nastavni zavod za javno zdravstvo splitsko-dalmatinske Županije

of 29/29
NASTAVNI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO SPLITSKO-DALMATINSKE ŽUPANIJE Služba za zaštitu mentalnog zdravlja, prevenciju i izvanbolničko liječenje ovisnosti DV CVRČAK SOLIN OŠ oca PETRA PERICE, MAKARSKA IVAN LUCIĆ, TROGIR moj cvijet za bolji svijet

Post on 03-Jan-2016

49 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

NASTAVNI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO SPLITSKO-DALMATINSKE ŽUPANIJE. Služba za zaštitu mentalnog zdravlja, prevenciju i izvanbolničko liječenje ovisnosti. moj cvijet za bolji svijet. DV CVRČAK SOLIN OŠ oca PETRA PERICE, MAKARSKA SŠ IVAN LUCIĆ, TROGIR. 26. lipanj 2010. - PowerPoint PPT Presentation

TRANSCRIPT

 • NASTAVNI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVOSPLITSKO-DALMATINSKE UPANIJESluba za zatitu mentalnog zdravlja, prevenciju i izvanbolniko lijeenje ovisnostiDV CVRAK SOLINO oca PETRA PERICE, MAKARSKAS IVAN LUCI, TROGIRmoj cvijet za bolji svijet

 • 26. lipanj 2010.Meunarodni dan borbe protiv zlouporabe droga i nezakonite trgovine drogama

 • moj cvijet za bolji svijetNositelji projekta:

  NASTAVNI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO SPLITSKO - DALMATINSKE UPANIJESluba za zatitu mentalnog zdravlja, prevenciju i izvanbolniko lijeenje ovisnostiVoditelj slube:eljko Kljuevi, dr. med. spec. psihijatarStruni suradnici:Mirela Grbi, defektologRoberta Matkovi, sociolog

 • moj cvijet za bolji svijetSuradnici projekta:

  DJEJI VRTI CVRAK SOLIN Davor Mikas, ravnateljana Pavlovi, psihologOSNOVNA KOLA oca PETRA PERICE MAKARSKARenata Gudelj, ravnateljicaMarica Garmaz, psihologSREDNJA KOLA IVAN LUCI TROGIRDuje Mie, ravnateljMarija Kezele, profesorKorisnici i voditelji aktivnosti:Djeca i mladi (od 3 do 17 god.), odgojitelji, roditelji, nastavnici, profesori, struni suradnici

 • moj cvijet za bolji svijetGeneralna skuptina Ujedinjenih naroda 1987. g. proglasila je 26. lipnja Meunarodnim danom borbe protiv zlouporabe droga i nezakonite trgovine drogama i od tada se provode sustavne globalne kampanje

  Ovogodinja meunarodna kampanja Izaberi zdravlje - ne drogu ima za cilj informirati javnost, osobito mlade na tetne uinke uzimanja droge na psihofiziko zdravlje

  U sklopu nacionalne strategije, akcijskog plana i na lokalnoj razini obiljeavanje se provodi u suradnji s odgojno-obrazovnim ustanovama, nevladinim organizacijama, ostalim relevantnim institucijama i medijima

 • moj cvijet za bolji svijetProjekt je zapoeo 7. travnja na Svjetski dan zdravlja pod sloganom Moj cvijet za bolji svijet

  WHO je Dan zdravlja 2010-te posvetila temi Urbanizacija i zdravlje te, zdravstvenim rizicima i posljedicama koje moderni nain ivota sa sobom moe donijeti

  Za suradnike u projektu odabrane su institucije koje njeguju povijesnu i kulturnu batinu, potiu na odgovoran odnos prema ouvanju zdravog okolia u sklopu PPP i PP-a

  Cilj projekta je jaanje zdravih potencijala i afirmacija pozitivnih ivotnih vrijednosti gdje je podjednako vano osobno zdravlje i zdravlje okoline u kojoj ivimo

