pmr sejarah soalan ramalan 1

22
Muhammad Aqil Hafiz SMKS 7, 2009 Page 1 Nama: _____________________________ Kelas : ____________ Sekolah: _____________________________________________ SULIT SEJARAH Ramalan 1/2009 PEMBELAJARAN DAN PENILAIAN PMR SEJARAH (Soalan Ramalan ) Arahan Am: 1. Kertas soalan ini mengandungi 60 soalan. 2. Jawab semua soalan. 3. Tiap-tiap soalan diikuti empat pilihan jawapan A, B, C dan D atau empat pilihan jawapan A, B, C, dan D. Antaranya, ada satu jawapan sahaja yang betul. Pilih jawapan itu. Untuk Soalan 1 hingga 60, tiap-tiap soalan diikuti oleh empat pilihan jawapan. Pilih satu jawapan terbaik bagi tiap-tiap soalan. Soalan 1: Mengapakah orang Penan dikenali sebagai Penan Nomad? A. Amalan berpindah- randah. B. Mereka suka menebang pokok. C. Mereka masih tinggal di atas pokok. D. Mempunyai kepercayaan tersendiri. Soalan 2: Bidang kuasa Penghulu Bendahari ialah I Mengurus hal kewangan kerajaan II Menjaga kebajikan pekerja dan hamba istana III Menyelesaikan pertelagahan antara pegawai istana IV Mengawal keselamatan peribadi sultan

Upload: jamalos

Post on 11-Jun-2015

35.563 views

Category:

Documents


5 download

DESCRIPTION

PMR Sejarah Soalan Ramalan

TRANSCRIPT

Page 1: PMR Sejarah Soalan Ramalan 1

Muhammad Aqil Hafiz

SMKS 7, 2009 Page 1

Nama: _____________________________ Kelas : ____________

Sekolah: _____________________________________________

SULIT

SEJARAH

Ramalan 1/2009

PEMBELAJARAN DAN PENILAIAN

PMR SEJARAH (Soalan Ramalan )

Arahan Am:

1. Kertas soalan ini mengandungi 60 soalan.

2. Jawab semua soalan.

3. Tiap-tiap soalan diikuti empat pilihan jawapan A, B, C dan D atau empat pilihan

jawapan A, B, C, dan D. Antaranya, ada satu jawapan sahaja yang betul.

Pilih jawapan itu.

Untuk Soalan 1 hingga 60, tiap-tiap soalan diikuti oleh empat pilihan jawapan.

Pilih satu jawapan terbaik bagi tiap-tiap soalan.

Soalan 1: Mengapakah orang Penan dikenali sebagai Penan Nomad?

A. Amalan berpindah- randah.

B. Mereka suka menebang pokok.

C. Mereka masih tinggal di atas pokok.

D. Mempunyai kepercayaan tersendiri.

Soalan 2: Bidang kuasa Penghulu Bendahari ialah

I Mengurus hal kewangan kerajaan

II Menjaga kebajikan pekerja dan hamba istana

III Menyelesaikan pertelagahan antara pegawai istana

IV Mengawal keselamatan peribadi sultan

Page 2: PMR Sejarah Soalan Ramalan 1

Muhammad Aqil Hafiz

SMKS 7, 2009 Page 2

A. I dan II

B. II dan III

C. I, II dan III

D. I I, III dan IV

Soalan 3: Tokoh Y

Telah menyertai Rejimen Askar Melayu Mengetuai pasukan pertahanan di

Bukit Gap Gugur dalam pertempuran. Siapakah tokoh Y yang dinyatakan ?

A. Leftenan Adnan

B. Sarjan Hassan

C. Dato' Maharaja Lela.

D. Leftenan Adam

Soalan 4: Apakah persamaan tokoh yang tersenarai?

I Bertugas sebagai Penasihat British

II Berjaya menguasai jabatan penting

III Pernah berkhidmat di Bngkok, Siam

IV Kehadiran mereka diterima oleh pemerintah

A. I dan II

B. II dan III

C. III dan IV

D. I dan IV

Soalan 5: Pada tahun 1867, Perang Kelang telah meletus kerana Raja Mahadi mahu

merebut jajahan Kelang daripada Raja Abdullah. Beliau telah menerima

sokongan-sokongan daripada pihak-pihak berikut iaitu

I Puak Hai San

II Yap Ah Loy

III putera-putera Sultan Abdul Samad

IV Puak Ghee Hin

A. I dan II

B. II dan III

C. III dan IV

D. I dan IV

Page 3: PMR Sejarah Soalan Ramalan 1

Muhammad Aqil Hafiz

SMKS 7, 2009 Page 3

Soalan 6: Mengapakah SHTI yang berniaga di Madras dan Benggala cuba mencari

sebuah pangkalan di Gugusan Kepulauan Melayu?

A. Kerana pelabuhannya tidak cukup tempat untuk meletak barang

dagangan

B. Berlakunya peperangan di Madras dan Benggala

C. Untuk menjamin keselamatan pelabuhan

D. Untuk meluaskan pengaruhnya di gugusan kepulauan melayu

Soalan 7: Rajah di atas merujuk kepada dua bentuk kerajaan awal di Asia Tenggara.

