bank soalan sejarah

of 69 /69

Author: damiaabharina

Post on 20-Jun-2015

1.634 views

Category:

Documents


12 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

UJIAN BULANAN PERTAMASatu jam lima belas minit

Tiap-tiap soalan diikuti oleh empat pilihan jawapan. Pilih satu jawapan yang terbaik bagi tiap-tiap soalan.1 Mengapakah Sultan Muhammad Jiwa menghubungi Firma Jourdain Sullivan and de Souza pada tahun 1771? A Kerana menghadapi serangan orang Bugis di Selangor B Kerana ingin memelihara kedaulatan Kedah C Kerana ingin menghapuskan pemberontakan oleh golongan diraja D Kerana ingin mendapatkan bekalan senjata Apakah keistimewaan Pulau Pinang kepada British? I Sesuai dijadikan sebagai pangkalan tentera II Mampu menjadi pusat pengumpulan barangan III Kedudukan yang strategik IV Sesuai dijadikan tempat penempatan banduan A I, II dan III C I, III dan IV B I, II dan IV D II, III dan IV Apakah dasar yang diguna pakai oleh negeri Kedah sehingga pelabuhan Kedah maju sebagai pelabuhan antarabangsa? A Dasar berkecuali C Dasar buka pintu B Dasar monopoli 4 D Dasar penjajahan Pedagang SHTI menghadapi masalah untuk membeli teh daripada pedagang China. 9 Pernyataan di atas berkaitan dengan barangan tukaran yang disyaratkan oleh pedagang China. Apakah barangan tersebut? I Lada hitam III Emas II Bijih timah IV Gandum A I, II dan III C I, III dan IV B I, II dan IV D II, III dan IV Mengapakah SHTI bimbang perdagangan mereka di Tanah Melayu akan terjejas akibat dasar perdagangan Belanda? A Belanda mengamalkan dasar tutup pintu B Belanda mengamalkan dasar dominan C Belanda mengamalkan dasar monopoli D Belanda mengamalkan dasar buka pintu Tentera Bugis telah menyerang dan menawan Kuala Kedah dan Alor Setar. Apakah tindakan yang diambil oleh Sultan Muhammad Jiwa? A Mengumpulkan tentera untuk melancarkan serangan balas B Meminta bantuan ketenteraan dari Firma Jourdain Sullivan and de Souza 8 B Francis Light 7 D J.G. Davidson

2

Apakah syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh Sultan Kedah dalam Perjanjian Inggeris - Kedah? I SHTI membantu Kedah sekiranya Kedah diserang oleh musuh II SHTI dibenarkan mengeluarkan surat kebenaran berdagang III SHTI dibenarkan melantik seorang Penasihat British IV SHTI akan membayar pampasan kepada sultan A I dan II C III dan IV B II dan III D I dan IV

3

Bilakah upacara menaikkan bendera Union Jack di atas telah diadakan? A 5 Ogos 1782 C 11 Ogos 1786 B 6 Ogos 1784 D 14 Ogos 1788

Sultan Kedah telah menghantar ufti ke Burma pada pertengahan kurun ke-18. Mengapakah Sultan Kedah berbuat demikian? A Kerana Kedah mendapat bantuan Burma B Kerana Siam di bawah naungan Burma C Kerana pengaruh Siam di Kedah merosot D Kerana ancaman Bugis ke atas Kedah Mengapakah kerabat diraja Kedah membantah perlantikan Tunku Abdullah sebagai Raja Muda Kedah pada tahun 1770? A Beliau bersahabat dengan Siam B Beliau bukan anak gahara C Beliau tiada pengalaman mentadbir negeri D Beliau menggalakkan kemasukan pelabur asing

5

10

Tahun 1786 6

Peristiwa 11 Perjanjian Inggeris - Kedah

Siapakah orang Inggeris yang terlibat dalam menandatangani perjanjian di atas dengan Sultan Abdullah? A George Leith C Stamford Raffles

C Mengadakan rundingan perdamaian dengan Bugis D Meminta perlindungan dari Siam 17 12 Apakah kesan pembukaan rasmi Pulau Pinang terhadap pelabuhan Kedah? A Pelabuhan Kedah semakin berkembang B Pelabuhan Kedah berkembang sebagai pusat pengumpulan bahan mentah C Pelabuhan Kedah semakin merosot D Pelabuhan Kedah semakin menjadi tumpuan pedagang-pedagang dari Arab Perjanjian Persahabatan dan Keamanan InggerisKedah telah ditandatangani pada 1 Mei 1791. Apakah kesan perjanjian tersebut kepada Kedah? A Kedah kehilangan Pulau Pinang secara rasmi B Kedah bebas daripada ancaman Siam C Kedah mendapat bantuan tentera British D George Leith menjadi Gabenor pertama Pulau PinangKawasan Pulau Pinang Seberang Perai Nama Baru Prince of Wales Island Province Wellesly

Mengapakah keadaan sedemikian berlaku? A Pulau Pinang sering diancam oleh Siam B Pulau Pinang kekurangan bahan mentah C Pelabuhan Pulau Pinang kurang strategik D Perkembangan Pelabuhan Acheh

Tahun Perkara 1826 Perjanjian Burney telah ditandatangani di antara Raja Rama III dengan Henry Burney di Bangkok.

18

13

Apakah isi perjanjian tersebut? A Pendudukan British di Pulau Pinang dan Seberang Perai diiktiraf oleh Siam B British dibenarkan berniaga di Pulau Pinang dan Kedah C Sultan Kedah bersetuju menyerahkan Seberang Perai D British telah menjadikan Siam sebagai negeri taklukannya Pada tahun 1800, Sultan Dziauddin telah menandatangani perjanjian dengan Gabenor George Leith. Apakah kesan perjanjian tersebut? I SHTI menduduki Seberang Perai II British mengambil Pulau Pinang III Seberang Perai menerima Penasihat British IV Sultan menerima wang pampasan setiap tahun A I dan II C III dan IV B II dan III D I dan IV Mengapakah British ingin menguasai Seberang Perai? I Seberang Perai akan dijadikan benteng pertahanan sekiranya Pulau Pinang diserang II British ingin menjadikan pangkalan tenteranya III British ingin menjadikannya pelabuhan bebas IV Seberang Perai mempunyai banyak tanah yang subur A I dan II C III dan IV B II dan III D I dan IV Teh Kapas Pencelup Sutera

19

14

Apakah tujuan perubahan di atas dilakukan oleh SHTI? A Meningkatkan kegiatan perdagangan B Menggalakkan kehadiran pelabur asing C Mengukuhkan imej penjajah D Menyaingi kuasa Belanda Pada bulan November 1821, Kedah telah ditakluki oleh Siam. Mengapakah Inggeris enggan memberi bantuan kepada Kedah? A Pembesar tempatan membantu Sultan Kedah B Inggeris ingin menjaga hubungan baiknya dengan negeri Siam C Negeri Siam telah memberi amaran kepada Inggeris agar tidak campur tangan D Sultan Kedah telah bermusuhan dengan Inggeris Pada tahun 1791, Sultan Kedah telah menyediakan angkatan laut di Seberang Perai untuk menyerang dan mengambil semula Kedah. Antara berikut, tentera manakah yang turut membantu Sultan Kedah? I Kelantan II Riau III Siak IV Selangor A I, II dan III C I, III dan IV B I, II dan IV D II, III dan IVPada kurun ke-16, Pulau Pinang gagal mencapai kemajuan seperti yang diingini oleh SHTI.

20

15

21

16

Senarai di atas merujuk kepada barangan yang di bawa oleh pedagang daripada sebuah negara untuk dijual kepada SHTI. Antara berikut, pedagang dari negara manakah yang memperdagangkan barangbarang di atas? A Pedagang Arab C Pedagang Cina B Pedagang Siam D Pedagang India Perang Napoleon telah berlaku pada tahun 1793 hingga tahun 1814. Apakah kepentingan peristiwa tersebut kepada pihak SHTI di Tanah Melayu? A Betawi dan Melaka diserahkan kepada SHTI B Bersama-sama terlibat dalam Perang Napoleon

22

23

C Mendapat kesempatan untuk menguasai Betawi dan Melaka D Belanda telah kehilangan Pelabuhan Betawi Apakah kesan perjanjian tersebut? I Temenggung diarahkan memindahkan pusat pentadbiran II British telah kehilangan monopoli perdagangan III Sultan Hussein berkuasa di Johor IV British berkuasa penuh di Singapura A I dan II C III dan IV B II dan III D I dan IV Mengapakah SHTI amat berminat untuk menguasai Singapura? I Sesuai dijadikan pelabuhan bebas II Mampu menyaingi pelabuhan Belanda di Betawi III Berada di selatan Semenanjung Tanah Melayu IV Perairannya bebas daripada kegiatan lanun A I, II dan III C I, III dan IV B I, II dan IV D II, III dan IV Mengapakah Stamford Raffles gagal membuka pelabuhan baru di Palembang, Acheh dan Riau? A Kawasan tersebut tidak strategik untuk dijadikan negeri B Kadar cukai yang tinggi telah dikenakan oleh SHTI C Belanda yang sukar ditandingi D British memberi layanan yang buruk kepada para pedagang Mengapakah British enggan memberi hak penyerahan Singapura kepada pihak Belanda? A Pelabuhan Singapura berpotensi untuk dimajukan B Singapura di bawah pengaruh Johor C British mempunyai kuasa mutlak di Singapura D Singapura berada di bawah pengaruh SiamPercayalah kepada saya, ini merupakan sebuah stesen di timur yang terpenting daripada segi keunggulan laut dan kepentingan perdagangan, tidak ada tolok bandingnya lebih berharga daripada sebuah benua. Stamford Raffles

SHTI telah mengarahkan Temenggung Abdul Rahman memindahkan pusat pentadbirannya dari Kuala Sungai Singapura ke Teluk Belanga. Tarikh PerkaraPerjanjian 2 Ogos 1824 Ditandatangani di antara Sultan Hussein, Temenggung Abdul Rahman dan John Crawfurd

24

29

Apakah alasan SHTI berbuat demikian? A Mengelakkan ancaman Belanda B Teluk Belanga lebih strategik C Ingin memajukan Singapura D Kuala Sungai Singapura tidak strategik Siapakah yang terlibat dalam masalah pewarisan takhta kerajaan Johor selepas kemangkatan Sultan Mahmud III pada tahun 1812? I Tengku Hussein II Tengku Abdul Rahman III Raja Ismail IV Raja Abdullah A I dan II C III dan IV B II dan III D I dan IV Antara berikut, yang manakah bukan merupakan faktor utama yang membawa kepada campur tangan British di Tanah Melayu? A Kerana pembukaan Terusan Suez B Kerana persaingan dengan kuasa Barat yang lain C Kerana kekayaan bijih timah D Kerana ingin memajukan Tanah Melayu Antara berikut, kawasan manakah yang kaya dengan bijih timah di Perak sekitar kurun ke-19? I Kelian Pauh III Sungai Tembeling II Sungai Siput IV Kinta A I dan II C III dan IV B II dan III D I dan IV Revolusi Perindustrian telah berlaku di England pada akhir kurun ke-18. Antara berikut, yang manakah merupakan kesan daripada peristiwa tersebut ke atas Tanah Melayu? A Wujudnya campur tangan kuasa luar di Tanah Melayu B Perpecahan negeri-negeri luar C Permulaan kemelesetan ekonomi D Peningkatan kegiatan pertanian Mengapakah British campur tangan di negeri Selangor, Pahang dan Perak? A Menghapuskan amalan perhambaan B Mengawal pengaruh Siam C Menjaga kepentingan ekonomi D Ingin menyebarkan agama Kristian

30

25

31

26

32

33

27

Antara berikut, negeri manakah yang dimaksudkan oleh Stamford Raffles? A Pulau Pinang C Singapura B Seberang Perai D Betawi Pada 30 Januari 1819, Stamford Raffles telah mengadakan perjanjian dengan Temenggung Abdul Rahman. Mengapakah perjanjian ini dikatakan tidak sah? A Temenggung Abdul Rahman bukanlah pemerintah yang sah B Tidak mendapat persetujuan pemerintah Johor C Stamford Raffles bukanlah wakil British yang sah D Tidak diadakan pada masa yang ditetapkan

28

34

35

Bagaimanakah Residen menggugat kuasa Sultan dan pembesar di Tanah Melayu? I Campur tangan dalam pentadbiran II Mengambil alih pungutan cukai III Mengetuai majlis agama IV Melarang amalan penghambaan A I, II dan III C I, III dan IV B I, II dan IV D II, III dan IVPada tahun 1848, Long Jaafar telah membawa masuk orang Cina untuk memajukan perlombongan bijih timah di Perak. Apakah kesan daripada kemasukan orang Cina tersebut di Perak? A Mewujudkan kepelbagaian kaum B Pertambahan bilangan penduduk di Perak C Pergaduhan melibatkan kongsi gelap D Pemberontakan imigran Cina dalam pemilihan pembesar 1873 - Kapal dagang dari Pulau Pinang ke Melaka dirompak berdekatan Langat. 1874 - Rumah Api di Tanjung Rachado telah diserang.

