Rekonstrukcija jednog života

Download Rekonstrukcija jednog života

Post on 07-Aug-2015

126 views

Category:

Education

8 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

<ol><li> 1. Rekonstrukcija jednog ivota Stvaranje i kreiranje podataka u digitalne zbirke Vaska Sotirov-uki Sluba za zaviajnu zbirku i bibliografiju dukic@bih.net.ba </li><li> 2. Evolucija biblioteka Kulturoloke, ekonomske i tehnoloke promjene dovele su da umjesto knjiga/dokumenata/predmeta u centar panje doe informacija Kulturne institucije nisu skladita prikupljene i obraene grae ve postaju skladita informacija tj. znanja </li><li> 3. Informacija i znanje Informacija je niz podataka stavljenih u smisleni obrazac, dok je znanje sposobnost da se koristi informacija. Rogers Amidon Podaci su elementi analize Informacija je podatak sa kontekstom Znanje je informacija sa smislom Mudrost je znanje plus pronicljivost </li><li> 4. Novo teite biblioteka ta biblioteke danas treba da prouavaju u nadi da e rezultat tih istraivanja unaprijediti njihov rad i pomoi korisnicima? Fokus biblioteke djelatnosti pomjeren je na upravljanje, razmjenu i irenje mree znanja Na potrebe krajnjeg korisnika Podsticanje komunikacije meu ljudima kao jedan od vidova poveanja znanja </li><li> 5. Uloga biblioteka Potreba za iznalaenjem novih mogunosti organizacije i upravljanja informacijama u eri ekspanzije ljudskog znanja. : - biblioteka metodologija i statistika, - iskustvo u organizaciji alatki za pretraivanje informacija (katalozi, klasifikacioni sistemi ...) - iskustvo bibliotekara u radu sa korisnikom - razumijevanje naina na koji ljudi komuniciraju - poznavanje obrazaca koje najee ljudi koriste da bi izrazili svoje potrebe za znanjem </li><li> 6. Pasivni pristup znanju Bibliotekari se fokusiraju na slabo plaene projekte Na tekue beskonane poslove koji su nevidljivi i daleko od krajnjeg korisnika Niti lokalna uprava niti sponzori nemaju uvida u mogunosti i sposobnosti biblioteka da utiu na organizaciju i prezentaciju znanja krajnjem korisniku </li><li> 7. Aktivni pristup znanju Ako je informacija novac, tada kulturne institucije moraju otkriti potrebe svoje zajednice i korisnika Prema njihovim potrebama oformiti i prezentirati razne tematske zbirke ili informacije od posebnog znaaja za zajednicu Tek tada dolaze u centar panje zajednice, lokalne uprave, poslovnih partnera i potencijalnih sponzora koji bi dali finansijsku podrku takvim projektima </li><li> 8. Aktivni pristup znanju Otuda je nunost ovih institucija da se: - okrenu ka korisnicima i svom okruenju, - da istrauju njihove potrebe za znanjem - da istrauju nove naine organizacije i prezentacije znanja Kroz svoje zbirke i fondove neovisno kreirati i pokretati nove ideje i inicijative u cilju unapreenja zajednice, preduzea, nacije ... </li><li> 9. Tematske zbirki Kako iz postojeih informacija proizvesti znanje koje e aktivno uticati na poboljanje i kreativnost lokalne zajednice? Bitan preduvjet je da se stvori okruenje u kojem e korisna informacija biti otvorena i podijeljena sa drugima Tematske zbirke koje odgovaraju aktuelnim potrebama zajednice </li><li> 10. Zaviajna zbirka Nove definicije i smjernice u radu biblioteka, posebno zaviajnih zbirki podrazumijevaju da bibliotekar vie nije samo uvar biblioteke grae ve je uvar etnike, kulturne, jezike i vjerske razliitosti, kulturnog identitea i drutvene integracije svoje lokalne zajednice. PULMAN smjernice </li><li> 11. Kreiranje zbirki Okupljanje i povezivanju lokalnog stanovnitva, udruenja i drutvenih grupacija Formiranju kolektivnog pamenja zajednice Digitalizacija sadraja kolektivnog pamenja Organizacija prikupljene grae u zbirke pod nazivom sjeanje zajednice Kreiranje i umreavanje multimedijalnih podataka sa ciljem da podstakne daljnji niz asocijacija i informacija </li><li> 12. Web site Hipertekst sadri beskrajne mogunosti u izgradnji bogate i kompleksne strukture umreenih multimedijalni podataka (slika, zvuk, linkovani tekst) pomou dobro osmiljene navigacije omoguava beskrajan broj moguih puteva individualnog pretraivanja mrea podataka uvezana u bogatu asocijativnu strukturu dostupnost podataka svima podsticaj za novu komunikaciju meu ljudima stvaranje novih asocijacija i informacija koje se mogu dodavati postojeoj strukturi </li><li> 13. Rekonstrukcija jednog ivota ta kad bibliotekar nema informacija niti dokumenata nego samo nezabiljeeno sjeanje ljudi o svojoj lokalnoj zajednici kao potencijalnog izvora informacija? </li><li> 14. Zovem se pjesnik : Aco Mrnjevica Oktobar - Novembar 2004 Ideja za projekat Zovem se pjesnikje pokuaj da se od malog broja linih dokumenata i 78 pjesama poginulog anonimnog pjesnika, pomou njegovih prijatelja i njihovog sjeanja napravi rekonstrukcija pjesnikovog ivota. </li><li> 15. Aleksandar Mrnjevica 1965-1993 Popularno Aco, bio je student Filozofskog fakulteta u Sarajevu, Odsjeka za svjetsku knjievnost i