 • moj cvijet za bolji svijetVanost rane senzibilizacije djece i njihovih roditelja na odrednice zdravlja i afirmacija pozitivnih ivotnih i obiteljskih vrijednosti, temelj su primarne prevencije i zatite mentalnog zdravlja Niz pro-zdravstvenih (kampanjskih) aktivnosti provedeno je od travnja do lipnja na podruju SD-e u kojima je sudjelovalo 710 djece i mladih (100 predkolaca, 540 osnovnokolaca, 70 srednjokolaca) javno zdravstvenim pristupom i podjelom promotivnih predmeta jo jednom skreemo pozornost na vanost osobnih vrijednosti kao jednog od zatitnih faktora u prevenciji rizinih ponaanja djece i mladih

 • moj cvijet za bolji svijetAktivnosti zavravaju prezentacijom projekta i izlobom radova sudionika i podjelom promotivnih predmeta (plakat, majice, magneti)

  Pozvani ste da se pridruite ovoj pro-zdravstvenoj aktivnosti i time doprinesete promicanju zdravlja u zajednici u kojoj ivite

  Kao i posjetom izlobi koja e biti otvorena za javnost od danas, 17.06. do 26. 06. Meunarodni dan borbe protiv zlouporabe droga i nezakonite trgovine drogama

 • Djeji vrti Cvrak Solin

 • moj cvijet za bolji svijetSuradnici projekta:Djeji vrti Cvrak SolinPredkolski preventivni program Program ouvanja i njegovanja kulturne batine s djecom predkolske dobiVoditelj aktivnosti:Lucija Gelo, odgojiteljProjekt: Nae kulturoloko okruenjeSudionici: Djeja kua Salona100 djece u dobi od 3 do 7 god., roditelji i odgojiteljiSuradnja s lokalnom zajednicom:Likovna radionica i suvenirnica Doma kulture Zvonimir uSolinu (Jure Mili, ak. slikar i restaurator)

 • moj cvijet za bolji svijetNastavak dugogodinje suradnje s NZJZ-SD na primarnoj prevenciji ukljuuje aktivnosti koje imaju za cilj zatiti i unaprijediti mentalno zdravlje djece od najranije dobi to uvijek podrazumijeva i rad s roditeljima i odgojiteljima

  Primarna uloga predkolskog odgoja je stvaranje uvjeta za razvoj osobnosti djeteta, to doprinosi kvaliteti odrastanja a time i kvaliteti obiteljskog ivota

  U ranoj dobi potrebno je integrirati sve imbenike unutar cjelovitog utjecaja na dijete kroz aktivnosti Preventivnog programa (obitelj, ue i ire drutveno okruenje)

 • moj cvijet za bolji svijetDjeji vrti njeguje kulturnu batinu, zdrav okoli te dobro zdravlje i uravnoteenu okolinu gdje su podjednako vani fiziki, psihiki i estetski faktori

  Djeja kua Salona smjetena je u blizini brojnih nalazita antike Salone, koji nas potiu na ouvanje tradicionalnih vrijednosti i kulturne batine

  Stvarajui razvojno-poticajno okruenje u radu, planirana je realizacija Struno-razvojnog centra za Preventivne programe to otvara nove mogunosti djelovanja unutar odgojno-obrazovne prakse

 • moj cvijet za bolji svijetBajka Sebini div (Oscar Wild) nosi poruku mala dobra djela mogu biti velika Slogan Moj cvijet za bolji svijet realiziran je kroz individualne i grupne aktivnosti s djecom pomou razliitih tehnika (tempera, kola, flomaster, glina)Kreativne radionice:prepriavanje prie,uenje socijalnih vjetina i konstruktivnog rjeavanja problema, prihvaanje razliitostiLikovne radionice:crtanje, slikanje, izrada mozaika, modeliranje cvijeta Izrada plakata Moj cvijet za bolji svijet Roditelji:predavanje za roditelje o razvoju samopotovanja i prirunik Uiniti sve kako treba

 • Osnovna kola oca Petra PericeMakarska

 • moj cvijet za bolji svijetSuradnici projekta:Osnovna kola oca Petra Perice, Makarskakolski preventivni programProgrami Eko kole Voditelji projekta u koli:Boena Vitli, uiteljica razredne nastaveVesna Mili, uiteljica razredne nastaveZora Brki, uiteljica prirode, biologije i kemijeMarija Tomasovi Gri, Ante Gri uitelji likovne kultureMarija alinovi, uiteljica hrvatskog jezikaNena Jovi, uiteljica matematikeIrena apeta, uiteljica povijestiMarica Garmaz, psihologinja Sudionici: 540 uenika (od 7 do 15 godina), uitelji i roditelji