D Membekalkan tenaga buruh 41 Siapakah yang berpengaruh dalam sistem perwarisan takhta negeri Perak? I Golongan ulama III Pembesar tempatan II Golongan rakyat IV Kerabat diraja A I dan II C III dan IV B II dan III D I dan IVTarikh 1897 Peristiwa Durbar kali pertama telah diadakan di Kuala Kangsar.

36

42

Siapakah yang terlibat dalam durbar kali pertama ini? I Pesuruhjaya Tinggi II Empat orang Gabenor British III Raja-raja Melayu IV Empat orang Residen A I, II dan III C I, III dan IV B I, II dan IV D II, III dan IVPesuruhjaya Tinggi British Residen Jeneral

37

Maklumat di atas berkaitan dengan cara kemasukan British di Tanah Melayu. Apakah kesan daripada peristiwa di atas? A Penempatan semula Selangor B Penempatan Residen di Pahang C Tercetusnya Perang Klang D Campur tangan British di Selangor Mengapakah perlantikan Raja Abdullah sebagai pemerintah Klang menjadi punca berlakunya perang di Klang? A Raja Abdullah tidak mendapat sokongan daripada kongsi gelap B British tidak mengiktiraf perlantikan Raja Abdullah C Sultan Abdul Samad tidak merestui perlantikan tersebut D Rasa tidak puas hati Raja Mahadi Apakah tujuan British ingin menguasai negeri Pahang? A British ingin menjaga keamanan di negeri Pahang B British ingin membangunkan negeri Pahang C British ingin menyekat kemaraan kuasa Eropah yang lain di Pahang D British ingin menghapuskan ancaman lanun di Pahang1873 - Tidak campur tangan 1874 - Mula campur tangan

38

Residen Perak

Residen Selangor

Residen Negeri Sembilan

Residen Pahang

43

39

Rajah di atas menunjukkan tentang Struktur Pentadbiran Persekutuan 1896. Apakah tujuan penempatan Residen Inggeris tersebut di negerinegeri Melayu? I Menyelaraskan sistem pungutan cukai II Membangunkan kemudahan infrastruktur III Memonopoli hasil keluaran tempatan IV Menghadapi serangan Belanda A I, II dan III C I, III dan IV B I, II dan IV D II, III dan IV Apakah tujuan pembinaan benteng oleh pembesar di sepanjang Sungai Linggi? A Menanda sempadan kekuasaan B Melindungi keselamatan pedagang C Mengawasi pemungutan cukai D Mengelakkan hakisan di tebing sungai Apakah alasan-alasan British untuk campur tangan di negeri-negeri Melayu? I Menyelesaikan masalah persengketaan di kalangan pembesar II Membina kemudahan asas di Tanah Melayu III Menyelesaikan pergaduhan kongsi gelap IV Menghapuskan kegiatan lanun A I, II dan III C I, III dan IV B I, II dan IV D II, III dan IV

44

45

40

Maklumat di atas ialah tentang dasar luar British di negeri-negeri Melayu. Mengapakah British mengubah dasar luarnya pada tahun 1874? A Menghapuskan ancaman lanun B Menghalang campur tangan kuasa asing C Meningkatkan pasaran baru

46

British menghadapi kekurangan bahan mentah yang meruncing pada kurun ke-19. Apakah kesannya kepada Britain? A Mengurangkan pengeluaran sektor industri B Mencari tanah jajahan baru C Banyak kilang-kilang ditutup D Mengalami kemelesetan ekonomi Raja Abdullah merupakan pembesar di daerah Klang. Apakah usaha beliau untuk memajukan kawasan di bawah kekuasaannya pada kurun ke-19? A Menggalakkan kemasukan pelabur asing B Membawa masuk pelombong dari China C Menjalinkan kerjasama dengan British D Memodenkan sistem pentadbiran tempatan Durbar kali kedua telah diadakan pada tahun 1903 di Kuala Lumpur. Apakah isu penting yang ditimbulkan oleh Sultan Idris dalam mesyuarat tersebut? A Pembesar tempatan kehilangan kuasa B Pemusatan kuasa di tangan Residen Jeneral C Pemberontakan pembesar tempatan D Penghapusan amalan penghambaan Apakah kepentingan Terusan Suez kepada pedagangpedagang di Eropah? I Bebas daripada ancaman lanun II Memendekkan jarak pelayaran ke Timur III Boleh digunakan sepanjang musim IV Laut yang dalam A I dan II C III dan IV B II dan III D I dan IV Apakah alasan yang digunakan oleh British untuk mendesak Sultan Ahmad menerima seorang Residen British di Pahang? A Menyeragamkan sistem pentadbiran di Tanah Melayu B Keselamatan rakyat British terancam C Pemberontakan Dato Bahaman D Melindungi keselamatan pedagang Residen Jeneral pertama di Negeri-Negeri Melayu Bersekutu ialah Frank Swettenham. Apakah tugas utama Residen Jeneral ini? I Menggalakkan kemasukan pelabur asing II Mentadbir cukai eksport III Urusan kewangan IV Membangunkan kemudahan infrastruktur A I dan II C III dan IV B II dan III D I dan IV Apakah tujuan pedagang-pedagang Negeri-Negeri Selat menulis surat kepada Lord Kimberly? A Supaya dapat membina kemudahan asas di Tanah Melayu B Supaya melibatkan diri dalam pentadbiran di Tanah Melayu C Supaya memperkenalkan undang-undang Barat D Supaya melonggarkan syarat kemudahan pinjaman

53

47

Mengapakah Raja Mahadi membina kubu pertahanannya pada tahun 1866? A Kerana menghadapi ancaman lanun B Kerana ingin melindungi keselamatan pelombong C Kerana ingin melancarkan serangan ke atas Raja Abdullah D Kerana menghadapi serangan British Apakah kesan Perjanjian Sulit 6 April 1897 kepada Negeri-Negeri Melayu Utara? A Bebas daripada penjajahan kuasa asing B Menerima seorang wakil British C Dihalang menjalinkan hubungan dengan kuasakuasa Barat lain D Pengenalan peraturan baru Mengapakah Negeri-Negeri Melayu Utara menghentikan penghantaran ufti ke negeri Siam pada tahun 1909? A Telah mencapai kemerdekaan B Telah menjadi negeri naungan British C Telah berbaik-baik dengan Siam D Telah menjadi negeri naungan Siam Apakah syarat-syarat yang terkandung dalam Perjanjian Bangkok 1909? I Siam melantik pegawai British di Negeri-negeri Utara Tanah Melayu II British mengiktiraf Kedah sebagai hak Siam III Siam menyerahkan Hak Wilayah Asingan kepada British IV Siam menyerahkan Kedah, Perlis, Kelantan dan Terengganu kepada British A I dan II C III dan IV B II dan III D I dan IVSultan Raja Muda X Raja Di Hilir

54

48

55

49

56

50

51

57

52

Rajah di atas adalah mengenai sistem pewarisan takhta di negeri Perak. Apakah jawatan X di atas? A Bendahara C Raja Di Hulu B Raja Bendahara D Syahbandar Perjanjian Pangkor telah termeterai pada 20 Januari 1874. Apakah kejayaan yang dicapai oleh British melalui perjanjian ini? I Hubungan perdagangan semakin kukuh II British menguasai ekonomi di Perak III British terlibat dalam pentadbiran di Perak IV Orang Melayu menyokong perjanjian ini A I dan II C III dan IV B II dan III D I dan IV

58

59

Perang Larut tercetus kerana pergaduhan yang berlaku di antara kongsi gelap Ghee Hin dan Hai San. Apakah tindakan Menteri Larut untuk menyelesaikan masalah ini? A Meminta bantuan polis dari Negeri-Negeri Selat B Menyekat kemasukan orang Cina C Menghantar orang Cina pulang D Membahagi-bahagikan kawasan

60

Tindakan Residen mencampuri adat istiadat Melayu dianggap melampaui bidang kuasa mereka. Mengapakah Sultan dan pembesar Melayu tidak puas hati dengan tindakan Residen? A Melucutkan jawatan pembesar Melayu B Menghapuskan amalan penghambaan C Menempatkan tentera British D Memaksa Sultan turun takhta

UJIAN BULANAN KEDUASatu jam lima belas minit

Tiap-tiap soalan diikuti oleh empat pilihan jawapan. Pilih satu jawapan yang terbaik bagi tiap-tiap soalan.1 Antara berikut, kuasa besar yang manakah cuba meluaskan kuasa di Asia Tenggara pada abad ke-19? A Portugis, British dan Rusia B Jerman, Bugis dan Amerika Syarikat C Perancis, Jerman, Rusia dan Amerika Syarikat D Belanda, Jerman dan Bugis Mengapakah Perjanjian Sulit British-Siam 1897 sangat penting kepada British? A Untuk menentukan sempadan negeri Siam dengan Negeri-Negeri Melayu Utara B Untuk menghalang kuasa Barat lain meluaskan kuasa mereka C Untuk meluaskan pengaruh Siam di NegeriNegeri Melayu Utara D Untuk meluaskan perdagangan di antara negeri Siam dengan British Apakah kesan kemangkatan Sultan Ali pada tahun 1877 kepada Maharaja Abu Bakar? A Diiktiraf sebagai pemerintah Johor B Diturunkan takhta C Dibuang negeri D Ditabalkan sebagai raja Perjanjian perisytiharan British-Siam ditanda- tangani pada tahun 1902. Apakah syarat-syarat yang terkandung dalam perjanjian ini? I Siam tidak boleh menyewakan mana-mana wilayahnya tanpa kebenaran British II British mengiktiraf Negeri-Negeri Melayu Utara sebagai naungan Siam III Siam melantik Pegawai British di Negeri-Negeri Utara Tanah Melayu IV British akan membantu Siam sekiranya diserang oleh musuh A I dan II C III dan IV B II dan III D I dan IV

5

2

Maklumat di atas adalah berkaitan dengan usaha seorang tokoh untuk mengekalkan identiti negeri Kedah. Siapakah tokoh berkenaan? A Raja Syed Alwi B Temenggung Daeng Ibrahim C Tunku Mahmud D Sultan Abdul Hamid Halim Syah

6

3

Zaman Imperialis Baru merupakan zaman kuasa besar bersaing untuk menguasai tanah jajahan di benua Asia. Apakah tujuan kemaraan kuasa Barat tersebut? A Untuk menguasai laluan perdagangan di Selat Melaka B Untuk menguasai perdagangan rempah C Untuk memperkenalkan peraturan yang baru D Untuk mendapatkan bahan mentah Mengapakah kehadiran Meadowe Frost ke Perlis mendapat tentangan daripada pemimpin tempatan? A Penguasaan ke atas sumber ekonomi B Penggunaan bahasa Inggeris dalam pentadbiran C Pengenalan undang-undang dan jabatan baru D Pembahagian wilayah yang tidak adil Pada tahun 1910, Sultan Muhammad IV terpaksa menandatangani perjanjian dengan British untuk menempatkan Penasihat British di Kelantan.

7

4

8

Siapakah Penasihat British tersebut? A W. L. Conlay B J. S. Mason C J. L. Humphreys D Frank Swettenham

Cuti Umum pada hari Jumaat Penggunaan kalendar Hijrah

9

Mengapakah penduduk wilayah Tabal berhijrah beramai-ramai ke Kelantan pada tahun 1909? A Berlaku pemberontakan di Siam B Tawaran kerakyatan oleh Raja Kelantan C Serangan Belanda di Siam D Membantah penguasaan Siam Pada tahun 1919, J. L. Humphreys telah dilantik sebagai Penasihat British di Terengganu. Apakah kesan perlantikan tersebut? A Pemberontakan telah berjaya ditamatkan B Bilangan penduduk bertambah C Pemansuhan sistem perlembagaan negeri D Sultan kehilangan pengaruh Pada tahun 1910, George Maxwell telah dilantik sebagai Penasihat British di Kedah. Bagaimanakah George Maxwell mengukuhkan pengaruh British di Kedah? A Menjalinkan hubungan baik dengan penduduk tempatan B Menggubal perlembagaan negeri Kedah yang pertama C Menjalin hubungan dengan kuasa Barat yang lain D Menerapkan sistem pentadbiran Barat dalam pentadbiran

Apakah sumbangan utama beliau semasa memerintah Johor? A Membantu Penasihat British B Memodenkan sistem pentadbiran C Memperkenalkan Sistem Kangcu D Menggubal perlembagaan baru Pada tahun 1911, Sultan Zainal Abidin III telah menggubal Perlembagaan Undangundang Tubuh Kerajaan Terengganu. 16 Antara berikut, yang manakah tidak benar tentang isi perlembagaan tersebut? A Mustahak ke atas raja bermesyuarat B Hak raja dan menteri besar dalam memilih Jemaah Menteri C Sultan tidak boleh menyerahkan negeri Terengganu kepada mana-mana kuasa asing D Majlis Mesyuarat Menteri dan Majlis Mesyuarat Negeri ditubuhkan Apakah sumbangan Dato Abdul Rahman bin Andak kepada negeri Johor? A Menggubal perlembagaan Johor B Mendaulatkan bahasa Melayu C Menubuhkan pasukan tentera D Mengasaskan pentadbiran baru di KesangBaginda digelar Bapa Pemodenan Johor kerana telah membawa banyak perubahan dalam pentadbiran dan pembangunan negeri Johor.

