin kesejahteraan rakyat

  11 Apakah strategi yang dilakukan oleh angkatan perang Johor untuk menawan semula

  Melaka pada tahun 1551 ?

  A Meminta bantuan pedagang asing

  B Membeli senjata moden dari Amerika

  C Mendapatkan bantuan Perak, Pahang dan Jawa

  D Menerima pinjaman kewangan daripada sepanyol

  12 Pahang diletakkan di bawah pemerintahan Yamtuan Muda Johor iaitu Raja Bajau pada

  tahun 1641 hingga tahun 1673.

  Apakah kesan daripada tindakan tersebut?

  A Mencetuskan perpecahan dalam kerajaan Johor

  B Menamatkan pemerintahan Pahang daripada keturunan Bendahara

  C Menamatkan pemerintahan Pahang daripada keturunan Raja Melaka

  D Melahirkan pemerintah Pahang daripada keturunan rakyat Pahang

 • SULIT 6 21/1

  [Lihat halaman sebelah

  21/1 SULIT

  13 Penyataan dibawah merujuk kepada sistem cukai yang diamalkan oleh masyarakat

  Melayu tradisional?

  Rajah 2

  Apakah X?

  A Cukai hasil

  B Cukai kepala

  C Cukai labuh batu

  D Cukai bebas kuala

  14 Antara berikut, pernyataan yang manakah berkaitan dengan tajau?

  I Mempunyai kuasa ghaib

  II Diwarisi secara turun-temurun

  III Berfungsi sebagai harta simpanan

  IV Melambangkan kekuatan seseorang

  A I dan II

  B II dan III

  C III dan IV

  D I dan IV

  15 Mengapakah masyarakat Kadazandusun mengamalkan Pesta Kaamatan?

  A Meraikan tahun baru

  B Menandakan kesyukuran

  C Menyambut kelahiran baru

  D Memuja roh nenek moyang

  X

  Cukai dipungut di tempat-tempat tertentu di

  sepanjang sungai.

 • SULIT 7 21/1

  [Lihat halaman sebelah

  21/1 SULIT

  16 Kedah mengalami ancaman daripada Siam, Burma dan Bugis. Bagaimanakah Sultan

  Kedah menghadapi ancaman tersebut?

  A Mengambil askar upahan

  B Menghantar ufti ke China

  C Mengukuhkan kubu pertahanan

  D Meminta bantuan tentera British

  17 Petikan dibawah adalah sebahagian daripada kandungan surat Raffles kepada Gabenor

  SHTI tentang Singapura.

  Raffles berpendapat sedemikian kerana Singapura

  I Mempunyai hasil bumi yang subur

  II Berpotensi menjadi pelabuhan bebas

  III Menyekat pengaruh Belanda

  IV Menerima bantuan kuasa barat

  A I dan II

  B II dan III

  C III dan IV

  D I dan IV

  18 Kesan Perjanjian Inggeris-Belanda 1824 adalah seperti berikut.

  Mengapakah perjanjian tersebut menguntungkan British?

  A Menguasai perdagangan di Timur

  B Mengawal pengeluaran bijih timah

  C Memonopoli perdagangan rempah

  D Meluaskan pengaruh di Tanah Melayu

  Percayalah kepada saya, ini merupakan sebuah stesen di Timur yang

  terpenting

  Berjaya menamatkan pertikaian antara British dan Belanda berkenaan

  Singapura.

 • SULIT 8 21/1

  [Lihat halaman sebelah

  21/1 SULIT

  19 Mengapakah Revolusi Perindustrian mendesak British untuk campur tangan di negeri-

  negeri Melayu?

  A Mendapatkan modal

  B Mendapatkan bahan mentah

  C Meluaskan tanah jajahan British

  D Mendapatkan tenaga buruh yang murah

  20 Jadual 2 menunjukkan peristiwa yang berlaku di Selangor.

  Jadual 2

  Apakah kesimpulan yang boleh dibuat daripada peristiwa tersebut?

