prefabrİk çelİk yapilar supercor

Click here to load reader

Post on 16-Oct-2021

0 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

köprüler
Uygulama SuperCor® yaplar, çok yüksek mukavemete sahip galvanizli koruge çelik plakalardan üretilen yeni nesil esnek yaplardr. Yükü tayabilmesi için, çevresindeki dolgu zeminle olan etkileimden faydalanrlar. SuperCor® yük kapasitesi koruge çelikten üretilmi dier yaplara göre çok yüksektir. SuperCor® yaplar, karayollar ve demiryollar üzerinde ve altndaki sanat yaplar için kullanlr. Açklklar 25m’ye kadar ulaabilmektedir.
Yaplarn montaj basit ve kolaydr. Montaj küçük bir ekibin çalmas ile özel ekipman gerekmeksizin yaplabilir SuperCor® ürünlerinin kullanmna 20. yüzylda 80’lerin ortasnda balanmtr. Günümüzde, dünya çapnda birçok ülkede kullanlmaktadr.
SuperCor® ASSHTO ve EN 1991-2 standartlar uyarnca tüm karayolu ve demiryolu yük snar, NATO standardizasyon sözlemesi (STANAG 2021) kapsamndaki özel araç yükleri ayrca EN 1991-2 Eurocode 1 hükümleri için kullanma uygundur.
www.viacon.com.tr
2
SuperCor® köprülerinin inaatyla ilgili tipik ilem sras:
daha az ayrnt, standart uygulama için çizimler ve hesaplamalar mevcut veri taban sayesinde daha basit tasarm,
kolay ve hzl montaj
yaplarn ksmen veya tamamen prefabrik olarak monte edilme imkan
trai kesintiye uratmakszn yaplarn montajnn yaplabilmesi
haf arlk nedeniyle, koruge çelik plakalarn kolaylkla ve ekonomik ekilde ücra yerlere sevk edilebilmesi
köprü inaat konusunda toplam süre ve maliyetin azaltlmas
• •• •

SuperCor® üretim ilemi, düz çelik plakalarn, koruge verevli plakalar halinde mekanik olarak ekillendirilmesi ve daha sonra scak daldrma yöntemi ile galvanizlenmesinden olumakta olup, deliklerin açlmas ve kesme ilemi kaplama
öncesinde tamamlanmaktadr. SuperCor® üretiminde kullanlan çelik EN 10149-2 veya EN10025-2 artlarna uygun S315MC yada S355MC çelik snf olup, Bu çeliin akma dayanm asgari 315 MPa’dr
Talep edilmesi halinde dier plaka kongürasyonlar da mevcuttur. Plaka kalnl seçimi yap ekli, açkl, örtü derinlii ve yap üzerindeki yüke baldr. SuperCor® yaplarndan herhangi birini belirlemeden önce, projeniz konusunda öneri ve destek almak üzere ViaCon Kisan Teknik os birimi ile temasa geçiniz.
www.viacon.com.tr
temel kanallar Cvatalar, somunlar, ankrajlar,
Koruge çelik plakalar M20 cvatalar (snf 8.8 veya 10.9) ile birletirilir.
Cvatalarn boylar, birletirilen plakalarn kalnl ve balant türüne baldr.
50 mm, 63 mm ve 70 mm boyutlarnda Oval ve konik ekilli olmak üzere iki tür cvata bal bulunmaktadr.
Yukarda belirtilen tüm balant elemanlar, yap ile birlikte iaretli kutular içinde teslim edilmektedir.
ekil 3. Temel içinde yap montaj için ankraj cvatalar ve beton bilezik için ankraj cvatalar
ekil 5. Kuaklarn ana tambur plakalarna balants
ekil 4. Yapy temel üzerine balamak için kullanlan temel kanal
Oval ekilli Oval ekilli
Korozyon korumas Scak daldrma galvanizleme en dayankl korozyon koruma yöntemidir. Galvanizli kaplama, çelik yüzeyine metalürjik olarak tutunmakta ve böylece hizmet ömrünü uzatmaktadr. SuperCor® yaplarnn özellikle agresif ortamlarda dayankllnn daha da arttrmak için, epoksi boya ile ek korozyon koruma uygulamas da mümkündür.
SuperCor® yaplarnn korozyon korumas üretim tesisinde gerçekleir ve aadaki ilemlerden oluur.