Antara yang berkut, manakah merupakan kerajaan X ?

i. Angkor

ii. Champa

iii. Chih Tu

iv. Srivijaya

A. i, ii dan iii

B. i, ii dan iv

C. ii, iii dan iv

D. i, iii dan iv

Soalan 8: Syarikat Hindia Timur Inggeris ditubuhkan di England pada tahun 1600

Apakah kuasa yang telah diberikan oleh British kepada SHTI?

i. Memberi jalan ke Timur

ii. Meluaskan tanah jajahan

iii. Menjalankan pemerintahan British di Timur

iv. Menjalankan perdagangan antarabangsa

A. i dan iii

B. i dan iv

C. ii dan iii

D. i dan ii

Page 4: PMR Sejarah Soalan Ramalan 1

Muhammad Aqil Hafiz

SMKS 7, 2009 Page 4

Soalan 9: Tugas Anak Negeri termasuk berikut, kecuali

I Menasihat Residen.

II Ketua Bahagian.

III Menjadi ketua dalam gerakan tentera.

IV Membuat laporan kewangan kepada Residen.

A. I dan II

B. II dan III

C. III dan IV

D. II dan IV

Soalan 10: Pada kurun ke-15, lebih daripada 80 jenis bahasa dituturkan di

Melaka.Mengapakah wujudnya keadaan ini ?

A. Melaka menjadi pelabuhan antarabangsa yang sibuk

B. Melaka menjadi pelabuhan antarabangsa yang tidak sibuk

C. Melaka menjadi pusat perkembangan agama Islam yang utama

D. Melaka menjadi pusat pendidikan tinggi yang utama

Soalan 11: Di antara yang berikut, sumber manakah sesuai dijadikan bahan rujukan

dalam mengkaji sejarah awal kesultanan Melayu Melaka?

I Sejarah Melayu

II Hikayat Merong Maha Wangsa

III Thufat al-Nafis

IV Suma Oriental

A. I dan II

B. II dan III

C. I, II dan III

D. II, III dan IV

Soalan 12: Pilih pernyataan yang BENAR tentang Sultan Muzaffar Syah.

I Baginda berkahwin dengan Puteri Hang Li Po

II Pada zaman pemerintahannya, Melaka dapat mengalahkan Siam tanpa

bantuan China

III Baginda mengekalkan hubungan diplomatik dengan Negara China

IV Baginda suka meronda di kampung-kampung untuk melihat rakyatnya

A. I dan II

B. II dan III

C. I, II dan III

D. II, III dan IV

Page 5: PMR Sejarah Soalan Ramalan 1

Muhammad Aqil Hafiz

SMKS 7, 2009 Page 5

Soalan 13: Rundingan diteruskan hingga ke saat-saat akhir dengan Brunei berkaitan

pembentukan Persekutuan Malaysia tetapi tidak mendapat kata sepakat.

Apakah perkara yang diberi tumpuan?

I Tanah

II Hasil minyak

III Kekananan sultan

IV Garis sempadan negeri

A. II dan III

B. III dan IV

C. I dan IV

D. II dan IV

Soalan 14: Pembentukan Persekutuan Malaysia adalah untuk menyelamatkan

beberapa negeri dari jatuh ke tangan komunis. Apakah negeri-negeri

tersebut?

I Sabah

II Brunei

III Sarawak

IV Singapura

A. I dan II

B. II dan III

C. I dan IV

D. III dan IV

Soalan 15: Suruhanjaya Reid telah mengeluarkan draf perlembagaan untuk dibahaskan

oleh :

I penduduk tempatan.

II parti politik tempatan.

III pegawai tinggi kerajaan.

IV penasihat Raja-raja Melayu.

A. I dan II

B. II dan III

C. III dan IV

D. I dan IV

Soalan 16: Yang manakah antara berikut adalah karya sastera?

I Hikayat Muhammad Hanafiah

II Hikayat Darul Hamzah

III Hikayat Iskandar Zulkanain

IV Sulalatus Salatin

Page 6: PMR Sejarah Soalan Ramalan 1

Muhammad Aqil Hafiz

SMKS 7, 2009 Page 6

A. I dan II

B. I dan II

C. I dan III

D. I dan IV

Soalan 17: Faktor yang menyebabkan Parti Perikatan menang majoriti dalam pilihan

raya umum pertama adalah

I terdiri daripada wakil pelbagai kaum

II pemimpin parti terlibat berjaya bertolak-ansur

III memberi janjian yang menarik kempen pilihan raya

IV menggunakan kelemahan parti lawan

A. I dan II

B. I dan III

C. I dan IV

D. II dan III

Soalan 18: Apakah persamaan tokoh-tokoh berikut?

I Lepasan Maktab Perguruan Sultan Idris

II Menjadi Ahli Majlis Perundangan Persekutuan

III Menubuhkan persatuan-persatuan Melayu

IV Membangkitkan semangat nasionalisme orang Melayu

A. I dan II

B. II dan III

C. III dan IV

D. I dan IV

Soalan 19: Kesatuan Melayu Muda (KKM) diasaskan oleh Ibrahim Yaacob dan ia

merupakan pertubuhan Melayu yang pertama terlibat dalam politik.

KMM bersifat radikal dan berani mencabar British secara terbuka kerana ia

A. Berasaskan fahaman komunis

B. Menghapuskan persatuan-persatuan Melayu lain yang menyokong British

C. Menyokong konsep Melayu Raya

D. Ingin menggulingkan kerajaan British

Soalan 20: Mengapakah pertabalan Long Yunus sebagai Raja Kelantan penting

kepada Kelantan?