  Tahun Peristiwa

  1873 Beberapa orang anak kapal British terbunuh

  1874 Serangan ke atas rumah api di Tanjung

  Rachado

  A British mengambil kesempatan untuk menyerang Selangor

  B Sultan Selangor terpaksa menerima Residen British

  C Kongsi gelap di Selangor dihapuskan

  D Wilayah Klang diambil oleh British

  21 British telah menempatkan pegawai berikut bagi menguasai daerah Rembau, Jelebu dan

  Seri Menanti.

  Apakah tanggungjawab pegawai tersebut?

  I Memungut cukai

  II Menasihati pemerintah tempatan

  III Memajukan ekonomi dalam negeri

  IV Menguatkuasakan undang-undang British

  A I dan II

  B II dan III

  C III dan IV

  D I dan IV

  Majistret dan Pemungut Hasil

 • SULIT 9 21/1

  [Lihat halaman sebelah

  21/1 SULIT

  22 Bagaimanakah Tunku Mahmud menentang usaha George Maxwell mengibarkan

  bendera Union Jack di kediamannya ?

  A Menggubal perlembagaan

  B Mengambil alih tugas Penasihat

  C Mengambil tindakan mahkamah

  D Merancang pembunuhan Penasihat

  23 Pada tahun 1910, seorang penasihat British telah dilantik sebagai Penasihat British di

  Kelantan. Penasihat British tersebut ialah

  A J.S. Mason

  B L. A. Allen

  C W. L. Conlay

  D George Maxwell

  24 Maklumat berikut berkaitan dengan perlembagaan negeri.

  Apakah persamaan perlembagaan tersebut?

  A Menerap pengaruh Barat

  B Menjamin kedaulatan negeri

  C Mempelopori amalan demokrasi

  D Menjadi asas Perjanjian Persekutuan

  Undang-undang Tubuh Kerajaan Johor

  Undang-undang Tubuh Kerajaan Terengganu

 • SULIT 10 21/1

  [Lihat halaman sebelah

  21/1 SULIT

  25 Pemerintahan keluarga Brooke telah mengamalkan dasar Pecah dan Perintah.

  Kumpulan etnik manakah yang terlibat dalam bidang pentadbiran dan ketenteraan?

  A Orang Melayu dan Iban

  B Orang Melayu dan India

  C Orang Cina dan Sikh

  D Orang Cina dan India

  26 Dasar pemerintahan keluarga Brooke di Sarawak ialah tidak menggalakkan kemasukan

  pelabur asing secara besar-besaran. Apakah kebaikan daripada tindakan tersebut?

  A Memberi keadilan ekonomi kepada penduduk tempatan

  B Mengelak penguasaan ekonomi oleh pihak luar

  C Menjamin kegiatan ekonomi keluarga Brooke

  D Mengukuhkan ekonomi British di Sarawak

  27 Rajah di bawah menunjukkan mahkamah yang diwujudkan di Sabah.

  Rajah 3

  Apakah kesalahan yang akan dibicarakan di Mahkamah Anak Negeri?

  A Edi telah dituduh membunuh anak Pak Wang

  B Wadi dituduh mencuri anak kerbau Pak Jang

  C

  D

  Yayah dituduh kerana menculik anak gadis Mak Limah

  Taha telah dituduh melanggar hukum adat nenek moyangnya

  Mahkamah di Sabah

  Mahkamah Majistret Mahkamah Anak Negeri

 • SULIT 11 21/1

  [Lihat halaman sebelah

  21/1 SULIT

  28 Tanaman berikut merupakan antara hasil tradisional yang menyumbang kewangan

  SBUB.

  Rajah 4

  Apakah tanaman X?