galvanizli plakalarn epoksi boya uygulamas. (ek olarak belirtilmeli)•
Yaplar EN ISO 12944-5 hükümleri uyarnca hem scak galvanizleme hem de epoksi boya ile korunmaktadr. Boya kaplama kalnl EN ISO 2808 uyarnca kontrol edilir. Çekme yöntemi ile ölçülen çelik taban üzerinde asgari epoksi boya tutunmas 4 MPa’dan az olmamal ve EN ISO 4624 normuna uygun olmaldr.
Özellikler
70 55 45
85 70 55
Temel kanal 55
70
Asgari lokal çinko kaplama
[μm]
www.viacon.com.tr
4
SuperCor® yapsnn tasarlanmas (montaj ve geri dolgu prosedürü dahil)
teknik geri dolgu tasarm
SuperCor® yaplar ASSHTO, Eurocode 1 EN 1991-2 uyarnca tüm karayolu ve demiryolu hareketli yük snar ve ulusal standartlarn yansra STANAG 2012 yüklerine uygun olarak tasarlanabilmektedir.
Tasarm algoritmas SuperCor® yaplar Prof. Sunquist ve Prof. Pettorson tarafndan gelitirilen veç tasarm yöntemine göre boyutlandrlmaktadr. Ayrca, CHBDC gibi yöntemler kullanlarak da tasarlanabilirler. Karmak durumlarda sonlu eleman yöntemi (FEM) de kullanlabilmektedir.
En kesit eklinin seçilmesi Bir yapnn tipik eklinin seçilmesi için verilen tablolar kullannz. Bu tablolarda standart ekiller mevcuttur. Talep edilmesi halinde, dier ekiller de salanabilecektir.
Örtü derinlii Karayolu yaplar için örtü derinlii tanm Çelik yapnn ana tayc elemannn üst noktas ile kaplama tabakas da dahil olmak üzere kaplamann üst noktas arasndaki dikey mesafedir.
Demiryolu yaplar için örtü derinlii tanm Çelik yapnn ana tayc elemannn üst noktas ile kaplama tabakas da dahil olmak üzere kaplamann üst noktas arasndaki dikey mesafedir.
Asgari örtü derinlii yolun üst yap kalnlna baldr ve daha az olmamaldr.
H = Gn + 0,15 [m]
Min. Örtü Derinliinaat Tipi
Yap biti detaylar SuperCor® yaplarnn alt uzunluu aadaki formüle uygun olmaldr:
burada n- uzunluk boyunca tam bilezik saysdr.
SuperCor® yaplarnn uçlar dikey veya ev eimine uygun olacak ekilde yatay olabilmektedir. (ekil 6) Eimli uçlarda asgari X-adm 0,16 m’dir.
Ld = 38 + n × 762 + 38 [mm]
Verevlilik açlar Verevli uçlar için izin verilen asgari aç 55°’dir. Büyük eikliklerde beton bilezikler kullanlmaktadr. Verevli alanlarda SuperCor® yapsna bal çelik hasrlar da kullanlabilir.
Bilgi için lütfen Teknik Departmanmzla temasa geçiniz.
ekil 7: Verev yap
Daha yüksek kapasitenin elde edilmesi amacyla, ana tayc ile takviye kuaklar arasndaki aralk beton ile doldurulabilir. Ec kuaklarn kullanlmas daha büyük açkl yaplar için gerekli olabilmektedir. C25/30 beton EN 206-1:2000 uyarnca dolgu olarak kullanlabilmektedir. Kemer yaplar için kullanlan bu çözüm sayesinde, daha büyük en kesitli alanlar elde edilebilmektedir ki bu çelik duvar içindeki basnç gerilmesinin azaltlmasn salar. Kutular için kuaklarn ana taycya balanmas suretiyle daha yüksek esnek kapasite elde edilir.
Takviye kuaklar: en kesitte (ekil 8)
kemer aya ve taç bölümünde• komple çeperde•
boyuna kesitte (ekil 9) sürekli-yapnn komple üst uzunluuna yerletirilmi• 762 mm, 1143 mm veya 1524 mm aralklarla•
www.viacon.com.tr
Çoklu yaplar Çoklu yap uygulamlarnda, bitiik yaplar arasndaki en düük mesafe toprak doldurulmas ve sktrlmas için yeterli olmaldr. Asgari mesafe gereklilii yaplarn ekilleri ve boyutlarna baldr. Gerekli olan
mesafe salanamadnda, yaplar arasndaki mesafe C10/15 beton veya çimento stabilize edilmi toprakla, yaplar arasndaki mesafenin yapnn açklnn %10’undan az olmad noktaya kadar doldurulmaldr.
Temel Kapal ekilli (yuvarlak, oval, boru-kemer) SuperCor® yaplar aada belirtilen ekilde yatak dolgu üzerine yerletirilir:
K
dolgunun üst bölümü yapnn alt plakalarna sacak ekilde ekillendirilmelidir.ekil 10. Betonarme temel üzerinde SuperCor® yap temel uygulama yöntemi
www.viacon.com.tr
8• ankraj cvatalar, temelin üst ksmndan azami 40 mm’den fazla çknt yapmamaldr.
• hata riskinin asgariye indirgenmesi amacyla, her bir ankrajn yeri daima balangç noktasndan ölçülmelidir (birinci ankraj)ekil. 11. Esnek temellerde SuperCor® temel inaat yöntemi
www.viacon.com.tr
Yatak ve Dolgu •

yatak ve geri dolgu malzemesi olarak çakl, kum-çakl karm, tüvenan ve krlm ta kullanlabilir.
• agrega dane boyutu korugasyon proli boyutuna baldr; 381 x 140 mm için azami boyut 120 mm’dir.
yapnn bitiik alannda zemin kstlamalar geçerlidir. Bilgi için lütfen temasa geçiniz.