Page 7: PMR Sejarah Soalan Ramalan 1

Muhammad Aqil Hafiz

SMKS 7, 2009 Page 7

A. Kelantan dikuasai Siam

B. Rakyat bersatu padu

C. Sistem pemerintahan yang baik

D. Rakyat bersatu padu

Soalan 21: Senarai di atas merupakan antara peserta rombongan kemerdekaan di

London pada tahun 1956. Mereka mewakili

A. Raja-raja Melayu

B. Parti Perikatan

C. Orang Melayu

D. Jemaah Menteri

Soalan 22: Ketewasan Acheh dalam pertempuran dengan Portugis pada tahun 1629

telah memberi peluang kepada

A. negeri 3 naungan Acheh dan Portugis untuk melepaskan diri

B. Portugis mengambil alih Melaka

C. Belanda mengambil alih Johor

D. Johor untuk memulihkan kekuatan

Soalan 23: Apakah fungsi sungai Linggi di Negeri sembilan?

A. Penghubung utama sungai Ujong ke pelabuhan Melaka

B. Sumber minuman bagi penduduk Linggi

C. Mengenakan cukai yang tinggi kepada para pedagang

D. Laluan utama bagi pedagang-pedagang

Soalan 24: Langkah-langkah di atas adalah sebahagian daripada Rancangan Briggs.

Tujuan utama Rancangan Briggs adalah untuk

Page 8: PMR Sejarah Soalan Ramalan 1

Muhammad Aqil Hafiz

SMKS 7, 2009 Page 8

A. Meningkatkan taraf hidup penduduk pinggir hutan

B. Menghapuskan perasaan perkauman di kalangan rakyat

C. Mengukuhkan pertahanan di luar bandar

D. Menghapuskan Min Yuen

Soalan 25: Peristiwa manakah antara yang berikut menunjukkan kebangkitan

semangat kebangsaan yang terawal di Tanah Melayu ?

A. pemberontakan Dato Bahaman di Pahang

B. kebangkitan Rentap di Sarawak

C. pembunuhan Birch oleh Maharaja Lela di Pasir Salak

D. penentangan Dol Said di Naning

Soalan 26: Mengapakah manusia pada Zaman Batu Awal memilih gua sebagai tempat

tinggal mereka?

i Terlindung daripada cuaca buruk.

ii Terlindung daripada ancaman binatang buas.

iii Terlindung daripada bencana alam .

iv Terlindung daripada ancaman roh dan semangat.

A. i dan ii

B. ii dan iii

C. iii dan iv

D. i dan iv

Soalan 27: British bimbang kuasa barat yang lain akan masuk ke Johor kerana

I British tidak dapat menguasai Johor

II Sultan Johor memerintah Johor dengan bebas

III Sultan Johor enggan menerima Penasihat British

IV British ingin membina kubu di Johor

A. I dan II

B. II dan III

C. III dan IV

D. I dan IV

Soalan 28: Faktor-faktor yang menjadikan Singapura sesuai dijadikan pelabuhan.

I Terletak di tengah-tengah Gugusan Kepulauan Melayu

II Tiada kuasa asing yang pernah menduduki atau memiliki pulau itu

III Terdapat banyak bahan mentah yang menjadi daya tarikan Pedagang

IV Terdapat satu sistem pentadbiran yang teratur di kawasan itu

A. I dan II

B. II dan III

C. I, II dan III

D. II, III dan IV

Page 9: PMR Sejarah Soalan Ramalan 1

Muhammad Aqil Hafiz

SMKS 7, 2009 Page 9

Soalan 29: Apakah punca perbalahan di antara Dato Bandar Syed Abdul Rahman

Dan Dato Bandar kulop Tunggal?

A. Menegakkan kuasa masing-masing

B. Pengiktirafan kuasa pentadbir

C. Perjanjian dengan Portugis

D. Perjanjian dengan British

Soalan 30: Apakah persamaan tokoh yang tersenarai?

I Bertugas sebagai Penasihat British

II Berjaya menguasai jabatan penting

III Pernah berkhidmat di Bngkok, Siam

IV Kehadiran mereka diterima oleh pemerintah

A. I dan II

B. II dan III

C. III dan IV

D. I dan IV

Soalan 31: Manusia Zaman Neolitik sudah mempunyai kemahiran membuat tembikar.

Antara berikut, manakah peralatan tembikar yang telah diciptakan oleh

mereka?

I Periuk

II Belanga

III Bekas air

IV Bekas makanan

A. I, II dan III

B. I, II dan IV

C. I, III dan IV

D. II, III dan IV

Soalan 32: Menurut Kamus Dewan, pedagang yang dimaksudkan di atas dikenali

sebagai

Page 10: PMR Sejarah Soalan Ramalan 1

Muhammad Aqil Hafiz

SMKS 7, 2009 Page 10

A. pedagang Syarikat Hindia Barat

B. pedagang atas angin

C. pedagang atas pelangi

D. pedagang bawah angin

Soalan 33: Orang yang memperkenalkan penanaman padi sawah di Selatan

Semenanjung ialah

A. Jawa

B. Minangkabau

C. Bugis

D. Siam

Soalan 34: Penduduk Sabah terkenal dengan berbagai-bagai alat muzik.

