nastavni planovi 2008/2009

Click here to load reader

Post on 28-Jan-2017

220 views

Category:

Documents

1 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • NASTAVNI PLAN kolske 2008-09

  Banja Luka, septembra, 2008.

  Banja Luka: Bosna i Hercegovina/RS, Pere Krece 13, Pot. fah 51 Banja Luka 78102; Studentska sluba: Tel: +387 (0) 51 430 890; 430 892; 430 893; 430 893 Fax: 430 891; ef stud. slube: +387 (0) 51 430 895; WEB mail: [email protected]; Rektorat: Tel: +387 (0) 51 430 920; Fax; 430 921; E-mail: [email protected]; Management Panevropskog univerziteta Upravni odbor & Direktor +387 (0) 51 430 940; fax 430 941; [email protected]; Travnik: kolska 23, Travnik 72270; Studentska sluba: kolska 23, Tel: +387 (0) 30 519 750; 519 758; Fax: +387 (0) 30 519 759; E-mail: [email protected];

  mailto:[email protected]:[email protected]:[email protected]:[email protected]

 • SADRAJ: Studijski program "PREDUZETNIKI MENADMENT" ........................................................... 2

  TROGODINJI PROGRAM (6-to semestralni) ....................................................................................................... 2 ETVEROGODINJI PROGRAM (8-mo semestralni) ........................................................................................... 5

  Studijski program "MENADMENT BANKARSTVA, FINANSIJA I TRGOVINE" ................. 6 TROGODINJI PROGRAM (6-to semestralni) ....................................................................................................... 6 ETVEROGODINJI PROGRAM (8-mo semestralni) ........................................................................................... 9

  Studijski program "MENADMENT JAVNE UPRAVE " .......................................................... 10 TROGODINJI PROGRAM (6-to semestralni) ..................................................................................................... 10 ETVEROGODINJI PROGRAM (8-mo semestralni) ......................................................................................... 13

  "OPTE-PRAVNI" studijski program .......................................................................................... 15 TROGODINJI PROGRAM (6-to semestralni) ..................................................................................................... 15 ETVEROGODINJI PROGRAM (8-mo semestralni) ......................................................................................... 18

  Studijski program "POSLOVNO PRAVO " ................................................................................. 19 TROGODINJI PROGRAM (6-to semestralni) ..................................................................................................... 19 ETVEROGODINJI PROGRAM (8-mo semestralni) ......................................................................................... 22 MODULARNI predmeti ......................................................................................................................................... 23

  Pravosudni / krivino-pravni modul ........................................................................................................................... 23 Privredni / graansko-pravni modul .......................................................................................................................... 23 Opti meunarodno-pravni modul ............................................................................................................................ 23 Komunitarni / evropsko-pravni modul ....................................................................................................................... 23 Precedentni / ameriko-pravni modul ....................................................................................................................... 23

  Studijski program "INENJERING INFORMACIONIH TEHNOLOGIJA" .............................. 25 TROGODINJI PROGRAM (6-to semestralni) ..................................................................................................... 25 ETVEROGODINJI PROGRAM (8-mo semestralni) ......................................................................................... 28

  Studijski program "NASTAVNIKA INFORMATIKA" ............................................................ 29 TROGODINJI PROGRAM (6-to semestralni) ..................................................................................................... 29 ETVEROGODINJI PROGRAM (8-mo semestralni) ......................................................................................... 32

  Studijski program "SESTRINSTVO" ........................................................................................... 34 TROGODINJI PROGRAM (6-to semestralni) ..................................................................................................... 34 ETVEROGODINJI PROGRAM (8-mo semestralni) ......................................................................................... 37

  Studijski program "MENADMENT U ZDRAVSTVU" ............................................................ 38 DIFERENCIJALNI PROGRAM- PRVA GODINA STUDIJA (2-vo semestralni) ............................................... 38 DIFERENCIJALNI PROGRAM- DRUGA GODINA STUDIJA (4-ro semestralni) ............................................ 39 DIFERENCIJALNI PROGRAM "Menadment u zdravstvu" OPCIJE STUDIJA .............................................. 40

  Studijski program "FIZIOTERAPIJA I RADNA TERAPIJA" .................................................... 42 TROGODINJI PROGRAM (6-to semestralni) ..................................................................................................... 42 ETVEROGODINJI PROGRAM (8-mo semestralni) ......................................................................................... 45

  Studijski program "SANITARNI INENJERING" ..................................................................... 46 TROGODINJI PROGRAM (6-to semestralni) ..................................................................................................... 46 ETVEROGODINJI PROGRAM (8-mo semestralni) ......................................................................................... 49

  Studijski program "LABORATORIJSKO-MEDICINSKI INENJERING" ............................... 50 TROGODINJI PROGRAM (6-to semestralni) ..................................................................................................... 50 ETVEROGODINJI PROGRAM (8-mo semestralni) ......................................................................................... 53

  Studijski program "SPORTSKI MENADMENT" ..................................................................... 55 TROGODINJI PROGRAM (6-to semestralni) ..................................................................................................... 55 ETVEROGODINJI PROGRAM (8-mo semestralni) ......................................................................................... 57

 • Studijski program "SPORTSKI TRENER" .................................................................................. 59 TROGODINJI PROGRAM (6-to semestralni) ..................................................................................................... 59 ETVEROGODINJI PROGRAM (8-mo semestralni) ......................................................................................... 62

  Pedagoko-nastavni studijski program u sportu ............................................................................ 63 TROGODINJI PROGRAM (6-to semestralni) ..................................................................................................... 63 ETVEROGODINJI PROGRAM (8-mo semestralni) ......................................................................................... 66

  IZBORNI PROGRAM .................................................................................................................. 68 Izborne oblasti prema studijskim programima i kategorijama ................................................................................ 68 Kvantitativno statistiki pregled broja predmeta, ECTS i izbornog programa ....................................................... 70

  Organizaciona jedinica 01.07.100. "Fakultet poslovne ekonomije" .................................................................... 70 Organizaciona jedinica 01.07.200. "Fakultet pravnih nauka" ............................................................................. 71 Organizaciona jedinica 01.07.300. "Fakultet informacionih tehnologija " ......................................................... 72 Organizaciona jedinica 01.07.400. "Fakultet zdravstvenih nauka" ..................................................................... 73 Organizaciona jedinica 01.07.500. "Fakultet sportskih nauka" ........................................................................... 75 Izvori sticanja ECTS bodova u izbornom programu: .......................................................................................... 77

 • NASTAVNI PLAN kolske 2008-09

  Fakulteta poslovne ekonomije College of Modern Management

  Banja Luka, septembra, 2008.

 • Preduzetniki menadment FPE-CMM

  2

  NASTAVNI PLAN Studijski program "PREDUZETNIKI MENADMENT"

  TROGODINJI PROGRAM (6-to semestralni): ZVANJE: "Diplomirani ekonomista poslovne ekonomije" (Bachelor of Business Administration and Entrepreneurship);

  Red. br. ifra Naziv predmeta

  TIP pred-meta

  ECTS

  Nastavne aktivnosti (as) Individualni rad SVEGA asova

  rada Kontakt asovi

  Vjebe treninzi

  Seminar-ski i stud.

  radovi

  Pedago-ke

  radionice

  Struna i klnika praksa

  Individual. i grupno uenje

  Istraiv. izvora

  I SEMESTAR

  1 5.04.03.003. Mundologija Zajed. osnove 5 40 24 78 8 150

  2 6.01.06.021. Filozofija ivota (akademske vjetine) Zajed. osnove 5 40 18 86 6 150