rehberlİk dersİ - siirt.edu.tr · Ünİte – bİreyİ tanima teknİklerİ •vii. Ünİte –...

of 86 /86
REHBERLİK DERSİ Yahya AKTU [email protected]

Author: others

Post on 08-Sep-2019

4 views

Category:

Documents


0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • REHBERLİK DERSİ

  Yahya AKTU

  [email protected]

 • • I. ÜNİTE: ÇAĞDAŞ EĞİTİM VE ÖĞRENCİ KİŞİLİK HİZMETLERİ

  • II. ÜNİTE - BÖLÜM 1: REHBERLİĞE GİRİŞ • II. ÜNİTE - BÖLÜM 2: BAŞLICA REHBERLİK MODELLERİ • III. ÜNİTE - REHBERLİK TÜRLERİ (ÇEŞİTLERİ) • IV. ÜNİTE - REHBERLİĞİN KAPSAMI (OKULDA

  REHBERLİK HİZMETLERİ) • V. ÜNİTE - BÖLÜM 1: EĞİTSEL REHBERLİK • V. ÜNİTE - BÖLÜM 2: MESLEKİ REHBERLİK • V. ÜNİTE - BÖLÜM 3: KİŞİSEL-SOSYAL REHBERLİK • VI. ÜNİTE – BİREYİ TANIMA TEKNİKLERİ • VII. ÜNİTE – ÖZEL EĞİTİM VE REHBERLİK • VIII. ÜNİTE – REHBERLİK HİZMETLERİNDE ÖRGÜTSEL

  YAPI

 • Birey

  Psikolojik danışma

  Rehberlik

  Öğrenci kişilik hizmetleri

  Çağdaş eğitim

 • Öğ.Kiş. Hiz.

  Sağlık Hizmetleri

  Sosyal Yardım

  Hizmetleri

  Sosyo- kültürel

  Hizmetler

  Özel Yetiştirme Hizmetleri

  Rehberlik Hizmetleri

  6

 • 1. SAĞLIK HİZMETLERİ

  • Taramalar, Aşılar

  • Sağlıkla ilgili bilgilendirmeler, Tedavi hizmetleri

  2. SOSYAL YARDIM HİZMETLERİ

  • Burs, beslenme, ulaşım, ek iş vb.

  ÖZEL EĞİTİM VE ÖZEL YETİŞTİRME Özel öğretim, özel eğitim, özel yetenek kursları vb

  SOSYO-KÜLTÜREL HİZMETLER

  Boş zaman değerlendirmeleri, spor, kültürel faaliyetler, sanat

  REHBERLİK HİZMETLERİ

 • 8

 • 9

 • 12

 • 13

 • Rehberliğin İlkeleri

  Demokratik ve insancıldır

  İnsan saygıya değer bir varlıktır

  Gönüllülük esasına dayanır.

  Öğrenciyi merkez alan bir eğitim

  sistemi öngörür. İşbirliği esastır

  Öğrenciyi her yönü ile tanımak

  gerekir.

  Gizlilik esastır

  Tüm öğrencilere yönelik bir hizmettir.

  Okulun amaç ve ihtiyaçları

  belirleyicidir.

  Sistematiktir

  Öğretimle birbirini

  tamamlar

  Karar vermeye yardım eder

  Süreklidir

  Özerklik esastır

  Bireye ve topluma

  sorumludur

  Bireysel farklara saygı

  esastır

 • 16

 • Rehberliğin ortaya çıkmasını sağlayan nedenler

  A- Sosyo-Kültürel ve ekonomik etmenler

  * Hızlı değişmeler

  * Bilimde ve teknolojide gelişmeler,

  * Kültürel alışverişin hızlanması

  * İnançlar ve değerlerindeki değişmeler,

  * Nüfus artışı ve göç

  * Kuşaklararası çatışmalar,

  * Suç işleme oranının artması

  * Ruhsal boz., hastalıklarının artması

 • • A- Sosyo-Kültürel ve ekonomik etmenler (Devam)

  * Çekirdek aileye geçiş,

  * Çocuk eğitiminde ailenin rolünü etkileyen çevresel etmenlerin artması,

  * Ailenin fonksiyonlarından bazılarının okula kayması, * Kadının çalışma hayatına katılması