Antara berikut, yang manakah alat muzik penduduk tempatan di Sabah?

I Gabang

II Sompoton

III Kulintangan

Iv Kinorohingan

A. I,II,dan II

B. I,II dan IV

C. I,III,dan IV

D. II,III, dan IV

Soalan 35: Antara berikut manakah adalah kerajaan Melayu yang Baru?

i. Terengganu

ii. Kelantan

iii. Selangor

iv. Kedah

A. i, ii dan iv

B. i, ii dan iii

C. i, iii dan iv

D. i, ii, iii dan iv

Soalan 36: Peristiwa manakah antara yang berikut menunjukkan kebangkitan

semangat kebangsaan yang terawal di Tanah Melayu ?

A. pemberontakan Mat Kilau di Pahang

B. penentangan Dol Said di Naning

C. pembunuhan Birch oleh Maharaja Lela di Pasir Salak

D. kebangkitan Rentap di Sarawak

Soalan 37: Parti Komunis Malaya telah ditubuhkan di Singapura pada tahun 1930.

Apakah matlamat penubuhan Parti Komunis Malaya?

Page 11: PMR Sejarah Soalan Ramalan 1

Muhammad Aqil Hafiz

SMKS 7, 2009 Page 11

I Mengusir penjajah British dari seluruh Tanah Melayu

II Mengorganisasikan perkembangan fahaman komunis di Tanah Melayu

III Menubuhkan sebuah republik komunis di Tanah Melayu

IV Mewujudkan kerjasama orang Melayu dan bukan Melayu

A. I dan II

B. I dan III

C. II dan III

D. III dan IV

Soalan 38: Sekiranya Tanah Melayu hanya bergabung dengan Singapura, bilangan

orang Cina akan melebihi orang Melayu. Bagaimanakah masalah

keseimbangan kaum ini dapat diselesaikan?

A. Menggalakkan penghijrahan masuk dari luar negara

B. Menggalakkan perkahwinan campur

C. Membawa masuk masyarakat Melayu dari Indonesia

D. Membawa masuk Sabah dan Sarawak dan Brunei ke dalam Persekutuan

Malaysia

Soalan 39: Kesultanan Selangor telah diasaskan oleh orang

A. Jawa

B. Minangkabau

C. Acheh

D. Bugis

Soalan 40: Kerajaan Srivijaya mempunyai pelabuhan penting pada kurun ke-7 hingga

kurun ke-13. Bagaimanakah kerajaan tersebut mendapatkan bekalan

barang dagangannya?

I - Menjalankan dasar perluasan wilayah

II - Meningkatkan pengeluaran hasil pertanian

III - Mengamalkan dasar monopoli perdagangan

IV - Mewujudkan hubungan dengan penduduk pedalaman

A. I, II, dan III

B. semua diatas

C. I dan IV

D. II, III, dan IV

Soalan 41: Pernyataan di atas berkaiatan dengan undang-undang Laut Melaka yang

mengandungi 24 Fasal. Apakah yang terkandung dalam undang-undang

tersebut?

I Cara berjual beli

II Peraturan berniaga

III Tanggungjawab pembesar

IV Hukum jenayah yang berlaku di kapal

Page 12: PMR Sejarah Soalan Ramalan 1

Muhammad Aqil Hafiz

SMKS 7, 2009 Page 12

A. I, II, III, dan IV

B. II, III, dan IV

C. I, II, dan IV

D. I, III, dan IV

Soalan 42: Bilakah bendera Union Jack diturunkan di Tanah Melayu?

A. 1 Februari 1949

B. 1 Februari 1948

C. 15 Februari 1948

D. 22 Disember 1946

Soalan 43: George Maxwell cuba menerapkan pengaruh Barat dalam pentadbiran

Kedah. Antara berikut, yang manakah usaha Tunku Mahmud untuk

mengekalkan identiti negeri Kedah?

I Penggunaan kalendar Hijrah

II Cuti umum pada hari Jumaat

III Penngenalan pendidikan berasaskan agama Islam

IV Penggunaan bahasa Melayu dalam surat menyurat

A. I dan II

B. II dan III

C. III dan IV

D. I dan IV

Soalan 44: Apakah perkara penting yang dicapai dalam kongres tersebut?

I Menubuhkan parti politik UMNO

II Meminta orang Melayu berkabung

III Meminta orang Melayu memulaukan perasmian Malayan Union

IV Meminta raja Melayu memulaukan majlis perlantikan Gabenor Malayan

Union

Page 13: PMR Sejarah Soalan Ramalan 1

Muhammad Aqil Hafiz

SMKS 7, 2009 Page 13

A. I, II, dan III

B. I, II, dan IV

C. I, III, dan IV

D. II, III, dan IV

Soalan 45: Hasil padi negeri Kedah semasa pemerintahan Sultan Muhammad Jiwa

(1710 - 1778) telah meningkat. Hal ini demikian kerana.. I Kemasukan buruh

asing II Pembinaan banyak terusan pembuatan kincir air III Pembuatan kincir

air IV pembinaan empangan besar

A. I dan II

B. II dan III

C. III dan IV

D. I dan IV

Soalan 46: Kesan peperangan di Tanah Melayu ialah

i) banyak bangunan musnah

ii) pangkalan British di musnahkan.