bibliotekarstvo. Bio je poznat kao pjesnik koji nijednu svoju pjesmu nije htio da objavi prije prve knjige poezije kako bi ostale djevianske. Poginuo je 27. januara 1993. godine od gelera granate, dok je sjedio za svojim radnim stolom i pisao pjesme. Osim 78 pjesama i jedne prie o njemu nije postojao ni jedan bibliografski podatak ili zabiljeena referenca </li><li> 16. Sadraj zbirke zbirka neobjavljenih rukopisa 78 pjesama jedna pria nekoliko linih dokumenata i porodine fotografije digitalni snimak knjievne veeri sa sjeanjima prijatelja digitalizovani video zapis amaterske pozorine predstave Autobus, u kojoj je Aco glumio 1991. dokumentarni film </li><li> 17. Okupljanje prijatelja Umjesto bibliografije, pozvani su prijatelji da se okupe i da se digitalnom kamerom zabiljee njihova sjeanja Iz tog razloga organizovano je knjievno vee na dan Acinog roendana na koji su pozvani svi prijatelji i poznanici kao i profesori koji su poznavali Acu Digitalnom kamerom je snimljeno cijelo vee i pohranjeno na CD. Na ovaj nain je dobijen bogat i raznovrstan sadraj koji je pretoen u kratke digitalne audiovideo zapise koji su povezani u niz slika i sjeanja na web stranici. </li><li> 18. Prijatelji kao volonteri itali su Acine pjesme kritiki ih analizirali govorili anegdote i svoja sjeanja </li><li> 19. Knjievno vee posveeno Aci doli su iz uice (selo u Hercegovini, Banjaluke, Amsterdama, Sarajeva) oni koji nisu mogli doi, poslali su svoja sjeanja cijelo vee je snimljeno digitalnom kamerom i stavljeno na CD </li><li> 20. Dokumentarni film Ideja za film je dola spontano, zahvaljujui Acinom dobrom prijatelju i novinaru. On je osmislio scenario i digitalnom kamerom snimio mjesto Acine pogibije Film traje 10 minuta i sa puno ljubavi i tuge govori o snovima mladog pjesnika, snimljene se knjige koje je on itao i ploe koje je sluao, kao i pozorine predstave koje je gledao i glumce koji su mu bili idoli </li><li> 21. Film o Aci Snimljeni su Acini roditelji, njegova soba i radni stol, za kojim je sjedio i pisao pjesme (pisaa maina je jo uvijek na tom stolu) kad je poginuo. </li><li> 22. Video zapis predstave Jedan od prijatelja je pronaao na staroj video kaseti snimljenu amatersku predstavu Autobus, u kojoj je Aco glumio 1991. godine i koja je bila nagraena. Analogni snimak smo digitalizovali i napravili isjeke u kojima je Aco u prvom planu te su tako prijatelji mogli da ga vide u njegovoj ulozi i obnove svoja sjeanja. </li><li> 23. Video inserti iz amaterske predstave Digitalizovan video snimak Odvojeni su krai i dui inserti predstave u kojima je Aco u prvom planu </li><li> 24. Zbirka poezije Pjesme su poredane abecednim redom prema naslovima, a jedna od prijateljica je snimljena malom digitalnom kamerom dok ih recituje. Ovi video zapisi su dodati uz tekstove pjesama. Na ovaj nain su prijatelji uestvovali u kreiranju zbirke sa puno ljubavi i vlastitih inicijativa Oni koji nisu mogli biti prisutni fiziki, poslali su svoja sjeanja i fotografije koje su odvojene u jednu zasebnu cjelinu Sjeanje drugih. </li><li> 25. Hronologija ivota Prikupljena lina dokumenta i porodine fotografije digitalizovane su i hronoloki poredane u vidu strip prie </li><li> 26. Kreiranje zbirki kao umjetnost Umjetnost kreiranja digitalnih zbirki kao novi nain organizovanja znanja zabiljeenog i nezabiljeenog Bibliotekar je inicijator i posrednik izmeu postojeih sjeanja pojedinaca Kljuna linost u okupljanju ljudi i formiranju zajednikog sjeanja Aktivna uloga prijatelja: svijest o vanosti njihovog sjeanja uinila je da se prikupi bogata graa koja je pored tekstova ukljuivala sliku, zvuk, video snimke. </li><li> 27. Kreativnost bibliotekara Povezivanje prikupljenih podataka-sjeanja u asocijativnu i kompleksnu strukturu koja e na najbolji nain reprodukovati pamenje prijatelja Odabir grafikog dizajna, jednostavnost navigacije i bogatstvo opcija za pojedinano pretraivanje Podsticaj komunikacije meu ljudima a time i stvaranja novih informacija i asocijacija Nadogradnja postojee strukture novim informacijama i tako u beskraj ... </li><li> 28. Smisao projekta za zajednicu Ovaj projekat je nada za sve preivjele u prolom ratu da mogu svojim sjeanjima i aktivnim uestvovanjem u formiranju ovakvih tematskih zbirki pomoi u rekonstrukciji i svog ivota i ivota najbliih ali i ivota zajednice kao cjeline. </li><li> 29. KRAJ Probuditi nadu u ovjeku da njegovo iskustvo i znanje ostaje buduim pokoljenjima u nasljee kako bi mogli izgraditi neki bolji svijet, svijet bez ratova i besmislenog ubijanja ... Svrha umjetnosti bi trebala biti pozitivan uticaj na ovjeka usmjeren na stvaranje i razvoj njegove svijesti, ali i lijepih osjeanja i podsticaj za njihovo odravanje. Umjetnost ak i kada djeluje tamna i teka, pa ak i "bolesna", uvijek bi trebala da ostavi odkrinuta vrata kroz koja se moe provui traak nade, ma kako da je uzan. Anonimni autor Zar to nije svrha umjetnosti? </li></ol>