10

11

17

12

Siapakah tokoh yang telah melukis peta lengkap yang pertama bagi negeri Johor? A Dato Jaafar bin Muhammad B Dato Abdul Rahman bin Andak C Dato Muhammad Salleh bin Perang D Dato Muhammad Ibrahim Munsyi Apakah kesan utama tindakan Sultan Ibrahim meminda Undang-undang Tubuh Kerajaan Johor? A Membolehkan pihak British menganggotai Majlis Mesyuarat Negeri B Mengukuhkan lagi kedudukan Lembaga Penasihat di Johor C Memodenkan sistem pentadbiran D Menyebabkan baginda lebih disayangi oleh rakyatnya Antara berikut, yang manakah bukti menunjukkan yang Sultan Muhammad IV membantah penyerahan negeri Kelantan kepada British? A Menghantar surat bantahan kepada Pesuruhjaya Tinggi British di Singapura B Enggan menerima Penasihat British C Berpakat dengan kuasa-kuasa asing yang lain D Berperang dengan British Temenggung Ibrahim telah dilantik menjadi Temenggung Johor bagi menggantikan ayahandanya Temenggung Abdul Rahman pada tahun 1825.

18

13

Maklumat di atas berkenaan dengan seorang pemerintah kerajaan Johor. Siapakah pemerintah tersebut? A Temenggung Daeng Ibrahim B Dato Abdul Rahman bin Andak C Sultan Abu Bakar D Sultan AliTarikh Mac 1855 Perkara Persetiaan antara Sultan Ali dengan Temenggung Ibrahim

14

19

15

Antara berikut, yang manakah benar tentang syarat persetiaan tersebut? A Sultan tidak boleh menyerahkan negeri Johor kepada kuasa asing B Sultan Ali diiktiraf sebagai Sultan Johor tetapi gelaran itu tidak boleh diwariskan C Kawasan pemerintahan Sultan Ali ialah di Segamat D Temenggung Ibrahim menjadi pemerintah Johor termasuk di Wilayah Kesang

20

Lembaga Penasihat Johor ditubuhkan di London pada tahun 1866. Apakah tujuan British menubuhkan Lembaga Penasihat ini? A Memperkenalkan pengaruh Barat di Johor tanpa menjejaskan kedaulatan Sultan Johor B Memberi bantuan kewangan kepada kerajaan Johor C Mengangkat kedaulatan Sultan Johor D Membangunkan negeri Johor Mengapakah Pangeran Muda Hashim dihantar ke Sarawak? A Menghalang kemaraan British ke Sarawak B Memajukan kegiatan perlombongan C Memulihkan keamanan D Menyebarkan agama Kristian Mengapakah perlantikan Pangeran Indera Mahkota sebagai wakil pemerintah Kesultanan Brunei di Sarawak tidak disukai oleh penduduk Sarawak? A Beliau telah mengambil alih kuasa politik pembesar tempatan B Beliau tidak cekap dalam pemerintahan C Beliau telah menindas penduduk tempatan D Beliau berbaik-baik dengan British Mengapakah penentangan Sultan Omar Ali Saifuddin terhadap James Brooke di Sarawak menemui kegagalan? A James Brooke mempunyai tentera yang ramai B James Brooke mendapat bantuan daripada tentera laut British C Masih menggunakan senjata tradisi D Kelemahan strategi dalam peperangan Apakah janji yang ditawarkan oleh Pangeran Muda Hashim kepada James Brooke sekiranya berjaya menamatkan kebangkitan penduduk tempatan di Sarawak pada tahun 1840? A Melantik James Brooke sebagai Gabenor Sarawak B Menyerahkan Sarawak kepada James Brooke C Memberikan ganjaran wang kepada James Brooke D Melantik James Brooke sebagai Pemungut Cukai di Sarawak Bilakah perjanjian di antara Pangeran Raja Muda Hashim dengan James Brooke ditandatangani? A 1841 C 1843 B 1842 D 1844 Apakah punca berlakunya penentangan orang Melayu dan Bidayuh pada tahun 1836 di Sarawak? I Amalan adat resam terganggu II Pembesar kehilangan kuasa mentadbir III Cukai yang tinggi dikenakan terhadap hasil keluaran penduduk tempatan IV Sikap orang Bidayuh A I dan II C III dan IV

B II dan III 27

D I dan IV

Mengapakah Sultan Brunei mengambil alih kuasa politik dari pembesar tempatan di Sarawak pada kurun ke-19? A Ingin mengenakan cukai yang tinggi kepada penduduk B Ingin mengatasi masalah pemberontakan C Ingin menghapuskan masalah lanun di Sarawak D Ingin menguasai kekayaan di Sarawak Bagaimanakah Keluarga Brooke dapat meluaskan kuasa mereka di Sarawak? A Dasar perluasan kuasa oleh British B Menyelesaikan masalah pemberontakan yang berlaku di Sarawak C Kelemahan undang-undang di Sarawak D Permintaan rakyat Sarawak Mengapakah James Brooke telah membedil bandar Kuching? A Mendapat perintah daripada Kesultanan Brunei B Pangeran Raja Muda Hashim melengahlengahkan janjinya kepada James Brooke C Pangeran Raja Muda Hashim telah merahsiakan kejayaan James Brooke D Pangeran Raja Muda Hashim membatalkan perjanjian dagang dengan James Brooke Apakah syarat-syarat perjanjian antara Pangeran Muda Hashim dengan James Brooke pada tahun 1841? I James Brooke diiktiraf sebagai Raja Putih Sarawak II James Brooke menjadi penasihat Raja Muda Hashim mentadbir Sarawak III James Brooke harus menghormati dan memelihara undang-undang dan adat istiadat orang Melayu IV James Brooke menjadi pemerintah di Sarawak A I dan II C III dan IV B II dan III D I dan IV Jabatan Kehakiman Jabatan Polis Jabatan Kastam dan Cukai

21

28

22

29

23

30

24

25

31

26

Mengapakah James Brooke menubuhkan jabatanjabatan di atas? A Untuk memajukan Sarawak B Untuk mengambil hati penduduk Sarawak C Untuk mengelakkan pemberontakan D Untuk melicinkan pentadbiran Mengapakah pentadbiran Brooke tidak menggalakkan kemasukan pelabur luar secara besar-besaran ke Sarawak?

32

A Menjaga kedudukan ekonomi mereka di Sarawak B Melicinkan pentadbiran mereka di Sarawak C Mengelakkan penentangan daripada pelabur luar D Menjaga keamanan Sarawak 33 Mengapakah James Brooke telah mengambil pemimpin-pemimpin tempatan berkhidmat dalam pentadbirannya? A Melicinkan pentadbiran di Sarawak B Mendapatkan sokongan daripada penduduk tempatan C Melatih pembesar tempatan mentadbir negeri D Mempengaruhi corak pentadbiran di Sarawak Apakah peranan Majlis Tertinggi dalam pentadbiran Brooke di Sarawak? A Menasihati Residen B Menjaga keamanan C Membuat dasar tentang pentadbiran negeri Sarawak D Mengutip cukai Siapakah yang menganggotai Majlis Bahagian dalam pentadbiran Brooke? I Residen Bahagian Pertama II Ketua Kaum Bumiputera III Penolong Pegawai Daerah IV Pegawai Anak Negeri A I dan II C III dan IV B II dan III D I dan IV

38

Bagaimanakah pentadbiran Brooke mengawal perkembangan pendidikan di Sarawak? A Mewujudkan Jemaah Nazir Sekolah B Mewujudkan Jabatan Pelajaran C Menggubal perlembagaan pendidikan D Mengadakan lawatan ke sekolah- sekolahKes jenayah dan kes yang melibatkan lebih daripada satu suku kaum

39

34

Maklumat di atas adalah berkaitan dengan mahkamah dan bidang kuasanya dalam pemerintahan Brooke. Siapakah yang terlibat mengadili kes di atas? I Ketua orang Cina III Residen II Raja Sarawak IV Timbalan Residen A I, II dan III C I, III dan IV B I, II dan IV D II, III dan IVTarikh Peristiwa

24 September Charles Vyner Brooke telah 1941 mengisytiharkan Perlembagaan Sarawak

35

40

Apakah isi kandungan perlembagaan ini? A Pemberian kuasa pemerintahan kepada keluarga Brooke B Pemberian kuasa pemerintahan kepada rakyat Sarawak C Penyerahan kuasa pentadbiran kepada British D Penyerahan kuasa pentadbiran kepada Kesultanan Brunei Pada tahun 1888, SBUB telah menandatangani Perjanjian Perlindungan Borneo Utara dengan British. Apakah kesan perjanjian ini kepada negeri Sabah? A British menguasai pengeluaran hasil bumi di negeri Sabah B British berhak terhadap hal ehwal luar Sabah C British telah menggubal undang-undang di Sabah D British telah melepaskan hak-haknya di Sabah Mahkamah di Sabah Mahkamah Majistret Mahkamah Anak Negeri

41

36

Pada tahun 1857, telah berlaku pemberontakan di kawasan lombong di atas oleh pelombong Cina terhadap pentadbiran Brooke. Apakah punca pemberontakan tersebut? A Pengeluaran lesen melombong B Kadar cukai yang tinggi C Orang Cina tidak diberi upah D Perebutan kawasan melombong dengan orang Melayu

42

37

Syarikat di atas telah ditubuhkan pada tahun 1856 di Sarawak. Apakah kegiatan yang dijalankan oleh syarikat di atas? A Perlombongan petroleum B Perlombongan antimoni C Pengeluaran hasil hutan D Penanaman kelapa

Rajah di atas adalah berkenaan dengan mahkamah yang telah diwujudkan oleh SBUB di Sabah. Apakah peranan Mahkamah Anak Negeri di atas? A Mengendalikan kes rompakan B Mengendalikan kes pembunuhan C Mengendalikan kes bersabit hukum syarak D Menggubal perlembagaan negeri Sabah Pada tahun 1877, Overbeck telah meminjam wang daripada Syarikat Alfred Dent dan Edward Dent. Apakah kesan peristiwa tersebut?

43

A Joseph Torrey telah menjadi Presiden yang pertama Syarikat Borneo Utara British B Syarikat yang ditubuhkan berada di bawah kekuasaan Kesultanan Sulu C Syarikat Borneo Utara British telah ditubuhkan D Syarikat yang ditubuhkan berada di bawah kekuasaan British Pada bulan November 1881, kerajaan British telah menganugerahkan Piagam Diraja kepada Persatuan Sementara Borneo Utara British Berhad (SBUB). 44 Apakah kepentingan Piagam Diraja ini kepada SBUB? A Boleh memonopoli hak perdagangan di Sabah B Mempunyai hak untuk mentadbir Sabah C Melicinkan pentadbiran D Meluaskan kawasan penguasaan Mengapakah pelabur dari Britain dan Amerika Syarikat begitu berminat dengan negeri Sabah? A Keamanan negaranya B Potensi ekonominya C Kecekapan pemimpinnya D Keindahan negerinya Antara berikut, yang manakah bukan merupakan langkah-langkah yang telah diambil oleh SBUB untuk melicinkan pentadbiran di Sabah? A Menubuhkan jabatan kerajaan B Mewujudkan pentadbiran residensi C Melantik pelabur asing memegang jawatan penting D Menyerapkan pembesar tempatan

48

Cukai-cukai di atas telah dikenakan oleh SBUB kepada penduduk Sabah. Mengapakah cukai ini penting kepada SBUB? A Membiayai gaji pembesar tempatan B Membiayai kemudahan asas di Sabah C Mengatasi masalah kewangan SBUB D Memajukan kawasan pedalaman Antara berikut, yang manakah bukan merupakan hasil keluaran tradisional Sabah? A Sarang burung C Teh B Sagu D Rotan Sekolah Latihan Ketua Anak Negeri dibina di Jesselton pada 1 Julai 1915.

