Çelik prefabrik Çizimi_steel prefabrics2

of 121/121
T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİMSİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) İNŞAAT TEKNOLOJİSİ ÇELİK PREFABRİK PLAN ÇİZİMİ 2 ANKARA, 2008

Post on 30-Jun-2015

1.994 views

Category:

Documents

7 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

T.C. MLL ETM BAKANLII

MEGEP(MESLEK ETM VE RETM SSTEMNN GLENDRLMES PROJES)

NAAT TEKNOLOJS

ELK PREFABRK PLAN ZM 2

ANKARA, 2008

Milli Eitim Bakanl tarafndan gelitirilen modller; Talim ve Terbiye Kurulu Bakanlnn 05.09.2008 tarih ve 186 sayl sayl Karar ile onaylanan, Mesleki ve Teknik Eitim Okul ve Kurumlarnda kademeli olarak yaygnlatrlan ereve retim programlarnda amalanan mesleki yeterlikleri kazandrmaya ynelik gelitirilmi retim materyalleridir (Ders Notlardr). Modller, bireylere mesleki yeterlik kazandrmak ve bireysel renmeye rehberlik etmek amacyla renme materyali olarak hazrlanm, denenmek ve gelitirilmek zere Mesleki ve Teknik Eitim Okul ve Kurumlarnda uygulanmaya balanmtr. Modller teknolojik gelimelere paralel olarak, amalanan yeterlii kazandrmak koulu ile eitim retim srasnda gelitirilebilir ve yaplmas nerilen deiiklikler Bakanlkta ilgili birime bildirilir. rgn ve yaygn eitim kurumlar, iletmeler ve kendi kendine mesleki yeterlik kazanmak isteyen bireyler modllere internet zerinden ulalabilirler. Baslm modller, eitim kurumlarnda rencilere cretsiz olarak datlr. Modller hibir ekilde ticari amala kullanlamaz ve cret karlnda satlamaz.

NDEKLERAIKLAMALAR ...................................................................................................................iii GR ....................................................................................................................................... 1 RENME FAALYET1 .................................................................................................... 3 1. N CEPHE GRN ZM......................................................................................... 3 1.1. Bina Giri Merdiven Grnleri.................................................................................. 8 1.2. Kap ve Pencere Grnleri....................................................................................... 10 1.2.1. Giri Kaps........................................................................................................... 10 1.2.2. Balkon Kaps ....................................................................................................... 10 1.2.3. Pencere ................................................................................................................. 11 1.3. Deme ve Kiri zleri................................................................................................. 12 1.3.1. Deme................................................................................................................. 13 1.3.2. Kiri...................................................................................................................... 14 1.4. at Grnleri .......................................................................................................... 15 1.5. Yamur Oluu ve ni Borular Grnleri............................................................... 16 1.5.1. Yamur Oluu...................................................................................................... 17 1.5.2. Yamur ni Borusu ............................................................................................. 18 1.6. Yazlar ......................................................................................................................... 19 1.7. Kotlu llendirmeler................................................................................................. 20 1.8. Taramalar .................................................................................................................... 21 UYGULAMA FAALYET............................................................................................... 22 LME VE DEERLENDRME..................................................................................... 25 RENME FAALYET2 .................................................................................................. 26 2. ARKA CEPHE GRN ZM ................................................................................. 26 2.1. Balkon Grn izmek ........................................................................................... 30 2.1.1. Arka Bak Cephe zerinde Balkon Grn.................................................... 30 2.1.2. Arka Bak Sol Yan ve Sa Yan Cephe Balkon Grn .................................. 31 2.2. Kap ve Pencere Grnler........................................................................................ 32 2.3. Deme ve Kiri zleri................................................................................................. 33 2.4. at Grnleri .......................................................................................................... 35 2.5. Baca Grnleri......................................................................................................... 36 2.6. Yamur Oluu ve ni Borular Grnleri............................................................... 37 2.7. Yazlar ......................................................................................................................... 38 2.8. Kotlu llendirmeler................................................................................................. 39 2.9. Taramalar .................................................................................................................... 40 UYGULAMA FAALYET............................................................................................... 41 LME VE DEERLENDRME..................................................................................... 44 RENME FAALYET3 .................................................................................................. 45 3. SA YAN CEPHE GRN ZM........................................................................... 45 3.1. Bina Giri (D) Merdiven Grnler........................................................................ 49 3.2. Balkon Grn izimleri........................................................................................... 51 3.2.1. Sa Yan Bak Grn Cephe zerinde Balkon ................................................ 52 3.2.2. Sa Yan Bak Grn n ve Arka Cephe zerinde Balkon............................. 53 3.3. Kap ve Pencere Grn izimler ............................................................................. 54 3.3.1. Giri Kaps........................................................................................................... 54 3.3.2. Balkon Kaps ....................................................................................................... 55 3.3.3. Pencere ................................................................................................................. 56 i

3.3.4. Kap ve Pencere Alr Kanat zleri...................................................................... 57 3.4. Deme ve Kiri zleri................................................................................................. 58 3.4.1. Deme................................................................................................................. 58 3.4.2. Kiri...................................................................................................................... 59 3.5. at Grn izimler................................................................................................. 60 3.6. Baca Grn izimler ............................................................................................... 61 3.6.1. Ate Bacalar ........................................................................................................ 61 3.6.2. Havalandrma Bacalar ......................................................................................... 62 3.7. Yamur Oluu ve ni Borular Grn izimler ..................................................... 63 3.7.1. Yamur Oluu...................................................................................................... 63 3.7.2. Yamur ni Borusu ............................................................................................. 64 3.8. Yazlar ......................................................................................................................... 65 3.9. Kotlu llendirmeler................................................................................................. 66 3.10. Taramalar .................................................................................................................. 67 UYGULAMA FAALYET............................................................................................... 68 LME VE DEERLENDRME..................................................................................... 71 RENME FAALYET4 .................................................................................................. 72 4. SOL YAN CEPHE GRN ZM ........................................................................ 72 4.1. Balkon Grn izimler.......................................................................................... 76 4.2. Kap ve Pencere Grn izimler ........................................................................... 77 4.3. Deme ve Kiri zleri................................................................................................. 78 4.4. at Grn izimler............................................................................................... 79 4.5. Baca Grn izimler ............................................................................................. 80 4.6. Yamur Oluu ve ni Borular Grn izimler ................................................... 81 4.7. Yazlar ......................................................................................................................... 82 4.8. Kotlu llendirmeler................................................................................................. 83 4.9. Taramalar .................................................................................................................... 84 UYGULAMA FAALYET............................................................................................... 85 LME VE DEERLENDRME..................................................................................... 88 5. KOLON KR VE KAFES KRL ATI DETAYI ZMLER ............................. 89 5.1. Detay iziminde Dikkat Edilecek Hususlar................................................................ 89 5.1.1.elik Kafes Sistemler in Genel izim Admlar ................................................ 91 5.2. Balant Detay izimleri............................................................................................ 92 5.2.1. Bulonlu Birleim Detaylar .................................................................................. 92 5.2.2. Kaynakl Birleim Detaylar................................................................................. 96 5.2.3. Perinli Birleim Detaylar ................................................................................... 98 5.3. Yazlar ....................................................................................................................... 101 5.4. llendirmeler......................................................................................................... 103 5.5. Taramalar .................................................................................................................. 106 UYGULAMA FAALYET............................................................................................. 108 LME VE DEERLENDRME................................................................................... 110 MODL DEERLENDRME ............................................................................................ 111 CEVAP ANAHTARLARI ................................................................................................... 113 KAYNAKA ....................................................................................................................... 115

ii

AIKLAMALAR AIKLAMALARKOD ALAN DAL/MESLEK MODLN ADI MODLN TANIMI SRE N KOUL YETERLK 582YIM214 naat Teknolojisi elik Proje izim elik Prefabrik Yap izimleri 2 elik prefabrik yap grnlerinin ynetmelik ve artnamelere uygun olarak nasl izildiinin anlatld renme materyalidir. 40/32 (+40/32 uygulama tekrar yaplmal) elik Yap Kat Plan izimleri ve elik Yap Kesit izimleri modllerini baarm olmak Kuralna uygun olarak elik prefabrik yap grnlerini ve detay izimlerini izmek. Genel Ama: Gerekli ortam salandnda cephe grnleri ve detay izimlerini ynetmelik ve artnamelere uygun olarak izebileceksiniz. Amalar: 1. elik prefabrik yap yapm ilkelerini bileceksiniz. 2. elik prefabrik yap detay izimlerini izebileceksiniz. 3. elik prefabrik yap n cephe grnn izebileceksiniz. 4. elik prefabrik yap arka cephe grnn izebileceksiniz. 5. elik prefabrik yap sa yan cephe grnn izebileceksiniz. 6. elik prefabrik yap sol yan cephe grnn izebileceksiniz. 7. elik kolon kiri ve kafes kirili at detaylarn izebileceksiniz. Ortam: Snf, Atlye, Mimarlk Brosu Donanm: Gnyeler, kalemler, ablonlar, silgi ve kazma arac, pergel takm, ini kalemleri, imar ynetmelikleri, genel ve teknik artnameler. Modl iinde yer alan her faaliyetten sonra, verilen lme aralar ile kazandnz bilgi ve becerileri lerek kendi kendinizi deerlendireceksiniz. retmen modl sonunda size lme arac uygulayarak modl uygulamalar ile kazandnz bilgi ve becerileri lerek deerlendirecektir. iii

MODLN AMACI

ETM RETM ORTAMLARI VE DONANIMLARI

LME VE DEERLENDRME

iv

GR GRSevgili renci, Toplumun ihtiyac olan barnma, eitim, salk, elence, spor alanlar gibi mimarlk mesleini ilgilendiren yaplar imal edilirken avantajlar ve dezavantajlar gz nnde bulundurulur. Bir yapnn yaplmasndaki en nemli ama ncelikle barnma ihtiyacn karlamaktr. Ancak bu ihtiyacn gvenli bir ekilde karlanmas gerekir. Yaplar gnmz artlarnda yapld yerin zelliklerine, malzemenin tedarik edilebilirliine, kullanm amacna gre eitli malzemelerle inaa edilebilir. lkemiz topraklarnn byk bir blmnn deprem blgesi kuanda olmas, gelien teknolojiye paralel olarak eitli alternatif malzemelerin gelimesine neden olmutur. Bu alternatif malzemelerden ilk akla gelen elik olmutur. elik malzemenin prefabrik ile birlikte kullanlmas sonucunda lkemizde elik prefabrik yaplarn inaas olduka artmtr. Bu modlde sizlere, elik prefabrik yap grnlerinin nasl izildii, kolon-kiri ve kafes kirili detaylarn gibi konular ilem sralarna gre verilmitir.