iii) menghancurkan tamadun manusia

iv) ladang -ladang dan lombong musnah

A. i,ii dan iii

B. i,ii dan iv

C. i,iii dan iv

D. ii,iii dan iv.

Soalan 47: Zaman Prasejarah dunia terbahagi kepada empat zaman. Antara berikut,

zaman prasejarah yang pernah di alami oleh manusia awal di Malaysia

mengikut urutan yang betul ialah

A. Paleolitik , Neolitik , Mesolitik

B. Paleolitik , Neolitik , logam

C. Paleolitik , Mesolitik , Neolitik

D. Paleolitik , logam , Neolitik

Soalan 48: Pilih pernyataan yang BENAR tentang kebangkitan menentang British di

Sarawak.

I Syarif Masahor membuat pakatan dengan Datuk Patinggi Abdul Gapur

untuk mengusir Brooke dari Sarawak

II Rentap berjaya membunuh pegawai James Brooke bernama Alan Lee

III Pada tahun 1861, James Brooke menyerang Bukit Sadok dan kubu Rentap

berjaya ditawan

IV Rentap melarikan diri dan mendapatkan perlindungan di Brunei

Page 14: PMR Sejarah Soalan Ramalan 1

Muhammad Aqil Hafiz

SMKS 7, 2009 Page 14

A. I dan II

B. II dan III

C. I, II dan III

D. II, III dan IV

Soalan 49: Kedua-dua kerajaan tersebut telah berkembang maju kerana satu faktor

yang sama iaitu

A. Mempunyai system pentadbiran yang tidak cekap

B. Menjadikan agama Hindu sebagai agama rasmi

C. Mempunyai system pentadbiran yang cekap

D. Mengamalkan pemerintahan autokratik

Soalan 50: Majapahit bangkit menjadi sebuah kerajaan yang kuat kerana mempunyai

pemimpin yang handal. Siapakah pemimpin-pemimpin Majapahit yang

telah memainkan peranan penting dalam kebangkitan Majapahit?

I. Hayam Wuruk

II. Iskandar Muda

III. Mahkota Alam

IV. Patih Gajah Muda

A. I dan II

B. II dan III

C. III dan IV

D. I dan IV

Soalan 51: Antara berikut bandar-bandar baru manakah yang muncul di Sabah sejak

tahun 1881?

I Kudat

II Sandakan

III Sambas

IV Jesselton

A. I, II dan III

B. I, II dan IV

C. I, III dan IV

D. II, III dan IV

Soalan 52: Di antara berikut, yang manakah merupakan sebab-sebab utama

Indonesia tidak menyokong gagasan Persekutuan Malaysia yang

dicadangkan dalam tahun 1963?

Page 15: PMR Sejarah Soalan Ramalan 1

Muhammad Aqil Hafiz

SMKS 7, 2009 Page 15

I Indonesia ingin membentuk Indonesia Raya bersama Tanah Melayu

II Indonesia khuatir bahawa pengaruh politiknya di Tanah Melayu akan

merosot akibat gagasan Malaysia

III Indonesia menuduh gagasan Malaysia sebagai satu bentuk jajahan baru

oleh British

IV Indonesia khuatir bahawa Persekutuan Malaysia akan menyainginya dalam

bidang ekonomi dan politik.

A. I, II dan III

B. I, II dan IV

C. I, III dan IV

D. II, III dan IV

Soalan 53: Manakah di antara pernyataan berikut adalah BENAR?

I British menubuhkan Majlis Mesyuarat di Perak, Selangor dan Sungai Ujong.

II British menguasai negeri-negeri Melayu secara tidak langsung melalui sistem

residen.

III Sistem residen ini menerima sambutan yang baik oleh penduduk tempatan.

IV Pemungut dan Majistret diubah menjadi Pegawai Daerah.

A. I, II dan III

B. I, II dan IV

C. I, III dan IV

D. II, III dan IV

Soalan 54: Di antara berikut siapakah yang berkaitan dengan kekacauan di Perak dari

tahun 1861 hingga 1873?

I Raja Abdullah

II Tengku Antah

III Ngah Ibrahim

IV Raja Ismail

A. I, II dan III

B. I, II dan IV

C. I, III dan IV

D. II, III dan IV

Soalan 55: Antara berikut yang manakah menerangkan perlombongan bijih timah di

Perak pada abad ke-19?

I Kawasan perlombongan yang utama di Perak ialah di Larut dan Hilir Perak.

II Long Jaafar telah membuka lombong bijih timah di Kelian Pauh dan Kelian

Baru.

III Pada tahun 1870-an, Yap Ah Loy telah dilantik sebagai ketua orang Cina di

Larut.

IV Perang Larut telah berlaku di antara tahun 1861 hingga 1872 melibatkan

kongsi-kongsi gelap dari puak Ghee Hin dan Hai San.

Page 16: PMR Sejarah Soalan Ramalan 1

Muhammad Aqil Hafiz

SMKS 7, 2009 Page 16

A. I, II dan III

B. I, II dan IV

C. I, III dan IV

D. II, III dan IV

Soalan 56: Antara kawasan-kawasan berikut manakah merupakan kawasan

perlombongan bijih timah yang utama di Melaka pada kurun ke-19?