 • moj cvijet za bolji svijetSlogan kole: Odgajati i obrazovati za zdrav ivot i uvanje prirodnih ljepota i bogatstva. ivjeti u skladu s prirodom koju emo njegovati, a ne unitavati

  Ostvarujemo se kroz PP, kao i rad kolske zadruge MAKE koja ukljuuje radionice u kojima se njeguje ljepota prirodne i kulturne batine Makarske i njenog primorja.

  kola je 2002. g. dobila priznanje meunarodne Eko- kole (najljepi novo-utemeljeni kolski vrt) a ove godine je i trajno potvren.

 • moj cvijet za bolji svijetRadionice:

  MaslinarskaKiparsko keramikaProizvodnja eko-sapuna,kantarionova ulja,vreice za lavandeOslikavanje staklaTradicijske igrePlesnaTuristikaZaviajnog jezikaDramskaZa kairanje RibarskaVrtlarska PrometnaTuristika

 • moj cvijet za bolji svijetkola na Zelenci smjetena je na zapadnom dijelu Makarske. U prostoru izmeu Biokova i mora, ispod starih zaselaka, a okruena maslinicima. Ovo nas okruenje nadahnjuje da prenosimo djeci dio bogatstva tradicije, naina ivota i obiaja ljudi Podbiokovlja

  Rad na podizanju eko-svijesti, rad na primarnoj prevenciji i briga za mentalno zdravlje dolazi do izraaja kroz projekte i suradnju s institucijama koje rade na unapreivanju zdravlja djece i obitelji

 • moj cvijet za bolji svijetSvjetski Dan zdravlja

  Sat razredne zajednice - PP radionica Urbanizacija i zdravlje mladihRad u skupinama: rasprava, igranje uloga, izlaganje Prednosti i nedostaci ivota u gradu. Odrednice zdravog okolia i kako djeluje na zdravlje pojedinca.Cilj: Razvijati odgovoran odnos prema zdravlju

  2. Sat prirode - upoznavanje s endemskim biljem naeg kraja

  3. Sat likovne kulture - Izrada cvijeta

  Sudionici : 100 uenika (2 raz. i 7 raz.)

 • moj cvijet za bolji svijetDan Planeta Zemlje - projektni dan:

  Razredna nastava - ienje okolia, kreativne radionice, sat u prirodiPriroda i biologija - radionica izrade slika od recikliranog papiraHrvatski jezik - literarna radionicaMatematika - radionica cvijea od razliitih geometrijskih likovaPovijest - DVD prezentacija na temu Prvi cvijetkolska zadruga - sadnja mimoze Sudionici: svi uenici kole

 • moj cvijet za bolji svijetMeunarodni Dan borbe protiv zlouporabe i nezakonite trgovine drogama Nastava likovne kultureLikovna sekcija (likovno nadarena, motivirana i djeca koja zahtijevaju posebnu pozornost)Cilj: poticati razvoj samopotovanja kao temelj ouvanja psiholokog zdravlja

  Sudionici: 170 uenika 5 i 6 raz. i uenici likovne sekcije

 • moj cvijet za bolji svijetBiokovsko zvonce je endemska biljka i simbolizira nae zdravo Ja!

  Svatko je jedinstven i ima svoj potencijal kojeg treba otkriti, uvati i razvijati.

 • Srednja kolaIvan LuciTrogir

 • moj cvijet za bolji svijetSuradnici projekta:Srednja kola Ivan Luci Trogirkolski preventivni programVoditelj aktivnosti: Marija Kezele, prof.Sudionici projekta: 70 uenika, od 1 - 3 raz. srednje kole Ivan Luci, gimnazijskog smjera

 • moj cvijet za bolji svijetPrepoznajui utjecaj koji urbanizacija moe imati na zdravlje svakog pojedinca, u projekt su ukljueni uenici srednje kole, koji ive u gradu ija jezgra od 1997. g. pod zatitom UNESCO-a

  Jedinstven spoj prirode i povijesti predstavljaju Mlinice Pantan koje se nalaze izmeu Splita i Trogira