1

2

RENME FAALYET1 RENME FAALYET1AMAUygun ortam salandnda elik prefabrik yap yapm ilkelerini reneceksiniz.

ARATIRMA evrenizdeki yaplar inceleyerek tayc sistemleri hakknda bilgi sahibi olunuz. elik konstrksiyonlu yaplar ile betonarme yaplar arasnda ne gibi farkllklar vardr, aratrnz.

1. N CEPHE GRN ZMGrnler izilirken kat planlarnlarndan faydalanlr. Kat plan paftalar genellikle masann st tarafna yaptrlarak, tama izgileri yardmyla grn dey dzlemde izilir. Bu renme faaliyetinde belirlediimiz projenin n cephe grnn aama aama izeceiz. n grn izimi plan ve kesiti alnm olan yapya ilikin zelliklerin daha iyi alglanabilmesi iin binann n kabul edilen tarafndan grntsnn izilmesi gerekmektedir. Grnler, net ve anlalr bir ekilde izilmeli ancak fazla ayrntya girilmemelidir. Teknik izimlerde uygulanan n grn resimleri Bayndrlk ve mar Bakanl Yap leri Genel Mdrlnce hazrlanan Devlet ve zel Yaplara Ait Projelerin izilmesi leminde Proje Dzenleme Esaslar dikkate alnmaktadr. Bunun yannda 3194 Sayl mar Ynetmelii ve 3030 Sayl (bykehirler iin hazrlanm) imar ynetmelii de projelerin hazrlanmasnda yol gstermektedir. Grnler bir yapya ait, plandan ve kesitlerden gelen gerek izgiyi en doru ve ak ekilde ortaya koymaldr. Plan ve kesitlerde alnan kararlarla, grnler tam ve doru uyum iinde olmaldr. Malzemeleri belirleyen izim simgeleri gereinde grnlerde de kullanlmaldr. n grn izimi yaparken aadaki kurallara dikkat edilmelidir. Zemin altnda kalan smeller, bodrum kat duvar, kuranglez gibi yap blmlerinin d izgileri, denizlik st ve alt, kap ve pencere lento alt ve st, saaklar, balkonlar, demeler, oluk, mahya, baca ve kntlar kesik veya 3

noktal izgi ile gsterilip dey olarak kotlandrlmal, kotlandrma yaplrken 0,00 kotu esas alnmaldr. Doal zemin ( 0,00 ) kesik veya noktal izgi, zemin olarak kabul edilen ve ilem grm zemin ( + 10) dolu ( dz) izgi ile izilmeli ve kotlandrlmaldr. Grnlerde farkl derinlikteki yzeyler iin cephe hareketlerine uygun olarak izgi kalnlklar seilmelidir. Yamur ve pis su ini borular gerek boyutlarna uygun olarak ( 100 ) izilmeli ve kesitleri yazlmaldr. Yamur oluklarna, baca, yangn ve parapet duvar diplerine ilikin bilgiler yazlmaldr. Cephe kaplama malzemelerine, renklerine ve cephedeki hareketlerine ilikin bilgiler verilmelidir. Grnler esas giriin bulunduu grnten balayarak, saat ynnde ayr veya ayn izim levhasnda sra ile yer almaldr. Yap tek bloktan oluuyorsa drt grn de izilmelidir. Ancak yapnn zellii drt grn ile anlatlamayacaksa bu takdirde ara ynlerdeki grnlerde izilebilir. Kap ve pencere doramalar, alan kanatlarn mentee taklan yan balklarnn d iki kesini, kilit taklan dier yan baln d kenarnn orta noktasna birletiren izgiler kesik izgi ile izilerek al ynleri gsterilmelidir. Plan ve kesitlerde gsterilemeyen ksmlarn gsterilmesi mmkn olduunca salanmal ve kotlandrlmaldr.

n grn izimi yaplrken; lk nce grn izilecek olan plann cephelerini belirleyiniz. Aksi belirtilmedii srece size gre plann st ksm arka ( kuzey ), alt ksm ise n (gney) grn eklinde (kabul edilebilir) izilir. izilmi kat plannda at tanzimi yok ise at tanzimi yapldktan sonra grn izilecek olan cepheyi izim masasnn st ksmna yaptrnz. Grnte belirtilmesi gereken her noktay resim kdna iz dm nlar yntemi ile taynz. D cephe izgisi bata olmak zere tretuvar, at saak izgisi ve cephe derinlii (blok kaymas) gibi tm zellikleri resim kdna iz dm nlar yntemi ile taynz.

4

1100 290 140

2 350 182 914 264 60 162

ARKA GRN

4310 140140/130

5130

B20140/130

20

126

20140/130

310

10225

234

10

310

20

A

60/60

A20140/130

365 140

345

10,18 M2

5.00 M2

345

A

80/220

14,63 M2

A

10

HOL1090/220

10

SOL YAN GRN

227

80/220

WC994 249

280

B

205

90/220

140 365

ODA

BANYO

ODA

B994

60/60

60

MUTFAK7,50 M2

120 20

10

60/60

+170

61

20

25013X17/30

20429

60420,86 M2

20140/130

271

220

340

20

20

D

20

130

140 380

380

SALON

137

C

109

10

120/130

120 249

239

249

20

120

10100/220 +0,85 100/220 90/220

424

ANTRE7,57 M2

10 90/220

310

20

SA YAN GRN

C

160/130 0,0015

70/130

D

135

165 290

B100 135 50 160 219 310 70 65

1

2 3

4N GRN

5

ZEMN KAT PLANI

LEK : 1/50

ekil 1.1: Zemin kat zerinde cephelerin belirlenmesi

5

1290 40 58 102 140

2 350 182 914 264 60 162

ARKA GRN

4310 140 13210

5

58 4040 85

20 90

B140/13030 10 20 20

A

60/6010

10

BALKON140/130310

420

10

A

10

90

310

10225

244

90

10

BALKON

36

375 140/130

80/220

365

345

345

140

10,18 M2

14,63 M2

10

207

280

10

80/220

249

60/60

994

239

249

80

249

994

SOL YAN GRN

WC20 120

7,00M2 10 100/220

ANTRE424 7,57 M210

10 90/220

C

110

20

60

7,50 M2

60/130

60

MUTFAK

310

80/220 20 90

10

B

185

10

10

90/220

90/220

140

A

A

365

ODA

ODA

140/130

18 80

80/220 20

80/220 20

80

B

10

SA YAN GRN

10

60/60

+442

120

61

380

340

140

16X17/30

20,86 M2210

80/220

381

20

120

400 50

20

20

160 264 914

219 310

52

10

83

60 40

290

1

2 3

4

5

ekil 1.2: Normal kat zerinde cephelerin belirlenmesi

Kat plann n cephe dorultusunda yaptrnz.

6

N GRN

NORMAL KAT PLANI

LEK : 1/50

40 58

D

20

132

20

120

10 120

20

604

20

90

10

380

SALON

BALKON

140/130 709

429

137

90

110

90

10

90/220

C

160/130 10

420

10

D

B

90/220 80/220

90/220

160/130

N GRNSekil 1.3: Kat plannn n cephe dorultusunda yaptrlmas

Zemin izgisi ve su basman yksekliini iziniz.

ekil 1.4: Zemin izgisinin belirtilmesi

7

90/220 80/220

90/220

160/130

SUBASMAN SEVIYESI

ekil 1.5: Su basman seviyesinin belirtilmesi

1.1. Bina Giri Merdiven GrnleriD merdivenler tmyle d hava koullarna ak olan merdivenlerdir. D merdivenler daha ok tretuvarla binalarn zemin katlarn birbirine balad gibi farkl ykseklikteki yollar, baheleri ve parklar da birbirine balar.

Bina giri merdiveninin rht yksekliklerini iaretleyiniz.

+0,85

160/130

0,00

Tama izgileri

Rht Ykseklii+0,85

0,00

ekil 1.6: Bina giri merdiveninin rht yksekliklerinin iaretlenmesi

8

Bina giri merdiveninin basamaklarn iziniz.

+0,85

160/130

0,00

Basamak+0,85

0,00

ekil 1.7: Bina giri merdiveninin basamaklarnn izilmesi

Bina giri merdiveninin korkuluunu iziniz.

+0,85

160/130

0,00

Tama izgileri

+0,85

0,00

ekil 1.8: Bina giri merdiveninin korkuluunun izilmesi

9

1.2. Kap ve Pencere GrnleriBina giri kaps ayrntsn iziniz.

1.2.1. Giri Kaps

ekil 1.9: Bina giri kaps ayrntsnn izilmesi

Balkon kaps ayrntsn iziniz.

1.2.2. Balkon Kaps

ekil 1.10: Balkon kaps ayrntsnn izilmesi

Pencere ayrntsn iziniz. 10

1.2.3. PencerePencere izimi yaplrken tm noktalardan nlar izilmeli ve onlardan faydalanarak pencere izilmelidir. Ayrca denizlik iinde nlar tanmal ve denizlik oluturulmaldr. izim bittikten sonra alr kanatlarn al ynleri noktal olarak gsterilmelidir.

ekil 1.11: Pencere ayrntsnn izilmesi

Cephe zerinde grnen kap ve pencereleri iziniz.

11

90/220 80/220

90/220

160/130

ekil 1.12: Cephede grnen kap ve pencerelerin izilmesi

1.3. Deme ve Kiri zleriDeme izlerini kat yksekliine uygun olarak iziniz.

12

1.3.1. Deme

+0,85

160/130 0,00

70/130

Tama izgileri

ekil 1.13: Deme izlerinin gsterilmesi

Kiri izlerini iziniz.

13

1.3.2. Kiri

+0,85

160/130 0,00

70/130

Tama izgileri

ekil 1.14: Kiri izlerinin gsterilmesi

at grnlerini iziniz.

14

1.4. at Grnleri

ekil 1.15: at grnlerinin izilmesi

15

1.5. Yamur Oluu ve ni Borular Grnleriat yzeyinde toplanan yamur sularnn atya ve binaya zarar vermeden binadan uzaklatrlmasn salamak amacyla yamur oluklar ve yamur ini borular izilir. Yamur oluklarnn sabit ekilde kalabilmesi iin 50 er cm ara ile kelepelerle sabitlenmesi gerekir. Yamur ini borular ise 1 metre ara ile kelepelenmeli ve bu borularn ap 10 cm olmaldr.

ekil 1.16: Yamur oluu ve ini borusu resmi

Yamur oluunu iziniz.

16

1.5.1. Yamur Oluu

Yamur oluu

ekil 1.17: Yamur oluu grnlerinin izilmesi

Yamur ini borularn iziniz.

17

1.5.2. Yamur ni Borusu90/220 80/220 90/220

160/130

Yamur ini borular

ekil 1.18: Yamur ini borusunun grnlerinin izilmesi

Pafta yazlarn yaznz.

18

1.6. Yazlar

NCEPHEGRNekil 1.19: Yazlarn yazlmas

LEK: 1/50

Kotlu llendirmeleri yapnz.

19

1.7. Kotlu llendirmelerKot, bir noktann yerden veya kotu bilinen bir noktadan (0,00) olan dey uzakldr. Kesit izimlerinde kotlu llendirme zemin izgisinden balanarak atya kadar olan tm dey uzaklklarn belirtilmesi gereken bir izim standarddr.+12,06 +11,25 +10,76 +9,86 +9,55 +9,34 +12,06 +11,25 +10,76 +9,86 +9,34 +9,55

+8,04 +7,14 +6,83 +6,62

+8,04 +7,14 +6,62 +6,83

+5,32 +4,42 +4,11 +3,90

+5,32 +4,42 +4,11 +3,90

+2,60 +1,70 +0,85 0,00

+2,60 +1,70 +0,85 0,00

NCEPHEGRN

LEK: 1/50

ekil 1.20: Kotlu llendirmelerin yaplmas

Standartlarda belirtilen ekilde uygun taramalar yapnz.

20

1.8. Taramalar+12,06 +11,25 +10,76 +9,86 +9,55 +9,34 +12,06 +11,25 +10,76 +9,86 +9,34 +9,55

+8,04 +7,14 +6,83 +6,62

+8,04 +7,14 +6,62 +6,83

+5,32 +4,42 +4,11 +3,90

+5,32 +4,42 +4,11 +3,90

+2,60 +1,70 +0,85 0,00

+2,60 +1,70 +0,85 0,00

E EG R N NC PH

K:1/50 LE

ekil 1.21: Taramalarn yaplmas

21

UYGULAMA FAALYET UYGULAMA FAALYETKat plan verilen yapnn n grnn iziniz.ARKA GRN

A

B

C

D

E

1Y.ODASI320 395

A

1

Y.ODASI

2BANYO

2

120

20

120

5ANTRE

5

6B

6

7 8

SALON

7 8

A

B

C

D

E

N GRN

ekil 1.22: n grn izilecek plan

22

SA YAN GRN

3 4

3 4

SOL YAN GRN

lem Basamaklar izim ara gerelerini hazrlaynz. izim kdn masaya balaynz. n grnn izeceiniz plan grn dorultusunda masaya balaynz. izim alannn belirleyiniz. Zemin izgisini iziniz. Su basmann iziniz. Cephede grnen kap ve pencereleri iziniz. at grnn iziniz. Yamur oluunu iziniz. Yamur ini borularn iziniz. Kotlu llendirmeleri yapnz. Yazlar yaznz. Taramalar yapnz.

neriler izim ara gerelerini hazrlaynz izim ara gerelerinizin ve izim masanzn temizliini kontrol ediniz. Kirli ise temizleyiniz. izim esnasnda arkadalarnzla akalamaynz. izim esnasnda dik pozisyonda oturunuz. Temiz ve titiz alnz. Plan izimlerinin lee uygun olup olmadn kontrol ediniz. Sreyi doru kullannz. izim bittikten sonra ara gerelerinizi ve masanz temizleyiniz.

23

KONTROL LSTESDeerlendirme lei 1. izim ara gerelerinizi hazrladnz m? 2. izim kdn masaya baladnz m? 3. n grnn izeceiniz plan grn dorultusunda masaya baladnz m? 4. izim alann belirlediniz mi? 5. Zemin izgisini izdiniz mi? 6. Su basmann izdiniz mi? 7. Cephede grnen kap ve pencereleri izdiniz mi? 8. at grnn izdiniz mi? 9. Yamur oluunu izdiniz mi? 10. Yamur ini borularn izdiniz mi? 11. Kotlu llendirmeleri yaptnz m? 12. Yazlar yazdnz m? 13. Taramalar yaptnz m? Evet Hayr

DEERLENDRME Uygulama deerlendiriniz. faaliyetinde yapm olduunuz almay kontrol listesine gre

Yapm olduunuz deerlendirme sonucunda eksiiniz varsa faaliyete geri dnerek ilgili konuyu tekrarlaynz.

24

LME VE DEERLENDRME LME VE DEERLENDRMEAadaki sorularn cevaplarn doru veya yanl olarak deerlendiriniz. SORULAR 1 2 3 ( ) elik prefabrik yaplarda n grn zerinde bacalar gsterilmez ( ) elik prefabrik yaplarda n grn iziminde kotlu llendirme yaplr. ( ) elik prefabrik yaplarda kat ykseklikleri deme stnden deme altna kadar alnr. 4 ( ) elik prefabrik yaplarda kat ykseklikleri deme stnden deme stne kadar alnr. 5 6 7 ( ) elik prefabrik yaplarda n grn iziminde alr kanat izleri belirtilmez. ( ) elik prefabrik yaplarda n grn izilirken ok fazla ayrntya girilmelidir. ( ) elik prefabrik yaplarda n grn izilirken kotlandrma 0.00 kotuna gre yaplmaldr. 8 ( ) elik prefabrik yaplarda yamur ini borular 3 er metre ara ile kelepelenmelidir. 9 ( ) elik prefabrik yaplarda n grn izerken deme ve kiri izleri kesik izgi ile gsterilmelidir. 10 ( ) elik prefabrik yaplarda su basman seviyesinin kotu zemin izgisininkine gre daha aadadr.

25

RENME FAALYET2 RENME FAALYET2AMAUygun ortam salandnda izebileceksiniz. elik prefabrik yap arka cephe grnn

ARATIRMA evrenizdeki yaplar inceleyerek tayc sistemleri hakknda bilgi sahibi olunuz. elik konstrksiyonlu yaplar ile betonarme yaplar arasnda ne gibi farkllklar vardr, aratrnz. Mimarlk brolarna giderek elik prefabrik yap grnlerinin nasl izdiklerini aratrnz.

2. ARKA CEPHE GRN ZMArka grn, plan ve kesiti alnm olan yapya ilikin zelliklerin daha iyi anlalabilmesi iin yapnn dardan, arka taraf kabul edilen ynden baklarak yaplan izimine denilmektedir. Arka grn, n cephenin zt taraf veya n grnn ters tarafdr. Arka tarafta olduu iin cephe sade olur, cephede detay bulunmaz. Yaplarn grnlerinin izilmesinde uygun konum ve yne gre ifade edilmesi ok nemlidir. Arka grn olarak kabul edilen bina d cephesi ile ilgili tm bilgilerin bu izimde bulunmas gerekir.

26

1100 290 140

2 350 182 914 264 60 162

ARKA GRN

4310 140140/130

5130

B20140/130

20

126

20140/130

310

10225

234

10

310

20

A

60/60

A20140/130

365 140

345

345

10,18 M2

5.00 M2

14,63 M2

A

10

HOL1090/220

10

227

80/220

WC994 249 60

239

249

249

60/60

7,50 M2

120 20

10

60/60

+170

61

20

25013X17/30

20429

604340

20140/130

380

140

20,86 M2

271

220

20

20

D

20

130

380

SALON

137

C

109

10

120

MUTFAK100/220 90/220

120/130

994

20

120

10

424

ANTRE7,57 M2

280

B

205

90/220

140

A

80/220

365

ODA

BANYO

ODA

B

10 90/220

310

20

C

+0,85

100/220

160/130 0,0015

70/130

D

135

B165 290 100 135 50 160 219 310 70 65

1

2 3

4

5

ZEMN KAT PLANI

LEK : 1/50

ekil 2.1: Zemin kat plan zerinde arka cephenin belirlenmesi

27

1290 40 58 102 140

2 350 182 914 264 60 162

ARKA GRN

4310 140 13210

5

58 4040 85

20 90

B140/13030 10 20 20

A

60/60

10

BALKON140/130310

420

10

A

10

90

310

10225

244

10

90

10

BALKON

36

375 140/130

80/220

365

345

345

140

10,18 M2

14,63 M2

10

207

280

10

80/220

WC994 249

60/60

239

249

80

10

C

110

20

60

7,50 M2

60/130

60

MUTFAK

249

994

7,00M2 20 120 10 100/220

ANTRE424 7,57 M2

10 90/220

310

80/220 20 90

10

B

185

10

10

90/220

90/220

140

A

A

365

ODA

ODA

140/130

18 80

80/220 20

80/220 20

80

B

10

10

60/60

+442

120

61

380

340

140

16X17/30

20,86 M2210

20 80/220

381

120

400 50

20

20

160 264 914

219 310

52

10

83

60 40

290

1

2 3

4

5

NORMAL KAT PLANI

LEK : 1/50

ekil 2.2: Normal kat plan zerinde arka cephenin belirlenmesi

Gn izimine balamadan nce plan arka cephe ynnde masann st ksmna yaptrnz.

