rpt ting 2 geo 2015

Post on 06-Jan-2016

39 views

Category:

Documents

1 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Rancangan PelajaranTahunan geografi tingkatan 2

TRANSCRIPT

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNANGEOGRAFI TINGKATAN 2TAHUN 2015BAHAGIAN A : KEMAHIRAN GEOGRAFIMingguTajukKonsepHasil PembelajaranCadangan Aktiviti PdPMBM/iTHINK/KBATPBSPPPMCATATAN

BANDDESKRIPTOR

M 1 5 9 JAN

M212 16JAN1. Kedudukan

KedudukanGarisan TarikhAntarabangsa(GTA)

Garisan Meridian Pangkal(GMP)

Memahami kedudukan sesuatu tempat berdasarkan latitud dan longitud serta mengenai zon waktu.

Aras 1Mengenal latitud dan longitud

Menyatakan kedudukan sesuatu tempat berasaskan Longitud.

Mengenal zon waktu di atas peta dunia.

Mentakrifkan waktu tempatan dan waktu piawai.

Aras 2

Menentukan kedudukan sesuatu tempat dengan menggunakan latitud dan longitud.

Aras 3Mengira waktu tempatan berdadarka garisan longitudMenunjuk cara :Menentukan kedudukan latitud dan longitud berdasarkan peta.

Menentukan kedudukan sesuatu tempat berdasarkan titik persilangan latitud dan longitud

Menentukan kedudukan latitud dan longitud secara berkumpulan pada glob.MBMGlob /Peta dunia /Peta waktu piawaiKalkulator

LATIHANLatihan pengukuhan

KBAT

Aplikasi

BAND 1

BAND2

BAND2

BAND 3

BAND 3

Menyatakan asas kemahiran geografi yang berkaitan dengan kedudukan berdasarkan latitud dan logitud dengan betul

Menjelaskan kemahiran geografi yang berkaitan perkara berikut dengan betul Kedudukan

Menjelaskan asas kemahiran geografi yang berkaitan dengan kedudukan berdasarkan latitud dan longitud

Mengaplikasikan kemahiran geografi dengan menentukan kedudukan berdasarkan latitud dan longitud dengan tepat

Mengaplikasikan kemahiran geografi dengan mengira waktu tempatan dengan tepat

M 319 23 JAN2. ArahArahMenentukan arah dengan menggunakan bearing sudutan.

Aras 1Menyatakan bearing sudutan .

Mengukur bearing sudutan.Menunjuk cara mengukur bearing sudutan dengan menggunakan jangka sudut.

MBM Jangka sudutPeta

LATIHANLatihan pengukuhan

iTHINKPeta AlirLangkah mengukur bearing

KBATAplikasi

BAND 2

BAND 3Menjelaskan asas kemahiran geografi yang berkaitan dengan bearing sudutan dengan betul

Mengaplikasi kemahiran geografi dengan mengukur bearing sudutan dengan betul

M 426 30 JAN3.Skala dan JarakJarak Skala LurusMengenal skala dan jarak

Aras 1

Mengukur jarak di antara dua tempat di atas peta dengan menggunakan skala lurus.

Menukar jarak di atas peta kepada jarak sebenar dengan menggunakan skala lurus.

Aras 2

Menukar jarak di lapangan kepada jarak di atas peta dengan menggunakan skala lurus.Menunjuk cara :

Mengukur jarak lurus antara dua tempat ( x dan y ).

Menukar jarak pada peta kepada jarak sebenar mengikut skala peta.

Menukar skala sebenar (bilik darjah) kepada skala yang lebih kecil ( contoh 1 cm mewakili 1 m )

Mengadakan aktiviti kumpulan untuk :Mengukur jarak dan melukis pelan kawasan sekolah.

Mengukur jarak dan melukis pelan laluan murid dari rumah ke sekolahMBMPembarisBenangJaluran kertasPetaJangka tolok Pita ukur

LATIHANLatihan pengukuhan

iTHINKPeta PokokKonsep skala dari segi jenis maksud dan kegunaanKBATAplikasiBAND 1

BAND 2

BAND 3Menyatakan asas kemahiran geografi yang berkaitan dengan skala dan jarak yang betul

Menjelaskan asas kemahiran geografi yang berkaitan dengan skala dan jarak dengan betul

Mengaplikasikan kemahiran geografi dengan menukar jarak menggunakan skala dengan tepat

M 52 6 FEB

M 69 13 FEB4. GrafPola TaburanMenyusun maklumat dan data dalam bentuk jadual dan melukis graf berganda.

Aras 1Mengumpul dan merekod maklumat dan data.

Menyusun maklumat dan data dalam bentuk jadual.

Aras 2

Melukis graf bar berganda dan graf garisan berganda berdasarkan jadual dengan menggunakan label dan petunjuk yang betul.

Aras 3

Mentafsir jadual, graf bar berganda dan graf garisan berganda.Menunjuk cara mendapatkan maklumat dan data seperti : Bilangan ahli rumah sukan murid mengikut jantina dalam kelas.

Menunjuk cara membina jadual dan melukis graf. Penggunaan computer digalakkan.

Menunjuk cara mentafsir jadual, graf bar berganda dan graf garisan berganda.

MBMKertas grafKomputer Bahan edaran ( pelbagai contoh graf ) Bahan edaran ( jadual bermaklumat)

LATIHANLatihan pengukuhan

iTHINKPeta buih bergandaPersamaan dan perbezaan graf bar berganda dengan graf garisan berganda

Peta AlirProses bina graf

KBATMenganalisis

BAND 1

BAND 3

BAND 4

Menyatakan asas kemahiran geografi yang berkaitan dengan graf dengan betul

Mengaplikasikan kemahiran geografi dengan membina graf dengan tepat

Mentafsir bahan grafik dengan tepat berdasarkan maklumat dan data yang disediakan

M 716-20FEBCUTI TAHUN BARU CINA

M 823 27 FEB5. RajahMengaplikasi maklumat dalam bentuk rajah.