Yamur suyu korumas Koruge çelik yapnn, dolgu içine nüfuz edebilecek olan yamur suyuna kar korunmas amacyla, yapnn 10-15 m üstünde , su nüfuzunu etkin ekilde önleyecek olan üç katmanl “emsiye” (500 g/m örgüsüz jeotekstil + 1 mm jeomembran + 500 g/m örgüsüz jeotekstil) kullanlmasn önerilmektedir.
Jeomembran ile su yaltm salanrken, altnda ve üstünde bulunan örgüsüz jeotekstil ile, bu jeomembrann geri dolgu ve sktrma ilemleri srasnda hasar görmesi önlenmektedir. Bu yaltmn salanmas amacyla, yapnn eksenine paralel olarak her iki uçta drenaj borularnn kullanlmasn önerilmektedir.
Jeomembran korumas kullanmnda, dorudan yap üzerine uygulama da mümkündür.
22
www.viacon.com.tr
10
Betonarme kafa duvarna alternatif olarak MSE duvarlar (ViaWall veya ViaBlock®) veya gabyonlar uygulanr.
aadaki amaçlar için kullanlr:ev tahkimat
Çelik Yap
Sktrlm Dolgu
Dayankllk ve Ömür Tasarm Scak daldrma galvanizleme, SuperCor® yaplarnn temel korozyon korumasdr. SuperCor® yaplarnn dayankll 100 yl aabilmektedir. SuperCor® yaplar EN ISO 1461 uyarnca scak daldrma ile galvanizlenmektedir. Gerektiinde SuperCor® yaplarna, ek bir çinko tabakas veya ViaCoat olarak adlandrlan kaplama ile ek korozyon korumas salanabilir. Bu çözümler, agresif ortamlarda uygulanmaktadr.
Genellikle, epoksi kaplama ile salanan korozyon korumasnn kapsam u ekildedir.
yapnn içinde ve/veya dnda tüm alanda• yapnn giri ve çknda (yapnn 1,5 m içinde)• içeride ortalama su seviyesinden 0,5 m yukarda kadar• yukarda belirtilenlerin birleimi olarak•
Epoksi boyann en yaygn ekilde kullanlan kalnl 200 μm’ dir. Ancak dier kalnlklar da salanabilmektedir. Bilgi için lütfen temasa geçiniz.
www.viacon.com.tr
12korozyon koruma çözümünün ayarlanmas ve gerektiinde hesaplamalarn tekrarlanmas

• plaka kalnlnn arttrlmas

daha fazla korozyon payna izin vermek üzere yapnn ekli ve çelik dayanmnda düzenleme yaplmas


SD = α (SC+S )Z

Tama ve montaj srasnda, boya katmanlar zarar görmü ise oluan hasarlarn onarm montaj srasnda sahada yaplabilmektedir.
Güçlendirme SuperCor® yaplar ayn zamanda, yenisnin ina edilme imkannn bulunmad durumlarda eski köprülerin tamir edilmesinde yaygn ekilde kullanlmaktadr.
Koruge çelik yap mevcut yap (köprü/menfez/geçit) içine yerletirilir ve eski yap ve yeni yap plakas arasndaki boluk asgari C12.5/15 betonla doldurulur. Bu yöntem ayn zamanda, herhangi bir trak kesintisi olmakszn yaplarn güçlendirilmesi mümkün klar ve eski yapya bal kalma zorunluluunu ortadan kaldrmaktadr.
Mevcut yap ile çelik yap arasnda beton dökme ilemin kontrolü, müdahele/kontrol delikleri ile yaplmaldr. Beton dökülmesi srasnda, SuperCor® ‘un deformasyonu kontrol edilmelidir.
“Açk” ekili olarak adlandrlan yaplar kullanldnda, mevcut olana balanabilecek mesnet ayaklarnn hazrlanmas gerekmektedir ve yapnn mesnet olarak kullanlmas mümkün olmakla birlikte ayr analiz ve uzmanlk gerektirecektir.
Fittingler SuperCor® yaplar, yapnn ilevine göre ek elemanlar ile donatlabilirler. Örnein:
aydnlatma kutular
klk• balayc borular•

V
SuperCor
ViaCon naat Mühendislik San. ve Tic. A.. Aydnevler Mah. Aslanbey Cad. Mert Plaza No:1-3/16 Maltepe STANBUL 0216 489 00 50 0216 489 00 89 Fabrika: Hendek 2.Organize Sanayi Bölgesi 2 Nolu Yol No:18 SAKARYA 0264 502 24 64 0264 502 24 65 info@viacon.com.tr www.viacon.com.tr
Y E N L K Ç A L T Y A P I L A R
Geogridler

View more