49

50

Apakah jawatan yang dikhaskan untuk lulusan sekolah ini? I Ketua Anak Negeri III Kerani II Pegawai Daerah IV Renjer A I, II dan III C I, III dan IV B I, II dan IV D II, III dan IV Menguruskan pembahagian tanah

45

Mengutip cukai Bertanggungjawab menjaga keamanan 51 Antara berikut, pembesar yang manakah mempunyai bidang tugas berikut dalam organisasi pentadbiran SBUB di Sabah? A Ketua kampung C Ketua Anak Negeri B Penghulu D Gabenor

46

Syarikat52

Cowie

Harbour

Apakah kegiatan ekonomi yang dijalankan oleh syarikat di atas di Sabah? A Perlombongan arang batu B Perlombongan mangan C Perladangan tembakau D Perlombongan emas

Pulau Banggi Sandakan Lahad Datu47 Peta di atas menunjukkan tentang lokasi satu daripada hasil eksport tradisional SBUB. Lokasi tersebut berkaitan dengan A kawasan penanaman sagu B kawasan utama perusahaan sarang burung C kawasan penanaman tembakau D kawasan perlombongan emas 53 Apakah tanaman-tanaman penting yang ditanam di kawasan di atas? A Pokok sagu C Tembakau B Teh D Padi

Cukai kepala Cukai tanah Lesen senjata54 Apakah kesan pengeluaran mata wang pertama di atas oleh SBUB? A Kawasan pedalaman semakin maju B Pelaburan asing semakin meningkat

C Hasil eksport semakin bertambah D Taraf hidup penduduk semakin meningkat 55 SBUB telah membina landasan kereta api yang pertama pada tahun 1896. Landasan kereta api ini menghubungkan A Labuan ke Kudat C Weston ke Beaufort B Sandakan ke Tawau D Beaufort ke Tenom Pemerintahan SBUB di Sabah diketuai oleh seorang Gabenor. Siapakah Gabenor pertama yang dilantik oleh SBUB di Sabah? A J. W. Torrey C W. H. Treacher B Sir Rutherford Alcock D C. L. Moses Apakah peranan Pegawai Daerah dalam pentadbiran SBUB? A Menjadi ketua pentadbir di peringkat residensi B Menjadi ketua pentadbir di peringkat daerah C Bertanggungjawab mengurus hal ehwal di kampung 58

D Bertanggungjawab menjaga keamanan negeri Sabah Mengapakah SBUB hanya menyediakan pendidikan peringkat rendah sahaja kepada kaum Bumiputera di Sabah? A Penduduk sukar membayar kos pendidikan B Penduduk kurang minat untuk bersekolah C Pendidikan dianggap merugikan syarikat D Pendidikan masih lagi tidak penting ketika itu Apakah perbezaan penguasaan Barat di Sarawak dengan di Tanah Melayu? A Melalui usaha persendirian B Melalui kuasa British C Melalui tipu muslihat D Melalui perundingan Siapakah yang mengasaskan bandar Sandakan pada tahun 1879? A William Pryer C James Brooke B Charles Jessel D Alfred Dent

56

59

57

60

PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN - SET 1Satu jam lima belas minit

Tiap-tiap soalan diikuti oleh empat pilihan jawapan. Pilih satu jawapan yang terbaik bagi tiap-tiap soalan. C Untuk menjimatkan perbelanjaan pentadbiran 1 Mengapakah kerajaan Kedah meminta bantuan SHTI D Untuk memudahkan urusan menjaga negeri bagi menghadapi ancaman Siam? tersebut A Supaya Siam tidak campur tangan di Kedah B Supaya SHTI dapat menghapuskan pengaruh 4 Antara berikut, yang manakah benar tentang kesan Siam di Kedah Perjanjian Inggeris-Belanda 1824? C Supaya dapat memerangi Siam A Kepulauan Riau dan Lingga diletakkan di D Supaya dapat mengekalkan kedaulatan Kedah bawah pengaruh British B Kepulauan Melayu terbahagi kepada dua kawa2 Mengapakah SHTI tidak boleh menguasai Kedah san pengaruh sebelum tahun 1791? C Negeri Siam telah mendapat hak di Kepulauan A Kedah merupakan kawasan jajahan Perancis Melayu B Kedah merupakan kawasan di bawah pengaruh D Belanda telah menguasai negeri Melaka Belanda C Kedah merupakan kawasan di bawah pengaruh 5 Perjanjian Inggeris-Belanda 1824 juga dikenali Siam sebagai D Kedah tidak memberi peluang kepada SHTI A Persetiaan Inggeris untuk bertapak di Kedah B Persetiaan PersahabatanTahun 1826 Peristiwa Negeri Pulau Pinang, Melaka dan Singapura digabungkan menjadi Negeri-Negeri Selat. 6 3 Apakah tujuan penubuhan Negeri-Negeri Selat tersebut? A Untuk menyatukan ketiga-tiga negeri B Untuk meluaskan pengaruh British

C Persetiaan London D Persetiaan Perdagangan Sultan Dziauddin telah menandatangani perjanjian dengan George Leith pada tahun 1800. Antara berikut, yang manakah merupakan kesan perjanjian tersebut? I SHTI telah menduduki Seberang Perai

II III IV A B 7

Sultan menerima wang pampasan setiap tahun Sultan menerima Penasihat British Kedah semakin aman dan makmur I dan II C III dan IV II dan III D I dan IV

Apakah alasan yang digunakan oleh SHTI untuk tidak mematuhi Perjanjian Inggeris-Kedah 1786? I Menjaga kepentingan perdagangannya dengan Siam II SHTI kekurangan tentera III Pulau Pinang tidak mencapai kemajuan seperti yang diharapkan IV SHTI tidak terlibat dalam menandatangani perjanjian A I dan II C III dan IV B II dan III D I dan IV Apakah faktor yang mendorong pertahanan British menjadi lebih kukuh di Pulau Pinang pada tahun 1800? A Penguasaan ke atas Seberang Perai B Pembinaan pangkalan tentera British C Perlantikan Gabenor British yang baru D Perpecahan kerajaan Johor Kelian Pauh Kinta

B Sultan Abdullah mahukan Francis Light berundur dari Pulau Pinang kerana tidak menunaikan janjinya C Francis Light ingin membeli Pulau Pinang daripada Sultan Kedah kerana tempat itu strategik D Francis Light tidak mahu berperang dengan Sultan Abdullah kerana akan merugikan SHTI 12 Antara berikut, yang manakah merupakan faktor yang menggalakkan kedatangan British ke Tanah Melayu? I Galakan pemerintah II Penciptaan kapal wap III Pembukaan Terusan Suez IV Keamanan di Tanah Melayu A I dan II C III dan IV B II dan III D I dan IV Apakah kesan pembukaan Terusan Suez pada tahun 1896 terhadap Tanah Melayu? I Peningkatan perdagangan II Persaingan kuasa-kuasa Barat III Tanah Melayu semakin aman IV Penyebaran agama Islam A I dan II C III dan IV B II dan III D I dan IV Pemungut Hasil Majistret 14 Mengapakah British menempatkan pegawai di atas dalam pentadbiran di Negeri Sembilan? A Untuk menguasai beberapa daerah di Negeri Sembilan B Untuk melaksanakan undang-undang yang telah dilaksanakan oleh British C Untuk memajukan daerah Rembau, Jelebu dan Seri Menanti D Untuk menasihati Dato Bandar Siapakah Residen yang pertama dilantik di Negeri Sembilan?

8

13

9

Mengapakah kedua-dua kawasan di atas begitu penting kepada Inggeris? A Merupakan kawasan laluan utama pedagangpedagang B Merupakan kawasan lombong emas C Merupakan kawasan yang kaya dengan bijih timah D Merupakan kawasan penempatan banduan

15 10 Apakah perjanjian yang membawa kepada penyerahan Singapura secara rasmi kepada SHTI? A Perjanjian 2 Ogos 1824 B Perjanjian Inggeris-Belanda 1824 C Perjanjian Burney 1826 D Perjanjian 30 Januari 1819 Mengapakah Francis Light menawarkan ganti rugi kepada Sultan Abdullah dalam usahanya untuk menjernihkan hubungannya dengan baginda berkaitan dengan Pulau Pinang? A Francis Light gagal memajukan Pulau Pinang 16

11

A B C D

Martin Lister J. G. Davidson J. P. Rodger Hugh Clifford

Mengapakah tindakan Sultan Ahmad untuk menjual kawasan Ulu Pahang kepada kuasa-kuasa Barat yang lain membimbangkan British?

A Pahang dapat menyelesaikan masalah kewangannya B Menghalang cita-cita British untuk menguasai negeri Pahang C British bimbang akan timbul pemberontakan di Pahang D British bimbang perang saudara akan berlanjutan di Pahang 17 Antara berikut, yang manakah benar tentang kelemahan Sistem Residen yang telah diperkenalkan oleh British di negeri-negeri Melayu? I Tiada panduan yang jelas dalam pentadbiran II Pentadbiran di setiap negeri tidak seragam III Raja Melayu semakin berkuasa IV Gabenor terlalu berkuasa A I dan II C III dan IV B II dan III D I dan IV Perak Pahang Selangor Negeri Sembilan 18 Mengapakah negeri-negeri di atas disatukan di bawah pentadbiran Negeri-Negeri Melayu Bersekutu pada tahun 1896? I Menjimatkan bayaran perkhidmatan pakar II Memajukan sistem perhubungan III Mengukuhkan sistem pertahanan IV Untuk meredakan rasa tidak puas hati raja-raja Melayu A I, II dan III C I, III dan IV B I, II dan IV D II, III dan IV Sungai Linggi yang terletak di dalam daerah Sungai Ujong adalah jalan perhubungan utama ke Pelabuhan Utama. 19 Mengapakah kawasan di atas menjadi perebutan di kalangan pembesar Sungai Ujong? A Kawasan pentadbiran yang strategik B Kawasan perdagangan yang utama C Kawasan pungutan cukai D Kawasan kubu pertahanan yang kuat

A B C D 21

Kedudukan Sultan Ahmad terjejas Tercetusnya kemarahan Sultan Pahang Kedudukan Residen makin tergugat Pengaruh British semakin meluas di Pahang

Mengapakah British tidak menyenangi tindakan Sultan Ahmad membawa masuk pelabur Eropah ke Pahang? A Pahang akan mula dikuasai oleh pengaruh lain B Kepentingan ekonomi British akan terjejas C Pahang akan dimajukan oleh pelabur Eropah D British akan hilang pengaruh di Pahang Antara berikut, yang manakah bukan tugas seorang Residen? I Membina sistem perhubungan II Terlibat dalam perlantikan sultan III Terlibat dalam urusan agama Islam IV Terlibat dalam urusan adat istiadat A I dan II C III dan IV B II dan III D I dan IV

22

Andrew Clarke

23

Apakah jawatan tokoh di atas dalam pentadbiran British semasa dilantik sebagai orang tengah untuk menamatkan kekacauan di Perak? A Gabenor Jeneral di India B Pesuruhjaya Tinggi British C Gabenor Negeri-Negeri Selat D Residen Jeneral

Tahun 1896 1903

Peristiwa Durbar kali pertama telah diadakan di Kuala Kangsar, Perak Durbar yang kedua telah diadakan di Kuala Lumpur

24

Apakah kejayaan-kejayaan yang telah dicapai melalui persidangan ini? I British menyerahkan kuasa pentadbiran kepada Majlis Mesyuarat Negeri II Jawatan Residen Jeneral diganti dengan Ketua Setiausaha III British menyerahkan kuasa pentadbiran kepada Majlis Tertinggi IV Kebajikan orang Melayu terjamin A I dan II B II dan III C III dan IV D I dan IV

1888 - Seorang warganegara British berbangsa Cina yang bernama Go Hui telah ditemui mati berhampiran istana Sultan Ahmad.

25

20

Apakah kesan daripada peristiwa tersebut ke atas Pahang?

Apakah kesan penyerahan Tabal oleh British kepada Siam?

A Kira-kira 15 ribu penduduk Tabal berhijrah ke Kelantan kerana tidak mahu berada di bawah pemerintahan Siam B Siam mengarahkan penduduk Tabal untuk menjadi askar C Sultan Muhammad IV mengarahkan penduduk abal agar kembali ke Kelantan D Penduduk Tabal telah mengadakan demonstrasi kerana membantah tindakan British 26 Apakah masalah yang dihadapi oleh Von Overbeck dengan J. W. Torrey dalam usaha memajukan Sabah? A Kekurangan buruh B Kekurangan modal C Tanah yang tidak sesuai D Ditentang oleh penduduk tempatan Mengapakah Raja Syed Alwi dan Sultan Muhammad IV tidak bersetuju dengan Perjanjian Bangkok 1909? A Siam tidak mempunyai kuasa di negeri-negeri Melayu B Pemerintah terpaksa mentadbir negeri mengikut nasihat British C British menggunakan taktik kotor untuk mendapatkan pengaruh D Mengukuhkan ekonomi Barat Antara berikut, yang manakah benar tentang Sistem Kangcu di Johor? I Tuan sungai bertanggungjawab memerintah dan memungut cukai II Setiap kangkar diketuai oleh Kangcu III Kawasan ladang dikenali sebagai kangkar IV Tanaman yang diusahakan seperti kelapa dan lada hitam A I, II dan III C I, III dan IV B I, II dan IV D II, III dan IV Dianugerahi gelaran Dato Betara Dalam. Digelar Bapa Pendidikan Melayu Johor.

30

Antara berikut, yang manakah berkaitan dengan undang-undang di atas? I Aturan tentang agama dalam negeri Johor II Syarat melantik dan menabal sultan III Penggunaan bahasa Melayu dalam pentadbiran IV Peraturan dan kewajipan Majlis Mesyuarat Menteri dan Majlis Mesyuarat Negeri A I, II dan III C I, III dan IV B I, II dan IV D II, III dan IV Tokoh X Menaiki takhta kerajaan Johor pada tahun 1862. Diberi gelaran Datuk Temenggung. Digelar Bapa Pemodenan Johor.

27

31

Siapakah tokoh X di atas? A Temenggung Daeng Ibrahim B Temenggung Abdul Rahman C Sultan Ibrahim D Sultan Abu Bakar Penasihat British Y Cuti umum pada hari Ahad. Menggunakan bahasa Inggeris dalam penulisan surat rasmi dan perundangan.

