oznake ^inov oznakeza nazive specialnostire evalec ob nesre ah z nevarnimi snovmi ... 5 25 75 95 100...

of 1/1
OZNAKE [email protected] FUNKCIJ ZA OPRAVLJANJE OPERATIVNIH NALOG V GASILSTVU OZNAKE [email protected] FUNKCIJ ZA ORGANIZACIJSKE NALOGE V GASILSKIH ORGANIZACIJAH OZNAKE ^INOV OZNAKE ZA NAZIVE SPECIALNOSTI OZNAKE ^INOV, [email protected] IN NAZIVOV SPECIALNOSTI V PROSTOVOLJNEM GASILSTVU OZNAKE PIONIRJA - MLADINCA DESETARJA,GASILCA INOPERATIVNEGA GASILCA PIONIR - MLADINEC DESETAR GASILEC OPERATIVNI GASILEC DESETAR POVELJNIK SEKTORJA VOD PODPOVELJNIK NIK, NAMESTNIK POVELJNIKA IN PGD POVELJNIK PGD OB INSKI POVELJNIK Č NAMESTNIK Č KEGA POVELJNIKA IN OBČINSKI OB INS PODPOVELJNIK Č GZ LAN POVELJSTVA NAMESTNIK POVELJNIKA IN GZ PODPOVELJNIK POVELJNIK GZ POVELJNIK GZS NAMESTNIK POVELJNIKA IN PODPOVELJNIK GZS REGIJSKI POVELJNIK IN POMO NIK POVELJNIKA GZS Č PREDSEDNIK GZS NAMESTNIK PREDSEDNIKA IN PODPREDSEDNIK GZS Č UPRAVNEGA ODBORA Č LAN GZS IN LAN DRUGIH VOLJENIH ORGANOV GZS PODPREDSEDNIK IN TAJNIK PGD PREDSEDNIK PGD Č Č LAN UPRAVNEGA ODBORA PGD IN LAN DRUGIH VOLJENIH ORGANOV PGD Č UPRAVNEGA ODBORA GZ Č GZ LAN IN LAN DRUGIH VOLJENIH ORGANOV PODPREDSEDNIK IN TAJNIK GZ PREDSEDNIK GZ FUNKCIJSKE OZNAKE ČASTNIH POVELJNIKOV IN PREDSEDNIKOV ČASTNI PGD POVELJNIK ČASTNI Č OB INSKI POVELJNIK ČASTNI POVELJNIK GZ ČASTNI POVELJNIK GZS ČASTNI GZ PREDSEDNIK ČASTNI PREDSEDNIK GZS ČASTNI PREDSEDNIK PGD VISOKI GASILSKI ČASTNIK II. STOPNJE VIŠJI GASILSKI ČASTNIK ORGANIZACIJSKE SMERI II. STOPNJE VISOKI GASILSKI ČASTNIK ORGANIZACIJSKE SMERI II. STOPNJE VIŠJI GASILSKI ČASTNIK II. STOPNJE GASILSKI ČASTNIK II. STOPNJE NIŽJI GASILSKI ČASTNIK II. STOPNJE VIŠJI GASILEC II. STOPNJE GASILEC II. STOPNJE GASILEC PRIPRAVNIK VISOKI GASILSKI ČASTNIK I. STOPNJE VIŠJI GASILSKI ČASTNIK ORGANIZACIJSKE SMERI I. STOPNJE VISOKI GASILSKI ČASTNIK ORGANIZACIJSKE SMERI I. STOPNJE VIŠJI GASILSKI ČASTNIK I. STOPNJE GASILSKI ČASTNIK I. STOPNJE NIŽJI GASILSKI ČASTNIK I. STOPNJE VIŠJI GASILEC I. STOPNJE GASILEC I. STOPNJE MLADINEC VISOKI GASILSKI ČASTNIK VIŠJI GASILSKI ČASTNIK ORGANIZACIJSKE SMERI VISOKI GASILSKI ČASTNIK ORGANIZACIJSKE SMERI VIŠJI GASILSKI ČASTNIK GASILSKI ČASTNIK NIŽJI GASILSKI ČASTNIK VIŠJI GASILEC GASILEC PIONIR Izdala: Gasilska zveza Slovenije, Odgovorni urednik: Marko Pograjc, Oblikovanje: Peter Pokorn ml., Agencija Prepih in Milena Osolnik, s.p., Tisk: MGM, Maja Tajnšek, s.p., Ig, Naklada: 1000 izvodov, Ljubljana, 2017 BOLNI AR Č RE EVALEC OB NESRE AH Z NEVARNIMI SNOVMI Š Č VODJA LANIC Č INFORMATIK TEHNI NI RE EVALEC Č Š IN TRUKTOR Š PREDAVATELJ NOSILEC DIHALNEGA APARATA MENTOR MLADINE ZDRAVNIK STROJNIK MENTOR MLADINE I RE EVALEC NA VODI Š SKRB IH ZAŠČITNIH NAPRAV NIK DIHALN POTAPLJAČ * ORODJAR STROJNIK AVTOLESTVE GAŠENJE NOTRANJIH POŽAROV - MODUL A GAŠENJE POŽAROV V NARAVNEM OKOLJU VODJA ČOLNA POTAPLJAČ ** POTAPLJAČ *** POTAPLJAČ **** PREVENTIVEC GAŠENJE NOTRANJIH POŽAROV - MODUL B GAŠENJE NOTRANJIH POŽAROV - MODUL C UPORABNIK RADIJSKIH POSTAJ INŠTRUKTOR ZVEZ RADIJSKIH SODNIK GASILSKIH IN GASILSKO PORTNIH DISCIPLIN Š TEKMOVALNIH

Post on 28-Jan-2021

0 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • OZNAKE [email protected] FUNKCIJZA OPRAVLJANJEOPERATIVNIH NALOG V GASILSTVU

  OZNAKE [email protected] FUNKCIJZA ORGANIZACIJSKE NALOGEV GASILSKIH ORGANIZACIJAH

  OZNAKE ^INOV OZNAKE ZA NAZIVE SPECIALNOSTI

  OZNAKE ^INOV, [email protected] NAZIVOV SPECIALNOSTI

  V PROSTOVOLJNEM GASILSTVU

  Izdala: Gasilska zveza Slovenije, Odgovorni urednik: Marko Pograjc, Oblikovanje: Peter Pokorn ml., Agencija Prepih, Tisk: MGM, Maja Gruden, s.p., Ig, Naklada: 1000 izvodov, Ljubljana, 2012

  VI JI GASILSKI ASTNIKORGANIZACIJSKE SMERI

  Š Č

  II. STOPNJE

  VI JI GASILSKI ASTNIKORGANIZACIJSKE SMERI

  Š Č

  VI JI GASILSKI ASTNIKORGANIZACIJSKE SMERI

  Š Č

  I. STOPNJE

  GASILECII. STOPNJE

  VIŠJI GASILECII. STOPNJE

  GASILEC

  GASILECI. STOPNJE

  NI JI GASILSKI STNIKII. STOPNJE

  Ž ČA

  NI JI GASILSKI ASTNIKŽ Č

  NI JI GASILSKI ASTNIKI. STOPNJE

  Ž Č

  GASILSKI ASTNIKII. STOPNJE

  Č

  GASILSKI ASTNIKČ

  GASILSKI ASTNIKI. STOPNJE

  Č

  PIONIR

  MLADINEC

  GASILECPRIPRAVNIK

  VIŠJI GASILEC

  VIŠJI GASILECI. STOPNJE

  VISOKI GASILSKI ASTNIKII. STOPNJE

  Č

  VISOKI GASILSKI ASTNIKČ

  VISOKI GASILSKI ASTNIKI. STOPNJE

  Č

  VI JI GASILSKI ASTNIKII. STOPNJE

  Š Č

  VI JI GASILSKI ASTNIKŠ Č

  V JI GASILSKI ASTNIKI. STOPNJE

  IŠ Č

  VISOKI GASILSKI ASTNIKORGANIZACIJSKE SMERI

  Č

  II. STOPNJE

  VISOKI GASILSKI ASTNIKORGANIZACIJSKE SMERI

  Č

  VISOKI GASILSKI ASTNIKORGANIZACIJSKE SMERI

  Č

  I. STOPNJE

  OZNAKEPIONIRJA-MLADINCADESETARJA,GASILCAINOPERATIVNEGAGASILCA

  PIONIR - MLADINECDESETAR

  GASILEC

  OPERATIVNI GASILEC

  DESETAR POVELJNIK SEKTORJA

  VODPODPOVELJNIK

  NIK, NAMESTNIK POVELJNIKAIN PGD

  POVELJNIK PGD OB INSKI POVELJNIKČ

  NAMESTNIK Č KEGAPOVELJNIKA IN

  OBČINSKI

  OB INS

  PODPOVELJNIK

  Č GZLAN POVELJSTVA

  NAMESTNIK POVELJNIKA INGZPODPOVELJNIK

  POVELJNIK GZ POVELJNIK GZS

  NAMESTNIK POVELJNIKA INPODPOVELJNIK GZS

  REGIJSKI POVELJNIK INPOMO NIK POVELJNIKA GZSČ

  PREDSEDNIK GZS

  NAMESTNIK PREDSEDNIKA INPODPREDSEDNIK GZS

  Č UPRAVNEGA ODBORAČ

  LAN GZSIN LAN DRUGIH

  VOLJENIH ORGANOV GZS

  PODPREDSEDNIK INTAJNIK PGD

  PREDSEDNIK PGD

  ČČ

  LAN UPRAVNEGA ODBORA PGDIN LAN DRUGIH VOLJENIH

  ORGANOV PGD

  Č UPRAVNEGA ODBORA GZČ

  GZ

  LANIN LAN DRUGIH

  VOLJENIH ORGANOV

  PODPREDSEDNIK INTAJNIK GZ

  PREDSEDNIK GZ

  FUNKCIJSKE OZNAKE

  ČASTNIH POVELJNIKOV IN PREDSEDNIKOV

  ČASTNI PGDPOVELJNIK ČASTNI ČOB INSKI POVELJNIK ČASTNI POVELJNIK GZ ČASTNI POVELJNIK GZS

  ČASTNI GZPREDSEDNIK ČASTNI PREDSEDNIK GZS

  BOLNI ARČIN TRUKTORŠ

  RE EVALEC OBNESRE AH Z

  NEVARNIMI SNOVMI

  ŠČ

  VODJA LANICČ

  INFORMATIK

  TEHNI NIRE EVALEC

  ČŠ

  GODBENIK

  PREDAVATELJ

  UPORABNIKDIHALNEGA

  APARATA

  MENTORMLADINE

  ZDRAVNIK

  STROJNIK

  MENTORMLADINE I

  RE EVALECNA VODI

  Š

  SKRB IHZAŠČITNIH NAPRAV

  NIK DIHALN

  POTAPLJAČ*

  ORODJARSTROJNIKAVTOLESTVE

  GAŠENJENOTRANJIH

  POŽAROV - MODUL A

  GAŠENJE POŽAROVV NARAVNEM

  OKOLJU

  VODJA ČOLNA

  POTAPLJAČ**

  POTAPLJAČ***

  PREVENTIVEC

  GAŠENJE NOTRANJIHPOŽAROV -MODUL B

  GAŠENJENOTRANJIHPOŽAROV -MODUL C

  UPORABNIKRADIJSKIH POSTAJ

  INŠTRUKTORZVEZRADIJSKIH

  SODNIK GASILSKIH INGASILSKO PORTNIH

  DISCIPLINŠ

  TEKMOVALNIH

  ČASTNI PREDSEDNIK PGD0

  5

  25

  75

  95

  100

  0

  5

  25

  75

  95

  100

  0

  5

  25

  75

  95

  100

  0

  5

  25

  75

  95

  100

  VISOKI GASILSKI ČASTNIKII. STOPNJE

  VIŠJI GASILSKI ČASTNIKORGANIZACIJSKE SMERI

  II. STOPNJE

  VISOKI GASILSKI ČASTNIKORGANIZACIJSKE SMERI

  II. STOPNJE

  VIŠJI GASILSKI ČASTNIKII. STOPNJE

  GASILSKI ČASTNIKII. STOPNJE

  NIŽJI GASILSKI ČASTNIKII. STOPNJE

  VIŠJI GASILEC II. STOPNJE

  GASILEC II. STOPNJE

  GASILEC PRIPRAVNIK

  VISOKI GASILSKI ČASTNIKI. STOPNJE

  VIŠJI GASILSKI ČASTNIKORGANIZACIJSKE SMERI

  I. STOPNJE

  VISOKI GASILSKI ČASTNIKORGANIZACIJSKE SMERI

  I. STOPNJE

  VIŠJI GASILSKI ČASTNIKI. STOPNJE

  GASILSKI ČASTNIKI. STOPNJE

  NIŽJI GASILSKI ČASTNIKI. STOPNJE

  VIŠJI GASILEC I. STOPNJE

  GASILEC I. STOPNJE

  MLADINEC

  VISOKI GASILSKI ČASTNIKVIŠJI GASILSKI ČASTNIKORGANIZACIJSKE SMERI

  VISOKI GASILSKI ČASTNIKORGANIZACIJSKE SMERI

  VIŠJI GASILSKI ČASTNIKGASILSKI ČASTNIKNIŽJI GASILSKI ČASTNIKVIŠJI GASILEC GASILEC PIONIR

  Izdala: Gasilska zveza Slovenije, Odgovorni urednik: Marko Pograjc, Oblikovanje: Peter Pokorn ml., Agencija Prepih in Milena Osolnik, s.p., Tisk: MGM, Maja Tajnšek, s.p., Ig, Naklada: 1000 izvodov, Ljubljana, 2017

  BOLNI ARČ

  RE EVALEC OBNESRE AH Z

  NEVARNIMI SNOVMI

  ŠČ

  VODJA LANICČINFORMATIK

  TEHNI NIRE EVALEC

  ČŠ

  IN TRUKTORŠ PREDAVATELJ

  NOSILECDIHALNEGA

  APARATA

  MENTORMLADINE

  ZDRAVNIK

  STROJNIK

  MENTORMLADINE I

  RE EVALECNA VODI

  Š

  SKRB IHZAŠČITNIH NAPRAV

  NIK DIHALN

  POTAPLJAČ*

  ORODJARSTROJNIKAVTOLESTVE

  GAŠENJENOTRANJIH

  POŽAROV - MODUL A

  GAŠENJE POŽAROVV NARAVNEM

  OKOLJU

  VODJA ČOLNA

  POTAPLJAČ**

  POTAPLJAČ***

  POTAPLJAČ****

  PREVENTIVEC

  GAŠENJE NOTRANJIHPOŽAROV -MODUL B

  GAŠENJENOTRANJIHPOŽAROV -MODUL C

  UPORABNIKRADIJSKIH POSTAJ

  INŠTRUKTORZVEZRADIJSKIH

  SODNIK GASILSKIH INGASILSKO PORTNIH

  DISCIPLINŠ

  TEKMOVALNIH