  * Toplumun nitelikli insan gücüne ihtiyacının artması

  * İş hayatındaki değişmeler,

  * Mesleklerin çeşitlenmesi

 • B- Psikolojik Etkenler

  * Seçme özgürlüğünün verilmesi,

  * İlerici eğitim anlayışının benimsenmesi

  * Psikoloji ve psikometrideki gelişmeler,

  * Bireysel farklılıkların eğitimde dikkate alınması,

  * Eğitimde bireyin duygularına verilen önemin artması

 • Rehberliğin Tarihsel Gelişimi ABD’de

  • 1908 ABD’de Frank Parson tarafından iş arayanlara yardım hizmeti verilmeye başlanması. İşe yerleşme isteği ile başvuran adayların niteliklerini yetenek ve ilgilerini saptayarak sahip oldukları özelliklere uygun bir işe yerleştirme hizmetini başlatmıştır.

  • 1910 bu alanda çalışanların örgütlenmeye başlaması

  • 1913 ABD’de rehberlik hizmetlerinin eğitim sistemine alınması

  Türkiye’de

  o 1950’li yıllarda Türk-Amerikan işbirliği kapsamında çalışmalar başlamıştır.

  o 1954 de lisans programlarına ders olarak konması

  o 1970’de okullarda rehberlik uygulamalarının başlaması

  o 1983 yılında MEB bünyesinde Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Daire Başkanlığı Kuruldu.

  • VII. Milli Eğitim Şurasında ele alındı

  • IX. Milli eğitim Şurasında Zorunlu hale getirildi.

 • REHBERLİK MODELLERİ

  Parsonian Eğitimle Kaynaştırılmış

  Klinik (özellik-faktör)

  Karar vermeye yardım süreci

  Gelişimsel

  Frank Parsons Brewer Williamson Katz, Tiedeman, Jones, Tyler

  Bireyi tanıma Mesleği tanıma İşe yerleşme

  Rehberlik programıyla akademik programın birlikte yürütülmesini savunur. NOT: Bu modelle okullarda rehberlik saatleri başlamıştır

  Parsons modelinden esinlenmiştir. Bireyin karardan sonra ayrıntılı incelenmesini savunur. Test ve test dışı tekniklerin eğitimde kullanılmasına katkı sağlamıştır.

  Rehberlik bireyin karar verme sürecine yardımdır. Eğitsel ve mesleki seçenekler arasında bireyin yapacağı seçime profesyonel müdahaledir.

  Gelişim dönemleri, görevleri ve kritik dönem önemlidir. Rehberlik yaşam boyu devam eder. Kapsamlı PDR programları bu yaklaşımın uygulama boyutudur.

 • 22

 • 23

 • Rehberliğin Başlıca Türleri

  • Hizmet Alanlarına Göre • Öğretim Basamaklarına Göre • Birey sayısına göre • Temel işlevlerine göre • Problem Alanlarına Göre

 • Hizmet Alanlarına Göre

  Eğitim

  Sağlık

  Sosyal Yardım

  Endüstri

  Adalet ve

  Güvenlik

 • Eğitim alanında; Bütün eğitim kademeleri, çıraklık eğitim merkezleri, halk eğitim merkezleri, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, bilim

  ve sanat merkezleri. Sağlık alanında;

  Sağlık ocakları ve hastanelerde özellikle anne çocuk sağlığını koruyucu nitelikte

  Sosyal yardım alanında; Huzurevleri, çocuk esirgeme kurumları, sosyal

  yardımlaşma ve dayanışma kurumları, kızılay Endüstri alanında;

  İş ve işçi bulma kurumu, işçi sendikaları, personel seçimi yapan merkezler vb. Adalet ve güvenlik;

  Cezaevleri, ordu, ıslahevleri, emniyet, aile mahkemeleri

 • Öğretim Basamaklarına Göre

  Okul Öncesi

  İlköğretim Ortaöğretim

  Yükseköğretim

 • Okul öncesi Özgüven

  Benlik Benlik saygısı Sosyalleşme

  Kişilik v e zeka gelişimi Kendini kabul

  Okula uyum ve ilköğretime hazırlık

  Mesleki gelişim

  Daha çok grup rehberliği, oyun, gözlem ağırlıklıdır.