  A Jut

  B Sagu

  C Damar

  D Abaka

  29 British telah mengusahakan tanaman berikut sebagai pertanian dagangan.

  Jadual 3

  Apakah faktor yang mengakibatkan tanaman tersebut mengalami kemerosotan?

  Buah pala

  Ditanam dengan jayanya di Pulau Pinang

  Mengalami kemerosotan pada tahun 1850-an

  A Harga tidak stabil

  B Kekurangan modal

  C Serangan penyakit

  D Saingan tanaman tebu

  X

  Dikenali sebagai musa textiles

  Diproses menjadi tali

  Hidup meliar di kawasan pamah dan

  lembah

 • SULIT 12 21/1

  [Lihat halaman sebelah

  21/1 SULIT

  30 Rancangan Sekatan Stevenson yang diperkenalkan pada tahun1922 telah ditamatkan

  pada tahun 1928. Mengapakah rancangan tersebut gagal mencapai matlamatnya?

  A Persaingan getah tiruan

  B Indonesia tidak bekerjasama

  C Berlakunya Perang Dunia Pertama

  D Pekebun kecil tidak mematuhi syarat

  31 Apakah kesan utama kedatangan buruh-buruh asing secara besar-besaran ke Tanah

  Melayu?

  A Pertambahan penduduk

  B Pembukaan bandar baru

  C Kedaulatan kesultanan tergugat

  D Kewujudan masyarakat majmuk

  32 Gambar 1 menunjukkan Sharif Masahor Wira Sarawak.

  Gambar 1

  Mengapakah kewibawaan beliau tergugat apabila Sarikei berada di bawah pemerintahan

  James Brooke?

  A Perdagangan di Wilayah Sarikei telah disekat

  B Pengambilalihan Wilayah Sungai Rajang

  C Penempatan kaum Iban dihapuskan

  D Pembinaan kubu di Sungai Rajang

 • SULIT 13 21/1

  [Lihat halaman sebelah

  21/1 SULIT

  33 Peristiwa berikut menerangkan peristiwa yang berlaku di Terengganu.

  Rajah 5

  Apakah hujah yang digunakan oleh Haji Abdul Rahman Limbong untuk membela para

  petani?

  A Tanah adalah hak petani

  B Tanah adalah hak negeri

  C Tanah adalah hak sultan

  D Tanah adalah hak Allah

  34 Akhbar berikut dikendalikan oleh orang Cina Peranakan bermula pada tahun 1894.

  Mengapakah akhbar tersebut dianggap mempunyai sifat yang berani?

  A Mengkritik dasar British

  B Membidas pemimpin Melayu

  C Mendedahkan kemunduran orang Melayu

  D Melaporkan pemberontakan Dato Bahaman

  Para petani yang membersihkan tanah tanpa pas kebenaran

  ditangkap dan dibicarakan di mahkamah.

  Haji Abdul Rahman Limbong bertindak sebagai peguam

  mereka

  BINTANG TIMOR

 • SULIT 14 21/1

  [Lihat halaman sebelah

  21/1 SULIT

  35 Senarai berikut menunjukkan dua buah novel yang dikarang oleh Pak Sako.

  Apakah mesej yang ingin disampaikan oleh Pak Sako menerusi novel di atas?

  I Pembelaan kaum wanita

  II Pembelaan nasib bangsa

  III Kritikan terhadap dasar British

  IV Kritikan terhadap Raja-raja Melayu

  A I dan II

  B II dan III

  C III dan IV

  D I dan IV

  36 Senarai berikut adalah taktik Bumi Hangus yang digunakan oleh British semasa

  pemerintahan tentera Jepun.

  Tindakan British ini bertujuan

  A merosakkan kemudahan awam

  B mempertahankan Tanah Melayu

  C membuktikan kekuatan tentera British

  D melengah-lengahkan kemaraan tentera Jepun

  37 Mengapakah Jepun mengambil langkah untuk menjadikan Nippon-Go sebagai bahasa

  rasmi dan bahasa pengantar?