I Air Panas

II Kelian Baru

II Kesang

IV Durian Tunggal

A. I, II dan III

B. I, II dan IV

C. I, III dan IV

D. II, III dan IV

Soalan 57: Pada 20 Januari 1874, Perjanjian Pangkor telah ditandatangani antara

pembesar-pembesar Melayu termasuk Raja Abdullah, Ngah Ibrahim dan

penyokong-penyokongnya. Apakah syarat-syarat yang terkandung dalam

perjanjian itu?

I Raja Abdullah diiktiraf sebagai Sultan Perak.

II Baginda akan menerima seorang penasihat British.

III Penasihat British akan menasihati sultan dalam semua hal di Perak.

IV Raja Ismail diakui sebagai Raja Muda dan diberi pencen.

A. I, II dan III

B. I, II dan IV

C. I, III dan IV

D. II, III dan IV

Soalan 58: Sungai Linggi ialah sebatang sungai di Negeri Sembilan.

Antara berikut manakah BENAR tentang sungai ini?

I J.W.W Birch telah dibunuh di sini.

II Banyak cukai dapat dipungut di sini.

III Ia merupakan jalan utama ke Melaka.

IV Ia merupakan punca pendapatan yang lumayan.

A. I, II dan III

B. I, II dan IV

C. I, III dan IV

D. II, III dan IV

Soalan 59: Antara berikut manakah yang menerangkan kegiatan pertanian ketika

pemerintahan Raja Putih sejak tahun 1841?

Page 17: PMR Sejarah Soalan Ramalan 1

Muhammad Aqil Hafiz

SMKS 7, 2009 Page 17

I Pertanian sagu diusahakan oleh orang Melayu manakala orang Cina

mengusahakan penanaman lada hitam dan gambir.

II Penanaman buah pala mula diusahakan di Sarawak pada tahun 1841.

III Sagu, lada hitam dan gambir merupakan bahan-bahan eksport utama

Sarawak pada hujung abad ke-19.

IV Getah menjadi pertanian penting pada awal abad ke-20.

A. I, II dan III

B. I, II dan IV

C. I, III dan IV

D. II, III dan IV

Soalan 60: Yang manakah di antara pernyataan yang berikut adalah BENAR?

I Pelombong Cina memberontak di Bau untuk menentang Brooke.

II James Brooke digantikan oleh Anthony Brooke.

III Orang Melayu menentang J.W.W Birch di Perak.

IV Mat Salleh menentang pemerintahan Kompeni Berpiagam Borneo Utara di

Sabah.

A. I, II dan III

B. I, II dan IV

C. I, III dan IV

D. II, III dan IV

SOALAN TAMAT

Page 18: PMR Sejarah Soalan Ramalan 1

Muhammad Aqil Hafiz

SMKS 7, 2009 Page 18

PEMBELAJARAN DAN PENILAIAN ONLINE

PMR – Sejarah (Jawapan )

Soalan 1: Mengapakah orang Penan dikenali sebagai Penan Nomad?

A. Amalan berpindah- randah.

Soalan 2: Bidang kuasa Penghulu Bendahari ialah

A. I dan II

Soalan 3: Tokoh Y

A. Leftenan Adnan

Soalan 4: Apakah persamaan tokoh yang tersenarai?

A. I dan II

Soalan 5: Pada tahun 1867, Perang Kelang telah meletus kerana Raja Mahadi mahu merebut jajahan Kelang

daripada Raja Abdullah. Beliau telah menerima sokongan-sokongan daripada pihak-pihak berikut iaitu

C. III dan IV

Soalan 6: Mengapakah SHTI yang berniaga di Madras dan Benggala cuba mencari sebuah pangkalan di Gugusan

Kepulauan Melayu?

C. Untuk menjamin keselamatan pelabuhan

Soalan 7: Rajah di atas merujuk kepada dua bentuk kerajaan awal di Asia Tenggara. Antara yang berkut, manakah

merupakan kerajaan X ?

C. ii, iii dan iv

Soalan 8: Syarikat Hindia Timur Inggeris ditubuhkan di England pada tahun 1600 Apakah kuasa yang telah diberikan

oleh British kepada SHTI?

C. ii dan iii

Soalan 9: Tugas Anak Negeri termasuk berikut, kecuali

D. II dan IV

Soalan 10: Pada kurun ke-15, lebih daripada 80 jenis bahasa dituturkan di Melaka.Mengapakah wujudnya keadaan

ini ?

A. Melaka menjadi pelabuhan antarabangsa yang sibuk

Soalan 11: Di antara yang berikut, sumber manakah sesuai dijadikan bahan rujukan dalam mengkaji sejarah awal

kesultanan Melayu Melaka?

A. I dan II

Soalan 12: Pilih pernyataan yang BENAR tentang Sultan Muzaffar Syah.

B. II dan III

Soalan 13: Rundingan diteruskan hingga ke saat-saat akhir dengan Brunei berkaitan pembentukan Persekutuan

Malaysia tetapi tidak mendapat kata sepakat. Apakah perkara yang diberi tumpuan?

A. II dan III

Soalan 14: Pembentukan Persekutuan Malaysia adalah untuk menyelamatkan beberapa negeri dari jatuh ke tangan

komunis. Apakah negeri-negeri tersebut?