  Srce Pantana ine obnovljene fortifikacijske renesansne mlinice, koje predstavljaju najznaajniji objekt industrijske arhitekture na istonoj obali

  Mlinice broje 12 malih izvora koji formiraju jezero u ijem podruju ive zatiene vrste flore i faune

 • moj cvijet za bolji svijet

  Putem percepcije lokalne batine razvija se osjeaj osobne pripadnosti lokalnoj zajednici ali i zajednici u irem smislu unutar razliitih aktivnosti PP-a

  Primarna prevencija u srednjoj koli ukljuuje sustavno provoenje aktivnosti koje imaju za cilj zatiti i unaprijediti mentalno zdravlje i u ovom osjetljivom razvojnom periodu - periodu odrastanja

  Adolescencija je obiljeena brojnim promjenama u sloenom procesu izgradnje osobnog identiteta te je osobito vano poticanje zdravih potencijala mladih ime moemo smanjiti interes za rizina ponaanja

 • moj cvijet za bolji svijetNa podruju Trogira, uenici su razliitim aktivnostima unutar projekta Moj cvijet za bolji svijet skrenuli pozornost na tetne uinke ovisnikog ponaanja.

  1. Svjetski dan nepuenjaSportske aktivnosti: veslanjem kajacima od Pantane do Trogira i natragcvjetovi od kajaka napravljeni na moru u blizini trogirske riveSudionici: 40-ak uenika gimnazije

  2. Meunarodni dan borbe protiv ovisnosti i trgovine drogamaKreativne aktivnosti:Fotografiranje grbova i povijesnih dijelova grada Trogira (rozete i prirodno cvijee)povezivanje motiva grada sa sloganom projektaSudionici: 30-ak uenika gimnazije

 • NASTAVNI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVOSPLITSKO-DALMATINSKE UPANIJESluba za zatitu mentalnog zdravlja, prevenciju i izvanbolniko lijeenje ovisnostiVukovarska 46, SplitTel: 021/ 401-190; [email protected]

 • Hvala na pozornosti!

  Na gradskom trgu je katedrala, opinska (kneeva) palaa, gradska loggia (koja je sluila kao sudnica) te palaa plemike obitelji ipiko. Ulaz u katedralu Sv.Lovre uveliava romaniki portal, remek-djelo najveeg hrvatskog kipara, majstora Radovana iz 1240. Unutar katedrale moemo nai djela Andrije Alei, Nikole Firentinca, Ivana Duknovia te mnogih drugihJezgru grada ine jo i crkva sv. Barbare (najstarija sauvana crkva, minijaturna bazilika), samostan Sv. Dominika te benediktinski samostan Sv. Nikole s muzejem Kairosom. Grad uvaju kule Sv. Marka i Kamerlengo.Na gradskom trgu je katedrala, opinska (kneeva) palaa, gradska loggia (koja je sluila kao sudnica) te palaa plemike obitelji ipiko. Ulaz u katedralu Sv.Lovre uveliava romaniki portal, remek-djelo najveeg hrvatskog kipara, majstora Radovana iz 1240. Unutar katedrale moemo nai djela Andrije Alei, Nikole Firentinca, Ivana Duknovia te mnogih drugihJezgru grada ine jo i crkva sv. Barbare (najstarija sauvana crkva, minijaturna bazilika), samostan Sv. Dominika te benediktinski samostan Sv. Nikole s muzejem Kairosom. Grad uvaju kule Sv. Marka i Kamerlengo.Na gradskom trgu je katedrala, opinska (kneeva) palaa, gradska loggia (koja je sluila kao sudnica) te palaa plemike obitelji ipiko. Ulaz u katedralu Sv.Lovre uveliava romaniki portal, remek-djelo najveeg hrvatskog kipara, majstora Radovana iz 1240. Unutar katedrale moemo nai djela Andrije Alei, Nikole Firentinca, Ivana Duknovia te mnogih drugihJezgru grada ine jo i crkva sv. Barbare (najstarija sauvana crkva, minijaturna bazilika), samostan Sv. Dominika te benediktinski samostan Sv. Nikole s muzejem Kairosom. Grad uvaju kule Sv. Marka i Kamerlengo.