  A Mewujudkan pentadbir rendah yang berkaliber

  B Memupuk ketaatan rakyat kepada pemerintah Jepun

  C Memperkukuhkan perpaduan dalam kalangan penduduk tempatan

  D Menjadikan bahasa Jepun sebagai bahasa kebangsaan di Tanah Melayu

  Putera Gunung Tahan

  Anak Mat Lela Gila

  Memusnahkan jambatan, jalan raya dan kawasan perlombongan

  Membakar telaga minyak

 • SULIT 15 21/1

  [Lihat halaman sebelah

  21/1 SULIT

  38 Pasukan polis tentera Kempeitai terkenal dengan sikap kezaliman dan kekejaman.

  Apakah tujuan unit ini diperkenalkan?

  A Menjaga keamanan kampung

  B Menjalankan tugas pengintipan

  C Menyebarkan propaganda Jepun

  D Membanteras perkembangan komunis

  39 Apakah bidang kuasa Raja-Raja Melayu dalam Malayan Union?

  A Pesuruhjaya Negeri

  B Ketua Dewan Rakyat

  C Ketua Adat Istiadat Melayu

  D Pemutus undang-undang Malayan Union

  40 Apakah tindakan yang diambil oleh Sultan Johor untuk menentang Malayan Union?

  A Mengadakan rundingan dengan Raja-raja Melayu yang lain

  B Menghantar surat kepada Setiausaha Pejabat Tanah Jajahan

  C Mengarahkan orang Melayu mengadakan kongres kebangsaan

  D Memulaukan majlis pelantikan gabenor Malayan Union

  41 Gagasan Malayan Union bukan sahaja mendapat tentangan orang Melayu tetapi juga

  pihak yang lain. Antara berikut, pihak manakah yang menentang gagasan tersebut?

  A Bekas pegawai Inggeris yang pernah berkhidmat di Tanah Melayu

  B Bekas Pegawai kanan Inggeris yang pernah berkhidmat di Singapura

  C Pegawai kanan Inggeris di Negeri-Negeri Melayu Bersekutu

  D Pegawai kanan Inggeris di Negeri-Negeri Selat

  42 Hidup Melayu menjadi cogan kata UMNO semasa penubuhannya pada tahun 1946.

  Penggunaan cogan kata tersebut bertujuan untuk

  A menyatukan ahli UMNO

  B menarik lebih ramai ahli UMNO

  C mengembangkan budaya Melayu

  D menyemarakkan semangat kebangsaan

 • SULIT 16 21/1

  [Lihat halaman sebelah

  21/1 SULIT

  43 Pernyataan ini merupakan mogok yang paling hebat yang berlaku menjelang tahun

  1935.

  Parti manakah yang mempengaruhi mogok di atas?

  A Parti Perikatan

  B Parti Komunis Malaya

  C Parti Tindakan Rakyat

  D Parti Komunis Nanyang

  44 Seramai 24 000 Mata-Mata Khas Melayu telah diwujudkan semasa darurat. Apakah

  peranan mata-mata khas tersebut?

  A Mengawal ladang

  B Mengadakan sekatan jalan raya

  C Menjaga keselamatan kampung

  D Memerhati pergerakan penduduk

  45 Dialog di bawah menunjukkan tuntutan dalam Pertemuan Baling.

  Apakah X?

  A PKM dibenarkan menyertai pilihan raya umum

  B PKM diiktiraf sebagai sebuah parti yang sah

  C Pengampunan beramai-ramai tanpa meletakkan senjata

  D Perkongsian kuasa PKM-Perikatan dalam pemerintahan

  Mogok di lombong Arang Batu di Batu

  Arang, Selangor.

  Tunku Abdul Rahman : Pengampunan anggota PKM beramai-ramai

  jika meletakkan senjata dan menyerah diri.