28

32

Siapakah Penasihat British Y yang telah menerapkan pengaruh Barat dalam pentadbiran di Kedah? A Frank Swettenham B George Maxwell C H. E. Duke D W. L. Conlay Perjanjian Sulit 6 April 1897

X

29

Maklumat di atas merujuk kepada pemimpin Johor yang pertama. Tokoh X mungkin sekali A Dato Abdul Rahman b. Andak B Dato Muhammad Ibrahim Munsyi C Dato Muhammad Salleh b. Perang D Dato Jaafar b. Muhammad

33 Perjanjian di atas telah ditandatangani di antara British dan Siam pada tahun 1897. Namun perjanjian ini gagal mencapai matlamatnya. Mengapakah keadaan ini berlaku? A Campur tangan kuasa asing lain B Siam tidak mematuhi arahan British C Sultan negeri-negeri tetap menjalankan hubungan dengan kuasa Barat lain D British tidak menunaikan janji 34 Perjanjian Pangkor telah ditandatangani pada 20 Januari 1874. Mengapakah Sultan Ismail tidak hadir semasa menandatangani surat tersebut?

Undang-undang Tubuh Kerajaan Johor

A B C D 35

Tidak dijemput Lewat menerima surat jemputan Tidak mahu bekerjasama dengan British Tidak mahu terlibat dengan perjanjian tersebut

A I dan II B II dan III

C III dan IV D I dan IV

Antara berikut, yang manakah bukan merupakan isiisi penting Perjanjian Inggeris-Belanda 1824? A Belanda mengiktiraf penempatan British di Singapura B Melaka ditukar dengan Bangkahulu C British berjanji tidak akan membuka penempatan baru di selatan Singapura D British boleh menjalankan perdagangan di seluruh Kepulauan Melayu Bagaimanakah Tunku Mahmud menentang usaha George Maxwell mengibarkan bendera Union Jack di kediamannya? A Membunuh George Maxwell B Mengambil tindakan mahkamah C Mengambil alih tugas penasihat D Rela turun daripada takhtanya Siapakah yang telah menggantikan Sultan Abu Bakar selepas baginda mangkat? A Sultan Ismail B Sultan Ibrahim C Sultan Abdul Hamid D Sultan Zainal Abidin Apakah yang terkandung dalam Perlembagaan Undang-undang Tubuh Kerajaan Terengganu? I Mustahak ke atas raja bermesyuarat II Sultan tidak boleh menyerahkan negeri Terengganu kepada mana-mana kuasa asing III Bidang kuasa menteri-menteri IV Jemaah menteri dipilih oleh Raja dan Menteri Besar A I, II dan III C I, III dan IV B I, II dan IV D II, III dan IV Kapten Meadowe Frost adalah Penasihat British di Perlis. Beliau telah menggubal undang-undang dan memperkenalkan jabatan baru.

Residen British Martin Lister J. P. Rodger 40

Negeri Negeri Sembilan Pahang

36

Jadual di atas menunjukkan penempatan Residen British di negeri-negeri Melayu. Apakah tujuan British melantik tokoh-tokoh tersebut? A Untuk menasihati sultan dalam pemerintahan B Untuk memperkenalkan budaya Barat C Untuk membincangkan soal kebajikan orang Melayu D Untuk memulihkan kuasa raja-raja Melayu Pada pendapat anda, apakah faktor yang menyebabkan Johor menjadi negeri terakhir menerima Penasihat British? A Kecekapan pemimpin B Kemantapan ekonomi C Kesepakatan rakyat D Kebijakan rakyat Apakah sumbangan penting Temenggung Daeng Ibrahim semasa memerintah Johor? A Menggubal perlembagaan baru negeri B Memperkenalkan Sistem Kangcu C Menubuhkan jabatan-jabatan baru D Mengubal perlembagaan negeri yang baru Pada tahun 1885, satu perjanjian persahabatan telah ditandatangani di antara Johor dengan British.

41

37

42

38

43 Antara berikut, yang manakah tidak benar tentang isi perjanjian ini? A Johor diiktiraf sebagai negeri yang bebas dan berdaulat B Kedudukan Pesuruhjaya Tinggi di Singapura lebih tinggi daripada Sultan Johor C Raja Johor hanya menerima seorang konsul British D Maharaja Abu Bakar diiktiraf sebagai Sultan Johor

39

Antara berikut, yang manakah jabatan-jabatan baru yang telah ditubuhkan oleh tokoh di atas? I Jabatan Hasil dan Cukai II Jabatan Air dan Saliran III Jabatan Perhubungan Awam IV Mahkamah Tinggi dan Mahkamah Kadi

Dianugerahi gelaran Dato Seri Amar Diraja. Perintis penubuhan Pakatan Belajar Mengajar Pengetahuan Bahasa Johor 1888.

44

Maklumat di atas merujuk kepada seorang pembesar di Johor. Siapakah tokoh yang dimaksudkan? A Dato Jaafar b. Muhammad B Dato Muhammad Salleh b. Perang C Dato Abdul Rahman b. Andak D Dato Muhammad Ibrahim Munsyi Antara syarat Perjanjian Bangkok 1909 ialah British menyerahkan Hak Wilayah Asingan kepada Siam. Apakah yang dimaksudkan dengan Hak Wilayah Asingan? I Membolehkan rakyat British diadili mengikut Sistem Perundangan British II Membenarkan konsul British di Bangkok menjalankan kuasa perundangan III Mengecualikan rakyat British daripada sistem perundangan Siam IV Orang British tidak akan dihukum walaupun bersalah A I, II dan III C I, III dan IV B I, II dan IV D II, III dan IV Lembah Sungai Trusan 50

B Kekurangan tenaga pekerja C Keadaaan tanah yang berbukit-bukau D Tidak memberi keuntungan kepada pihaknya

45

Antara berikut, yang manakah merupakan hasil mineral yang terdapat di Sarawak? I Emas II Bijih timah III Besi IV Antimoni A I dan II C III dan IV B II dan III D I dan IV Raja Muda Hashim berjanji akan melantik James Brooke menjadi Gabenor Sarawak sekiranya dapat menamatkan kebangkitan penduduk tempatan di Tawaran tersebut boleh diibaratkan X kepada James Brooke yang sedang mencari kawasan perdagangan di rantau ini. X tersebut ialah A orang mengantuk disorongkan bantal B harapkan pagar, pagar makan padi C menanam tebu di tepi bibir D alah bisa tegal biasa Penggunaan mata wang telah diperkenalkan oleh pentadbiran Brooke di Sarawak pada kurun ke-13.

51

46

Mengapakah Sultan Brunei menyerahkan kawasan di atas kepada James Brooke pada tahun 1883? A Desakan daripada James Brooke B Telah berlaku peristiwa pembunuhan peniaga Sarawak C Gagal menamatkan pemberontakan D Kelemahan pentadbiran Sultan Brunei 1879 - Keluarga Brooke telah membina Fort Margherita.

52

Apakah kesan penggunaan mata wang tersebut? A Mengembangkan aktiviti pertanian B Meningkatkan taraf hidup penduduk C Meningkatkan pelaburan asing D Memudahkan kegiatan perdagangan Apakah tanggungjawab Menteri Darat, Temenggung dan Orang Kaya kepada Kesultanan Brunei? I Menghalang ancaman II Melaksanakan arahan III Memungut cukai IV Memajukan bidang perlombongan A I dan II C III dan IV B II dan III D I dan IV Mengapakah pelombong Cina di Bau telah memberontak pada tahun 1857? A Larangan melombong emas di Sarawak B Pengenalan cukai yang membebankan C Penutupan kawasan lombong emas di Sarawak D Mereka tidak dibayar gaji

47

Apakah tujuan Fort Margherita itu dibina? A Sebagai benteng pertahanan B Sebagai istana Raja Brooke C Sebagai pusat pentadbiran D Sebagai tempat percutian Apakah tujuan sultan Brunei melantik Pangeran Indera Mahkota sebagai wakil pemerintahannya di Sarawak pada tahun 1830-an? A Ingin mengukuhkan kuasa baginda B Ingin memajukan kawasan perlombongan bijih timah C Ingin melatihnya menjadi seorang pemimpin D Ingin menyelesaikan masalah pemberontakan Mengapakah pentadbiran Brooke kurang memberi perhatian terhadap pembangunan kemudahan asas di kawasan pedalaman Sarawak? A Sumber kewangan yang terhad

53

48

54

49

55

Antara berikut, yang manakah bukan merupakan tindakan yang diambil oleh kerajaan Brooke untuk menggelakkan perpaduan kaum di Sarawak? A Mengasingkan sistem pendidikan B Memisahkan tempat tinggal C Memberi peranan yang berlainan kepada setiap kaum D Menjamin kedudukannya sebagai raja Apakah tujuan James Brooke bersahabat dengan Pangeran Muda Hashim? A Untuk meluaskan perdagangan B Untuk menguasai Sarawak C Untuk menghapuskan lanun D Untuk menamatkan kebangkitan penduduk tempatan Jabatan Pos Jabatan Polis Jabatan Kehakiman

D Berlakunya kemerosotan ekonomi dunia Pada tahun 1841, satu perjanjian telah ditandatangani di antara Pangeran Raja Muda Hashim dengan James Brooke. 59 Antara berikut, yang manakah merupakan isi kandungan perjanjian tersebut? I James Brooke akan membayar 2500 dolar setiap tahun kepada baginda II James Brooke hendaklah menghormati undangundang adat dan agama orang Melayu III James Brooke menjadi pemerintah Sarawak IV Sultan Brunei mengiktiraf James Brooke sebagai Raja Putih Sarawak A I dan II C III dan IV B II dan III D I dan IV Dasar Pecah dan Perintah telah diperkenalkan oleh Brooke bagi mengukuhkan kuasanya di Sarawak. Antara berikut, yang manakah boleh dikaitkan dengan dasar ini? I Orang Cina berperanan dalam kegiatan pertanian dan perlombongan II Orang Melayu berperanan dalam bidang pentadbiran III Orang Iban terlibat dalam ketenteraan IV Orang India bekerja sebagai polis A I, II dan III C I, III dan IV B I, II dan IV D II, III dan IV

56

60

57

Apakah matlamat James Brooke menubuhkan jabatan-jabatan di atas dalam sistem pemerintahannya? A Menggelakkan penentangan B Melicinkan pentadbiran C Memajukan Sarawak D Menjalankan kutipan cukai Mengapakah Perlembagaan Sarawak tidak dapat diteruskan pada tahun 1941? A Sarawak diserahkan kepada Brunei B Tercetusnya Perang Dunia Kedua C Penyerahan kuasa negeri Sarawak kepada Belanda

58

PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN - SET 2Satu jam lima belas minit

Tiap-tiap soalan diikuti oleh empat pilihan jawapan. Pilih satu jawapan yang terbaik bagi tiap-tiap soalan. D Perjanjian 2 Ogos 1924 SHTI tidak boleh melindungi musuh Kedah. SHTI membayar 30 000 dolar Sepanyol setahun kepada Sultan Kedah sebagai pampasan. 1 Maklumat di atas adalah berkaitan dengan perjanjian yang ditandatangani di antara pihak Inggeris dengan Kedah. Apakah perjanjian tersebut? A Perjanjian Burney 1826 B Perjanjian Persahabatan dan Perikatan 1800 C Perjanjian Inggeris - Kedah 1786 Sultan Muhammad Jiwa telah melantik Tunku Abdullah sebagai Raja Muda Kedah.

2

Mengapakah perlantikan Tunku Abdullah sebagai Raja Muda Kedah ditentang? A Kerana baginda bukan anak gahara B Kerana baginda tidak cekap dalam pentadbiran C Kerana baginda seorang yang zalim D Kerana baginda bukan orang Kedah

3

Apakah masalah-masalah yang dihadapi pemerintah Kedah pada kurun ke -18? I Campur tangan kuasa asing II Serangan orang Bugis III Ancaman Siam IV Campur tangan Majapahit A I dan II C III dan IV B II dan III D I dan IV

oleh

9

Siapakah Residen British yang pertama dilantik di Selangor? A Martin Lister B Frank Swettenham C J. G. Davidson D J. P. Rodger Apakah faktor yang menyebabkan Sultan Ahmad mengubah pendiriannya untuk menerima wakil British di Pahang pada tahun 1887?