D. III dan IV

Soalan 15: Suruhanjaya Reid telah mengeluarkan draf perlembagaan untuk

A. I dan II

Soalan 16: Yang manakah antara berikut adalah karya sastera?

C. I dan III

Page 19: PMR Sejarah Soalan Ramalan 1

Muhammad Aqil Hafiz

SMKS 7, 2009 Page 19

Soalan 17: Faktor yang menyebabkan Parti Perikatan menang majoriti dalam pilihan raya umum pertama adalah

A. I dan II

Soalan 18: Apakah persamaan tokoh-tokoh berikut?

D. I dan IV

Soalan 19: Kesatuan Melayu Muda (KKM) diasaskan oleh Ibrahim Yaacob dan ia merupakan pertubuhan Melayu

yang pertama terlibat dalam politik. KMM bersifat radikal dan berani mencabar British secara terbuka

kerana ia

D. Ingin menggulingkan kerajaan British

Soalan 20: Mengapakah pertabalan Long Yunus sebagai Raja Kelantan penting kepada Kelantan?

B. Rakyat bersatu padu

Soalan 21: Senarai di atas merupakan antara peserta rombongan kemerdekaan di London pada tahun 1956.

Mereka mewakili

A. Raja-raja Melayu

Soalan 22: Ketewasan Acheh dalam pertempuran dengan Portugis pada tahun 1629 telah memberi peluang

kepada

D. Johor untuk memulihkan kekuatan

Soalan 23: Apakah fungsi sungai Linggi di Negeri sembilan?

A. Penghubung utama sungai Ujong ke pelabuhan Melaka

Soalan 24: Langkah-langkah di atas adalah sebahagian daripada Rancangan Briggs.Tujuan utama Rancangan

Briggs adalah untuk

D. Menghapuskan Min Yuen

Soalan 25: Peristiwa manakah antara yang berikut menunjukkan kebangkitan semangat kebangsaan yang terawal

di Tanah Melayu ?

C. pembunuhan Birch oleh Maharaja Lela di Pasir Salak

Soalan 26: Mengapakah manusia pada Zaman Batu Awal memilih gua sebagai tempat tinggal mereka?

A. i dan ii

Soalan 27: British bimbang kuasa barat yang lain akan masuk ke Johor kerana

A. I dan II

Soalan 28: Faktor-faktor yang menjadikan Singapura sesuai dijadikan pelabuhan.

A. I dan II

Soalan 29: Apakah punca perbalahan di antara Dato Bandar Syed Abdul Rahman dan Dato Bandar kulop Tunggal?

A. Menegakkan kuasa masing-masing

Soalan 30: Apakah persamaan tokoh yang tersenarai?

A. I dan II

Soalan 31: Manusia Zaman Neolitik sudah mempunyai kemahiran membuat tembikar. Antara berikut, manakah

peralatan tembikar yang telah diciptakan oleh mereka?

A. I, II dan III

Soalan 32: Menurut Kamus Dewan, pedagang yang dimaksudkan di atas dikenali sebagai

B. pedagang atas angin

Soalan 33: Orang yang memperkenalkan penanaman padi sawah di Selatan Semenanjung ialah

B. Minangkabau

Soalan 34: Penduduk Sabah terkenal dengan berbagai-bagai alat muzik. Antara berikut, yang manakah alat muzik

penduduk tempatan di Sabah?

A. I,II,dan II

Soalan 35: Antara berikut manakah adalah kerajaan Melayu yang Baru?

B. i, ii dan iii

Page 20: PMR Sejarah Soalan Ramalan 1

Muhammad Aqil Hafiz

SMKS 7, 2009 Page 20

Soalan 36: Peristiwa manakah antara yang berikut menunjukkan kebangkitan semangat kebangsaan yang terawal

di Tanah Melayu ?

C. pembunuhan Birch oleh Maharaja Lela di Pasir Salak

Soalan 37: Parti Komunis Malaya telah ditubuhkan di Singapura pada tahun 1930. Apakah matlamat penubuhan

Parti Komunis Malaya?

B. I dan III

Soalan 38: Sekiranya Tanah Melayu hanya bergabung dengan Singapura, bilangan orang Cina akan melebihi orang

Melayu. Bagaimanakah masalah keseimbangan kaum ini dapat diselesaikan?

D. Membawa masuk Sabah dan Sarawak dan Brunei ke dalam Persekutuan Malaysia

Soalan 39: Kesultanan Selangor telah diasaskan oleh orang

D. Bugis

Soalan 40: Kerajaan Srivijaya mempunyai pelabuhan penting pada kurun ke-7 hingga kurun ke-13. Bagaimanakah

kerajaan tersebut mendapatkan bekalan barang dagangannya?

C. I dan IV

Soalan 41: Pernyataan di atas berkaiatan dengan undang-undang Laut Melaka yang mengandungi 24 Fasal.

Apakah yang terkandung dalam undang-undang tersebut?

C. B I, II, dan IV

Soalan 42: Bilakah bendera Union Jack diturunkan di Tanah Melayu?

B. 1 Februari 1948

Soalan 43: George Maxwell cuba menerapkan pengaruh Barat dalam pentadbiran Kedah. Antara berikut, yang

manakah usaha Tunku Mahmud untuk mengekalkan identiti negeri Kedah?