  Chin Peng : X

 • SULIT 17 21/1

  [Lihat halaman sebelah

  21/1 SULIT

  46 Pernyataan berikut berkaitan dengan keadaan selepas Darurat di Tanah Melayu.

  Kerajaan melaksanakan dasar pelajaran kebangsaan

  berorientasikan Tanah Melayu

  Mengapakah kerajaan melaksanakan dasar di atas?

  A Mempelbagaikan sistem pendidikan di Tanah Melayu

  B Meningkatkan taraf pendidikan di Tanah Melayu

  C Melahirkan pelajar yang berpendidikan tinggi

  D Memupuk perasaan cinta kepada negara

  47 Apakah tujuan penubuhan Jawatankuasa Hubungan Antara Kaum (CLC)?

  A Memperjuangkan kemerdekaan Tanah Melayu

  B Membentuk Parti Perikatan UMNO, MCA dan MIC

  C Mencapai perpaduan berbilang kaum di Tanah Melayu

  D Meyakinkan penduduk Sabah dan Sarawak agar menyertai Malaysia

  48 Maklumat di bawah merupakan cadangan Laporan Pelajaran Tanah Melayu.

  Rajah 6

  X merujuk kepada

  A Laporan Barnes 1951

  B Laporan Fenn-Wu 1951

  C Laporan Razak 1956

  D Ordinan Pelajaran 1952

  Pendidikan sekolah rendah adalah wajib

  Sekolah rendah menggunakan Bahasa Melayu sebagai bahasa

  pengantar

  Sekolah menengah menggunakan Bahasa Inggeris sebagai

  bahasa pengantar

  X

 • SULIT 18 21/1

  [Lihat halaman sebelah

  21/1 SULIT

  49 Rajah di bawah menerangkan cara-cara kelonggaran syarat kerakyatan.

  Jadual 4

  Mengapakah kerajaan British meminda undang-undang kerakyatan di atas pada tahun

  1951?

  Kelonggaran Syarat

  Kerakyatan

  Secara kuat kuasa undang-

  undang

  Secara Permohonan

  Secara Naturalisasi

  I Melancarkan urusan pentadbiran negara

  II Menambahkan jumlah penduduk Tanah Melayu

  III Mengelakkan pengaruh Parti Komunis Malaya

  IV Memupuk kesetiaan imigran kepada Persekutuan Tanah Melayu

  A I dan II

  B II dan III

  C III dan IV

  D I dan IV

  50 Senarai di bawah menunjukkan pilihan raya yang diperkenalkan pada tahun 1952.

  .

  Mengapakah pilihan raya tersebut diadakan oleh British?

  A Mempelajari pengurusan sistem pilihan raya

  B Menimbulkan kesedaran politik dikalangan rakyat

  C Memberi latihan kepada pemimpin tempatan untuk mentadbir

  D Memperkenalkan proses demokrasi dalam Persekutuan Tanah Melayu

  Pilihan Raya Majlis Bandaran:

  Kuala Lumpur

  Johor Bahru

  Ipoh

  Seremban

 • SULIT 19 21/1

  [Lihat halaman sebelah

  21/1 SULIT

  51 Siapakah yang mempengerusikan Rundingan di London?

  A Residen Jeneral British

  B Menteri Tanah Jajahan

  C Setiausaha Tanah Jajahan British

  D Ketua Menteri Persekutuan Tanah Melayu

  52 Senarai di bawah menunjukkan tokoh yang terlibat dalam Suruhanjaya Reid.

  Apakah sumbangan tokoh-tokoh tersebut?