10

4

Apakah kesan penting Perjanjian Inggeris - Belanda 1824 terhadap Kepulauan Melayu? A Kegiatan perdagangan di Kepulauan Melayu semakin merosot B Kepulauan Melayu menjadi tumpuan kuasa Barat C Kepulauan Melayu berpecah kepada dua kawasan pengaruh D Kepulauan Melayu semakin maju British telah berjaya menduduki Pulau Pinang secara rasmi pada 11 Ogos 1786. Bagaimanakah British

5

A Desakan daripada pembesar-pembesar Pahang B Peristiwa pembunuhan rakyat British berhampiran istana C Masalah dalaman di Pahang D Pujukan daripada Sultan Abu Bakar dari Johor 11 Apakah kesan penting daripada perjanjian yang ditandatangani oleh Dato Kelana dengan pihak British pada tahun 1874? A Dato Kelana telah diiktiraf sebagai pemerintah di daerah Sungai Ujong B British tidak akan campur tangan dalam pentadbiran di Negeri Sembilan C Dato Kelana diberi pencen dan menetap di Singapura D Dato Kelana telah dilantik sebagai pemerintah Negeri Sembilan Mengapakah Belanda telah membantah tindakan British untuk membuka petempatan di Singapura pada tahun 1819? A British mengingkari syarat Persetiaan London B Singapura berada dalam lingkungan pengaruhnya C Singapura adalah kawasan yang bebas D Kubu pertahanan Belanda terletak di Singapura Mengetuai pentadbiran Negeri-Negeri Selat (NNS). Menerima arahan daripada Gabenor Jeneral di India.

dapat menduduki Pulau Pinang? A British memberi perlindungan kepada Sultan Kedah B Francis Light mengugut untuk menyerang Kedah C Francis Light memberikan janji-janji palsu kepada Sultan Kedah D Francis Light telah membeli Pulau Pinang daripada Sultan Kedah 6 Apakah peristiwa yang membawa kepada campur tangan British di Kedah sekitar tahun 1770-an? A Masalah pewarisan takhta Kedah B Perpecahan di kalangan pembesar Kedah C Pergaduhan kongsi gelap D Masalah Pelabuhan Kedah Apakah punca berlakunya Perang Klang di Selangor? A Perebutan kuasa untuk memungut cukai B Perebutan takhta C Perebutan menguasai daerah Klang D Kemasukan buruh-buruh asing Bagaimanakah Revolusi Perindustrian telah menyebabkan British menukar dasar tidak campur tangan kepada dasar campur tangan di negeri-negeri Melayu? I Peningkatan permintaan bahan mentah II British memerlukan pasaran untuk memasarkan barangan keluarannya III Desakan pelabur asing IV Pelaburan Inggeris di negara-negara lain terjejas A I dan II C III dan IV B II dan III D I dan IV

12

7

8

Jawatan X 13

Apakah jawatan X di atas? A Residen B Gabenor Jeneral C Gabenor Negeri-Negeri Selat D Residen Jeneral Apakah faktor utama yang membawa kepada pembentukan Negeri-Negeri Melayu Bersekutu (NNMB) pada tahun 1896?

14

A B C D

Kelemahan Sistem Residen Kemajuan dalam bidang perdagangan Pengukuhan sumber kewangan Pengagihan kuasa pusat

19

Apakah faktor yang menyebabkan Johor menjadi negeri terakhir menerima Penasihat British? A Ekonomi yang mantap B Pembangunan negeri C Pemerintahan yang cekap D Negeri Johor yang strategik Pada tahun 1907, Gabenor Negeri-Negeri Selat telah mencadangkan agar Dato Abdul Rahman Andak bersara dan dihantar ke London. Siapakah Gabenor Negeri-Negeri Selat yang dimaksudkan? A John Anderson B Douglas Campbell C W. L. Conlay D George Maxwell

20

15

Apakah fungsi utama Sungai Linggi di atas pada sekitar kurun ke -19? A Sempadan antara dua buah pengaruh B Jalan utama ke pelabuhan Melaka C Sumber utama air untuk penduduk D Kawasan kegiatan kongsi-kongsi gelap Selepas kemangkatan Sultan Ali pada tahun 1871, telah berlaku perebutan takhta di kalangan kerabat diraja Perak. Siapakah kerabat diraja tersebut? I Raja Abdullah II Raja Yusuf III Raja Ismail IV Raja Andak A I, II dan III C I, III dan IV B I, II dan IV D II, III dan IV Mengapakah pengenalan Sistem Residen telah mengecewakan Raja-raja Melayu? I Residen berkuasa dalam pentadbiran kecuali hal ehwal agama Islam II Sultan dipaksa menerima nasihat Residen III Residen bebas melantik pembesar tempatan IV Bidang tugas Residen berbeza di setiap negeri A I, II dan III C I, III dan IV B I, II dan IV D II, III dan IV 1903 - Durbar Kedua telah diadakan di Kuala Lumpur.

Tokoh X Berjaya mengekalkan identiti melalui tindakan mahkamah. Menetang tindakan George mengibarkan bendera Union kediamannya. Kedah

16

Maxwell Jack di

21

17

Siapakah tokoh X tersebut? A Tunku Mahmud B Raja Syed Alwi C Sultan Abdul Hamid Halim Syah D Sultan Muhammad II Siam menyerahkan negeri Kedah, Perlis, Kelantan dan Terengganu kepada British. British menyerahkan Hak Wilayah Asingan kepada Siam.

22

18

Apakah perkara utama yang dikritik oleh Sultan Idris dalam persidangan tersebut? I Mendesak agar kuasa Raja-raja Melayu dikembalikan II Membincangkan soal adat dan agama Islam III Memajukan sistem perhubungan IV Mengkritik pemusatan kuasa di tangan Residen Jeneral A I dan II C III dan IV B II dan III D I dan IV 1914 - Johor dengan rasminya telah menerima Douglas Campbell sebagai Penasihat British. 23

Maklumat di atas adalah berkaitan dengan perjanjian yang ditandatangani oleh kerajaan Siam dan pihak British pada tahun 1909. Apakah perjanjian tersebut? A Perjanjian Inggeris-Belanda B Perjanjian Bangkok C Perjanjian Persekutuan D Perjanjian Sulit Sistem Y Mengikut sistem ini, orang Cina diberikan satu surat sungai. Mereka dibenarkan menetap dan mengusahakan kawasan di sepanjang sungai. Apakah sistem Y di atas? A Sistem Kangani B Sistem Kangcu C Sistem Barter D Sistem Kangkar

24

Apakah tindakan British yang telah menggugat kuasa sultan dan pembesar? A Pemecatan pembesar B Perlantikan Residen C Perhambaan dihapuskan D Menghentikan kutipan cukai Apakah faktor penting yang mendorong kedatangan British ke Tanah Melayu? I Pembukaan Terusan Suez II Revolusi Perindustrian III Penciptaan kapal wap IV Tenaga buruh yang ramai di Tanah Melayu A I, II dan III C I, III dan IV B I, II dan IV D II, III dan IV Datu Patinggi Datu Bandar Datu Temenggung

30

25

Apakah kesan peristiwa tersebut terhadap kedudukan negeri Pahang? A Kedaulatan negeri Pahang berakhir B Pemerintah Pahang bertukar pucuk pimpinan C Perlaksanaan perintah berkurung D Pembangunan negeri Pahang terjejas Perang Napoleon telah meletus di Eropah pada tahun 1793-1814. Apakah kesan daripada peperangan tersebut terhadap British? I British telah membangunkan Melaka II Belanda mengenakan cukai yang tinggi kepada pedagang British di Betawi III Belanda memberi layanan yang buruk kepada pedagang British di Betawi IV British memulangkan semula Melaka dan Betawi kepada Belanda A I, II dan III C I, III dan IV B I, II dan IV D II, III dan IV Perjanjian di antara Temenggung Abdul Rahman dengan Stamford Raffles pada 30 Januari 1819.

31

26

Apakah tugas pembesar di atas dalam pentadbiran James Brooke? A Menasihat James Brooke dalam hal undangundang dan adat tempatan B Menjalankan kutipan cukai C Mentadbir Majlis Negeri D Membantu Brooke menguasai Sarawak Apakah perbezaan penguasaan Barat di Sarawak dengan di Tanah Melayu pada kurun ke-19? A Melalui kuasa besar British B Melalui usaha persendirian C Melalui tipu muslihat D Melalui usaha sama dalam perdagangan Mengapakah British berhasrat untuk membuat penguasaan terhadap Jabatan Kewangan di negeri Perlis? A British ingin menguasai ekonomi Perlis B British ingin menguasai pentadbiran Perlis C British ingin memajukan ekonomi Perlis D British ingin mengeratkan hubungan dengan negeri Perlis Bagaimanakah Syarikat Hindia Timur (SHTI) berupaya meletakkan pengaruh mereka di Seberang Perai? A Mengambil kesempatan daripada masalah yang dialami oleh Sultan Dziauddin B Membuat perjanjian dengan kerajaan Siam C Mendapat kebenaran daripada Sultan Kedah D Desakan daripada pihak British Warganegara British yang berbangsa Cina yang bernama Go Hui telah ditemui mati berhampiran istana Sultan Ahmad.

32

27

28

Antara berikut, yang manakah merupakan syarat perjanjian di atas? I SHTI akan membayar 3000 dolar Sepanyol setahun kepada Temenggung II SHTI boleh mendirikan loji di Singapura III Temenggung tidak boleh membuat hubungan dengan negara Barat yang lain IV Temenggung tidak boleh melancarkan serangan terhadap SHTI A I, II dan III C I, III dan IV B I, II dan IV D II, III dan IV Mengapakah Pulau Pinang gagal mencapai kemajuan seperti yang diinginkan oleh SHTI? A Kedudukannya yang jauh ke utara Selat Melaka B Terancam oleh kegiatan lanun C Tanah yang tidak subur D Menghadapi ancaman daripada Siam Apakah tujuan Perjanjian Sulit di antara British dengan Siam ditandatangani pada tahun 1897? A Untuk menyerahkan negeri Siam kepada British B Untuk menghalang Siam membenarkan kuasa lain bertapak di selatan Siam C Untuk meluaskan pengaruh ajaran Kristian D Untuk bekerjasama dengan British

33

29

34

39

35

Mengapakah Raja Mahadi telah membina kubu pertahanan di atas pada tahun 1866? A Mengawasi pemungut cukai B Melancarkan serangan ke atas Raja Abdullah C Menangkis serangan British D Sebagai tempat kediaman

Maklumat di atas adalah mengenai pergaduhan dua kongsi gelap sehingga membawa kepada tercetusnya Perang Larut. Apakah punca pergaduhan kedua-dua ahli kongsi gelap ini? A Berebut kawasan pertanian B Berebut kawasan perlombongan C Berebut kawasan memungut cukai D Berebut kawasan pemerintahan 1873 - Rompakan ke atas kapal dagang British di Kuala Langat. 1874 - Serangan ke atas rumah api di Tanjung Rachado.

Tahun Peristiwa 1795 Perjanjian Surat-surat Kew ditandatangani di antara British dengan Belanda. 40

36

Apakah kesan perjanjian tersebut? A British mengukuhkan pengaruh di Selat Melaka B British memberikan bantuan ketenteraan kepada Belanda C Belanda kehilangan tanah jajahan di selatan D Belanda menjalankan hubungan perdagangan dengan British

Apakah kesan daripada peristiwa di atas kepada negeri Selangor? A Ramai pembesar dilucutkan jawatan B Menerima seorang Residen C Pembangunan ekonomi terjejas D Penubuhan pasukan polis Surat rasmi tidak perlu ditapis Cuti umum pada hari Jumaat Penggunaan kalendar Hijrah

41

Maklumat di atas adalah berkaitan dengan usaha seorang tokoh untuk mengekalkan identiti negeri Kedah. Siapakah tokoh tersebut? A Tunku Mahmud B Raja Syed Alwi C Sultan Muhammad II D Sultan Abdul Hamid Halim Syah Setiausaha Sulit Sultan Johor. Dianugerahi gelaran Dato Seri Amar Diraja. Perintis kepada penubuhan Pakatan Belajar Mengajar Pengetahuan Bahasa Johor 1888.

37

Kawasan-kawasan yang bertanda dalam peta boleh dikaitkan dengan A pusat penyebaran agama Islam B pusat pentadbiran British C pusat perlombongan bijih timah D pusat perlombongan emas Patung Raffles telah didirikan pada tahun 1887 di tempat pertama beliau mendarat. Di manakah patung tersebut didirikan? A Padang, Singapura B Betawi C Melaka D Pulau Pinang Ghee Hin Hai San

42

38

Maklumat di atas ialah mengenai seorang pembesar di Johor. Apakah tugas pembesar di atas? A Bertanggungjawab dalam hal ehwal pendidikan B Bertanggungjawab dalam urusan pentadbiran dan hubungan antarabangsa C Menjaga keamanan dan kestabilan negeri Johor D Merupakan pelukis peta negeri Johor Apakah kesan Perjanjian British-Kelantan yang ditandatangani pada tahun 1910 terhadap negeri Kelantan? I British menguasai pentadbiran daerah dan negeri Kelantan II Sultan Muhammad IV diiktiraf sebagai Sultan Kelantan

43

Perang Larut

III J. L. Humphreys diterima sebagai Penasihat British di Kelantan IV Kelantan menjadi negeri naungan British A I dan II C III dan IV B II dan III D I dan IV 44 British telah mendesak Sultan Muhammad II menandatangani perjanjian di Singapura pada tahun 1919. Apakah kesan daripada perjanjian tersebut terhadap negeri Terengganu? I Terengganu mendapat Penasihat British II Sultan turun takhta III British mengiktiraf kedaulatan Terengganu IV Sultan telah dibuang negeri ke Johor A I dan II C III dan IV B II dan III D I dan IV 1897 - Kuala Kangsar 1903 - Kuala Lumpur 45 Maklumat di atas adalah tentang mesyuarat Durbar yang telah di adakan pada kali pertama dan kedua. Apakah isu-isu yang dibincangkan dalam mesyuarat tersebut? I Pentadbiran agama Islam II Kebajikan orang Melayu III Permodenan negeri IV Adat istiadat Melayu A I, II dan III C I, III dan IV B I, II dan IV D II, III dan IV Perjanjian Y

48

Siapakah pembesar yang digelar Bapa Pendidikan Melayu Johor dalam tempoh pemodenan Johor? A Dato Abdul Rahman bin Andak B Raja Syed Alwi C Sultan Abu Bakar D Dato Muhammad Ibrahim Munsyi Apakah nama yang digunakan oleh SHTI setelah berjaya menduduki Seberang Perai? A Henry Burney B Negeri-Negeri Selat C Province Wellesly D Negeri-Negeri Melayu Utara Mencontohi pentadbiran Sultan Abu Bakar. Menjemput pelabur Eropah ke Pahang.

