r. jasinavicius: kodel toks mazas ekonominis derlius lietuvoje?

of 12 /12
KODĖL TOKS MAŽAS EKONOMINIS DERLIUS LIETUVOJE ? (pasisakymo LPK metiniame susirinkime skaidrės) Rimvydas Jasinavičius LPK Garbės prezidentas, Vilniaus miesto ir apskrities verslininkų- darbdavių konfederacijos

Author: rimvydasjasinavicius

Post on 18-Dec-2014

4.673 views

Category:

Economy & Finance


4 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

R. Jasinavičiaus pasisakymo LPK metiniame susirinkime skaidrės

TRANSCRIPT

 • 1. KODL TOKS MAASEKONOMINIS DERLIUS LIETUVOJE ? (pasisakymo LPK metiniame susirinkimeskaidrs) Rimvydas Jasinaviius LPK Garbs prezidentas, Vilniaus miesto ir apskritiesverslinink-darbdavikonfederacijos prezidentas, MRU profesorius, Dr. Trakai, 2011m.liepos 1 d .

2. Ar kriz (sunkmetis) duotyb?

 • Kakodl pastaroji ekonomin kriz vadinama iskirtine nelaime, kurios niekas negaljo nei numatyti, nei tinkamai jai pasiruoti.
 • Taip, daugeliui ji nukrito, tarsi i dangaus netiktai, panaiai kaip enklus sniego kiekis ikrintantis beveikkasmet kelininkams ir komunalininkams Lietuvoje. Jie visada tvirtina: tokio sniego kiekio numatyti negaljome, todl ir ivalyti nra galimybi.
 • Kriz prasidjo, kai daugelis jai visai nesiruo, ir todl par visiems gana didel problem lavin.

3. Nepageidaujamos pasekmsuvald

 • Jau treti metai visi informacijos altiniai tiesiog springsta neigiam ir nepageidaujam pasekmi i vis ms gyvenimo keri vardijimo. Visos tos nutikusios blogybs traktuojamos tarsi duotybs, apvaizdos inspiruotos.
 • Beveik visi didieji valstybs darbai skiriami kovai su krizs padariniais. Pagrindinis t darb bruoas taupymas, dir suverimas, veiklos ilaid ir etat mainimas .

4. Kova su pasekmmis -imitacijos

 • Produktyvios (ne imitacins) vadybos elementoriuose raoma, kad kova tik su ms pai darb pasekmmis beprasm, kol mesnetakojame esmines prieastis , pagimdiusias tas pasekmes.
 • Nemanoma isprsti joki problem, naudojant tuos paius mstymo ir veiklos metodus, kurie tas problemas pagimd /A. Einteinas/

5. Sunkmetis maisto stokaiem

 • Mano senelis tvirtino, kad kiekviena iema kaime sunkmetis tiems, kam stinga maisto atsarg igyventi iem. O maisto atsarg stygi slygoja trys prieastys:
 • Per maai augintojaugino derli;
 • Menkasbuvo auginto derliausderlingumas ;
 • Per daugnuimto derliaus buvoatimtai t augintoj.

6. Ndienos derlius ekonomin vert

 • Visostos senelio taisykls pilnai tinka ir ndienai, tik vietoje maisto derliaus reikia naudotiekonominio derliaus pridtins vertssvok .
 • Kriz pas mus kilo staiga visuotinai netekus pigi ir neribojam finansini itekli savo darbams tarsi kininkai pavasar bt netek skolinamos sklos.Per maasekonominio derliaus augintoj skaiius alyje bei menkas jveiklos derlingumasiki iol negali normaliai imaitinti ms visuomens (patenkinti jos svarbiausi poreiki).
 • Todl sunkmetis ir tsiasi.

7. Dvi sunkmet veikianios jgos

 • Dvi jgos slygoja sunkmeio veikim Lietuvoje:
 • Efektyviosekonomins veiklosdarbdaviai ,
 • Efektyvios sisteminsvadybosvaldia .
 • Sunkmeio veikimo main raktai pas darbdavius, o gardo raktai, kuriame udarytos tos mainos, pas valdi.
 • Tik nuo i dviej jgsinerginio bendradarbiavimopriklauso sunkmeio pabaigos terminai ir rezultatai.

8. Edvardso Demingo taisykls:

 • Teisingas vieningotikslo nustatymas ;
 • Konkrets paio tikslo ir artjimo priejo matavimai;
 • Itekli ir pastangkoncentracija proveriuilink tikslo.

9. Pagrindinis tikslas ir matavimai

 • Pagrindinis bendrasis tikslas darbdaviams ir valdiai (pagal konkrei teritorij ir kompetencijos ribas) ekonomins verts enklus padidinimas.
 • Matavimai:
 • Gautapridtin vert ;
 • Panaudot linvesticin gra ;
 • Vis veiklos ri (ypa darb)efektyvumas (produktyvumas).

10. Gdinkimsbergdios veiklos

 • Bet kokia veikla, kuri nesukuria arba neapsaugo jau esamos verts, neturt ms alyje bti toleruojama.
 • Neefektyvi bei neproduktyvi veikla, kuri neduoda nei reikiamos pridtins verts, nei investicins gros, - privalo bti laikomabergdia, piktolineveikla.
 • venta vis ms pareiga j nuolat mainti ir jos gdytis.

11. Prisiimkime kalt sau u:

 • Kad per dvideimt nepriklausomybs met ekonominis derlius alyje (bendrasis vidaus produktas) praktikai nepadidjo.
 • Kad vidutinis darbo viet ekonominis efektyvumas dar vis kelis kartus maesnis nei skandinav valstybse.
 • Kad nesukrme efektyvi nacionalini darbdavi ugdymo sistemos.
 • Kad verslumas ir verts krimas darbe netapo vis ms moni pagrindiniu prestio ir garbs reikalu.
 • Kad realios vidutins pajamos vienam gyventojui nedidja.
 • Kad potencialiai produktyviausia alies darbo jgos dalis palieka mus, vis daugiau ekonominio produkto gamindama ir taip jau turtingesniems kaimynams.
 • Kad stipriausia alies darbdavi organizacija virsta senjor klubu.

12. Auginkime brand atalyn jaunuosius talkininkus savo alyje

 • Imokykime juos atskirti tikruosius vertingos ekonomikos ugdymo darbus nuo piktoli.
 • Padkime jiems tapti produktyviais ekonominio derliaus augintojais.
 • Skatinkime, vertinkime ir gerbkime didesns verts krjus ir neleiskime toliau bujoti bergdios ir imitacins veiklos piktolms.
 • Ai u dmes !