 • İlköğretim I. kademe

  Kendini tanıma

  Benlik gelişimi

  Sosyalleşme

  Mesleki gelişim

  •Daha çok grup rehberliği •Eğitsel rehberlik önemlidir. *Koruyucu ve önleyici çalışmalar

 • İlköğretim II. kademe

  Kendini tanıma

  Çevreyi tanıma

  Mesleki gelişim açısından önemli Yöneltme hizmetleri önemli

 • Orta öğretim

  Çevreyi tanıma

  Olanakların farkına varma

  Psikolojik danışma hizmetleri öne çıkar Akran danışmanlığı önemlidir Mesleki gelişim açısından önemlidir Mesleki rehberliğin en yoğun dönemidir. Ergenlik döneminin özellikleri dikkate alınmalıdır

 • Yükseköğretim

  Ev ve aileden ayrılma

  Kendi başına kararlar alabilme

  Akademik başarı

  Karşı cinsle ilişkiler

  Mali destek Aile kurma

  Psikolojik danışma ön plandadır

 • Birey Sayısına Göre

  • Bireysel Psikolojik Danışma /Rehberlik • Grupla Psikolojik Danışma / Rehberlik

  Danışanın probleminin niteliği Belirleyicidir.

 • Rehberlik ile psikolojik danışma arasındaki farklar

  Rehberlik Psikolojik danışma

  Rehberlikte bilişsel yön ön plandadır Duyuşsal yön ağır basar

  Kişi sayısında sınırlama yoktur Kişi sayısı sınırlıdır

  Zaman sınırlaması yoktur Zaman sınırlıdır

  Profesyonel düzeyde sınıf öğretmenleri yapabilir Sadece uzman yapar

  Kapsamı geniştir Daha özneldir

 • 35

 • Bireyle Psikolojik Danışmada

  • 45-50 dakika haftada bir oturum.

  • Etkileşim sınırlıdır

  • Maliyeti yüksektir

  • Yardım süreci derindir

  • Kendini açmada sıkıntı yaşayan ve grupta dışlanabilecek bireyler için daha uygundur

  • 90 dakika oturum.

  • İdeal kişi sayısı 8-12 arasıdır.

  • Etkileşim yüksektir

  • Ekonomiktir

  • Yardım süreci daha yüzeyseldir.

  • Benzer problemli bireylerin bir arada olması çözüm sürecini kolaylaştırır.

  Grupla Psikolojik

  Danışmada

 • Temel İşlevlerine Göre

  Ayarlayıcı

  Geliştirici

  Önleyici

  Uyum sağlayıcı

  Yöneltici

  Tamamlayıcı

  İyileştirici

  Kriz odaklı

 • •Önleyici rehberlik problem çıkmadan önce, •Krize müdahale problem anında, •İyileştirici rehberlik problemin ortadan kaldırılmasına yöneliktir.

 • Problem Alanlarına Göre

  • Eğitsel Rehberlik • Kişisel Rehberlik • Mesleki Rehberlik

 • 40

 • Eğitsel Rehberlik

  Okul seçme

  Okula uyum

  Ders tercihi

  güdülenme Verimli çalışma

  Zaman kullanımı

  Sınavlara hazırlanma

  Öğrencilerin öğrenmeyi öğrenmelerini amaçlar

 • Kişisel Rehberlik

  Bireyin kendisini kabul etmesi

  Fiziksel ve sosyal çevresini tanıması

  Bireyin potansiyelini en iyi şekilde kullanmasını amaçlar

 • Kişisel Rehberlik Uyum

  Kişiler arası ilişkiler

  İletişim problemleri

  Özgüven

  Benlik saygısı

  Korku ve kaygılar

  Karşı cinsle ilgili problemler, ailevi problemler, sosyal beceri ve benzeri konularla ilgilenir.

 • 44

 • Çatışma Çözme Stratejileri

  • Johnson ve Johnson, kişilerarası bir çatışma veya sorun karşısında insanların beş farklı çözüm stratejisinden birini izleyebileceklerini belirtilmiştir.

  • Her biri hayvanla simgelenmiştir, hangisinin kullanılacağı ise amaç ve ilişki faktörüne bağlamıştır. Amaç faktörü; çatışmaya yol açan amaç, birey açısından ne ölçüde önem taşımaktadır? Kişi faktörü; çatışmaya girdiği kişi ile olan ilişkileri ne ölçüde önemlidir?

 • 46

 • Kendini tanıma penceresi (Johari Penceresi) modeli

  • Çatışma çözmede iletişim becerileri çok önemlidir. İletişim becerilerinin başında bireyin kendisini tanıması gelir. Bireyin kendisini tanımasına yönelik olarak kullanılan tekniklerden birisi de Johari Penceresidir.

  • Johari modeli, örgütlerde üyeler arası iletişim düzeyini ölçmek amacıyla geliştirilmiştir ve amacı bireyler arası iletişimin yapısını test etmektir. Bu modelde 4 pencere vardır ve her bir pencere bireylerin davranış, duygu, ihtiyaç ve tercihlerine işaret etmektedir. Kişinin hangi pencerede duracağı diğerleriyle kuracağı iletişimi etkilemektedir.

 • 48

 • Mesleki rehberlik Kendini tanıma

  Meslekleri tanıma

  Niteliklerine uygun meslek seçme

  Seçilen mesleğe hazırlanma

  Mesleki yönden gelişme

  Yetenek ve ilgi önemlidir.

 • Mesleki Gelişim süreci

  Uyanış ve farkında olma (5-12)

  • İnsanların farklı uğraşları olduğu

  • Farklı meslekler fak edilir

  Meslekleri keşfetme ve araştırma (13-14)

  • Mesleklerin benzer ve farklı yönleri keşfedilir

  • Yeni yönleri araştırılır

  Karar verme (15-18) • Kişi mesleğine karar verir.

  Hazırlık (18-23) • Seçilen mesleğe hazırlanılır

  İşe yerleşme (23+) • Birey kazandığı bilgi ve becerileri uygular.

 • Meslek seçimi ile ilgili kuramlar

  • Bireyin özellikleri

  • Mesleğin özellikleri

  • Uygun meslek Parson modeli

  • Hayal dönemi (6-11) bu dönemde hoşa giden mesleklere girmek istenir. Model alma belirleyicidir.

  • Geçici seçim dönemi (12-17): İlgi, yetenek, değer ve geçiş

  • Gerçekçi dönem (17-22): araştırma, billurlaşma, belirleme basamakları vardır

  Ginzberg ve arkadaşları

  • Bilinçdışı Psikanalitik

  yaklaşım

 • 52

 • Meslek seçimi ile ilgili kuramlar

  SUPER’IN BENLİK KURAMI

  Büyüme (0-14) meslekleri tanır

  Araştırma 15-24 ilgi ve yeteneğe göre meslek

  araştırılır

  Deneme 14-17

  Geçiş 18-21

  Sınama ve izleme 22-24

  Yerleşme 25-44 meslek seçilir

  Çöküş 65+ deneyim ve emeklilik

  Koruma 45-64 en iyi olunmaya çalışılır

 • 54

 • Roe’nin ihtiyaç kuramı

  İnsanlara yakın

  meslekler

  İnsanlardan uzak

  meslekler

  Meslek seçimi psikolojik ihtiyaçların doyurulmasıdır.

  Çocukluk yıllarındaki anne/baba ve çocuk ilişkisi önemlidir.

 • 56

 • 57

 • Kişilik Tipleri Kişilik Özellikleri Meslekler

  Gerçekçi Sabırlı, hoşgörülü, pratik, maddeci

  Elektrikçi, mühendis, beden eğitimi öğretmeni

  Araştırıcı

  Entelektüel, analitik düşünen, titiz, bağımsız, içedönük.

  Biyolog, matematikçi, fizikçi, astronot.

  Artistik Coşkulu, hayalci, sezgisel, etkileyici

  Yazar, ressam, mimar

  Sosyal

  Yardımsever, sorumluluk sahibi, empatik anlayışı gelişmiş

  İnsan kaynakları uzmanı, sosyal hizmet uzmanı, akademisyen, öğretmen

  Girişimci Dışadönük, kendine güvenen, sosyal, konuşkan

  Satıcı, pazarlamacı, politikacı, avukat

  Geleneksel Dikkatli titiz, ,itaatkar Veznedar, postacı

  Holland’ın Tipoloji kuramı

 • Katz Gelatt’ın Karar kuramı

  • Mesleki seçim sürecini duygusal değil, akılcı süreçlerle açıklar.

  • Kişi bilgilenirse karar vermesi kolaylaşır.

  • Hoppock’un İhtiyaçlar Kuramı

  • İhtiyaçlar meslek seçiminde temel rol oynar.

  • Tiedeman ve O’hara kişilik Kuramı

  • Mesleki gelişimin tek belirleyicisi kişiliktir.

 • 60

 • Rehberlik Hizmetleri

  Psikolojik danışma

  Yöneltme ve yerleştirme

  Oryantasyon

  Çevre / veli İle ilişkiler

  Bireyi tanıma

  Müşavirlik Ar – Ge

  Bilgi toplama ve yayma

  İzleme Değerlendirme

  Sevk

 • • Başlangıçta

  • Yatay geçişle gelenlere

  • Programa yeni katılan öğrencilere Oryantasyon

  • Eğitsel bilgiler

  • Mesleki bilgiler

  • İmkanlar

  • Üst eğitim kurumları

  • Burslar vb.

  Bilgilendirme Hizmetleri

  • Üst eğitim kurumları

  • İş imkanları

  • Eğitsel kol

  • Meslek seçimi

  Yöneltme ve yerleştirme

  62

  • Hizmetlerin amacına ulaşıp ulaşmadığı izlenir İzleme ve değerlendirme

  • Yardımın yetersiz kaldığı durumlarda yapılan hizmetleri kapsar

  • RAM’a

  • Özel eğitim uzmanına vb sevk etmedir.

  Sevk

 • Bireyi tanıma

  Test teknikleri Test dışı teknikler

 • Bireyi Tanıma Hizmetinin İlkeleri

  Amaç bireyin kendisini tanımasına

  yardım etmedir

  Tüm öğrencilere yöneliktir

  İşbirliği gerektirir.

  Süreklidir Özel olmayan

  durumlar ilgililerle paylaşılmalıdır.

  Tüm yönleriyle tanınmalıdır

  En uygun ve güvenilir araçlar kullanılmalıdır.

  Tüm araçlar birlikte ele alınmalı ve

  değerlendirilmelidir.

  Ölçme araçları amaç değil araçtır.

  Sonuçlarından yararlanılmayacak

  araçlar kullanılmamalıdır.

 • Yetenek testleri

  • Genel yetenek

  • Özel yetenek testleri

  Başarı testleri

  • Standart testler

  • Öğretmen yapımı testler

  Tutum envanterleri

  Kişilik testleri

  İlgi envanteri

 • Test dışı teknikler

  Gözleme dayalı teknikler

  Kendini anlatmaya dayalı teknikler

  Başkalarının kanılarına dayalı teknikler

  Etkileşime dayalı teknikler

  Diğer

 • zleme

  dayalı tekn

  ikler

  Gözlem

  • Gelişigüzel

  • Sistematik

  • Katılımlı

  • katılımsız

  Gözlem listesi

  Özellik kayıt çizelgesi

  Anekdot

  Derecelendirme ölçeği

  Vaka incelemesi

 • Ken

  din

  i anlatm

  a teknikleri

  Otobiyografi

  Arzu listesi

  Zaman cetveli

  Problem tarama listesi

  Anket

  Öğrenci tanıma formu

 • Sosyometri

  Kimdir bu?

  Sosyal uzaklık ölçeği

  Başkaların

  ın kan

  ılarına d

  ayalı teknikler

 • 71

 • 72

 • Etkileşime

  dayalı tekn

  ikler

  Görüşme

  Ev ziyaretleri

  Sosyodrama

  Psikodrama

 • ÖZEL EĞİTİM VE REHBERLİK

 • 76

 • 77

 • 80

 • 81

 • 82

 • 85

  Okul Rehberlik Öğretmeninin Görevleri