  A Merancang Dasar Pelajaran Kebangsaan

  B Membuat persiapan bagi memulakan Pilihanraya Kebangsaan

  C Merangka Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu yang merdeka

  D Mendapatkan persetujuan sultan mengenai Perlembagaan Persekutuan

  53 Mengapakah dokumen Pemasyhuran 1957 ditulis dalam tulisan jawi?

  A Tulisan sejagat

  B Menghargai tulisan asal

  C Mewakili orang Melayu

  D Simbol warisan bangsa

  54 Mengapakah Charles Vyner Brooke mengalami masalah kewangan dalam pentadbiran?

  A Sarawak terpaksa membayar cukai kepada kerajaan British

  B Sarawak mengalami banyak kemusnahan akibat perang

  C Sarawak telah banyak membangunkan kawasan luar bandar

  D Sarawak kerugian akibat kejatuhan harga sarang burung

  Lord Reid

  Sir Ivor Jennings

  Sir William Mckell

  Tuan B. Malik

  Tuan Abdul Hamid

 • SULIT 20 21/1

  [Lihat halaman sebelah

  21/1 SULIT

  55 Gambar berikut menunjukkan peristiwa penangkapan Rosli Dhobi oleh askar British.

  Gambar 2

  Mengapakah tokoh tersebut ditangkap?

  A Mengancam keamanan

  B Menyertai Parti Komunis

  C Membunuh gabenor Sarawak

  D Melancarkan gerakan bersenjata

  56 Pernyataan di bawah merujuk kepada langkah ke arah berkerajaan sendiri di Sabah.

  Apakah dua majlis tersebut?

  I Majlis Kerja

  II Majlis Tertinggi

  III Majlis Tempatan

  IV Majlis Undangan

  A I dan II

  B II dan III

  C III dan IV

  D I dan IV

  Pada tahun 1950 British memperkenalkan perlembagaan yang

  baru. Melalui perlembagaan tersebut dua Majlis telah

  ditubuhkan.

 • SULIT 21 21/1

  [Lihat halaman sebelah

  21/1 SULIT

  57 Rajah di bawah merupakan tindakan Pemimpin Singapura dalam Pembentukan

  Persekutuan Malaysia.

  Rajah 7

  Mengapakah Lee Kuan Yew membuat desakan tersebut?

  A Memelihara kepentingan kaum

  B Mendapat mandat Dewan Undangan Negeri

  C Menyekat pengaruh golongan berhaluan kiri

  D Mengelakkan daripada berlaku rusuhan di negeri beliau

  58 Apakah alasan Presiden Filipina untuk menyokong tuntutannya ke atas Sabah menjelang

  penubuhan Malaysia?

  A Mendakwa Sabah adalah sebahagian daripada Kesultanan Sulu

  B Menganggap Sabah dipaksa menyertai gagasan Malaysia

  C Menuduh penubuhan Malaysia sebagai Neokolonialisme

  D Mengiktiraf kedaulatan pemerintah kerajaan Sabah

  59 Senarai berikut merupakan permintaan sebuah negeri yang akan menyertai gagasan

  Malaysia.

  Perkara yang dimaksudkan ialah

  Bahasa Inggeris sebagai bahasa rasmi

  Tiada agama rasmi

  Kebebasan beragama

  A Referendum Singapura

  B Laporan setiausaha PBB

  C Tuntutan 20 Perkara Sabah

  D Laporan Suruhanjaya Cobbold

  Lee Kuan Yew

  Mendesak Tunku Abdul Rahman mempercepat penggabungan

  Singapura dengan Persekutuan Tanah Melayu

 • SULIT 22 21/1

  [Lihat halaman sebelah

  21/1 SULIT

  60 Berikut adalah tindakan kerajaan Malaysia menghadapi konfrontasi dengan Indonesia.

  Mengapakah Malaysia mengambil tindakan tersebut?

  A Penentangan parti politik Indonesia

  B Penentangan rakyat Indonesia

  C Pencerobohan tentera Indonesia

  D Pemberontakan Parti Komunis Indonesia

  KERTAS SOALAN TAMAT

  Menubuhkan Pasukan Pertahanan Tempatan

  Mendapatkan bantuan ketenteraan dari Australia dan New Zealand

  Membuat bantahan rasmi kepada Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu