nastavni zavod za javno zdravstvo splitsko-dalmatinske županije

of 31 /31
Nastavni zavod za javno zdravstvo Splitsko-dalmatinske županije Služba za zaštitu mentalnog zdravlja, prevenciju i izvanbolničko liječenje ovisnosti Odjel zaštite zdravlja djece i mladih PROJEKT: Komunicirajmo zdravo spriječimo rizike

Author: silvio

Post on 20-Mar-2016

90 views

Category:

Documents


7 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Nastavni zavod za javno zdravstvo Splitsko-dalmatinske županije Služba za zaštitu mentalnog zdravlja, prevenciju i izvanbolničko liječenje ovisnosti Odjel zaštite zdravlja djece i mladih. PROJEKT: Komunicirajmo zdravo spriječimo rizike. doc. dr. sc. Vesna Kostović-Vranješ - PowerPoint PPT Presentation

TRANSCRIPT

 • Nastavni zavod za javno zdravstvoSplitsko-dalmatinske upanije

  Sluba za zatitu mentalnog zdravlja, prevenciju i izvanbolniko lijeenje ovisnosti

  Odjel zatite zdravlja djece i mladihPROJEKT: Komunicirajmo zdravo sprijeimo rizike

 • doc. dr. sc. Vesna Kostovi-Vranje i studentice Odsjeka za uiteljski studij:Antonija Boti, Tihana Cakta, Marijana Drai-Balov, Emilija Dotur, Nives Grgat, Anita Grizelj, Ivana Gudi, Marina Juri, Marijana Maduni, Magdalena Perii, Ana Pisac, Katarina Vladova, Ivana oloSveuilite u Splitu Filozofski fakultet

  Odsjek za uiteljski studij

 • TEMA OVE RADIONICE:Reci NE puenju! Kako roditelji mogu djelovati?

 • DUHAN, Nicotiana tabacum ?

 • ... DUHAN SE KORISTI OD1000. god. pr.n.e.Rodrigo, Kolumbov mornar... PRVI PUA U EUROPIZNATE LI...

 • LJEKOVITA SVOJSTVAPRIPISIVALI SU MU

 • 1953. godineDOKAZANA TETNOST DUHANA

 • BOLESTI PUAA

 • PUENJE U ENA UVJETUJEmenstrualniporemeajprijevremeniporodizvanmaterinu trudnouspontanipobaajneplodnost

 • PUENJE + TRUDNOA = NESPOJIVO zastoj rasta ploda uroene anomalije uroeni sindromi2 x vie spontanih pobaaja

 • PASIVNO PUENJE

 • SVJETSKI DAN NEPUENJASMRTNOST PUAA6 x VEA31. 05.

 • EDUKACIJA

  PREDAVANJARASPRAVESAVJETOVALITA66 %42 %eli prestatipuitipokualo prestati puiti

 • U HRVATSKOJ

 • TO UTVRUJU ZAKONI?

 • KAKO ZAKONSKE ODREDBE UTJEU...... NA MLADE?

 • ZATO MLADI POINJU PUITI?

 • ANA LEGENDA PUI JO OD OSNOVNE!NEU BITI JEDINI U EKIPI KOJI NE PUI!TO MLADI MISLE O PUENJU I PUAIMA?SVI IVIPUE!TKO NE PUI, NIJE COOL!DAJ, PROBAJ JEDAN DIM!STARI MOJ, KOJA DOBRA REKLAMA!IMA LI CIGARU?

 • TO KAU ISTRAIVANJA?67, 1% - probalo puiti

  24, 8% - trenutno pui

  13, 6 % - UJUTRO PRVO popui cigaretu

  puai adolescenti su pod veim rizikom za uporabu alkohola i droga od nepuaaGYTS istraivanje mladih od 13 do 15 godina

 • TO MOE UINITI DRUTVO?

 • KAKO RODITELJI MOGU DJELOVATI PREVENTIVNO?ukazivatiKAKO?KAKO DJELOVATI KAD USTANOVITE DA JE DIJETE POELO PUITI?pouavatiupozoravati

 • MOLIMO VAS USTANITEFORMIRAJTE KOLONUODBROJAVAT ETE 1, 2, 3, i 4

  SJEDNITE ZAJEDNO S RODITELJIMA KOJI SU IZREKLI ISTI BROJBUDITE OPUTENIBUDITE AKTIVNIBUDITE KREATIVNIAKTIVNOST ZA VAS

 • AKTIVNOST ZA VASU GRUPI PROITAJTE PONUENI TEKSTUVJEBAJTE SIMULACIJUZAVRITEPRIUDOGOVORITE ULOGE

 • Ivan ima 12 godina. Doao je kui u 22.00 sata. Uao je u dnevni boravak. Majka, otac i sestra gledali su omiljenu seriju. Umjesto pozdrava samo im je klimnio glavom. Bacio se na fotelju. Njegova odjea i kosa mirisali su na duhanski dim...

  Zavrite priu. Kako su ukuani reagirali kad su osjetili miris duhana?Kako je Ivan reagirao?

 • PREDSTAVITE

  SIMULACIJE

 • Jesu li prezentirane simulacije primjerene za preventivno djelovanje ili suzbijanje?PREDSTAVITE VAA RAZMILJANJA!OBRAZLOITE IH!RASPRAVITE U GRUPI

 • JE LI MOGUE ODGOJITI NEPUAA BEZ......POVJERENJA?... SAMOSTALNOG ODLUIVANJA?... OGRANIENJA?... AKTIVNOSTI?

 • SA SVOJIM DJETETOM KVALITETNOprovodite slobodno vrijeme razgovarajteIZGRAUJTE dobre meusobne odnosepovjerenjeZAJEDNIKI rjeavajte problemeBUDITE UZOR

 • TRAJNO OBILJEITE BUDUNOST SVOGA DJETETA!

 • MOLIMO VAS

  POPUNITE EVALUACIJSKI LIST

 • HVALA NA PANJI I SURADNJI!

  ***