49

50

Mengapakah Sultan Ahmad melakukan perubahan tersebut di Pahang? A Meningkatkan taraf hidup penduduk B Membangunkan negeri C Memelihara kedaulatan negeri D Memodenkan sistem pentadbiran

Negeri Sembilan - Sungai Ujong Selangor - Klang dan Lukut 51 Mengapakah kawasan di atas menjadi tumpuan pelabur Eropah pada kurun ke-19? A Sistem pentadbiran yang cekap B Kedudukan yang strategik C Kestabilan politik D Kaya dengan bahan mentah Terengganu Kelantan Perlis Kedah Sultan Zainal Abidin III Sultan Muhammad IV Raja Syed Alwi Sultan Abdul Hamid Halim Shah

Negeri Johor diiktiraf sebagai negeri yang bebas dan berdaulat. Maharaja Abu Bakar diiktiraf sebagai Sultan Johor.

46

Maklumat di atas adalah berkaitan dengan perjanjian yang telah ditandatangani oleh Sultan Abu Bakar dengan pihak British. Bilakah perjanjian Y di atas ditandatangani? A 1895 C 1862 B 1882 D 1885 Apakah tugas seorang Residen Jeneral dalam pentadbiran Negeri-Negeri Melayu Bersekutu? I Memajukan negeri II Menguruskan cukai eksport III Mengetuai urusan pentadbiran IV Melaksanakan urusan kewangan A I, II dan III C I, III dan IV B I, II dan IV D II, III dan IV

52

47

Mengapakah mereka menolak Perjanjian Bangkok? A Bimbang Inggeris akan menduduki negeri mereka B Dihasut oleh pembesar-pembesar Melayu C Bimbang kuasa dan kedudukan mereka terjejas D Sikap Penasihat British yang enggan bertolak ansur Apakah kesan perjanjian di antara kerajaan British dengan Charles Brooke pada tahun 1888 kepada negeri Sarawak?

53

A B C D

Sarawak menjadi negeri naungan British Sarawak dikuasai oleh keluarga Brooke British menguasai hasil bumi Sarawak British menjalankan hubungan perdagangan dengan Sarawak

57

Dato Muhammad Salleh bin Perang 58

Siapakah yang telah memberi pengiktirafan tersebut kepada James Brooke? A Rakyat Sarawak B Sultan Omar Ali Saifuddin C Pangeran Indera Mahkota D Pangeran Muda Hashim Mengapakah pembangunan ekonomi dan sosial di Sarawak tidak seimbang semasa pemerintahan Brooke? A Pembangunan hanya tertumpu kepada sesetengah bahagian sahaja B Setiap bahagian dipimpin oleh pembesar berlainan C Hasil yang kurang di kawasan terpencil D Terdapat banyak kawasan pedalaman di Sarawak Mengapakah pemerintahan Brooke tidak menggalakkan kemasukan pelabur secara besarbesaran di Sarawak? A Ingin menjaga kepentingan mereka di Sarawak B Takut pelabur luar mengambil Sarawak C Menjaga ekonomi orang Sarawak D Ingin menggalakkan ekonomi Sarawak terlebih dahulu Antara berikut, yang manakah merupakan galian yang terdapat di Sarawak? I Bijih timah II Emas III Arang batu IV Raksa A I, II dan III C I, III dan IV B I, II dan IV D II, III dan

54

Tokoh di atas merupakan salah seorang pembesar di negeri Johor. Beliau merupakan orang yang bertanggungjawab melukis peta pembangunan Johor. Apakah kepentingan peta pembangunan tersebut kepada negeri Johor? A Memudahkan rancangan pembangunan B Menjaga keselamatan negeri Johor C Memudahkan pentadbiran negeri Johor D Memajukan ekonomi negeri Johor Pengisytiharan Perlembagaan Sarawak

59

55

Pengisytiharan di atas telah dilaksanakan oleh Charles Vyner Brooke pada 24 September 1941. Mengapakah perlembagaan di atas tidak dapat dilaksanakan? A Tidak dipersetujui oleh penduduk B Bantahan pembesar tempatan C Meletusnya Perang Dunia Kedua D Bantahan daripada pihak British Antara berikut, yang manakah merupakan lokasi penanaman sagu di Sarawak? I Miri II Mukah III Bintulu IV Oya A I, II dan III C I, III dan IV B I, II dan IV D II, III dan IV James Brooke diiktiraf sebagai Raja Putih Sarawak.

60

56

UJIAN BULANAN KETIGA - SET 1Satu jam lima belas minit

Tiap-tiap soalan diikuti oleh empat pilihan jawapan. Pilih satu jawapan yang terbaik bagi tiap-tiap soalan. I Untuk mengatasi kejatuhan harga tanaman tradisional Kopi II Untuk mengukuhkan kedudukan ekonomi Tembakau III Untuk menggalakkan kemasukan modal luar IV Untuk memperkenalkan teknologi moden Kelapa sawit A I dan II C III dan IV B II dan III D I dan IV 1 Apakah tujuan British memperkenalkan tanaman baru di atas pada kurun ke-20?

2

Apakah yang dimaksudkan dengan pertanian dagangan yang telah diperkenalkan oleh British di Tanah Melayu? A Kegiatan pertanian yang berorientasikan eksport B Kegiatan pertanian sara diri untuk tujuan eksport dan import C Kegiatan pertanian untuk menyara diri sendiri D Kegiatan pertanian untuk dijual dalam pasaran tempatan Mengapakah Seberang Perai mampu menjadi pusat pengeluar gula terbesar di sekitar tahun 1830-an? I Harga pasaran yang tinggi II Tenaga buruh yang ramai III Pengurusan kilang yang mantap IV Permintaan yang meningkat A I dan II C III dan IV B II dan III D I dan IV Tanaman kopi diperkenalkan dan diusahakan secara besar-besaran di Perak, Selangor, Negeri Sembilan dan Johor. Mengapakah British mengambil tindakan sedemikian? A Mempunyai tenaga buruh yang ramai B Tanah yang subur C Harga kopi yang tinggi di pasaran D Kopi boleh ditanam oleh pekebun kecil Mengapakah penduduk tempatan tidak terlibat dalam pertanian dagang? A Penduduk tempatan hanya mahir dalam pertanian tradisional

Perkembangan Kawasan Penanaman Getah Tahun 1897 1910 1914 Kawasan (Ekar) 345 500 ribu 1.5 juta

7

3

Berdasarkan jadual di atas, apakah yang menyebabkan peningkatan kawasan penanaman getah tersebut? I Tenaga buruh yang mencukupi II Pengecualian cukai import III Kejatuhan harga kopi di pasaran dunia IV Permintaan yang tinggi A I dan II C III dan IV B II dan III D I dan IVRancangan Sekatan Stevenson 1922

4

Hanya disertai oleh negeri naungan British iaitu Tanah Melayu dan Sri Lanka. Belanda di Indonesia enggan menyertainya.

8

5

Maklumat di atas merujuk kepada satu rancangan yang diperkenalkan oleh British pada zaman kemelesetan ekonomi dunia. Apakah tujuan rancangan di atas dijalankan? A Mengurangkan eksport tembakau B Mengurangkan pengeluaran getah C Mengurangkan pengeluaran getah dengan cara menutup kilang memproses getah D Mengurangkan pembukaan kawasan ladangladang getah

B Pengusaha Eropah sahaja dibenarkan mengusahakan tanaman ini C British tidak menggalakkan orang tempatan terlibat dalam pertanian ini D Penduduk tempatan tidak berminat untuk mengusahakan tanaman iniTahun 1876 Perkara Sebanyak 70 000 biji getah dari Brazil telah dibawa ke England oleh tokoh X untuk disemai di Kew Garden.

9

Antara berikut, syarikat yang manakah menguasai perusahaan getah di Tanah Melayu? I Guthrie II Sime Darby III United Plantations IV Syarikat Borneo Utara A I, II dan III C I, III dan IV B I, II dan IV D II, III dan IV Apakah kelebihan sistem tulang ikan herring yang diperkenalkan oleh H. N. Ridley? A Meningkatkan pengeluaran susu getah B Mengurangkan penggunaan tenaga buruh C Meningkatkan mutu getah D Tidak merosakkan pokok getah H. N. Ridley - Pengarah Botanical Garden, Singapura

10

6

Siapakah tokoh X di atas? A W. H. Anderson B Stevenson C H. N. Ridley D Henry Wickham

11

Apakah sumbangan beliau dalam memajukan perusahaan getah di Tanah Melayu? A Menubuhkan pusat penyelidikan getah di Tanah Melayu B Membawa biji getah dari Brazil C Memperkenalkan cara baru menoreh getah D Menanam getah secara besar-besaran Antara berikut, negara manakah yang telah memperkenalkan getah tiruan selepas bekalan getah terputus akibat Perang Dunia Kedua? A Sepanyol C Myanmar B Indonesia D Amerika Syarikat Pada kurun ke-19, ramai orang Cina dibawa masuk ke Johor melalui Sistem Kangcu untuk mengusaha-kan tanaman A nenas C lada hitam B getah D buah pala Kurun ke-19 Syarikat-syarikat Eropah telah memperkenalkan kaedah kapal korek dalam melombong bijih timah. yang telah

12

13

17

14

Antara berikut, syarikat manakah memperkenalkan kaedah tersebut? A Syarikat Sime Darby B Syarikat Straits Steamship C Syarikat Malayan Tim Dredging D Syarikat Guthrie

Carta palang di atas menunjukkan penguasaan pengeluaran bijih timah oleh pelombong Eropah berbanding pelombong Cina di Tanah Melayu sebelum Perang Dunia Kedua. Bagaimanakah pelombong Eropah berjaya mengatasi pengeluaran bijih timah pelombong Cina pada tahun 1930-an? A Permintaan yang tinggi B Penggunaan kapal korek C Pergaduhan di kalangan kongsi gelap Cina D Perkembangan Revolusi Perindustrian di Eropah Apakah kesan dasar British yang membenarkan sistem pendidikan pelbagai aliran wujud di Tanah Melayu? A Perpaduan sukar diwujudkan di kalangan penduduk B Perbelanjaan untuk pendidikan tinggi C Semangat nasionalisme berkembang mengikut negara asal mereka D Memajukan kawasan luar bandarTahun 1886 1891 Landasan Kereta Api Taiping ke Port Weld Seremban ke Port Dickson

18

15

Sebelum tahun 1874, perusahaan bijih timah telah dijalankan di Tanah Melayu oleh orang-orang Melayu. Apakah kaedah perlombongan yang digunakan oleh mereka? I Melampan III Lombong dedah II Mendulang IV Kapal korek A I dan II C III dan IV B II dan III D I dan IV Landasan kereta api fasa pertama dibina menghubungkan kawasan lombong bijih dengan pelabuhan untuk memudahkan bijih dieksport. Landasan kereta api yang pertama ini menghubungkan A Taiping ke Port Weld B Kuala Lumpur ke Port Swettenham C Seremban ke Port Dickson D Batu Gajah ke Teluk Anson untuk timah timah dibina 19

16

Jadual di atas menunjukkan landasan kereta api yang dibina oleh Inggeris di Tanah Melayu. Apakah kesan pembinaan landasan kereta api tersebut terhadap ekonomi di Tanah Melayu? A Mempercepatkan penghantaran hasil pengeluaran B Kawasan pertanian tradisional semakin berkembang C Mewujudkan masyarakat majmuk D Mempelbagaikan jenis pengangkutan di Tanah Melayu

20

Apakah dasar yang diamalkan oleh British terhadap pendidikan dalam kalangan anak Melayu? A Menyediakan mereka untuk menjawat jawatan di peringkat rendah B Menjadikan mereka petani dan nelayan yang lebih baik daripada ibu bapa mereka C Menggalakkan mereka agar menyokong British D Menggalakkan mereka menyambung pelajaran ke sekolah Inggeris Mengapakah Sultan Kedah menghantar puteranya iaitu Tengku Daei ke Bangkok pada tahun 1842? A Mendapatkan semula jajahan takluknya B Menjalinkan semula hubungan perdagangan C Untuk menjadi negeri naungan D Mengadakan rundingan damai Mengapakah Dol Said menentang British di Naning? I British telah melucutkan jawatan Dol Said sebagai penghulu di Naning II Dol Said tidak bersetuju Naning diletakkan di bawah pengaruh British III British mengenakan cukai 1/10 daripada hasil pertanian IV Dol Said dilarang menjalankan hukuman dalam kes jenayah A I, II dan III C I, III dan IV B I, II dan IV D II, III dan IV Pada tahun 1857, Rentap telah berjaya menewaskan serangan Charles Brooke. Apakah strategi peperangan yang digunakan oleh Rentap dalam peristiwa tersebut? I Penggunaan kayu keras sebagai benteng II Berkubu di kawasan tinggi III Penggunaan meriam tembaga IV Mempunyai ramai askar terlatih

D Menghalau Pangeran Matusin yang menyokong James Brooke 25 Apakah langkah yang diambil oleh British untuk mendapatkan sokongan penduduk tempatan untuk memburu Dol Said? A Memaklumkan keengganan Dol Said membayar cukai B Mendakwa Dol Said sebagai pembelot tanah air C Mengisytiharkan Dol Said sebagai penderhaka D Mendakwa Dol Said cuba memberontak Pada bulan Disember 1891, Dato Bahaman dan pengikut-pengikutnya telah menyerang Balai Polis Lubuk Terua. Apakah punca serangan itu dilakukan? A British telah melucutkan jawatan Dato Bahaman B British telah menangkap pengikut Dato Bahaman C British membakar perkampungan rakyat D British telah membina kubu pertahanan Antara berikut, yang manakah menunjukkan bukti kedatangan British menggugat kewibawaan Sharif Masahor sebagai pembesar Sarikei di kawasan Sungai Rajang? I Perlantikan wakil British di wilayahnya II Pengharaman amalan perhambaan III James Brooke telah menguasai Sarikei IV Pembinaan kubu di Kanowit A I, II dan III C I, III dan IV B I, II dan IV D II, III dan IVTahun 1875 Perkara J. W. W Birch telah mencabar Sultan Abdullah dengan memaksa baginda menandatangani satu surat perintah kepada penduduk Perak.