Aras 1

Mengumpul maklumat.

Melukis dan melabel rajah berdasarkan maklumat.

Aras 2

Mentafsir rajah.

Membincangkan teknik-teknik melukis rajah seperti : Peta minda Kitaran Penggunaan komputer digalakkan.

Menghasilkan buku skrap pelbagai bentuk rajah.

MBMContoh rajah kitaran.Komputer Contoh rajah peta minda

LATIHAN Latihan pengukuhan

iTHINKPeta Alir

KBATMenganalisisMenilaiBAND 4

BAND 5

BAND 6Mentafsir bahan grafik dengan tepat berdasarkan maklumat dan data yang disediakan

Mempersembahkan maklumat geografi daripada pelbagai sumber yang relevan/sesuai dan dapat membuat keputusan yang rasional berdasarkan maklumat tersebut

Mengemukakan dan mempersembahkan idea/pendapat/cadangan yang bernas tentang kesejahteraan persekitaran dengan menggunakan kemahiran geografi yang sesuai

M 92-6 MAC6.PetaPolaSaling kaitanMengenal ciri-ciri fizikal dan budaya dalam peta bergambar ( peta pelancongan ).

Aras 1Mengenal pasti ciri ciri fizikal dan budaya berdasarkan peta bergambar ( peta pelancongan): Tempat bersejarah Tempat rekreasi Pusat beli belah Kemudahan penginapan Kemudahan pengangkutan

Menyatakan kedudukan dan taburan ciri ciri geografi yang diperhatikan dalam peta bergambar.

Aras 2Mengelaskan simbol-simbol yang mewakili ciri ciri fizikal dan budaya dalam peta bergambar.

Aras 3Mentafsir peta bergambar.Menunjuk cara untuk menentukan kedudukan dan taburan ciri-ciri fizikal dan budaya pada peta bbergambar ( peta pelancongan ).

Mengadakan aktiviti kumpulan untuk mengenal pasti ciri-ciri fizikal dan budaya pada peta bergambar (peta pelancongan)

Melengkapkan pengurusan grafik tentang ciri-ciri fizikal dan budaya pada peta bergambar (peta pelancongan).

MBMPeta pelancongan.Peta bergambar.

LATIHANLatihan pengukuhan

iTHINKPeta pokokCiri budaya dan ciri fizikal

Peta AlirProses mentafsir peta bergambar

KBATMenganalisisBAND 2

BAND 4Menjelaskan asas kemahiran geografi yang berkaitan dengan simbol peta bergambar

Mentafsirkan peta bergambar dengan tepat berdasarkan maklumat dan data yang disediakan

M 109-13 MAC

PENILAIAN 1

M 1123-27MAC

4.1 TaburanPenduduk

KepadatanTaburan

Mengenal pasti taburan penduduk negara Malaysia dan faktor-faktor yang mempengaruhi taburannya.

Aras 1Mengenal pasti taburan penduduk negara Malaysia:1. padat2. sederhana3. jarang

Menyenaraikan faktor-faktor yang mempengaruhi taburan penduduk negara Malaysia.

Aras 2Menghuraikan faktor-faktor yangmempengaruhi taburan penduduk Negara MalaysiaMembincangkan taburan penduduk negara Malaysia melalui peta

Menghasilkan peta minda tentang faktor-faktor yang mempengaruhitaburan penduduk negara Malaysia.

Mengadakan aktiviti kumpulan untukmengumpul maklumat taburan penduduk negara Malaysia daripada pelbagai media seperti bahan bercetak dan internet.

Menghasilkan model tentang taburan penduduk negara MalaysiaMBMPeta buku teks m/s 67

LATIHANMewarna dan melabel peta kosong (peta taburan penduduk Negara Malaysia)

Latihan buku teks m/s 78 -79 (pelajar menjawab sekurang-kurangnya 7 soalan objektif)

iTHINKPeta titiJenis taburan penduduk

Peta buihFaktor faktor mempengaruhiTaburan penduduk

KBATMenilaiMencipta

BAND 1

BAND 2

Menyatakan jenis taburan penduduk di Malaysia dengan contoh yang betul

Menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi taburan pendiuduk dengan terperinci

M 1230 MAC -3

M 136-10APRAPR4.2 PerubahanpendudukKadarKelahiran

Kadarkematian

MigrasiMemahami perubahan penduduk negara Malaysia dan faktor-faktor yang mempengaruhinya.

Aras 1Mendefinisikan perubahan penduduk.Menyenaraikan faktor-faktor yang mempengaruhi: kadar kelahiran kadar kematian migrasi

Aras 2Menghuraikan faktor-faktor yang mempengaruhi: kadar kelahiran kadar kematian Migrasi

Aras 3Merumus tentang perubahan penduduk negara Malaysia pada masa depan berdasarkan: kadar kelahiran kadar kematian migrasi Simulasi tentang perubahan penduduk.

Menghasilkan peta minda tentang faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan penduduk.

Meramalkan perubahan penduduk negara Malaysia pada masa depanMBMLembaran kerja (Faktor Yang Mempengaruhi Perubahan Penduduk)

iTHINKPeta bulatanPerubahan penduduk

Peta pokokFaktor mempengaruhi kadar kelahiran dan kematian berkurang atau bertambah

KBATMenganalisisMenilai

BAND 2

Menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi taburan penduduk dengan terperinci

M 1413-17 APR

M 1520-24APR

4.3 Migrasipenduduksebagai tindakbalas terhadapfaktor ekonom