28

40 58

D

20

132

20

120

10 120

20

604

20

90

10

380

SALON

BALKON

140/130 709

429

137

90

110

90

10

90/220

C

160/130 10

420

10

D

B

HOL140/130

ODA 14,63 M280/220 140/130

BANYO 5.00 M2

ODA 10,18 M280/220

60/60

140/130

BALKON

ARKA GRNSekil 2.3: Kat plannn arka cephe dorultusunda yaptrlmas

Zemin izgisini izerek su basman seviyesini belirleyiniz.

HOL140/130

ODA 14,63 M280/220 140/130

BANYO 5.00 M2

ODA 10,18 M280/220

60/60

140/130

BALKON

Tasima izgileri

Subasman Seviyesi

Zemin izgisi

ekil 2.4: Zemin ve su basman izgisinin izilmesi

29

BALKON

140/130

80/220

BALKON

140/130

80/220

2.1. Balkon Grn izmek Arka grn zerinde grnen balkonlar tama izgileri yardmyla iziniz.

2.1.1. Arka Bak Cephe zerinde Balkon GrnHOL140/130

ODA 14,63 M280/220 140/130

BANYO 5.00 M2

ODA 10,18 M280/220

60/60

140/130

BALKON

BALKON

140/130

80/220

Tama izgileri

ekil 2.5: Arka bak cephe zerinde balkon grnlerinin izilmesi

30

2.1.2. Arka Bak Sol Yan ve Sa Yan Cephe Balkon Grn

140/130

HOL140/130 80/220

ODA 14,63 M280/220 140/130

BANYO 5.00 M2

ODA 10,18 M280/220

60/60

140/130

BALKON

ekil 2.6: Arka bak sol yan ve sa yan cephe balkon grnlerinin izilmesi

Arka cephe zerinde grnen kap ve pencereleri iziniz.

31

BALKON

2.2. Kap ve Pencere GrnlerHOL140/130

14,63 M2 ODA

BANYO 5.00 M2

10,18 M2 ODA

80/220 140/130 60/60 140/130

80/220

BALKON

ekil 2.7: Kap ve pencere grnlerinin izilmesi

Deme ve kiri izlerini kesik kesik iziniz.

32

BALKON

140/130

80/220

2.3. Deme ve Kiri zleri

140/130

0 100

Dseme izi Kiris izi

ekil 2.8: Deme ve kiri izlerinin ayrnts

33

HOL ODA 10,18 M2BALKON140/130 80/220 140/130

ODA 14,63 M280/220 140/130

BANYO 5.00 M2

80/220 60/60 140/130

BALKON

ekil 2.9: Deme ve kiri izlerinin izilmesi

at grnn iziniz. 34

2.4. at GrnleriHOL ODA 10,18 M2BALKON140/130 80/220 140/130

ODA 14,63 M280/220 140/130

BANYO 5.00 M2

80/220 60/60 140/130

BALKON

ekil 2.10: at grnlerinin izilmesi

Baca grnlerini iziniz.

35

2.5. Baca Grnleri+442 90/220 100/220

60/130

80/220

MUTFAK 7,50 M2 90/220

7,57 M2 ANTRE90/220

WC 7,00M280/220

90/220

HOL140/130 140/130

60/60

ODA 14,63 M2

80/220

ODA 10,18 M2 BANYO 5.00 M2

80/220 140/130 60/60 140/130

80/220

BALKON

ekil 2.11: Baca grnlerinin izilmesi

Yamur oluu ve ini borularn iziniz. 36

BALKON

2.6. Yamur Oluu ve ni Borular Grnleri80/220 90/220 90/220

HOL80/220

140/130

ODA 10,18 M2 BANYO 5.00 M2

80/220 140/130 60/60 140/130

80/220

BALKON

ekil 2.12: Yamur oluu ve ini borular grnlerinin izilmesi

Yazlar yaznz. 37

140/130

ODA 14,63 M2

BALKON

2.7. Yazlar

ARKA CEPHE GRNekil 2.13: Yazlarn yazlmas

LEK : 1/50

Kotlu llendirmeleri yapnz.

38

2.8. Kotlu llendirmeler+12,06 +11,25 +10,76 +12,06 +11,25 +10,76

+9,86 +9,55 +9,34 +8,72 +8,04 +7,14 +6,83 +6,62 +6,00 +5,32 +4,42 +4,11 +3,90 +3,28 +2,60 +1,70

+9,86 +9,34 +8,72 +8,04 +7,14 +6,62 +6,00 +5,32 +4,42 +3,90 +3,28 +2,60 +1,70 +4,11 +6,83 +9,55

0,00

0,00

ARKACEPHEGRN

LEK: 1/50

ekil 2.14: Kotlu llendirmelerin yaplmas

Taramalar yapnz.

39

2.9. Taramalar+12,06 +11,25 +10,76 +9,86 +9,55 +9,34 +8,72 +8,04 +7,14 +6,83 +6,62 +6,00 +5,32 +4,42 +4,11 +3,90 +3,28 +2,60 +1,70 +12,06 +11,25 +10,76 +9,86 +9,34 +8,72 +8,04 +7,14 +6,62 +6,00 +5,32 +4,42 +3,90 +3,28 +2,60 +1,70 +4,11 +6,83 +9,55

0,00

0,00

ARKACEPHEGRNekil 2.15: Taramalarn yaplmas

LEK: 1/50

40

UYGULAMA FAALYET UYGULAMA FAALYETKat plan verilen yapnn arka grnn iziniz.ARKA GRN

A

B

C

D

E

1Y.ODASI320 395

A

1

Y.ODASI

2BANYO

2

120

20

120

5ANTRE

5

6B

6

7 8

SALON

7 8

A

B

C

D

E

N GRN

ekil 2.16: Arka grn izilecek plan

41

SA YAN GRN

3 4

3 4

SOL YAN GRN

lem Basamaklar

neriler

izim ara gerelerinizi hazrlaynz. izim ara gerelerinizi hazrlaynz izim kdn masaya balaynz. Arka grnn izeceiniz plan arka grn dorultusunda masaya balaynz izim alannn belirleyiniz. Zemin izgisini iziniz. Su basmann iziniz. Cephe zerinde grnen balkonlar iziniz. Cephede grnen kap ve pencereleri iziniz. at grnn iziniz. Yamur oluunu iziniz. Yamur ini borularn iziniz. Kotlu llendirmeleri yapnz. Yazlar yaznz. Taramalar yapnz. izim ara gerelerinizin ve izim masanzn temizliini kontrol ediniz. Kirli ise temizleyiniz. izim esnasnda arkadalarnzla akalamaynz. izim esnasnda dik pozisyonda oturunuz. Temiz ve titiz alnz. Plan izimlerinin lee uygun olup olmadn kontrol ediniz. Sreyi doru kullannz. izim bittikten sonra ara gerelerinizi ve masanz temizleyiniz.

42

KONTROL LSTESDeerlendirme lei 1. izim ara gerelerinizi hazrladnz m? 2. izim kdn masaya baladnz m? 3. Arka grnn izeceiniz plan arka grn dorultusunda masaya baladnz m? 4. izim alannn belirlediniz mi? 5. Zemin izgisini izdiniz mi? 6. Su basmann izdiniz mi? 7. Cephe zerinde grnen balkonlar izdiniz mi? 8. Cephede grnen kap ve pencereleri izdiniz mi? 9. at grnn izdiniz mi? 10. Yamur oluunu izdiniz mi? 11. Yamur ini borularn izdiniz mi? 12. Kotlu llendirmeleri yaptnz m? 13. Yazlar yazdnz m? 14. Taramalar yaptnz m? Evet Hayr

DEERLENDRME Uygulama deerlendiriniz. faaliyetinde yapm olduunuz almay kontrol listesine gre

Yapm olduunuz deerlendirme sonucunda eksiiniz varsa faaliyete geri dnerek ilgili konuyu tekrarlaynz.

43

LME VE DEERLENDRME LME VE DEERLENDRMEAadaki sorularn cevaplarn doru veya yanl olarak deerlendiriniz. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. ( ) elik prefabrik yaplarda arka grn zerinde kaplar gsterilmez ( ) elik prefabrik yaplarda arka grn iziminde kotlu llendirme yaplmaz. ( ) elik prefabrik yaplarda kat ykseklikleri deme stnden deme stne kadar alnr. ( ) elik prefabrik yaplarda arka grnte detaya fazla girilmez ( ) elik prefabrik yaplarda arka grn n grnle ayn grntdedir. ( ) elik prefabrik yaplarda arka grn zerinde kap al ynleri gsterilmez. ( ) elik prefabrik yaplarda arka grn zerinde kotlu llendirmelerde farkl iaret kullanlr. ( ) elik prefabrik yaplarda arka grnte kotlandrma 0,05 kotuna gre yaplr. ( ) elik prefabrik yaplarda arka grnte bacalar grnr. ( ) elik prefabrik yaplarda arka grnte tarama yaplr.

44

RENME FAALYET3 RENME FAALYET3AMAUygun ortam salandnda elik prefabrik yap sa yan cephe grnn izebileceksiniz.

ARATIRMA evrenizdeki yaplar inceleyerek tayc sistemleri hakknda bilgi sahibi olunuz. elik konstrksiyonlu yaplar ile betonarme yaplar arasnda ne gibi farkllklar vardr, aratrnz. Mimarlk brolarna giderek elik prefabrik yap grnlerini nasl izdiklerini aratrnz.