21

26

22

27

23

28

A I dan II B II dan IIITahun 1855 Perkara

C III dan IV D I dan IV

29

Sharif Masahor telah mengetuai 150 buah perahu melancarkan serangan ke atas Mukah.

24

Mengapakah tokoh di atas telah melancarkan serangan tersebut? A Membentuk kerajaan baru di wilayahnya B Memerdekakan negeri Sarawak C Mengusir Charles Brooke dari wilayahnya

Apakah isi kandungan surat perintah tersebut? A Perintah memansuhkan pungutan cukai B Penyerahan takhta C Penyerahan kuasa pungutan cukai D Perintah mereka menyerah kalah Mengapakah pejuang Perak membunuh J. W. W. Birch di Pasir Salak? A Kerana British menguasai kawasan perlombongan bijih timah B Kerana British menghalang orang Melayu membuka tanah C Kerana British cuba mengubah cara hidup orang Melayu D Kerana British mencabuli adat istiadat orang Melayu Antara berikut, yang manakah merupakan faktor penentangan Datuk Maharaja Lela di Perak? I British mengambil hak mengutip cukai

30

II III IV A B 31

British memperkenalkan beberapa cukai baru British mengharamkan amalan perhambaan British meluaskan kuasa di Perak I dan II C III dan IV II dan III D I dan IV

Tokoh X 36

Agi Idup Agi Ngelaban

Apakah tindakan E. A. Wise di Pahang yang dianggap menceroboh oleh Dato Bahaman? A Campur tangan dalam urusan dan adat resam di Pahang B Mengutip cukai di Temerloh C Mendirikan balai polis tanpa izin D Menyekat ekonomi penduduk Apakah tindakan yang diambil oleh British untuk menamatkan kebangkitan pembesar tempatan dalam Perang Pahang (1891-1894)? A Mendapatkan bantuan Sultan B Melucutkan jawatan pembesar C Melatih penduduk berperang D Membina pangkalan tentera Pada tahun 1915, orang-orang Murut dari kawasan pedalaman telah bangun menentang pentadbiran Syarikat Borneo Utara British (SBUB) dalam satu kebangkitan yang dikenali sebagai Kebangkitan Rundum. Mengapakah Kebangkitan Rundum ini berlaku? I Orang Murut dilarang membuka tanah untuk rtanian II SBUB mengenakan pelbagai jenis cukai yang membebankan III SBUB membakar perkampungan orang Murut IV SBUB telah menjadikan orang Murut sebagai buruh paksa A I, II dan III C I, III dan IV B I, II dan IV D II, III dan IV Bawalah semua meriam kamu dari Eropah, kami tidak takut kepada kamu orang Eropah.

Slogan di atas telah digunakan oleh tokoh X semasa penentangannya di Sarawak. Siapakah tokoh X yang dimaksudkan? A Sharif Masahor B Rentap C Datu Patinggi Abdul Ghafur D Temenggung Hashim Antara berikut, yang manakah merupakan cukai yang dikenakan oleh J. W. W Birch selepas perlantikannya sebagai Residen di Perak? I Cukai perahu II Cukai atap III Cukai pintu IV Cukai senjata A I, II dan III C I, III dan IV B I, II dan IV D II, III dan IV Antara berikut, yang manakah merupakan wilayah Seri Menanti? I Naning II Ulu Muar III Terachi IV Pulau Seychelles A I dan II C III dan IV B II dan III D I dan IV Pada April 1898, Mat Salleh telah mengadakan rundingan damai dengan British. Namun pada tahun berikutnya, beliau telah meneruskan semula penentangannya. Apakah faktor utama yang menyebabkan kebangkitan semula Mat Salleh? A British telah mengambil alih pentadbiran daerah Tambunan B Pengikutnya telah ditangkap kerana mengutip hasil hutan tanpa pas C British bertindak membakar dan memusnahkan kampungnya D Tindakan British mendirikan balai polis di Tambunan Mayat Tok Janggut diarak dan kemudian digantung di Pasir Putih, Kelantan.

37

32

33

38

39

34

Siapakah tokoh yang menuturkan kata-kata di atas? A Rentap B Sharif Masahor C Tok Janggut D Dato Bahaman Pada tahun 1895, Mat Salleh telah pergi ke Sandakan untuk bertemu dengan Gabenor Beaufort. Apakah tujuan beliau ke Sandakan? A Membincangkan masalah keselamatan penduduk B Membincangkan isu pembayaran cukai C Mengelakkan ancaman pejuang jihad D Mendesak syarikat mengesahkan kedudukannya 40

35

Mengapakah British bertindak begitu kejam? A Membalas dendam kerana memberontak B Sebagai suatu bentuk hukuman pada masa dahulu C Atas arahan sultan D Melemahkan perjuangan rakyat

41

Kesatuan Melayu Muda (KMM) telah ditubuhkan pada tahun 1938. Antara berikut, yang manakah benar tentang KMM? I Pemimpin-pemimpinnya ditahan oleh British II Diasaskan oleh Ibrahim Haji Yaakob III Berjaya mendapatkan kemerdekaan IV Menuntut kemerdekaan A I, II dan III C I, III dan IV B I, II dan IV D II, III dan IV Antara berikut, yang manakah merupakan puisi karya Harun Aminurrashid? A Di Tengah Segara B Rayuan Bangsa Mu C Seruan Kebangsaan D Dunia yang Fana Mengapakah perjuangan KMM dianggap radikal? I Ingin menyatukan Tanah Melayu dengan Indonesia II Menyuarakan penentangan secara terbuka terhadap British III Mengamalkan dasar tidak bekerjasama dengan British IV Memperjuangkan taraf ekonomi rakyat A I dan II C III dan IV B II dan III D I dan IV Tokoh X Digelar Bapa Kewartawanan Melayu Menjadi Ketua Pengarang akhbar yang berpengaruh pada zamannya seperti Warta Malaya dan Majlis.

D Mewujudkan perpaduan kebangsaan di kalangan orang Melayu Majlis Utusan Melayu Warta Malaya 47 Apakah isu yang sering diketengahkan oleh akhbar di atas pada kurun ke-20? I Menuntut pembelaan nasib orang Melayu II Menggesa orang Melayu bersatu padu III Mengkritik dasar penindasan British IV Memperjuangkan kemerdekaan negara A I, II dan III C I, III dan IV B I, II dan IV D II, III dan IV Lulusan dari Universiti Tokoh Y al-Azhar, Mesir Menerbitkan majalah Al-Iman Pernah dilantik sebagai Mufti negeri Perak

42

43

48

Siapakah tokoh Y yang dimaksudkan di atas? A Ishak Haji Muhammad B Syed Syeikh al-Hadi C Syeikh Muhammad Tahir Jalaluddin D Syeikh Muhammad Abduh ....Mengingatkan mereka yang lalai dan menjaga mereka yang tidur dan menunjukkan mereka yang sesat dan menyampaikan suara yang menyeru dengan kebaikan....

44

Siapakah tokoh X di atas? A Ishak Haji Muhammad B Abdul Rahim Kajai C Ibrahim Haji Yaakob D Abdul Kadir Adabi Penjajahan British terhadap Mesir pada tahun 1882 telah mencetuskan Gerakan Islah.

49

Petikan di atas berkaitan dengan tujuan penubuhan akhbar A Al-Ikhwan C Al-Iman B Warta Malaya D Neracha Bagaimanakah Dr. Sun Yat Sen menggerakkan semangat nasionalisme di negaranya? A Melalui rundingan B Melalui pilihan raya C Melalui revolusi D Melalui penulisan Hari Kejatuhan Kita Serunai Pujangga

50

45

Apakah kesan peristiwa itu terhadap Tanah Melayu? I Melahirkan golongan nasionalis radikal II Mencetuskan idea kebangkitan negara III Mempengaruhi kebangkitan semangat kebangsaan IV Memulakan gerakan memulih Islam A I dan II C III dan IV B II dan III D I dan IV Apakah isu utama yang dibahaskan semasa Kongres Melayu Se-Tanah Melayu pada tahun 1939? A Kemerdekaan negara B Pendidikan Inggeris C Membentuk parti politik radikal

51

46

Apakah mesej yang ingin disampaikan oleh Abdul Samad Ahmad melalui puisi-puisi di atas? A Membangkitkan isu keagamaan B Menyuburkan perasaan cintakan bangsa C Menyeru orang ramai bergiat dalam politik D Menghidupkan adat resam lama Ibrahim Haji Yaakob Harun Aminurrashid Ahmad Boestaman

A B C D 52 Apakah persamaan yang dimiliki oleh ketiga-tiga tokoh di atas? I Guru dan pemimpin masyarakat II Bekerjasama dengan intelektual agama III Menentang penjajah British IV Mendapat pendidikan Melayu-Inggeris A I, II dan III C I, III dan IV B I, II dan IV D II, III dan IV Apakah yang dimaksudkan dengan Gerakan PanIslam? A Gerakan pemulihan sikap umat untuk membangunkan negara B Gerakan penyatuan umat Islam dan menentang penjajah Barat C Gerakan untuk menyatukan golongan berpendidikan Timur Tengah D Gerakan untuk menyeru orang Melayu berpegang pada al-Quran dan hadis Antara berikut, tokoh yang manakah boleh dikaitkan dengan Gerakan Islah di negara kita? I Syeikh Muhammad Tahir Jalaluddin II Sayid Jamaluddin al-Afgani III Haji Abbas Muhammad Taha IV Syed Syeikh al-Hadi A I, II dan III C I, III dan IV B I, II dan IV D II, III dan IV Terdiri daripada golongan ulama dan pegawai agama yang tidak menerima idea Islam yang dipelopori oleh Kaum Muda. Menerbitkan akhbar Suara Benar dan Lidah Benar. 57

Bintang Peranakan Sekolah Melayu Bintang Timor Warta Malaya

Antara berikut, yang manakah merupakan karyakarya yang ditulis oleh Ishak Haji Muhammad? I Anak Mat Lela Gila II Melati Kota Bharu III Hikayat Faridah Hanum IV Putera Gunung Tahan A I dan II C III dan IV B II dan III D I dan IV Mengapakah Kongres Melayu yang ketiga tidak dapat dilaksanakan ? A Pihak British melarang pemimpin Melayu daripada mengadakan perjumpaan B Jepun menyerang Tanah Melayu pada tahun 1941 C Kongres itu tidak mendapat sambutan daripada Persatuan Melayu D British telah menangkap ramai pemimpinpemimpin Melayu Antara berikut, yang manakah merupakan novelnovel yang membangkitkan semangat kesedaran kebangsaan sebelum Perang Dunia Kedua? I Hikayat Faridah Hanum II Melor Kuala Lumpur III Anak Mat Lela Gila IV Cerita Awang Putat A I, II dan III C I, III dan IV B I, II dan IV D II, III dan IV Tamil Nesan Lat Pau

53

58

54

59

Golongan Y

60

55

Golongan Y merujuk kepada A Golongan berpendidikan Barat B Golongan radikal C Kaum Tua D Kaum Muda X adalah satu-satunya akhbar berbahasa Melayu yang berani melaporkan berita pemberontakan Dato Bahaman di Pahang.

Apakah isu yang ditekankan dalam akhbar di atas? I Peristiwa yang berlaku dalam negeri II Kegiatan sosial dan ekonomi orang Cina dan India di Tanah Melayu III Peristiwa yang berlaku di negeri asal mereka IV Berita hal ehwal masyarakat A I dan II B II dan III C III dan IV D I dan IV

56

Apakah akhbar X yang dimaksudkan di atas?

UJIAN BULANAN KETIGA - SET 2Satu jam lima belas minit

Tiap-tiap soalan diikuti oleh empat pilihan jawapan. Pilih satu jawapan yang terbaik bagi tiap-tiap soalan.Tanah Melayu mempunyai sumber galian yang bernilai dan berpotensi untuk dimaju-kan dalam bidang pertanian. 1 Berdasarkan pernyataan di atas, apakah yang dilakukan oleh British apabila menyedari potensi ini? A Memonopoli sektor perlombongan dan pertanian untuk pasaran tempatan B