A. I dan II

Soalan 44: Apakah perkara penting yang dicapai dalam kongres tersebut?

D. II, III, dan IV

Soalan 45: Hasil padi negeri Kedah semasa pemerintahan Sultan Muhammad Jiwa (1710 _ 1778) telah meningkat. Hal

ini demikian kerana..

B. II dan III

Soalan 46: Kesan peperangan di Tanah Melayu ialah

C. i,iii dan iv

Soalan 47: Zaman Prasejarah dunia terbahagi kepada empat zaman. Antara berikut, zaman prasejarah yang pernah

di alami oleh manusia awal di Malaysia mengikut urutan yang betul ialah

B. Paleolitik , Neolitik , logam

Soalan 48: Pilih pernyataan yang BENAR tentang kebangkitan menentang British di Sarawak.

A. I dan II

Soalan 49: Kedua-dua kerajaan tersebut telah berkembang maju kerana satu faktor yang sama iaitu

C. Mempunyai system pentadbiran yang cekap

Soalan 50: Majapahit bangkit menjadi sebuah kerajaan yang kuat kerana mempunyai pemimpin yang handal.

Siapakah pemimpin-pemimpin Majapahit yang telah memainkan peranan penting dalam kebangkitan

Majapahit?

D. I dan IV

Soalan 51: Antara berikut bandar-bandar baru manakah yang muncul di Sabah sejak tahun 1881?

B. I, II dan IV

Soalan 52: Di antara berikut, yang manakah merupakan sebab-sebab utama Indonesia tidak menyokong gagasan

Persekutuan Malaysia yang dicadangkan dalam tahun 1963?

A. I, II dan III

Soalan 53: Manakah di antara pernyataan berikut adalah BENAR?

B. I, II dan IV

Soalan 54: Di antara berikut siapakah yang berkaitan dengan kekacauan di Perak dari tahun 1861 hingga 1873?

C. I, III dan IV

Page 21: PMR Sejarah Soalan Ramalan 1

Muhammad Aqil Hafiz

SMKS 7, 2009 Page 21

Soalan 55: Antara berikut yang manakah menerangkan perlombongan bijih timah di Perak pada abad ke-19?

B. I, II dan IV

Soalan 56: Antara kawasan-kawasan berikut manakah merupakan kawasan perlombongan bijih timah yang utama

di Melaka pada kurun ke-19?

C. I, III dan IV

Soalan 57: Pada 20 Januari 1874, Perjanjian Pangkor telah ditandatangani antara pembesar-pembesar Melayu

termasuk Raja Abdullah, Ngah Ibrahim dan penyokong-penyokongnya. Apakah syarat-syarat yang

terkandung dalam perjanjian itu?

B. I, II dan IV

Soalan 58: Sungai Linggi ialah sebatang sungai di Negeri Sembilan. Antara berikut manakah BENAR tentang sungai

ini?

D. II, III dan IV

Soalan 59: Antara berikut manakah yang menerangkan kegiatan pertanian ketika pemerintahan Raja Putih sejak

tahun 1841?

C. I, III dan IV

Soalan 60: Yang manakah di antara pernyataan yang berikut adalah BENAR?

C. I, III dan IV

Page 22: PMR Sejarah Soalan Ramalan 1

Muhammad Aqil Hafiz

SMKS 7, 2009 Page 22

Online Assessment

PMR Sejarah

Topik Analisa Pencapaian

Sarawak 1 / 1 ( %)

Kegemilangan Melaka 1 / 5 ( %)

Pendudukan Jepun Di Negara Kita 1 / 2 ( %)

Negeri - Negeri Melayu Utara Dan Johor Benteng Keselamatan British 1 / 4 ( %)

Kekayaan Hasil Bumi Mendorong Campur Tangan British 1 / 6 ( %)

Kedudukan Strategik Mendorong Penguasaan British 0 / 3 ( %)

Kerajaan Awal Di Asia Tenggara 2 / 4 ( %)

Kekayaan Ekonomi Sabah Menarik Minat Syarikat Borneo Utara British 0 / 1 ( %)

Pengasasan Kesultanan Melayu Melaka 1 / 1 ( %)

Malaysia Yang Berdaulat 1 / 4 ( %)

Kemerdekaan Negara 31 Ogos 1957 1 / 3 ( %)

Warisan Kesultanan Melayu 3 / 5 ( %)

Kerjasama Antara Kaum Ke Arah Kemerdekaan 1 / 1 ( %)

Kebangkitan Semangat Kebangsaan Untuk Mengangkat

Martabat Bangsa 1 / 2 ( %)

Johor Menegakkan Semula Kewibawaan Kesultanan Melayu Melaka 0 / 1 ( %)

Ancaman Parti Komunis Malaya (PKM) Dan Darurat 0 / 2 ( %)

Perjuangan Rakyat Tempatan Mengembalikan Kedaulatan Bangsa 0 / 2 ( %)

Zaman Prasejarah Di Malaysia 1 / 3 ( %)

Sabah 0 / 1 ( %)

Kerajaan Negeri - Negeri Melayu 1 / 1 ( %)

Malayan Union Dan Persekutuan Tanah Melayu 0 / 1 ( %)

British Mengeksploit Ekonomi 0 / 3 ( %)

Kekayaan Ekonomi Sarawak Mendorong Penjajahan British 1 / 3 ( %)