3. SA YAN CEPHE GRN ZMYan grnler izilirken; Mimar ile ilgisi olmayan izgilere yer verilmez. Doal zemin nokta nokta, teklif zemin (yapnn oturduu zemin) devaml izgi ile gsterilir ve kotlandrlr. Zemin altnda kalan yap ksmlarnn d hatlar kesik izgilerle belirtilir ve kotlandrlr. Cepheye arkadan balanan btn duvar ve demeler nokta nokta (ifade edecek kadar) ilenir. Cephe kaplama malzemesi ve renkler yazlr. Cephelerdeki hareketler belirtilir, gerekiyorsa not yazlr. Yamur oluklar, ini borular ve varsa paratoner inileri gsterilir. Kap ve pencere grnleri sistem detaylarna uygun izilir. Alan kanatlar iaretlenir. Saaklar, balkonlar, deme, denizlik alt, kalkan duvarlar, oluk, mahya, baca ve kntlar kotlandrlr. Plan ve kesitlerde gsterilmeyen ller yazlr (saak kalnlklar, balkon korkuluk ykseklii, konsollar gibi). Zemin kat plan zerinde sa yan cepheyi belirtiniz.

45

1100 290 140

2 350 182 914 264 60 162

4310 140140/130

5130

B20140/130

20

126

20140/130

310

10225

234

10

310

20

A

60/60

A20140/130

365 140

345

10,18 M2

5.00 M2

345

A

80/220

14,63 M2

A

10

HOL1090/220

10

227

80/220

WC994 249

120 249

239

249

60/60

60

MUTFAK7,50 M2

120 20

10

60/60

+170

61

20

25013X17/30

20429

604340

20140/130

380

140

20,86 M2

271

220

20

20

D

20

130

380

SALON

137

C

109

10

120/130

994

20

120

10100/220 90/220

424

ANTRE7,57 M2

280

B

205

90/220

140 365

ODA

BANYO

ODA

BSAG YAN GRNS

10 90/220

310

20

C

+0,85

100/220

160/130 0,0015

70/130

D

135

B165 290 100 135 50 160 219 310 70 65

1

2 3

4

5

ZEMN KAT PLANI

LEK : 1/50

ekil 3.1: Zemin kat plan zerinde sa yan cephenin belirlenmesi

Normal kat plan zerinde sa yan cepheyi belirtiniz.

46

1290 40 58 102 140

2 350 182 914 264 60 162

4310 140 13210

5

58 4040 85

20 90

B140/13030 10 20 20

A

60/6010

10

BALKON140/130310

420

10

A

10

90

310

10225

244

90

10

BALKON

36

375 140/130

80/220

365

345

345

140

10,18 M2

14,63 M2

10

207

280

10

80/220

WC994 249

60/60

239

249

80

10

C

110

20

60

7,50 M2

60/130

60

MUTFAK

249

994

20 120

7,00M2 10 100/220

ANTRE424 7,57 M2

10

B

185

10

10

90/220

90/220

140

A

A

365

ODA

ODA

140/130

18 80

80/220 20

80/220 20

80

BSAG YAN GRNS

10 90/220

310

80/220 20 90

10

10

60/60

+442

120

61

380

340

140

16X17/30

20,86 M2210

80/220

381

20

120

400 50

20

20

160 264 914

219 310

52

10

83

60 40

290

1

2 3

4

5

NORMAL KAT PLANI

LEK : 1/50

ekil 3.2: Normal kat plan zerinde sa yan cephenin belirlenmesi

Plan masann zerine sa yan cephe dorultusunda yaptrnz.

47

40 58

D

20

132

20

120

10 120

20

604

20

90

10

380

SALON

BALKON

140/130 709

429

137

90

110

90

10

90/220

C

160/130 10

420

10

D

B

BALKON

80/220

80/220

80/220

140/130 BALKON

60/130

140/130

SAG YAN GRNS

ekil 3.3: Plann sa yan cephe dorultusunda yaptrlmas

Zemin izgisi ve su basman izgisini iziniz.BALKON

80/220

80/220

80/220

140/130 BALKON

60/130

140/130

Tasima izgileri

Subasman Seviyesi Zemin izgisi

ekil 3.4: Zemin izgisi ve su basman izgisinin belirtilmesi

48

3.1. Bina Giri (D) Merdiven Grnler Bina giri merdiveninin rht yksekliklerini iaretleyiniz.

W C

80/220

+0,85100/220

+170

0,00160/130

Riht Yksekligi

ekil 3.5: Bina giri merdiveninin rht yksekliklerinin iaretlenmesi

Bina giri merdiveninin basamaklarn iziniz.

100/220

13X17/30

ODA 10,18M2 ANTRE 7,57M 2

140/130

90/220

90/220

HOL

BANYO 5.00M 2

60/60

49

WC

80/220

+0,85100/220

+170

0,00160/130

ekil 3.6: Bina giri merdiveninin basamaklarnn izilmesi

Bina giri merdiveninin korkuluunu iziniz.

100/220

13X17/30

ODA 10,18 M2 ANTRE 7,57 M2

140/130

90/220

90/220

HOL

BANYO 5.00 M2

60/60

50

WC

80/220

+0,85100/220

+170

0,00160/130

Korkuluk

ekil 3.7: Bina giri merdiveninin korkuluunun izilmesi

3.2. Balkon Grn izimleri Sa yan bak grn cephe zerindeki balkonlar iziniz.

51

100/220

13X17/30

ODA 10,18 M2 ANTRE 7,57 M2

140/130

90/220

90/220

HOL

BANYO 5.00 M2

60/60

3.2.1. Sa Yan Bak Grn Cephe zerinde BalkonBALKON

80/220

80/220

80/220

140/130 BALKON

60/130

140/130

ekil 3.8: Sa yan bak grn cephe zerinde balkon grnlerinin izilmesi

Sa yan bak grn n ve arka cephe zerindeki balkonlar iziniz.

52

3.2.2. Sa Yan Bak Grn n ve Arka Cephe zerinde BalkonBALKON 60/60 60/60 WC 7,00M2 140/130 80/220

80/220

ODA 10,18 M2

140/130

80/220

140/130 BALKON

ekil 3.9: Sa yan bak grn n ve arka cephe zerinde balkon grnlerinin izilmesi

Sa yan cephe zerinde grnen kap ve pencere grnlerini iziniz.

100/220+442

16X17/30

BALKON

80/220 60/130 140/130

80/220

53

3.3. Kap ve Pencere Grn izimler Giri kapsnn grnn iziniz.

3.3.1. Giri Kaps

+0,85

160/130

0,00

Tama izgileri

+0,85

0,00

ekil 3.10: Giri kaps grnnn izilmesi

Balkon kaplarnn grnlerini iziniz.

54

3.3.2. Balkon KapsBALKON

80/220

80/220

80/220

140/130

60/130

140/130

BALKON

ekil 3.11: Balkon kaps grnnn izilmesi

Pencerelerin grnlerini iziniz.

55

3.3.3. PencereBALKON

80/220

80/220

80/220

140/130

60/130

140/130

BALKON

ekil 3.12: Pencere grnlerinin izilmesi

Kap ve pencere alr kanat izlerini iziniz.

56

3.3.4. Kap ve Pencere Alr Kanat zleri

Alr kanat izleri

ekil 3.13: Kap ve pencere alr kanat ayrntlar

ekil 3.14: Kap ve pencere alr kanat izlerinin izilmesi

57

3.4. Deme ve Kiri zleri Deme izlerini iziniz.

3.4.1. Deme

Deme izleri

ekil 3.15: Deme izleri ayrnt

ekil 3.16: Deme izlerinin izilmesi

58

3.4.2. Kiri Kiri izlerini iziniz.

Kiri izleri

ekil 3.17: Kiri izleri ayrnt

BALKON

80/220

80/220

80/220

140/130

60/130

140/130

BALKON

ekil 3.18: Kiri izlerinin izilmesi

59

3.5. at Grn izimler at grnn iziniz.BALKON

80/220

80/220

80/220

140/130

60/130

140/130

BALKON

ekil 3.19: at grnnn izilmesi

60

3.6. Baca Grn izimler Ate bacalarnn grnlerini iziniz.

3.6.1. Ate Bacalar90/22090/220

ANTRE 7,57 M 2

BANYO 5.00 M 280/220

60/60

160/130

SALO N 20,86 M 2

M U TFAK 7 ,50 M 280/220 80/220

90/220

90/220 140/130

ODA 14,63 M 280/220

BALKON

140/130

60/130

140/130

BALKON

ekil 3.20: Ate bacalar grnlerinin izilmesi

Havalandrma bacalarnn grnlerini iziniz.

61

3.6.2. Havalandrma Bacalar

Havalandrma bacas Ate Bacalar

Tama izgileri

WC 100/220

H.B

60/60 H.B

ekil 3.21: Havalandrma bacalar grnlerinin izilmesi

62

3.7. Yamur Oluu ve ni Borular Grn izimler Yamur oluu grnlerini iziniz.

3.7.1. Yamur Oluu90/220 90/220

SALON20,86 M2

140/130

MUTFAK7,50 M2

ODA14,63 M2

BALKON

80/220

80/220

80/220

140/130

60/130

140/130

BALKON

ekil 3.22: Yamur oluu grnlerinin izilmesi

Yamur ini borular grnlerini iziniz. 63

3.7.2. Yamur ni Borusu90/220 90/220

SALON20,86 M2

140/130

MUTFAK7,50 M2

ODA14,63 M2

BALKON

80/220

80/220

80/220

140/130

60/130

140/130

BALKON

ekil 3.23: Yamur ini borusu grnlerinin izilmesi

Yazlar yaznz.

64

3.8. Yazlar

SAYANCEPHEGRNekil 3.24: Yazlarn yazlmas

LEK: 1/50

Kotlu llendirmeleri yapnz.

65

3.9. Kotlu llendirmeler+12,06 +11,25 +10,76 +9,86 +9,55 +9,34 +12,06 +11,25 +10,76 +9,86 +9,34 +9,55

+8,04 +7,14 +6,83 +6,62

+8,04 +7,14 +6,62 +6,83

+5,32 +4,42 +4,11 +3,90

+5,32 +4,42 +3,90 +4,11

+2,60 +1,70 +0,85 0,00

+2,60 +1,70 +0,85 0,00

SA A E EG R N Y NC PH

K:1/50 LE

ekil 3.25: Kotlu llendirmelerin yaplmas

Taramalar yapnz.

66

3.10. Taramalar+12,06 +11,25 +10,76 +9,86 +9,55 +9,34 +12,06 +11,25 +10,76 +9,86 +9,34 +9,55

+8,04 +7,14 +6,83 +6,62

+8,04 +7,14 +6,62 +6,83

+5,32 +4,42 +4,11 +3,90

+5,32 +4,42 +3,90 +4,11

+2,60 +1,70 +0,85 0,00

+2,60 +1,70 +0,85 0,00

SA A EPH Y NC EG R N

E L K:1/50

ekil 3.26: Taramalarn yaplmas

67

UYGULAMA FAALYET UYGULAMA FAALYETKat plan verilen yapnn sa yan grnn izinizARKA GRN

A

B

C

D

E

1Y.ODASI320 395

A

1

Y.ODASI

2BANYO

2

120

20

120

5ANTRE

5

6B

6

7 8

SALON

7 8

A

B

C

D

E

N GRN

ekil 3.27: Sa yan grn izilecek plan

68

SA YAN GRN

3 4

3 4

SOL YAN GRN

lem Basamaklar izim ara gerelerinizi hazrlaynz. izim kdn masaya balaynz. Sa yan grnn izeceiniz plan sa yan grn dorultusunda masaya balaynz izim alannn belirleyiniz. Zemin izgisini iziniz. Su basmann iziniz. Sa yan cephe zerinde grnen balkonlar iziniz. Sa yan cephede grnen kap ve pencereleri iziniz. at grnn iziniz. Yamur oluunu iziniz. Yamur ini borularn iziniz. Kotlu llendirmeleri yapnz. Yazlar yaznz. Taramalar yapnz.

neriler izim ara gerelerinizi hazrlaynz izim ara gerelerinizin ve izim masanzn temizliini kontrol ediniz. Kirli ise temizleyiniz. izim esnasnda arkadalarnzla akalamaynz. izim esnasnda dik pozisyonda oturunuz. Temiz ve titiz alnz. Plan izimlerinin lee uygun olup olmadn kontrol ediniz. Sreyi doru kullannz. izim bittikten sonra ara gerelerinizi ve masanz temizleyiniz.

69

KONTROL LSTESDeerlendirme lei 1. izim ara gerelerinizi hazrladnz m? 2. izim kdn masaya baladnz m? 3. Sa yan grnn izeceiniz plan sa yan grn dorultusunda masaya baladnz m? 4. izim alannn belirlediniz mi? 5. Zemin izgisini izdiniz mi? 6. Su basmann izdiniz mi? 7. Sa yan cephe zerinde grnen balkonlar izdiniz mi? 8. Sa yan cephede grnen kap ve pencereleri izdiniz mi? 9. at grnn izdiniz mi? 10. Yamur oluunu izdiniz mi? 11. Yamur ini borularn izdiniz mi? 12. Kotlu llendirmeleri yaptnz m? 13. Yazlar yazdnz m? 14. Taramalar yaptnz m? Evet Hayr

DEERLENDRME Uygulama deerlendiriniz. faaliyetinde yapm olduunuz almay kontrol listesine gre

Yapm olduunuz deerlendirme sonucunda eksiiniz varsa faaliyete geri dnerek ilgili konuyu tekrarlaynz.

70

LME VE DEERLENDRME LME VE DEERLENDRMEAadaki sorularn cevaplarn doru veya yanl olarak deerlendiriniz. SORULAR 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. ( ) elik prefabrik yaplarda sa yan grn zerinde balkonlar taranmaz. ( ) elik prefabrik yaplarda sa yan grn iziminde kotlu llendirme yaplr. ( ) elik prefabrik yaplarda sa yan grn iziminde su basman ykseklii gsterilmez. ( ) elik prefabrik yaplarda binann sa yan grn ile sol yan grn ayndr. ( ) elik prefabrik yaplarda sa yan grn iziminde kap ve pencereler belirtilmez. ( ) elik prefabrik yaplarda sa yan grn iziminde grnmeyen ksmlar kesik izgiyle ifade edilir. ( ) elik prefabrik yaplarda sa yan grn iziminde kotlandrma 0.70 kotuna gre yaplr. ( ) elik prefabrik yaplarda sa yan grn iziminde kiri izleri dz izgi ile gsterilir. ( ) elik prefabrik yaplarda sa yan grn iziminde kat plan sa yan grn bize bakacak ekilde yaptrlr.

71

RENME FAALYET4 RENME FAALYET4AMAUygun ortam salandnda elik prefabrik yap sol yan cephe grnn izebileceksiniz.

ARATIRMA evrenizdeki yaplar inceleyerek tayc sistemleri hakknda bilgi sahibi olunuz. elik konstrksiyonlu yaplar ile betonarme yaplar arasnda ne gibi farkllklar vardr, aratrnz. Mimarlk brolarna giderek elik prefabrik yap grnlerini nasl izdiklerini aratrnz

4. SOL YAN CEPHE GRN ZMYan grnler izilirken; Mimar ile ilgisi olmayan izgilere yer verilmez. Doal zemin nokta nokta, teklif zemin (yapnn oturduu zemin) devaml izgi ile gsterilir ve kotlandrlr. Zemin altnda kalan yap ksmlarnn d hatlar kesik izgilerle belirtilir ve kotlandrlr. Cepheye arkadan balanan btn duvar ve demeler nokta nokta (ifade edecek kadar) ilenir. Cephe kaplama malzemesi ve renkler yazlr. Cephelerdeki hareketler belirtilir, gerekiyorsa not yazlr. Yamur oluklar, ini borular ve varsa paratoner inileri gsterilir. Kap ve pencere grnleri sistem detaylarna uygun izilir. Alan kanatlar iaretlenir. Saaklar, balkonlar, deme, denizlik alt, kalkan duvarlar, oluk, mahya, baca ve kntlar kotlandrlr. Plan ve kesitlerde gsterilmeyen ller yazlr (saak kalnlklar, balkon korkuluk ykseklii, konsollar gibi). Zemin kat plan zerinde sol yan cepheyi belirtiniz.

72

1100 290 140

2 350 182 914 264 60 162

4310 140140/130

5130

B20140/130

20

126

20140/130

310

10225

234

10

310

20

A

60/60

A20140/130

365 140

345

10,18 M2

5.00 M2

345

A

80/220

14,63 M2

A

10

HOL1090/220

10

227

80/220

SOL YAN GRNS994 249 60

WC239

280

B

205

90/220

140 365

ODA

BANYO

ODA

B994

60/60

MUTFAK7,50 M2

120 20

10

60/60

+170

61

429

20

25013X17/30

20

60420,86 M2

20140/130

271

220

340

20

20

D

20

130

140 380

380

SALON

137

C

109

10

120/130

120 249

249

20

120

10100/220 +0,85 100/220 90/220

424

ANTRE7,57 M2

10 90/220

310

20

C

160/130 0,0015

70/130

D

135

165 290

B100 135 50 160 219 310 70 65

1

2 3

4

5

ZEMN KAT PLANI

LEK : 1/50

ekil 4.1: Zemin kat plan zerinde sol yan cephenin belirlenmesi

Normal kat plan zerinde sol yan cepheyi belirtiniz.

73

1290 40 58 102 140

2 350 182 914 264 60 162

4310 140 13210

5

58 4040 85

20 90

B140/13030 10 20 20

A

60/6010

10

BALKON140/130310

420

10

A

10

90

310

10225

244

90

10

BALKON

36

375 140/130

80/220

365

345

345

140

10,18 M2

14,63 M2

10

207

280

10

80/220

SOL YAN GRNS994 249

WC60/60239

249

80

10

C

110

20

60

7,50 M2

60/130

60

MUTFAK

249

994

20 120

7,00M2 10 100/220

ANTRE424 7,57 M2

10 90/220

310

80/220 20 90

10

B

185

10

10

90/220

90/220

140

A

A

365

ODA

ODA

140/130

18 80

80/220 20

80/220 20

80

B

10

10

60/60

+442

120

61

380

340

140

16X17/30

20,86 M2210

80/220

381

20

120

400 50

20

20

160 264 914

219 310

52

10

83

60 40

290

1

2 3

4

5

NORMAL KAT PLANI

LEK : 1/50

ekil 4.2: Normal kat plan zerinde sol yan cephenin belirlenmesi

Plan masann zerine sol yan cephe dorultusunda yaptrnz.

74

40 58

D

20

132

20

120

10 120

20

604

20

90

10

380

SALON

BALKON

140/130 709

429

137

90

110

90

10

90/220

C

160/130 10

420

10

D

B

60/60

BANYO 5.00 M2

ANTRE 7,57 M290/220

SALON 20,86 M2

140/130

ODA 10,18 M280/220 80/220

90/220

100/220

+442

WC 7,00M260/60 60/60

SOL YAN GRNS

ekil 4.3: Plann sol yan cephe dorultusunda masaya yaptrlmas

Su basman izgisi ve zemin izgisini belirleyiniz.

60/60

BANYO 5.00 M2

ANTRE 7,57 M290/220

SALON 20,86 M2

140/130

ODA 10,18 M280/220 80/220

90/220

100/220

+442

WC 7,00M260/60 60/60

Tasima izgileri

Subasman izgisi Zemin izgisi

ekil 4.4: Su basman izgisi ve zemin izgisinin izilmesi

Sol yan cephe zerindeki balkon grnlerini iziniz. 75

160/130

160/130

140/130

BALKON

80/220

140/130

BALKON

80/220

4.1. Balkon Grn izimler80/220 60/60

BANYO 5.00 M2

ANTRE 7,57 M2

SALON 20,86 M2

140/130

ODA 10,18 M280/220 80/220

90/220

90/220

100/220

+442

WC 7,00M260/60 60/60

ekil 4.5: Balkon grnlerinin izilmesi

Sol yan cephe zerindeki kap ve pencere grnlerini iziniz.

76

160/130

140/130

BALKON

4.2. Kap ve Pencere Grn izimler80/22060/60

BANYO 5.00 M2

ANTRE 7,57 M2

SALON 20,86 M2

90/220

90/22012 11 15 13 10 16 14 9

140/130

ODA 10,18 M280/220 80/220

100/220

+442

WC 7,00M24 5 6 7 2

140/130

60/60

60/60

BALKON

ekil 4.6: Kap ve pencere grnlerinin izilmesi

Sol yan cephe zerindeki deme ve kiri izlerini iziniz.

77

1

3

8

160/130

4.3. Deme ve Kiri zleri80/22060/60

BANYO 5.00 M2

ANTRE 7,57 M290/220

SALON 20,86 M2

90/220

12

11

15

13

10

16

140/130

ODA 10,18 M280/220 80/220

100/220

+442

WC 7,00M24 5 6 7 2

14

9

140/130

60/60

60/60

BALKON

ekil 4.7: Deme ve kiri izlerinin izilmesi

Sol yan cephe zerindeki at grnlerini iziniz.

78

1

3

8

160/130

4.4. at Grn izimler

80/22060/60

BANYO 5.00 M2

ANTRE 7,57 M2

SALON 20,86 M2

90/220

90/22012 11 13 10 16 15 14 9

140/130

ODA 10,18 M280/220 80/220

100/220

+442

WC 7,00M24 5 6 7 2

140/130

60/60

60/60

BALKON

ekil 4.8: at grnnn izilmesi

Sol yan cephe zerindeki baca grnlerini iziniz. 79

1

3

8

160/130

4.5. Baca Grn izimler80/22060/60

BANYO 5.00 M2

ANTRE 7,57 M290/220

SALON 20,86 M2

140/130

ODA 10,18 M280/220 80/220

90/220

100/220

+442

WC 7,00M260/60 60/60

140/130

BALKON

ekil 4.9: Baca Grnnn izilmesi

Sol yan cephe zerindeki yamur oluu ve ini borularnn grnlerini iziniz. 80

160/130

4.6. Yamur Oluu ve ni Borular Grn izimler

80/22060/60

BANYO 5.00 M 2

ANTRE 7,57 M 290/220

SALON 20,86 M 2

90/220

12

11

15

13

10

16

140/130

ODA 10,18 M 280/220 80/220

100/220

+442

WC 7,00M 22 4 5 6 7 1

14

9

140/130

60/60

60/60

BALKON

ekil 4.10: Yamur oluu ve ini borularnn grnnn izilmesi

Sol yan cephe zerindeki yazlar yaznz. 81

3

8

160/130

4.7. Yazlar

SOLYANCEPHEGRNekil 4.11: Yazlarn yazlmas

LEK: 1/50

Sol yan cephe zerindeki kotlu llendirmeleri yapnz.

82

4.8. Kotlu llendirmeler+12,06 +11,25 +10,76 +9,86 +9,55 +9,34 +8,72 +8,04 +7,14 +6,83 +6,62 +6,00 +5,32 +4,42 +4,11 +3,90 +3,28 +2,60 +1,70 +12,06 +11,25 +10,76 +9,86 +9,34 +8,72 +8,04 +7,14 +6,62 +6,00 +5,32 +4,42 +3,90 +3,28 +2,60 +1,70 +4,11 +6,83 +9,55

0,00

0,00

SOLYANCEPHEGRNS

LEK: 1/ 50

ekil 4.12: Kotlu llendirmelerin yaplmas

Sol yan cephe zerindeki taramalar yapnz.

83

4.9. Taramalar+12,06 +11,25 +10,76 +9,86 +9,55 +9,34 +8,72 +8,04 +7,14 +6,83 +6,62 +6,00 +5,32 +4,42 +4,11 +3,90 +3,28 +2,60 +1,70 +12,06 +11,25 +10,76 +9,86 +9,34 +8,72 +8,04 +7,14 +6,62 +6,00 +5,32 +4,42 +3,90 +3,28 +2,60 +1,70 +4,11 +6,83 +9,55

0,00

0,00

SOLYANCEPHEGRNS

LEK: 1/ 50

ekil 4.13: Taramalarn yaplmas

84

UYGULAMA FAALYET UYGULAMA FAALYETKat plan verilen yapnn sol yan grnn iziniz.ARKA GRN

A

B

C

D

E

1Y.ODASI320 395

A

1

Y.ODASI

2BANYO

2

120

20

120

5ANTRE

5

6B

6

7 8

SALON

7 8

A

B

C

D

E

N GRN

ekil 4.14: Sol yan grn izilecek plan

85

SA YAN GRN

3 4

3 4

SOL YAN GRN

lem Basamaklar izim ara gerelerinizi hazrlaynz. izim kdn masaya balaynz.

neriler izim ara gerelerinizi hazrlaynz

izim ara gerelerinizin ve izim masanzn temizliini kontrol ediniz. Kirli Sol yan grnn izeceiniz plan ise temizleyiniz. sol yan grn dorultusunda masaya balaynz izim esnasnda arkadalarnzla akalamaynz. izim alannn belirleyiniz. izim esnasnda dik pozisyonda oturunuz. Zemin izgisini iziniz. Temiz ve titiz alnz. Su basmann iziniz. Plan izimlerinin lee uygun olup Sol yan cephe zerinde grnen olmadn kontrol ediniz. balkonlar iziniz. Sreyi doru kullannz. Sol yan cephede grnen pencereleri iziniz. izim bittikten sonra ara gerelerinizi ve masanz temizleyiniz. Sol yan cephede grnen kaplar iziniz.

Deme ve kiri izlerini iziniz. at grnn iziniz. Bacalar iziniz. Yamur oluunu iziniz. Yamur ini borularn iziniz. Kotlu llendirmeleri yapnz. Yazlar yaznz. Taramalar yapnz.

86

KONTROL LSTESDeerlendirme lei 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. izim ara gerelerinizi hazrladnz m? izim kdn masaya baladnz m? Sol yan grnn izeceiniz plan sol yan grn dorultusunda masaya baladnz m? izim alannn belirlediniz mi? Zemin izgisini izdiniz mi? Su basmann izdiniz mi? Sol yan cephe zerinde grnen balkonlar izdiniz mi? Sol yan cephede grnen pencereleri izdiniz mi? Sol yan cephede grnen kaplar izdiniz mi? Evet Hayr

10. Deme ve kiri izlerini izdiniz mi? 11. at grnn izdiniz mi? 12. Bacalar izdiniz mi? 13. Yamur oluunu izdiniz mi? 14. Yamur ini borularn izdiniz mi? 15. Kotlu llendirmeleri yaptnz m? 16. Yazlar yazdnz m? 17. Taramalar yaptnz m?

DEERLENDRME Uygulama deerlendiriniz. faaliyetinde yapm olduunuz almay kontrol listesine gre

Yapm olduunuz deerlendirme sonucunda eksiiniz varsa faaliyete geri dnerek ilgili konuyu tekrarlaynz.

87

LME VE DEERLENDRME LME VE DEERLENDRMEAadaki sorularn cevaplarn doru veya yanl olarak deerlendiriniz. SORULAR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ( ) elik prefabrik yaplarda binann sol yan grn zerinde deme izleri gsterilir. ( ) elik prefabrik yaplarda binann sol yan grn iziminde kotlu llendirme yaplmaz. ( ) elik prefabrik yaplarda binann sol yan grn iziminde balkon ykseklii gsterilmez. ( ) elik prefabrik yaplarda binann sol yan grn ile sa yan grn ayndr. ( ) elik prefabrik yaplarda sol yan grn iziminde kap ve pencereler belirtilmez. ( ) elik prefabrik yaplarda sol yan grn iziminde grnmeyen ksmlar kesik izgiyle ifade edilir. ( ) elik prefabrik yaplarda sol yan grn iziminde kotlandrma su basman kotuna gre yaplr. ( ) elik prefabrik yaplarda sol yan grn iziminde kiri izleri dz izgi ile gsterilir. ( ) elik prefabrik yaplarda sol yan grn iziminde kat plan sol yan grn bize bakacak ekilde yaptrlr.

88

RENME FAALYET5 RENME FAALYET5AMAUygun ortam salandnda kolon kiri ve kafes kirili at detaylarn izebileceksiniz.

ARATIRMA evrenizdeki yaplar inceleyerek tayc sistemleri hakknda bilgi sahibi olunuz. elik konstrksiyonlu yaplar ile betonarme yaplar arasnda ne gibi farkllklar vardr, aratrnz. Mimarlk brolarna giderek elik prefabrik yap grnlerini nasl izdiklerini aratrnz

5. KOLON KR VE KAFES KRL ATI DETAYI ZMLER5.1. Detay iziminde Dikkat Edilecek Hususlarelik prefabrik yap projelerinde detay izilirken aadaki hususlara dikkat edilir. Detay izilecek ksm mutlaka belirtilmelidir ( rnein A DETAYI, B DETAYI vs. ). Detay izimlerinde kullanlan lek, detay net bir biimde gsterecek byklkte olmaldr. Kullanlan elemanlarn cinsleri mutlaka belirtilmelidir. Kullanlan elemanlarn lleri anlalr ekilde belirtilmelidir. Kullanlan birletirme aralarna ait izimler anlalr ekilde belirtilmelidir. Taramalar doru ve eksiksiz yaplmaldr. Detay ismi ve lei mutlaka belirtilmelidir.

89

ekil 5.1: Makas kesit grn

90

5.1.1.elik Kafes Sistemler in Genel izim Admlar Aks sistemi izilir. Aks sistemi izilirken mimari planlar gz nnde bulundurulur. Makas sistemi akslar oluturulur Kafes sistemi elemanlar akslara yerletirilir Elemanlar birletiren levhalar, dm noktalarna izilir Makas detayndaki kaynak kalnlklar ve levha lleri izime ilenir Elemanlar tek tek boylar ile gsterilir Levha kalnlklar ve kaynak kalnlklar izim altna not olarak dlr Makas mesnet detay istenirse makas detayna eklenebilir Dere detay da makas ile birlikte gsterilebilir.

ekil 5.2: Makas dm noktas detaylar

91

5.2. Balant Detay izimleri5.2.1. Bulonlu Birleim Detaylar

ekil 5.3: Bulonlu birleim detaylar izimi (adm 1)

Aks sistemi izilir. Aks sistemi izilirken mimari planlar gz nnde bulundurulur. Makas sistemi akslar oluturulur

92

ekil 5.4: Bulonlu birleim detaylar izimi (adm 2)

Birletirilen profiller akslara doru olarak yerletirilir. Birletirilen profiller akslara doru olarak yerletirilir. Birleim bayrak levhalar izilir.

ekil 5.5: Bulonlu birleim detaylar izimi (adm 3)

Birleim aralar yerletirilir (bu izimde bulon birleim arac olarak kullanldndan bulonlar gsterilmitir). Mesnet detay olduundan ak ve derenin yerleimi yaplmtr. Profil ve levha markalar da gsterilmitir. 93

ekil 5.6: Bulonlu birleim detaylar izimi (adm 4)

Profil, kaynak, bulon, levha bilgileri verilmitir. Mesnet detaynn st grn karlmtr. Grn zerinde de gerekli markalamalar ve bulon yerleimleri gsterilmitir. Detayn ismi yazlmtr.

94

ekil 5.7: Bulonlu birleim detaylar izimi (adm 5)

Markalanan levhalar detaylandrlmak zere izilmitir. Levha ebatlarn doru olarak izebilmek iin st grn de izilmitir.

95

5.2.2. Kaynakl Birleim Detaylar

ekil 5.8: Kaynakl birleim detaylar izimi (adm 1)

Aks sistemi izilir. Aks sistemi izilirken mimari planlar gz nnde bulundurulur. Makas sistemi akslar oluturulur. Kolon aks izilir. Kolon profili yerletirilir.

ekil 5.9: Kaynakl birleim detaylar izimi (adm 2)

Birletirilen profiller izilir Bayrak levhas ilave edilir. Profil isimleri yazlr

96

ekil 5.10: Kaynakl birleim detaylar izimi (adm 3)

Kaynak sembolleri gsterilir.

97

5.2.3. Perinli Birleim Detaylar

ekil 5.11: Perinli birleim detaylar izimi (adm 1)

Aks sistemi izilir. Aks sistemi izilirken mimari planlar gz nnde bulundurulur. Makas sistemi akslar oluturulur. Birletirilen profiller akslara doru olarak yerletirilir. Bayrak levhas izilir. Kolon kiri birleimlerindeki montaj kolayl iin L kebentler de izimde gsterilmitir.

ekil 5.12: Perinli birleim detaylar izimi (adm 2)

Birleim aralar perinler yerletirilir. Kaynak sembolleri ve profil isimleri yazlr.

98

ekil 5.13: Perinli birleim detaylar izimi (adm 3)

Detaylar alacak olan levha markalamalar yaplr.

99

ekil 5.14: Perinli birleim detaylar izimi (adm 4)

Kolona birleen kirilerin kolona yaklama mesafelerini gstermek ve levha yerleimini de grebilmek iin st grn izilmitir.

100

5.3. Yazlar

ekil 5.15: Bulonlu birleim detaynn yazlarn yazlmas

ekil 5.16: Kaynakl birleim detaynn yazlarn yazlmas

101

ekil 5.17: Perinli birleim detaynn yazlarn yazlmas

102

5.4. llendirmeler

ekil 5.18: Bulonlu birleim detaylarnn llendirilmesi

103

ekil 5.19: Kaynakl birleim detaylarnn llendirilmesi

104

ekil 5.20: Perinli birleim detaylarnn llendirilmesi

105

5.5. Taramalar

Kaynak Birletirilen paralar

ekil 5.21: Taramalarn yaplmas

106

A DETAY

ekil 5.22: Detay izilecek kafes kiri

107

UYGULAMA FAALYET UYGULAMA FAALYETekli verilen kafes kiriteki A detayn iziniz. lem Basamaklar izim ara gerelerinizi hazrlaynz. izim kdn masaya balaynz. Aks sistemini iziniz. Aks sistemini izerken mimari planlar gz nnde bulundurmay unutmaynz. Makas sistemi akslarn oluturunuz. Birletirilen profilleri akslara doru olarak yerletiriniz. Birleim bayrak levhalarn iziniz. Bulonlu birleim aralarn yerletiriniz. k ve derenin yerleimini yapnz. Profil ve levha markalarn gsteriniz. Profil, kaynak, bulon, levha bilgilerini yaznz. Mesnet detaynn st grnn iziniz. Grn zerinde gerekli markalama ve bulon yerleimlerini gsteriniz. Detayn ismini yaznz. neriler izim ara gerelerinizi hazrlaynz izim ara gerelerinizin ve izim masanzn temizliini kontrol ediniz. Kirli ise temizleyiniz. izim esnasnda arkadalarnzla akalamaynz. izim esnasnda dik pozisyonda oturunuz. Temiz ve titiz alnz. Plan izimlerinin lee uygun olup olmadn kontrol ediniz. Sreyi doru kullannz. izim bittikten sonra ara gerelerinizi ve masanz temizleyiniz.

108

KONTROL LSTES

Deerlendirme lei 1. izim ara gerelerinizi hazrladnz m? 2. izim kdn masaya baladnz m? 3. Aks sistemini izdiniz mi? Aks sistemini izerken mimari planlar gz nnde bulundurdunuz mu? 4. Makas sistem akslarn oluturdunuz mu? 5. Birletirilen profilleri akslara doru olarak yerletirdiniz mi? 6. Birleim bayrak levhalarn izdiniz mi? 7. Bulonlu birleim aralarn yerletirdiniz mi? 8. Ak ve derenin yerleimini yaptnz m? 9. Profil ve levha markalarn gsterdiniz mi? 10. Profil, kaynak, bulon, levha bilgilerini yazdnz m? 11. Mesnet detaynn st grnn izdiniz mi? 12. Grn zerinde gerekli markalama ve bulon yerleimlerini gsterdiniz mi? 13. Detayn ismini yazdnz m?

Evet

Hayr

DEERLENDRME Uygulama deerlendiriniz. faaliyetinde yapm olduunuz almay kontrol listesine gre

Yapm olduunuz deerlendirme sonucunda eksiiniz varsa faaliyete geri dnerek ilgili konuyu tekrarlaynz.

109

LME VE DEERLENDRME LME VE DEERLENDRMEAadaki sorularn cevaplarn doru veya yanl olarak deerlendiriniz. SORULAR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ( ) Detay izimlerinde mutlaka lek belirtilir. ( ) Detay izimlerinde malzeme cinsi yazlmaldr. ( ) Detay izimlerinde llendirme yaplmayabilir. ( ) Detay izimlerinde balant elemannn cinsi belirlilmelidir. ( ) Detay izimlerinde balant elemannn sembol belirlilmelidir. ( ) elik kafes sistemleri izilirken nce aks sistemi oluturulur. ( ) Makas detayndaki kaynak kalnlklar yazlmaz. ( ) Elemanlar tek tek boylar ile gsterilir. ( ) elik kafes kirilerinin yapmnda bulon, kaynak ve perin en sk kullanlan birletirme aralardr.

110

MODL DEERLENDRME MODL DEERLENDRMEKat plan verilen elik prefabrik yapnn n grnn, arka grnn sa ve sol yan grnlerini iziniz.

ekil 5.23: Modl deerlendirme sorusu

Not: Grn kartlrken tama teknii kullanlacaktr. Grn iin gerekli teknik bilgiler:

Su basman kotu : +85 Kat ykseklii: 2,72 m Yap, zemin +3 katldr.

111

UYGULAMALIMTESTelik prefabrik yap izimleri 2 modl, faaliyetleri ve aratrmalar sonunda kazandnz bilgi ve becerilerin llmesi ve deerlendirilmesi iin kendinizi deerlendirme leine gre deerlendiriniz. Bu deerlendirme sonucuna gre bir sonraki modle geebilirsiniz. Deerlendirme lei 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Teknik resim kurallarna gre kd masaya yaptrdnz m? izim takmlarn hazrladnz m? izgi kalnlna gre uygun kalemi belirlediniz mi? Pafta kenarln izdiniz mi? Zemin izgisini izdiniz mi? Su basman yksekliini belirlediniz mi? Kat yksekliklerini belirlediniz mi? Bina giri merdivenini izdiniz mi? Balkon grnlerini izdiniz mi? Kap grnlerini izdiniz mi? Pencere grnlerini izdiniz mi? at grnlerini izdiniz mi? Baca grnlerini izdiniz mi? Yamur oluklarn izdiniz mi? Yamur ini borularn izdiniz mi? llendirmeyi yaptnz m? llendirme yazlarn yazdnz m? aret ve sembolleri yaptnz m? Yaz ve rakamlar yazdnz m? Taramalar yaptnz m? Gerekli silinti ve kazntlar yaptnz m? izim ortamnn temizliini yaptnz m? Evet Hayr

DEERLENDRME Yaplan deerlendirme sonunda hayr cevaplarnzla ilgili konular bir daha gzden geiriniz. Kendinizi yeterli grmyorsanz modl tekrar ediniz. Btn cevaplarnz evet ise modl tamamladnz, tebrik ederiz. retmeniniz size eitli lme aralar uygulayacaktr. retmeninizle iletiime geiniz.

112

CEVAP ANAHTARLARI CEVAP ANAHTARLARIRENME FAALYET1N CEVAP ANAHTARI 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Y D Y D Y Y D D D Y

RENME FAALYET2NN CEVAP ANAHTARI 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Y Y D D Y Y Y Y D D

RENME FAALYET3N CEVAP ANAHTARI 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Y D Y Y Y D Y Y D

RENME FAALYET-4N CEVAP ANAHTARI 113

1 2 3 4 5 6 7 8 9

D Y Y Y Y D Y Y D

RENME FAALYET5N CEVAP ANAHTARI 1 2 3 4 5 6 7 8 9 D D Y D D D Y D D

114

KAYNAKA KAYNAKA TMMO Mimari Proje izim ve Sunu Standartlar. Bayndrlk ve skn Bakanl, Yap leri Genel Mdrl, Mimari Proje Dzenleme Esaslar. KUTLU ahin, elik Yaplar. DANI smet, naat Teknik Resmi, Milli Eitim Basmevi, Ankara. OMAEL Sabit, Yap Bilgisi, Cilt III. AYAYDIN Ykselen, Prefabrike Yaplar.

115